BND-bewaking – Illegale werkelijkheid | KenFM.de

bnd-bewaking-–-illegale-werkelijkheid-|-kenfm.de

16-06-20 08:12:00,

Een standpunt van Sean Henschel.

Op 19 mei 2020 heeft het Federale Constitutionele Hof een belangrijke beslissing genomen over de buitenlandse telecommunicatieverkenning in het kader van de BND-wet. De leidende beginselen van het arrest spreken voor zich – het Bundesverfassungsgericht heeft de ongrondwettigheid van verschillende verordeningen van de BND-wet duidelijk bevonden.

Dit is een juridisch gecompliceerde beslissing, maar er is geen gebrek aan duidelijke zinnen die iedereen op het eerste gezicht kan begrijpen. Ondanks de algemeen gebruikte technische taal, die een leek begrijpelijkerwijs niet gemakkelijk kan ontcijferen, denk ik dat het heel toepasselijk is om nogmaals de nadruk te leggen op het uitstekende werk en de competentie van het Federale Constitutionele Hof in internationale vergelijking.

De arresten zijn op een leerboekachtige manier geschreven en kunnen zelfs voor niet-juristen een uiterst nuttige ondersteuning zijn bij het begrijpen en bevragen van de essentiële basisstructuren van de Basiswet. Een blik op de Conseil constitutionnel in Frankrijk, waar het lidmaatschap geen juridische kwalificatie vereist en elke voormalige president levenslang lid wordt, toont de verschillende normen aan die in Europa gelden met betrekking tot de constitutionele controle. Bovendien zijn de arresten van de Conseil Constitutionnel meestal vrij kort en bevatten ze nauwelijks een gedetailleerde uitleg.

Gezien het feit dat in de commentaren van eerdere teksten de daar gebruikte technische taal als te gecompliceerd en te droog werd beschouwd, wordt hier een poging gedaan om tegemoet te komen aan de taalkundige „juridisering“. Dit is echter niet gemakkelijk om de volgende redenen. Juridische vragen kunnen zelden worden beantwoord met absolute uitspraken, met een onvoorwaardelijk ja of nee. Vaak, heel vaak zelfs, blijft het antwoord „het hangt ervan af“. In de regel en in principe. Twee termen die steeds weer in de rechtspraak voorkomen. Als u een feitelijke situatie, inclusief juridische problemen, zorgvuldig wilt beschrijven, kunt u zich niet altijd onttrekken aan juridisch jargon. De advocaat is blij en de leek is teleurgesteld. Als je het geheel vereenvoudigt, wordt het interessanter en begrijpelijker voor de leek, maar niet helemaal correct in juridische zin.

De moeilijke uitdaging blijft het vinden van een bevredigend evenwicht voor beide partijen. En ja, het aas moet goed smaken voor de vis en niet voor de visser.

 » Lees verder