BRIEF AAN ALLE NEDERLANDERS – CSTV

brief-aan-alle-nederlanders-–-cstv

26-10-20 05:07:00,

Beste medeburger,  

Wat een half jaar geleden nog ondenkbaar was staat nu pal voor ons: de Nederlandse rechtsstaat bungelt aan een zijden draadje. Grondrechten en democratie staan op een hellend vlak. Niet vanwege het virus maar door de toenemende overheidscontrole en de desastreuze rol van de media. Voor ‘onze volksgezondheid’ worden wij steeds meer in een keurslijf van regels gedwongen. 

Verbazingwekkend weinig mensen zijn op de hoogte van de inhoud en de vergaande gevolgen van de aanstaande Noodwet (of Tijdelijke Wet Maatregelen Covid-19). Een zeer ingrijpend wetsvoorstel dat ieder van ons direct zal raken. Dit heeft zich sinds WO-II niet meer voorgedaan. De term ‘tijdelijk’ is misleidend. Halen wij hiermee het paard van Troje binnen? In dit voorstel wordt de ‘anderhalvemetersamenleving’ wettelijk (!) vastgelegd en kan een overtreding buitensporig worden bestraft. Ook op vele andere manieren worden onze grondrechten onaanvaardbaar beperkt. We zien overigens wereldwijd een toenemende machtsconcentratie en een sterke inperking van burgervrijheden. Deze ontwikkelingen ervaren wij als zeer verontrustend. Waakzaamheid is geboden.

Op dit moment wordt in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel gedebatteerd en kan het vandaag (8 oktober) in stemming worden gebracht. Het ziet er naar uit dat een meerderheid in de kamer het voorstel (met mogelijk nog enige aanpassing) zal steunen. Gezien de inhoud zou dat verbijsterend zijn.

Omdat de media het goeddeels lieten afweten, voelden wij ons genoodzaakt om u te informeren over de kernpunten van de wet en de concrete gevolgen. Omdat de Noodwet en zes maanden coronabeleid onlosmakelijk zijn verbonden, komen beide in de brief aan bod. Zie hiervoor de bijgevoegde open brief ‘burgers aan burgers’. Wij nodigen u van harte uit om de brief te lezen, en de inhoud ervan met zoveel mogelijk anderen te delen.

Met vriendelijke groet,
Burgers voor Opheldering

De nummers 1 t/m 27 staan voor de bronnen onderaan dit artikel

EEN GRIMMIG WETSVOORSTEL  |  ons land in een ontluisterende situatie

Aanstaande dinsdag 13 en/of woensdag 14 oktober zal het voorliggende wetsvoorstel in de Tweede Kamer worden aangenomen of verworpen. Als een ‘tijdelijk wetje’ gepresenteerd, komt het in de plaats van een onwettig en opgerekt regime van noodverordeningen. Maar halen we daarmee niet denkbeeldig ‘het paard van Troje’ binnen?

 » Lees verder

Open Brief van Oleg Musyka, beschuldigd als Kremlin Agent

open-brief-van-oleg-musyka,-beschuldigd-als-kremlin-agent

12-10-20 07:41:00, 2 0 ShareTweetSubscribe Read Time:5 Minute, 54 Second De organisatie Global Rights of Peaceful People (groppintpl ) opgericht in 2015. De aanleiding was 2 mei 2014: Het bloedbad van het “vakbondshuis in Odessa. Waar velen die aanwezig waren, in het gebouw ‘levend verbrand werden’. Oleg Musyka was ook in het vakbondshuis en overleefde de aanslag die door neonazi’s was uitgevoerd . Hij was niet veilig meer in Odessa en kreeg politiek asiel in Duitsland.

In 2013 begon volgens het westen de opstand of revolutie in Oekraïne, zo wordt het beschreven. Op 21 november 2013 ontstonden er protesten tegen de regering Viktor Janoekovytsj naar aanleiding van diens niet ondertekening van het associatieverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Dat is precies waar het om draaide het associatieverdrag. De revolutie of de opstand was geënsceneerd door de EU zelf. De EU is nu de “baas” in Oekraïne en al snel waren multinationals aanwezig, om net als in andere EU landen, fabrieken, Starbucks, McDonald etc. neer te zetten en de bevolking er niet beter op gemaakt, gezien de lage lonen en de exorbitante huren. In Odessa, waar ik was, is aan de kust van de Zwarte Zee, binnen 2 jaar een complex uit de grond gestampt met luxe appartementen en winkels, gemaakt voor de rijken van Europa en de VS, waar de gewone bevolking alleen maar van kan dromen. Daar in tegen is er totaal niets aan de infrastructuur gedaan en rijden er nog elektrische trolleybussen en trams uit de Sovjet periode. Dit is de belofte van de EU voor Oekraïne, een land voor de rijke, kapitalisten en multinationals.

In 2014 namen ultra-rechtse partijen, neonazi’s de macht over in Oekraïne en verachte en bedreigde iedereen die tegen hen was, m.n. de etnisch Russische sprekende groep, waarvan er velen waren in Odessa. Ik ben zelf twee keer naar Odessa afgereisd op uitnodiging van groppintpl, die een vreedzame organisatie zijn en proberen de slachtoffers van deze aanslag te helpen. De organisatie werkt samen met de “dwaze moeders van Odessa”, de moeders van de slachtoffers, naar een idee van de dwaze moeders van Argentinië!

Voor meer informatie en de gebeurtenissen zie (onderstaand) mijn boek(je), dat ik na mijn twee bezoeken geschreven heb over de situatie in Odessa.

 » Lees verder

Open brief – Docs4opendebate

open-brief-–-docs4opendebate

06-10-20 03:08:00, Open brief van artsen en gezondheidsprofessionals aan alle overheden van België en de Belgische media.

5 september 2020

Wij, artsen en gezondheidsprofessionals, willen via deze weg onze ernstige bezorgdheid uiten, in verband met de gang van zaken de afgelopen maanden rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus.

Wij roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren bij de besluitvorming rond en de verplichte implementatie van de coronamaatregelen.
Wij roepen op om in de beleidsdiscussie over corona weer oog te krijgen voor het doel dat de maatregelen zouden moeten dienen: het verbeteren van onze volksgezondheid, en dit op lichamelijk, mentaal en emotioneel vlak.
Wij stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen.
Er is geen medisch grond meer die dit beleid nog rechtvaardigt: we pleiten dan ook voor een onmiddellijke beëindiging van alle maatregelen.
Wij vragen een herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur.

‘Een oplossing mag niet erger zijn dan de kwaal’ is een stelling, die in de huidige situatie actueler is dan ooit. Wij stellen echter vast op het terrein dat de nevenschade, die nu veroorzaakt wordt bij de bevolking, op korte en op lange termijn meer impact zal hebben in alle lagen van de bevolking dan het aantal coronaslachtoffers dat nu gevrijwaard wordt.
De huidige coronamaatregelen en de strenge straffen op het niet naleven hiervan zijn volgens ons in strijd met de waarden geformuleerd door de Belgische Hoge Gezondheidsraad, die tot voor kort als gezondheidsauthoriteit steeds in ons land gewaakt heeft over een kwaliteitsgeneeskunde: “Wetenschap – Deskundigheid – Kwaliteit – Onpartijdigheid – Onafhankelijkheid – Transparantie.” 1
We zijn van mening dat het beleid verplichte maatregelen ingevoerd heeft, die niet voldoende wetenschappelijk gefundeerd zijn, eenzijdig gestuurd, en dat er onvoldoende ruimte is in de media voor een open debat waarbij verschillende visies en meningen gehoord worden. Bovendien krijgt nu ook elke gemeente en provincie de volmacht zijn eigen maatregelen toe te voegen, gefundeerd of niet.

Het strenge repressieve beleid rond corona staat bovendien in schril contrast met de tot op heden minimale politiek die de overheid voert wanneer het gaat over ziektepreventie,

 » Lees verder

Open brief aan VRT – Pater Daniel Maes

open-brief-aan-vrt-–-pater-daniel-maes

14-09-20 04:00:00,

Geachte leden van de  Raad van Bestuur,

Onze Openbare Omroep VRT streeft een ambitieus doel na en wil kwaliteit bieden,  die tevens relevant is voor gans de Vlaamse bevolking. Deze lofwaardige ingesteldheid kan alleen maar toegejuicht worden. Met de huidige pandemie van de coronavirus, COVID-19, beseffen we nog beter hoe belangrijk onpartijdige en waarheidsgetrouwe berichtgeving is.   En op dit gebied wil ik graag een voorstel indienen en toelichten.

Reclame voor jihadisten

Mijn voorstel betreft de berichtgeving over de oorlog in Syrië. Het is slechts één onderwerp, maar wel erg belangrijk. De  hele internationale gemeenschap is er bij betrokken en alle grote wereldmachten strijden daar nu om hun belangen.

Zelf leef ik al sinds 2010 in Syrië, heb de samenleving gekend voor de oorlog, zag hoe de opstanden begonnen werd door tienduizenden zwaar gewapende en zwart bebaarde terroristen die de omgeving gedurende maanden belaagden.

IMG_3949

Daniel Maes is verbolgen over de wijze waarop onze media over het leed van Syrië berichten. De terroristen van al Qaeda & Co werden hier door professor emeritus Rik Coolsaet op de VRT zelfs omschreven als idealisten. Wat in wezen toch het verlenen van steun aan de terreur is. Geen probleem voor onze overheid. Ooggetuige Daniël Maes wordt al sinds 2011 gebannen uit onze media. En dan durft men schrijven dat er hier in België geen censuur is. Men laat heel bewust maar een klok van het verhaal horen. Tom Naegels, vroeger ombudsman van De Standaard, verdedigde die praktijk ooit zelfs.

Ik bleef op meer dan wonderlijke wijze in leven, samen met onze gemeenschap, die zich (als MSJM: Monastery Saint James the Mutilated) (1) op verschillende terreinen en samen met vele ngo’s efficiënt tracht in te zetten voor de noodlijdende bevolking over gans Syrië.

De mainstream media hebben vanaf het begin bepaalde opvattingen verspreid die niet waarheidsgetrouw zijn. De berichten waren gebaseerd op verzonnen verhalen die werden herhaald als voorwendsel om dit volk uit te moorden en dit mooie land te vernietigen en het aan de belangen van de westerse heersers te onderwerpen. Na negen jaar worden deze helaas, nog steeds herhaald (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/12/oorlog-in-syrie-gaat-tiende-jaar-in/; https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/13/tijdslijn-negen-jaar-syrie/).

Dergelijke berichtgevingen verzwijgen de werkelijke achtergronden en motieven, verspreiden halve waarheden en hele leugens,

 » Lees verder

The War on Your Mind: A Brief History of the U.S. Surveillance-Intelligence Complex – Global Research

the-war-on-your-mind:-a-brief-history-of-the-us.-surveillance-intelligence-complex-–-global-research

11-09-20 02:21:00,

The recent U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit vindicated the contractor-turned-whistleblower, Edward Snowden, by ruling that the National Security Agency’s blanket data collection was unlawful and likely unconstitutional.

After Snowden alerted the world, the Obama administration claimed that the dragnet was necessary to catch terrorists, specifically Issa Doreh, Basaaly Saeed Moalin, Ahmed Nasir Taalil Mohamud, and Mohamed Mohamud, who were convicted in 2013 for sending money to a group designated terrorists by the U.S. State Department: Al-Shabaab, the Somali youth wing of the non-terrorist Islamic Courts Union, which the US and Britain overthrew in late-2006. The Ninth Circuit ruled that Obama’s assertion was “inconsistent with the contents of the classified record.”

In my new book The War on You, I look into the history of the U.S.-British intelligence complex and how it is used to try to control your thoughts and behaviors.

The Global Information Grid

In the post-WWII era, the architecture of U.S. surveillance expanded exponentially. Since the 1960s, the Pentagon has been building what it calls the Global Information Grid (GIG), first mentioned in Zbigniew Brzezinski’s book, Between Two Ages. The GIG is a network of satellites, telephone, telex, fax, and other interceptable software and hardware.

After WWII, the British and American governments signed the still-classified UKUSA Agreement. Under the Agreement, the Pentagon and UK Ministry of Defence established what journalist Peter Goodspeed calls “a massive surveillance system that can capture and study every telephone call, fax and e-mail message sent anywhere in the world.” According to Goodspeed: “[E]spionage agents from Canada, the United States, Britain, Australia and New Zealand — backed up by a web of ships, planes and radar and communication interception sites that ring the earth — have established the greatest spy network in history.”

One of the largest interception centers is RAF Menwith Hill, Yorkshire, UK. The station hosts 33 large, golf ball-looking spheres full of radars (radomes). As Goodspeed says, Menwith Hill spies on the whole of Europe and parts of western Russia. Another is Canada’s Communications Security Establishment, which spies on North America and eastern Russia. Another was discovered in Israel, which spies on the Middle East and Central Asia.

 » Lees verder