A brief history of climate panic and crisis… both warming and cooling | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

a-brief-history-of-climate-panic-and-crisis…-both-warming-and-cooling-|-light-on-conspiracies-–-revealing-the-agenda

20-10-19 11:22:00,

GWBurningFrozenEarth[1]

Earth: A Climate Janus

From But Now You Know. There is most certainly a pattern to climate change…but it’s not what you may think:For at least 114 120 years, climate “scientists” have been claiming that the climate was going to kill us…but they have kept switching whether it was a coming ice age, or global warming.

(A timeline of claims follows, updated to 2014)

 • 1895 – Geologists Think the World May Be Frozen Up Again New York Times, February 1895
 • 1902 – “Disappearing Glaciers…deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilation…scientific fact…surely disappearing.” – Los Angeles Times
 • 1912 – Prof. Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice AgeNew York Times, October 1912
 • 1923 – “Scientist says Arctic ice will wipe out Canada” – Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, – Chicago Tribune
 • 1923 – “The discoveries of changes in the sun’s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice age” – Washington Post
 • 1924 – MacMillan Reports Signs of New Ice Age New York Times, Sept 18, 1924
 • 1929 – “Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmer” – Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
 • 1932 – “If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice age” – The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
 • 1933 – America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise New York Times, March 27th, 1933
 • 1933 – “…wide-spread and persistent tendency toward warmer weather…Is our climate changing?” – Federal Weather Bureau “Monthly Weather Review.”
 • 1938 – Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, “is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.”– Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
 • 1938 – “Experts puzzle over 20 year mercury rise…Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decades” – Chicago Tribune
 • 1939 – “Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite right… weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmer” – Washington Post
 • 1952 – “…we have learned that the world has been getting warmer in the last half century” – New York Times,

 » Lees verder

Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

26-09-19 01:45:00,

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september jl. werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

Let’s Talk About Tech heeft de belangrijkste zorgen en bezwaren van gemeenten op een rij gezet en deze per brief met alle Burgemeesters, Wethouders en Gemeenteraadsleden gedeeld.

“Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van bestrijdingsmiddelen dat er eerst goed uitgezocht wordt van of iets schadelijk is of niet voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel mindere mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja zakelijke belangen die ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen.”

Citaat Kromhout (Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad) op RTLZ over de uitrol van 5G, 9 september 2019

Ook de media heeft over de kritiek van de gemeenten op het nieuwe wetsvoorstel geschreven in verschillende artikelen. O.a. was te lezen dat de voorgenomen uitrol van 5G leidt tot toenemende maatschappelijke onrust (Algemeen Dagblad (AD) ‘Gemeente ziet wetsvoorstel uitrol 5G-internet niet zitten’) en dat gemeenten een stortvloed aan klachten van burgers over gezondheidsrisico’s voorzien (Financieele Dagblad ‘Gemeenten voorzien problemen door golf van 5G-antennes in de openbare ruimte’). De artikelen gaan op hoofdlijnen in wat de zorgen en bezwaren zijn van gemeenten. In onze brief aan alle gemeenten in Nederland gaan we verder in op de volgende punten:

 • Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten GEEN zeggenschap over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar men dat wenst antennes op te hangen. Gevolg, gemeenten kunnen niet voldoen aan de publieke taak, het borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.
 • Er is amper onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G. Om die reden vinden gemeenten dat het niet kunnen weigeren van ‘small cells’ vanwege gezondheidsredenen ook veel te voorbarig.

 » Lees verder

A Brief History of the CIA’s Dirty War in South Sudan – Global Research

a-brief-history-of-the-cia’s-dirty-war-in-south-sudan-–-global-research

02-08-19 12:54:00,

With the CIA’s Dirty War in South Sudan winding down its time to take a brief but comprehensive look at the origins and history of this most secret of Pax Americana crimes in Africa.

It is in the national interests of the USA to deprive China of access to African energy resources, with the Sudanese oil fields being the only Chinese owned and operated in Africa. It was no coincidence that one of the first targets of the “rebellion” in South Sudan was the Chinese oil fields. It has been US vs China in South Sudan from the start.

To begin this history we must go back to the origins of the South Sudan peace process that developed in 2004. This new breakthrough came about following the East Sudan uprising and subsequent intervention in Sudan by the Eritrean military in support of the Beja and Rashida peoples movement in 2003. Eritrean commandos cut the Port Sudan-Khartoum highway, the lifeline for 25 million residents of Sudans capital. For two weeks the Sudanese army counterattacked and ended up utterly defeated by the Eritrean special forces.

Facing critical food and fuel shortages the Sudanese officer core that was then the base of support for the recently deposed Omar Al Bashir capitulated and as part of the peace deal agreed to begin good faith negotiations with the various Sudanese resistance groups, both east, south and even, supposedly, in the west.

This resulted in John Garang, head of the Sudanese Peoples Liberation Movement and the President of Sudan Omar Al Bashir sitting down together to sign a comprehensive peace deal in Asmara, Eritrea late in 2004.

In December of 2004 we flew into Asmara, Eritrea and checked into the old Imperial Hotel, the Emboisoira, and found ourselves sharing breakfast with senior leaders of the SPLM. We had a satellite dish back in the US with EritreanTV so we had seen our breakfast mates on the news covering the recently signed peace deal in Asmara. They were all in high spirits, still excited about the prospect for peace in Sudan.

Later, after returning home to the USA in 2015 we heard of a new peace deal, this time being signed in Navaisha in Kenya.

 » Lees verder

Offener Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages | KenFM.de

offener-brief-an-die-abgeordneten-des-deutschen-bundestages-|-kenfm.de

21-06-19 10:13:00,

Eine tiefgehende Analyse der Gründe für die BDS-Bewegung.

von Jochen Mitschka.

Am 17. Mai 2019 hatten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages mit überwältigender Mehrheit eine Resolution verabschiedet, welche die Bewegung Boykott, Desinvestition, Sanktionen (BDS), im allgemeinen Verständnis als „Antisemitismus“ bezeichnet. Die Aktivisten der BDS-Bewegung fordern von Israel die Einhaltung von Menschen- und Völkerrecht. Gegen den Beschluss des Bundestages hat es auch unter vielen Juden in der ganzen Welt Unverständnis und teilweise Fassungslosigkeit gegeben. Allerdings sind die Gegner der zionistischen rechtsextremen Regierung Israels, also zum Beispiel konservative Juden in der True Torah Jews-Bewegung, oder linksliberale jüdische Menschen unterschiedlicher Staatsangehörigkeiten, in der Minderheit.

Die meiste Kritik an den Beschlüssen fokussierte sich auf allgemeine ethisch-moralische Gründe, und ihre Wirkung basierte in erster Linie auf dem Ruf der Unterzeichner. Im Gegensatz zu solchen Offenen Briefen enthält der vorliegende nicht nur moralisch ethische Bedenken und Gründe, sondern eine auf zahlreiche Fakten bezogene Argumentation, die in einem E-Book mitgeteilt wird. Hier der Text:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, sehr geehrter Herr Abgeordneter,

meine jüdischen Freunde und ich sind sehr betroffen über die Entscheidung des deutschen Bundestages vom 17. Mai 2019, die BDS-Bewegung zu diskriminieren. Durch die Entscheidung wird eine rechtsextreme Regierung gestärkt, die ganz klar für eine Apartheid-Politik eintritt. Wobei die kleinere Partei der Koalition, aber zweitgrößte Partei in der Knesset, sich offen für eine ethnische Säuberung der besetzten Gebiete Palästinas einsetzt.

Sicher ist Ihnen die weltweite Kritik an dem Beschluss des deutschen Bundestages vom 17. Mai bezüglich der Diskriminierung der BDS-Bewegung nicht entgangen. Stellvertretend für viele Kommentare möchte ich den der großen linksliberalen israelischen Zeitung Haaretz zitieren:

Deutschland hat gerade Gerechtigkeit kriminalisiert. Eine Mischung aus berechtigtem Schuldgefühl, das zynisch und manipulativ durch Israel in orchestrierter Weise auf widerlichste Extreme getrieben wurde, brachte den Bundestag am Freitag dazu, eine der empörendsten und bizarrsten Beschlüsse seit dem Ende des 2. Weltkrieges zu fassen. Der Bundestag hat die Boykott-, Desinvestition- und Sanktions-Bewegung gegen Israel als antisemitisch definiert.‘ (1)

Viele tausend Mitgliedern der jüdischen Gemeinde, die offen oder insgeheim die BDS-Bewegung unterstützen, fühlen sich nun von den Mitgliedern des deutschen Bundestages gleich behandelt mit Holocaustlügnern,

 » Lees verder

Open brief aan wetgevers en burgers over de risico’s van foetaal cel DNA in vaccins – Stichting Vaccin Vrij

open-brief-aan-wetgevers-en-burgers-over-de-risico’s-van-foetaal-cel-dna-in-vaccins-–-stichting-vaccin-vrij

22-05-19 08:32:00,

groene foetusDe rodehond component van het BMR-vaccin wordt gekweekt op cellijnen die afkomstig zijn van een geaborteerde foetus. Daardoor is het vaccin ‘vervuild’ met menselijk DNA, d.w.z. erfelijke codes die afkomstig zijn van de cellijnen van de foetus waarop de rodehond-virussen gekweekt worden. Recentelijk is nogmaals naar buiten gekomen dat er grote risico’s kleven aan het injecteren van ‘foetaal DNA’. Theresa Deisher schreef een open brief aan wetgevers en burgers om te ons hiervoor te waarschuwen.

 

 

Wie is Theresa Deisher?

 
Dr. Deisher is een regulier opgeleide wetenschapper. Zij is cum laude afgestudeerd aan Stanford University en behaalde haar Ph.D. in Molecular and Cellular Physiology van de afdeling Molecular and Cellular Physiology, Stanford University. Haar baanbrekende onderzoek heeft ertoe geleid dat zij 23 medische patenten op haar naam heeft staan. Nadat zij meer dan 20 jaar werkzaam is geweest in de farmaceutische industrie, richtte zij een ‘non-profit’ instituut op. Het Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI). Onder haar leiding voeren tientallen wetenschappers onderzoek uit naar DNA-mutaties, stamcellen, kanker, autisme spectrum stoornissen, en mogelijke ziekte-veroorzakende gevolgen van het injecteren van foetaal-DNA, vervuilingen, en retrovirussen in baby’s.1

 
De reguliere medische wetenschap houdt zich hier liever niet mee bezig. Hoewel bekend is dat er DNA-vervuilingen in vaccins zitten staat er op de Amerikaanse bijsluiter van het BMR-vaccin dat er geen onderzoek is gedaan is naar mogelijk genetische mutatie’s (veranderingen) als gevolg van de vervuiling in de rodehond component van de BMR.2

Het feit dat de farmacie het niet onderzocht heeft, betekent helaas niet dat we daarom zonder problemen foetaal DNA kunnen injecteren in baby’s. Dr. Deisher heeft schokkende feiten uit haar onderzoek in een open brief naar buiten gebracht.

 

 

Belangrijke punten uit het onderzoek

 
• Foetaal cel DNA, afkomstig van het productieproces van de rodehond-component van het BMR-vaccin, is in grote mate aanwezig in gevaccineerde baby’s
• Foetaal cel DNA kan auto-immuun reacties opwekken in de gevaccineerde baby – met andere woorden: het foetale DNA triggert een reactie waarbij het immuunsysteem van de gevaccineerde baby zichzelf ‘aanvalt’.
• Antilichamen tegen menselijk DNA kunnen een rol spelen bij auto-immuun aanvallen bij autistische kinderen.
• Vóór 1980 waren aandoeningen in het autismespectrum zeer zeldzame, bijna onbekende ziektes. In 1979 keurde de FDA de productie op menselijke celllijnen goed.

 » Lees verder

Open brief aan Emmanuel Macron [Engels]

08-03-19 12:55:00,

In een open brief riep aan alle Europeanen riep de Franse president Emmanuel Macron deze week op om ‘samen de weg te bereiden naar de Vernieuwing van Europa.’ Ewald Engelen geeft antwoord.

Dear Mr Macron,

Many thanks for the letter you have sent me, in the form of an op-ed piece that was signed by you and published in 28 European newspapers this week. For well-informed citizens, it did not contain much news. Most of what you propose in your letter was already in your Sorbonne lecture of 2016.

Nevertheless, it did contain one new proposal: the idea to set up a European Agency for the protection of Democracy. Which, I have to say, quite disconcerted me. The experts of this agency would be mandated, you suggest, to help member states to counter cyberattacks and to block the distribution of authority-bashing ‘fake news’.

As far as I am concerned, Mr. Macron, this is on a par with ‘war is peace’, ‘freedom is slavery’ and ‘ignorance is strength.’ And if you are only slightly into European literature, you may recognize this as being from George Orwell’s Nineteen Eighty-Four.

Protecting democracy by institutionally limiting the diversity of opinions to those who carry the approval of a European agency: that is quite something. Especially coming from someone who has mandated excessive police violence against yellow vest-carrying citizens.

This has more than a whiff in common with a European thought police which in the run up to the European parliamentary elections has the power to decide which opinions are allowed public hearing and which are not. And as such, the idea belongs in a dictatorship, rather than in a democracy.

Especially since you yourself, in your letter, demonstrate that you are not above spreading fake news. You state that the euro has protected member states and, by implication, their citizens, against the worst effects of the financial crisis of 2008. That is utter and complete bullshit. The euro has anesthetized the risk sensitivity of bankers and asset managers and has set in motion massive capital flows from North to South and from productive sectors to speculative sectors (real estate). This proved to be irresponsible and unsustainable.

What’s more, the monetary union prohibited member states to pursue progressive fiscal policies,

 » Lees verder

Brief van de Stichting Vaccinvrij naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

brief-van-de-stichting-vaccinvrij-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

21-02-19 10:15:00,

De vorige nieuwsbrief heeft heel wat losgemaakt onder onze leden. Bijna 70 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep om een brief te schrijven naar het College voor Rechten van de Mens. Ook ik heb een brief geschreven, en het leek wel of deze week alles samenviel om aan het college duidelijk te kunnen maken dat er iets goed mis is in Nederland. In deze nieuwsbrief (21 Februari 2019) staan drie artikelen: De brief die vanuit de Stichting Vaccinvrij naar het college is geschreven, een aangrijpend ervaringsverhaal van een van de leden van onze facebookgroep, en een voorbeeld van de gebruikelijke behandeling die ex-vaxxers en non-vaxxers krijgen in de media. Wat mij betreft is dit het startsein voor meer gezamelijke acties.

 

 

Brief aan het College voor Rechten van de Mens

 
Amsterdam 22-02-2019

 
LS,

vrouw typtGraag uw aandacht voor het volgende. Mijn naam is Door Frankema en ik ben initiatiefneemster van de Stichting Vaccinvrij, opgericht voor transparante informatie over vaccineren en het behoud van een vrije vaccinatiekeuze.

Recentelijk werd er in onze facebookgroep een post geplaatst die veel heeft losgemaakt onder onze leden. Een groeiende groep burgers voelt zich gediscrimineerd in Nederland.

 

 

Achtergrond

 
Het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking in de media onderverdeeld in pro-vaxxers en anti-vaxxers. De anti-vaxxers zijn ten eerste geen anti-vaxxers. Als wij onszelf al een naam zouden willen geven, dan is dat de term ex-vaxxer of non-vaxxer.

Ex-vaxxers zijn ouders die gestopt zijn met vaccineren.
Dit is een aanzienlijke groep ouders die eerst in het volste vertrouwen hun kind hebben laten vaccineren, maar zijn gestopt omdat ze hebben ervaren dat vaccins ernstige, soms levenslange schade kunnen veroorzaken.

Non-vaxxers zijn ouders die er bewust voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren.
Het overgrote deel van de non-vaxxers is maandenlang bezig met onderzoek, en zeer goed geïnformeerd voordat zij ertoe besluiten om hun kind niet te laten vaccineren.

 
Sinds staatssecretaris Blokhuis eind juni 2018 in de media heeft aangekondigd dat de vaccinatiegraad met een paar procent is gedaald, worden de ex-vaxxers en non-vaxxers onder de noemer ‘antivaxxer’ gelabeld als gekkies, antiwetenschap-activisten, aluhoedjes, onverantwoordelijke idioten, bakfietsmoeders, een bedreiging voor de volksgezondheid etc. Het heeft dermate grote vormen aangenomen dat het voor vele ouders bijna onmogelijk is geworden om in hun vrienden,

 » Lees verder

Wie doet er mee? Schrijf een brief naar het College voor de Rechten van de Mens – Stichting Vaccin Vrij

wie-doet-er-mee-schrijf-een-brief-naar-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens-8211-stichting-vaccin-vrij

14-02-19 10:45:00,

Time to actDiscriminatie is “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Worden non-vaxxers en ex-vaxxers gediscrimineerd? Het College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Het college neemt meldingen in over discriminatie en misstanden en beoordeelt deze.[1]

 

Oproep

Op 14-02-2019 ontvingen wij de volgende oproep van Lianne Bos, lid van de facebook groep van de Stichting Vaccinvrij.

 

“Beste beheerders en leden,

 
Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met een jurist van het College voor de Rechten van de mens. Ik heb aangegeven me gediscrimineerd te voelen door de overheids- en media-hetze tegen antivaxxers waarin gesuggereerd wordt dat we een gevaar voor de volksgezondheid zijn.

 
Deze jurist gaf aan dat hij zich mijn gevoel heel goed kon voorstellen. Hij wil dit dan ook intern gaan bespreken. Hij gaf ook aan dat hoe meer klachten er komen, hoe hoger dit onderwerp op de agenda zou komen.

 
Zijn advies was om zoveel mogelijk mensen een klacht te laten indienen. En het liefst ook door de mensen achter Vaccinvrij. Hij vroeg specifiek om dezen contact met hun op te laten nemen via mail of telefoon. Dus bij deze, willen jullie dit aub doen?

 
Hoe meer hoe beter!”

 
Wauw, na alle deuren die elke keer maar weer dichtgaan staat er nu eentje op een kier!

 
Ik geef graag gehoor aan de oproep van Lianne en schrijf namens de Stichting Vaccinvrij dit weekend een brief aan het College voor de Rechten van de Mens.

 

 

Doet u mee?

 
Voordat we beginnen: Wikipedia geeft voor het woord: ‘Discriminatie’ de volgende definitie:

“Discriminatie betekent letterlijk “het maken van onderscheid”. De huidige betekenis van het woord discriminatie is in maatschappelijk en juridisch opzicht gaan afwijken van de oorspronkelijke, letterlijke betekenis; in die context wordt onder discriminatie verstaan: “het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen”. Bij de vraag of het maken van onderscheid tussen mensen discriminatoir is, is het van belang om na te gaan of gelijke gevallen ook gelijk behandeld worden.” – Wikipedia2

 
Het lijkt me duidelijk: waar het op neer komt is dat, of we nu wél of niet onze kinderen laten vaccineren,

 » Lees verder

Offener Brief von Nicolás Maduro, Präsident der Bolivarischen Republik von Venezula | KenFM.de

offener-brief-von-nicolas-maduro-prasident-der-bolivarischen-republik-von-venezula-kenfm.de

12-02-19 07:10:00,

Übersetzung von Herrmann Ploppa.

Wenn mir etwas vertraut ist, dann ist es die Welt der einfachen Bevölkerung, zu der auch Sie gehören. Ich komme aus der einfachen Bevölkerung. Ich kam zur Welt und wuchs auf in einem ärmlichen Stadtteil von Caracas. Ich entwickelte mich inmitten der erhitzten Auseinandersetzungen der Bevölkerung und der Gewerkschaften in einem Venezuela, das tief verstrickt war in soziale Ausgrenzung und Ungleichheit.

Ich bin kein Großunternehmer. Ich bin nur ein einfacher Arbeiter mit einem gesunden Urteilsvermögen und einem Mitgefühl. Und heute genieße ich das Privileg, Präsident eines ganz neuen Venezuela sein zu dürfen. Einem Venezuela, das auf den Prinzipien der Integration und sozialen Gleichheit beruht, seit 1998 auf den Weg gebracht durch Kommandant Hugo Chavez und inspiriert durch das Erbe Simon Bolivars.

Wir leben in historischen Zeiten. Dieses sind Tage, an denen sich die weitere Zukunft unserer Länder entscheidet: Krieg oder Frieden? Ihre politischen Vertreter in Washington wollen an ihre Grenzen den selben Hass bringen, den sie schon nach Vietnam gebracht haben. Sie planen eine Invasion und eine Intervention in Venezuela. Und das im Namen von Demokratie und Freiheit, so wie sie es damals auch schon sagten. Aber so ist es nicht. Diese Geschichte, dass sich in Venezuela eine Clique widerrechtlich Macht angeeignet hat, ist genauso unzutreffend wie die Geschichte von den Massenvernichtungswaffen im Irak. Dies ist eine falsche Behauptung, aber sie kann verheerende Folgen für unsere gesamte Region haben.

Venezuela ist ein Land, in dem dank der Verfassung von 1999 die Möglichkeiten zur Teilhabe der Bevölkerung an der vorbildlichen Demokratie wesentlich erweitert worden sind. Ohne Beispiel in der Vergangenheit, ist Venezuela heute eines der Länder mit der höchsten Anzahl von Wahlen in den letzten zwanzig Jahren. Vielleicht gefällt Ihnen unsere Weltanschauung nicht, oder die Art wie wir auftreten. Aber es gibt uns und wir sind Millionen.

Ich richte diese Worte an das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, um vor den schwerwiegenden Folgen und der Gefahr zu warnen, die daraus entstehen, dass eine gewisse Fraktion im Weißen Haus die Invasion Venezuelas vorantreiben will. Das hat unvorhersehbare Folgen für mein Land und für die gesamte amerikanische Region. Präsident Donald Trump beabsichtigt auch,

 » Lees verder

A Brief History of the Cold War and Anti-communism – Global Research

a-brief-history-of-the-cold-war-and-anti-communism-8211-global-research

10-02-19 07:12:00,

Our fear that communism might someday take over most of the world blinds us to the fact that anti-communism already has. – Michael Parenti

It was in the early days of the fighting in Vietnam that a Vietcong officer said to his American prisoner: “You were our heroes after the War. We read American books and saw American films, and a common phrase in those days was “to be as rich and as wise as an American”. What happened?”

An American might have been asked something similar by a Guatemalan, an Indonesian or a Cuban during the ten years previous, or by a Uruguayan, a Chilean or a Greek in the decade subsequent. The remarkable international goodwill and credibility enjoyed by the United States at the close of the Second World War was dissipated country by country, intervention by intervention. The opportunity to build the war-ravaged world anew, to lay the foundations for peace, prosperity and justice, collapsed under the awful weight of anti-communism.

Churchill wearing a suit, standing and holding a chair

The weight had been accumulating for some time; indeed, since Day One of the Russian Revolution. By the summer of 1918 some 13,000 American troops could be found in the newly-born Union of Soviet Socialist Republics. Two years and thousands of casualties later, the American troops left, having failed in their mission to “strangle at its birth” the Bolshevik state, as Winston Churchill put it.

The young Churchill was Great Britain’s Minister for War and Air during this period. Increasingly, it was he who directed the invasion of the Soviet Union by the Allies (Great Britain, the US, France, Japan and several other nations) on the side of the counter-revolutionary “White Army”. Years later, Churchill the historian was to record his views of this singular affair for posterity:

Were they [the Allies] at war with Soviet Russia? Certainly not; but they shot Soviet Russians at sight. They stood as invaders on Russian soil. They armed the enemies of the Soviet Government. They blockaded its ports, and sunk its battleships. They earnestly desired and schemed its downfall. But war – shocking! Interference – shame! It was, they repeated, a matter of indifference to them how Russians settled their own internal affairs. They were impartial – Bang!

 » Lees verder

Open brief voor solidariteit en steun aan de Zapatista’s

open-brief-voor-solidariteit-en-steun-aan-de-zapatista8217s

18-01-19 05:01:00,

“Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie van de Zapatista-gemeenschappen en de inheemse volkeren in Mexico, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden”, signaleren meer dan 800 persoonlijkheden, organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, waaronder Arundhati Roy, Toni Negri, David Graeber …

Brief voor solidariteit en steun aan het verzet en de autonomie van de Zapatista’s (Januari 2019)

Wij, academici, intellectuelen, kunstenaars, activisten en mensen van goede wil, evenals organisaties, verenigingen en collectieven uit verschillende landen, tonen onze solidariteit en steun voor het EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) op een cruciaal moment in haar geschiedenis; we verwerpen de huidige campagne van desinformatie, leugens en laster die zich tegen hen ontwikkelt in Mexico en daarbuiten.

Voor ons, net als voor veel mensen over de hele wereld, is de Zapatista-strijd een voorbeeld van verzet, van waardigheid, coherentie en politieke creativiteit. 25 jaar geleden was hun “Ya Basta!” een ingrijpende gebeurtenis en een van de eerste belangrijke reacties op de neoliberale globalisering, die de weg vrijmaakte voor de kritiek op een model waarvan de triomf toen absoluut en definitief leek. Het was ook, en is nog steeds, een uitdrukking van de gerechtvaardigde strijd van de inheemse bevolking tegen de overheersing en minachting die ze eeuwenlang hebben doorstaan, en van de uitoefening van hun recht op autonomie.

Zelfbestuur door de bevolking, dat de Zapatista’s door hun Raden van Goed Bestuur hebben geïmplementeerd, is een voorbeeld van echte en radicale democratie die breed gedeelde ambities over de hele wereld kan voeden, en het waard is te worden bestudeerd op alle faculteiten Sociale Wetenschappen op deze aardbol. De opbouw van Zapatistische autonomie vertegenwoordigt de constante, eerlijke en kritische zoektocht naar een wezenlijk alternatief en emancipatorisch project om de uitdagingen te beantwoorden van een wereld die steeds verder lijkt weg te zinken in een diepe crisis op economisch, sociaal, politiek, ecologisch en menselijk niveau.

Wij uiten onze bezorgdheid over de situatie waar de Zapatistische gemeenschappen en de inheemse volkeren van Mexico mee te maken hebben, vanwege de toenemende hoeveelheid projecten op het gebied van mijnbouw, toerisme, agro-industriële infrastructuur en andere projecten die hun grondgebied en hun manier van leven schaden, zoals aangekaart door het Nationaal Inheems Congres en de Raad van Inheems Bestuur.

 » Lees verder

Macrons Brief an die Nation: “Lasst uns über alles reden”

macrons-brief-an-die-nation-8220lasst-uns-uber-alles-reden8221

14-01-19 05:22:00,

Archivfoto: Emmanuel Macron, Mai 2017/kremlin.ru/ CC BY 4.0

Welche Steuern sollten prioritär gekürzt werden? Soll es neue staatliche Leistungen geben? Soll das Parlament eine Obergrenze für Asylgesuche festlegen?

Dem langen Schweigen folgt ein langer Brief. Nachdem sich der französische Präsident lange Zeit gesträubt hatte, auf die Proteste der Gilets Jeunes einzugehen, hat er nun einen ungewöhnlich langen Brief an die französische Bevölkerung veröffentlicht, der den Auftakt zu einer großen landesweiten Debatte geben soll.

Bis zum 15. März soll der grand débat gehen. Innerhalb des darauf folgenden Monats will er dann einen Rechenschaftsbericht dazu vorstellen, verspricht Emmanuel Macron. Die Wut soll in Lösungen umgewandelt werden, schreibt. Im Original ist von “les colères” die Rede, also von “la colère – zu Deutsch: die Wut – in der Mehrzahl; die Pluralform gibt es im Französischen ebenso wenig wie im Deutschen, sagen die Wörterbücher.

Man kann dies so lesen, dass es, wie man im Präsidentenpalast festgestellt hat, mehrere Auslöser zur Wut gibt und verschiedene Formen des Zorns und der Verärgerung, und man sich auf eine neue politische Kommunikation einzustellen versucht.

Immerhin – das als kurzer kommentierender Einschub – der Elysée-Präsident redet, während die Berliner Kanzlerin im September 2015 schwieg und schwieg über ihre folgenreiche politische Entscheidungen, als das Land in einer völlig ungewohnten Situation auf eine Erklärung wartete.

Macron hatte zunächst auch lange geschwiegen, als der Protest der Gilets Jaunes (Gelbwesten) längst schon eine Dimension angenommen hatte, wo das Schweigen zum Problem wurde und hatte dann versucht, mit der Rücknahme der umstrittenen Steuer und einer Erhöhung der staatlichen Leistungen der Protestbewegung die Wucht zu nehmen, in der Hoffnung, dass ihr à la longue die Luft ausgeht. Dies ist nicht so gekommen.

Brainstorming und Desillusionierung

Bei seiner Rede im Dezember hatte er mit den erwähnten Maßnahmen auch eine landesweite Debatte angekündigt, die sich mit den Gründen der Unzufriedenheit beschäftigen und in einer “gemeinsamen Anstrengung nach Lösungen suchen” soll. In der alltäglich gewordenen Desillusionierung bzw. einem zynischen Reaktionsreflex auf solche Leerformeln, der auf Erfahrungen bauen kann, wird von solchen Ankündigungen wahrscheinlich nicht sonderlich viel erwartet.

Obendrein erweckte Macron bislang nicht den Eindruck, dass er große Versprechen, von denen es eine ganze Reihe gab,

 » Lees verder

A Brief History Of Fake News

a-brief-history-of-fake-news

25-12-18 10:30:00,

Authored by Joe Schaeffer via Liberty Nation,

The biggest weakness of liberal editors is that they need to reflect their world view.

When news broke out of Germany that an award-winning reporter for Der Spiegel had been exposed as a serial fabricator, my first inclination, before delving into the details, was to assume a certain way the story would unfold. It would involve a writer reporting from a leftist viewpoint in a highly literary, as opposed to fact-driven, manner.

Check and check. Claas Relotius, honored in 2014 as CNN’s “Journalist of the Year,” was especially adept at a stylized form of “reporting” that read like good fiction. His articles often featured lazy anti-American stereotypes that serve as easy comfort food for European leftists: vigilantes on the Mexican border, death penalty eyewitnesses. Relotius provided himself a lively palette from which to paint his biased fiction.

Relotius will go down in shame with other famous journalist hoaxers, yet the people who most enabled his betrayal of the reader will likely avoid similar ignominy.

Which is head-scratching because if a criminal profiler were to come up with a pattern for these kinds of frauds, they would find one constant: editors who were hoodwinked because their fake reporters were writing exactly what they wanted to read.

Janet Cooke

The original black eye to the mainstream leftist journalism machine came in 1980 with the infamous Janet Cooke caper at The Washington Post. Cooke, a 26-year-old reporter, won the Pulitzer Prize for an article on an 8-year-old heroin addict named Jimmy. The article featured that same literary style of reporting that reads like a good book instead of an informative news article. And it fit perfectly into a liberal editor’s wheelhouse with its stirring, highly-personalized account of a minority social crisis in need of a solution, as written by a black woman.

The Post’s ombudsman at the time, Bill Green, wrote a lengthy report on the Jimmy fiasco in 1981 for the newspaper. It revealed that Cooke was hired by the newspaper not for who she was,

 » Lees verder

Offener Brief an ein ungeplantes Kind

offener-brief-an-ein-ungeplantes-kind

25-12-18 10:18:00,

Abtreiben oder nicht? Bei unserem Autor entschied das Leben.

Red. / 25. Dez 2018 –

Unser Autor ist jung Vater geworden. Dabei war er für einen Schwangerschaftsabbruch. In einem offenen Brief blickt er zurück.*

Liebe Juli,

Kopfweh, ausgetrocknete Kehle, Übelkeit – und deine weinende Mama, die zitternd auf der Bettkante sitzt. Das sind die Erinnerungen deines Vaters an einen Samstagmorgen im Sommer vor zehn Jahren: An den Tag, als ich von deiner Existenz erfuhr. Keine schönen Erinnerungen, ich weiss. Deshalb ahnst du vielleicht, was nun kommt.

Liebe Juli, du bist ein Unfall. Ein eigentlich unerwünschtes Kind, ein unbeabsichtigtes Produkt grosser Gefühle und grossen Leichtsinns. Das Resultat einer ersten Liebe, die Jahre später dann doch zerbrochen ist. Du aber, du bist geblieben – und mit dir alles, was du mitgebracht hast. Juli, bitte lies den Brief bis zum Schluss. Er beginnt mit harten Worten, endet aber im Glück. Das ist dein Verdienst. Du warst ein Unfall. Du bist ein Glücksfall.

Zwischen dem pochenden Brummen in meinem Schädel blieben irgendwo ihre Worte hängen: «Ich bin schwanger.» Ich sank auf das Kissen zurück und wünschte mich weit fort.

Am Tag, als deine Mama weinte, war sie neunzehn. Ich war ein Jahr älter und am Vorabend auf der Piste. Ich feierte, trank zu viel und torkelte am frühen Morgen nach Hause, wo deine Mama schlafend im Bett lag. Zu diesem Zeitpunkt begleitete sie mich schon länger nicht mehr auf meinen nächtlichen Ausflügen. Ihr war häufig übel, sie hatte keine Lust zu feiern. Trotzdem dachten wir uns nichts dabei. Ach, was waren wir naiv.

An jenem Samstagmorgen hatte deine Mama einen Termin beim Frauenarzt. Ich blieb zuhause, das war so abgemacht. Es handelte sich nur um eine Routineuntersuchung. Frauensache, ihr Problem. Da siehst du, wie reif ich damals war. Um ehrlich zu sein: Ich bekam nicht mit, wie sie erst das Bett und dann das Haus verliess.

Ein leises Schluchzen weckte mich, verwirrt versuchte ich, mich zurechtzufinden. Ich sah deine unglückliche Mama, zwischen dem pochenden Brummen in meinem Schädel blieben irgendwo ihre Worte hängen: «Ich bin schwanger.» Ich sank auf das Kissen zurück und wünschte mich weit fort.

Was folgte, war die quälendste Episode meines Lebens.

 » Lees verder

Offener Brief von Willy Wimmer (CDU) an Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

offener-brief-von-willy-wimmer-cdu-an-bundesprasidenten-frank-walter-steinmeier

13-12-18 06:25:00,

Kommentare

19:07 13.12.2018(aktualisiert 19:37 13.12.2018) Zum Kurzlink

Willy Wimmer, deutscher Staatssekretär a.D. und Politiker sowie Sputnik-Kolumnist, hat einen offenen Brief an den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier verfasst, in dem er über das Völkerrecht sowie dessen Einhaltung und Missachtung innerhalb und außerhalb Deutschlands spricht. Folgend finden Sie den Brieftext von Herrn Wimmer zum Nachlesen.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

am 7. Dezember 2018 berichtete dpa um 10. 58 Uhr aus der chinesischen Metropole Chengdu, daß Sie sich vor Studenten für die Achtung der Menschenrechte und des Regelwerks der Vereinten Nationen eingesetzt hatten. Den chinesischen Zuhörern und ihrer Regierung wird ebenso wenig wie den Deutschen entgangen sein, daß wegen der erklärten und exekutierten Politik der jeweiligen Bundesregierungen seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien derartige Aussagen aus dem Munde deutscher Amtsträger noch nicht einmal Schall und Rauch sind.

Der ehemalige deutsche Bundeskanzler, Herr Gerhard Schröder, hat öffentlich und freimütig eingeräumt, daß er mit seiner Zustimmung zum NATO-Krieg gegen die BR Jugoslawien Völkerrecht gebrochen habe. Das von Ihnen in China so hoch gepriesene Regelwerk der Vereinten Nationen hat durch die erklärte Politik einer Bundesregierung einen irreparablen Schaden davongetragen und die Welt dem „westlichen Faustrecht“ ausgeliefert. Ein Blick in die eigene Verfassung, das deutsche Strafrecht und das Soldatengesetz hätte deutlich machen müssen, mit Maßregelungen anderer Völker und Staaten zurückhaltend zu sein..

Diese „Politik der schiefen Ebene“, die unser Land abstürzen läßt, sehen wir ebenfalls in der Zerstörung der rechtsstaatlichen Ordnung durch Bundesregierungen, deren vornehmste Aufgabe eigentlich im Schutz dieser Ordnung bestehen müßte. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin vom 4./5. September 2015, die deutschen Staatsgrenzen auf Dauer schutzlos zu stellen, hat unserem deutschen Rechtsstaat einen Stoß verssetzt, von dem er sich nicht erholen wird.

Dagegen wenden sich Millionen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. Nicht, weil sie eine Abkehr von der grundgesetzlichen Ordnung wollen. Die Menschen im Lande treten dafür ein, daß der deutsche Staat selbst Achtung vor dem Recht zeigt und staatliches Handeln daran gebunden ist, die Zuständigkeit der Legislative nicht einseitig zur Durchsetzung von Interessen Dritter außer Kraft zu setzen. Diejenigen, die sich dafür einsetzen, die rechtsstaatliche Ordnung durch den Staat gewahrt zu sehen, werden durch die Spitzen unseres Staates bewußt unter Generalverdacht gestellt, um freie

Meinungsäußerung erst gar nicht mehr möglich zu machen.

 » Lees verder

Open brief: ‘Gaan wij 100 jaar na WOI investeren in een nieuwe wapenwedloop?’

open-brief-8216gaan-wij-100-jaar-na-woi-investeren-in-een-nieuwe-wapenwedloop8217

28-11-18 03:27:00,

Defensie is in Europa een nationale bevoegdheid. Welke oorlogen gevoerd moeten worden en welke wapensystemen daarvoor nodig zijn, is een beslissing die elke overheid onafhankelijk maakt. Maar dat is buiten de lobby van de wapenindustrie gerekend. In 2017 zette de EU de ongeziene stap om voor het eerst in haar geschiedenis een militair onderzoeksprogramma van 90 miljoen euro te financieren. In 2019, minder dan twee jaar later, zal het Europees Parlement stemmen over een hallucinant grootEuropees Defensiefonds, een militair programma van 13 miljard euro.

Het Europees Defensiefonds is controversieel. De Europese Ombudsman heeft zich in een reeksuitspraken zeer kritisch uitgelaten over het gebrek aan transparantie. Bovendien zijn er bezorgdheden omtrent de betrokkenheid van de defensie-industrie bij de opzet van het Fonds. Onderzoek toont aan dat verschillende voorstellen van de Europese Commissie bijna letterlijk gekopieerd zijn van beleidsvoorstellen van de wapenindustrie.

Het met Europese fondsen subsidiëren van de wapenindustrie kan grote gevolgen hebben. Het risico bestaat dat het de wereldwijde wapenwedloop zal aanzwengelen. De militaire technologieën die vandaag ontwikkeld worden, zullen gebruikt worden in de oorlogen van de toekomst. Ondertussen wordt wetenschappelijk onderzoek dat kan bijdragen aan het voorkomen van conflicten verwaarloosd.

Het Europees Defensiefonds financiert niet eender welke wapentechnologie. De focus van de jaarlijkse conferentie van het Europees Defensieagentschap doet vermoeden dat de EU de heersende trend van onbemande naar autonome wapensystemen wil aanmoedigen. Volledig autonome wapens, ook gekend als killer robots, zijn in staat om zelf doelwitten te selecteren en uit te schakelen zonder enige menselijke interventie. Dat gaat in tegen internationale, humanitaire standaarden en ondermijnt hetfundamenteel recht op leven en menselijke waardigheid.

De grens tussen onbemande en autonome systemen is dun. Sinds het begin van dit jaar is de EU gestart met het militair project Ocean2020. Dat project integreert maritieme, onbemande vaartuigenen lucht-drones met het oog op surveillance van de Middellandse Zee. Een ander controversieelproject dat op de Europese agenda staat, is de ontwikkeling van een gewapende robot. Een project waar ook België bij betrokken is. De robot kan doelwitten selecteren tot op een afstand van vijf kilometer.

Omwille van de controversiële aard van killer robots, riepen het Europees Parlement,

 » Lees verder

Open Brief aan Volkskrant-Opiniemaker Peter Giesen 3

open-brief-aan-volkskrant-opiniemaker-peter-giesen-3

22-11-18 07:30:00,

Beste collega Peter Giesen. Vrijdag 21 september 2018 schreef ik jou het volgende

De Volkskrant stelde zich vorige week de vraag:

Goede bedoelingen lopen stuk op de bittere realiteit. Is Nederland naïef als het gaat om oorlogssituaties?

Het goede doen, was de inzet van de Nederlandse steun aan Syrische ‘gematigde’ oppositiegroepen. Maar dat pakte anders uit, net als bij diverse andere buitenlandse missies. Is Nederland te naïef voor het kwaad in de wereld? 

Peter Giesen 14 september 2018, 20:01

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/goede-bedoelingen-lopen-stuk-op-de-bittere-realiteit-is-nederland-naief-als-het-gaat-om-oorlogssituaties-~bdc30a57/ 

Mijn antwoord is simpelweg:

Nee, beste Peter Giesen, mainstream-collega van mij, jij bent misschien naïef, maar serieuze journalisten zeker niet. Bovendien is dit niet de juiste vraag. Gezien het feit dat westerse politici pas reageren op de waan van de dag van de mainstream-media, is de ware vraag: 

Waarom hebben jij en de Nederlandse mainstream-media in het algemeen al sinds 2012 gezwegen over het feit dat het toen al bekend was dat het Westen terroristen in Syrië militair, diplomatiek en politiek steunde? Waarom zweeg jij? Omdat je journalistiek gecorrumpeerd bent? Of is er iets anders? Jij was in die tijd correspondent in Parijs, en daar liepen genoeg intellectuelen rond die buitengewoon goed geïnformeerd waren. Neem bijvoorbeeld de prominente Franse journalist Thierry Meyssan, die nu in Damascus verblijft. Hij berichtte al op 3 augustus 2012 via Voltaire Network:

No one doubts that terrorism in Syria is being sponsored by NATO and the GCC but until now it was being carried out behind a veil of hypocrisy. Unable to bombard and raze the country because of the Russian and Chinese double veto, the Western powers and their Arab partners decided to bleed the country while setting it up for an attack by mercenaries. Then on February 12 came the call to jihad issued by Ayman al-Zawahiri. Suddenly, NATO, the GCC and al-Qaeda found themselves pursuing the same objective. Notwithstanding, Brussels took the view that the Egyptian sheik’s declarations were his alone and were therefore unworthy of comment as if to underline that NATO doesn’t revise its positions in response to such fatwas. This rationale remained unconvincing because it ignored the issue of the common objectives shared by the self-proclaimed advocates of democracy,

 » Lees verder

Open Brief aan Volkskrant-Opiniemaker Peter Giesen

Open Brief aan Volkskrant-Opiniemaker Peter Giesen

21-10-18 05:56:00,

Beste Collega Peter Giesen. Vrijdag 21 september 2018 schreef ik jou het volgende:

De Volkskrant stelde zich vorige week de volgende vraag:
ANALYSE NEDERLANDSE INBRENG IN OORLOGEN

Goede bedoelingen lopen stuk op de bittere realiteit. Is Nederland naïef als het gaat om oorlogssituaties?
Het goede doen, was de inzet van de Nederlandse steun aan Syrische ‘gematigde’ oppositiegroepen. Maar dat pakte anders uit, net als bij diverse andere buitenlandse missies. Is Nederland te naïef voor het kwaad in de wereld? 

Peter Giesen 14 september 2018, 20:01

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/goede-bedoelingen-lopen-stuk-op-de-bittere-realiteit-is-nederland-naief-als-het-gaat-om-oorlogssituaties-~bdc30a57/ 

Mijn antwoord is simpelweg:

Nee, beste Peter Giesen, mainstream-collega van mij, jij bent misschien naïef, maar serieuze journalisten zeker niet. Bovendien is dit niet de juiste vraag. Gezien het feit dat westerse politici pas reageren op de waan van de dag van de mainstream-media, is de ware vraag: 

Waarom hebben jij en de Nederlandse mainstream-media in het algemeen al sinds 2012 gezwegen over het feit dat het toen al bekend was dat het Westen terroristen in Syrië militair, diplomatiek en politiek steunde? Waarom zweeg jij? Omdat je journalistiek gecorrumpeerd bent? Of is er iets anders? Je was in die tijd correspondent in Parijs, en daar liepen genoeg intellectuelen rond die buitengewoon goed geinformeerd waren. Neem bijvoorbeeld de prominente Franse journalist Thierry Meyssan, die op dit moment in Damascus woont. Hij berichtte op 3 augustus 2012 via Voltaire Network:

No one doubts that terrorism in Syria is being sponsored by NATO and the GCC but until now it was being carried out behind a veil of hypocrisy. Unable to bombard and raze the country because of the Russian and Chinese double veto, the Western powers and their Arab partners decided to bleed the country while setting it up for an attack by mercenaries. Then on February 12 came the call to jihad issued by Ayman al-Zawahiri. Suddenly, NATO, the GCC and al-Qaeda found themselves pursuing the same objective. Notwithstanding, Brussels took the view that the Egyptian sheik’s declarations were his alone and were therefore unworthy of comment as if to underline that NATO doesn’t revise its positions in response to such fatwas.  » Lees verder

Brief van Sinterklaas – De Lange Mars Plus

Brief van Sinterklaas – De Lange Mars Plus

11-10-18 06:22:00,

Foto 123rf

Persbericht van Sinterklaas

 

Lieve kinderen,

Ik heb er genoeg van. Dat gezeur van jullie ouders over mijn Zwarte Pieten. Het lijken wel kinderen, jullie pappa’s en mamma’s. Ik twijfel heel erg of ik jullie dit jaar kom bezoeken in december. Willen jullie dit doorgeven aan je ouders? Als ik namelijk niet kom, dan hebben ze ook geen excuus om ruzie met elkaar te zoeken.

Ik heb gezien dat ouders zelfs met elkaar op de vuist gaan, over de gezichtskleur van Zwarte Piet. Kunnen jullie je dat voorstellen? Nee, he!

Zelfs bussen worden op snelwegen tot stilstand gebracht zodat voor- en tegenstanders van zwarte of gekleurde pieten met elkaar kunnen matten.

Op Twitter heb ik zelfs gelezen dat autoriteiten er ernstig mee rekening houden dat ik afgeschaft word. Zijn ze helemaal betoeterd!

Kinderen van Nederland doe iets. Pak jullie ouders aan. Ik voel me niet meer welkom in jullie land dat al lang niet meer zo Nederig is naar de Sint als je van jullie land zou mogen verwachten. Ik ben namelijk degene die bepaalt hoe mijn pieten eruit zien. Daar heb ik geen burgemeester, geen actiegroep of wat dan ook voor nodig. Ik stel dat vast! Het is onbeleefd, eigenlijk heel grof dat zij gaan bedenken hoe mijn pieten eruit moeten zien. Straks krijgen ze nog het idee dat ik eveneens mijn outfit moet gaan veranderen. Misschien dat ik mijn baard eraf moet scheren of een kaal hoofd moet nemen.

De meeste volwassenen schieten door in hun oeverloze bemoeizucht.

Ouders vergeten dat mijn feest een kinderfestival is, ouders worden hier alleen bij betrokken om ervoor te zorgen dat jullie op mijn feestje kunnen komen. Ook de eisen van allerlei televisiestations lopen de spuigaten uit. Sinterklaas is bijdehand genoeg om zijn pepernoten te doppen. Mijn feest wordt steeds meer een feest van de detailhandel. Nee, het moet jullie uitje zijn en blijven.

Kom in opstand! Trek met zijn allen naar Den Haag en eis van de regering dat Sinterklaas geen roebreed in de weg gelegd wordt.

Wanneer jullie ouders lopen te griepen over mijn pieten hun kleur,

 » Lees verder

Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid – Stichting Vaccin Vrij

Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid – Stichting Vaccin Vrij

20-09-18 09:18:00,

Screenshot EFVVVan 17 tot 27 september 2018 vindt de jaarlijkse bijeenkomst plaats van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de regio Europa. Gezondheidsministers en hooggeplaatste vertegenwoordigers van de 53 Europese lidstaten, komen samen met ‘partnerorganisaties’, tien dagen bijeen in Rome. Hier zullen onder meer ‘het werkplan en de prioriteiten van de WHO/Europa voor het komende jaar worden bepaald.1 Andere belangrijke punten op de agenda zijn: ‘vaccin-vermijdbare ziekten en vaccinatie’, en ‘het realiseren van het ‘volledige potentieel’ van het Europese Vaccin Actie Plan 2015-2020’.

Op dit moment worden er miljoenen Euro’s besteed om een onwillige, ongeruste en twijfelende bevolking middel angstcampagnes ertoe te bewegen hun kinderen te laten vaccineren. In de hele eenzijdige discussie ontbreekt de hoofdreden waarom ouders dit niet willen: angst voor bijwerkingen, het ontbreken van veiligheidsnormen en het ontbreken van openbaar, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek dat vaccineren veilig is.

Onderzoeksjournaliste Senta Depuydt schreef een open brief aan de WHO die door meer dan 140 organisaties is ondertekend. Het is een formele brief, maar zeer de moeite waard om te lezen. Het betreft de aspecten die systematisch uit de media gehouden worden. U kunt ook een petitie tekenen: https://www.efvv.eu/

 

 

 

Open brief van internationale organisaties aan de WHO over het onderwerp vaccinveiligheid

17 september 2018

Aan de Wereldgezondheidsorganisatie en de leden van de vergadering van het Global Vaccine Quality Control Laboratories Network (Rome 25-27 september 2018),

Aan het Europees Parlement, het Europees Agentschap voor Geneesmiddelen en het Europees Directoraat voor de kwaliteit van geneesmiddelen,

Aan de Regelgevende instanties van nationale gezondheidsafdelingen,

 

 

Beste leden van de Wereldgezondheidsorganisatie,

 
Door wetenschap te delen en gezamenlijk te werken aan een betere gezondheid, heeft uw organisatie het leven van miljoenen mensen verbeterd en we zijn hier dankbaar voor. Het verstrekken van betere voeding, schoon water, hygiëne en toegang tot medische zorg, heeft sterfte en het optreden van infectieziekten drastisch verminderd.

 
Uw buitengewone communicatiecampagne om ziektegevallen en mensen die met hen in aanraking zijn gekomen op te sporen en te isoleren, leidde uiteindelijk tot de uitroeiing van de ooit verwoestende pokken. Dit zijn geweldige prestaties en deze nobele doelen moeten verder worden nagestreefd. Vandaag de dag staan we echter voor een nieuwe epidemie: chronische ziekten.

 » Lees verder

Open Brief aan Mijn Oude Vriend Ian Buruma

Open Brief aan Mijn Oude Vriend Ian Buruma

20-09-18 01:10:00,Beste Ian,

Laat ik je als oude vriend een advies geven. Zwijg, totdat je hebt begrepen wat er met je gebeurd is, nu je door je werkgever gedwongen bent op te stappen als hoofdredacteur van The New York Review of Books. Je stelt je nu op als slachtoffer van — in jouw woorden — ‘de sociale media,’ en vertoont daarmee dezelfde houding die jij in 2002 bekritiseerde, omdat deze mentaliteit ertoe leidt dat ‘the world will be reduced to soulful communities competing for victimhood.’ Inderdaad, je had in 1999 gelijk toen je tevens wees op de ‘Perils of Victimhood,’ en concludeerde dat dit slachtofferisme ‘kitsch’ is, hetgeen jij als volgt toelichtte: 


By kitsch I don’t mean gaudiness or camp, but rather an expression of emotion which is displaced, focused on the wrong thing, or, to use that ghastly word properly for once, inappropriate.


Voordat je het weet doe je mee aan wat Heikelien (Verrijn Stuart) tegenover jou ‘de Olympische Spelen van het slachtofferschap’ noemde. 

Al meer dan een kwarteeuw geleden waarschuwde zij voor het feit dat het cultiveren van het slachtofferisme uiteindelijk in een modern fascisme zou eindigen. Als juriste schreef zij dat: 

slachtofferisten via erkenning of genoegdoening uit [zijn] op macht. Een macht die zij menen te hebben verdiend door een onschuld, die is geconstrueerd door hun slachtofferschap. 

Zij bestreed vooral 

het excuus dat het slachtofferschap bood om zich niet verantwoordelijk te hoeven voelen.

Een paar jaar later wees de Duitse filosoof Peter Sloterdijk erop dat: 

Verantwoordelijkheid steeds lager [wordt] ingeschat, terwijl het slachtofferschap steeds hoger wordt gewaardeerd. Het is een ontwikkeling die buitengewoon gevaarlijk is voor onze samenleving. Deze slachtofferistische manier van denken is de belangrijkste vorm van ressentiment geworden… Het slachtofferisme, het verleidelijke gevoel slachtoffer te zijn, kan men overal om ons heen waarnemen, en is een extreem morele kracht geworden.

En de in asiel levende joods-Russische dichter Joseph Brodsky adviseerde, kort vóór zijn dood, in zijn laatste essaybundel On Grief and Reason (1997)

Probeer ten koste van alles te vermijden dat je jezelf de status van slachtoffer toestaat… probeer te onthouden dat menselijke waardigheid een absoluut begrip is… Bedenk tenminste,  » Lees verder

Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

17-09-18 09:52:00,


x
x
Open brief aan Tweede Kamer-leden: vaccinaties..

2018 © mr. drs. Jaap Rameijer | deze versie WantToKnow.nl/be

Inleiding..

Jaap Rameijer. Als weldenkend mens vooral bezig zijn verbazing te delen. Bijvoorbeeld over de vaccinatie-politiek in de wereld..!

Jaap Rameijer is bij velen bekend als auteur. Daarnaast exploiteerde hij tijdens zijn werkzame leven het retraite-centrum ‘Les Labadous’ in het plaatsje Rennes les Chateau, aan de voet van de Pyreneeën. Inmiddels is hij gepensioneerd en woont weer in Nederland; in het mooie Friesland om preciés te zijn.

Vanuit zijn werk in het bedrijfsleven, heeft hij een schat aan bestuurservaring in zijn arsenaal en vanuit die achtergrond, schreef hij deze open brief aan de Tweede Kamerleden van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de discussie rondom het invoeren van verplichte vaccinaties. Een discussie die de groep ongevaccineerden in de hoek zet en hen tot een soort ‘outcasts’ maakt.

Feitelijk -in de ogen van Jaap Rameijer- een onevenwichtige en dus oneerlijk discussie. Gevoerd en geïnitieerd door mensen die de waarheid in pacht zeggen te hebben. Uitgangspunten hebben, die niet met bewijs te staven zijn. Daarom geven wij geven graag ruimte aan de plaatsing van deze brief, zodat deze in het publieke domein zijn weg kan vinden.

 

Aan de leden en plaatsvervangers van

de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

 

Geachte leden,

Graag vraag ik uw aandacht voor de vele acties die nu gevoerd worden tegen de zogenaamde ‘anti-vaxxers.’ Mag ik u in dat verband een aantal vragen stellen?

 • Heeft u ook niet het vermoeden dat het hier gaat om een bewuste, goed georganiseerde en breed opgezette media campagne?
 • En heeft u enig idee wie deze campagne heeft geiniteerd en wie de campagne financiert?
 • En vindt u het niet vreemd dat VVD-fractieleider Dijkhoff zich in dezen zo fel heeft uitgesproken en dat hij ‘witheet’ is geworden van het ‘onbenul’ van de groeiende groep anti-vaccers? Het onbenul van hoog opgeleide mensen!
 • En vindt u het niet vreemd dat de VVD, de partij voor Vrijheid en Democratie, vaccineren verplicht wil stellen? Wie heeft de VVD en wie heeft Dijkhoff toch op dat onzalige idee gebracht?

 » Lees verder

Lula’s open brief aan Brazilië vanuit de gevangenis

Lula’s open brief aan Brazilië vanuit de gevangenis

13-09-18 09:07:00,

Vanuit de gevangenis heeft Lula da Silva met een open brief zijn vroegere minister van onderwijs Fernando Haddad aangeduid als kandidaat voor de komende presidentsverkiezingen van 7 oktober 2018. Dit is de volledige tekst van zijn oproep.

Beste vrienden en vriendinnen,

U weet waarschijnlijk al dat de rechtbank mijn kandidatuur voor het presidentschap heeft verboden. In werkelijkheid verboden ze het Braziliaanse volk om vrij te stemmen om de trieste realiteit van het land te veranderen.

Ik heb onrecht nooit aanvaard en zal het ook nooit aanvaarden. Reeds meer dan 40 jaar marcheerde ik samen met de mensen voor gelijkheid in Brazilië en voor zijn hervorming tot een beter en eerlijker land. Samen stapten we door ons land waar we met eigen ogen het brandend leed en hoop van onze mensen zagen. Ik zag hun verontwaardiging over alles wat verkeerd liep en hun wens om hun leven te verbeteren.

Om zoveel onrecht aan te pakken en terug hoop in de toekomst te bieden heb ik besloten terug kandidaat te zijn voor het presidentschap. Ondanks leugens en vervolging heeft het volk mij omarmd in de straten en bracht het ons aan de leiding in alle opiniepeilingen.

Meer dan vijf maanden reeds ben ik ten onrechte gevangen. Ik beging geen enkele misdaad maar werd al door de media veroordeeld lang vóór mijn proces. Nog steeds hebben rechter Sergio Moro, aanklager in het onderzoek Lava Jato1 en de Federale Rechtbank van de Vierde Regio in Porto Alegre geen enkel fysiek bewijs tegen mij gevonden, je kunt niemand veroordelen voor misdaden die ze niet begaan hebben, of voor geld dat niet gebruikt werd voor niet nader bepaalde zaken.

Ik ben ervan overtuigd dat dit een showproces is, een politieke wraak, altijd met behulp van excessieve maatregelen tegen mij. Wat zij willen is niet de detentie en het verbod (van de kandidatuur) van burger Luis Inácio Lula da Silva. Ze willen het project Brazilië verbieden dat de meerderheid heeft goedgekeurd in vier opeenvolgende verkiezingen en dat alleen werd onderbroken door een staatsgreep tegen de wettig verkozen president (Dilma Rousseff) die geen misdaad heeft begaan noch het land in chaos heeft gestort.

Jullie kennen me en weet dat ik nooit de strijd zal opgeven. Ik heb mijn levensgezel Marisa verloren2 en ben droevig over wat mijn familie is overkomen,

 » Lees verder

A Brief History Of US Covert Action In Syria – Part 1

A Brief History Of US Covert Action In Syria – Part 1

16-07-18 12:35:00,

In part 1 of this corrective history of the Syrian proxy war which notable Middle East experts have lately urged is important and essential reading, William Van Wagenen thoroughly dismantles the dominant media myths that have persisted throughout seven years of conflict. 

Part I: The Myth of US ‘Inaction’ in Syria, by William Van Wagenen via The Libertarian Institute

When the Russian military intervened in the Syrian war in October 2015, many in the Western press complained bitterly, demanding that US planners intervene directly in Syria on behalf of the anti-government rebels in response. Reuters alleged that “The Middle East is angry and bewildered by US inaction in Syria,” arguing that “The question on everyone’s mind is: will the United States and its European and regional Sunni allies intervene to stop President Vladimir Putin from reversing the gains made by mainstream Syrian rebels after more than four years of war? Few are holding their breath.” 

The Washington Post similarly argued that Russian president Vladimir Putin was “exploiting America’s inaction,” while the Guardian lamented the “western inability to care enough about the plight of Syrians.” As Russian and Syrian forces battled rebels one year later in Aleppo, more dramatic accusations of US inaction emerged, with Foreign Policy describing US policy in Syria under Obama as “inaction in the face of genocide.”

The idea that the United States has not intervened in Syria and is guilty of “inaction,” is a myth however. The United States and its Western and Gulf Allies have intervened in the Syrian conflict from early on. US planners have been fighting what the New York Times described as a “$1 Billion Secret C.I.A. War in Syria” while providing weapons to rebels through a program considered “one of the costliest covert action programs in the history of the C.I.A.” Starting in the fall of 2012, the US and its Gulf partners, under the direction of then CIA director David Petraeus, were openly sending “a cataract of weaponry” into Syria. It is likely that such shipments began much earlier without public acknowledgment,

 » Lees verder

Open brief aan het ABP – The Rights Forum

Open brief aan het ABP – The Rights Forum

20-06-18 09:25:00,

Opinie

Guiding Principles PGGM UN Global Compact Bank Discount Israëlische banken Bank Hapoalim Bank Leumi PFZW ABP Human Rights Watch Kolonisering

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Martijn de Rooi / Open brief aan het ABP

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds belegt in drie Israëlische banken die een prominente rol spelen in Israëls illegale kolonisering van Palestijns gebied. Een protest daartegen werd door ABP beantwoord met een bedrieglijk betoog. Martijn de Rooi reageert in een open brief aan mevrouw Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het fonds.

Reclame van de Leumi-bank op de luchthaven van Tel Aviv: ‘Where ever you want to go, Leumi is with you.’ Oók in de illegale nederzettingen.Yehudit Garinkol / PikiWiki 

Geachte mevrouw Wortmann-Kool,

Via sociale media kreeg ik het antwoord van ABP onder ogen aan een Nederlander die er bij u op aandrong uw beleggingen in drie Israëlische banken te beëindigen. Dat antwoord schoot mij in het verkeerde keelgat en ik vind het belangrijk u mijn bezwaren kenbaar te maken.

Voor het geval u het bericht van ABP niet paraat hebt, het luidt als volgt:

We houden de staat Israël, in navolging van uitspraken van het Internationaal Gerechtshof, de VN en de Nederlandse regering, primair verantwoordelijk voor de schendingen van mensenrechten. Die zijn een gevolg van het Israëlische nederzettingenbeleid. De staat Israël is in die zin veroordeeld, maar de Israëlische banken in die zin niet. Rond het conflict tussen Israël en de Palestijnen lopen emoties hoog op, ook in Nederland. ABP doet echter niet aan politiek. Ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid is om die reden gebaseerd op twee objectieve uitgangspunten, te weten internationale wet- en regelgeving en de uitgangspunten van de UN Global Compact.

 » Lees verder

Open brief: Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

Open brief: Vrachtwagenchauffeurs mogen geen Europese paria’s worden

05-06-18 03:30:00,

Het sociale Europa blijft het zorgenkind van de Europese constructie. Vorige week keurde het Europees parlement een tekst goed die – zelfs al is hij niet perfect – gedetacheerde werknemers in Europa beter beschermt. Helaas dreigt de stemming van gisteren in de Transportcommissie van het Europees parlement de fundamentele rechten en arbeidsomstandigheden van 3 miljoen vrachtwagenchauffeurs in Europa ernstig aan te tasten.

Kort samengevat betekent de stemming in de Transportcommissie dat:

 • transportbedrijven hun chauffeurs kunnen verplichten om gedurende drie opeenvolgende weken (met slechts één dag weekendrust) achter het stuur te zitten en hen pas dan toe te laten enkele dagen naar huis terug te keren.
 • rusttijden, ook tijdens het weekend, in de cabine van de vrachtwagen mogen plaats vinden, wat kwaliteitsvolle rust en elementaire hygiëne onmogelijk maakt, in tegenspraak met een recent arrest van het Europees Hof van Justitie.
 • het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats niet geldt voor vrachtwagenbestuurders.

Dit alles betekent dat vrachtwagenchauffeurs minder rusttijd zullen hebben en hun dag weekendrust moeten doorbrengen in hun voertuig, met alle gevolgen vandien voor de veiligheid en de gezondheid van de bestuurders. Het betekent voor hen ook dat ze wekenlang gescheiden blijven van hun familie in levensomstandigheden die uiterst moeilijk zijn en waarvoor ze vaak een bedroevend laag loon krijgen.

In april had de commissie Sociale Zaken van het parlement de sociale impact op de chauffeurs nog goed begrepen door het recht van chauffeurs op voldoende kwaliteitsvolle rusttijd, een regelmatige terugkeer naar hun gezin en het principe van gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde plaats te ondersteunen. 

Het omgekeerde gebeurde nu in de Transportcommissie, wat niet enkel aantoont hoe heftig het debat in het Europees parlement woedt, maar ook hoe nationale economische belangen zwaarder wegen dan sociale rechten. We mogen ons echter niet vergissen: het gaat niet om een strijd tussen werknemers uit West-Europa enerzijds en werknemers uit Oost- en Zuid-Europa anderzijds. Het gaat in essentie over de uitbouw van een sociaal Europa dat de fundamentele rechten van alle Europese werknemers beschermt, komaf maakt met sociale dumping en de ‘race to the bottom’ die, onder het mom van vrij verkeer, niet enkel sociale rechten, maar zelfs het Europese project in gevaar brengt.

Je kan immers niet enerzijds pleiten voor de uitvoering van een Pijler van Sociale Rechten en de bescherming van gedetacheerde werknemers en anderzijds bepalen dat enkele honderdduizenden vrachtwagenchauffeurs géén recht hebben op die fundamentele sociale rechten. 

 » Lees verder

Brief aus Gaza: „Wie an der Berliner Mauer: Schießbefehl gegen uns Bewohner” – www.NachDenkSeiten.de

Brief aus Gaza: „Wie an der Berliner Mauer: Schießbefehl gegen uns Bewohner” – www.NachDenkSeiten.de

10-04-18 09:08:00,

10. April 2018 um 8:40 Uhr | Verantwortlich:

Brief aus Gaza: „Wie an der Berliner Mauer: Schießbefehl gegen uns Bewohner”

Veröffentlicht in: Innere Sicherheit, Israel, Strategien der Meinungsmache

Abed Schokry, 48, studierte in Darmstadt Maschinenbau und promovierte in Berlin. Seit 2007 lebt er wieder in Gaza Stadt. Er ist Vater von vier Kindern und arbeitet als Professor für Qualitätsmanagement und Arbeitsschutz. Er berichtet seinen deutschen Bekannten und Freunden regelmäßig über die Situation im Gazastreifen. So auch hier wieder. Christian Kercher und Thilo Haase haben den Brief an uns weitergeleitet. Danke vielmals. Albrecht Müller.

Wir bringen diesen zweiten Text nach dem gestrigen zu dem Massaker im Gazastreifen: „Nur die Toten finden hier ein besseres Leben.“ – Das Massaker und die blutigen Tage von Gaza. Wir veröffentlichen diese Texte verbunden mit einem schlechten Gewissen. Wir, die für die NachDenkSeiten Verantwortlichen, haben etwas zu lange gebraucht, bis wir auf die Ereignisse im Gazastreifen in der Vor-Osterwoche zu sprechen kamen. Das war kein böser Wille. Wir entschuldigen uns trotzdem für die Verzögerung.

Im Text des Briefes kommt die wachsende Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Das ist wohl eine realistische Einschätzung der Situation. Bei der Lektüre von Ilan Pappes „Die ethnische Säuberung Palästinas“ ist mir klar geworden, dass die Palästinenser jede Hoffnung fahren lassen können.

Der Autor des Briefes, Abed Schokry, ist zu bewundern, dass er trotzdem durchhält und dass er offensichtlich ein einigermaßen gesichertes Leben in Deutschland gegen die gewollte Zerstörung seines und seines Volkes Lebensraums im Gazastreifen aufgegeben hat.

Hier also der Brief aus Gaza:

Dr. Abed Schokry

Dr. Abed Schokry

Sehr geehrte Damen und Herrn,

Liebe Freundinnen und Liebe Freunde,

Gaza am 08ten April, 2018

Ich bin verzweifelt und ich bin auch wütend.

Gaza wehrt sich gegen die unmenschlichen Lebensbedingungen, gegen die völkerrechtliche Abriegelung, die den Gazastreifen zu einem Gefängnis für zwei Millionen Menschen macht. Initiiert wurden die Proteste von verzweifelten Menschen, an denen an beiden Wochenenden jeweils 20 000-30 000 teilnahmen.

Einer der Initiatoren ist der 43 Jahre alte Lehrer Al-Kurd, der anlässlich der alljährlichen Erinnerung an Flucht und Vertreibung der Palästinenser durch die Israelis bzw.

 » Lees verder