Brief aan Jaap van Dissel: blind vertrouwen is voorbij – er zijn vragen die beantwoord dienen te worden | Stichting Vaccin Vrij

11-06-21 09:43:00,

Home » Ziektes » COVID-19 » Brief aan Jaap van Dissel: blind vertrouwen is voorbij – er zijn vragen die beantwoord dienen te worden

De rol van het RIVM, en met name het OMT is bepalend voor het COVID-beleid. Medisch Ethicus dr. Ruth Seldenrijk volgde de ontwikkelingen een jaar lang op de voet.

Hij schreef een brief aan Jaap van Dissel, voorzitter van het OMT, met analyses en vragen voorzien van vele bronverwijzingen en kanttekeningen. Hopelijk gaan deze vragen hun weg vinden binnen het RIVM, en naar veel meer instanties en personen dan het RIVM en Jaap van Dissel.

Ze zijn te belangrijk om onbeantwoord te blijven.

U kunt de volledige brief hier downloaden.

 

 
U kunt de volledige brief hier downloaden.
 

Website

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.

Ga regelmatig kijken!

Gratis boek

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

Brief aan Mark Rutte: zullen we ruilen? – Ab Gietelink #58 – Café Weltschmerz

16-05-21 09:17:00,

Café Weltschmerz · Brief aan Mark Rutte: zullen we ruilen? – Ab Gietelink #58 Theatermaker Ab Gietelink stelt Mark van Rutte voor om te ruilen: zijn teksten en performances worden gepresenteerd waar ze horen. In het theater. De teksten van Ab worden ook gepresenteerd waar ze horen. In de politiek.

In het theater verwacht Ab uitverkochte zalen …

De 58e column van Ab Gietelink voor Café Weltschmerz. http://www.abgietelink.nl geeft een overzicht van zijn werk. U kunt tevens via zijn website voor zijn programma’s doneren Info@abgietelink.nl

Deze video is geproduceerd door Café Weltschmerz.
Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Wij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Waardeer je onze video’s?
Help ons een in de strijd naar een eerlijker Nederland, vrij van censuur en Steun Café Weltschmerz. https://steun.cafeweltschmerz.nl/

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen in je mailbox?

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte worden gebracht van onze nieuwe video’s?
Klik hierboven dan op Abonneren!

Bekijk de video op LBRY.tv:

Dit delen:

 » Lees verder

Open brief aan André van Duin – CommonSenseTV

08-05-21 06:51:00, Beste André, Sereen en indrukwekkend, dat waren mijn eerste indrukken van Uw speech op 4 mei in Amsterdam.

Maar ik had er wel gemengde gevoelens bij. Volgens mij behoeft de speech een paar kleine tekstuele wijzigingen.

Sommige werkwoorden zijn sinds ruim een jaar namelijk veranderd naar de verleden tijd.

U sprak over

“het tekent onze vrijheid”.

maar dat moest “tekende” zijn.

“Dat iedereen hier zichzelf mag zijn”.

is veranderd in “mocht zijn”.

“De Nederlandse grondwet ademt verdraagzaamheid en tolerantie”.

Helaas is de grondwet de keel dichtgeknepen.

“Je kunt hier over het algemeen doen en laten wat je wilt”.

Dat gold tot ruim een jaar geleden.

“Je bent hier vrij”.

Ook dat gold tot ruim een jaar geleden.

“Morgen vieren we de vrijheid”.

Nee André, op 5 mei herdenken we voortaan dat de vrijheid na 75 jaar, in 2020, is gesneuveld, al direct in het begin van een dictatoriale oorlog van de bezetters tegen het eigen volk.

Als je werkelijk de intentie hebt om de vrijheid door te geven aan de volgende generaties, dan had je je krachtig moeten uitspreken tegen het schrikbewind dat door de zelfbenoemde dictators, die huichelachtig met een serieus geveinsd smoelwerk in je buurt stonden, op het volk wordt losgelaten. U bij uitstek zou het volk in beweging kunnen brengen. U bent dankbaar dat u in vrijheid hebt kunnen leven, maar de generaties na u willen dat ook.

Een jaar geleden gaf wao een toespraak op dezelfde plek. Die toespraak gaf het Nederlandse volk hoop. Maar die hoop sloeg snel om in wanhoop, toen de mensen door begonnen te krijgen dat zijn woorden loze praatjes waren en dat ook hij driftig meewerkt aan het uitvoeren van de agenda van steeds meer onderdrukking. Ik zag hem zijn oortjes spitsen toen U over de tactieken en manoeuvres van de duitse bezetters sprak.

Het verschil met Nazi duitsland lijkt nu nog wat abstract, maar de contouren tekenen zich allengs duidelijker af. En wao is gewoon onderdeel van dit proces. In tegenstelling tot die van mark, zal zijn hachje uiteindelijk wel worden gered. Zijn familie is al zo lang onderdeel van dezelfde sekte.

 » Lees verder

Open brief van artsen aan universiteiten in USA: Laat studenten toe op campus zonder COVID-vaccinatieplicht | Stichting Vaccin Vrij

07-05-21 09:36:00,

In Nederland kunnen studenten sinds kort één dag per week naar de campus zonder vaccin en zonder negatief testbewijs. Mondkapjes moeten op als je staat, maar kunnen af als je zit. Het is niet ideaal, maar kan een stuk erger. In USA zijn de universiteiten verdeeld: sommige stellen vaccins verplicht voor toegang op de campus. De AAP (American Association of American Pediatricians) schreef een brief naar alle universiteiten die een vaccinatie-bewijs eisen. We mogen hopen dat het hier nooit zover zal komen, om redenen die hieronder worden beschreven.

Geachte decanen en Raden van Bestuur,

Namens de Associatie van Amerikaanse Artsen en Chirurgen schrijf ik u om u te vragen om uw nieuwe beleid te heroverwegen dat COVID-19 vaccinatie van studenten verplicht stelt voordat zij naar de campus mogen terugkeren.[i] Instellingen voor hoger onderwijs zijn verdeeld over deze kwestie.[ii] ,[iii] Hoewel het beleid op het eerste gezicht verstandig lijkt, dwingt het studenten tot het nemen van onnodige en onbekende risico’s en is het in wezen in strijd met het fundamentele medische principe van Informed Consent.

Er zijn meerdere redenen om uw beleid terug te draaien. Ik vraag u het volgende te overwegen:

1. Jonge volwassenen zijn een gezonde en immunologisch competente en levendige groep die een “buitengewoon laag risico voor COVID-19 morbiditeit (ziekte) en mortaliteit (sterfte)”[iv] loopt.

2. College- en universiteitsstudenten staan echter al onder aanzienlijke psychische druk vanwege door Covid-19 ontstane angsten en omstandigheden, problemen door afstandsonderwijs en door de overheid opgelegde beperkende maatregelen.[v]

3. Hoewel de FDA toestemming voor noodgebruik (EUA) heeft verleend voor drie COVID-19 vaccins, zijn ze op dit moment niet goedgekeurd door de FDA om welke ziekte dan ook te behandelen, te genezen of te voorkomen. Klinische proeven zullen nog minstens twee jaar doorgaan voordat de FDA zelfs maar kan overwegen deze vaccins als effectief en veilig goed te keuren.

4. De COVID-19 vaccins die in de VS op de markt zijn, mRNA (Moderna en Pfizer) en DNA (Johnson & Johnson – Janssen), hebben opmerkelijke bijwerkingen, pathologie (ziekte) en zelfs sterfte veroorzaakt (2300 sterfgevallen volgens VAERS per 20 april 2021). Deze bijwerkingen resulteren in afwezigheid van school en werk, ziekenhuisbezoeken, en zelfs sterfte.[vi]

5. Vrouwen van universitaire leeftijd kunnen een verhoogd risico lopen op bijwerkingen na toediening van de experimentele COVID-vaccinaties die momenteel beschikbaar zijn.

 » Lees verder

Brief aan de tollenaars der staat – CommonSenseTV

28-04-21 09:11:00,

Beste weldenkende lezers,

Zoals elk gezin in Nederland werden ook wij verblijd met een blauwe enveloppe met daarin de aanslag voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelastingen. Dat moest even bezinken en ik schreef de tollenaars der staat de onderstaande brief.

——————–

Nergenshuizen, 13 april 2021

Aan:    Belastingophalers der gemeente en waterschap

Postbus 666
1984 GO HELLEPOORT

Betreft:                      Jaarlijkse aanslag

Geachte heer/mevrouw,

Als gebruikelijk werd ons gezin weer verblijd met de aanslag voor Afvalstoffenheffing, Rioolheffing, OZB, WOZ en Compensatie precario waterbedrijf. Of er maar effe € 1664,45 overgemaakt gaat worden. Dat is ruim 138 pietermannen per maand.

Mijn vraag aan jullie is simpel. Welke justificatie kunt u, buiten het formele argument dat het in de wet staat, eigenlijk aanvoeren dat er weer ruim zestienhonderd Euro overgemaakt moet worden?

Gijzelen

Het heeft Zijne Majesteit’s regering behaagd het hele land, de complete burgerij en de economie te gijzelen. Volgens het CBS was er alleen al in het derde kwartaal van 2020 een teruggang in de economie van ruim 8,5 procent. Dat zal in het vierde kwartaal 2020 niet minder geweest zijn en in het tweede kwartaal 2020 zal er ook al fors zijn ingeleverd. De schattingen lopen uiteen hoeveel procent economische schade er is. Er zijn volstrekt dwaze schattingen, uiteraard afkomstig van Zijne Majesteit’s regering, en schattingen die meer onafhankelijk zijn. Maar 15% is wel het minste. Ter herinnering, tijdens de crisis van 2008-2012 ging de economie 1,5 tot 2 procent achteruit. Wordt het plaatje al wat duidelijker?

Parasiteren

Maar dat inleveren wordt afgewenteld op slechts één groep; ondernemers. Zijne Majesteit’s regering parasiteert, ik weet het, een lelijk woord maar wel uitermate toepasselijk, op het zakelijk en privévermogen van ondernemers. Zeer veel branches moesten gewoon dicht, zijn nog dicht, of werd het maken van nog enige omzet zodanig bemoeilijkt dat er van enige daadwerkelijke omzet nauwelijks sprake was. Geen ondernemer mocht zijn personeel ontslaan met het argument dat het straks wel beter zou worden. Nou, niet dus. Mocht u denken dat de korst brood die Rutte de middenstand toewierp door hen toe te staan twee klanten tegelijk te ontvangen, en dan ook nog op afspraak, dan dwaalt u behoorlijk. Stel je Ikea even voor met twee klanten per verdieping.

 » Lees verder