De Britse Coronavirus wet – een vorm van machtsmisbruik? | Stichting Vaccin Vrij

de-britse-coronavirus-wet-–-een-vorm-van-machtsmisbruik?-|-stichting-vaccin-vrij

07-04-20 08:02:00,

Recent heeft het Britse Lagerhuis in alle stilte de zogenaamde Coronavirus Bill in behandeling genomen.[1] Voor zover ik kan zien, heeft geen van de Main Stream Media hiervan melding gemaakt, noch in Groot-Brittannië noch in Nederland. Daarvoor was wel alle aanleiding geweest. Want deze ‘bill’ geeft een aardig inzicht in de wijze waarop een overheid in een crisis aanleiding ziet om de vrijheid van haar burgers te beperken.[2]

De Coronavirus Bill is een lijvig document dat verwijst naar allerlei andere wettelijke bepalingen die in sommige gevallen buiten werking worden gesteld of juist worden aangevuld.[3] De wet zal een geldingsduur van twee jaar hebben. Maar de overheid krijgt de bevoegdheid om verlengingen door te voeren.[4]

De achtergrond van het wetsontwerp

De beoogde wet is overduidelijk geschreven voor een situatie waarin het land met de bestaande infrastructuur het aantal zieken en doden als gevolg van een besmettelijke ziekte niet meer aan zou kunnen. Een situatie waarbij onder meer:

 • de ziekte zo om zich heen grijpt dat er een tekort ontstaat aan artsen en verpleegsters
 • de stoffelijke overschotten zich opstapelen
 • er tekorten aan voedsel kunnen ontstaan.

Kortom, een situatie die zou kunnen leiden tot een maatschappelijke ontwrichting. Zo is een heel hoofdstuk van het wetsontwerp gewijd aan het vervoer, het bewaren en het begraven van de doden.[5]

Voor mij staat vast dat dit wetsontwerp al klaar lag toen de coronavirus crisis uitbrak. Ik heb zelf ervaring met het wetgevingsproces in Nederland. Het is alleen al daarom voor mij uitgesloten dat men deze wet in een paar weken heeft kunnen opstellen. Het wetsontwerp zit zó grondig in elkaar; men heeft aan zó veel onderwerpen gedacht en er wordt naar zó veel andere wettelijke regelingen verwezen dat het opstellen daarvan op zijn minst een jaar moet hebben gevergd.

“Wat goed dat de Britse overheid vooruit heeft gekeken en voorbereid was op de huidige situatie”, is een gedachte die nu bij de lezer zou kunnen opkomen. Is die gedachte ook terecht? Laten we eerst eens kijken wat er in het wetsontwerp staat.

Wat regelt het wetsontwerp?

De beoogde wet regelt talloze aangelegenheden.6

Zo is bij voorbeeld bepaald dat plaatselijke verkiezingen die stonden gepland,

 » Lees verder

Indrukken van een Britse diplomaat in Noord-Korea

indrukken-van-een-britse-diplomaat-in-noord-korea

16-10-19 09:56:00,

Wat opvalt is dat veel schrijvers van boeken over Noord-Korea informatie van elkaar hergebruiken en uitgaan van de nodige veronderstellingen en informatie van derden. Eelco van Hoecke recenseert een boek dat hierop een uitzondering vormt.

In 2015 bezocht ik samen met een collega de Democratische Volksrepubliek Korea, oftewel Noord-Korea. Aangezien Nederland zoals de meeste Europese landen geen ambassade heeft in Noord-Korea nam ik contact op met de Britse ambassade, omdat Nederlandse burgers in Noord-Korea zich dienen te wenden tot de Britse ambassade in geval van calamiteiten. Het leek me wijs om de Britten op voorhand op de hoogte te stellen van ons bezoek. Het contact verliep allerhartelijkst, met het verzoek aan ons om hen een seintje te geven wanneer we zonder problemen teruggekeerd zouden zijn in China. Gelukkig is het ook zo gelopen. Deze flashback speelde door mijn gedachten toen ik begon aan deze recensie over het boek van John Everard.

Britse ambassadeur in Noord-Korea

Voor mijn Noord-Koreareis heb ik alles gelezen over het land wat ik te pakken kon krijgen, veelal in het Engels. Wat opvalt is dat veel schrijvers informatie van elkaar hergebruiken en uitgaan van de nodige veronderstellingen en informatie van derden. Dit boek is in mijn ogen een gunstige uitzondering. De auteur heeft alles bij elkaar meer dan 2 jaar als Brits ambassadeur in het land gewoond, van 2006 tot en met 2008, en vertelt over zijn eigen ervaringen in Noord-Korea en met name Pyongyang.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Het boek bestaat uit 4 hoofdstukken:

1. Life in the DPRK

2. Foreigners in the DPRK

3. The Nature of the DPRK Regime

4. Dealing with the DPRK

Contact met Noord-Koreanen

Anders dan de meesten had ambassadeur Everard wel degelijk contact met gewone Noord-Koreanen. Ook is hij kriskras door het land gereisd. Zijn informatie is niet afkomstig van vluchtelingen, maar van de buitenste schil van de elite die mag leven in de hoofdstad Pyongyang (ongeveer 1 miljoen mensen, 5% van de bevolking. In totaal wonen in Pyongyang iets meer dan 3 miljoen trouwe communisten, ongeveer 15% van de bevolking).

Beter beeld van alledaagse leven in Noord-Korea

Het beeld dat ambassadeur Everard schetst wijkt niet wezenlijk af van de verhalen van de meeste vluchtelingen.

 » Lees verder

Britse overheid voert informatieoorlog tegen Rusland – Geotrendlines

britse-overheid-voert-informatieoorlog-tegen-rusland-8211-geotrendlines

09-01-19 07:57:00,

De Britse overheid heeft met steun aan het Integrity Initative een bijdrage geleverd aan de verspreiding van negatieve berichten over Rusland. Dat blijkt uit nieuwe documenten die zijn vrijgegeven door Anonymous. Uit deze documenten blijkt dat de denktank met financiële steun van de Britse overheid en de NAVO een netwerk van journalisten verzamelde om negatieve informatie over Rusland te verspreiden.

Een van de documenten die hackers van Anonymous wisten te bemachtigen geeft inzage in de doelstellingen van het Integrity Initiative. In een betreffende document, gericht aan het Britse ministerie van Defensie, vraagt de denktank extra financiële middelen om een netwerk van journalisten op te bouwen en te mobiliseren. Het gaat dan specifiek om journalisten die het vermeende gevaar van Russische inmenging zien en deze boodschap kunnen uitdragen.

Wat is het Integrity Initiative?

Het Integrity Initiative werd in 2016 opgericht door een samenwerking van het Institute for Statecraft en de Vrije Universiteit van Brussel met als doel het ‘Russische gevaar’ voor democratische instellingen in Europa onder de aandacht te brengen bij beleidsmakers, defensie en het grotere publiek.

De denktank streeft een aantal verschillende doelen na, zoals een hardere opstelling van de overheid tegenover Rusland en de publicatie van meer nieuwsberichten over de dreiging van Rusland in de media. Ook heeft het Integrity Initative als doel de jongere generaties te informeren over desinformatie en de gevaren van beïnvloeding via sociale media. Op deze manier moet er in de hele samenleving meer bewustwording komen van de ‘Russische bedreiging’.

Het Integrity Initative probeert deze doelen te bereiken met één-op-één briefings voor politici, hooggeplaatste figuren in het leger en voor journalisten. Ook wil de denktank voor haar bewustwordingscampagne artikelen publiceren op verschillende websites.

Doelstellingen en activiteiten van het Integrity Initiative (Bron: Anonymous)

Resultaten van het Integrity Initiative

In dit document staat een overzicht van de verschillende artikelen die met steun van het Integrity Initiative tot stand zijn gekomen. Veel artikelen zijn geschreven door Ben Nimmo, een journalist die door de denktank betaald werd voor zijn werkzaamheden. De artikelen gaan over vermeende Russische inmenging in de Britse verkiezingen, Russische desinformatie over Syrië, propagandatechnieken van het Kremlin en de nieuwssite Sputnik als propagandakanaal voor het Kremlin.

 » Lees verder

Britse rechter: volk heeft recht om te weten wat #5G is – De Lange Mars Plus

britse-rechter-volk-heeft-recht-om-te-weten-wat-5g-is-8211-de-lange-mars-plus

15-11-18 08:07:00,

De strijd tegen 5G is in het Verenigd Koninkrijk echt losgebarsten nu een 5G activist, Mark Steele, de steun van een rechtbank heeft gekregen omdat ‘het publiek het recht heeft om geïnformeerd te worden’. De stad die hij voor het gerecht heeft gesleept probeerde hem tevergeefs in een kwaad daglicht te stellen om op deze manier zijn geloofwaardigheid aan te tasten.

Het stadsbestuur van Gateshead beweerde dat Mark Steele pseudo wetenschappelijke argumenten had. Net als in Nederland wordt het argument gebruikt dat ‘er geen wetenschappelijke basis of geloofwaardig bewijs’ is dat de smart 5G arrays op lantaarnpalen kanker of andere ziekten veroorzaken.

Mark Steele beweert dat er bewijs genoeg is om te concluderen dat deze 5G arrays Klasse 1 stralingsfrequenties hebben en daarom een gevaar voor het publiek zijn.

Daarnaast misbruikte de gemeente de politie door hem te muilkorven. Geen van de vertegenwoordigers van de gemeente kon in de rechtszaal uitleggen wat 5G is, daarom wil de rechter dat er uitleg komt aan het publiek.

 

De rechter oordeelde dat Mark Steele wel degelijk een geloofwaardig expert en ingenieur is op het gebied van EMF en GSM technologie.

Volgens Steele hebben allerlei steden zoals Surrey, Westminster en Luton giftige EMF arrays op hun nieuwe LED lantaarnpalen geïnstalleerd. Hij weet zelfs of deze arrays op het ogenblik 2G, 3G of 4G is die voor 5G geschikt gemaakt kunnen worden door een  ‘lens’ aan te passen die ‘focust’ op de frequentie.

Smart City bedrijven voeren de eerste stap in en dat is het installeren van de 5G infrastructuur, bijvoorbeeld op lantaarnpalen van straten en autowegen.

De voordelen van deze installaties zijn dat

  • de politie 24/7 kan surveilleren waarbij ze door muren kunnen kijken
  • smart verkeersborden
  • 4k live streaming
  • zelfsturende wagens en openbaar vervoer
  • mobiele virtual reality
  • en een snelle verbinding voor Elon Musk’s nieuwe hersenimplantaat Neuralink die mensen het internet in hun hersenen verstrekt.

Al deze toeters en bellen zijn een ‘natte droom voor steden die de eerste Smart County of City willen worden’,

 » Lees verder

Hoe de (Britse) mainstream media de realiteit verdraaien

hoe-de-britse-mainstream-media-de-realiteit-verdraaien

05-11-18 10:28:00,

David Cromwell en David Edwards, oprichter van Britse mediawatchdog Media Lens, schreven een derde boek over de werking van de Britse media. Propaganda Blitz – How the Corporate Media Distort Reality is een gedetailleerde analyse die van de mythe van de Guardian en de BBC als kwaliteitsvolle, kritische media geen spaander heel laat.

Media Lens werd in 2001 opgericht door David Cromwell en David Edwards. Zij geven in hun analyses bewijzen van vooringenomenheid, vervorming en weglatingen door de Britse media in hun berichtgeving over een ruim aantal onderwerpen, zoals de oorlog in Irak, de ‘oorlog tegen de terreur’, de klimaatcrisis en over de Britse politiek in het algemeen.

Hun mediakritiek publiceren ze op de website in regelmatige Media Alerts. Het Media Alert van 3 oktober 2018 (Blanket Silence: Corporate Media Ignore New Report Exposing Distorted And Misleading Coverage of Corbyn) besteedt ruime aandacht aan een recent academisch onderzoek dat aantoont dat de krant The Guardian en de openbare omroep BBC systematisch vervormde en misleidende berichten verspreiden over Jeremy Corbyn, voorzitter van de Labourpartij (zie ook Studie bewijst: Guardian, BBC vooringenomen tegen Corbyn).David Edwards en David Cromwell (Media Lens)

Op basis van hun onderzoek hebben beide auteurs reeds eerder een aantal boeken geschreven, waarvan de titels duidelijk genoeg zijn: Guardians of Power: The Myth of the Liberal Media (2006) en Newspeak in the 21st Century (2009). David Cromwell schreef apart Why Are We The Good Guys?: Reclaiming Your Mind from the Delusions of Propaganda (2012), waarin hij de onuitgesproken vooronderstelling in alle mainstream berichtgeving bekritiseert dat de Westerse wereld een groot verdediger van mensenrechten wereldwijd zou zijn. Propaganda Blitz: How the Corporate Media Distort Reality (2018) is hun derde gemeenschappelijke boek. 

De kritiek in dit boek is dan ook niet mals voor de boegbeelden van de Britse kwaliteitsmedia. De openbare zender heeft het Britse publiek nooit ingelicht over de consequenties van de wet van 2012 die de openbare gezondheidszorg heeft ‘hervormd’. Terwijl duizenden artsen protesteerden tegen de catastrofale privatisering die deze wet zou toelaten, berichtte de BBC meermaals dat deze wet “meer macht zou geven aan de dokters zelf”.John Pilger (WikiMedia Commons)

John Pilger over het boek: “Studenten journalistiek doen er goed aan de hedendaagse periode te bestuderen.

 » Lees verder

Britse en Duitse militaire missies in Constantinopel en de Eerste Wereldoorlog

19-02-18 10:47:00,

De bemoeienissen van de Duitse generaal Otto Liman von Sanders met het Turkse leger in de aanloop tot én tijdens de Grote Oorlog heeft in de geschiedschrijving een bijzondere plaats gekregen. De militaire missie onder zijn leiding is door de Anglo-Amerikaanse geschiedschrijvers gebruikt om de aan Duitsland toegeschreven c.q. nagestreefde Weltmacht te illustreren. Ze werd gepresenteerd onderdeel te zijn van een bewust gevoerde agressieve koers met de oorlog van ’14-’18 als logisch resultaat.

Wát was er zo bijzonder aan deze missie en wat was de reden dat vooral de eerder genoemde historici zo gebeten waren op Liman von Sanders? Duitsland was namelijk niet het eerste of enige land dat activiteiten ontplooide binnen de Ottomaanse krijgsmacht. Engeland was bijvoorbeeld al sinds al sinds 1868 nauw betrokken bij de opbouw en ontwikkeling van de Ottomaanse vloot. De Engelse admiraal Hobart Hamden vervulde vanaf dat jaar een belangrijke rol binnen de Ottomaanse marine en zou in 1885 zelfs opklimmen tot persoonlijk adviseur van de Sultan. Ook Frankrijk was nauw betrokken bij het rijk der Ottomanen, met name door middel van haar grote betrokkenheid met de douane en het bankwezen.

Achtergrond

Mede door haar grote militair-economische strategische positie werden de grenzen van het Ottomaanse Rijk constant bedreigd door de gebiedshonger van haar Engelse, Russische en Franse tegenstrevers. Nadat in 1871 Duitsland als overwinnaar uit de Frans-Pruisische oorlog tevoorschijn was gekomen en daaruit het Tweede Duitse Rijk tevoorschijn kwam, richtten de Ottomanen zich tot dit nieuwe rijk voor o.a. militaire ondersteuning. Om minder van de Engelse en Franse wapenleveranties afhankelijk te zijn, werd op verzoek van de Turken het leger gereorganiseerd met Duitse ondersteuning. Onder toezicht van de Duitse generaal Colmar Freiherr von der Goltz werden in de periode van 1883 tot 1895 grote hoeveelheden Krupp-geschut en aanzienlijke hoeveelheden diverse vuurwapens geleverd. Het Duitse Rijk werd een nieuwe speler in het militair-strategische gebied van de Bosporus.

Russische militairen steken de Donau over in juni 1877 (schilderij van Nikolai Dmitriev-Orenburgsky)

Na enkele bloedige conflicten – zoals de Russisch-Turkse oorlog van 1877-1878, een oorlog met Griekenland in 1897 en de Eerste- en de Tweede Balkanoorlog van 1912 en 1913 – zette het Ottomaanse Rijk zich schrap voor een volgend conflict. Een oorlog die naar alle verwachting gevoerd zou worden met haar rivaal en buurland Griekenland met alle mogelijke consequenties die voortvloeiden uit de sleutelpositie die ze in de regio vervulde.

 » Lees verder