Komt Brussel weer in opstand op 1 mei? – De Lange Mars Plus

29-04-21 11:11:00,

Bijdrage van Veerle Coulembier*

Veerle doet verslag vanuit België. Het is erg moeilijk voor buitenstaanders om enig zicht op de situatie in België te krijgen. Zij doet daarom onderzoek en gaat ter plekke op pad. 

1 aprilgrap

Enkele maanden terug werd voor 1 april, onder het mom van een ‘aprilgrap’ een anoniem facebookevent gelanceerd in België, La Boum.

Het event zou een festival worden met dj’s en duizenden mensen in Ter Kamerenbos, Brussel. Het trok heel wat aandacht bij jongeren en vrijheidsinitiatieven, vooral omdat het event en de pagina waarop het werd gepromoot, L’abîme Team, enorm creatief en ludiek te werk ging.

Er waren bijna 70.000 mensen geïnteresseerd in het event, waarvan enkele duizenden aangaven te zullen gaan. Op 1 april werd het festival werkelijkheid en er  kwamen enkele duizenden jongeren samen in het park. Ze hadden muziek bij zich en feesten er op los omstreeks 5 a 6 uur in de namiddag. Volgens de grondwet in België is samenkomen niet verboden.

De organisatie verwijst op hun facebookpagina ook vaak naar artikel 23 van de grondwet in België, één van de vele grondwetten die ook niet wordt gerespecteerd, sinds maart 2020.

Zoals in een ware oorlogsfilm worden enorme linies met agenten opgesteld, politie te paard, waterkanonnen, honden, traangas.

Kat en muis

Honderden agenten zijn aanwezig.
De jongeren laten zich niet snel uit hun lood slaan, ook niet na verwittigingen van de politie via drones.

Demo Ter Kamerenbos, Brussel

De politie valt de jongeren aan, waarop zij op hun beurt de politie aanvallen, en zo gaat het kat en muisspel in de bossen van Brussel nog uren door.
Pas heel laat op de avond keert de rust terug.

Enkele opmerkelijke incidenten zijn een vrouw die wordt vertrappeld door een politie te paard en de politie die brave jongeren in bubbels van 4 aanvalt met pepperspray.

Gelukkig vallen er nog geen doden, maar slechts enkele gewonden.

Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen, dus ook niet aan ministeriële besluiten die momenteel worden opgelegd.

 » Lees verder

Brussel bereidt zich voor op invoering “vaccinpaspoort” om burgers in staat te stellen opnieuw te reizen – Frontnieuws

17-03-21 03:36:00,

We kijken nu al bijna een jaar naar de ontwikkeling in de richting van digitale “paspoorten” waarmee – althans sommige mensen, zij die rijk zijn en/of het geluk hebben het vaccin in handen te krijgen – gewoon kunnen blijven reizen en hun leven kunnen blijven leiden, terwijl anderen gedwongen worden te leven met op COVID-geïnspireerde beperkingen, mogelijk voor jaren.

Volgens een aan de FT uitgelekt plan heeft Brussel voorgesteld een COVID-certificaat in te voeren om EU-burgers die gevaccineerd zijn, onlangs een negatieve test hebben ondergaan of een bewijs van genezing kunnen voorleggen, in staat te stellen zich min of meer vrij in de EU te bewegen. De lidstaten hebben gediscussieerd over de vraag of een “digitaal vaccinatiepaspoort” passend is, waarbij landen als Frankrijk aanvoerden dat een dergelijk paspoort discriminerend zou zijn voor de armen, bericht ZeroHedge.

Landen als Frankrijk voeren aan dat een paspoort discriminerend zou zijn voor de armen, terwijl landen als Griekenland en Spanje, die wanhopig proberen hun kwakkelende toeristische sector nieuw leven in te blazen, aanvoeren dat de paspoorten essentieel zijn voor de economische redding van miljoenen Europeanen.

Het is veelzeggend dat de ambtenaren in Brussel terughoudend zijn met het gebruik van de term “paspoort”. Maar op dit moment lijkt de opmars naar de goedkeuring ervan onvermijdelijk.

Brusselse ambtenaren hebben benadrukt dat het certificaat geen “paspoort” zal zijn, maar een gemeenschappelijk systeem om de regeringen te helpen de reismaatregelen te coördineren naarmate de vaccinatieprogramma’s in de Unie worden ingevoerd.

Bovendien is er enige discussie geweest over welke vaccinaties moeten worden goedgekeurd. De regeringen neigen ernaar de staten hun eigen regels te laten vaststellen, zodat geen enkele staat kan worden gedwongen mensen toe te laten die een “niet-toegestaan” vaccin hebben gekregen.

De regeringen zijn ook verdeeld over de vraag welke vaccins in aanmerking komen, nadat landen als Hongarije het gebruik van Russische en Chinese vaccins hebben toegestaan voordat zij formeel door de EU-regelgevers zijn goedgekeurd.

In het ontwerp van de Commissie staat dat alle vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau zijn goedgekeurd, automatisch door andere lidstaten moeten worden goedgekeurd op grond van het certificaat. Maar regeringen zouden ook de bevoegdheid hebben om vaccins zoals het Russische Spoetnik-vaccin als geldig te erkennen, als zij dat zouden willen.

 » Lees verder

In Brüssel werden die Gesetze zur Gesundheit von Big-Pharma geschrieben | uncut-news.ch

15-03-21 03:26:00,

Bei den von Hackern erbeuteten Dokumenten der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) handelt es sich um ein fast 900 Seiten E-Mail-Austausch der EMA-Spitze, vertrauliche Berichte von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Präsentationen von Pfizer im November letzten Jahres.

Es zeigt unter anderem die internen EU-Diskussionen in einem eher angespannten, manchmal sogar unangenehmen Umfeld, das sich auf die Bewertung der Pfizer- und Moderna-Impfstoffe konzentriert, die die EU trotz der aufgeworfenen Probleme kaufen würde. Beispielsweise gab es besorgniserregende qualitative Unterschiede zwischen kommerziellen Chargen und solchen, die in klinischen Studien verwendet wurden.

Im Wettlauf um Ergebnisse und um schneller von der klinischen in die kommerzielle Phase überzugehen, wurden Herstellungsprozesse modifiziert, die Änderungen in der Zusammensetzung der Impfstoffe mit einer Reduzierung des RNA-Gehalts um bis zu 30 Prozent mit sich brachten, eine Verkürzung, die die EMA am 23. November privat als „Knackpunkt“ bezeichnete.

Die Meinungsverschiedenheiten werden in gedämpftem Ton besprochen. Ein Screenshot einer E-Mail, die am 30. November zwischen der EMA und den Herstellern ausgetauscht wurde, ist aufschlussreich: „Diese Punkte werden als kritisch angesehen, insbesondere im Zusammenhang mit der Neuartigkeit dieser Art von Produkten und der begrenzten Erfahrung; daher wird eine strengere Kontrollstrategie erwartet.“

Die EMA behauptet, dass das Qualitätsproblem in der Folge behoben wurde und dass es „unwahrscheinlich“ ist, dass diese abgeschnittenen RNA-Moleküle in Proteine oder Peptide übersetzt werden und somit unerwünschte Wirkungen verursachen könnten.

Die Europäische Kommission behauptet ihrerseits, dass diese Diskussionen „niemals die Unabhängigkeit der Agentur verletzt und in keiner Weise die Integrität des Auftrags der EMA in Bezug auf die Bewertung von Impfstoffkandidaten oder anderen Arzneimitteln beeinträchtigt haben“.

Am 16. Januar veröffentlichte die Tageszeitung Le Monde eine Untersuchung unter dem Titel: „Was die Dokumente über die von der Europäischen Arzneimittelbehörde gestohlenen Anti-Covid-19-Impfstoffe sagen“. Daran beteiligt waren italienische, deutsche, holländische und Schweizer Journalisten. Unterzeichnet wurde sie von der französischen Journalistin Lise Barnéoud, die einen Verdacht äußerte: „Die gestohlenen Daten, die später im Dark Web verbreitet wurden, zeigen, unter welchem Druck die Behörde stand, den Impfstoff von Pfizer-BioNTech so schnell wie möglich zuzulassen.

Am 10. Februar sagte die Europaabgeordnete Manon Aubry, Ko-Vorsitzende der Fraktion „Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke“, der von Europa unterzeichnete Vertrag über die Lieferung von Impfstoffen. Die gewählten Abgeordneten können nicht wissen, was er enthält, weil die meisten Zeilen durchgestrichen sind, um den Text zu verbergen.

Die europäischen Bürger hätten Zweifel an den Coronavirus-Impfstoffen,

 » Lees verder

‘Brussel van onderuit’ in actie – UITPERS

30-10-20 07:29:00,

In vele steden, ook in ons land, komen bewoners in actie om mee vorm te geven aan de omgeving waarin zij wonen. Zij maken deel uit van een steeds groter wordende beweging van onderuit die de top-down benadering van de traditionele, representatieve democratie niet langer pikken. Zij steken zelf de handen uit de mouwen en dat kan leiden tot wijkontwikkeling voor, door en met burgers. Dat kan uitmonden in commonsgerichte activiteiten. Ook in Brussel gebeuren op dat vlak mooie dingen.

CitizenDev

Een groot deel van de Brusselaars heeft geen toegang tot de plekken waar men de beslissingen neemt, verhoudt zich op zijn minst argwanend tegenover de overheid en wordt geconfronteerd met discriminatie. Hoe betrek je deze mensen bij het ontwikkelen van hun wijk? Voelen mensen in achtergestelde buurten zichzelf wel in staat tot een engagement in een burgerinitiatief? Hoe kan je projecten doen groeien vanuit de troeven en dromen van mensen in een buurt? Wat is het belang van een ontmoetingsplek beheerd door burgers? En kun je als professioneel wel verwachten dat mensen zich gratis inzetten voor een wijkproject?

Een handvol terreinwerkers en onderzoekers en een aantal sleutelfiguren gingen met die vragen aan het werk in drie Brusselse gemeenschappen. Dat is het project CitizenDev geworden, waar ook de stadsbeweging BRAL aan deelgenomen heeft, een stadsbeweging die al bijna een halve eeuw ijvert voor een duurzaam Brussel. Bral is officieel erkend als gesprekspartner van de Brusselse gewestelijke overheid en is lid van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie, de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie, de Gewestelijke Milieuraad en de Brusselse Hoge Raad voor Natuurbehoud. Dat lijkt allemaal heel officieel en dat is het ook, maar dat belet echter niet dat Bral zich inzet om een cultuur van burgerinitiatief en solidariteit van onderuit te doen groeien. Experimenteren met gemeenschapsontwikkeling van onderuit, dat was ook het opzet van het project CitizenDev.

Drie gemeenschappen

Zij sloegen hun tenten op en gingen aan de slag in drie Brusselse gemeenschappen die verschillend zijn van elkaar, maar toch als gemeenschappelijke noemer hebben dat ze in alledrie inwoners uit een kansarm  milieu bij elkaar brengen. Het gaat namelijk over de Brabantwijk die middenin de Brussels ‘arme sikkel’ ligt en die gekenmerkt wordt door slechte huisvesting, een hoge werkloosheidsgraad en een smeltkroes van culturen die samenwonen zonder elkaar echt te kennen en die zelfs wantrouwig staan tegenover elkaar.

 » Lees verder