Brusselse Coronapolitie zet waterkanon, traangas en drones in tegen burgers – Frontnieuws

02-04-21 09:25:00, Een festival in het Terkamerenbos in Brussel begon als een 1 aprilgrap op social media en eindigde met de inzet van traangas en waterkanonnen door de politie om enkele duizenden feestgangers uiteen te drijven die de opgelegde lockdown trotseerden.

Ongeveer 5.000 voornamelijk jonge mensen kwamen donderdag naar het bospark Terkameren ten zuiden van Brussel voor een evenement met als thema “La Boum”, een verwijzing naar een Franse tienerromanserie uit de jaren tachtig, hoewel het duidelijk om een aprilgrap ging.

Nadat de feestgangers herhaaldelijk via drones te verstaan waren gegeven dat zij zich moesten verspreiden, stuurde de politie rond 17.00 uur lokale tijd de oproerpolitie erop af.

Aangezien het optreden van de oproerpolitie niet het gewenste effect had, trad de politie harder op en gebruikte uiteindelijk waterkanonnen en traangas.

▶ Images impressionnantes à Bruxelles : la police charge à cheval et tente de disperser la foule au Bois de la Cambre#LN24 @DestreilleT #BoisdelaCambre #Bruxelles pic.twitter.com/dqpvWT9bnu

— LN24 (@LesNews24) April 1, 2021

De Brusselse burgemeester Philippe Close schreef rond 18.30 uur op Twitter dat bijeenkomsten “van deze aard” niet konden worden getolereerd omdat de pandemie nog niet voorbij was. Hij benadrukte:

“Wie de bevelen van de politie niet opvolgt, riskeert te worden gearresteerd en vervolgd”.

Close bedankte de politie “voor hun harde werk en de mensen die zich al meer dan een jaar aan de regels houden”.

Sommige van de uitdagende feestgangers scandeerden “vrijheid” en gooiden flessen en vuurwerk naar de politieagenten. Volgens ooggetuigen verplaatste men het feest na het vallen van de avond zonder enig pardon naar de straat.

Police use water canons to disperse revellers at Bois de la Cambre in Brussels. They keep running back even after several blasts. Crowds chant “Vive la fête.” pic.twitter.com/y1Me2bPrGf

— Rosie Birchard (@rosiex_) April 1, 2021

RT meldt 15 arrestaties en 11 gewonden, waaronder drie politieagenten, volgens voorlopige politiecijfers.

Op woensdag oordeelde een rechtbank in Brussel dat de uitgaansverboden ongrondwettelijk waren omdat ze niet door het parlement waren goedgekeurd. Zij heeft de Belgische regering op straffe van boetes gelast de lockdowns binnen 30 dagen op te heffen.

 » Lees verder

Brusselse bemoeizucht in het onderwijs • Omroep Ongehoord Nederland

29-07-20 01:00:00,

Het is geen geheim dat hoger opgeleiden vaak positiever naar de Europese Unie kijken dan anders opgeleiden, aldus een gastblog van Nexit-Denktank dat wij mochten overnemen. Een van de mogelijke verklaringen is dat hoger opgeleiden meer (soorten) informatie over de EU hebben bestudeerd. Ook werken ze vaker in een meer internationale setting. Maar zijn zij altijd goed voorgelicht tijdens hun studie?

Het is zeer de vraag of in het Nederlandse onderwijs ook de nadelen van de EU onderwezen worden. En besteden de opleidingen wel aandacht aan de positieve effecten van de natiestaat? Grote geldstromen gaan van de EU naar het Nederlandse onderwijs; daarmee rijst het vermoeden van beïnvloeding van lesmaterialen. Nexit-Denktank gaat onderzoek doen naar EU-subsidies in het Nederlandse onderwijs. Hoe omvangrijk is de EU-indoctrinatie?

De Europese Unie zit verstopt in veel lesmateriaal. De afgelopen jaren zijn er talrijke voorbeelden boven water gekomen die aantonen dat in het hele onderwijs een vooringenomen positieve houding ten opzichte van de EU speelt: op basisscholen, middelbare scholen, in het mbo en het hbo en op universiteiten.

Uit het lesboek Thema’s Maatschappijleer voor het VWO, pagina 132: ‘Veel problemen kunnen niet op nationaal niveau aangepakt worden. Dat geldt zeker voor een klein land als het onze. Samenwerking met andere landen is nodig om oplossingen te vinden voor wereldproblemen zoals de komst van vluchtelingen, financiële crises, klimaatverandering, internationaal terrorisme, oorlogen en hongersnoden. Nederland neemt daarom deel aan verschillende internationale samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties en de NAVO.’

Verpakt in het lesmateriaal, schoolexamens en centrale examens zitten subtiele verwijzingen naar de Europese integratie. De centrale examens worden door de overheid geproduceerd. Voor het vak Nederlands zijn er tal van hoofdstukken waarin alleen maar teksten over de EU staan. Bij wiskunde worden sommen gebruikt waarin de Europese Commissie genoemd wordt, op de basisschool krijgen kinderen materiaal over de EU voor zich bij begrijpend lezen. Op de foto bij dit blog ziet u twee voorbeelden waarin de EU wel heel rooskleurig naar buiten komt; bovendien is de bron van deze lesboeken gewoon een folder van de Europese Commissie.

Het gaat nog veel verder. Het Jean Monnet-project is een plan van de Europese Unie om door middel van subsidies het gedachtegoed van de Europese integratie te verspreiden.

 » Lees verder

Hoe historisch was die Brusselse geldtop? (Nou, behoorlijk) | Wynia’s Week

25-07-20 08:22:00,

Mark Rutte deed heus zijn best, maar de grote winnaar van het Brusselse geldgevecht van 17-21 juli was toch de Franse president Emmanuel Macron. En de Italiaanse premier Giuseppe Conte. En de Hongaarse premier Viktor Orbán. En Ursula von der Leyen. De noordelijken slaagden er slechts in de schade te beperken. Want Angela Merkel had de zijde van Macron en Conte gekozen. En Nederland? Dat is een Noord-Europees land geworden.

Macron mag in eigen land dan impopulair zijn, zijn Europese zegetocht is opvallend. Vorig jaar zomer slaagde Macron er in om alle Europese topfuncties naar zijn zin te bemannen. Macrons landgenote Christine Lagarde werd president van de Europese Centrale Bank en ging daar – tot enthousiasme van Parijs – door met het opkopen van obligaties.

Macron slaagde er in de Duitse Ursula von der Leyen, Fransgezind en partijgenote van bondskanselier Merkel, te parachuteren tot voorzitter van de Europese Commissie. Eerder had hij al de Duitser Manfred Weber en de Nederlander Frans Timmermans voor die functie gevetood. Macron maakte de Belgische premier Charles Michel voorzitter van de Europese Raad, het topgezelschap van Europese regeringsleiders.

Hoe Macron Merkel meekreeg

Hoewel het vierde kabinet-Merkel in 2018 aantrad met een uitgesproken ‘Europese’ en vooral op samenwerking met Frankrijk georiënteerde agenda, slaagde Macron er aanvankelijk toch niet erg in Merkel mee te krijgen voor zijn programma voor ‘meer Europa’: Europese leningen, Europese belastingen, Europese defensie, een Europese minister van Financiën. Met name Europese staatsleningen – ‘eurobonds’ – waren voor Merkel onbespreekbaar.

De Coronacrisis plus het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie maakten mogelijk dat Macron alsnog het grootste obstakel bij Merkel voor Europese schuldenmakerij wist te slopen. In de maanden april en mei voerden naaste medewerkers van Macron, Merkel en Von der Leyen geheime besprekingen die er op 18 mei toe leidden dat Macron en Merkel samen een Corona-hulpfonds van 500 miljard euro lanceerden, te financieren met door de Europese Commissie te lenen geld. Merkel was door de pomp voor eurobonds, al mochten die niet zo heten, te betalen met nieuwe Europese belastingen. Voor Macron was het een overwinning van jewelste.

De Europese Commissie verhoogde eind mei het plan voor het Merkel-Macron-Coronafonds tot 750 miljard euro, voor tweederde uit te geven als subsidies, voor een derde als leningen (tegen gunstige condities).

 » Lees verder

De Brusselse Klimaatwet: op weg naar het klimaatneutrale EU-topia! | Wynia’s Week

07-03-20 08:52:00,

De Europese Commissie heeft de vorig
jaar aangekondigde EU-‘klimaatwet’ het licht doen zien. Het hoofddoel van deze wet is om van Europa tegen
2050 ’s werelds eerste ‘klimaatneutrale continent te
maken. Dat wil zeggen dat de EU dan netto geen broeikasgassen meer zal
uitstoten; na 2050 zal de EU zelfs ‘klimaatnegatief’ moeten worden.

Dit wetsvoorstel klinkt misschien goed,
of toch in ieder geval onschuldig, maar leidt er in feite toe dat de EU
klimaatregelgeving nog inefficiënter wordt, de macht naar de EU en de rechter
verschuift en de democratie en de individuele vrijheden worden ingeperkt. Dat
systeem is ook nog eens gekoppeld aan een ‘open eind financiering’ waarvoor
uiteindelijk de burgers heel diep in hun zak zullen moeten tasten.

Kortom, het voorstel is een destructieve reactie op de zelf uitgeroepen “klimaatnoodtoestand” en bedreigt niet alleen de welvaart en het welzijn van de burgers van Europa, maar ook de toekomst van de Europa. Lucas Bergkamp legt het hieronder kort uit. Voor een uitgebreidere analyse kan de lezer HIER terecht.

Inefficiëntie verergert

De klimaatneutraliteitswet komt bovenop
het reeds bestaande, uitgebreide systeem van EU klimaatregelgeving dat
verplichtingen oplegt ten aanzien van hernieuwbare energie (wind, biomassa),
biobrandstoffen, energie-efficiëntie, emissiehandel, etc. Dat zijn allemaal
middelen om het doel van klimaatneutraliteit na te streven; of die middelen
daartoe geëigend zijn, is een tweede.

Het is bekend dat biomassa alleen in theorie
iets aan emissies doet en dat windenergie inefficiënt is door de noodzaak van ‘back-up’, want de wind
waait niet altijd. Het is ook bekend dat kernenergie een efficiënte, betrouwbare bron van energie is. Maar de klimaatwet zal aan de EU eisen betreffende
biomassa en windenergie niets veranderen, waardoor kernenergie verdrongen zal
blijven worden.

Effectieve oplossing onderdrukt

Momenteel is alleen de grootschalige
inzet van kernenergie een bewezen effectieve manier om de CO2-uitstoot
omlaag te brengen. Als de EU kernenergie niet actief gaat aanmoedigen, zal de
geloofwaardigheid van het klimaatbeleid er ernstig onder gaan leiden.

Wie zal zich dan nog aan de indruk
kunnen onttrekken dat de EU de ‘klimaatcrisis
in stand wil houden om de eigen macht te vergroten?

 » Lees verder

Brusselse farmalobby slijpt messen in strijd tegen lagere medicijnprijzen

24-09-19 08:54:00,

In 2016 werd de farmaceutische lobby opgeschrikt: Nederland had in de Europese Unie het probleem van de hoge medicijnprijzen op de agenda gezet. Voor het eerst zou er door Brussel serieus gekeken worden naar deze opjagers van zorgkosten. Maar met het aantreden van de nieuwe Commissie blijkt er nog niets wezenlijks veranderd. De lobby heeft zich intussen herpakt.

Dit stuk in 1 minuut

Waar gaat dit over?

  • De kritiek op farmaceuten die exorbitante prijzen vragen voor hun geneesmiddelen neemt de afgelopen jaren flink toe. Op voorspraak van Nederland is ook in Brussel de discussie aangezwengeld. De farmaceutische lobby stelt echter alles in het werk om de touwtjes in handen te houden. Zo wordt er druk uitgeoefend op Nederland om een andere toon aan te slaan nu het Europese medicijnagentschap EMA naar Amsterdam is gekomen. Ook stromen miljarden aan Europees onderzoeksgeld nog altijd ongehinderd naar de industrie. De vraag is nu of de nieuwe Commissie het aandurft om het roer om te gooien.

Waarom moet ik dit lezen?

  • Overheden gaan zwaar gebukt onder de hoge prijzen die sommige farmaceuten rekenen op geneesmiddelen. Dit komt mede door bepaalde Europese beschermingsmechanismen die de industrie in staat stellen lange tijd een monopolie op producten te houden. Zolang die macht niet gebroken wordt, zullen belastingbetalers zich blauw blijven betalen aan zorgkosten of moeten overheden vaker besluiten bepaalde medicijnen niet te vergoeden, waardoor patiënten de dupe zijn. Er hangt dus veel van af hoe deze discussie zich de komende jaren in Europa verder ontwikkelt.

Hoe heeft FTM dit onderzocht?

  • Voor dit verhaal sprak FTM zowel voor- als achter de schermen met betrokkenen en werden er rapporten, beleidsstukken en lobbydocumenten doorgenomen om een beeld te krijgen van het Brusselse krachtenveld. 


Lees verder

Door de financiële crisis kwam het tweede kabinet Rutte er niet meer onderuit. Terwijl overal volop het mes in werd gezet, bleken enkele grote zorgposten maar niet te bedwingen. Ook de dure geneesmiddelen trokken zich nergens iets van aan en woekerden vrolijk voort, waardoor de zorg een steeds groter deel van de Rijksbegroting opslokte.

Het was voor toenmalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid reden om de mouwen op te stropen en die medicijnprijzen kritisch onder de loep te nemen.

 » Lees verder