De NAVO aan het Roer van de Italiaanse Buitenlandse Politiek, door Manlio Dinucci

de-navo-aan-het-roer-van-de-italiaanse-buitenlandse-politiek,-door-manlio-dinucci

27-06-20 05:05:00,

JPEG - 25.9 kB

De ministers van Defensie van de NAVO (Lorenzo Guerini, Pd die Italië vertegenwoordigt) zijn op 17 en 18 juni bijeengekomen in een videoconferentie en hebben een reeks “besluiten genomen om het afschrikkingseffect van het bondgenootschap te versterken”. Maar niemand in Italië praat erover, noch de media (inclusief de sociale media), noch de politieke wereld, waar een absoluut multi-partijdig stilzwijgen heerst over dit alles. Maar deze besluiten, die in feite door Washington zijn gedicteerd en door minister Guerini voor Italië zijn ondertekend, sporen niet alleen met de beleidsrichtlijnen van ons militair beleid, maar ook met ons buitenlands beleid.

Allereerst – kondigt secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan – “De NAVO bereidt zich voor op een mogelijke tweede golf van Covid-19,” waartegen de NAVO al meer dan een half miljoen soldaten in Europa heeft gemobiliseerd. Stoltenberg maakt niet duidelijk hoe de NAVO een mogelijke tweede viruspandemie met een nieuwe lockdown kan voorspellen.

Op één punt is hij echter duidelijk: dit “betekent niet dat er andere uitdagingen wegvallen”. Het grote probleem – de ministers van Defensie onderstreepten – komt door het “destabiliserende en gevaarlijke gedrag van Rusland”, in het bijzonder door zijn “onverantwoordelijke nucleaire retoriek, gericht op het intimideren en bedreigen van NAVO-bondgenoten.”

Op deze manier doen ze de realiteit teniet en wissen ze het feit dat het de NAVO was die haar nucleaire strijdkrachten en bases in de buurt van Rusland heeft uitgebreid, met name de Verenigde Staten na het einde van de Koude Oorlog. Een strategie die gericht is op het creëren van groeiende spanningen met Rusland in Europa is methodisch uitgevoerd in de richting van Washington.

De ministers van Defensie zijn in de Groep voor Nucleaire Planning, voorgezeten door de Verenigde Staten, bijeengekomen om te beslissen over nieuwe militaire maatregelen tegen Rusland.

Het is niet bekend welke besluiten over nucleaire zaken minister Guerini namens Italië heeft ondertekend. Het is echter duidelijk dat Italië, door deel te nemen aan de groep en als gastheer op te treden voor Amerikaanse kernwapens (die ook door onze luchtmacht kunnen worden gebruikt), het non-proliferatieverdrag schendt en het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens verwerpt.

Stoltenberg zei alleen maar: “Vandaag hebben we besloten tot verdere stappen om de nucleaire afschrikking van de NAVO in Europa veilig en efficiënt te houden”. Onder deze stappen is er zeker ook komst van de nieuwe Amerikaanse B61-12 kernbommen ook in Italië.

 » Lees verder

Ambtenaren van Buitenlandse Zaken mee op propagandareis CIDI – The Rights Forum

ambtenaren-van-buitenlandse-zaken-mee-op-propagandareis-cidi-–-the-rights-forum

28-10-19 11:09:00,

Conflicterend

One State Foundation Dilan Yesilgöz Maror-gelden VVD CIDI Israël-lobby

Conflicterend / Ambtenaren van Buitenlandse Zaken mee op propagandareis CIDI

Een door lobby-organisatie CIDI uitgevoerde reis naar Israël en Palestina blijkt te worden bijgewoond door ambtenaren die het Nederlandse beleid ten aanzien van die landen uitvoeren. Opmerkelijk is dat de reis in stilte is gehuld.

De VVD-delegatie op bezoek in de Palestijnse ‘hoofdstad’ Ramallah. De Palestijnse premier Shtayyeh staat in het midden van het gezelschap. Rechts van hem staat delegatieleider en Tweede Kamerlid Dilan Yesilgöz (VVD). [c] Mohammad Shtayyeh / Twitter  

Een twitterbericht van de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh maakte vrijdag het bestaan bekend van een delegatie van 16 VVD’ers die op dit moment een reis maakt door Israël/Palestina. Daaronder bevinden zich partijmedewerkers, maar ook ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa).

Eén van die ambtenaren werkt bij de Directie Midden-Oosten, zenuwcentrum van het Nederlandse beleid ten aanzien van Israël en Palestina. Ook medewerkers van de Nederlandse ambassade in Parijs en van het ministerie van Justitie en Veiligheid nemen deel aan de reis.

Propaganda-reizen

De reis is georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Het CIDI is de belangrijkste outlet van de Nederlandse Israël-lobby en een extreem partijdige stem in het Israël/Palestina-debat. Dat weerspiegelt zich in de CIDI-reizen, waarover wij in juni een artikel publiceerden. Daaruit blijkt dat de reizen tot doel hebben het Israëlische perspectief te promoten; deelnemers krijgen een volstrekt vertekend beeld van de realiteit gepresenteerd.

Tekenend voor de CIDI-agenda is dat deze zomer twee extreem-rechtse Vlamingen mee op reis werden genomen. Zelfs openlijk racisme is geen belemmering meer voor deelname aan de CIDI-reizen.

Vanzelfsprekend staat het iedereen vrij om desondanks met het CIDI op stap te gaan. Dat geldt ook voor de ambtenaren van BuZa, ervan uitgaand dat het een privé-reis betreft. Dat zou anders liggen als hun reis taak-gerelateerd is of anderszins samenhangt met hun functie, of met medewerking van het ministerie tot stand is gekomen. Ook dienen zij hun eigen reis te betalen.

 » Lees verder

Buitenlandse steun houdt Al-Bashir aan de macht in Soedan

buitenlandse-steun-houdt-al-bashir-aan-de-macht-in-soedan

09-01-19 01:22:00,

Dat de Soedanese president Omar al-Bashir nog aan de macht is, is niet verrassend gezien de brede internationale steun die hij krijgt, schrijft Martin Plaut, onderzoeker aan het Institute of Commonwealth Studies in Londen.

Dag na dag protesteren Soedanezen tegen het bewind van Omar al-Bashir. De president, die in 1989 via een coup aan de macht kwam, kampt met serieuze tegenstand in zijn al dertig jaar durende bewind. De protesten worden aangezwengeld door een sterke stijging van de brood- en brandstofprijzen en beschuldigingen van corruptie.

Tot nu toe wist de president de woede van het volk te beteugelen. De Soedanezen kennen echter een lange geschiedenis als het gaat om het omverwerpen van gehate regimes. Twee keer eerder – in 1964 en 1985 – leidden opstanden tot regimewijzigingen. In beide gevallen keerde het leger zich tegen het regime en koos de kant van het volk. Tijdens de huidige protesten is dat niet gebeurd, en dat heeft goede redenen. Willow Berridge, universiteitsdocent en auteur van het boek Civil Uprisings in Modern Sudan, beschrijft het als volgt:

“Al-Bashirs regime heeft duidelijk geleerd van de fouten van voorgangers. Er is een veel sterkere Nationale Veiligheidsdienst (NISS) opgezet en er bestaan inmiddels een heel aantal soortgelijke veiligheidsorganisaties en gewapende milities die actief zijn in Khartoem, in plaats van het reguliere leger. Deze opzet, in combinatie met de angst van commandanten om aangeklaagd te worden voor oorlogsmisdaden als het regime valt, betekent dat interventie door het leger niet zo eenvoudig zal plaatsvinden als in 1964 en 1985. Dit is een van de redenen waarom de huidige opstand al langer duurt dan eerdere.”

Maar het overleven van het regime kan niet eenvoudigweg worden gezien als binnenlandse kwestie. Bashir heeft sterke internationale bondgenoten. Het Westen verguisde Omar al-Bashir ooit als oorlogsmisdadiger. Recentelijk is men hem echter meer gaan zien als een bron van stabiliteit en inlichtingen in een problematische regio. De president heeft ook de steun – zowel politiek als financieel – van belangrijke Arabische bondgenoten.

Arabische steun

Vaak wordt gezegd dat Soedanezen traditioneel gezien naar het noorden, naar Caïro, kijken voor steun. Deze crisis vormt daarop geen uitzondering. In december bezochten de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken en het hoofd van de inlichtingendienst Khartoem. Bij dat bezoek beloofden ze steun aan Al-Bashir.

 » Lees verder

6 miljard euro voor buitenlandse ambassadekampen migranten – Lang Leve Europa!

26-06-18 05:22:00,

De lucht is geklaard: zoals onlangs aangegeven heeft de EU voor u besloten om buitenlandse EU migrantenkampen te creëren die als EU ambassade EU visums gaan uitdelen aan migranten om die vervolgens gratis naar de EU lidstaten te verschepen, conform de door de EU afgesproken quotums. Gratis EU visums, EU vervoer en EU verblijf, dus voor iedereen die zich meld bij deze EU ambassadekampen. En uiteraard zonder tussenkomst van al die lastige lidstaat ambassadeurs. En: Weigeren = Sancties.

Kosten? 6 miljard euro. Wie moet het gaan betalen? U. En die 6 miljard is uitgezonderd vervoer en verblijfkosten die uiteraard ook voor uw kosten zijn. Want herinner: de EU deelt definitief verblijf uit aan alle migranten die zich aanmelden. Ze zijn immers op zoek naar 60 miljoen blijvende migranten.

Eurocommissaris voor Begroting Günther Oettinger wil op korte termijn vers geld zoeken in de Europese begroting om de opvang voor migranten in Noord-Afrikaanse landen te financieren. Een kostprijs van 6 miljard euro is volgens hem niet onrealistisch.

Migranten komen Europa redden

Wilt u alvast uw portemonnee trekken? We spreken hier over kosten van honderden miljarden euro’s. Dat is heel veel geld voor heel weinig echte vluchtelingen. En de EU regelt, terwijl u dit leest, een uitgebreide transferunie in, dus u gaat niet alleen voor gelukszoekers in Nederland betalen, maar ook voor de gelukszoekers in landen als Italië en Griekenland.

“Europa zou instorten zonder de instroom van immigranten.”
— EU MinBuZa Federica Mogherini

En u betaalt uiteraard niet alleen voor de EU ambassadekampen, maar ook de gratis overtocht en daarna gratis woning, gratis inboedel, gratis studie, gratis uitkering, gratis medische zorg, gratis juridische bescherming, etc. En het overgrote merendeel van deze economische migranten zijn (strijdlustige) jongemannen, dus dan volgt uiteraard gezinshereniging. En start alles weer opnieuw. En integreren? Nee dus. En terugsturen? Doen we ook niet.

 » Lees verder

Buitenlandse migrantenkampen gaan als EU ambassades gratis visums verstrekken – Lang Leve Europa!

23-06-18 09:58:00,

Het idee van Rutte en Merkel is nu om in het buitenland ‘vluchtelingen’-kampen op te richten, om daar alle Afrikanen met een Europese gelukswens (of islamitische overnameopdracht, oordeel zelf) te ontvangen voor gratis overtocht naar de EU en een gratis definitief verblijf in de EU, met uitgebreide gezinshereniging, bescherming van het geloof, etc. En daarbij mag de asielzoeker ook nog kiezen in welk land hij graag wilt verblijven.

Mooi voor alle betrokkenen, uiteraard. Geen enkel gevaar voor migranten, en geen enkel gevaar voor alle wensen van de EU. De EU kan haar gewenste 60 miljoen islamitische Afrikaanse immigranten gewoon zelf uitzoeken en daarna gratis op het vliegtuig of gratis op de boot zetten. Vele langgekoesterde EU-wensen worden daarmee realiteit. De belangen van de Nederlandse bevolking worden uiteraard niet geborgd, maar daarvoor is de EU en Rutte uiteraard ook niet gerealiseerd en aangesteld.

Weet u nog onlangs dat België door de EU verplicht werd om visums te verstrekken voor alle migranten die zich bij de Belgische ambassades in Afrika aanmeldde? Gelukkig heeft het Europees hof besloten dat de Belgische ambassades dat niet hoefde te doen. De Belgische ambassadeurs werden dus niet gedwongen elke Afrikaan die zich meldde gratis naar België te verschepen. De Belgische ambassadeurs werden uiteindelijk (tegen de wens van de EU in!) niet gedwongen om een gratis leven te geven aan iedere migrant die zich aanmeldde en zijn hele familie.

Maar nu komt Rutte en Merkel dus met het idee van buitenlandse EU-opvangkampen die als EU-ambassades gratis EU-visums gaan verstrekken. En dat moet nog snel gerealiseerd worden ook, want Duitsland heeft een ultimatum opgelegd aan de EU voor het realiseren van gelegaliseerde migratie. Voor het einde van de maand dit plan of anders…

Opvangkampen buiten de EU gaan als EU ambassades visums verstrekken

Maar die opvangkampen die Merkel en Rutte nu voorstellen, zijn natuurlijk precies die ambassades die de EU uit vorige alinea zocht. Geen lidstaat ambassadeur die dan immers nee kan zeggen. De EU gaat in die kampen dus grootschalig EU-identiteitskaarten uitdelen. De EU zoekt immers 60 miljoen immigranten voor de EU om de EU te redden van zichzelf.

 » Lees verder