Cannabis Can Relieve Pain 30 Times Better Than Aspirin, New Study Finds

cannabis-can-relieve-pain-30-times-better-than-aspirin,-new-study-finds

29-07-19 10:49:00,

Cannabis Can Relieve Pain 30 Times Better Than Aspirin

2.4K Shares

(TMU) — Medical marijuana is fast gaining credibility as a valid pain relief treatment, with data from various studies attesting to the medical and health benefits of cannabis as a viable alternative to pharmaceutical drugs.

And now, researchers have uncovered a new reason why: the cannabis plant produces pain-relieving molecules that are 30 times more potent at reducing inflammation than aspirin.

What makes the discovery so groundbreaking is that it could carve a new path to natural pain relief medications that would save patients who suffer chronic pain from the risks of addiction associated with opioid-based pain killers.

According to the team of researchers at Canada’s University of Guelph, they found out how the two important molecules—cannflavin A and cannflavin B—were produced through a combination of genomics and biochemistry.

The two cannflavins, known as “flavonoids,” were identified in 1985 when scientists proved that they had benefits which could fight inflammation at a gram-for-gram rate of about 30 times that of aspirin, or acetylsalicylic acid.

However, prohibitionist laws in Canada prevented further research into the potent anti-inflammatory qualities of the molecules.

 

But with Canada joining the growing bandwagon of countries legalizing cannabis for medical and recreational purposes, molecular and cellular biology Professors Tariq Akhtar and Steven Rothstein were able to resume an analysis into cannabis and how it produces cannflavins.

In a press release, Akhtar explained:

“Our objective was to better understand how these molecules are made, which is a relatively straightforward exercise these days.

There are many sequenced genomes that are publicly available, including the genome of Cannabis sativa, which can be mined for information. If you know what you’re looking for, one can bring genes to life, so to speak, and piece together how molecules like cannflavins A and B are assembled.”

Their full findings,

 » Lees verder

History of Cannabis | Hemp | CBD Oil | Natural Organic Pure Clean CBD

history-of-cannabis-|-hemp-|-cbd-oil-|-natural-organic-pure-clean-cbd

01-07-19 09:44:00,

HEMP FIBRE

Hemp fibres are among the strongest in the plant world. Humans discovered early on how to fabricate thread, rope and textile from it.

Due to the cultivation of hemp, people were able to stop wearing animal hides, and start to use clothing made of woven fabrics. Hemp fibre is an amazingly versatile fibre which can be as strong as an anchor rope or as soft as silk. The oldest examples of woven material that we know of are made from hemp, items of clothing and fabric, such as sandals, ritual robes, bandages and carpets, have been discovered.

Cross-weaving meant that ropes could be made into nets for fishing and hunting. As time passed, and techniques developed, finer meshes were created, until the net eventually developed into true woven cloth.

In ship building, hemp was the second most used material after wood and was a crucial part in the exploration and expansion across the world.  The fibres from the plant were used to make many items such as, sails, ropes, rigging and cloths. As well as these the hemp fibres were also mixed with tar and spread between the seams of the ships hulls in order to make them water tight. in a process known as ‘caulking’. No other natural fibre can withstand the forces of the ocean and salt water as well as hemp does.

Christopher Columbus would have never reached or discovered the shores of the New World without hemp!

New synthetic materials became largely popular with the clothing industry during the 20th century. But, in the last few decades there has been a slight shift in this, as the environmentally sustainable properties of hemp are being acknowledged once again. Hemp production is much less ecologically damaging.
As well as this clothes made from hemp are strong and tend to last much longer than other fabrics. They can also be made as light and soft as cotton, it is highly absorbent, making it ideal for shoes.

 » Lees verder

Mars voor cannabis

mars-voor-cannabis

30-04-19 08:28:00,

VZW Trekt Uw Plant en VZW Cannabis Social Club Gent organiseren de mars van het jaar die doorgaat op zondag 5 mei. De mars vertrekt vanuit Brussel Centraal om 14u. We komen op voor het recht op thuisteelt, medicinale cannabis en Cannabis Social Clubs. Hopelijk vind jij ook een gaatje in je agenda en zien we je daar!

Deze blog werd geschreven door een van onze lezers. Wil je zelf ook
beginnen bloggen in onze community, ga dan meteen aan de slag.

Eigen kweek

De Ministriële richtlijn van 2005 is te veel voor interpretatie vatbaar en biedt cannabis consumenten geen houvast noch juridische zekerheid. Het wordt hoog tijd dat de Overheid ons recht erkent om enkele planten voor eigen gebruik in een brandveilige kweektent, in de tuin of op een balkon te mogen zetten. Want gekker dan dit kan het toch niet worden? Cannabis is een niet-toxisch roesmiddel en helpt miljoenen mensen wereldwijd om beter te slapen, stressvrij te leven, pijn- en spasmevrij te zijn en wat nog allemaal meer maar toch is het telen voor eigen gebruik niet toegelaten.

Op de zwarte markt is het THC-gehalte vaak veel te hoog en is er geen kwaliteitscontrole wat een enorm risico vormt voor de Volksgezondheid en het risico op psychoses verhoogt voor psychosegevoelige mensen. Bij eigen kweek beslist iedereen zelf of ze THC- of CBD-rijke planten willen of eerder een goeie mix van de twee. Een goeie verhouding THC/CBD leidt tot het beste resultaat en is het veiligst voor het geestelijk evenwicht.

Medicinale cannabis

We komen ook op voor ons recht op Medicinale Cannabis! Chronische pijnpatiënten, epilepsielijders, MS- en kankerpatiënten, … hebben NU nood aan medicinale cannabis en niet binnen enkele jaren wanneer de regering er eindelijk klaar voor is. Net als in Nederland zouden patiënten medicinale cannabis moeten kunnen kopen in een Belgische apotheek of als ze dat wensen het zelf mogen kweken.

Dokters zouden beter opgeleid kunnen worden zodat ze hun patiënten beter kunnen adviseren welk type cannabisplant in aanmerking komt voor welke ziekte en hoe het gedoseerd en geconsumeerd kan worden. Nu is het maar al te vaak zo dat patiënten beter onderlegd zijn dan hun arts als het gaat om cannabis. Dat is de omgekeerde gang van zaken. 

 » Lees verder

Medicinale cannabis vs opiaten als pijnbestrijder

medicinale-cannabis-vs-opiaten-als-pijnbestrijder

09-04-19 01:34:00,

Chronische pijn tiranniseert veel Belgische levens. Het artseninstrumentarium om de veelvoorkomende kwaal op een gepaste manier te lijf te gaan, is veelal ontoereikend.

Hoewel wetenschappelijk onderzoek maar beperkte bewijzen levert[1] waaruit blijkt dat opioïden goede chronische pijnbestrijders zijn, worden opioïden in de artsenpraktijk bij een groot aantal gevallen ingezet. Maar dat wil niet zeggen dat de pijnklacht verdwijnt.

Bovendien brengen de gebruikte medicijnen verschillende belemmerende nevenwerkingen met zich mee. Opioïden bemoeilijken de ademhaling, leiden tot orgaantoxiciteit, zorgen voor constipatie, transformeren de zieke in een zombie en kluisteren deze aan zijn zetel of bed. Het mag duidelijk zijn dat veel mensen omwille van deze belastende neveneffecten hun levenskwaliteit, samen met hun toekomstbeeld, ingrijpend negatief zien veranderen. Vaak zijn depressieve en/of angstige klachten het resultaat.

Efficiëntere pijnstillers

Uit deze patstelling volgt dat onderzoekers en artsen op zoek blijven naar efficiëntere pijnstillers met een beter neveneffectenprofiel. En waarlijk het middel blijkt te bestaan! Tenminste, volgens wetenschappers leverde onderzoek overtuigend bewijs[2] om dit te stellen. Eureka, denkt u wellicht, verspreidt de Blijde Boodschap. Maar zo simpel blijkt het dan ook weer niet te zijn. De impasse is betreurenswaardig, totaal absurd en leidt tot vele frustraties bij menig patiënt!

Het is namelijk zo dat het lot bepaalt of iemand al dan niet het pijn verminderend middel ter zijne beschikking krijgt of niet. Vergis u niet, kandidaat pijnlijders hoeven zich niet bij één of andere obscure of officiële instantie op een lijst te zetten, waarna een onschuldig algoritme de gelukkigen die het middel mogen proberen uitkiest. Mocht u denken dat een dergelijke handelswijze een onmenselijke houding ten aanzien van de pijnpatiënten zou zijn, zal men u wellicht met uw empatisch vermogen feliciteren. Doch de werkelijkheid is minstens even cru! Het is namelijk zo dat het wettelijk kader van een geografisch gebied bepaalt of de chronisch zieke het middel al dan niet mag gebruiken.

Medicinale cannabis

Het middel, in België nog steeds verboden, is medicinale cannabis (MC). Ons wettelijk kader verbant MC naar het verdomhoekje van de illegaliteit waardoor Belgische pijnlijders er niet over kunnen beschikken. Maar in een snelgroeiend aantal andere landen kan MC, met goede resultaten, als pijnbestrijder ingezet worden. Zo zijn er in de VS reeds 34, van de 50, staten die MC gelegaliseerd hebben en waarbij chronische pijn de meest voorkomende indicatie is waarvoor artsen MC aanbevelen.

 » Lees verder

Medicinale cannabis, geen druppel op een hete plaat

medicinale-cannabis-geen-druppel-op-een-hete-plaat

07-01-19 03:12:00,

Bij bepaalde aandoeningen heeft medicinale cannabis een bewezen effect, benadrukt Patrick Dewals. En nog beter nieuws: je hebt er geen groot farmaceutisch bedrijf voor nodig.

CD&V-Kamerlid Els Van Hoof wil het medicinaal gebruik van cannabis(olie) uitbreiden (DS 27 december). Dat verblijdt me, maar er komen meteen heel wat andere vragen bij me op.

Wie medicinale cannabis niet kent, zal ervan opkijken dat het eerste wetenschappelijke artikel dat de therapeutische effecten van CBD (cannabidiol) bij epilepsie aantoont, al dateert van 1980. Ondertussen zijn er legio onderzoeken die aantonen dat medicinale cannabis bij veel andere indicaties een hulpmiddel, of medicijn, kan zijn.

In de Verenigde Staten is medicinale cannabis ondertussen in 33 staten legaal. In 2016 werd de National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) door verschillende overheids- en onafhankelijke organisaties benaderd om een stand van zaken te maken over de efficiëntie van medicinale cannabis. Hun onderzoek balde het NASEM samen in het rapport The health effects of cannabis and cannabinoids. Het leverde een schema op met vier verschillende graden van al dan niet bewezen effectiviteit van het product bij diverse aandoeningen.

Bij chronische pijn, nausea en braken als neveneffect bij chemotherapie en spasticiteit bij MS is er overtuigend of wezenlijk bewijs. Bij slaapproblemen is er matig bewijs. Om eetlust op te wekken en bij gewichtstoename, posttraumatische stressstoornis, angst en het Gilles de la Tourette-syndroom is er beperkt bewijs. Bij kanker, epilepsie, neurodegeneratieve aandoeningen, prikkelbare-darmsyndroom en verslaving is er geen of te weinig bewijs. 

Pijnpatiënten

In 2016 stond epilepsie nog in categorie 4, maar de Amerikaanse autoriteiten keurden eind 2018 Epidiolex goed, een medicijn op basis van CBD voor de behandeling van epilepsie, geproduceerd door GW Pharmaceuticals (GWP). Dat bedrijf, ook de producent van Sativex, kondigde aan dat Epidiolex een epilepsiepatiënt 32.500 dollar per jaar zal kosten. Toch zijn vele epilepsiepatiënten in de praktijk even goed geholpen met zelf, of door een mantelzorger, of een ‘cannabis social club’, gekweekte planten, en dito gemaakte CBD-olie. Deze productiemethode is voor hen en voor de samenleving veel kostenefficiënter.

Weten ze bij CD&V dat medicinale cannabis bij vele andere indicaties dan epilepsie en ALS een hulpmiddel is? Weten ze dat België 200.000 chronische patiënten telt van wie 30 procent therapieresistent zijn? Zowat 60.000 personen lijden chronisch en zijn niet geholpen met de gewone opiatenbehandeling.

 » Lees verder

Recipe To Make Cannabis Oil For Chemo Alternative | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

Recipe To Make Cannabis Oil For Chemo Alternative | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

21-08-18 06:56:00,

“Once the public becomes aware of the fact that properly made hemp medicine can cure or control practically any medical condition, who is going to stand up against the use of hemp?”

Rick Simpson has dedicated his life to helping suffering patients (with all types of diseases and disabilities) with the use of natural hemp oil.

Rick Simpson is a medical marijuana activist who has been providing people with information about the healing powers of Hemp Oil medications for nearly a decade now. Rick cured himself of a metastatic skin cancer back in 2003, and has since then devoted his life to spreading the truth of hemp oil. He has met an absurd amount of opposition and lack of support from Canadian authorities, as well as pharmaceutical companies, government agencies for health, and UN offices. Despite that fact, Rick Simpson has successfully treated over 5,000 patients (free of charge), and believes that all forms of disease and conditions are treatable. He states that it is common to have all types of cancer and diseases cured with the use of high quality hemp oil as a treatment.

Rick has treated patients will all types of conditions including, but not limited to, cancer, AIDS, arthritis, multiple sclerosis, diabetes, leukemia, Crohn’s disease, depression, osteoporosis, psoriasis, insomnia, glaucoma, asthma, burns, migraines, regulation of body weight, chronic pain, and mutated cells (polyps, warts, tumors).

“Run From The Cure” Official Video Documentary

This documentary “Run From The Cure” was made by Christian Laurette in 2008 and shares Rick Simpson’s story. The movie features interviews with people who were cured by Rick’s oil, but were refused from testifying on Rick’s behalf in the Supreme Court of Canada in his 2007 trial. This video documentary does a great job explaining the medicinal benefits of hash oil.

“I want people to know how to heal themselves.”

Rick Simpson believes that the oral ingestion of hemp oil seeks out, and destroys cancer cells in the body. When used as a topical, hemp oil can control or even cure various skin conditions such as melanomas.

However, as with any ‘drug’, too much hemp oil may cause some side effects; the most notable three are hungry,

 » Lees verder

Cannabis – an infographic for your consideration | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

Cannabis – an infographic for your consideration | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

29-06-18 07:34:00,

by Jessica Malveaux

When used for medical purposes, cannabis can prove to have miraculous effects. It can be highly effective in treating the most chronic physical (pain, arthritis, MS, inflammatory bowel disease etc) and mental (anxiety, PTSD, alzheimer’s, stress etc) issues.

It is available in various forms- cannabis seeds, CBD oil infused beauty products and personal care products, pills, clothing etc. Get more information before you begin the use. 

While several parts of the world are far from even considering legalising this green herb, United States has permitted medical marijuana in 29 states and Washington DC.

Please click the thumbnail below to view the presentation:

 » Lees verder

Can Cannabis Fight Tumors? | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

Can Cannabis Fight Tumors? | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

21-05-18 09:06:00,

Medical cannabis has a long history as a natural analgesic,1 and is now legal in 30 U.S. states,2,3 the majority of which allow limited use of medical marijuana under certain medical circumstances. The medicinal qualities of marijuana are primarily due to high amounts (about 10 to 20 percent) of cannabidiol (CBD), medicinal terpenes and flavonoids.

We’re creating viewer supported news. Become a Patreon! Click Here!

Tetrahydrocannabinol (THC) is the psychoactive component of marijuana that makes you feel “stoned,” but it too has valuable medical benefits, so depending on your problem, you may want higher or lower levels of THC. Cannabinoids interact with your body by way of naturally occurring cannabinoid receptors embedded in cell membranes throughout your body.

There are cannabinoid receptors in your brain, lungs, liver, kidneys, immune system and more. Both the therapeutic and psychoactive properties of marijuana occur when a cannabinoid activates these cannabinoid receptors.

Cannabis Has Long History of Use for Pain, Seizures and More

The U.S. government, through the Department of Health and Human Services (HHS), actually holds a patent on CBD as an antioxidant and neuroprotectant — an ironic and paradoxical situation considering the U.S. Drug Enforcement Administration has classified cannabis as a Schedule 1 controlled substance, which by definition has no accepted medical use.

This federal classification also makes it very difficult, time consuming and expensive to study the health effects of marijuana. Labs have to jump through a lot of legal hoops before being granted permission to study Schedule 1 drugs. Despite such difficulties, a number of studies have found a wide range of uses for the herb. For example, The Journal of Pain,4 a publication by the American Pain Society, has a long list of studies on the pain-relieving effects of cannabis.

Cannabis also has been used for over 80 years for drug-resistant seizure disorders. In January 2015, the American Academy of Pediatrics updated its policy statement on marijuana,5 acknowledging that cannabinoids “may currently be an option for … children with life-limiting or severely debilitating conditions and for whom current therapies are inadequate.”

According to the National Institute on Drug Abuse,

 » Lees verder