Censuur is opgeheven? – Bol.com wringt zich in een vreemde bocht! | Stichting Vaccin Vrij

censuur-is-opgeheven?-–-bol.com-wringt-zich-in-een-vreemde-bocht!-|-stichting-vaccin-vrij

14-05-20 07:51:00,

Op 7-5-20 berichtte ik u dat het boek “Vaccinvrij – ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien” niet meer te krijgen was op bol.com. Het riep veel reacties op. Ik denk dat vele mensen met mij beseften dat het nog niet eens zozeer ging om het boek zelf, als wel om het principe. Als een boek, dat al jarenlang in het assortiment zit van Bol.com opeens niet meer gelezen mag worden omdat het gaat over de keuze om niet te vaccineren, wat is dan de volgende stap? Mogen we straks geen boeken meer lezen over vitamine C? Of over homeopathie? Of over alles dat infectieziektes anders benadert dan vaccins?

Ik wil iedereen bedanken die uit verontwaardiging een brief heeft geschreven, want kennelijk is er iets veranderd bij Bol. Censuur is verkapte censuur geworden, dus we zijn er nog niet helemaal – maar het is een begin.

Verkapte censuur bij bol.com

Tot mijn verbazing zag ik vanochtend dat het boek – net zo abrupt als het van de website van bol.com af is gehaald – er weer op is gezet. Maar Bol.com moet zich in een vreemde bocht wringen om te kunnen voldoen aan de wensen, of eisen, van de overheid.

Het RIVM heeft kennelijk invloed op de besluiten van Bol.com. Direct onder de titel van het boek heeft Bol.com namelijk de volgende tekst geplaatst:

“Bol.com verkoopt miljoenen boeken. We erkennen dat dit boek controversieel kan zijn en/of mensen kan kwetsen. We vinden het belangrijk om zorgvuldig met de vrijheid van meningsuiting om te gaan. Echter staan wij nooit achter een vorm van mogelijke misleiding, discriminatie of haatdragende informatie. Daarom hebben wij oproepen gedaan naar meerdere gespecialiseerde partijen, waaronder de overheid, om ons te helpen om dit boek goed te beoordelen. Dit boek blijft online, omdat het inmiddels van aanvullende informatie is voorzien door gespecialiseerde partijen.”

 
boze vrouw met armen over elkaar

De zin: “Echter staan wij nooit achter een vorm van mogelijke misleiding, discriminatie of haatdragende informatie”, suggereert dat dit boek misleidt, discrimineert of haatdragende informatie bevat. Pfffft. Het boek beschrijft de zoektocht en de opgedane inzichten van een moeder, die in het tweede deel worden aangevuld met ervaringen van andere ouders en zelfs van artsen.

 » Lees verder

Stop censuur: U hebt het recht om te zeggen …? – INDIGNATIE

stop-censuur:-u-hebt-het-recht-om-te-zeggen-…?-–-indignatie

18-11-19 09:19:00,

Politiek commentator Mark Dice wees er onlangs op dat de linkse econoom Paul Krugman in 1998 zei dat internet geen groter effect op de wereldeconomie zou hebben dan faxmachines. Het moge duidelijk zijn dat Krugman zich niet meer had kunnen vergissen als hij dat had willen doen.

Tegenwoordig heeft internet het zo gemaakt dat de meeste ondernemingen niet zonder kunnen, vooral op grote schaal. Dit geldt voor elke onderneming, van autoverzekeringen tot het verzamelen van postzegels, en op dit punt ontmoeten onze burgerrechten en het internet elkaar.

Wat Krugman en anderen in 1998 nooit hadden kunnen voorspellen, was dat het hele, uitgestrekte, grenzeloze internet zou worden gedomineerd door een paar reuzen zoals Google, Facebook en YouTube. Bovendien hadden ze niet kunnen voorzien dat deze entiteiten zich meestal zouden afstemmen op één politieke ideologie en zouden werken aan het zwijgen van iedereen die zo veel heeft geuit als een piepgeluid tegen hen en de leugens die zij promoten .

Helaas, zoals Dice en anderen hebben bevestigd, is dat precies wat er is gebeurd. YouTube en Google zijn zelfs betrapt op het verbieden van niet-vermelde video’s, waaruit blijkt dat ze video’s censureren die zelfs niet voor het publiek worden gepost.

Een ander giftig idee dat vandaag wordt omarmd, dat niemand die bij de geboorte van internet de regels van vrije meningsuiting genoot, zich ooit had kunnen voorstellen, is politieke correctheid. Toen Krugman zijn dwaasheid uitsprak, was “PC” meestal beperkt tot praten over of het leeftijd was om de Academy Award niet aan Gloria Stuart te geven.

Tegenwoordig kan het een carrière beëindigen.

Politieke correctheid dwingt de samenleving om ‘ groepsdenken ‘ te accepteren , waarbij de voorbode van George Orwell wordt genegeerd alsof hij nooit heeft geleefd. Als dit in enige mate in twijfel wordt getrokken, hoeft u alleen maar op te zoeken wat er gebeurt als journalisten of politieke commentatoren de waarheid durven bloot te leggen of standpunten te verdedigen die het pc-systeem niet wil worden ontmaskerd. Plots vallen miljoenen benodigde weergaven van Google weg en worden verborgen voor kijkers en abonnees, waardoor de inkomsten worden gewurgdvan degenen aan de ontvangende kant van deze ongerechtvaardigde censuur. Zelfs voor die schrijvers die het geluk hebben om te kunnen schrijven zonder zich zorgen te hoeven maken over geldwinst,

 » Lees verder

Censuur – Op de lopende band van de ziekte-industrie –

censuur-–-op-de-lopende-band-van-de-ziekte-industrie-–

10-11-19 04:27:00,

Dit boek gaat volgens de schrijver Dr. Gabor Lenkei over ‘Wat u niet mag weten over uw gezondheid’. De moderen mens leeft op het vlak van gezondheid als een vogeltje in een kooi. Een volgel dat zich er zelfs niet van bewust is dat zijn vrijheid in ingeperkt. Het weet niet dat er honderd jaar geleden een staatsgreep heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg. De geneesmiddelenmaffia heeft zich toen de controle over gezondheidszorg en medisch onderwijs naar zich toegehaald. Sindsdien lijkt het steeds minder belangrijk dat mensen gezond blijven.

De auteur behaalde in 1986 cum laude zijn diploma geneeskunde. Na 6 jaar in het vak moest hij erkennen dat datgene wat we vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid. Hij begon zijn aandacht te richten op echte mogelijkheden om onze gezondheid te beschermen en te herstellen. Zodoende specialiseerde hij zich in het bereiken van een hogere gezondheid en levenskwaliteit.

Een alleszeggende reactie op dit boek:
‘Dit boek baseert zich op feiten en het bevat geen enkele onlogische redenering. De documentatie is perfect in orde, en toch kan ik niet geloven dat het waar is wat er staat, want zulke opzettelijke slechtheid kan gewoonweg niet bestaan.’

Dit boek is geen aanval of kritiek op medici. Lenkei zegt in dit boek aan medici een wereld te onthullen die door toedoen van bepaalde politiek-economische machten voor hen verborgen is gebleven.

‘De meeste alledaagse ziekten waaraan de mensheid lijdt worden veroorzaakt door tekorten. Geen gebrek betekent geen ziekte.’

Let op dat deze stelling haaks staat op die van de medische wereld, waar in toenemende mate beweerd wordt dat zonder medicatie mensen niet gezond kunnen blijven!!

Overzicht

Het overzicht van de hoofdstukken maakt in een klap duidelijk waarover dit boek gaat en wat je kunt verwachten

Boek 1. Hier zit een luchtje aan

Hoofdstuk 1. Een kruising der wegen – wij moeten kiezen
Hoofdstuk 2. Dodelijk naïef -oftewel wat er met nieuwe ontdekkingen aan de hand is
Hoofdstuk 3. Besmette gezondheid – op de lopende band van de ziekte-industrie
Hoofdstuk 4.

 » Lees verder

Censuur van de NU.nl-kerkautoriteiten….!

censuur-van-de-nunl-kerkautoriteiten….!

13-10-19 05:44:00,


x
Censuur van de ‘autoriteiten’ van de NU.nl-kerk….!

2019 © WantToKnow.nl/be

x

Toen Galileo Galilei begin 17e eeuw beweerde dat hij na lang berekenen en redeneren maar één ding kon concluderen, namelijk dat de Aarde om de zon heen draaide, kreeg hij fundamentele heibel met de Katholieke Kerk. Want deze conclusies kwamen namelijk niet overeen met de opvattingen van de toenmalige kerkelijke machthebbers. Het Copernicaanse model van het zonnestelsel, dat door Galilei werd verdedigd, mocht namelijk niet als een feit, maar alleen als pure speculatie gebracht worden. En ja, uiteindelijk werd in 1633 Galilei veroordeeld voor ketterij en werd zijn boek uiteindelijk verboden.

De Aarde is plat en zon en maan trekken aan de hemel voorbij; het beeld uit de tijd van Galileo Galileï. Kennelijk zijn de ‘kerkelijke autorteiten’ bij NU.nl ook in staat jouw in een hedendaagse ‘platte aarde-scenario’ te vangen..

Dat was toen, want tegenwoordig is de invloed van religie op de wetenschap een stuk minder. Weliswaar werd Charles Darwin niet serieus genomen en zijn er momenteel nog altijd groepen gelovigen die vasthouden aan het creationisme (God schiep de wereld), maar die zijn veruit in de minderheid en hun invloed is in ieder geval in Europa, minder groot. De vrijheden van de moderne tijd stellen wetenschappers in staat, gewoon te onderzoeken en publiceren wat zij willen.

Maar.. Klimaatwetenschappers zijn weer ketters…
Dat was toen. De houding van sommige hedendaagse machthebbers doet in het geval van onderzoek naar het klimaat echter steeds meer denken aan die ‘goeie ouwe tijd’, waarin censuur en veroordelingen schering en inslag waren. Wetenschappelijk onderzoek dat conclusies oplevert die niet overeenkomen met het ideële wereldbeeld van hedendaagse conservatieve machthebbers zouden volgens diezelfde politici moeten worden uitgebannen.

Dus de censuur op wetenschappelijke bevindingen door politieke machthebbers lijkt terug van weggeweest. Huidige vaak betweterige politici, gaan niet zo ver dat klimaatwetenschappers, die roepen dat het allemaal meevalt met menselijke invloed op het klimaat, worden veroordeeld, maar ze willen wel ingrijpen als de wetenschappelijke bevindingen niet stroken met hún wereldbeeld. Kijk eens naar de manipulaties bij het KNMI bijvoorbeeld, waar we HIER over schreven.

In zoverre komen hun doelen overeen met die van de religieuze leiders van weleer. De klimaatfanatici gaan hierbij zonder valide argumenten te werk,

 » Lees verder

Censuur is de volgende stap om het “vertrouwen in vaccins” te vergroten? – Stichting Vaccin Vrij

censuur-is-de-volgende-stap-om-het-“vertrouwen-in-vaccins”-te-vergroten?-–-stichting-vaccin-vrij

16-08-19 09:46:00,

Na een jaar van vaccinatiepropaganda in de media is de volgende fase ingegaan. Het censureren van informatie op facebook en google. Via algoritmen wordt het bereik van vaccin-kritische informatie beperkt of stopgezet. Deze bedrijven zijn zo groot dat zij de hele wereld bereiken, en recentelijk hebben wij ervaren dat wat in Amerika al langer aan de gang was Europa heeft besmet. Op dit moment krijgt u als u ‘vaccin vrij’ typt in de zoekbalk van facebook een rij van 22 Engelstalige pro-vaccins pagina’s voordat u bij Vaccinvrij terecht komt. U kunt ons alleen vinden als u vaccinvrij aan elkaar schrijft en dit was kortgeleden niet het geval. Hoe komt dat?

 

 

Het Europese vaccinatiebeleid

 

“Het Europees Parlement laakt de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie, die nog verergerd wordt door controverses en sensatiebeluste berichtgeving in de media en povere journalistiek; verzoekt de lidstaten en de Commissie verder werk te maken van de bestrijding van de verspreiding van dergelijke desinformatie, het opzetten van bewustmakings- en voorlichtingscampagnes te bevorderen om het vertrouwen in vaccins te herstellen, en te zorgen voor meer educatie en dialoog, met name voor ouders, onder meer door de oprichting van een Europees platform dat erop gericht is de vaccinatiedekking te vergroten en te voorkomen dat misleidende informatie gevolgen heeft.”1

Het bovenstaande citaat is afkomstig uit de ‘Ontwerpresolutie’; een document van het Europarlement uit 2018.1 Eind vorig jaar schreven wij over de aangekondigde maatregelen door de Europese lidstaten, gevolgd door de lancering van onder andere het ‘European Joint Action on Vaccination’. Het bleef akelig stil in de media over de ‘Start van het Europees gemeenschappelijk optreden inzake vaccinatie’. De media zijn kennelijk goed geïnstrueerd over wat de burger wel en niet mag weten.

 

 

5,8 miljoen euro

 
In November 2018 hield Europees commissaris Vytenis Andriukaitis op de Europese vaccinatieconferentie in Parijs een toespraak waarin hij verklaarde dat het ‘gezamenlijk optreden van de EU met een budget van 5,8 miljoen euro gefinancierd zou worden. Het bedrag werd uitgetrokken voor de volgende doelen:2

• de verspreiding van nepnieuws tegengaan en beter reageren op oprechte zorgen van patiënten of ouders; en

• toezicht houden op online misinformatie over het vaccineren

Er zou ook worden gekeken naar het opstellen van ‘richtlijnen voor een kernvaccinatieschema van de EU’.

 » Lees verder

Wat hebben EU aan censuur en Ollongren aan fake nieuws? – De Lange Mars Plus

wat-hebben-eu-aan-censuur-en-ollongren-aan-fake-nieuws?-–-de-lange-mars-plus

08-06-19 09:08:00,

Foto 123rf

Dat alternatieve media zich druk maken over censuur omdat hen het werken onmogelijk wordt gemaakt is logisch. Maar op welke manier schaden censuur en fake nieuws mensen die zeggen helemaal niets te maken (willen) hebben met het ‘politieke zooitje’? Een verslag van hoe censuur kan leiden tot absolute gehoorzaamheid.

Censuur betekent het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Maar waarom is het voor machthebbers zo belangrijk om censuur uit te oefenen?

Perceptie

De manier waarop de mens leeft wordt grotendeels beïnvloed door zijn perceptie van de werkelijkheid, zeg maar zijn waarneming. Als de overheid via massamedia voortdurend naar buiten brengt dat er dreiging van terrorisme is, gewoon omdat het bureau dat dit niveau meet ieder kwartaal verslag moet doen, dan creëert de overheid voor de burger een atmosfeer van angst. De perceptie van de NOS-journaalkijker die dit ‘nieuws’ regelmatig over zich heen krijgt is dat Nederland onveilig is.

Hetzelfde geldt voor het melding maken van misdaden. Door iedere misdaad in ons land in beeld te brengen suggereert de nieuwsvoorziener dat Nederland gevaarlijk is. Zelfs als de kans dat een burger van een misdaad slachtoffer wordt heel gering is. Deze informatie leidt tot de perceptie dat de werkelijkheid levensgevaarlijk is.

Wanneer de Gele Hesjes in Frankrijk starten met hun acties presenteren de massamedia hen als achterlijke boerenkinkels, raddraaiers. Om dit te bereiken laten ze niets anders zien dan dat er een auto in brand gestoken wordt, zonder onderzoek naar de daders. De suggestie is dat de Gele Hesjes dit doen en de perceptie is dat het allemaal oproerkraaiers zijn.

Beeld

De nieuwsvoorziening door het Journaal en de massa media (niet voor niets ook wel corporate media genoemd) wijkt niet veel van elkaar af. Bij het gebrachte nieuws hoort een bepaald beeld en daar past een zeker gedrag bij: de politie mag zonder meer deze raddraaiers in elkaar slaan.

Een ander voorbeeld is het Rusland van Poetin. De massamedia benadrukken in tal van nieuwsberichten dat Poetin een dictator, een homohater en een bedreiging voor Europa is. De gewenste perceptie van Rusland is dat het een bedreiging voor Europa vormt.

 » Lees verder

De censuur omzeilen met decentrale sociale media – Transitieweb

de-censuur-omzeilen-met-decentrale-sociale-media-–-transitieweb

07-06-19 07:26:00,

De censuur door grote sociale media platforms neemt schrikbarende vormen aan. YouTube kanalen, Facebook-, Instagram- en Twitterpagina’s en nu ook WordPress blogs worden bij bosjes uit de lucht gehaald.

Zo ging op 11 mei het WordPress blog van onderzoeksjournalist Jon Rappoport op zwart.

Rappoport fileert de matrix en de media. Hij is ook een top-expert op het gebied van vaccinaties. Ik lees hem graag en bewonder zijn rake analyses, zijn virtuoze taalgebruik en meesterlijke ironie.

Hij is te goed voor de Orwelliaanse overheid van de VS en voor de slaafse bazen van WordPress. Vandaar dat ze proberen hem de toegang tot zijn publiek te ontnemen.

Internetcensuur

Rappoport is nu bezig de inhoud van zijn blog over te brengen naar zijn website, die buiten het bereik van de censoren is. Nog wel, zou je zeggen. Dit uitwijken is een begrijpelijke, defensieve stap, maar helemaal uit de zorgen ben je zo uiteraard niet.

Een goed alternatief

Gelukkig is er voor kritische onderzoekers en (burger)journalisten een goed alternatief voorhanden: decentrale sociale media. Hoe je daar informatie mee kunt delen is helder uitgelegd in het boekje Eerlijk nieuws zonder censuur van Alexander en Silvia Belgraver.

Eerlijk nieuws zonder censuurHet is vers van de pers. De auteurs leggen onder meer uit hoe je zelf je eigen nieuwsoverzichten kunt samenstellen op basis van bronnen die jij selecteert (en niet de een of andere fact checker of een politiek gekleurd AI algoritme).

De auteurs raden onafhankelijke media aan om over te schakelen op Mastodon. Dat is een alternatief voor Twitter. Je kunt er mini-artikelen mee posten (500 tekens) en daarmee ook verwijzen naar langere teksten op je blog. Er is hier geen centrale instantie meer die dit kan censureren.

Koop dit boekje. Daarmee steun je de totstandkoming van nieuwe decentrale sociale netwerken.

Als we nu uit dit nieuwe vaatje gaan tappen, blijven we de censoren een stap voor.

Denk niet dat dit wel overwaait. Of dat het een louter Amerikaanse aangelegenheid is. Dat is het niet. Deze censuurgolf grijpt de hele westerse wereld aan.

Het is daarom NU de tijd om de overstap te maken.

 » Lees verder

Censuur neemt stapsgewijs steeds meer toe (video) – De Lange Mars Plus

censuur-neemt-stapsgewijs-steeds-meer-toe-(video)-–-de-lange-mars-plus

20-05-19 09:00:00,

Censuur is geen vrolijk onderwerp, het is immers de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het is echter wel mogelijk het op een ludieke manier te verbeelden.

Deze opname over censuur heeft ook alles te maken met de EU en de Europese Parlementsverkiezingen, die met name door Facebook met speciale landenteams ‘beschermd’ wordt tegen ongewenste buitenlandse invloeden of nep nieuws die de verkiezingen zouden kunnen schaden.

Met andere woorden een advertentieplatform (Facebook) keurt de berichten en censureert indien zij dit nodig vinden. Dit is een ideale methode om niet gewenste berichtgeving over de EU te verwijderen. Zou de kiezer daarmee werkelijk zijn gediend? Is de kiezer volgens de EU misschien niet slim genoeg om nieuws over de EU zelfstandig te beoordelen?

En omdat beelden meer aanspreken, soms, dan woorden heb ik met Peter Vlug dit filmpje gemaakt.

Dit delen:

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 • Heleen schreef:

  20 mei 2019 om 10:42

  Je mag je mening uiten, maar Facebook bepaalt zelf of ze die toestaan. Gelukkig maar, want anders zou het wel eens heel ordinair kunnen worden. Er zijn grenzen aan alles. Er zijn verschillende platforms die zelf hun regels bepalen. Zoals er ook verschillende tijdschriften en kranten bestaan, waar de redactie verantwoordelijk voor de inhoud is.

 • Verdi Kulk schreef:

  20 mei 2019 om 10:33

  Zeer helder filmpje, mijn complimenten!

 • petronella schreef:

  20 mei 2019 om 09:44

  BIG BROTHER IS WATCHING YOU
  spionage is terug van nooit WEGGEWEEST
  er is toch geen er mooiere jongensdroom
  te bedenken dan via internet totale
  controle te hebben over de mens en hun gedragingen

  sinds porno of sex met kinderen straffeloos
  gewoon lekker thuis te bekijken zijn
  hoef je hiervoor zelfs de deur niet meer uit
  het is bekend dat zelfs op het hoogste niveau door
  mensen die bv werken bij de rechterlijke macht
  hier gebruik van wordt gemaakt

  ook terroristen kunnen vrijelijk communiceren
  want dat heeft allemaal geen prioriteit
  voor de jongens en meisjes van de opsporingsdiensten
  inlichtingendiensten lijken vooral bezig
  met onschuldige zaken
  in dit mooie land eens
  zo trots op de vrije meningsuiting
  door te ploegen

  het is één grote farce:
  van een politieke partij die grootste wordt
  bij verkiezingen
  en verder de mond gesnoerd
  tot de politieke kopstukken zelf die
  alles voor de bühne doen
  moet je kijken hoe ze achter hun hand praten
  als de camera op een voor hen onwelgevallig momentje
  gericht staat om hun gedraai te vereeuwigen

  ondertussen wordt iedereen bang gemaakt
  om te durven zeggen wat ze werkelijk denken

  hoe lang geleden was het ook al weer
  dat George Orwell 1984 schreef?

 •  » Lees verder

  Toppunt censuur? David Icke geweigerd in Australië..

  toppunt-censuur-david-icke-geweigerd-in-australie.

  21-02-19 06:44:00,

  x
  Transcript David Icke vanuit Los Angeles,
  na het intrekken van zijn visum voor Australië
  Een Orwelliaanse tirannie….!

  x

  Ik zit hier in een hotelkamer in Los Angeles en kijk uit het raam naar de landingsbaan van LAX, Los Angeles Airport. Ik zou hier nu niet moeten zijn, maar in Australië in Melbourne, voor voordrachten in meerdere steden. Ik ben al veel vaker naar Australië geweest, feitelijk een keer of 10 sinds 1997, zonder enig probleem met de events. Ik kreeg een visum voor deze spreekbeurten van de regering in september vorig jaar. Maar de reden dat ik hier zit en niet in het vliegtuig naar Australië, zou elke Australiër tot op het bot moeten verkillen. Want het is het bewijs van wat dat land -zoals zoveel andere landen- is geworden: Een Orwelliaanse tirannie….!

  We kregen het visum in september en dus zijn alle regelingen begonnen. Reservering van locaties, het boeken van hotels, het boeken van vluchten. En in deze periode, sinds de herfst van vorig jaar, is er geen enkele aanwijzing gekomen van de Australische regering, dat er een probleem zou ontstaan. Er was geen enkele aanwijzing, tot ongeveer vier uur, voordat we op de vlucht naar de luchthaven naar Melbourne zouden stappen.

  Dus het feit alleen al, dat de regering mijn visum heeft ingetrokken, op grond van het feit waar ik over ga spreken, de reden waarom het zo sinister is voor elke Australiër, het feit dat het is ingetrokken, is schandalig. Maar het feit dat ze het allemaal zo koud en duidelijk systematisch en berekend deden, tot vier uur voor het vertrek van het vliegtuig, toont aan hoe berekend dit alles is gedaan.

  Dus wat is er gebeurd en waarom ben ik nu niet in Australië?
  Er begon een campagne, en weet dat het ongelooflijk ironisch is. Deze mensen, die mij voor van alles uitmaken, tonen aan, met hun handelswijzen, dat ik gelijk heb. Ik zeg, dat bijvoorbeeld landen als Australië, één-partijstaten zijn. En dat de echte keuze tussen partijen voor de overheid slechts illusoir is. In principe zijn ze één politieke klasse met in principe één agenda. Het begon toen een Labourkandidaat, wat was zijn naam? Deze Labour-kandidaat, Josh Burns. zei onlangs, nog niet zo lang geleden, wat zal het zijn,

   » Lees verder

  #Censuur Facebook & Twitter is einde sociale media, lang leve de websites – De Lange Mars Plus

  #Censuur Facebook & Twitter is einde sociale media, lang leve de websites – De Lange Mars Plus

  12-08-18 10:26:00,

  Vrijheid van meningsuiting?

  Nadat Facebook het vorige account van Russia Today (met een paar miljoen volgers) heeft verwijderd, houden de verenigde sociale media grote schoonmaak in de maanden erna. Het meest recente cyberfeit is de verwijdering van Infowars van  Alex Jones. Over de voordelen van het begin van het einde van de sociale media giganten als nieuwsbron.

  Bij het lezen van de lijst met sociale media die Infowars de nek omdraaien komt het besef in wat voor gespleten online wereld we zijn terechtgekomen. Facebook heeft eind december 2017 aangegeven dat ze schoonmaken op verzoek van de Amerikaanse en Israëlische regering. En het is een logische aanname dat wanneer de sociale media enorme advertentie-opbrengsten behalen van multinationals als farmaceutische bedrijven en bijvoorbeeld Monsanto/Bayer dat kritische websites in de verste uithoek van deze platforms worden weggestopt of helemaal verwijderd (zoals de lijst van geschrapte gezondheidssites aan het einde van dit artikel).

  Infowars, het conservatieve nieuwsprogramma van Alex Jones, wordt begin augustus verwijderd van de volgende platforms: – Facebook,– YouTube, – Apple, – Google Podcast, – Spotify, – TuneIn, – Spreaker, – iHeartRadio, – Audioboom, – Pinterest, – MailChimp, – Stitcher, – Disqus, – Sprout Social en – LinkedIn.

  Hun app blijft echter toegankelijk en stijgt naar verluid enorm in populariteit.

  In het libertaire Amerikaanse kamp vallen ook in deze periode slachtoffers. Onder andere de anti-oorlog en libertarische Twitter users Peter Van Buren (whistleblower), Scott Horton (Antiwar.com Editorial Director), en Daniel McAdams (Ron Paul Institute Director) worden opgeschort of verwijderd.

  Sociale media platforms zijn destijds opgericht met het doel internetgebruikers bij elkaar te brengen en het voor hen gemakkelijker te maken met elkaar te communiceren. Het is nooit de bedoeling geweest hiervan verkapte nieuwssites te maken. De nieuwssites daarentegen zien (zagen) dit als een aantrekkelijke optie om meer bekendheid te krijgen. Het is zeer waarschijnlijk dat sites als RT en Infowars een groot deel van hun populariteit te danken hebben aan deze sociale media. In feite liften zij mee op het weergaloze succes van de platforms. Tot nu toe.

  Met name alternatieve media zullen zich in de toekomst dus steeds meer zich moeten profileren zonder dat ze nog langer gebruik kunnen maken van de Facebooks van deze wereld.

   » Lees verder

  Censuur door copyright en de parallelle samenleving als oplossing – Lang Leve Europa!

  08-07-18 06:22:00,

  Dit is een wat somber signaal, maar hier ging toch wel weer een lampje aan:

  https://stichtingvaccinvrij.nl/plotseling-verdwenen-deense-documentaire-over-hpv-slachtoffers-niet-langer-te-bekijken/

  Deze moeder alarmeert over het feit dat door een dubieus EU besluit/opdracht – meer vaccinaties gewenst – de mediabedrijven in Europa harder dan ooit hun copyright moeten gaan beschermen. Dat is op zichzelf geen nieuws, want met de Upload Filter en Link Tax plannen van de EU (ingegeven door de Duitse grootuitgeverij Springer) werd dat plan reeds pijnlijk duidelijk.

  De Brusselse EU besluit dus ‘spontaan’ (Big Pharma Lobby) dat meer mensen gevaccineerd moeten worden en nagenoeg dezelfde dag verdwijnen video’s over de donkere kant van vaccinaties van het internet om nooit meer terug gezien te worden. De Deense publieke omroep werkt duidelijk graag mee. Bestuurlijke elite onder elkaar.

  Het spreekt voor zich, eigenlijk. Het systeem wat hier nagestreefd en geïmplementeerd wordt is ‘censuur door copyright’. Als je overal copyright op hebt, en vervolgens dat copyright met harde hand kan afdwingen (en dat kan tegenwoordig), kan je altijd en overal voorkomen dat iets ongewensts uitgesproken/getoond wordt. Overal copyright afdwingen totdat alleen nog de officieel toegestane totale onzin uitgesproken kan worden. (1984 op steroïden)

  Onze instituties zijn niet meer van ‘ons’

  Nagenoeg alle Nederlandse publicaties (kranten, bladen, officieel nieuws, etc) zijn in handen van de twee Belgische grootbedrijven (de duopolie van Persgroep en Mediahuis met staatssteun van NL overheid) en de rest in de handen van het Scandinavische Sanoma en de “Nederlandse” overheid zelf. Dat biedt geen ruimte voor een onafhankelijk en vrij geluid.

  En copyright op onderzoekspapers zijn in de handen van de ooit Nederlandse (nu Britse) uitgeverij Elsevier. En de copyright-claims van de advocaten van Elsevier kwamen dusdanig hard neer op Elsevier-hacker Aaron Swartz, dat die zich genoodzaakt zag zelfmoord te plegen. Nog los van het feit dat onderzoek tegenwoordig vooral ook veel onwaarheden creëert, zoals duidelijk werd bij de weg-gecensureerde TED talk van Rupert Sheldrake ‘Science Delusion’.

  Het is duidelijk dat we hier een significant probleem hebben als het gaat over het geschreven woord. Alles is in handen van een klein aantal grote spelers die allen copyright afdwingen (tot de dood erop volgt) dan biedt dat de lezende en studerende mens weinig goeds.

   » Lees verder