http://www.novini.nl/china-en-japan-intensiveren-financiele-en-monetaire-samenwerking/

05-10-18 04:44:00,

China en Japan zijn overeengekomen nauw te gaan samenwerken in hun financiële en monetaire beleid, ze willen daarbij vooral gezamenlijk optreden tegenover Amerikaanse druk.

Bij de ontmoeting van de ministers van Financiën van China en Japan in Peking waren ditmaal niet slechts de ministers en hun respectievelijke staven aanwezig, maar voor het eerst bij zo’n bijeenkomst ook figuren uit de leiding van de centrale banken en de financiële toezichthouders van de beide landen aanwezig.

Het ging op deze top dan ook om meer dan bij vergelijkbare eerdere ontmoetingen. Zo sloten de beide landen een heel cluster aan verdragen om hun financiële en monetaire beleid op elkaar af te stemmen en zo hun economie tegen sterkere druk van de VS te stabiliseren.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Gezamenlijke belangen

Volgens officiële verklaringen willen de Chinezen en Japanners vooral de vrijhandel beschermen en in de toekomst gezamenlijk hun belangen verdedigen in het kader van de G20, en de Chinees-Japans-Zuid-Koreaanse top met de Zuidoost-Aziatische landen van de ASEAN (de zogenoemde 10+3-top). Men kwam een wederzijdse opening van de financiële markten alsmede een coöperatieve garantie van de pensioenfondsen van beide staten overeen, die zich beide voor grote uitdagingen gesteld zien. Daarbij zijn de landen voornemens om in grote mate elkaars munt een plaats te geven in de deviezenvoorraden van de respectievelijke centrale banken.

De Chinese leiding onder president Xi Jinping stuurde de afgelopen tijd op ontspanning in de relatie met de aartsvijand aan, zoals op zijn laatst duidelijk zichtbaar werd door de uiterst ingetogen vormgeving van de herdenking van het bloedbad van Nanking 80 jaar geleden dit voorjaar. De beide Oost-Aziatische landen kwamen er bij deze gelegenheid toe zich publiekelijk uit te spreken voor verzoening en partnerschap. Aansluitend verkreeg Japan bijzondere versoepelingen toegekend voor investeringen in de Chinese economie inclusief gemakkelijker toegang tot het Chinese financiële systeem. Een verdere stimulans kregen de intensievere betrekkingen toen de Chinese premier Li Keqiang in mei van dit jaar Tokio bezocht. China en Japan bezitten ieder ongeveer een derde van de buitenlandse schulden van de VS, wat gezamenlijk een aanzienlijke invloedsfactor vormt.

Trilaterale samenwerking met Rusland

Tegelijk intensiveert China zijn militaire en economische samenwerking met Rusland, terwijl Japan op het punt staat eindelijk een vredesverdrag met Rusland te sluiten om de weg vrij te maken voor intensievere samenwerking.

 » Lees verder