CDA, VVD en ChristenUnie openen aanval op UNRWA – The Rights Forum

23-01-18 08:05:00,

Nieuws

Vluchtelingen

Joël Voordewind VVD recht van terugkeer ChristenUnie CDA vluchtelingen UNRWA CIDI Sigrid Kaag Trump nieuwsanalyse

ABP: stop met investeren in Israëls kolonisering

Teken de petitie

Teken nu!

Vluchtelingen / CDA, VVD en ChristenUnie openen aanval op UNRWA

Regeringspartijen CDA, VVD en CU hebben moeite met het versneld beschikbaar stellen van Nederlands hulpgeld aan de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen. Zij lijken erop uit het bestaansrecht van de UNRWA en de rechten van de Palestijnse vluchtelingen te ondergraven.

Voedselverstrekking door de UNRWA aan Palestijnse vluchtelingen in Gaza.UNRWA 

Het versneld beschikbaar stellen van de Nederlandse jaarbijdrage van 13 miljoen euro aan de UNRWA is slecht gevallen bij regeringspartijen VVD, CDA en ChristenUnie (CU). Zij stellen verantwoordelijk minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) daarover een tiental schriftelijke vragen (zie onder dit artikel). Die vragen roepen op hun beurt vragen op, om te beginnen of de indieners wel goed zijn geïnformeerd.

Eigenaardige vragen

Eind vorige week besloot het kabinet de Nederlandse bijdrage voor 2018 aan de UNRWA versneld te betalen. Daarmee reageerde het op een noodkreet van de organisatie, die in een acute financiële crisis belandde nadat de regering-Trump 65 miljoen dollar inhield op de eerste Amerikaanse bijdrage voor 2018. Aansluitend trokken de Verenigde Staten (VS) ook een toezegging voor 45 miljoen dollar voor voedselhulp in. De Amerikanen eisen dat de UNRWA (UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East) hervormt en zullen daarna bekijken of zij nog aan de organisatie zullen bijdragen. De UNRWA zag zich gedwongen medewerkers te ontslaan en startte een wereldwijde fondswervingcampagne.

Met hun vragen aan minister Kaag wekken drie van de vier regeringspartijen (alleen D66 ontbreekt) de indruk niet te begrijpen welke maatregel het kabinet heeft genomen. De Kamerleden Joël Voordewind (CU),

 » Lees verder