Waarheid door coherent denken | Mieke Mosmuller

28-08-20 11:19:00,

Met Aristoteles’ correspondentiestellingen over waarheid hebben we onvoldoende steun om in de gecompliceerde werkelijkheid vast te kunnen stellen of iets waar is of niet. Maar we hebben nog een andere procedure in onszelf ter beschikking, dat is de vaststelling of een redenering of geheel van doordachte feiten samenhangend, dwz coherent is. Dat is bij de beoordeling van een crisissituatie een eerste vereiste. Niet alleen de expert moet dat kunnen ook de zelfbewuste ‘burger’ moet dat kunnen.Bekijk video op YouTube

Mieke Mosmuller

Ja, de laatste keer heb ik over de waarheid gesproken, zoals Aristoteles die heeft omschreven. En het is natuurlijk meteen weer duidelijk dat deze omschrijving van de waarheid niet in alle situaties voldoende is. Dat iets is, en dat men zegt dat dit zo is, gebeurt natuurlijk voortdurend, maar we hebben te maken met zeer gecompliceerde levenssituaties en ook met zeer gecompliceerde wetenschappelijke inhoud, en je kunt niet zomaar zeggen: ja, dat is het of dat is het niet. Daar hebben we altijd te maken met het feit dat er nog een ander soort waarheidsdefinitie nodig is.

En dan gaan we nog heel lang verder in de geschiedenis van de filosofie, in de tijd van Hegel, die zijn denken natuurlijk vooral ontwikkelde op een terrein waar de zinnelijke werkelijkheid niet meer is. Hij denkt puur zintuigvrij en filosofisch. En daar kan men natuurlijk altijd weer de vraag stellen, ja, is wat hij daar zegt, wat hij heeft weergegeven, waar of niet? En daar wordt het veel moeilijker, omdat men niet de mogelijkheid heeft om het te toetsen aan enige zintuiglijke werkelijkheid en dus een andere manier moet hebben om de waarheid te vinden of te bevestigen. En deze aanleg is wat de mens heeft, hoewel er in de huidige tijd niet zo veel aandacht aan wordt besteed.

De mens heeft een gevoel van waarheid in het denken zelf. En dat heeft te maken met het feit dat we, en dat doen we ook onbewust eigenlijk voortdurend, denken dat het ene ding dat we denken, of dat we lezen, dat we dit verbinden met het eerdere en ons dan de vraag stellen, of het tweede op de juiste manier verbonden is met het eerste? Is het samenhangend wat ik denk? En als de verbindingen samenhangend zijn,

 » Lees verder