The Commons Project: het digitale gezondheidspaspoort | Door Norbert Häring | KenFM.de

23-10-20 12:38:00,

De Rockefeller Foundation en het World Economic Forum maken zich serieus zorgen over de particuliere paspoortautoriteit in de wereld.

Een opmerking van Norbert Häring.

Het World Economic Forum werkt samen met een door de Rockefeller Foundation nieuw opgerichte „non-profit“ organisatie. Ze willen Corona gebruiken om een particuliere, wereldwijde autoriteit voor gezondheidspaspoorten op te richten. Daarbij gaan ze resoluut door met hun techno-autoritaire plannen Known-Traveller, ID-2020 en Lock-Step.

Er wordt geschiedenis geschreven, er wordt vooruitgang geboekt. Heel snel. In april schreef ik: „We zijn niet ver van het punt waarop de Amerikaanse digitale technologiebedrijven de virtuele paspoortautoriteit van de wereld zullen worden, die bepaalt wie zich binnen welke straal kan verplaatsen“. De gelegenheid was dat in de loop van de introductie van Covid contact tracking apps Apple en Google aankondigden dat in de toekomst alle fysieke contacten van elke drager van een Android of Apple smartphone opneembaar en evalueerbaar moeten zijn vanuit de VS.

De Rockefeller Foundation heeft al in 2019 (blijkbaar alleen) de startfinanciering van 300.000 dollar voor The Commons Project verstrekt voor „de ontwikkeling en structurering van een nieuw organisatiemodel voor de ontwikkeling, financiering en uitvoering van digitale openbare infrastructuurprojecten“. Het eerste project dat onder de radar vloog was CommonHealth.

Voorbereiding 2019

In de zelfbeschrijving van CommonHealth staat

CommonHealth helpt mensen om hun persoonlijke gezondheidsgegevens te verzamelen en te beheren en deze te delen met de gezondheidsdiensten, organisaties en apps die ze vertrouwen. CommonHealth breidt het door AppleHealth ontwikkelde model voor overdraagbaarheid en interoperabiliteit van gezondheidsgegevens uit tot de 55% van de Amerikanen met Android-toestellen (85% wereldwijd). Dit maakt een bredere en meer gelijke deelname aan onderzoek, innovatieve behandelingsmodellen en de volgende generatie van gezondheidsdiensten mogelijk.

CommonHealth zal worden ontwikkeld en uitgerold door het Commons Project „in samenwerking met een brede coalitie van publieke en private partners uit het gezondheidsecosysteem“.

Common Health werkte op de achtergrond. Je hebt er niet veel van gezien. Men mag aannemen dat er intensieve gesprekken met Apple en Google zijn gevoerd om op de een of andere manier het punt te bereiken waarop de opgeslagen gezondheidsgegevens zonder problemen kunnen worden overgedragen en uitgelezen tussen de twee besturingssystemen,

 » Lees verder

Commons als politiek-realistische utopie | Uitpers

20-11-18 07:07:00,

Een goede titel die de volledige lading dekt, maakt een publicatie daarom nog niet tot een goed boek, maar in dit geval doen de 423 bladzijden van ‘Op grond van samenwerking’ dat wel. Daarom: laat je niet afschrikken door de omvang – voor mij had er best nog wat bij gekund! – want met dit werk krijgt de lezer een standaardwerk voor Vlaanderen in handen over de herwaardering en installering van commons. Die tegendraadse beweging van onderuit die in de kieren van de neoliberale maatschappij met vallen en opstaan op zoek gaat naar broedplaatsen van een sociaalecologische transitie steekt niet alleen bij ons de kop op, maar resoneert wereldwijd.

INDIGO = actie-onderzoek

Vanwaar nu die titel? In de commons-logica staat samenwerking centraal – convivialiteit noemde de cultuur- en maatschappijcriticus Iwan Illich het – of het zorgzaam omspringen met wat mensen gemeenschappelijk hebben en dat gaat regelrecht in tegen de dominante logica van economische meerwaarde in de vrije markt met daarin de eenzame consument. Bovendien richt het boek zich in het bijzonder op grondgebonden of landed commons omdat grond eindig en schaars en duur is. Die benadering klinkt ook door in de letterafkorting INDIGO-project (Innovation spatial development planning by differentiation land ownership and governance), dat uitgevoerd werd door onderzoekers van de KU Leuven, de Universiteit Antwerpen, Harokopio University en Omgeving cvba.

Hoe stuurt het eigendomsprincipe de aanhoudende grondinname in Vlaanderen aan en kan gedeeld grondgebruik- en beheer via commonsinitiatieven oplossingen daarvoor aandragen? Dat was de onderzoeksvraag waarmee de wetenschappers verschillende initiatieven gingen bevragen in de hoop daarmee een steuntje te geven om dat terrein te kunnen uitbreiden (p. 407). Met die voorzichtig geformuleerde ambitie geven de onderzoekers ook aan dat onderzoek en actie samen kunnen lopen. Dat het INDIGO-project geen waardenvrij onderzoek is bewijzen ze trouwens met dit boek en dat is er dan ook een van de grote verdiensten van. Met dit onderzoek schenken zij aandacht aan een belangrijk maatschappelijk tegen-hegemonisch discours, wat aansluit bij de benadering van Frank Moulaert, emeritus professor Ruimtelijke Planning, die in zijn werk voortdurend de band tussen lokale ontwikkeling en sociale innovatie vooropstelt.

De zeer talrijke medewerkers aan dit boek – onderzoekers maar ook praktijkmensen – illustreren mooi wat met actie-onderzoek bedoeld wordt. In dat kader passen trouwens ook de bijdragen van Dirk Holemans van de denktank Oikos en Michel Bauwens van de p2p-foundation.

 » Lees verder