Met de C van Covid-19 en Compassie | Uitpers

06-04-20 01:01:00,

Het hangt er meer dan ooit van af, wie je bent, waar en hoe je werkt en woont, hoe je de ‘Covid-19-pandemie’ ervaart.

Levend en vrij rondlopend op ‘de groene buiten’, dan wel opgehokt in een stadsappartement waar je de helft of meer van de dag niet eens de zon kan zien.

Genietend van een vast inkomen dan wel als zelfstandige je inkomsten in rook zien opgaan, maar de kosten voor je bedrijf wel verder moeten ophoesten.

Gezellig in eigen huis werkend dan wel staande in de drukte van warenhuizen, ziekenhuizen, rusthuizen … Vooral in die laatste ‘huizen’ is ‘de man met de zeis’ nu alom aanwezig.

En wie nu dakloos is terwijl de dakhebbenden in hun eigen kot moeten blijven, is er aan voor de bedel-moeite in leeggelopen steden. Zelfs voor de stadsduiven dreigt door ‘Covid-19’ ‘collateral damage’.

Ook jong of oud, vrouw of man, dik of dun, gezond of ongezond: het kan nu allemaal het verschil betekenen tussen leven en dood. Covid-19 verdeelt en heerst in het kwadraat.

‘Zageventen’ zagen 16 kostbare jaren verloren gaan

En dan te zeggen dat we het wel degelijk hadden kunnen zien aankomen, dit soort reislustige supervirussen. Wetenschappers zijn al van na de eeuwwisseling aan het waarschuwen. Onderzoekskredieten aan het vragen. Ze werden weggezet als zageventen, zoals de internationaal vermaarde viroloog Johan Neyts (KU Leuven) midden maart stelde bij de VRT:

“We kenden tot november 2019 zes leden in de corona-familie: vier leden geven milde verkoudheden en daar gaven we al jaren les over aan studenten. Plots staat in 2003 het SARS-coronavirus op en in 2013 MERS. Stel dat we dit toen serieus hadden genomen – nu 16 jaar na datum – dan hadden we de tijd gehad om heel krachtige remmers te ontwikkelen en hadden we wellicht vandaag iets dat werkzaam zou moeten zijn tegen een nieuw lid van de coronafamilie.”

Maar dat gebeurde niet. Neyts: “Soms worden wij virologen een beetje als zageventen bekeken. Men gelooft niet dat er een nieuwe pandemie zal uitbreken.”

Volksgezondheid aan private winstbelangen verkwanseld

In plaats van universitaire onderzoekers te financieren, verknalden politieke bewindvoerder het door heelder gezondheidssectoren aan private winstbelangen uit te verkopen.

De nieuwsmail van ‘Apache’ bracht op zaterdag 4/4/20 dit bericht gebaseerd op ‘De Groene Amsterdammer’: “Ontmantelde Nederlandse vaccinkennis”.

 » Lees verder

Verantwoording, compassie & frictie – Wakker Mens

09-10-19 10:25:00,

Cees ZwartCees Zwart

Sociale driegeleding beoogt de ontvlechting van de bijkans onontwarbare kluwen, die het maatschappelijk bestel is geworden. Niet om haarkloverij te bedrijven, maar om ruimte te scheppen voor de toekomst. Rudolf Steiner doet dit door aansluiting te zoeken bij de grote idealen van de Franse revolutie. Impliciet blijf dit in zijn manifest van maart 1919 (De kernpunten van het sociale vraagstuk – red.)…. Elders doet hij het expliciet door vrijheid te verbinden met het geestesleven, gelijkheid met het rechtsleven en broederlijkheid met het economisch leven.

Vrijheid omvat meer dan je gang kunnen gaan, zeggen wat je wilt en doen waar je zin in hebt. Vrijheid kan nooit een vrijbrief zijn om onverkort je ding te doen. Vrijheid is denken en handelen uit authentiek verworven eerbied voor waarheidsvinding… Dit omvat, keuzes maken naar eer en geweten (to the best of my knowledge) en eigenstandig verantwoording nemen voor de gevolgen wanneer het verkeerd uitpakt. Geen echte vrijheid zonder verantwoording.

Gelijkheid omvat meer dan gelijkheid van kansen en gelijke behandeling in gelijke gevallen. Voor de rechter zijn alle mensen gelijk, althans dit is de pretentie. Overigens verschillen mensen van elkaar, maar we zijn wel gelijkwaardig in die zin, dat de menselijke waardigheid universeel is en dat alle mensen bezig zijn met vallen en opstaan mens te worden. Geen gelijkwaardigheid zonder compassie met onze struikelpartijen onderweg.

Broederlijkheid omvat meer dan solidariteit, die zich uit in nobele liefdadigheid. Broederlijkheid gaat over weloverwogen deelgenootschap in het besef, dat de beschikbare middelen altijd schaarser zijn dan de behoeften. Deelgenootschap is een menselijke kernkwaliteit, die wordt veroverd in de spanningsvolle verhouding van prestatie en tegenprestatie. Geen broederlijkheid zonder frictie.

Dit was een fragment uit: Sociale driegeleding, baken in transitie van Cees Zwart

De sociale driegeleding
in het huidige tijdsgewricht van existentiële transitie.

Andere berichten


  • Wat is sociale driegeleding?

    Zin en doel van de sociale driegeleding is om niet meer alle maatschappelijke vraagstukken over één kam te scheren. Cultuur, recht en economie hebben ieder…


  • Van bolsjewisme naar bureaucratie

    Uit de nieuwsbrief van Driegonaal De hoeveelheid nieuws die op ons afkomt, en het tempo waarin dat nieuws door nog nieuwer nieuws gevolgd wordt,

 » Lees verder