Is er dan toch echt een complot aan de gang? – CSTV

10-11-20 09:14:00,

In 2018 verkondigde Bill Gates dat er een grote pandemie op komst was. Wist hij toen iets wat wij nog niet wisten?

Ik sprak hier onlangs over met iemand maar die stelde me gerust: “Bill is altijd bezig met het bestrijden van ziektes en pandemieën wereldwijd. Hij sprak gewoon zijn zorg uit”.

Maar ja, het wordt toch wel al een beetje gekker als dr. Anthony Fauci zoiets zegt. In 2017 sprak hij tijdens een toespraak de volgende woorden:

“There is no question there is going to be a challenge for the coming administration in the arena of infectious diseases. There will be a surprise outbreak. There’s no doubt in anyones mind about this”.

Hoe kon Fauci nou weten dat er tijdens de 1e termijn van de Trump administration er een plotselinge uitbraak van een besmettelijke ziekte zou komen?

Fauci is een gerenommeerd immunoloog en als hij deze woorden uitspreek als algemene waarschuwing, daar kan ik inkomen. Maar als hij zegt dat er een uitbraak zál komen en dat daar geen enkele twijfel over bestaat, dan staat zijn boodschap toch opeens in een ander daglicht als een paar jaar later die ‘surprise outbreak’ ook daadwerkelijk plaatsvind.

Fauci is overigens sinds januari lid van het Witte Huis Coronavirus Task Force, en uit hoofde van die functie de adviseur van Trump (die overigens niet zo tevreden is over Fauci).

In mijn column ‘Geen mens begrijpt dit….’ had ik al melding gemaakt van ‘Event 201’, een simulatie oefening van een wereldwijde corona pandemie. The World Economic Forum (een heel eng clubje), John Hopkins institute (gefinancierd door…… Bill Gates) en The Bill and Melinda Gates foundation waren de organisatoren van dit evenement. Een corona pandemie werd gesimuleerd in aanwezigheid van regeringsleiders, (farma)bedrijven, ministers, mediabedrijven en wat miljardairs. En wanneer vond dit evenement plaats? 18 oktober 2019!!!

De conclusie van deze exercitie was dat de hele wereld gevaccineerd moet worden met, uiteraard, de vaccins van Bill.

(voor de weblink: zie voetnoot 1)

‘The Institute for Disease Modeling’ heeft in 2018 ook al een voorspelling gedaan dat een virus zich vanuit Wuhan over de wereld zou verspreiden.

 » Lees verder

Het complot van de ‘complot-theorieën’..!

20-09-20 02:10:00,

Spreken over ‘mensen die in complot-theorieën’ geloven, dan is dat een kwalificatie, die werkt als een ‘self-fullfilling-prophecy’. Wat bedoelen we daarmee? Door te spreken over een bepaalde groep, ONTSTAAT die groep.. Maar wat heeft dit nu met de groep ‘mensen die in complottheorieën-geloven’ te maken.. Nou heel simpel.. To make a long story short: de groep van ‘mensen die in complottheorieën’ geloven, BESTAAT NIET..! Hoe graag ene dr. Jan-Willem van Prooijen dat zou willen. En vele, vele anderen het ook zouden willen..! Want hoe makkelijk wordt de wereld, als je op deze ‘vervelende mensen’ een stickertje kunt plakken..

Deze mensen, de ‘complotdenkers’ doen namelijk heel ongemakkelijk dingen.. ”Deze mensen die in complottheorieën geloven’ verwerpen de officiële versie van heftige gebeurtenissen en blijken hun eigen research te hebben gedaan en blijken vaak ook nog eens uitermate erudiete en goed-wetenschappelijk-geschoolde mensen te zijn, met een groot sociaal-maatschappelijk hart..!”

jan willem van prooijen VU complotter in complottenDr. Jan Willem van Prooijen.. De nogal zelfingenomen man, die in het complot gelooft van ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’… Hij doet er álles aan, zo blijkt, om zijn complot tot waarheid te maken! Wij wensen hem de wijsheid van het onderscheid toe..!

Aangenaam: hier spreekt Dr. Jan Willem van Prooijen, ‘complotdenker in complottheorieën’..  We hoorden wij deze wetenschapper in het programma ‘Radio Een Vandaag’. Een interview dat ons prikkelde dit artikel over het complot van de complot-theorieën te schrijven. Want tijdens dat interview op Radio 1, met Jan Bom en Suzanne Bosman, blijkt dat dr. Van Prooijen zelf totaal verstrikt raakt in het omschrijven en beschrijven van deze ‘groep’..

‘De groep mensen die namelijk in deze groep ‘mensen-die-in-complottheorieën-geloven’ valt, is namelijk zó divers, dat je je kunt afvragen of er überhaupt wel kenmerken zijn die deze mensen verbindt..!! Anders dan het kenmerk, dat ook uit zijn onderzoek naar voren komt, dat deze mensen een groot sociaal-maatschappelijk gevoel hebben voor ‘medemens en samenleving’..

Ja, dank je de koekoek.. Is dat kenmerk niet ‘gewoon’ een kenmerk dat we allemáál bezitten..?? Compassie en empathie..! En is dit kenmerk dan überhaupt specifiek gerelateerd aan het ‘geloof-in-complotten’…?? Wat van Prooijen doet is dus uiterst kwalijk.. Te koop lopen met een groep die feitelijk geen groep IS. Want nogmaals: ‘WAAR IS HET GEMEENSCHAPPELIJKE KWANTITATIEVE OF KWALITATIEVE KENMERK VAN DEZE GROEP?’

Is hier sprake van een wetenschappelijk dwaling bij de geachte heer Van Prooijen?

 » Lees verder