Coronabeleid gebaseerd op onbruikbare test – Viruswaarheid

13-10-20 04:46:00,

Fabrikanten: “positieve uitslag is geen besmetting”

Door mr. Jeroen Pols

Rotterdam – 10 oktober 2020 – De media melden dagelijks op alarmerende toon de aantallen positieve testen. Beleidsmakers rechtvaardigen vervolgens vergaande ingrepen in de vrijheden van de bevolking. Onterecht, want de test is volgens de fabrikanten niet geschikt om te bepalen of iemand drager is van het virus. Omgekeerd betekent een negatieve test niet dat iemand geen infectie heeft. De foutmarge stijgt in bepaalde omstandigheden tot boven de 70%. Volgens de gebruiksvoorwaarden mag de test daarom niet gebruikt worden om te bepalen of iemand “besmet” is. Viruswaarheid eist een stopzetting van het testbeleid en de onjuiste communicatie hierover.

Het beleid baseert zich op een niet eerder vertoonde testcampagne. De minister voorziet voor eind oktober een groei tot 350.000 testen per week. De GGD’s schatten de kosten van dit beleid voor dit jaar op 275 miljoen euro.  In de communicatie naar de bevolking noemt de overheid een positieve testuitslag een “besmetting”, “geval” of soms zelfs “patiënt”. De beleidsmakers gebruiken de angst om de vrijheden van de bevolking vergaand in te perken. Dit is volgens Viruswaarheid misleidend en onrechtmatig. De minister ontving deze week een brief over de beperkingen van de PCR-test. Zowel het testbeleid als de onjuiste communicatie moet eindigen.

CE-certificering

Een PCR-test moet voldoen aan de Europese richtlijn voor medische hulpmiddelen. De Europese Commissie kwam in april met een leidraad waarmee de CE-markering van SARS-Cov-2-testen aangebracht mag worden op basis van een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de richtlijn. Het opgegeven gebruiksdoel van de aangeboden testen beperkt zich tot “Research Use Only”. De test mag daarmee niet gebruikt worden om vast te stellen of iemand met het virus geïnfecteerd is.

Gebruiksbeperkingen fabrikanten

Als gevolg van het opgegeven gebruiksdoel stellen fabrikanten een groot aantal beperkingen. Zo benadrukken zij dat een positieve test niet zonder meer betekent dat de persoon drager is van het virus. Het is volgens hen niet meer dan een indicatie voor nader onderzoek door medisch gekwalificeerd personeel. De test is verder ongeschikt voor personen zonder ziektesymptomen. Ook betekent een negatieve testuitslag niet dat het virus afwezig is. De test is volgens de fabrikanten ongeschikt als diagnostisch hulpmiddel. De huidige inzet van de test is daarmee in strijd met de gebruiksbepalingen.

 » Lees verder

“Coronabeleid is inhumaan”, zegt klinisch ethicus Erwin Kompanje – een bijzonder interview! | Stichting Vaccin Vrij

21-05-20 07:11:00,

Dr. Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef op 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke blog getiteld: “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een Corona-dode?” In het artikel relativeerde hij de sterfte aan Covid 19, en benadrukte dat er sprake is van een humanitaire ramp die zich voor onze ogen voltrekt als gevolg van de maatregelen. Het bericht was aanleiding voor Flavio Pasquino om contact met dr. Erwin Kompanje op te nemen.

Hij haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Hier nestelt een mantelmeeuwen-kolonie. Op deze plek worden meeuwen geboren, maar het is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. Het gesprek dat de beide mannen hadden in de auto en op het terrein van de Europoort werd gefilmd en vormt een filosofisch manifest dat verder gaat dan de sterftecijfers op korte termijn.

 » Lees verder

Een kritische kijk op het coronabeleid: transparantie in tijden van crisis

27-03-20 08:29:00,

Het zijn onzekere en angstige tijden. De overheid neemt maatregelen die hun weerga niet kennen en een enorme impact op het dagelijks leven hebben.

(Door Raphaël Klijn, 24 maart 2020 foto Cristhian Herrera Robledo, CC2.0/Flickr)

Doel van het huidig overheidsbeleid is zorgen dat het zorgsysteem niet overbelast raakt, en het beschermen van kwetsbare groepen. Als middel wordt ‘social distancing’ ingezet. Een pakket aan maatregelen die het sociaal verkeer beperkt, zoals thuiswerken en het sluiten van plekken waar grote groepen mensen samenkomen (scholen, sportlocaties, musea en horeca). Op deze manier wordt de overdracht van het coronavirus beperkt en gespreid in de tijd, zijn kwetsbare groepen beter beschermd, en is de kans op overbelasting van het zorgsysteem het minst groot.

Echter, een ‘flatten the curve’-strategie door inzet van ‘social distancing’ moet zich baseren op gegevens. Gegevens over de actuele verspreiding van het coronavirus, de mate van overdraagbaarheid, en op informatie over het verloop en ernst van de besmetting. Gegevens die er niet of maar in zeer beperkte mate beschikbaar zijn. Dat is een complexe situatie. Een artikel op de website www.cleantechnica.com geeft het dillemma helder weer: 1) if we react too slowly and too weakly, society might be much more screwed than if we take drastic action now; 2) if we take drastic action now, society might be much more screwed than if we hold off on hardcore measures until we have more information.1

Beleid, communicatie en transparantie

Bij het afkondigen van stevige maatregelen, helemaal als die de persoonlijke vrijheid inperken, is transparantie, het kunnen overleggen van een onderbouwd afwegingskader, en heldere communicatie van essentieel belang. Waar normaal gesproken beleidsvoorstellen een levendige discussie oproepen in parlement, maatschappij en media, is daar nu weinig van te zien. Dat is begrijpelijk gezien de onbekendheid met dit virus en de complexe situatie. Toch is een kritische beschouwing op zijn plaats.

Bijvoorbeeld, de Rijksoverheid en het RIVM bepalen het beleid op basis van drie verschillende scenario’s. Deze worden summier toegelicht op de website van het RIVM.2 Een wetenschappelijke onderbouwing daarvan is niet zichtbaar. Elke bronvermelding ontbreekt. Daarnaast wordt er geadviseerd om binnen te blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hier geen verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek,

 » Lees verder