“Coronabeleid is inhumaan”, zegt klinisch ethicus Erwin Kompanje – een bijzonder interview! | Stichting Vaccin Vrij

“coronabeleid-is-inhumaan”,-zegt-klinisch-ethicus-erwin-kompanje-–-een-bijzonder-interview!-|-stichting-vaccin-vrij

21-05-20 07:11:00,

Dr. Erwin Kompanje (klinisch ethicus aan het Erasmus M.C. Rotterdam) schreef op 15 april een openhartige column op zijn persoonlijke blog getiteld: “Een verwacht overlijden op hoge leeftijd of een Corona-dode?” In het artikel relativeerde hij de sterfte aan Covid 19, en benadrukte dat er sprake is van een humanitaire ramp die zich voor onze ogen voltrekt als gevolg van de maatregelen. Het bericht was aanleiding voor Flavio Pasquino om contact met dr. Erwin Kompanje op te nemen.

Hij haalde Erwin op in zijn woonplaats Barendrecht en reed met hem naar zijn favoriete plek, de Europoort. Hier nestelt een mantelmeeuwen-kolonie. Op deze plek worden meeuwen geboren, maar het is tevens de laatste rustplaats voor veel zwakke meeuwen. Het gesprek dat de beide mannen hadden in de auto en op het terrein van de Europoort werd gefilmd en vormt een filosofisch manifest dat verder gaat dan de sterftecijfers op korte termijn.

 » Lees verder

Een kritische kijk op het coronabeleid: transparantie in tijden van crisis

een-kritische-kijk-op-het-coronabeleid:-transparantie-in-tijden-van-crisis

27-03-20 08:29:00,

Het zijn onzekere en angstige tijden. De overheid neemt maatregelen die hun weerga niet kennen en een enorme impact op het dagelijks leven hebben.

(Door Raphaël Klijn, 24 maart 2020 foto Cristhian Herrera Robledo, CC2.0/Flickr)

Doel van het huidig overheidsbeleid is zorgen dat het zorgsysteem niet overbelast raakt, en het beschermen van kwetsbare groepen. Als middel wordt ‘social distancing’ ingezet. Een pakket aan maatregelen die het sociaal verkeer beperkt, zoals thuiswerken en het sluiten van plekken waar grote groepen mensen samenkomen (scholen, sportlocaties, musea en horeca). Op deze manier wordt de overdracht van het coronavirus beperkt en gespreid in de tijd, zijn kwetsbare groepen beter beschermd, en is de kans op overbelasting van het zorgsysteem het minst groot.

Echter, een ‘flatten the curve’-strategie door inzet van ‘social distancing’ moet zich baseren op gegevens. Gegevens over de actuele verspreiding van het coronavirus, de mate van overdraagbaarheid, en op informatie over het verloop en ernst van de besmetting. Gegevens die er niet of maar in zeer beperkte mate beschikbaar zijn. Dat is een complexe situatie. Een artikel op de website www.cleantechnica.com geeft het dillemma helder weer: 1) if we react too slowly and too weakly, society might be much more screwed than if we take drastic action now; 2) if we take drastic action now, society might be much more screwed than if we hold off on hardcore measures until we have more information.1

Beleid, communicatie en transparantie

Bij het afkondigen van stevige maatregelen, helemaal als die de persoonlijke vrijheid inperken, is transparantie, het kunnen overleggen van een onderbouwd afwegingskader, en heldere communicatie van essentieel belang. Waar normaal gesproken beleidsvoorstellen een levendige discussie oproepen in parlement, maatschappij en media, is daar nu weinig van te zien. Dat is begrijpelijk gezien de onbekendheid met dit virus en de complexe situatie. Toch is een kritische beschouwing op zijn plaats.

Bijvoorbeeld, de Rijksoverheid en het RIVM bepalen het beleid op basis van drie verschillende scenario’s. Deze worden summier toegelicht op de website van het RIVM.2 Een wetenschappelijke onderbouwing daarvan is niet zichtbaar. Elke bronvermelding ontbreekt. Daarnaast wordt er geadviseerd om binnen te blijven en 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Ook hier geen verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek,

 » Lees verder