Coronacrisis: Ordinaire windhandel

19-10-20 10:11:00,

Karma Singh 18 oktober 2020

Hoe ziet het Covid-19 “virus” er dan uit?

“Niemand weet het” is het antwoord!

“Hoe kan dat?’ zou je kunnen vragen. Hoe kunnen “ze” weten dat ik deze ziekte heb als ze niet kunnen vinden wat ze zeggen dat het veroorzaakt?

Nadat een zekere heer Gates een grote “donatie” had gedaan, kondigde een zekere professor Drosten van het Charité-universiteitsziekenhuis in Berlijn aan dat hij het “virus” had geïdentificeerd.

“Professor” Drosten loog.

Het enige waar hij mee kwam was een computermodel dat hij zelf had gemaakt. Dit model heeft geen wetenschappelijke basis en is niets meer dan een foto, bewerkt met “Photoshop” of iets dergelijks, van hoe het “virus” eruit zou kunnen zien als het ooit nog eens gevonden zou worden. “Professor” Drosten wordt nu strafrechtelijk vervolgd en samen met anderen wordt er een schadeclaim van een miljard dollar ingediend.

Er is echter nog een andere wijdverbreide verkeerde aanname, namelijk de veronderstelling dat Sars-Cov-2 het “virus” is.

Maar dat is het niet!

Het is een eiwitfragment dat voor het eerst werd ontdekt in 2013 in een laboratorium in Canada en later bevestigd in verschillende Europese laboratoria, wat aantoont dat deze vondst gedurende vele jaren algemeen bekend was. De “propaganda” is nu, dat dit eiwitfragment deel uitmaakt van het Covid-19 “virus” dat “uitgevonden” werd op het computerscherm van “Professor” Drosten.

Dit hele gebeuren is nooit onderbouwd.

Een PCR-test is dan ook een test voor iets waarvan niet bekend is of er verband met Covid-19 bestaat.

Tot zover Karma Singh .

Hoe wordt geprobeerd ons op het verkeerde been te zetten wordt duidelijk uit cijfers en grafieken.

Zweden: het model Ferguson vs de werkelijkheid. Zonder lockdown met gematigde regelgeving. De regie was in handen van de Zweedse directeur RIVM en gaf in het begin enkele persconferenties. Het schijnt dat ook in Zweden de gewone griep is “gekannibaliseerd” door het fenomeen COVID-19. Politici hebben zich er naar de mensen toe niet mee bemoeid. In Nederland is het een pure politieke operatie, de gezondheidszorg ver voorbij….

Covid Cases wereldwijd.

Er zouden 2 miljoen positief zijn getest. Met een “besmettingsgraad” van gemiddeld 5% betekent dat dat er 40 miljoen PCR testen zijn uitgevoerd.

 » Lees verder

Vier maanden coronacrisis: een tussenbalans in acht stellingen

30-07-20 09:54:00,

Vier maanden na het begin van de coronacrisis maken we een tussenbalans op. Kern daarvan is dat wat ons medio maart overviel de eerste fase is van The Great Reset, de beoogde herinrichting van de westerse samenlevingen naar eigentijds fascistisch model. Een vijandige operatie, die plaatsvindt onder de valse vlag van een virusepidemie.

1. Virussen zijn geen ziekteverwekkers

De afgelopen maanden stonden twee woorden centraal in de corona mediastorm: het woord VIRUS en het woord BESMETTING.

Volgens de berichten zou er een zeer gevaarlijk virus rondwaren dat via direct contact en via de lucht (aerosolen) overgedragen wordt en dan iemand kan besmetten en ziekmaken. Heel veel mensen hechten nog steeds geloof aan deze voorstelling van zaken.

Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat er geen bewijs is dat dat dit Covid-19-virus daadwerkelijk bestaat. Dat lijkt bizar en dat is bizar, maar het is wel waar.

De hele theorie omtrent Covid-19 is gebaseerd op onderzoek van een klein stukje genetisch materiaal: een segment van een RNA-streng. Dat is geen virus, zoals dr. Andrew Kaufman in de onderstaande video toelicht.

Ook is er geen bewijs geleverd dat dit materiaal ziekte kan veroorzaken in een mens. Proeven in deze richting zijn niet eens gedaan.

Het hele Covid-verhaal staat daarmee op wetenschappelijk drijfzand. Ook dit wordt door dr. Kaufman helder uitgelegd in deze video.

Wat voor het Covid-19-virus geldt, gaat ook op voor Sars, Ebola, HiV, HPV, pokken, enzovoort. Er bestaat tot nu toe hoegenaamd geen wetenschappelijk bewijs dat virussen ziekte kunnen veroorzaken.

De Duitse bioloog Stefan Lanka heeft een prijs van 100.000 euro uitgeloofd voor de eerste wetenschapper die spijkerhard aantoont dat het mazelenvirus daadwerkelijk bestaat. Tot nu toe is dit niemand gelukt.

In de de viedo hieronder licht hij zijn visie toe. Het is een selectie uit een opname van anderhalf uur.

Dat virussen besmettelijk zouden zijn is een aanname geweest die de farmaceutische industrie heel goed uitkwam. Het is de basis voor een hele reeks aan vaccins en antivirale producten die op de markt zijn gekomen (1).

Als virussen geen ziekteverwekkers zijn:

1) wat zijn het dan wel?

 » Lees verder

Coronacrisis is VOLLEDIG DISPROPORTIONEEL verhaal..!!

19-06-20 02:08:00,


x

x

Coronacrisis:
‘Eeen VOLLEDIG DISPROPORTIONEEL verhaal..!!

2019 © WantToKnow.nl/be

x
Het stopzetten van de reguliere zorg tijdens de coronacrisis heeft geleid tot een verlies van naar schatting 100- tot 400.000 gezonde levensjaren. Aan de andere kant heeft ziekenhuiszorg in maart en april wel naar schatting 13 tot 21 duizend gezonde levensjaren gered. Dat stelt adviesbureau Gupta in een gisteren verschenen rapport ‘COVID goes cuckoo’ van Gupta Strategists. Dat aantal gewonnen gezonde levensjaren is dus schandalig weinig, in relatie tot wat heeft gekost heeft! Was het niet beter geweest Mark Rutte, om zorgdeskundigen op dit terrein te raadplegen, in plaats van ALLEEN naar het gezelschap virologen, epidemiologen en andere -logen..? Wat hebben zij immers voor overzicht op het aantal verloren levensjaren..?

Naar schatting tussen de 100.000 en 400.000 gezonde levensjaren zijn dus verloren gegaan door het afzeggen en uitstellen van reguliere zorg, zoals zorg voor mensen met kanker, hartfalen, diabetes of darmziekten. Ook de financiële druk is disproportioneel hoog: de kosten van COVID-zorg per gewonnen gezond levensjaar. Let op: door de hoge IC-kosten, gaat het om € 100.000 tot € 250.000 per gewonnen COVID-19-patiëntenlevensjaar. Dat is tot wel een factor drie hoger dan wat algemeen geaccepteerd is..! De verhoudingen zijn dus volledig disproportioneel..!

Ook de kosten voor de COVID-zorg, is volledig scheef, zo concludeert het rapport ‘Covid goes cuckoo’. Disproportioneel hoog, want volgens het adviesbureau hanteert Zorginstituut Nederland de referentiewaarde van € 80.000,- voor de kosteneffectiviteit van nieuwe medisch-specialistische behandelingen. De kosten liggen mede zo hoog doordat de gemiddelde kosten van reguliere zorg per patiënt met ruim 40% zijn toegenomen.

Adviesbureau Gupta concludeert dus terecht, dat de reguliere zorg ongekende, disproportionele schade heeft opgelopen. De conclusie is dan ook onvermijdelijk, dat door dit effect op de reguliere zorg, het volledig onwenselijk is, om coronazorg nog langer op dezelfde voet voort te zetten, aldus Gupta.

Eerder deze maand publiceerde het bureau samen met de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) een inventarisatie van de uitgestelde zorg en concludeerde dat deze de komende maanden ontoereikend zal blijven omdat het binnen de 1,5meter-samenleving niet eenvoudig is om zorg te organiseren. Er moet een deltaplan voor zowel de reguliere als de covid-zorg komen. Dat dit lastige keuzes zal gaan vergen, voor mensen als Mark Rutte,

 » Lees verder

Belgische arts: “Coronacrisis is georchestreerde bangmalerij”

26-05-20 06:55:00,

Vooruitschrijdend inzicht. Zo zou je het kunnen benoemen, de manier waarop ik deze crisis ervaar. Toen de epidemie uitbrak nabij Wuhan en ik zag hoe Bill Gates en Fauci direct volop in beeld kwamen, voelde ik al nattigheid. “Dit is opgeblazen,” dacht ik, “daar zit iets achter.”

Dr. Bart Lambert over de coronacrisis

Dan kwam het virus naar Europa, ging alles op slot, en werden we overspoeld met gruwelijke beelden van mensen die stikten op intensieve zorgen.

Zou dit dan toch erger zijn dan ik dacht?

Met een bang hart

Ik gaf me op als vrijwilliger voor het COVID-triagecentrum in mijn stad, gehoorzaamde braaf door mijn patiënten via telefoon te behandelen en wachtte af, zoals velen van jullie wat overdonderd, en met toch een beetje een bang hart.

Tot mijn verbazing reageerden mijn patiënten zoals ze dat al 30 jaar doen als ik de gepaste remedies geef in griepepidemieën: goed!

Niemand in het ziekenhuis moeten laten opnemen. Patiënten die weliswaar soms behoorlijk ziek waren, maar er gelukkig goed doorkwamen. Moe, uitgeput zelfs tijdens en na het ziek zijn, maar niks levensbedreigends. Zelfs mijn 90-plussers deden het opmerkelijk goed.

Mijn homeopathische collegae, waarmee ik nauw in contact stond tijdens deze epidemie om informatie en ervaringen uit te wisselen, vertelden me hetzelfde: geen mensen moeten laten opnemen in het ziekenhuis met Covid-19.

Niet zo druk in het triage-centrum

Intussen werd ik telkens de dag vóór mijn dienst in het triagecentrum afgebeld. Het was niet zo druk zei men, en de ploeg jongere artsen kon het goed aan.

Ik hoorde van verplegend personeel dat er in de ziekenhuizen nooit een dreiging geweest was van overbezetting (verre van zelfs, er is momenteel personeel technisch werkloos!) maar dat het werken in die plastieken beschermpakken bijzonder belastend was. Tijdens griepperiodes belandden altijd al mensen op intensieve zorgen, maar dan had je dit soort pakken nooit. Dat maakte het voor de verpleegkundigen op intensieve zorgen bijzonder belastend.

Patiënten van mij, personeel van rustoorden, beschreven hoe hun meest verzwakte patiënten bezweken onder COVID-19, maar hun nog vrij gezonde bewoners het zeer goed deden. Ook werd iedereen die stierf met (of soms zelfs zonder!) luchtwegenklachten als Covidoverlijden bestempeld, wat natuurlijk tot een opblazen van de ernst van de pandemie leidt.

 » Lees verder

“De coronacrisis is een schandaal zoals ik nooit had durven dromen”

13-05-20 01:07:00,

Professor Stefan Homburg is directeur van het instituut voor openbare financiën van de universiteit van Hannover. Tijdens de demonstratie tegen de lockdown op zaterdag 9 mei in Stuttgart gaf hij zijn ongezouten visie op de coronacrisis. “Al die statistieken zijn leugens. Het betreft geen ziekte, het betreft alleen een infectie.”

Goedendag, dames en heren. Ik spreek namens geen enkele partij, namens niemand. Ik ben onafhankelijk en spreek louter voor mezelf.

U hebt misschien gemerkt dat ik mij zojuist heb aangemeld bij de Fraktion der Aluhutträger, de complotdenkers.

Dat heb ik gedaan omdat ik al wekenlang op het internet, in de media voortdurend beledigd wordt als complotdenker en Aluhutträger (aluminiumhoeddragers) alleen omdat ik met openbaar toegankelijke cijfers kom. Kijkt u maar op Twitter van gisteren. Daar mengde ik me in een discussie over het voorstel van Bondsdagafgevaardigde Lauterbach om de scholen tot ver in het volgende jaar gesloten te houden. Daarop diskwalificeerde hij me door te stellen dat ik als niet-medicus niets over dit vraagstuk te melden zou hebben.

Ik ben geen medicus en ik spreek je niet over geneeskundige problemen. Ik spreek hier over een wetenschappelijk, media- en politiek schandaal zoals ik dat nooit had kunnen dromen.

Inmiddels zijn de omstandigheden, is de sfeer hier in Duitsland omgeslagen.

We mogen vandaag demonstreren.

Maar aanvankelijk, toen ik net in opstand kwam tegen deze coronagekte, was de sfeer hier totaal anders.

Je moest onwillekeurig denken aan Idi Amin en zijn beroemde uitspraak: I guarantee freedom of speech, I do not guarantee freedom after speech.

Dat typeert de sfeer en ik zeg u eerlijk dat mijn vrouw mij vier weken geleden heeft gewaarschuwd en gevraagd liever geen interviews te geven.

Ik wil met u kort doornemen en samenvatten wat er de afgelopen twee maanden gebeurd is.

Eerst is medio maart de politieke opvatting dat corona ongevaarlijk was, omgedraaid.

In mijn YouTube-interview met Milena Preradovic vindt u een link naar de Bayerische Rundfunk. Daar moet u beslist op klikken. Daar zegt de Bayerische Rundfunk, omdat de Beierse minister-president carnaval wil vieren: “wie beweert dat corona gevaarlijk is, is een rechtse complotdenker”.

Dat heeft de Bayerische Rundfunk circa acht weken geleden uitgezonden om hun minister-president in de rug te dekken omdat hij het voor politiek opportuun hield om carnaval te laten vieren,

 » Lees verder