Cubaanse gemeenten krijgen autonomie

cubaanse-gemeenten-krijgen-autonomie

12-04-19 06:46:00,

In het sterk gecentraliseerde Cuba hebben de 168 gemeenten nauwelijks autonomie. Daar komt verandering in met de nieuwe grondwet die vandaag (woensdag) in werking treedt. “Niemand weet beter dan wij wat we hebben en wat we nodig hebben.”

Een van de meest ingrijpende veranderingen in de nieuwe grondwet – de oude dateert van 1976 – is de autonomie van de gemeenten, zeggen zowel lokale overheden, deskundigen als burgers. Al blijven sommigen sceptisch over de levensvatbaarheid van de nieuwe grondwet.

“We hebben ons goed voorbereid op deze nieuwe aanpak”, zegt Juan Leonardo Huepp, de huidige burgemeester van Palma Soriano, de op een na belangrijkste gemeente in de provincie Santiago de Cuba, in het oosten van het land. “Niemand weet beter dan wij wat we hebben en wat we nodig hebben.”

Grotere verantwoordelijkheid

In afwachting van aanvullende wetten die de nieuwe grondwet concreet moet maken, bereiden de lokale besturen die verkozen zijn bij de algemene stembusgang 2017-2018, zich voor om hun eigen ontwikkeling meer in handen te nemen en een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de burgers op te nemen.

“Wij zien de gemeentelijke autonomie als een haalbare kaart, het zal ons de kans zal geven om ons verder te ontwikkelen”, zegt Huepp. Zijn gemeente van 125.000 inwoners kampt met ernstige problemen, onder meer de toegang tot water en de gevolgen van de economische terugval waarmee het land sinds 2016 kampt.

De nieuwe grondwet bepaalt dat de gemeente “voor alle wettelijke doeleinden over autonomie en rechtspersoonlijkheid bezit” en ook over “eigen inkomsten en middelen die zij van de regering van de Republiek ontvangt”. Een van de eerste wetten die het parlement nu moet behandelen is een Gemeentewet.

Hervormingen

De gemeentelijke autonomie maakt deel uit van de hervormingen die onder de regering van Raúl Castro (2008-2018) begonnen zijn en door de huidige regering van Miguel Díaz-Canel lijken te worden versterkt. “Voor ons betekent de gemeentelijke autonomie niet alleen dat we zelfvoorzienend worden”, zegt Yamile Bruzón, viceburgemeester en verantwoordelijke voor economie in Palma Soriano.

“De uitdaging is groot want met de autonomie worden we rechtstreeks verantwoordelijk voor het beheer.” Lokale besturen klagen vaak dat ze te weinig mogelijkheden hebben om in te spelen op de vragen van burgers, omdat de bevoegdheden vooral bij de provincie en de centrale overheid liggen.

 » Lees verder

Zestig jaar Cubaanse Revolutie | Uitpers

zestig-jaar-cubaanse-revolutie-uitpers

01-01-19 07:02:00,

Een verjaardag die kan tellen, op een ogenblik dat Cuba, eens te meer, een nieuwe weg inslaat.

Wat men ook mag denken van het Cuba van vandaag, de prestaties van dit kleine land in zijn strijd tegen grootmacht V.S. dwingen alle respect af.

Op 1 januari 1959 verdreef Fidel Castro dictator Fulgencio Batista. Hij werd triomfantelijk binnen gehaald in Santiago de Cuba en later in Havana. Hij verklaarde uitdrukkelijk geen communistische revolutie te willen.

In augustus 1960 werden de diplomatieke betrekkingen met de V.S. verbroken. In april 1961 vielen een paar honderd anti-castristen de Varkensbaai binnen maar werden glansrijk verslagen. In datzelfde jaar nog brak de rakettencrisis los tussen de V.S. en de Sovjet-Unie. In oktober 1967 stierf Che Guevara in de Boliviaanse jungle. Na de val van de Sovjet-Unie moest Cuba in 1999 een ‘Bijzondere Periode’ afkondigen die de welvaart van het land een zware klap toebracht.

Cuba is helaas altijd een speelbal in het geopolitieke spel gebleven. De steun van de Sovjet-Unie was cruciaal voor de overleving van het regime. Daarna kwam de steun van het rijke Venezuela, vandaag moet opnieuw toenadering worden gezocht tot Rusland en China. ‘Cuba is een betrouwbare en strategische bondgenoot en partner’, stelde Poetin in zijn boodschap aan huidig president Díaz-Canel.

Vandaag staat er voor het eerst geen Castro meer aan het hoofd van het land.

Cuba biedt zichzelf als verjaardagscadeau een nieuwe grondwet aan. De maatschappij is sterk veranderd, zeer zeer langzaam wordt het economisch systeem ietwat geopend, maar de communistische partij blijft alleen heersen.

We kunnen enkel bewondering hebben voor de manier waarop dit kleine land heeft weten stand te houden tegen de V.S. en waarop de sociaal-economische rechten er werden verwezenlijkt. Met de politieke rechten blijft het sukkelen, en het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in komt.

Cuba heeft in eerste instantie een geweldig gebrek aan financiële middelen voor zijn infrastructuur, zijn huisvesting, zijn openbare diensten. De ongelijkheid is helaas sterk toegenomen en houdt verband met het al dan niet toegang hebben tot buitenlandse valuta. De bevolking is bijzonder creatief in het bedenken van ‘oplossingen’, of die duurzaam kunnen zijn is echter een andere vraag.

Ook hier moet men zich afvragen: had zestig jaar revolutie geen beter resultaat kunnen opleveren?

 » Lees verder