n4: Nu alert zijn! – Cursussen, workshops lezingen door Michiel Rietveld

29-06-20 07:40:00,

Nog enkele  La Genête opmerkingen
Het Seizoen

Voor de zoveelste keer heeft de Zaaikalender van Maria Thun het weer eens bij het rechte eind. Die kalender wordt omstreeks oktober gedrukt. Maar de weersvoorspellingen kloppen in 80%!

Dat het dus een natte en koude mei en juni periode zou worden daar waren we op ingesteld.

De Lichtwortel

De Lichtwortelpoeder komt bij steeds meer mensen in beeld om de weerstand, gezondheid en immuniteit te versterking. Het werkt immers op Lichaam, Ziel en Geest. Geen overbodige luxe in deze “post-corona” tijd.

Sandra en Daphne van de zorgboerderij Makandra in Ede hebben voor volgend jaar alles wat ze aan plantgoed hadden dit jaar “gezet”, maar de droogte maakt het tot een hele klus om de groei er in te houden.

Linda die vanuit Nederland de verzending verzorgt is enthousiast over haar bijdrage aan het product en over haar rol in de “handling”.

Mocht je mensen kennen die een steun in de rug kunnen gebruiken: maak ze attent op de Lichtwortel!

Het Cursuswerk

De Natuurwezenscursus in juli zit vol met een maximum aantal van 12 deelnemers. Aanmeldingen die nu nog komen gaan op een wachtlijst.

In de Michaëlsweek van 27 september tot 3 oktober staat Aartsengel Michaël als nu leidende Geestelijke kracht Centraal.

We gaan in deze week vanuit het esoterisch Christus-principe de invloed van Michaël begrijpen en bespreken hoe we ons daar als vrij mens dienend  naar kunnen voegen. We versterken in deze week de krachten voor een positieve, menswaardige post-corona periode.

In de Karma- en Reïncarnatieweek van 15 tot 21 november onderzoeken we, met eigentijdse helderheid, de logica daarvan in de 21e eeuw. Zo kunnen we persoonlijke gebeurtenissen van welk aard ook vanuit een ander perspectief leren zien.

De esoterische inzichten over de grootsheid van de mensheids- en wereldontwikkeling geeft een bevrijdende kijk op het leven.

In de Sterren- en Planetenweek met Oud&Nieuw van 27 december tot 2 januari wordt de dag met het onderwerp exacte waarneming begonnen (zonder instrumenten of wiskundige kennis). ‘S avonds checken we aan de hemel of het klopt. Ook bespreken we de werking van het Firmament op het leven op aarde en verdiepen ons in de esoterische achtergronden daarvan.

Marktplaats

Zie op de website www.michielrietveld.nl onder Centrum la Genête informatie over cursussen,

 » Lees verder

Nieuwsbrief 3 – Cursussen, workshops lezingen door Michiel Rietveld

04-05-20 05:12:00,

Stap

Het Corona (Covid-19) virus treft de mensheid nu hard. Geeft veel leed, angst en onzekerheid. Maar waarom?? Wat wil deze humane ramp ons zeggen?

We willen het begrijpen.

Een bijdrage:

Opvallend is dat het Corona-virus haar oorsprong had in Wuhan, een enorm intensief industrieel gebied met verrassend veel lucht verontreiniging, overigens net als Noord Italië of ook in Noord-Brabant; (varkens-industrie).

Spannender is de enorme verbreiding in Noordoost Frankrijk. Hoewel zeker ook veel industrie, blijkt daar de verbreiding sterk te zijn uitgegaan vanuit een paar grote Evangelische Kerkdiensten.

Dat brengt het begrip “Ademnood” op een ander plan!

Het ademen is, blijkt telkens weer, de fysieke basis te zijn voor het gevoelsleven. In deze wakkere bewustzijns tijd en de race om targets te halen, komt juist het gevoelsleven in de knel, of wordt er zelfs uitgeknepen, in de huidige natuurwetenschap mag het zelfs niet meetellen. In elk dogmatisch geregisseerde organisatie, van politieke signatuur, het bedrijfsleven, economisch- financiële- of wereldbeschouwelijk systeem ontstaat vroeg of laat “ademnood”, gevoels-armoe. Onlangs kwam het bericht door dat van de overleden patiënten 60 % van het mannelijk geslacht is. Een spontane reactie van een wetenschapper was: mannen roken gemiddeld meer en staan meer onder stress. Daar zet ik dan tegenover: (als academicus) mannen kunnen minder makkelijk ruimte geven aan hun gevoelsleven.

Waar gaat het om in deze enerzijds individualiserende- en anderszins

in deze mondialiserende, kosmopolitische wereld?

Het gaat niet om wat de mens gemeen heeft met het materiële, gemeen heeft met de levensprocessen in de natuur, ook niet met de bewuste waarneming van de wereld buiten zoals het dier dat optimaal ontwikkeld heeft, maar om het eigen mens-zijn.

Centraal staat hierin de innerlijke kracht die in deze tijd van wakker bewustzijn nodig is; die we zelf moeten ontwikkelen.

Het gaat om de Liefde-kracht die in ieder mens huist, ongeacht huidskleur, geslacht, geloof of maatschappelijke status.

Het gaat om die kracht die gezaaid is in de harten van alle mensen, voor alle tijden, aan het begin van onze jaartelling met het Mysterie van Golgotha, dan wel de Christus-impuls.

Nu, in deze culturele periode van het wakkere bewustzijn,

 » Lees verder