Liefde in de dagen van Corona? Voor de Republiek! | KenFM.de

14-05-20 02:05:00,

Een commentaar van Anselm Lenz.

Het begon met de basiswet. Het Democratisch Verzet is nu het weekblad met de hoogste oplage van de Bondsrepubliek. Toch wilden negen weken geleden 60 mensen eigenlijk alleen maar basiswetten verspreiden. Op zaterdag verschijnt het vijfde nummer in het hele land met een oplage van 500.000 exemplaren. Het politiek-media-kartel is vrij om te draaien.

Het is een ongekende lastercampagne die in Berlijn wordt gevoerd door de regering en de aangesloten mediabedrijven tegen oppositieleden en journalisten. Artsen en advocaten worden beschuldigd, krijgen Stasi-achtige huisbezoeken en worden op bijeenkomsten uit de menigte getrokken door speciaal daarvoor bestemde speciale officieren, urenlang in auto’s vastgehouden en bedreigd.

Er zijn andere manieren om dit te doen, zoals de non-without-us.de bijeenkomsten in Stuttgart en München laten zien. Tienduizenden mensen komen samen om de waarden van de Duitse grondwet te verdedigen – en de politie handelt neutraal.

In een democratische staat is de politie er om de mensen, hun verschillende belangen en behoeften te beschermen. En niet om een politieke en mediakast af te sluiten die ver verwijderd is van de basiswet, onze liberale grondwet – ja, die is gebroken.

De regering en de professionele politici – die al een tiental jaar niet in staat zijn geweest om een dertigtal meter door enig deel van de stad te lopen zonder dat er rotte eieren en tomaten naar hen werden gegooid – lijken zich met Corona in een doktersjas te hebben geworpen om hun eigen dreigende machtsverlies te behandelen.

Ze verschijnen niet alleen aan deskundigen zoals professor Giorgio Agemben en journalisten zoals wij als Dr. No’s die kanonnen op mussen afvuren. En mogelijk proberen om ons te redden tot de dood.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: voordat we onze toevlucht kunnen nemen tot zulke drastische maatregelen als die welke momenteel met ons allen worden genomen, moet er in een democratie openlijk over worden gediscussieerd en worden afgesproken of we zoiets willen. Dat is proportioneel. Of alle belangrijke stemmen vertegenwoordigd zijn. En of minderheden worden beschermd.

De oppositie heeft gelijke rechten om zich in de discussie te uiten en moet worden vertegenwoordigd.

 » Lees verder

Eurogroep: 14 dagen broeden op een bedorven ei

14-04-20 09:30:00,

De eerste gevallen van coronabesmetting doken in Europa op eind januari (Frankrijk 24 januari, Duitsland 28 januari…). Op 9 april bereikten Europese leiders van de ‘Eurogroep’ een akkoord over het toekennen van leningen aan landen die dit willen. Tweeëneenhalve maand is een eeuwigheid wanneer het op het bestrijden van een epidemie gaat; toch kreeg de mislukking van de  Europese top van 26 maart pas op 7 april een verlengstuk met een bijeenkomst van de ministers van financiën van de eurozone (Eurogroep).

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa (Foto van, Hoekstra is de man rechts, Roel Wijnants, CC2.0/Flickr)

Ook die mislukte, omdat de meest orthodoxe adepten van het Europees budgettair fundamentalisme – de regeringen van Duitsland, Oostenrijk en Finland aangevoerd door de Nederlandse – bleven aandringen op ‘waterdichte’ garanties dat het coronavirus niet zou als alibi aangewend worden door ‘spilzieke’ zuiderse lidstaten om hun begroting te laten ontsporen. Het dispuut draaide concreet tussen het zwaar getroffen Italië en Spanje, die coronaobligaties (‘coronabonds‘) voorstelden, en Rutte-Hoekstra & Co die daarin een gevaarlijke poging om ‘schulden te communautariseren’ zagen. Zij waren voorstanders van de in Griekenland uitgeteste Troika-aanpak: wie Europese leningen wil aangaan moet er de Europese neoliberale hervormingen bijnemen. Conditionaliteit!

Dat betekent dat men leent bij het dubbel fout genoemde Europees Stabiliteitsmechanisme, ESM. Dubbel fout want het zorgt voor verdeeldheid in plaats van stabiliteit, en staat ook maar ter beschikking van landen van de eurozone, met uitsluiting van de 8 andere lidstaten. En het is bovendien geen ‘Europese’ instelling  maar een intergouvernementele organisatie met zetel in Luxemburg en een CEO  (Klaus Regling, een oudgediende van het IMF. Het ESM wordt trouwens soms als het ‘Europees Monetair Fonds’ omschreven. ) aan het hoofd. Enige democratische controle is er dus niet, wat ook al bleek toen voorzitter Sassoli van het Europees Parlement geweerd werd uit het overleg rond de inzet van het ESM.

Het akkoord van 9 april bevat de drie elementen die van meetaf aan op tafel lagen: 200 miljard goedkoop geld voor de bedrijven via de Europese Investeringsbank,  een lening van 100 miljard op de kapitaalmarkt (gegarandeerd door 25 miljard die uit de lidstaten moet komen) in het kader van het zgn.

 » Lees verder

Twee dagen actie tegen dumpingen in natuurplas –

06-03-20 08:48:00,

Oevers vervuild met piepschuim en bouwplastic

Op 8 maart komen mensen bij elkaar in het toekomstig natuurgebied Over de Maas om te protesteren tegen de dumping van vervuilde slib en granuliet. Op maandag 9 maart is er een ronde tafel bijeenkomst bij de Tweede Kamercommissie waaraan betrokkenen meedoen, met uitzondering van Granuliet Import Benelux die weigert deel te nemen.

PROTEST ZONDAG 8 MAART 13:30, OVER DE MAAS

De organisatoren stellen dat de inwoners van Maas en Waal het zat zijn. Het gebied Over de Maas wordt volgens hen neergezet als “ruimte voor de natuur”, maar het is ondertussen duidelijk dat het “ruimte voor de economie” is.

“Maas en Waal wordt al jaren geteisterd door dumpingen van vervuild slib, grond, of gewoon industrieafval.
Dit alles wordt verpakt in prachtige toekomstige “natuurgebieden” maar daaronder ligt het asbest van de toekomst! De overheid ondersteunt deze illegale constructies die nergens anders in Europa op zo’n grote schaal worden toegepast. Het is duidelijk dat de politiek geen boodschap heeft aan de talloze bewijzen die al jaren verzameld en gecommuniceerd zijn.”

Ze verzamelen zich vanaf 13.00 uur bovenaan de pont bij Alphen-Lith en gaan om 13.30 uur lopend in colonne naar de landtong waar zij Over de Maas zullen uitroepen tot vervuild natuurgebied en deze symbolisch zullen afsluiten. Zij nodigen sympathisanten uit mee te lopen.

RONDETAFELBIJEENKOMST 9 MAART 13:30, DEN HAAG

Van de minister mogen niet aanwezig zijn twee uitgenodigde ambtenaren, namelijk een medewerker van bureau Bodemplus van Rijkswaterstaat en de directeur-generaal Rijkswaterstaat.  Voor het rondetafelgesprek Granuliet Maasplassen zijn eveneens uitgenodigd twee vertegenwoordigers van Granuliet Import Benelux (GIB). Zij hebben geschreven af te zien van deelname, maar willen wel “zonder aanwezigheid van de media met de leden van uw commissie te spreken. Omgekeerd is de commissie of zijn individuele leden van harte welkom voor een werkbezoek aan onze terminal.”

GIB schrijft dat ze zelfs een patroon hebben herkend. Het lijkt bijna alsof ze beweren dat er een heuse samenzwering tegen hen in gang is gezet:”Het toepassen van granuliet – geframed als het storten van giftig afval – moest onmiddellijk stoppen.” Anders gezegd het granulietstorten is bestempeld als het storten van giftig afval.

 » Lees verder

Zeven dagen krankzinnig politiegeweld tegen Catalanen, massa media zwijgen –

21-10-19 09:31:00,

Sinds de bekendmaking van de politieke vonnissen is er onrust in Catalonië en komen honderdduizenden mensen in de Spaanse deelstaat al 7 dagen lang de straat op. Tegenover zich vinden zij de knokploegen van de nationale politie, die hen genadeloos geregeld in elkaar rammen of beschieten met rubber kogels in een krankzinnige orgie van geweld.

Op 14 oktober zijn negen politici door EU-lid Spanje veroordeeld van 9 tot 13 jaar cel. Hun ‘misdaad’ luidt opruiing. Zij organiseren in 2017 het referendum waarbij de Catalaanse bevolking gevraagd wordt of zij voor of tegen onafhankelijkheid van Spanje zijn. De huidige president Quim Torra van de deelstaat heeft de veroordelingen afgedaan als “Handelingen uit wraak, niet van recht”. De veroordeelde leiders mogen evenmin meedoen aan de komende verkiezingen. (meer achtergrond informatie hier)

De Europese lidstaten zwijgen, blijkbaar instemmend, alsof de Catalanen geen demonstratierecht hebben. Zij zouden in China of Venezuela het buitensporige politiegeweld al lang hebben veroordeeld. Meer dan 500 mensen zijn gearresteerd en meer dan 60 journalisten, die gehinderd worden hun werk te doen. De politie bezoekt zelfs de wachtkamers van ziekenhuizen om gewonde demonstranten te kunnen arresteren. Terreur heerst op de straten in de roerige Catalaanse provincie van Spanje. Op zaterdag zijn neo nazi’s gesignaleerd, die beschermd door de politie, demonstranten terroriseerden.

Een beeldverslag.

Spaanse terreur. Politie rapalje stort zich in orgie van geweld.

400 jaar geleden scheidde NL zich af van de Spaanse furie. Waar is onze solidariteit met #Catalunya?#banspanjealsvakantieland pic.twitter.com/P8qtmMxVBI

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 20, 2019

#Catalunya voor de 7e dag gaan de mensen de straat op. Hier in Palma de Mallorca tegen politiek gevangenschap leiders en voor onafhankelijkheid van #Spanje.#CatalunyaSOS #banspanjealsvakantieland pic.twitter.com/7ahnsfCIeE

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 21, 2019

Basken solidariteitsbetoging met #Catalunya, op za 19/10#CatalunyaSOS pic.twitter.com/FZT7nHu2JM

— De Lange Mars Plus (@delangemars) October 20,

 » Lees verder

Na honderd dagen zoeken is het overzicht van ernstig vervuilde locaties nog niet compleet

13-08-19 08:06:00,

Ook al staat er ‘spoed’ voor, van honderden locaties met ernstig vervuilde grond is onduidelijk wat ermee gebeurt. Uit een inventarisatie van LocalFocus en Follow the Money blijkt dat gemeenten en provincies weinig transparant zijn over locaties met ernstig vervuilde bodem.

Weet jij of de grond in jouw straat, jouw buurt of bij een parkje in de buurt ernstig vervuild is? Is het antwoord op die vraag ‘nee’, dan is dat niet gek. Integendeel zelfs. Uit een inventarisatie van Follow the Money en LocalFocus blijkt dat slechts een kwart van de gemeenten en provincies deze informatie makkelijk vindbaar en up-to-date naar buiten brengt. En dat terwijl minstens 55 locaties een risico voor de gezondheid vormen. 

Deze spoedlocaties zijn volgens de overheid ‘mogelijk risicovol voor mens en natuur, of er bestaat een risico op verdere verspreiding’. Deze plekken zijn bijvoorbeeld vervuild met kankerverwekkende stoffen, zoals zware metalen en asbest. Sommige verontreinigingen zijn zo lastig weg te krijgen dat de bevoegde overheden ze zelfs ‘eeuwigdurend’ in de gaten moeten houden.

Binnen vijf jaar alles opgeruimd

In 2015 sloten provincies, waterschappen en gemeenten een convenant waarin ze afspraken alle spoedlocaties in beeld te brengen en die voor 2020 op te ruimen. Op dit moment lijkt het erop dat bijna 170 gevallen van bodemvervuiling niet op tijd opgeruimd kunnen worden. 

Rijkswaterstaat houdt dat in de gaten en verwacht dat ‘per 2021 nagenoeg alle bodemsaneringslocaties met humane spoed aangepakt en beheerst zijn’. Voor de locaties met ‘slechts’ ecologische schade en verspreidingsrisico staat geen einddatum in het convenant. 

Wel houdt Rijkswaterstaat in ieder geval rekening met ‘substantiële kosten na 2020’, blijkt uit een tussentijds rapport. Daarin meldt Rijkswaterstaat 113 miljoen euro nodig te hebben om die locaties tot 2030 aan te pakken. Bovendien moeten sommige plekken voor altijd worden gemonitord, onder andere door regelmatig metingen uit te voeren. Daarvoor komen nog eens 64 miljoen euro aan ‘extra’ kosten bij.


Lees verder
Inklappen

‘Een dynamische lijst’

Omdat nog geen actueel landelijk overzicht bestaat van deze spoedlocaties, besloten LocalFocus en Follow the Money er zelf een op te stellen. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Na honderd dagen, vele mails en talloze telefoongesprekken is nog steeds niet alle info binnen om een volledige overzichtskaart te maken. 

 » Lees verder