Defensie laat Tweede Kamer wachten op resultaten onderzoek stralingsrisico

09-09-19 08:32:00,

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over de omstreden plannen voor de bouw van een defensieradar in Herwijnen. Volgens staatssecretaris van Defensie Barbara Visser is TNO ‘bezig met een onderzoek naar het cumulatief effect van verschillende stralingen’ en ze verwacht de resultaten binnen zes weken met de Tweede Kamer te kunnen delen. Merkwaardig, want Follow the Money kreeg deze bijna twee maanden geleden al te horen van TNO.

‘Er komt geen schop in de grond totdat de resultaten van TNO bekend zijn,’ bezwoer staatssecretaris Barbara Visser afgelopen woensdag in de Tweede Kamer. Ze verwees hierbij naar een ‘nog lopend’ onderzoek naar mogelijke cumulatieve effecten van elektromagnetische straling (EMS). Precies hierover maakt de Herwijnse gemeenschap zich zorgen. Er staat immers al een KNMI-radar binnen de gemeentegrens en wat zijn de gezondheidsrisico’s van een tweede (militaire) radar?

Hier bestaat veel onduidelijkheid over. Zelfs zoveel, dat de voltallige gemeenteraad oktober vorig jaar besloot tegen de komst van de defensieradar te stemmen. Staatssecretaris Visser besloot vervolgens tot een zogeheten ‘Rijksinpassingsbesluit’ om deze unanieme stem alsnog te kunnen overrulen. Dit gaat niet zonder slag of stoot: zowel de Eerste als de Tweede Kamer hebben nog enkele vragen en eisen opheldering. Hoewel de staatssecretaris tijdens het debat afgelopen woensdag toegaf dat er zaken ‘niet goed zijn gegaan’ en beterschap beloofde, is nog maar de vraag in hoeverre die toegezegde helderheid er komt. 

Want juist op het grootste punt van zorg – de cumulatieve gezondheidseffecten – blijft Defensie tegenstrijdige signalen afgeven. Zo vroeg Follow the Money afgelopen zomer, tijdens het vooronderzoek naar een reconstructie over de defensieradar in Herwijnen, aan kennisinstituut TNO of de cumulatieve effecten van de elektromagnetische straling zijn onderzocht. TNO liet hierop weten dat zij heeft ‘gekeken naar de verschillende aanwezige bronnen en vastgesteld dat de totale belasting onder de geldende ICNIRP-limieten blijft’. Volgens bewoners en lokale politici is deze informatie nooit met hen gedeeld.

Uit geluidsopnames blijkt dat de inwoners meermaals expliciet naar de ‘cumulatieve effecten’ vragen, maar geen concreet antwoord krijgen

Defensie sprak dit vorige week vrijdag nog tegen: de informatie zou wel degelijk zijn gedeeld. Het ministerie verwees in een reactie naar de informatiebijeenkomsten die hebben plaatsgevonden: ‘Voldaan wordt aan de ICNIRP-normen, waarmee er geen risico’s voor de gezondheid zijn. Het RIVM en GGD waren die avond aanwezig en hebben de uitleg van TNO onderschreven.’ Opvallend,

 » Lees verder

Defensie flatert voort

25-08-18 08:52:00,

Er zijn weinig ministeries waar zoveel misstanden worden geconstateerd als Defensie. Het departement ligt nagenoeg permanent onder vuur. Daarbij schiet de afhandeling van diverse affaires voortdurend tekort.

Ondermaatse voedselveiligheid in legerkantines, een op z’n minst discutabele commando-overdracht op Vliegbasis Eindhoven, een verongelukte duiker in Curaçao, corrupte wagenparkbeheerders, dodelijke slachtoffers in Mali wegens ondeugdelijk materieel, een misbruikzaak in de Oranjekazerne en een fataal ongeval op de schietbaan te Ossendrecht.

Het is slechts een bescheiden opsomming van defensieschandalen van de afgelopen paar jaar. Minister Jeanine Hennis en commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp restte begin oktober weinig anders dan het veld te ruimen. Hennis ging even later echter aan de slag bij datzelfde Defensie. Als overste levert ze inmiddels een ‘speciale bijdrage aan gereedsstellingsoefeningen’. Middendorp is ondertussen adjudant van de koning, als dank voor ‘bewezen diensten’ aan de Nederlandse krijgsmacht.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Fouten maakt iedereen – ze vervolgens vakkundig weer herstellen, is de kunst. En daar loopt het bij Defensie een en andermaal mis. Een gemiddelde werknemer die verantwoordelijk is voor zoveel blunders en de falende afhandeling daarvan, zal na te zijn opgestapt in de regel niet in aanmerking komen voor een eervolle functie bij een aanverwante werkgever. Laat staan dat hij of zij door hetzelfde bedrijf in dienst wordt genomen.

Het is allerminst van de laatste tijd – laat staan incidenteel – dat nalatigheid bij de afwikkeling van ongelukken en schandalen gebrekkig wordt aangepakt. De gevaren van het kankerverwekkende chroom-6 waren volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al in 1973 bij het departement bekend. Overlevenden en nabestaanden van de vliegtuigcrash in de Ierse Zee in 1981, verklaarden in november vorig jaar dat het ministerie de zaak nog steeds niet naar behoren had behandeld. Srebrenicaveteranen voelen zich jaren later nog altijd in de steek gelaten door hun voormalige werkgever.

Sprookje

Het Srebrenica-drama is zonder twijfel een van de zwartste bladzijden uit de geschiedenis van onze krijgsmacht. De door Dutchbat te beschermen moslimenclave in voormalig Joegoslavië werd op 11 juli 1995 onder de voet gelopen door de Servische troepen van generaal Mladić. Vervolgens voltrok zich de ernstigste oorlogsmisdaad op Europees grondgebied sinds de Tweede Wereldoorlog.

 » Lees verder

Defensie weet al kwart eeuw van strafbare feiten rond chroom-6

28-07-18 09:17:00,

Uit documenten waarover Follow the Money beschikt, blijkt dat de Arbeidsinspectie al in 1993 verboden handelingen constateerde rond het werken met chroomverf bij Defensie. Ook adviseerde een luitenant-kolonel van de Luchtmacht in 1994 dringend om ‘te stoppen met het plegen van strafbare feiten’. Noodkreten vanaf de werkvloer liepen vast in stroperige procedures, waardoor defensiepersoneel nog jarenlang onkundig bleef van de risico’s van chroom-6 en onvoldoende beschermd werkte.

Dit stuk in 1 minuut

  • In juni van dit jaar presenteerde het RIVM zijn rapport over het gebruik van chroom-6 op vijf voormalige NAVO-locaties. Het RIVM constateerde dat Defensie al sinds 1973 weet had van de risico’s van chroomverf, en dat het Arbobeleid van Defensie op dit vlak tekort schoot.

  • Ook buiten de NAVO-locaties werd met chroom-6 gewerkt: de Luchtmacht behandelt de F16’s ermee. Het RIVM doet momenteel onderzoek naar het gebruik van chroom-6 op deze locaties.

  • Defensie claimde, tot aan de publicatie van het RIVM-rapport, dat er dat er ‘geen concrete aanwijzingen zijn dat de (oud-)medewerkers structureel werden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in concentraties buiten de wettelijke normen’.

  • Uit documenten van de NAVO-locatie in Vriezenveen blijkt dat het Amerikaanse leger Defensie al in 1990 uitgebreid heeft gewaarschuwd over de risico’s van chroom-6 en heeft voorzien van middelen om personeel te beschermen.

  • Uit documenten van Vliegbasis Twente blijkt tevens dat Defensie al in 1993 een proces-verbaal kreeg van de Arbeidsinspectie wegens de ‘onnodige blootstelling’ van werknemers aan chroom-6.

  • De werkvloer werd desondanks niet gebriefd over de urgentie van de kwestie en werknemers klaagden over maskers die ‘niet lekker zaten’. Leidinggevenden maakten geregeld melding van gevaarlijke situaties bij het ministerie, maar dat reageerde steevast sussend.


Lees verder

‘Het spijt me geweldig, maar ik heb nooit eerder van Strontium chromaat gehoord en voor zover ik weet de supv. Maintenance ook niet. (mijn eerste gedachte was iets van mestoverschot of zo ?)’, mailt het hoofd onderhoud van de Nederlandse NAVO-locaties met enige spot aan een collega. Dat was in april 1999, ruim 25 jaar nadat het ministerie van Defensie weet kreeg van de gevaren van het werken met chroom-6 en chroomverf. Uit deze mail blijkt dat direct leidinggevenden op de werkvloer zich niettemin van geen kwaad bewust waren.

 » Lees verder

Defensie eindelijk onderzocht; Dieuwertje Kuijpers en Victor van Wulfen

22-12-17 07:25:00,

De 4e aflevering met voormalig straaljagerpiloot, defensie-klokkenluider en kroongetuige Victor van Wulfen.

Van Wulfen was 20 jaar militair bij de luchtmacht. In die periode is hij tegen een groot aantal zaken aangelopen die binnen de organisatie zowel de integriteit, als de veiligheid van het personeel in gevaar bracht. Van Wulfen heeft dit gedurende een groot aantal jaren binnen defensie, zonder resultaat aangekaart. Sinds drie maanden heeft hij de luchtmacht verlaten en stelt hij zich openlijk en zeer actief op als klokkenluider. De Tweede Kamer is inmiddels wakkergeschud en verlangt onderzoek.

Help Café Weltschmerz en onze toekomst met een donatie of adopteer een aflevering www.cafeweltschmerz.nl/doneer

Dit delen:

 » Lees verder