Miljoenen Democraten verwacht in Berlijn | Door Anselm Lenz | KenFM.de

14-08-20 01:25:00,

Op 29 augustus nodigt de democratische beweging Berlijn opnieuw uit om de meest uitgebreide aanval in de geschiedenis van de mensheid op het maatschappelijk middenveld af te weren. Het festival van liefde, vrede, vrijheid en gelijkheid van alle mensen markeert het voorlopige hoogtepunt van de „Zomer van de Democratie“ en het begin van een revolutie die al lang had moeten plaatsvinden.

Een standpunt van Anselm Lenz en Batseba N’Diaye. (Redacteur van het weekblad Democratisch Verzet)

Na tot 1 miljoen mensen die op 1 augustus 2020 in Berlijn bijeenkwamen, is het volgens verschillende bronnen in de loop van de dag duidelijk dat de historische waarheid niet te overwinnen zal zijn.

„Corona“ zal de geschiedenis van de mensheid ingaan als de grootste aanval op de democratie, de wetenschappelijkheid en de grondrechten, die, net als het historische fascisme, tientallen jaren van herwaardering met zich meebrengt.

Op zaterdag 29 augustus nodigen de democratie- en verlichtingsbewegingen rond „Niet zonder ons!“ en het laterale denken u weer uit in Berlijn. De kandidaat van Stuttgart voor burgemeester en voorzitter van het Querdenken 711-initiatief, Michael Ballweg, verwacht volgens zijn eigen verklaring: „10 miljoen mensen“.

Een aantal dat niet onrealistisch is na het wereldwijde doorslaand succes van de eerste massabijeenkomst, vooral omdat de initiatieven onder het motto „Berlijn nodigt de wereld uit“ ook grote oppositiedelegaties uit Frankrijk, Scandinavië, Nederland, Polen, Spanje, Oostenrijk, Servië, Italië en Portugal verwachten.

De democratiebeweging zal opnieuw grote nadruk leggen op een orthodoxe medische verheldering van de gebeurtenissen rond Corona. Zo leggen de artsen in het onderwijs uit hoe de onwetenschappelijke PCR-test en de opzettelijke verkeerde interpretatie van de infectiecijfers een horrorscenario verspreidden dat niet overeenkomt met de relatieve onschadelijkheid van de griepinfectie en evenmin met een wetenschappelijk gebruik van de statistieken.

Bekend vanaf het begin: Corona is geen ziekte

De bevindingen zijn niet nieuw: het classificeren van „Corona“ als een dreigende epidemie is vanaf het begin als een leugen ontmaskerd. Orthodoxe medische stemmen waren al hoorbaar in maart 2020, oppositiejournalisten brachten de juwelen aan het licht. Ernstige wetenschappelijke interpretaties van het influenzavirus waren in grote aantallen beschikbaar en algemeen beschikbaar vanaf het begin.

 » Lees verder

Democraten en mainstream media willen scenario 2016 bis: saboteer meest geschikte kandidaat tegen Trump, Bernie Sanders gaat door | Uitpers

28-08-19 12:50:00,

Foto: Michael Vadon / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-2.0

Kritische observatoren van de Amerikaanse politiek kijken met onbegrip naar de manier waarop de elite van de Democratische partij en de grote mainstream media als MSNBC en de Washington Post er vier jaar na 2016 opnieuw alles aan doen om te verhinderen dat de beste kanshebber tegen Donald Trump de Democratische nominatie zou winnen.

Trump II, minder erg dan Sanders I

Hun halsstarrige verdediging van traditionele politici als voormalig vice-president Joe Biden onder Obama en Kamala Harris, federaal senator voor de staat California, lijkt onverstandig.

Net als in 2016 willen zij voorkomen dat Bernie Sanders de strijd voor de Democratische nominatie zou winnen. Een politieke partij die kiest voor een verliezend kandidaat lijkt op het eerste zicht inderdaad onlogisch, onverstandig.

Dat is het niet, integendeel, tenminste als je het denkkader van de Democratische top als referentie gebruikt. De Democratische partijtop en het overgrote deel van de Democratische verkozenen in het federale Huis van Afgevaardigden en de Senaat (samen ‘het Congres’) en in de Congressen van de deelstaten hebben alles te verliezen bij een figuur als Bernie Sanders in het Witte Huis. Die situatie vrezen zij veel meer dan een tweede mandaat van president Trump.

Zij begrijpen als geen ander dat een president met het sociaal-democratisch profiel van Sanders een dynamiek zal op gang brengen, waarbij zij zullen worden bedreigd door progressieve tegenkandidaten in eigen rangen.

Die dynamiek zou zich al deels laten voelen tijdens de tweejaarlijkse verkiezingen die tegelijk met de presidentsverkiezingen doorgaan, samen met één derde van de senaatszetels. De deeltijdse verkiezingen twee jaar later in 2022 zouden voor hen dan de doodsteek betekenen.

Politici in permanente herverkiezingsmodus

De verkozenen in het federale Huis en in de parlementen van de deelstaten hebben een kort mandaat van slechts twee jaar. Federale én deelstaatsenatoren, hebben daarentegen mandaten van zes jaar, waarvan om de twee jaar één derde wordt herverkozen. Dit systeem maakt dat verkozen politici in feite grotendeels alleen bezig zijn met hun herverkiezing amper twee jaar later.

Het aantal politici dat niet herverkozen raakt – door een tegenkandidaat in eigen rangen of door een overwinning van de andere partij – is echter zeer laag. Eenmaal verkozen als parlementslid is elk politicus immers een machtig lobbyist voor bedrijven uit de eigen deelstaat,

 » Lees verder

Partijtop Democraten bereidt (opnieuw) overwinning Trump voor | Uitpers

26-06-19 01:51:00,

Alexandria Ocasio-Cortez is te jong om kandidaat te mogen zijn voor de presidentsverkiezingen. Ze zou desondanks een zeer belangrijke rol kunnen spelen. Voor het ogenblik weigert ze zich uit te spreken voor Elisabeth Warren of Bernie Sanders. Foto: Senate Democrats/CC

De toppolitici van de Democratische Partij en de media doen er alles aan om voor de tweede maal Bernie Sanders te saboteren. Zij zien in hem een veel grotere bedreiging dan een tweede mandaat van Trump. Sanders staat immers voor een maatschappelijk model waarin zij geen plaats meer hebben. Met kandidaten als Joe Biden en Kamala Harris is een tweede nederlaag tegen Trump gegarandeerd.

Media-aandacht voor alle Democratische kandidaten in de twee eerste weken van juni

De lijst Democratische politici die zich kandidaat hebben gesteld voor de presidentsverkiezingen van 2020 wordt lang (zie tabel). Ze vallen grotendeels in twee categorieën uiteen: aan de ene kant individuele initiatieven die focussen op een links imago (met de nadruk op ‘imago’) als een jongere en ‘redelijke’ versie van Bernie Sanders, aan de andere kant klassieke kandidaten die vanuit de partijtop het veld worden ingestuurd.

De top van de Democratische Partij stimuleert zoveel mogelijk politici in eigen rangen om zich kandidaat te stellen in een nauwelijks verhulde poging de aandacht voor Bernie Sanders te verdunnen. Dit wordt een zeer merkwaardige campagne. De tweede machtspartij van de VS vindt het belangrijker een kandidaat in eigen rangen te verhinderen dan de huidige president te verslaan.

Sanders is geen lid van de Democratische Partij. Hij streeft net als in 2016 naar de nominatie van de Democraten, een eigenheid van het Amerikaanse politieke systeem. Dat systeem is ontworpen om het derde partijkandidaten onmogelijk te maken verkozen te raken als president. De mogelijkheid je kandidaat te stellen voor een van beide grote partijen is enerzijds een manier om nieuwe politici in eigen rangen aan te werven, anderzijds dwingt het aspirant-politici om het met en binnen die twee partijen te doen.

Tulsi Gabbard, Tulsi wie?

Alle ‘progressieve’ kandidaten hebben de zegen van de partijtop behalve één. Tulsi Gabbard (1981) is Democratisch lid van het federale Huis van Volksvertegenwoordigers voor een van de twee kiesdistricten van de deelstaat Hawaii1 sinds 2013. Als federaal volksvertegenwoordiger zette zij zich in voor betere gezondheidszorg voor oorlogsveteranen en klaagde zij seksueel misbruik en verwaarlozing van kinderen in buitenlandse militaire basissen aan.

 » Lees verder