Weer verbod demonstratie Malieveld Den Haag – Viruswaanzin

weer-verbod-demonstratie-malieveld-den-haag-–-viruswaanzin

26-06-20 05:55:00,

Viruswaanzin opnieuw naar de rechter

DEN HAAG 26 juni 2020 – De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden heeft de voor komende zondag aangekondigde demonstratie weer verboden. Remkes vreest dat de toeloop zo groot is dat op het Malieveld de anderhalve metereis niet meer nageleefd kan worden. “In dat geval met de politie de demonstratie beëindigen. Dit vergroot de kans op ongeregeldheden”, aldus Remkes. Viruswaanzin spant opnieuw een kort geding aan. De rechter doet naar verwachting vanavond uitspraak.

Remkes vindt het aannemelijk dat er 20 tot 50 duizend mensen op de demonstratie zullen afkomen. Ook nu benadrukt Remkes dat het betogingsrecht “een groot goed is”. Vanwege de kans op wanordelijkheden en het gevaar voor de gezondheid acht de voorzitter het desondanks noodzakelijk de demonstratie opnieuw te verbieden.

Viruswaanzin is verbijsterd over het nieuwe verbod maar hoopt dat de rechter ingrijpt. “Indien de rechtspraak het weer laat afweten, moeten we ons serieus de vraag stellen of Nederland nog wel een rechtsstaat is. Onder de vlag van een fictieve bedreiging is inmiddels alles verboden. Het grondrecht van betoging sneuvelt ook op de COVID-19-slachtbank”, aldus Jeroen Pols.

Als het niet meer mogelijk is om het grondrecht van betoging uit te oefenen, dan wordt volgens Viruswaanzin burgerlijke ongehoorzaamheid een optie. Met noodverordeningen mag geen inbreuk gemaakt worden op grondrechten, laat staan op het recht van betoging. “Wetenschappers als Cees Hamelink en Jan Brouwer hebben recent benadrukt dat dit in de huidige omstandigheden een legitieme mogelijkheid kan zijn”, aldus Pols.

Zodra de uitspraak bekend is, zal deze online geplaatst worden. De rechtbank heeft aangegeven morgen voor 12.00 uur uitspraak te zullen doen.

voorlopige voorziening demonstratie 2

Besluit demonstratie Viruswaarheid

Hieronder twee interviews van professor Cees Hamelink en hoogleraar Jan Brouwer met uitleg over burgerlijke ongehoorzaamheid:

 » Lees verder

Demonstratie Malieveld mikpunt politiek spel – Viruswaanzin

demonstratie-malieveld-mikpunt-politiek-spel-–-viruswaanzin

22-06-20 11:00:00,

Media: “Remkes gaf alsnog toestemming”

In strijd met het demonstratieverbod van afgelopen vrijdag verzamelden zich vandaag
enkele duizenden mensen op het Malieveld. Enige tijd later verscheen in de media het
bericht dat Remkes alsnog toestemming gegeven zou hebben om van 13.00 tot 13.30 uur,
een half uur, te demonstreren.

Met Viruswaanzin is echter geen contact geweest. De
initiatiefnemers waren elders in een studio waar het voor de demonstratie geplande
programma online doorgang vond. Volgens aanwezigen zocht de politie zonder duidelijke
aanleiding de confrontatie met de deelnemers. “Mensen werden zonder waarschuwing
omsingeld.”

Tijdens de demonstratie was de sfeer rustig en aanwezigen deelden bloemen uit. Ook
politievoertuigen werden met bloemen versierd. Volgens meerdere getuigen zochten op een
gegeven moment enkele niet tot de demonstranten behorende agitatoren de confrontatie
met deelnemers. Dit was een startschot voor de politie om met harde hand de mensen van
het Malieveld te verdrijven.

De aanwezigen verbazen zich over de houding van de politie. In de media verschenen meteen
berichten dat de demonstratie volledig uit de hand was gelopen. Viruswaanzin: “de
Veiligheidsregio Haaglanden probeert de protestbeweging kennelijk in diskrediet te brengen.

Eerder verspreidde de veiligheidsregio herhaaldelijk het bericht dat de demonstratie
aangevraagd was voor slechts honderd deelnemers. Volgens de politie groeide dit aantal tot
enkele duizenden. Dit was vervolgens reden om de demonstratie te verbieden.”
In werkelijkheid vermeldt de aanvraag het aantal van vijftigduizend. Jeroen Pols van
Viruswaanzin: ”De overheid probeert Viruswaanzin als een clubje met een marginaal aantal
sympathisanten neer te zetten. Intussen hebben honderdduizenden wanhopige mensen zich
gemeld. Dat bevalt de beleidsmakers kennelijk niet. Mensen zijn moe van het Nieuwe
Normaal.” Overal in het land hebben mensen bloemen neergelegd bij gemeentehuizen als
wake voor de stervende democratie.

De demonstratie is vastgelegd in een livestream die morgen online geplaatst
wordt. Hier is te zien wat zich werkelijk afgespeeld heeft op het Malieveld. U wordt hierbij opgeroepen beelden te delen met Viruswaanzin.nl via het tipformulier op deze website.

 » Lees verder

Demonstratie “Omarm de Vrijheid” verboden – Viruswaanzin

demonstratie-“omarm-de-vrijheid”-verboden-–-viruswaanzin

19-06-20 08:27:00,

beeld: dlmplus.nl

Rechter bevestigt verbod: ‘risico’s voor verspreiding coronavirus’

Viruswaanzin.nl heeft een kort geding aangespannen nadat de voorzitter van de veiligheidsregio eerder vandaag de demonstratie voor aanstaande zondag verbood. De rechter oordeelt in zijn uitspraak dat een verbod van de demonstratie toegelaten is ter bescherming van de gezondheid en voorkoming van wanordelijkheden.

Volgens de rechter is het niet mogelijk om bij een verwachte opkomst van 10 duizend deelnemers een veilige afstand te houden. De demonstratie zou ook het karakter van een groot evenement hebben. Hierdoor bestond het risico voor een grote opkomst vanuit het hele land met een aanzienlijk risico op wanordelijkheden. De rechter overweegt verder dat een kort geding zich niet leent om de wetenschappelijke waarde van de adviezen die leidend zijn in het kader van de bestrijding van het virus, en die breed gedragen worden door een grote groep deskundigen, te beoordelen.

Viruswaanzin.nl verbaast zich over de uitspraak. Kern van het kort geding was dat de voorzitter van de veiligheidsregio dient aan te tonen dat er een noodzaak bestaat om de demonstratie te verbieden. Het verweer beperkt zich echter tot een verwijzing naar het feit dat het COVID-19-virus op lijst A van de Wet Publieke gezondheid is geplaatst. Het verwijt van Viruswaanzin.nl is echter juist dat elke onderbouwing van de maatregelen ontbreekt. Van een brede steun van wetenschappers voor de maatregelen is geen sprake.

Door Viruswaanzin.nl is gewezen op de massale demonstratie van 1 juni 2020 voor Black Lifes Matter (BLM) op de Dam in Amsterdam. Ondanks de aanwezigheid van meer dan 15 duizend deelnemers die dicht op elkaar gepakt waren, zijn de ziekenhuizen en IC’s nog steeds leeg. Voor een verbod op het uitoefenen van een elementair grondrecht is het kennelijk voldoende om te wijzen op een niet nader onderbouwd gevaar, een fantoomvirus genaamd COVID-19. De strijd tegen het virus heeft de Nederlandse samenleving de afgelopen maanden daarentegen wel naar de rand van de afgrond gebracht.

Een ander bezwaar van de voorzitter was de aankondiging van meerdere aan betaalde voetbalclubs verbonden supporters die de demonstratie wilden bijwonen. Hierover is met de politie gesproken. De clubs gaven aan dat zij gezamenlijk en zonder clubkleuren wilden deelnemen. Het betaald voetbal ligt als gevolg van de maatregelen al maanden stil. De demonstratie morgen van BLM kan overigens wel doorgang vinden.

 » Lees verder

DEMONSTRATIE VAN HET VOLK – CSTV

demonstratie-van-het-volk-–-cstv

29-05-20 09:18:00,

“Onze demonstratie op het Malieveld, in welke vorm dan ook, zal vreedzaam plaatsvinden.

Dit willen wij graag extra benadrukken door alle Facebook berichten die de ronde doen.

Al onze demonstraties zijn vooralsnog zonder conflicten verlopen en wij zullen dit keer weer alles doen om ook deze demonstratie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Demonstratie van het volk zal voor iedereen op het Malieveld collectief juridische bijstand leveren.

Mocht Veiligheidsregio Haaglanden de mensenrechten schenden zullen wij Veiligheidsregio Haaglanden aansprakelijk stellen voor alle schade en maatschappelijke gevolgen.”

http://www.demonstratievanhetvolk.

 » Lees verder

Demonstratie bij het RIVM. Ook voor 5G: “eerst de volksgezondheid, en dan de rest” – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

demonstratie-bij-het-rivm.-ook-voor-5g:-“eerst-de-volksgezondheid,-en-dan-de-rest”-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

26-04-20 09:47:00,

Op zaterdag 25 april was de tweede wereldwijde actiedag om 5G te stoppen. Vanwege het coronavirus betrof dit vooral online protesten, waarbij mensen van over de hele wereld aangaven geen toestemming te geven voor de uitrol van 5G (“We Do Not Consent“).

Demonstratie bij RIVM in Zeist

Ook in Nederland waren er diverse acties. Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist demonstreerde gisteren rond 15.00 uur – keurig op 1,5 meter afstand van elkaar – bij het RIVM in Bilthoven. Zij hadden de actie ‘Fiets mee tegen 5G’ georganiseerd, waarbij ze al fietsend een aantal landmarks in de omgeving Zeist en Bilthoven met elkaar wilden verbinden. De fietstocht ging langs TNO, RIVM, GGD en het Outbreak Management Team.

Stralingsbewust Zeist: Het RIVM heeft zelf aangegeven dat het belangrijk is om vinger aan de pols te houden of 5G niet toch schadelijk is voor de volksgezondheid. Het is ook de taak van het RIVM om ons, net zoals bij Covid-19, te beschermen tegen de straling van 5G. Onze minister-president zei afgelopen dinsdag in zijn persconferentie over de coronamaatregelen letterlijk:

Mark Rutte: “…  Eerst de volksgezondheid, dan de rest  …”

De actiegroep roept Mark Rutte hierbij op om dit principe ook toe te passen op 5G. Dus nu stoppen met 5G (moratorium) en éérst goed en gedegen onderzoek doen naar de effecten van 5G op de volksgezondheid. En zoals Mark Rutte in de persconferentie over het coronavirus zelf ook al aangaf: “Voorzichtigheid nu, is beter dan spijt achteraf”. Dat geldt zeker ook voor 5G!

De GGD moet daarnaast ook voor onze gezondheid zorg dragen bij de huidige straling die er nu al is. Het is belangrijk dat mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling serieus worden genomen. Wij willen graag een goed gesprek, aldus Stralingsbewust Zeist. Bekijk onderstaand hun video (2:44 min.).

In de media:
RegioTV De Bilt: http://regiotvdebilt.nl/video/150427677/oog-op-de-bilt-demonstratie-voor-meer-onderzoek-naar-gevolgen-5g

Waardeer je onze nieuwsberichten?
Via een donatie kun je meehelpen om ons werk en deze website voort te zetten.
Klik hier voor meer informatie en voor de donatieknop. Alvast bedankt voor je hulp!

 » Lees verder

Demonstratie in München is uitgesteld | Stichting Vaccin Vrij

demonstratie-in-munchen-is-uitgesteld-|-stichting-vaccin-vrij

13-03-20 07:05:00,

De geplande demonstratie op 23-03-2020 is uitgesteld naar 10-10-2020. Het onderstaande bericht is opgesteld door de organisatie Netzwerk Impfentscheid Deutschland om aan te kondigen dat de demonstratie afgelast is. Maar de ontwikkelingen gaan snel en inmiddels is er een toezegging van Robert F. Kennedy en Vera Sharav om op 10-10-2020 te spreken.
 

Lieve vrijheidslievende medemens,

 
We hoeven zeker niet te wijzen op de moeilijke situatie waarin de wereld op dit moment verkeert vanwege de coronahype. Ook het orga-team denkt hier al dagen over na.

Na een discussie vandaag in de kerngroep over de aankondiging van minister van Volksgezondheid Spahn, hebben we besloten om de demonstratie uit te stellen tot het vroege najaar. Dit is vanwege de volgende redenen:

– We maken ons geen zorgen over de angst voor het coronavirus (die hebben we niet), maar we maken ons wel zorgen over de officiële maatregelen tegen de buitenlandse sprekers, en natuurlijk ook tegen degenen die aan de demonstratie deelnemen. Er dreigt al quarantaine als officiële vrijheidsberoving als slechts één persoon positief test. Of wij zouden er de schuld van kunnen krijgen als er nadien in Beieren nieuwe gevallen zouden opduiken.

– De pers staat niet aan onze kant en daarom bestaat er een reëel gevaar dat als de demonstratie wordt gehouden, de deelnemers worden omschreven als onverantwoordelijk, meedogenloos enzovoort, wat onze beweging meer schade zal berokkenen dan als wij het uitstellen tot de herfst.

– Sommige buitenlanders zijn al niet in staat om naar Duitsland te reizen. Ook uit Amerika komen de eerste stemmen die deelname (moeten) overwegen.

– Vluchten kunnen nu waarschijnlijk nog steeds gratis worden omgeboekt en ook andere reserveringen kunnen worden geannuleerd, wat een grote financiële opluchting zal zijn, omdat dezelfde kosten dan niet opnieuw gemaakt zullen hoeven worden. Maar dit kan niet een paar dagen voor de demo. Hier moet je relatief vroeg voor reageren.

– De autoriteiten kunnen de demo nog één dag voor 21 maart verbieden, wat gezien de huidige ontwikkelingen waarschijnlijk sowieso zal gebeuren. De schade zou dan vele malen groter zijn.

Voor velen is deze beslissing natuurlijk een grote teleurstelling. Ook voor ons was deze beslissing niet gemakkelijk; vele uren werden besteed aan “voors en tegens discussies”.

 » Lees verder

Demonstratie voor vrede in Amsterdam –

demonstratie-voor-vrede-in-amsterdam-–

09-01-20 09:01:00,

Op zaterdag 11 januari houdt een coalitie van groepen en partijen een vredesdemonstratie in Amsterdam. Het is interessant te zien dat alleen de SP zich actief inzet voor vrede, terwijl de overige politieke partijen afwezig zijn.

De SP organiseert samen met Amsterdams Vredesinitiatief en Stop Wapenhandel deze betoging tegen oorlog onder het motto “Geen oorlog met Iran”.

Escalatie

Met de aanval op de Iraanse generaal Soleimani kiest de Amerikaans president voor een verdere escalatie van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran. De Nederlandse regering heeft de aanval niet veroordeeld, en een Nederlands oorlogsschip zal nog steeds naar de Perzische Golf in het Midden-Oosten gaan.

Volgens de vredesstichters kan je democratie, veiligheid en stabiliteit niet met bommen brengen.
Zij schrijven:

“De enige winnaars van zo’n oorlog zijn de olie- en wapenindustrie. Er worden miljarden verdiend ten koste van groot menselijk leed. Wij staan op tegen oorlog, tegen imperialisme en voor vrede en democratie.”

In een petitie van de actiegroep ‘Stopdebommen.nl’ wordt de regering opgeroepen zich tegen de oorlog in Iran uit te spreken.

Oorlog in het Midden-Oosten

Het Westen is sinds 2001 in een vuile oorlog verwikkeld in het Midden-Oosten. In Afghanistan (2001), Irak (2003), Libië (2011) en opnieuw Irak en ook Syrië (2014) zijn ze binnengevallen. Ook voeren ze geheime oorlogen in Jemen, Pakistan en Somalië. Hierdoor is al meer dan 18 jaar een permanente oorlog aan de gang.

Nederland levert wapens voor de oorlogen. Saillant detail is dat de Reaper drone, waarmee de aanslag op de Iraanse generaal is gepleegd, een coproductie is met Fokker in Nederland. Volgens de initiatiefnemers Amsterdams Vredesinitiatief en Stop Wapenhandel biedt Nederland aan grote wapenfabrikanten de mogelijkheid om belasting te ontduiken (ontwijken noemen ze dat liever).

Zij zeggen dat Lockheed Martin, United Technologies en Boeing hiervan profiteren. Direct na de aanslag op de Iraanse generaal schoten de aandelenkoersen van deze bedrijven omhoog.

Raketaanval

Ondertussen heeft Iran als vergelding een raketaanval uitgevoerd op twee Amerikaanse bases in Irak. Vooraf waarschuwden zij de Irakezen hiervoor. Desondanks konden de Amerikanen de raketten niet onderscheppen en richten zij materiële schade aan.

 » Lees verder

Demonstratie tegen handel in producten uit illegale nederzettingen door Christenen voor Israël – The Rights Forum

demonstratie-tegen-handel-in-producten-uit-illegale-nederzettingen-door-christenen-voor-israel-–-the-rights-forum

18-12-19 10:11:00,

Gij zult niet stelen

Lees meer over
Christenen voor Israël Wijn

Gij zult niet stelen / Demonstratie tegen handel in producten uit illegale nederzettingen door Christenen voor Israël

De Israëlwinkel van Christenen voor Israël in Nijkerk is donderdag de locatie van een protestactie tegen de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies in bezet gebied. ‘Gij zult niet stelen.’

Voorbeeld van een wijn die door het Israël Producten Centrum wordt verkocht als ‘wijn uit Israël’, maar in werkelijkheid afkomstig is uit een illegale nederzetting op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.DocP 

Op donderdag 19 december organiseert DocP (Diensten en Onderzoek Centrum Palestina) een protestactie bij het ‘Israël Producten Centrum’ (IPC) in Nijkerk. Doel van de actie is de aandacht te vestigen op de betrokkenheid van het IPC bij de handel in producten uit de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’). Het IPC is nauw verwant aan de organisatie ‘Christenen voor Israël’.

‘Feestelijke verwenavond’

De actie van DocP wordt gehouden voor de deur van het IPC. Daar vindt op dat moment een ‘feestelijke verwenavond’ plaats, waarop bezoekers kennis kunnen maken met wijnen en andere producten uit Israël. Een deel daarvan komt echter niet uit Israël, maar uit de door Israël bezette Palestijnse en Syrische gebieden. Ze worden geproduceerd door Israëlische kolonisten, op gestolen land waarvan de lokale bevolking is verdreven.

De Israëlische kolonisering en exploitatie van bezet gebied geldt onder de Conventies van Genève als een grove schending van het internationaal recht, en onder het Statuut van Rome (het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof) als een oorlogsmisdaad, en gaat gepaard met massieve schendingen van de mensenrechten. Handelaren in kolonistenproducten, zoals het IPC, faciliteren die schendingen en betrekken daar hun klanten bij – in dit geval onder de noemer van een ‘feestelijke verwenavond’.

Feestelijk protest

Daar is niets feestelijks aan, stelt DocP, en om die reden wordt ertegen geprotesteerd. Activisten uit het hele land komen donderdag vanaf 18.00 uur samen om het IPC en de Christenen voor Israël op een stevig tegengeluid te tracteren. Dat gebeurt onder het genot van wijn en hapjes van onomstreden oorsprong. The Rights Forum sympathiseert met het initiatief.

 » Lees verder

Demonstratie bij Ahoy tegen wapens getest op burgers in Gaza, nu te koop in Rotterdam – DocP

demonstratie-bij-ahoy-tegen-wapens-getest-op-burgers-in-gaza,-nu-te-koop-in-rotterdam-–-docp

30-11-19 09:04:00,

We kwamen uit alle windrichtingen om te protesteren tegen de aanwezigheid van Israelische wapenfabrikanten op de NIDV beurs in de AHOY: o.a. uit Rotterdam, Amsterdam, Vlaardingen, Leiden, Den Haag, Zeist, maar ook Zwolle en Enschede. Palestijnen en Nederlanders protesteerden samen tegen de illegaliteit van Israels landroof, de vele aanvalsoorlogen tegen de Palestijnen en Arabische buurlanden, de grootschalige illegale inzet van wapens voor offensieve doeleinden, de wapenleveranties aan staten die ze inzetten tegen burgers (zoals Myanmar, India, de Filippijnen). Het testen van wapens op Palestijnen om ze vervolgens succesvol “als battlefield tested” op de markt te kunnen brengen. Daarom mogen Israelische bedrijven wat ons betreft niet in Nederland op de beurs staan.

“ja maar, er is toch een grijs gebied?” betoogde de heer Hans Hillen, voorheen minister van defensie, nu voorzitter van de NIDV. Nee meneer Hillen, wanneer het internationaal recht systematisch wordt geschonden is er geen grijs gebied.

Het regende pijpenstelen, maar dat deerde ons niet. De bezoekers troepten voorbij met hun vele decoraties op de borst gespeld, evenals nette dames op hoge hakken, rolkoffertjes achter zich aan trekkend, en namen vaak ietwat onwillig onze natte flyers aan.

 » Lees verder

Terugblik demonstratie in Eindhoven tegen 5G op 20 november – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

terugblik-demonstratie-in-eindhoven-tegen-5g-op-20-november-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

24-11-19 08:39:00,

Ruim twee maanden na de succesvolle landelijke demonstratie tegen 5G op 9 september in Den Haag, werd op woensdag 20 november de volgende demonstratie in Eindhoven gehouden. Ook daar wordt 5G al volop getest en is het zeker voor het gemeentebestuur goed dat we ons hebben laten zien en horen.

Er waren ruim 100 deelnemers, net zoveel als opgegeven bij de gemeente, en zij kwamen ook weer uit het hele land. Lang niet zo veel als in Den Haag, maar dat was ook wel te verwachten. Het was toch weer een zinvolle demonstratie en de sfeer was prima.

We liepen vanaf het 18 Septemberplein (vlakbij het station) via het drukke winkelgebied en langs terrassen naar het Stadhuisplein. Onderweg trokken we veel aandacht met onze borden, spandoeken en gezang. Op het Stadhuisplein hielden Alja, Marloes, Leendert, Nanny en Jan van Gils hun gloedvolle betogen.

   

Waar Mona Keijzer het niet nodig vond om naar de demonstratie in Den Haag te komen waar haar de ‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ aangeboden zou worden, was in Eindhoven de locoburgemeester Marcel Oosterveer (de burgemeester was verhinderd) wel bereid om de nieuwe en uitgebreide ‘Informatiemap 5G en Gezondheid’ in ontvangst te nemen. Deze is ook digitaal naar alle gemeenteraadsleden en het college van B en W verstuurd. De informatiemap kun je via deze link bekijken. Daar valt ook een deel van de toespraak van Leendert Vriens terug te lezen over de totstandkoming van de normen voor blootstelling aan straling van draadloze communicatie.

We kunnen terugkijken op een geslaagde demonstratie, ook al was deze niet zo massaal als in Den Haag. Onze dank voor de inspirerende speeches van de sprekers en alle deelnemers voor hun enthousiasme en positieve reacties.

Het Eindhovens Dagblad en het Algemeen Dagblad hadden al een paar dagen voor de demonstratie een aankondiging geplaatst en na afloop een artikel met foto. Al ben ik niet tevreden over het artikel, er is toch weer aandacht voor 5G geweest. Ik hoop dat dit soort manifestaties in meer steden gehouden worden want het is echt de hoogste tijd dat we ons laten zien en horen: STOP 5G. En ik hoop dat ook de Werkgroep 5G Eindhoven, die bezig is voorlichting te geven aan de gemeente,

 » Lees verder

29 nov. Den Haag: internationale demonstratie “Op naar Den Haag, #ICCJustice4Palestine!” – DocP

29-nov.-den-haag:-internationale-demonstratie-“op-naar-den-haag,-#iccjustice4palestine!”-–-docp

13-11-19 09:31:00,

Vrijdag 29 november, van 14u00 tot 17u00

Locatie: Internationaal Strafhof, Oude Waalsdorperweg 10, Den Haag

Op de Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse volk demonstreren verschillende Europese organisaties bij het Internationaal Strafhof in Den haag opdat eindelijk wordt overgegaan tot berechting van Israel.

De procureur-generaal van het Internationaal Strafhof (ICC International Criminal Court), gevestigd in Den Haag, Fatou Bensouda, weigert, de klachten te behandelen die tegen de Israëlische misdaden ingediend werden, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Recentelijk is de beroepskamer van het ICC verplicht geweest, haar op te dragen, terug te komen op haar weigering om het onderzoek voort te zetten over de bloedige bestorming, op 31 mei 2010, van de Israëlische piraterij op de Mavi Marmara, schip van de humanitaire flottielje, onderweg naar Gaza. Mme Bensouda heeft tot 2 december om haar kopie te herzien, maar zij alleen beslist. (In 2013 heeft de Unie der Comoren, onder wiens vlag de Mavi Marmara geregistreerd was, bij het ICC een klacht ingediend wegens oorlogsmisdaden. Maar mevrouw Bensouda heeft aangekondigd, dat zij geen vervolging tegen Israël zou instellen, want de misdaad was « onvoldoende massaal » !)

Overigens, zelfs wanneer het massale karakter van de misdaden van het apartheidsregime in het oog springt, zoals het geval is met de slachtpartijen van Gaza in de zomer van 2014 (meer dan 2.400 Palestijnse doden, van wie 600 kinderen), is mevrouw Bensouda niet gehaast : ze heeft nog steeds haar conclusies niet ingediend in dit dossier, dat nu al « ter studie » is gedurende meer dan 4 jaar.

De NGO’sAl-Haq, Al Mezan, evenals het Palestijns Centrum voor de Mensenrechten, hebben van hun kant talloze bewijzen verzameld van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, die sedert 2014 door Israël zijn begaan (vervolgingen, apartheid, diefstal, vernieling en plundering van Palestijnse bezittingen; zelfs van moord op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Ze hebben die, klachten ingediend bij de procureur-generaal van het ICC, in weerwil van de bewezen doodsbedreigingen van Israël tegen hun leden.

Er werden ook 650 zeer gedocumenteerde klachtendossiers naar behoren bij het ICC ingediend, betreffende de moorden en zware verwondingen waarvan manifestanten het slachtoffer waren ter gelegenheid van de Marsen van de Terugkeer in de Gazastrook.

Zullen die ook begraven worden door de procureur-generaal ?

 » Lees verder

28 nov. Rotterdam, Demonstratie: Stop de wapenhandel! Wapenembargo tegen Israel – DocP

28-nov.-rotterdam,-demonstratie:-stop-de-wapenhandel!-wapenembargo-tegen-israel-–-docp

08-11-19 10:31:00,

Donderdag 28 november, van 8u00 (´s morgens) tot 12u00 (´s middags)

Ahoyweg 10, Rotterdam

Komt allen!

Op 28 november vindt in Ahoy de wapenbeurs “NIDV Exhibition Defense and Security” plaats.

Wij vinden dat de wereldwijde wapenhandel moet stoppen. Er wordt heel veel geld verdiend met het zaaien van dood en verderf door de wapenindustrie.

Op deze beurs zullen ook 3 Israelische bedrijven aanwezig zijn, te weten ELBIT Systems Ltd, Israel Aerospace Industries (IAI) en Smart-shooters

De wereldwijde Boycot Divestment Sanctions movement (BDS) is voor een wapenboycot van Israël. Om deze reden zal de BDS beweging in Nederland een demonstratie houden op donderdag 28 november a.s. bij de AHOY te Rotterdam tijdens de NIDV Exhibition Defence and Security 2019.

De voornaamste argumenten voor een wapenboycot van Israël zijn:

– Israël voert een continue oorlog tegen de Palestijnse bevolking met een gemengde inzet van militairen, politie- en andere veiligheidsinstanties. Sinds april 2018 zijn alleen al in Gaza 250 Palestijnen gedood en 23.000 gewond door Israëlische scherpschutters; door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch worden deze acties scherp veroordeeld.

– Israël schendt bij voortduring het luchtruim van omliggende landen en bombardeert intensief in Syrië. Dit bedreigt de – ook voor Europa noodzakelijke – stabiliteit in het Midden-Oosten.

– Israël – de enige kernmacht in de regio – frustreert ongestraft het overleg over een kernwapenvrij Midden-Oosten.

– Door te vertrouwen op haar geavanceerde defensie- en veiligheidssector meent de Israëlische regering dat zij haar eigen gang kan gaan en geen enkel compromis hoeft te sluiten met de Palestijnse bevolking, de buurlanden en de bredere regio.

– Samenwerking met de Israëlische defensie- en veiligheidssector leidt tot een rechtvaardiging en een versterking van de in de vorige punten genoemde situatie.

 » Lees verder

Demonstratie in Eindhoven tegen de uitrol van 5G op woensdag 20 november – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

demonstratie-in-eindhoven-tegen-de-uitrol-van-5g-op-woensdag-20-november-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

24-10-19 05:48:00,

Na de succesvolle demonstratie tegen de uitrol van 5G in september in Den Haag gaan we op woensdag 20 november 2019 in Eindhoven demonstreren tegen 5G. We willen dat ook in Eindhoven de uitrol van 5G niet doorgaat.

Doe ook mee en meld je aan!

Waarom demonstreren?

5G is nog niet getest op gezondheid. Volgens staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) van Economische Zaken en Klimaat is 5G niet gevaarlijk en zij wijst daarbij op onderzoeken die in het verleden gedaan zijn toen er nog geen sprake was van 5G. Zij gaat volledig voorbij aan de 250 wetenschappers uit 42 landen die in het EU 5G Appeal waarschuwen voor de gevolgen van 5G voor de gezondheid. Ook zijn er oproepen om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen. De oproep 5G Space Appeal is op 24 oktober 2019 al 173.890 maal ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 201 landen.

Omdat de straling van 5G door de hogere frequenties niet ver in ons lichaam doordringt, wordt de belasting van de huid aanzienlijk groter. Ook omdat de blootstellingslimieten worden verhoogd zal blootstelling aan 5G permanente huidproblemen veroorzaken. Om 5G te installeren zullen overal antennes geplaatst worden, zoals in lantaarnpalen en bushokjes. Met 5G zullen er nergens meer stralingsarme gebieden zijn, terwijl velen nu al ernstige klachten hebben door 3G en 4G. De gezondheid van ons allen en vooral die van kwetsbare kleine kinderen staat op het spel. Maar ook onze privacy en veiligheid is in het geding.

Wanneer en waar demonstreren?

Op woensdag 20 november verzamelen we om 12.00 uur op het 18 Septemberplein in Eindhoven (naast het station, bij de Bijenkorf). We lopen daarna dwars door het winkelgebied naar het Stadhuisplein.

Kom net als in Den Haag, Brussel, Florence, Rome, Bern en diverse staten in Amerika in actie en meld je aan op eindhoven5Gnee@gmail.com.

De Werkgroep Eindhoven 5G Nee

 » Lees verder

Demonstratie tegen pensioenroof –

18-10-19 07:04:00,

Foto 123rf

Organisatoren roepen alle gepensioneerden en belanghebbenden op te protesteren tegen de pensioenroof door dit kabinet via de lage rekenrente op 1 november op het Malieveld in Den Haag.
Acht miljoen mensen worden beroofd.nu en in de toekomst bestolen.

Het protest wil
1. De rekenrente naar 3,5%
2. Geen verplichte belegging in staatsobligaties
3. Handhaven huidig pensioenstelsel
4. DNB van bindend advies naar vrijblijvend advies over rekenrente
5. Parlementaire enquête naar kwade opzet van Rutte, Dijsselbloem, Knot en Koolmees

Op het Malieveld zullen sprekers op het podium komen van pensioenfondsen, financieel experts, ouderenorganisaties, vakbonden en politieke partijen die zich uitspreken voor de rekenrente op 3,5%,
en verantwoordelijk minister Koolmees.

Toelichting

Ad 1:
Omdat het pensioen een spaarstelsel is waarvan het rendement van de beheerders leidend is in het bepalen van de rekenrente. De organisatie kiest voor 50% van het gemiddelde rendement over de afgelopen 10 jaar. De pensioenbeheerders haalden gemiddeld 7%, dus de rekenrente wordt 3,5%.

Ad 2:

De ECB rente en de rente op staatsobligaties worden op dit moment als politiek instrument gebruikt om geld van rijke landen en pensioenfondsen cadeau te doen aan arme landen in de EU.

Dit heeft niets met verantwoord beleggen te maken en daarom moeten pensioenfondsen zelf kunnen bepalen waarin ze beleggen, wat ze al tientallen jaren uitstekend doen. Geld heeft altijd een positieve waarde, dus als de EU of Nederland geld uit de pensioenfondsen willen lenen dan moeten zij hier een normale (positieve) rente voor betalen. Zoniet dan beleggen ze wel in iets anders.

Ad 4:
Het is geld van werknemers, en niet van de Nederlandse staat of DNB. De pensioenfondsen hebben meer verstand van beleggen dan DNB laat blijken. Voor de DNB is een kleinere rol op zijn plaats, zodat de pensioenfondsen niet langer last hebben van politieke beïnvloeding.

Ad 5:
Hoe meer je je verdiept in ons huidige ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ des te meer snap je dat de veranderingen door het kabinet moedwillig en kwaadaardig zijn, met het doel ons te beroven.

 » Lees verder

#Boerenprotest demonstratie van eensgezindheid – De Lange Mars Plus

#boerenprotest-demonstratie-van-eensgezindheid-–-de-lange-mars-plus

02-10-19 12:52:00,

1 oktober Malieveld foto R. Vellekoop

Wanneer maandagavond de eerste boeren per trekker vanuit het oosten van het land naar Den Haag vertrekken is de teneur gezet. De Haagse Burgemeester Krikke heeft hiervoor nog in alle flinkheid aangegeven dat slechts 75 tractoren op het Malieveld zouden worden toegelaten. De trekkers kunnen onderweg met korting tanken bij allerlei pompstations. Zelden twitteren automoblisiten vanuit de meer dan 1000 kilometer lange file op dinsdagochtend dat ze zelfs graag voor de boeren willen wachten.

De sfeer zit er vanaf dat moment goed in. De politie blokkade in Den Haag maakt überhaupt geen indruk op de vastberaden boeren. Hun bestaan staat op het spel en of je veeboer of akkerbouwer bent Den Haag moet nu maar eens ophouden met hun zwalkende beleid. Sommigen kiezen met hun trekkers voor alternatieve routes naar Den Haag.

View this post on Instagram

#boerenprotest, trekt zelfs via het strand op naar Malieveld, Den Haag

A post shared by Rob Vellekoop (@robvellekoop) on Oct 1, 2019 at 5:33am PDT

Minister Schouten speelt tijdens haar korte toespraak op het Malieveld nog even voor onbetrouwbaar politicus, wanneer ze roept dat tijdens haar regeerperiode geen halvering van de veestapel zal plaatsvinden. Met andere woorden de komende ander half jaar hoeven jullie je geen zorgen te maken. Dat is nu precies wat politici de boeren steeds aandoen: voortdurende onzekerheid zaaien door een beleid dat slechts voor een regeerperiode geldt en natuurlijk wordt de EU als excuus voor andere maatregelen achter de hand gehouden.

Nog een paar kamerleden komen hun zegje doen, zoals politici gewend zijn, namelijk hete lucht verkopen op het Malieveld.

Uit angst of uit pure intimidatie, zeg het maar, is het centrum rondom het Binnenhof veranderd in een vesting. Toegangswegen tot het Parlement zijn geblokkeerd met vrachtwagens van een boeronvriendelijk verhuurbedrijf. Twee waterkanonnen staat dichtbij de betoging opgesteld, wat verscholen onder de bomen en achter een linie van de ME.

Binnenhof volledig afgegrendeld.

 » Lees verder

Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking – The Rights Forum

Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking – The Rights Forum

05-10-18 07:50:00,

Nieuws

Amsterdam, 7 oktober

Jordaanvallei South Hebron Hills Negev Bedoeïenen Khan al-Ahmar

Amsterdam, 7 oktober / Palestijnse demonstratie tegen 70 jaar Israëlische onderdrukking

De demonstratie vindt plaats op zondag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur op de Dam in Amsterdam.

In het zicht van Israëlische militairen zwaait een Palestijn in Gaza met de Palestijnse vlag.Palestine News Network 

De Palestijnse gemeenschap in Nederland nodigt sympathisanten uit hun solidariteit te komen betuigen tijdens haar demonstratie van aankomende zondag op de Dam. Vanaf 13.00 uur protesteren de Palestijnen tegen het onrecht dat hen al zeventig jaar, sinds de stichting van de staat Israël, ten deel valt: een voortgaand proces van verdrijving en onderdrukking, dat gepaard gaat met oorlogsmisdaden en andere grove schendingen van het internationaal recht.

Khan al-Ahmar

De dreigende ontruiming en sloop van het bedoeïenendorp Khan al-Ahmar, die ieder moment kan plaatsvinden, is een actueel voorbeeld van dit proces. Ruim 180 bedoeïenen worden door de bezettende mogendheid Israël gedwongen hun woonplaats te verlaten, waar zij zich bijna zeventig jaar geleden vestigden nadat zij door diezelfde mogendheid waren verdreven uit hun leefgebied in de Naqab-woestijn (Negev). De gedwongen ontruiming is een oorlogsmisdaad, stelde Amnesty International eerder deze week in navolging van tal van andere mensenrechtenorganisaties. We schreven er eergisteren over.

Uit hetzelfde gebied werden eerder al zeker tien bedoeïenengemeenschappen gedwongen te vertrekken. En alleen al in ditzelfde centrale deel van de bezette Westelijke Jordaanoever zijn er nóg 45 gemeenschappen van bedoeïenen die met een gedwongen ‘transfer’ worden bedreigd. In de South Hebron Hills, de Jordaanvallei en de Naqab (Negev) speelt zich hetzelfde proces af. De kwetsbare Palestijnse bedoeïenengemeenschappen worden letterlijk in hun voortbestaan bedreigd.

Het onrecht dat de bedoeïenen wordt aangedaan is één facet van een veel breder proces van overheersing dat het Palestijnse volk al zeventig jaar van zijn elementaire rechten berooft. Tegen dit onrecht verheft de Palestijnse gemeenschap in Nederland zondag haar stem.

‘Opstand’ is in oktober het thema van de Maand van de Geschiedenis.

 » Lees verder