‘De Zorgverzekeringswet deugt niet, dus ik doe er niet aan mee’

08-10-18 06:17:00,

Wat gebeurt er als je jezelf aan de verplichte zorgverzekering probeert te onttrekken? Jordi Zwarts van de Bond voor Overheidszaken weigert al twaalf jaar om mee te doen aan het zorgstelsel. De Zorgverzekeringswet deugt niet, stelt hij, want de overheid mag een burger niet dwingen tot een contract met een zorgverzekeraar. Toen Zwarts zich begin dit jaar voor de rechter moest verdedigen tegenover verzekeraar VGZ, stelde de rechter hem in het gelijk. Wat betekent dat?

De 41-jarige Hagenaar Jordy Zwarts is een man met een missie: het herstel van de democratie en het beëindigen van ‘het corrupte ondemocratische wanbeleid’. In 2016 richtte hij de Nationale Bond tegen Overheidszaken op en daarna ook de politieke partij Forum voor Den Haag. Eind augustus dit jaar bracht zijn missie Zwarts op het politiebureau aan de Gevers Deynootstraat in Den Haag. Daar deed hij aangifte van onder meer stalking, gijzeling, vrijheidsberoving, valsheid in geschrifte en geestelijke mishandeling.

Volgens Zwarts zijn meerdere bedrijven en instanties verantwoordelijk voor al deze onrechtmatige en strafbare handelingen, waaronder zorgverzekeraar VGZ, het Centraal Administratiekantoor (CAK), het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) en het Zorginstituut Nederland. Zij zouden hebben samengespannen met een aantal incassobureaus en de gemeentelijke Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid om Zwarts een zorgverzekeringspremie uit de zak te kloppen, een verzekering die hij niet als rechtmatig erkent. Sterker nog, het afdwingen van een overeenkomst voor die premiebetalingen noemt de Hagenaar op zichzelf al strafbaar: ‘De wettelijke bestuursrechtelijke premie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht. De overheid probeert je vanuit het bestuursrecht te dwingen tot het afsluiten van een commercieel privaatrechtelijk contract, en dat is strafbaar.’

‘De wettelijke bestuursrechtelijke premie is een onaanvaardbare doorkruising van het recht’

De aangifte van Zwarts is een uitvloeisel van de jarenlange strijd met instanties die ontstond omdat hij weigerde zorgpremie te betalen. Die strijd bereikte in april een voorlopige climax in de rechtszaal. Zwarts werd gedaagd door de VGZ, de verzekeraar waar hij door het CAK als onverzekerde werd ondergebracht. Hij stelde voor de rechtbank niet verzekerd te zijn bij de VGZ omdat er nooit sprake was geweest van een overeenkomst tussen hem en de verzekeraar. De rechter gaf hem gelijk, omdat de VGZ niet kon aantonen dat het tegendeel het geval was: ‘Nu VGZ niet in staat is de door haar gestelde overeenkomst over te leggen en zij bovendien geen uiteenzetting heeft gegeven omtrent de wijze waarop die door haar gestelde overeenkomst tot stand is gekomen dient naar het oordeel van de kantonrechter in deze procedure er vanuit te worden gegaan dat de door VGZ gestelde overeenkomst niet tot stand is gekomen.’

Burgerlijk wetboek

Hoe lukte het Zwarts om voor een rechter onder de betaling van zijn achterstallige zorgpremie uit te komen?

 » Lees verder

‘MH17-onderzoek deugt niet’

11-07-18 04:15:00,

Wie heeft MH17 neergehaald? Voor de Nederlandse regering staat vast dat het Russische leger blaam treft. Maar volgens onderzoeker Max van der Werff is er alle reden tot twijfel. “Op basis van het bewijsmateriaal dat openbaar is gemaakt kan ik nog steeds geen definitieve conclusie trekken.”

De ramp met vlucht MH17 is veroorzaakt door een Buk-raket die gelanceerd werd vanuit een landbouwveld in Oost-Oekraïne dat in handen was van pro-Russische rebellen. Aldus maakte de officiële onderzoekers van het Joint Investigation Team (JIT) in 2016 bekend. De installatie waarmee de fatale Buk-raket gelanceerd was, zou vanuit Rusland naar Oekraïne zijn vervoerd. In mei van dit jaar voegde het JIT daaraan toe dat de Buk-installatie afkomstig is van de 53ste brigade van het Russische leger, maar dat nog onduidelijk is of deze zelf actief betrokken is geweest bij het neerhalen van het Maleisische passagiersvliegtuig. Aansluitend stelden Nederland en Australië de Russische Federatie aansprakelijk voor de ramp.

Weinigen lijken nog te twijfelen aan de officiële lezing van het JIT. Rusland is de grote schuldige, als we de overheid en de landelijke media moeten geloven. MH17-blogger Max van der Werff blijft echter stug volhouden dat het onderzoek van het JIT op essentiële onderdelen mank gaat. Van der Werffs naam mag dan ontbreken in de krantenkolommen en in actualiteitenprogramma’s op radio en tv; zijn bevindingen worden op waarde geschat door diverse betrokkenen die er toe doen, niet in de laatste plaats door rechercheurs van het JIT. Van der Werff is drie keer uitgebreid door ze geïnterviewd, en heeft spullen aan ze overgedragen die hij had gekregen van omwonenden van de rampplek. Van der Werff is twee keer naar Oost-Oekraïne getogen om zelf onderzoek te doen. Hij spreekt Russisch, heeft een achtergrond als bedrijfsrechercheur en heeft duizenden uren besteed aan het achterhalen van de ware toedracht van de ramp. Zijn bevindingen zijn te lezen op zijn blog Kremlintroll.

Novini publiceerde een jaar geleden een uitgebreid duo-interview met Van der Werff en een andere MH17-blogger, Marcel van der Berg, die zeker zegt te zijn van de betrokkenheid van Rusland bij de ramp. Novini heeft beide experts uitgenodigd een vervolg te geven aan hun tweegesprek, maar Van den Berg was ditmaal niet bereid zijn medewerking te verlenen.

 » Lees verder