“Doorontwikkelen verhaallijn en toon” – waarom niet gewoon eerlijke en transparante voorlichting? | Stichting Vaccin Vrij

19-12-20 12:01:00,

Op 1 november was er een informele bijeenkomst in het Catshuis in Den Haag. Kennelijk is er gesproken over hoe de “voorlichting” moet worden voortgezet, want de onderstaande afbeelding was een bijlage bij de Kamerbrief van Hugo de Jonge over de “stand van zaken rond het coronavirus”.

 
Het is duidelijk dat er sprake is van een “strategie”, een manipulatieve verhaallijn, die kennelijk aangepast moet worden. De eerdere strategie heeft niet langer het beoogde effect, dus de politiek gooit het over een andere boeg.

“De gedragsdriver was: Angst voor het coronavirus/het onbekende als voornaamste impuls voor gedrag. En wordt: Het volgen van de sociale norm. Mondkapje in de supermarkt: eerst droeg 10% het, toen 20%, 30% en nu misschien wel meer dan 75% als aanvulling op de sociale norm.”

Blah, blah, blah. Politici volgen braaf hun “verhaallijn” en de burgers volgen braaf de politici. Hoe lang nog?

Het vaccin verkopen

 
Angst is de beste strategie om de bevolking zover te krijgen om “vrijwillig” mee te werken; dat zien we niet alleen bij COVID-19, maar ook bij het Rijksvaccinatieprogramma. Elk nieuw vaccin – zonder uitzondering – wordt vooraf gegaan door een media campagne, die angst genereert voor de ziekte en het vaccin aanprijst als enige oplossing. Zo werkt dat kennelijk. Als het vaccin maar verkocht wordt?

 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/12/08/doorontwikkeling-verhaallijn-en-toon

 » Lees verder