Over het dragen van mondkapjes – effectief of onzin? | Stichting Vaccin Vrij

over-het-dragen-van-mondkapjes-–-effectief-of-onzin?-|-stichting-vaccin-vrij

29-05-20 09:33:00,

“Vanaf 1 juni gaat het openbaar vervoer weer volgens de normale dienstregeling rijden. Reizigers zijn dan wel verplicht een ‘niet-medisch’ mondkapje te dragen en maximaal 40 procent van de plaatsen mag bezet zijn.” – NOS 06-05-20201[1]

Een nieuwe normaal in de trein. Is dit noodzakelijk? Of is het theater voor van het in stand houden van de angstcultuur. Elke keer dat we iemand zien rondlopen met een mondkapje op wordt er tenslotte op dezelfde knoppen gedrukt: Corona – gevaar – corona – gevaar – corona – gevaar…

De cijfers en de realiteit

De mensheid loopt al sinds het begin der tijden rond in een oceaan van triljoenen bacteriën en virussen. Zolang er adem door een mondkapje heengaat, zullen die micro-organismen er ook wel doorheen gaan, en bovendien… de epidemie is zo goed als voorbij toch? Het RIVM geeft op 27 mei bijvoorbeeld de volgende cijfers over de ziekenhuisopnames:2

 

De negatieve effecten van mondkapjes

Mondkapjes veranderen de samenstelling van de lucht die u inademt, en dat heeft een negatief effect op uw gezondheid. Onderzoeksjournalist Del Bigtree heeft op zijn gebruikelijke grondige manier het gebruik van mondkapjes onderzocht. Waarom verplicht en waarom geen aandacht voor de “bijwerkingen” van mondkapjes?

De verplichting in Amerika werd voorafgegaan door een mediacampagne, waar acteur Matthew McConaughey zich voor heeft laten gebruiken – dit ziet u in het eerste deel van onderstaand fragment uit de Amerikaanse talkshow de HIGHWIRE van Bigtree.

Vanaf 08:40 min interviewt Bigtree microbioloog en immunoloog Dolores Cahill PhD.

En toen gebeurde er dit…

 
Nog voordat we het blog op de site had geplaatst was de ondertitelde versie van deze aflevering over mondkapjes door Youtube off-line gehaald “vanwege het schenden van de servicevoorwaarden van Youtube”. Huh? We hebben contact opgenomen met Youtube, en hopen hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Een deel van het door ons ondertitelde fragment is ook elders geupload, dus u kunt dit alsnog bekijken. De eerste twee minuten zijn een intoductie over het werk van Dolores Cahill. Dell Bigtree zucht daarna: “Ik begijp er maar de helft van”. Cahill heeft diepgaand wetenschappelijk onderzoek heeft verricht op het gebied van ziekteverwekkers en de reactie van het immuunsysteem.

 » Lees verder

De gevaren van het dragen van een mondkapje – De Lange Mars plus

de-gevaren-van-het-dragen-van-een-mondkapje-–-de-lange-mars-plus

29-05-20 06:36:00,

Met ingang van 1 juni moeten reizigers in het openbaar vervoer een (niet medisch) mondkapje dragen. Het RIVM is niet voor maar ook niet tegen. Toch maakt Rutte het verplicht. Wat zeggen onafhankelijke artsen over het mondmasker?

Blaylock

Dr. Russell Blaylock, neurochirurg, waarschuwt niet alleen dat mondkapjes gezonde mensen niet beschermen voor ziekte, maar dat ze ook ernstige gezondheidsklachten kunnen veroorzaken voor de dragers. Als je ziek bent kan je beter geen mondmasker dragen, schrijft hij.

Hij wijst er fijntjes op dat er geen onderzoeken zijn die aantonen dat een mondkapje enig effect heeft op de overdracht van het covid-19 virus. Daarom moeten we te rade bij onderzoeken van het influenza virus overdracht. En ook daar ontbreekt het bewijs.

Blijkbaar is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dragen van mondkapjes noodzakelijk maakt.

Risico’s

Zijn er misschien risico’s voor het dragen ervan? Sommige onderzoeken bevestigen dit. De optredende klachten variëren van hoofdpijn, luchtwegklachten, CO2 ophoping, hypoxie (zuurstoftekort in de weefsels), tot aan ernstige levensbedreigende complicaties.

Onderzoekers hebben ontdekt dat door het mondkapje het zuurstofgehalte in het bloed aanzienlijk vermindert. Des te langer het masker wordt gedragen, des te meer daalt het zuurstofniveau in het bloed. Dit heeft dan weer een negatief effect op het immuunsysteem. Hierdoor zorgt een mondmasker juist voor een verhoogd risico op infecties.

Er is nog een ander gevaar van het dragen van mondmaskers op dagelijkse basis, zo vervolgt Blaylock zijn betoog, met name gedurende meerdere uren. Als iemand besmet is met een luchtwegvirus kan iets van het virus uitgestoten worden bij iedere ademhaling.  Hierdoor zal iemand met een goed sluitend mondkapje virussen steeds opnieuw inademen waardoor de concentratie van het virus in de longen en neus passages toeneemt.

Lees hier Blaylocks artikel

Cahill

Kijk hier de video waarin professor Cahill (vanaf minuut 8.32) haar verhaal doet.

De Ierse professor Cahill vertelt aan Del Bigtree in een interview het volgende.
Mondmaskers zorgen dat de drager minder zuurstof binnenkrijgt. Dat zet je immuunsysteem onder druk. De latent aanwezige virussen, inclusief corona, zullen juist opnieuw naar boven komen.

 » Lees verder

Het dragen van gezichtsmaskers veroorzaakt ernstige risico’s voor gezonde mensen – Dutch Anarchy

het-dragen-van-gezichtsmaskers-veroorzaakt-ernstige-risico’s-voor-gezonde-mensen-–-dutch-anarchy

18-05-20 08:37:00,


Dr. Russell Blaylock waarschuwt dat gezichtsmaskers geen bescherming bieden tegen ziekten of infecties, maar dat ze juist ernstige gezondheidsrisico’s voor de drager met zich meebrengen. Het komt erop neer dat als je NIET ziek bent, je vooral geen gezichtsmasker moet dragen.

Veel winkels laten geen klanten toe zonder het dragen van een gezichtsmasker. Als je wilt reizen met het openbaar vervoer vanaf 1 juni ben je verplicht om een gezichtsmasker te dragen. Is er enige logica of wetenschappelijke onderbouwing voor deze draconische maatregelen of is het dragen van een masker door gezonde mensen, net als de meeste lockdown maatregelen, onlogisch en juist schadelijk voor de gezondheid?

Met de komst van de zogenaamde COVID-19 pandemie hebben we een aantal medische praktijken gezien die weinig of totaal geen wetenschappelijke onderbouwing hebben met betrekking tot het terugdringen van de verspreiding van deze infectie. Een van deze maatregelen is het dragen van gezichtsmaskers, ofwel een chirurgisch masker, ofwel een bandana of N95 beademingsmasker. Toen deze pandemie begon en we weinig wisten over het virus zelf of over zijn epidemiologisch gedrag, werd aangenomen dat het zich, in termen van verspreiding onder gemeenschappen, zou gedragen als andere respiratoire virussen. Na vele intensieve studies van dit virus en het gedrag ervan is er vrijwel niks gebeurd om deze perceptie te veranderen.

Dit is een beetje een ongewoon virus in die zin dat voor de overgrote meerderheid van de mensen die met het virus besmet zijn, men ofwel geen ziekte (asymptotisch), ofwel zeer weinig ziekte ervaart. Slechts een zeer klein aantal mensen loopt het risico op een mogelijk ernstige verloop van de infectie – vooral mensen met een onderliggende ernstige medische aandoening in combinatie met een gevorderde leeftijd en kwetsbaarheid, mensen met een immuun remmende aandoening en terminale verpleeghuispatiënten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het behandelingsprotocol dat door het RIVM en/of het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) aan de behandelende artsen wordt verstrekt, voornamelijk intubatie en gebruik van een ventilator (beademingsapparaat), aanzienlijk kan hebben bijgedragen aan het hoge sterftecijfer bij deze geselecteerde personen.

Door het dragen van een masker zullen de uitgeademde virussen niet kunnen ontsnappen en zich concentreren in de neusgangen, de reukzenuwen binnendringen en zich direct naar de hersenen verplaatsen.

 » Lees verder

Wereldgezondheidsorganisatie – dragen van mondkapjes voor bevolking creëert vals gevoel van veiligheid | Stichting Vaccin Vrij

wereldgezondheidsorganisatie-–-dragen-van-mondkapjes-voor-bevolking-creeert-vals-gevoel-van-veiligheid-|-stichting-vaccin-vrij

30-04-20 08:57:00,

Het volgende artikel is een vertaling van “FACE IT: The Evidence Proving the Effectiveness of Community Mask Wearing Doesn’t Exist; The WHO Agrees”, dat werd gepubliceerd op www.greenmedinfo.com

Het bewijs van effectiviteit van het dragen van mondkapjes bestaat niet

Meerdere steden in Amerika willen het gebruik van mondkapjes in het openbaar verplichten stellen. Maar de Wereldgezondheidsorganisatie raadt het dragen van mondkapjes in haar 2020-richtlijnen af, wegens een gebrek aan ondersteunend wetenschappelijk bewijs en de mogelijkheid van een verhoogde ziekteoverdracht door onjuist gebruik.

In het “Advice on the use of masks in the community, during home care and in healthcare settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak: interim guidance, 29 Januari 2020” staat:

“Het dragen van mondkapjes, kan onnodige kosten en een vals gevoel van veiligheid veroorzaken, wat kan leiden tot het verwaarlozen van andere essentiële maatregelen, zoals maatregelen op het gebied van handhygiëne”.

In feite is het advies van de WHO een waarschuwing dat het onjuiste gebruik van mondkapjes zelfs “het risico van overdracht kan verhogen vanwege het onjuiste gebruik en verwijdering van mondkapjes.”

 
Gezien het feit dat sommige steden in de Verenigde Staten nu het gebruik van mondkapjes verplichten, zouden de volgende strenge aanbevelingen van de WHO moeten worden opgevolgd om een theoretisch voordeel te bieden:
 

• Plaats het mondkapje zorgvuldig om mond en neus te bedekken en bind het stevig vast om eventuele gaten tussen het gezicht en het masker te minimaliseren.

• Tijdens het gebruik het mondkapje niet aanraken en het mondkapje met de juiste techniek verwijderen (d.w.z. de voorkant niet aanraken, maar de veter van achteren verwijderen).

• Na verwijdering, of wanneer u per ongeluk een gebruikt mondkapje aanraakt, reinigt u uw handen met een vloeibare zeep op alcoholbasis of met water en zeep, met name wanneer het mondkapje zichtbaar vervuild is.

• Vervang het mondkapje door een nieuw, schoon en droog masker zodra het vochtig wordt.

• Gebruik mondkapjes voor eenmalig gebruik niet nog een keer

• Gooi de mondkapjes voor eenmalig gebruik direct na elk gebruik weg.

• Stoffen mondkapjes (bijv. katoen of gaas) worden onder geen enkele omstandigheid aanbevolen.

 » Lees verder