Geen surrogaat | Driegonaal

geen-surrogaat-|-driegonaal

15-07-19 10:02:00,

“Vóór alles ligt het mij vandaag na aan het hart om u een en ander te vertellen met het oog op wat vanuit de impulsen van onze tijd, vanuit de nood van onze tijd, tegen de mensen moet worden gezegd in een geschrift van mij over het sociale vraagstuk, dat in de komende dagen zal verschijnen. Dit geschrift zal heten De kernpunten van het sociale vraagstuk in de werkelijke eisen van het leven nu en in de toekomst. Uit de beschouwingen van de afgelopen dagen, die eigenlijk slechts een voortzetting en een uitbreiding zijn van de beschouwingen die wij hier sinds vele weken hebben gehouden, zult u hebben opgemaakt dat hetgeen ik juist met betrekking tot het sociale vraagstuk zal moeten zeggen, niet een soort zijstroming is naast dat wat in ons hele geesteswetenschappelijke streven leeft, maar dat wij het inderdaad zó moeten zien dat dit geesteswetenschappelijk streven juist door de hem eigen aard, begrip ontwikkelt voor de behoeften en de eisen van het heden en de naaste toekomst, en dat het nu eenmaal zo is dat het juist voor het karakter van onze tijd kenmerkend is, dat de nood van de tijd alleen radicaal kan worden opgelost vanuit geestelijke impulsen. Al het andere dat zou worden geprobeerd – ik heb dit al vanuit de meest verschillende gezichtspunten benadrukt – zou toch hoogstens een surrogaat kunnen zijn. Ook het uiterlijke dat zou moeten worden gedaan, zal van een zodanige natuur moeten zijn dat, ik zal niet zeggen een bepaalde vorm van geesteswetenschap, maar dat een geestesleven dat naar de werkelijke geest streeft, binnen de sociale ordening mogelijk wordt.”
(Rudolf Steiner in een voordracht van 14 april 1919, GA 190)

[Opgenomen in: Driegonaal, jrg.35, nr.1/2, april 2019]  » Lees verder

Driegonaal Nieuwsbrief Juni 2019

driegonaal-nieuwsbrief-juni-2019

07-06-19 06:18:00,

E-DAY

Nadat we gisteren de viering van 75 jaar D-Day beleefden, gaat alle aandacht vandaag uit naar de viering van 75 jaar E-Day. Was D-Day (in de beeldvorming) het begin van het einde van de bezetting van Europa door Nazi-Duitsland, zo staat E-Day in het teken van de herdenking van 75 jaar economische macht van de Verenigde Staten van Amerika.

De Europese wederopbouw, mede gefaciliteerd door het ‘Marshallplan’, betekende ook de inkadering van de Europese economie in de Amerikaanse; het proces van dekolonisatie dat na het einde van de tweede wereldoorlog zijn vaart nam, maakte nieuwe zelfstandige staten in Afrika, Azië en elders tot drijfhout op de golven van het door de VS  gedomineerde economische stelsel.

Uiterlijk sinds het einde van die oorlog kan tot op grote hoogte met recht worden gezegd: “economie is de voortzetting van de oorlog, met andere middelen”.

Dat de wereldwijde Amerikaanse economische dominantie 75 jaar na E-Day als nooit tevoren wordt uitgedaagd, door China, biedt een weinig verheugend perspectief. Het Chinese staatskapitalisme verenigt de schaduwkanten van het Amerikaanse kapitalisme (met als bestanddelen o.a. vrijheid van uitbuiting; vrijheid van consumentenbedrog en vrijheid van vernietiging van de aarde) met de wil het individu volledig te conditioneren en in te passen in de staatsideologie. Het Amerikaans-getinte kapitalisme doet dat anders: het maakt het individu tot een systeemgetrouw mak lam door hem te verdoven met welvaart, technologie en de schijn van vrijheid.

De tweestrijd tussen China en de VS zal tot niets vruchtbaars leiden en slechts het besef dat een andere economie mogelijk is nog verder afdempen. En boven de tweestrijd uit, hebben beide ‘economische systemen’ met elkaar gemeen dat zij een aanval doen op de vrije ontwikkeling van het individu.

Zo in de tijd van Pinksteren, door Rudolf Steiner eens gekarakteriseerd als “het feest van de vrije individualiteit”, is het – anders dan mee te deinen in het uiterlijk vertoon van de D-Day herdenking – misschien beter  om eens na te zoeken waarmee Rudolf Steiner zich bezighield, in juni 1919 – honderd jaar geleden. (jh)


Rudolf Steiner in juni 1919

Het is van groot belang dat wij tot inzicht komen in de samenhang tussen het loze gezwets van onze tijd en het onderwijs zoals wij dat nu kennen.

 » Lees verder

Driegonaal Nieuwsbrief Maart 2019

driegonaal-nieuwsbrief-maart-2019

07-03-19 12:39:00,

In deze Nieuwsbrief:

– Over de zin en onzin van aandelen

– De Nearchus Consumenten Kring

– Agenda

 

Over de zin en onzin van aandelenWanneer een bedrijf van start gaat is daar altijd kapitaal voor nodig: het geld waarmee de eerste investeringen gedaan kunnen worden. Ook een bestaand bedrijf dat wil uitbreiden heeft meestal extra kapitaal nodig.

Ondernemen zonder kapitaal is onmogelijk. Je zou kunnen zeggen dat kapitaal het gereedschap is waarmee een ondernemer werkt en zonder dit gereedschap kan hij niet aan de slag.

Eén van de manieren waarop een onderneming aan kapitaal kan komen is door aandelen uit te geven. Degenen die een aandeel kopen worden voor een deel eigenaar van de onderneming. Bovendien helpen zij de onderneming aan het benodigde kapitaal.

Wie een aandeel koopt om daarmee de onderneming aan kapitaal te helpen, draagt bij aan de ontwikkeling van de onderneming. Hij of zij neemt deel aan die ontwikkeling. Wanneer die ontwikkeling positief verloopt ontvangt de aandeelhouder mogelijk jaarlijks een bescheiden dividend: een winstuitkering per aandeel. En als het met de onderneming minder goed gaat is er geen winstuitkering.

Tot zover is er geen vuiltje aan de lucht: aandeelhouders helpen een onderneming aan het benodigde kapitaal, verbinden zich met de ontwikkeling van die onderneming en ontvangen daarvoor een kleine vergoeding als die ontwikkeling goed verloopt.

De andere kant van aandelen
We zien in de werkelijkheid echter met of via aandelen ook andere dingen gebeuren. Aandeelhouders van een goed renderend bedrijf dringen aan op reorganisatie waardoor duizenden medewerkers op straat komen te staan. Aandeelhouders verwerven een onderneming om deze bijvoorbeeld op te splitsen, te herfinancieren en met grote schulden (‘geplukt’) weer los te laten. Aandeelhouders eisen voortdurend het hoogste rendement op hun investering zodat ondernemingen hun productie overhevelen naar landen met miserabele arbeidsomstandigheden.

Dergelijke dingen zijn mogelijk omdat aandeelhouders, als mede-eigenaren, ook zeggenschap over de koers van een onderneming hebben.

Dat wordt in de hand gewerkt door het feit dat aandelen verhandeld kunnen worden. Dat gebeurt op de beurs: de ‘markt’ voor aandelen. Wie een aandeel bezit kan dat weer verkopen. Bij dit ‘door-verkopen’ van aandelen heeft de onderneming zelf geen direct belang.

 » Lees verder

Driegonaal Nieuwsbrief

Driegonaal Nieuwsbrief

07-07-18 06:23:00,

Zo’n tien maal per jaar verspreiden wij de Driegonaal Nieuwsbrief. Vandaag is er weer een verzonden. De Nieuwsbrief bevat meestal een of twee artikelen, een agenda met driegeledingsactiviteiten en soms korte nieuwsberichten.

U ontvangt de Nieuwsbrief wanneer u zich inschrijft, zie de kolom hier rechts.

Twee fragmenten uit de Nieuwsbrief van vandaag:

Meld misdaad anoniem (Drs Teentjes)

Jaja, waarin een klein land groot kan zijn!
Nederland is al jarenlang een landbouwkundig mirakel omdat de intensieve landbouw die wij hier tot in het uiterste weten te bedrijven tot onevenredige hoge opbrengsten (aan zuivel, vlees en wat al niet meer) leidt… Ook en met dezelfde praktijk laten wij de wereld al jarenlang zien dat het globale geloof in ‘de vrije markt’ op driemaal niets is gebaseerd.

Minister Carola Schouten maakte dit op 19 juni jl nog eens goed duidelijk. Toen kondigde zij namelijk een meldpunt aan waar boeren anoniem kunnen melden dat zij worden afgeknepen door supermarkten en andere overmachtige afnemers van de landbouwproductie.

“De boeren staan onderaan de keten en zijn het kwetsbaarst voor de partijen die hen afknijpen”, aldus de minister op NPO Radio 1. De minister is er ook van op de hoogte dat de boeren dat probleem zelf niet kunnen aanpakken, want “als ze dat wel doen, is de afnemer snel klaar met je.”
….

Producent en consument (Dieter Brüll)

Vandaag staat tegenover de geconcentreerde producent niet alleen de individuele, doch bovenal de geprogrammeerde consument. Wat in het belang van de productie is, wordt hem aangepraat door open of verborgen verleiders via de beheersing van de media, via beheersing van de handel, via lobby’s bij de overheid. – Een economisch leven in dienst van de medemens, in dienst van de behoefte zou er structureel voor moeten zorgen, dat slechts geproduceerd kan worden als de vraag autonoom is aangetoond. Het economische leven behoort niet als een pomp goederen naar en in de consumenten te pompen, doch de productie zou vanuit de zuigkracht van de consumptieve behoefte geregeld moeten worden.

….

 » Lees verder