Dubbele petten Loek Winter nekken IJsselmeerziekenhuizen

dubbele-petten-loek-winter-nekken-ijsselmeerziekenhuizen

06-11-18 11:04:00,

De stichting IJsselmeerziekenhuizen droeg vanaf januari 2017 een groot financieel risico via de medicijnen die het inkocht bij een Duits bedrijf. Zestien maanden lang liep de schuld die hierdoor bij zorgverzekeraars ontstond, maandelijks met een paar ton op. Niet alleen grepen bestuurders tot mei van dit jaar niet in; bestuurder Loek Winter en directeur Tim Roldaan blijken zelf belangen te hebben bij het Duitse bedrijf in kwestie. Dit alles blijkt uit onderzoek van Follow the Money.

Dit stuk in 1 minuut

  • De failliete IJsselmeerziekenhuizen blijken een enorm financieel risico te hebben gelopen met kankermedicijnen die ze bij het Duitse bedrijf Zytoservice inkochten. Ziekenhuisbestuurder Loek Winter en ziekenhuisdirecteur Tim Roldaan hadden een zakelijk belang bij dat bedrijf.

  • Deze medicijnen konden vanaf 1 januari 2017 niet langer bij de zorgverzekeraars in rekening worden gebracht, vanwege een wijziging in de regels voor het declareren van medicijnen. De ‘declaratietaal’ veranderde.

  • De rekening liep op met honderdduizenden euro’s per maand. Bij zorgverzekeraars die vooruit betaalden leverde dat een schuld op, omdat er geen facturen konden worden ingediend. Bij het Zilveren Kruis ontstond op deze manier een schuld van 3 miljoen euro, de helft van wat deze verzekeraar in totaal nog tegoed heeft van het ziekenhuis.

  • Niet alle verzekeraars betaalden vooruit. De VGZ, waar 18 procent van de ziekenhuispatiënten verzekerd is, wachtte tot er facturen kwamen die betaald konden worden. Die kon het ziekenhuis echter niet versturen, waardoor de IJsselmeerziekenhuizen zelf het geld voor deze patiënten moest voorschieten.

  • Het bestuur van de IJsselmeerziekenhuizen kwam pas halverwege 2017 in actie. Maar de situatie veranderde pas in mei 2018. De totale schade was inmiddels opgelopen tot tussen de 3 en 5 miljoen euro. Of de medicijnen ooit declarabel worden, is nog steeds niet zeker.

  • Dat de belangen van de IJsselmeerziekenhuizen en het bedrijf van Loek Winter en Tim Roldaan vanaf 2017 tegenstrijdig waren, roept de vraag op of er sprake is van verwijtbaar handelen door de bestuurders. Experts zeggen in elk geval dat het ziekenhuis dit risico niet had mogen lopen, gezien haar zwakke financiële positie.


Lees verder

Twee ziekenhuizen gingen afgelopen maand failliet. Ze waren eigendom van de MC Groep,

 » Lees verder

Het dubbele gezicht van Femke Halsema | Uitpers

Het dubbele gezicht van Femke Halsema | Uitpers

11-09-18 09:52:00,

Het is alweer ruim een maand geleden, dat Femke Halsema, voormalig polica van Groen-Links, op donderdag 12 juli 2018 officieel beëdigd is als burgemeester van Amsterdam.

Zij geldt als progressief en anti-racistisch, maar IK zeg, dat de werkelijkheid wel iets anders ligt: Halsema is “two faced”. Ze pretendeert het ene te zijn, maar doet het andere.

Twee van haar uitspraken:

“Als uw burgemeester beschouw ik het hoeden van vrijheid, helpen die belofte voor alle Amsterdammers gestand te doen, als mijn eerste en grootste verantwoordelijkheid.”

“Natuurlijk is de islam een probleem. Overigens met name de islam in combinatie met ongeletterdheid.”

En nu enkele onthullende punten.

Sociale rechten

Halsema trad in de negentiger jaren toe tot een partij, die stond [staat? wel wat veranderd sindsdien], voor de strijd tegen sociaal onrecht. Eerlijkheidshalve moet gezegd worden, dat voordat Halsema ten tonele verscheen, al veel in ongunstige zin was veranderd, maar dat sociaal engagement werd nog verder afgebroken door La Halsema: Al gauw was daar bij Halsema steeds minder van terug te vinden.

In 2005 [Halsema was toen fractievoorzitter in de Tweede Kamer] bracht zij samen met Tweede Kamerlid Ineke van Gent het manifest ‘vrijheid eerlijk delen’ uit, waarin ze onder andere opriepen tot versoepeling [flexibilisering] van het ontslagrecht, bepaald geen progressieve maatregel, maar een, die leidt [heeft geleid, het is nu een feit] tot verdere rechteloosheid van werknemers.

Want de dames Halsema en van Gent beweren in hun Manifest:

“Starre regelgeving lijkt op de korte termijn goed voor de minder kansrijke werknemer. Maar op de langere termijn is dat juist niet zo. Het leidt tot een starre arbeidsmarkt, die weinig nieuwe kansen biedt. Dat is op zijn best goed voor de insiders op de arbeidsmarkt. Maar het is slecht voor outsiders en nieuwkomers. Werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten, herintreders, jongeren, en flexwerkers zijn niet gebaat bij een inflexibele arbeidsmarkt. Zij krijgen meer kansen (en rechten) als we naar Deens voorbeeld het ontslagrecht voor werknemers in vaste dienst versoepelen. Voor ambtenaren moeten dezelfde soepelere ontslagregels gelden. Dit vergroot de dynamiek op de arbeidsmarkt.”

Op papier klinkt dat mooi, want zowel “outsiders” als “insiders” zijn Kop van Jut. Het lijkt namelijk vrijheid voor zowel werkgever als werknemer [je kunt makkelijker van elkaar af,

 » Lees verder

De dubbele agenda van de dictator-paus

De dubbele agenda van de dictator-paus

25-08-18 03:38:00,

Het nieuws van een groot onderzoek naar misbruik binnen de Katholieke Kerk in Pennsylvania sloeg in als een bom. De details van de getuigenissen van slachtoffers van misbruik door meer dan 300 priesters in de Amerikaanse staat liegen er dan ook niet om. Hoofdaanklager Josh Shapiro somde op zijn persconferentie op 14 augustus een aantal uit het 900 pagina’s tellende onderzoeksrapport op: een priester dwong een negenjarige jongen tot orale seks en spoelde diens mond daarna met wijwater; een jongen werd naakt aan een kruis gebonden en de priesters namen foto’s van hem; een priester maakt een meisje zwanger, regelt een abortus en ontvangt van de bisschop een brief waarin die zijn medelijden kenbaar maakt – niet aan het meisje maar aan de priester die haar heeft misbruikt; priesters in het bisdom Pittsburg runden een pedofiliering, waarin ze slachtoffers naar elkaar doorschoven.

Shapiro maakte ook bekend dat kerkleiders, zoals aartsbisschop Donald Wuerl, het onderzoek bewust hebben gedwarsboomd. Het is opnieuw een herhaling van zetten. De kerkleiding negeert keer op keer waarschuwingen en onderneemt geen stappen. Integendeel, de misbruikpriesters en -bisschoppen werden overgeplaatst naar andere parochies, waar ze vervolgens verder gingen met hun misdadige praktijken. De enige verantwoordelijke die het veld moest ruimen was kardinaal Theodore McCarrick, die onlangs zijn ontslag aanbood aan paus Franciscus. Deze accepteerde het ontslag. Maar ontslag aanvaarden is een passieve handeling is, niet een actief optreden tegen misbruikers! Het blijft bij mooie woorden en een wat scherp aangezette brief. Eerder dit jaar vergaloppeerde de paus zich ook al in de kwestie rond de Chileense bisschoppen. Ook dat land kent een langdurig misbruikschandaal, waarin de verantwoordelijke priesters en bisschoppen buiten schot bleven. Paus Franciscus deed onthullingen daarover af als laster, maar werd uiteindelijk gedwongen het ontslag te aanvaarden van 3 van de 34 Chileense bisschoppen die een ontslagbrief hadden ingediend.

Waar is het 300 pagina’s tellend dossier over seksueel misbruik in de kerk, dat de toenmalige paus Benedictus XVI vlak voor zijn abdicatie ontving? De katholieke blogger Louie Verrecchio (https://akacatholic.com/) schreef onlangs dat Benedictus (mogelijk afgetreden vanwege de onthullingen in het dossier?) zijn opvolger de opdracht meegaf stappen te ondernemen. “Maar wat heeft Jorge Bergoglio, die het dossier nu vijf jaar in handen heeft, gedaan?” vraagt Verrecchio zich af. “Hij benoemde een homoseksueel, priester Battista Ricca,

 » Lees verder