Duits ‘fraudelaboratorium’ leverde toelatingsstudies glyfosaat

11-02-20 09:40:00,

Een groot schandaal in Duitsland: een laboratorium in Hamburg zou jarenlang resultaten van proefdieronderzoek hebben vervalst. Ratten die tijdens experimenten stierven, zouden zijn vervangen door levende dieren, ontdekte tumoren bij proefdieren zijn uit rapporten geschrapt. Ook een deel van de onderzoeken op basis waarvan de onkruidverdelger glyfosaat in Europa is toegelaten, kwamen van dit Duitse lab.

De Duitse media kwamen de fraude in oktober vorig jaar op het spoor, nadat een dierenrechtenactivist undercover-beelden had gemaakt in het laboratorium. Het gaat om het LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology), een van de grootste dierproefcentra in Duitsland, met locaties in en rondom Hamburg. 

De dierenrechtenactivist ontdekte dat de dood van een aap door medewerkers was achtergehouden. Op filmopnamen die het ZDF-programma FAKT op 15 oktober 2019 heeft uitgezonden, is te zien dat bij een aap een ander nummer op de borst is getatoeëerd dan op het kaartje bij zijn kooi staat vermeld. Medewerkers vertelden de infiltrant dat het oorspronkelijke dier tijdens een proef voor een farmaceutisch bedrijf was komen te overlijden, en daarna heimelijk was vervangen door een nieuwe aap. Tijdens de autopsie zou bij de tweede aap de huid met het tatoeagenummer van de eerste aap zijn aangebracht.

Het Openbaar Ministerie in Hamburg heeft inmiddels onderzoek ingesteld naar het LPT

Het laboratorium in kwestie werkt in opdracht van grote farmacie- en chemiebedrijven. Voor de markttoelating van medicijnen en pesticiden in de Europese Unie moeten fabrikanten dierstudies laten uitvoeren. Dit om te bewijzen dat er geen ‘onacceptabel’ gezondheidsrisico voor mensen bestaat. Deze studies moeten voldoen aan de ‘Good Laboratory Practice’ (GLP), een keurmerk dat strikte regels oplegt. Toezichthouders vertrouwen op dit keurmerk als waarborg tegen fraude. Het laboratorium in Hamburg had zo’n keurmerk. 

Het Openbaar Ministerie in Hamburg heeft inmiddels onderzoek ingesteld naar het LPT. Na de ZDF-uitzending in oktober meldden meerdere oud-medewerkers zich met soortgelijke verhalen. In een vervolguitzending op 5 november spreken zij over systematische manipulatie van onderzoek. Zo vertelt een voormalig medewerker aan de ZDF: ‘Ik heb documenten vervalst [..] Als de resultaten niet aan onze verwachtingen voldeden, werd mij gevraagd om deze te verbeteren.’ Een andere medewerker vertelt in de uitzending dat ratten die tijdens experimenten stierven, door levende dieren werden vervangen,

 » Lees verder

Duits Gerechtshof oordeelt: uitsluiting vanwege BDS-ondersteuning is “zelfs niet op afstand gerechtvaardigd” – DocP

duits-gerechtshof-oordeelt:-uitsluiting-vanwege-bds-ondersteuning-is-“zelfs-niet-op-afstand-gerechtvaardigd”-–-docp

25-09-19 09:18:00,

Op vrijdag 13 september 2019 heeft de administratieve rechtbank van Keulen (Verwaltungsgericht Köln) de stad Bonn opgedragen de Duits-Palestijnse vrouwenvereniging toe te laten tot het jaarlijkse  culturele ontmoetingenfestival “Vielfalt! –Bonner Kultur -und Begegnungsfest” in Bonn. De stad had de vereniging uitgesloten vanwege haar steun voor de BDS-beweging voor Palestijnse rechten. Volgens het Hof heeft de stad Bonn ‘zelfs niet op afstand’ aangetoond dat er enige rechtvaardiging voor deze uitsluiting bestaat. De Duits-Palestijnse Vrouwenvereniging had een zaak ingediend nadat de stad Bonn het had uitgesloten van het festival “Vielfalt! Bonner Kultur und Begegnungsfest ‘dat zal plaatsvinden op 29 september 2019, vanwege zijn steun voor BDS.

Op 14 mei 2019 heeft de gemeenteraad van Bonn een motie aangenomen met de titel “Geen plaats voor de antisemitische BDS-beweging in Bonn”. De motie roept alle gemeentelijke instellingen in Bonn op om faciliteiten aan BDS-groepen te weigeren en zich te onthouden van ondersteuning van evenementen van de BDS-beweging of van groepen die BDS-doelen nastreven. In zijn uitspraak verduidelijkte het Hof van Keulen de status van deze en andere anti-BDS-moties: “De moties van de gemeenteraad van Bonn, evenals de moties van het parlement van Noord-Rijnland-Westfalen (20 september 2018) en de Duitse Bondsdag (17 mei 2019), vormen geen wetgevingshandelingen, maar zijn politieke resoluties of uitingen van politieke wil. Deze moties alleen kunnen vanuit een juridisch perspectief de beperking van een bestaand wettelijk recht niet rechtvaardigen. ” Het Hof verklaarde dat de uitsluiting van de Vrouwenvereniging van het festival op grond van haar steun voor de BDS-beweging een “ongelijke behandeling” (“Ungleichbehandlung”) vormt, die “zelfs op afstand niet gerechtvaardigd is”.

Vrijheid van meningsuiting omvat de vrijheid om boycotcampagnes te bespreken en te bevorderen en wordt ook beschermd door artikel 10 (vrijheid van meningsuiting) en artikel 11 (vrijheid van vergadering en vereniging) van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (EVRM), dat Duitsland heeft geïntegreerd in zijn nationale wetgeving.

Met zijn beslissing volgt de administratieve rechtbank van Keulen twee eerdere uitspraken van de administratieve rechtbank van Oldenburg (zaak 3 A 3012/16) en de hogere administratieve rechtbank van Nedersaksen in Lüneburg (zaak 10 ME 48/19), die ook de toegang beschermde van BDS-activisten voor openbare voorzieningen die aanvankelijk door lokale autoriteiten zijn geweigerd.

De Duits-Palestijnse vrouwenvereniging werd vertegenwoordigd door de Berlijnse advocaat Ahmed Abed,

 » Lees verder

Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken – The Rights Forum

duits-parlement-wil-rechten-‘antisemitische’-bds-sympathisanten-inperken-–-the-rights-forum

23-05-19 06:49:00,

Nieuws

Oorlog tegen BDS

EJA FDP Federica Mogherini Haaretz Gideon Levy Duitsland NGO Monitor IHRA Stef Blok BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Oorlog tegen BDS / Duits parlement wil rechten ‘antisemitische’ BDS-sympathisanten inperken

In een harde aanval op de vrijheid van meningsuiting roept de Bondsdag op organisaties die met BDS sympathiseren uit te sluiten van subsidies en faciliteiten. Openlijk worden zij gebrandmerkt als antisemitisch.

BDS-demonstratie in Berlijn. Als het aan het Duitse parlement ligt krijgen BDS-sympathisanten geen vergunningen voor demonstraties meer.Der Tagesspiegel / Stefan Zeitz 

Een parlement dat oproept tot inperking van rechten van burgers vanwege hun politieke opvattingen. Je zult het in het noordwesten van Europa niet snel tegenkomen, maar in Duitsland is dit precies wat er gebeurt.

Het Duitse parlement wil dat de regering maatregelen neemt tegen organisaties die sympathiseren met de zogeheten ‘BDS-oproep’: de oproep uit de Palestijnse samenleving om Israël door middel van boycots, desinvesteringen en sancties (BDS) te dwingen de Palestijnse rechten en het internationaal recht te respecteren. Het parlement schildert BDS af als een beweging die onder het mom van het opkomen voor Palestijnse rechten antisemitische sympathieën en intenties koestert.

Kunst- en vliegwerk

De oorlogsverklaring aan de BDS-beweging is vervat in een motie die afgelopen vrijdag met grote meerderheid door het parlement is aangenomen. Daarin wordt de regering opgeroepen geen subsidies, accommodaties en andere faciliteiten meer beschikbaar te stellen voor organisaties, groeperingen en projecten in Duitsland, Israël en bezet Palestijns gebied die binding hebben met de BDS-beweging of de door de beweging nagestreefde doelen. Ook dient de regering er bij de Duitse deelstaten,

 » Lees verder

Anti-BDS-motie in Duits parlement is aanval op de vrijheid van meningsuiting – The Rights Forum

anti-bds-motie-in-duits-parlement-is-aanval-op-de-vrijheid-van-meningsuiting-–-the-rights-forum

05-05-19 02:39:00,

Nieuws

Petitie

Bank für Sozialwirtschaft Jüdische Stimme für gerechten Friede in Nahost Zentralrat der Juden in Deutschland petitie Duitsland BDS-beweging antisemitisme Oorlog tegen BDS Israël-lobby BDS nieuwsanalyse

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Petitie / Anti-BDS-motie in Duits parlement is aanval op de vrijheid van meningsuiting

Motie beoogt BDS-sympathisanten in heel Duitsland monddood te maken door hen als ‘antisemieten’ uit te sluiten van subsidies en het gebruik van accommodaties. Met een internationale petitie proberen vredesactivisten het tij te keren.

Demonstratie van Duitse ‘pro-Israël’-organisaties tegen de toekenning van de Vredesprijs van de stad Göttingen aan de organisatie Joodse Stem voor Rechtvaardige Vrede in het Midden-Oosten, 9 maart jl. De organisatie sympathiseert met de Palestijnse BDS-oproep en wordt daarom doorlopend van antisemitisme beschuldigd.Alciro da Silva 

De door de Israëlische regering en de internationale Israël-lobby gevoerde campagne tegen de BDS-beweging – de ‘Oorlog tegen BDS’ – gaat in Duitsland in alarmerend tempo ten koste van de vrijheid van meningsuiting en vergadering. Afgelopen februari beschreven wij hoe in München, Frankfurt, Berlijn en een groeiend aantal andere steden BDS-sympathisanten monddood worden gemaakt. Dat gebeurt door hen van antisemitisme te beschuldigen en op die grond uit te sluiten van subsidies, vergunningen voor demonstraties en de huur van stedelijke accommodaties.

Nu probeert de Freie Demokratische Partij (FDP) met een in het parlement ingediende motie zulke maatregelen op landelijk niveau ingevoerd te krijgen. De motie komt naar verwachting later deze maand in stemming.

Op initiatief van de organisatie Bündnis für Gerechtigkeit zwischen Israelis und Palästinensern (Alliantie voor Gerechtigheid tussen Israëli’s en Palestijnen) roepen Duitse vredesactivisten, onder wie veel joden, de FDP in een internationale petitie op de motie in te trekken. Verder dringen zij er bij de partij op aan zich op dezelfde wijze in te zetten voor ‘het recht op een leven in waardigheid en vrijheid’ van Palestijnen als ze doet voor de joodse bevolking van Israël.

 » Lees verder

Oekraïne zet Duits schip met staalplaten uit LNR vast

oekraine-zet-duits-schip-met-staalplaten-uit-lnr-vast

10-11-18 04:08:00,

Een Duits schip is vastgezet in de haven van Marioepol. Het schip zou staalplaten afkomstig uit de Volksrepubliek Loegansk vervoeren. Volgens de Oekraïense procureur-generaal, Loetsenko, gaat het om een antwoord op de sancties die Rusland recent heeft ingevoerd tegen een aantal hooggeplaatste Oekraïense politici en functionarissen. De situatie voegt verder toe aan de oplopende spanningen in de Zee van Azov.

Het schip Comet (titelafbeelding), ingeschreven bij een Duitse rederij, zou in de haven van het Russische Temrjoek 3.000 ton aan staalplaten hebben ingeladen. De staalplaten waren volgens Loetsenko afkomstig van de pasgeleden opnieuw opgestarte staalcombinatie in Altsjevsk, in de Volksrepubliek Loegansk. Toen de COMET vervolgens de haven van Marioepol (Oekraïne) aandeed op 28 oktober om andere vracht in te slaan, werd het schip vastgezet.

Staalfabriek in Altsjevsk, LNR

De Oekraïense procureur-generaal melde op twitter dat partijen in kwestie zullen worden vervolgd. Het gaat hier niet alleen over het overtreden van sancties naar het gebied in het oosten van Oekraïne, maar ook voor ‘het financieren van terrorisme’. Oekraïne heeft een economische blokkade opgelegd aan de afgesplitste gebieden in het oosten van Oekraïne: de DNR en LNR. Volgens de Oekraïense wet is het daarom illegaal om producten te importeren uit (en overigens ook te exporteren naar) de LNR.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Opmerkelijk is dat Loetsenko op zijn Facebook-profiel meldt dat het handelen van Oekraïne inzake de Comet een antwoord is op de sancties die Rusland Oekraïne kortgeleden oplegde. De situatie met de Comet zal verder bijdragen aan de al gespannen sfeer in de Zee van Azov, waar Rusland en Oekraïne elkaar steeds meer tegen het lijf lopen.

Steun Novini!

Doe een donatie aan Novini en blijf nieuwe bijdragen mogelijk maken!

Doneer nu!

 » Lees verder

Massaal Duits protest tegen minder vrijheden en meer politiemacht – De Lange Mars Plus

Massaal Duits protest tegen minder vrijheden en meer politiemacht – De Lange Mars Plus

09-07-18 07:40:00,

In Düsseldorf hebben op zaterdag 20.000 mensen betoogd tegen de dreigende beperking van hun vrijheid doordat de regering van de deelstaat Nord-Rhein Westfalen nog meer bevoegdheden wil geven aan de politie. Ook in andere steden gaan betogers de straat op. Niet alleen in ons land staat de vrijheid onder druk ook in de Duitse bondslanden staat deze ernstig onder druk.

11.55 Fussballfans aus #Köln am Hauptbahnhof in #Düsseldorf. Gehen zur Demonstration gegen das neue Polizeigesetz in #NRW. #NoPolGNRW #dus0707 pic.twitter.com/Ss2b4FuBO0

— infozentrale (@infozentrale) 7 juli 2018

De kritiek heeft al geleid tot het over de vakantie heentillen van het gewraakte wetsvoorstel. In de deelstaten Bayern en Baden-Württemberg zijn de bevoegdheden van de politie al opgerekt.

Een dreigend gevaar is genoeg

Het protest wordt breed gedragen door voetbalfans, databeschermers, politici, milieuactivisten, antifascisten, feministes, vakbondsleden. Meer dan 200 organisaties hebben hun steun betuigd.

Die NRW Landsregering plant een enorme aanscherping van de politiewet, met als uiterst belangrijk onderdeel dat het bestaan van een vermoeden van een terroristische daad voldoende is voor politie-ingrijpen. Tot nu toe was een concrete situatie met een concreet gevaar vereist. In de toekomst is het dus voldoende als er gevaar dreigt. In een dergelijke situatie mag de politie:

  • Personen opsluiten,
  • Mensen bevelen een plaats niet te verlaten of niet te betreden,
  • Personen verbieden, met andere personen contact te leggen

Alsof dat nog niet genoeg is mag de politie ondanks het afraden hiervan door Amnesty tasers als wapen gaan gebruiken, raciaal profileren (dat betekent iemand als verdacht beschouwen op basis van ras, ethische afkomst, geloof of nationale herkomst), uitbreiding van de mogelijkheden van openbare video-observaties, verlenging van de inhechtenisperiode bijvoorbeeld voor het vaststellen van de identiteit voor 7 dagen en bij terroristische gevaar zelfs een maand.

Auch wir waren heute mit sehr viel Anderen auf der #NoPolGNRW Demo in Düsseldorf.#dus0707 pic.twitter.com/enXReH5T6o

— Juso HSG Uni Köln (@jusohsgkoeln) 7 juli 2018

20.000 demonstrieren in #Düsseldorf gegen das #Polizeigesetz,

 » Lees verder

Wat doet een Duits oorlogsship in de haven van Beirout?

Wat doet een Duits oorlogsship in de haven van Beirout?

17-05-18 09:21:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Haven Beirout, foto: Claudius Lucassen

Tijdens mijn reis in Libanon (en Syrië) , reden we langs de haven van Beirout, waar onze taxichauffer/annex gids ons verschillende plekken aan de haven liet zien. Als eerste kwamen we langs een NATO basis/UN/VN.

Daar lag pontificaal een groot oorlogsschip met het embleem van de VN (zie foto UN), wat blijkt een Duits oorlogsschip te zijn de: Magdeburg.

Het Duitse oorlogsschip “Magdeburg” is van de UNIFIL Maritime Task Force (MTF).

Het Nederlandse aandeel in UNIFIL 2006 – 2008
MTF UNIFIL

De Nederlandse regering besloot op 22 september 2006 een fregat beschikbaar te stellenvoor de Maritime Taskforce UNIFIL (MTF UNIFIL) en een stafofficier te plaatsenop het hoofdkwartier van UNIFIL in Naqoura. Een stabiel Libanon was gebaat bijde ontwapening van Hezbollah en een effectieve grenscontrole om herbewapening tevoorkomen, stelde het kabinet. De Libanese marine was echter onvoldoende toegerust
om de kustwateren bij verminderd zicht, ’s nachts, en bij ruwe zee te bewaken. Nadat Israël de maritieme blokkade van Libanon had beëindigd, garandeerden schepen uitonder meer Frankrijk, Italië en Griekenland dat, vooruitlopend op het operationeelworden van de maritieme component van UNIFIL, de zeegrens werd bewaakt. De MTF UNIFIL, operationeel vanaf 15 oktober 2006, telde op enig moment achttien schepen, waaronder snelle patrouilleboten, fregatten en bevoorradingsschepen.

Het Nederlandse fregat maakte gebruik van een logistiek steunpunt in de haven van Limassolop Cyprus. Het operatiegebied van de MTF UNIFIL liep vanaf de Libanese kust tot vijftig zeemijlennaar het westen. Er werd echter een onderscheid gemaakt tussen de territorialewateren van Libanon ten noorden en ten zuiden van de rivier de Litani. De bewaking
van de eerste zes zeemijlen van het operatiegebied ten noorden van de Litani was de verantwoordelijkheid van de Libanese marine. Schepen van de maritieme taakgroep mochten daar alleen opereren op verzoek van de Libanese regering,

 » Lees verder