Duitse rechtbank: ‘Verbod mondkapjes én sneltesten’

17-04-21 11:21:00, Duitse rechtbank: ‘Verbod mondkapjes, 1,5 meter en sneltesten’

2021 © 2020News (origineel) | deze versie WantToKnow.nl/be

8 April jl. besliste een rechtbank in het Duitse Weimar, in haar vonnis in kort geding, dat twee scholen in Weimar met onmiddellijke ingang dienen te stoppen (HIER) om leerlingen voor te schrijven, dat zij mondkapjes dienen te dragen, de anderhalvemeter maatregel dienen te volgen en/of sneltesten dienen ondergaan. En tevens -zo luidde het vonnis van deze rechtbank- dat klassikaal onderwijs dient te worden gehandhaafd. De rechtbank had hiertoe 3 deskundigen geraadpleegd, te weten: professor dr. Ines Kappstein, de psycholoog professor dr. Christof Kuhbandner en de bioloog prof. dr. Ulrike Kämmerer. 

De klacht werd ingediend door een moeder van twee kinderen; zij had zich ernstig gestoord aan de verplichte tests, afstandseisen en verplichte mondkapjes op de scholen van haar kinderen. Deze familierechtbank in Weimar was het dus met de vrouw eens. Dit besluit van 8 april is ook openbaar gemaakt en heeft sindsdien voor opschudding gezorgd, met name in de sociale media en in delen van volgzame massa..

Nadat ze de feitelijke en juridische situatie had onderzocht en de deskundigenrapporten geëvalueerd, vonniste de rechtbank in Weimar, dat de genoemde COVID-maatregelen een te groot risico vormen voor het mentale, fysieke of emotionele welzijn van het kind, zonder dat hier feitelijk iets mee wordt bereikt. Met dit oordeel bevestigt de rechter volledig het oordeel van een eisende moeder in deze zaak: “De kinderen zijn lichamelijk, psychisch en opvoedkundig beschadigd en hun rechten worden geschonden, zonder enig voordeel voor de kinderen zelf of voor anderen.”

En weer blijkt het gelijk van David Icke.. Samenzweringstheoriën? Waaraan neurologen vrolijk meedoen zeker..??

Het oordeel van de rechtbank meldt duidelijk ook dat schoolbestuurders, leraren en anderen, geen beroep kunnen doen op de wettelijke COVID-bepalingen van de staat Weimar, waarop de nu verboden maatregelen waren gebaseerd. Deze zijn ongrondwettelijk en daarmee nietig, aldus het vonnis. Het gaat dan met name om het schenden van het evenredigheidsbeginsel dat is vastgelegd in de rechtsstaat (art. 20 en art. 28). Uit het vonnis van de rechtbank:

“Volgens dit principe, moeten de maatregelen die worden overwogen om een ​​legitiem doel te bereiken, passend, noodzakelijk en evenredig zijn in engere zin – dat wil zeggen bij het afwegen van de voor- en nadelen die ermee worden bereikt.

 » Lees verder

Duitse regering trekt alle macht naar zich toe – EnerzijdsAnderzijds

14-04-21 09:53:00, Het Kanzlerambt gezien vanaf de Reichstag. Foto: ezaz.nl

Duitse rechters waren al alert op alle nieuwe wetten, wetjes en verordeningen die het laatste jaar uit Berlijn komen. Maar nu lijkt bij veel van de rechtsprekenden lichte paniek uit te breken. Met de momenteel voorliggende ‘Infektionsschutzgesetzänderungsgesetz’ (een woord dat alleen in de Duitse taal mogelijk is) trekt de centrale regering alle macht naar zich toe. De decentrale federale staat wordt ‘kalt gestelt’, en de Berlijnse regeringsmacht reikt binnenkort tot in de Duitse huiskamers.

Machtsconcentratie wordt viraal

Talrijke rechters in Duitsland hebben in evenzovele uitspraken delen van de stroom aan vrijheidsbeperkende maatregelen teruggedraaid. Altans zich ertegen uitgesproken. Maar zoals in veel op recht en democratie gefundeerde landen, hebben rechters weinig meer in te brengen. We kunnen dan zo langzamerhand niet meer van een regering spreken, maar van een regiem, een autocratisch van de samenleving ontkoppelde wetgevende en uitvoerende macht in een. Van ‘scheiding der machten’, een van de belangrijkste peilers van een democratie, is weinig meer over.

Nu ligt dan het lang gevreesde wetsvoorstel voor met de onuitspreekbare naam: ‘Infektionsschutzgesetzänderungsgesetz’. Hierin laat ‘Berlijn’ weten wie de baas over het Coronabeleid is. Niet de deelstaten, maar de centrale staat, strikter gesteld het Kanzlerambt van Angela Merkel. Daarmee wordt onder het mom van het virus de federale structuur van het naoorlogse Duitsland grotendeels buiten werking gesteld. We schreven onlangs al over de achtergronden en gevaren voor de stabiliteit van Duitsland als federale staat.

Doel is zoals in maart 2020: de zorg ontlasten en vollopen van de IC-afdelingen voorkomen. Dat talrijke landen het zorgaanbod het afgelopen niet hebben vergroot, sommige menen zelfs hebben verkleind, blijft velen verbazen.

Wie de inhoud van deze wet bekijkt, moet zeker even slikken. Een greep uit de maatregelen die de centrale overheid, tegen de wil van de Länder, kan opleggen:

  • Maximaal 1 bezoeker per dag in huis die niet tot het huishouden behoort; alle leden van het huishouden en bezoeker samen maximaal 5 personen, tenzij het kinderen onder de 14 jaar betreft;
  • De in Nederland al voor onbepaalde tijd ingevoerde avondklok komt ook in Duitsland, geldend van 21.00 – 05.00 uur;
  • Alle inrichtingen van vermaak (zoals dierentuinen), verkoop en sport blijven gesloten; ook rondleidingen ongeacht onderwerp zijn verboden;

 » Lees verder

De Duitse regering laat het masker vallen: vrijheden alleen voor gevaccineerden – Frontnieuws

05-04-21 07:57:00, “Wie gevaccineerd is, kan zonder verdere tests naar de winkel of naar de kapper gaan. Bovendien hoeven volledig gevaccineerde mensen volgens het RKI niet langer in quarantaine te worden geplaatst”, verklaarde de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn met Pasen in de Duitse media.

Volgens de laatste onderzoeksresultaten van het Robert Koch Instituut vormen gevaccineerde personen minder gevaar dan niet-gevaccineerde, negatief geteste, symptoomloze personen, die het virus echter wel in hun lichaam dragen. Op basis van deze beoordeling kondigde de CDU-politicus aan dat – zodra de “derde golf” zou zijn aangebroken – volledig gevaccineerden privileges zouden krijgen in hun fundamentele vrijheden, bericht Wochenblick.

Corona-DDR nadert

De door veel critici gevreesde weg naar een gezondheidsdictatuur met verplichte vaccinatie wordt nu bewandeld met “zevenmijlslaarzen”. Intussen lijkt de bevolking van de Bondsrepubliek Duitsland het voor het grootste deel eens te zijn met de autoritaire stappen van de regering. Volgens een opiniepeiling van het opinie-onderzoeksinstituut YouGov in opdracht van het Duitse persbureau dpa was 64 procent voorstander van een verbod op buitenlandse reizen.

Paasvaccinatie propaganda ook in Oostenrijk

De Oostenrijkse regering heeft momenteel geen rechtstreeks commentaar op de situatie in Duitsland, maar kanselier Sebastian Kurz kondigde in mei in een paasboodschap aan de natie versoepelingen aan – in combinatie met harde vaccinatiepropaganda.

“Wanneer word ik gevaccineerd?” was de meest gestelde vraag aan Sebastian Kurz, zei hij. Het doel voor april is “alle 65-jarigen in te enten”, aldus de kanselier. Tegen juni moet de vaccinatie voor alle leeftijdsgroepen beginnen, zodat in de zomer de normale situatie kan worden hervat. Als voorwaarde voor deze normaliteit lijkt vaccinatie altijd door te klinken in de ondertoon.

De kanselier moest harde kritiek van de oppositie incasseren. FPÖ-partijleider Herbert Kickl, die altijd een van de scherpste critici van de Bondskanselier is geweest, vertrouwde het vermeende blijde nieuws niet: “De mensen geloven u niet meer, Bondskanselier. U hebt de burgers al voor Pasen beloftes gedaan die u niet eens bent nagekomen”.

Coronapolitiek: “Uiteindelijk zullen we in een multinationaldictatuur wakker worden”

 » Lees verder

De Duitse doorzetters – EnerzijdsAnderzijds

20-03-21 10:14:00, Video over de Duitse online media en protestbeweging.

Duitsland heeft een lange traditie als het gaat om vredesdemonstraties en protesten tegen kernenergie. De specifieke geschiedenis van onze oosterburen maakt de extra alert op tendenzen van vrijheidsbeperkingen en een overheid die losgezongen lijkt te zijn van haar burgers.
Deze video is onderdeel van het filmproject ‘Planet Lockdown’. Het geeft een goed beeld van de vasthoudendheid, grondigheid en professionaliteit van de protesten tegen de disproportionele Covid-maatregelen. We maken in deze video kennis met een aantal hoofdrolspelers.

Vroegtijdig alarm

Ze waren er in Duitsland al vroeg bij. Al in april 2020 begonnen de eerste kritische geluiden merkbaar te worden. Er was twijfel over de gepresenteerde cijfers en over de op angst gebaseerde berichtgeving door de overheid en in de media. De kritiek was al snel breed en divers, maar vaak goed gefundeerd. De uitgelekte adviezen aan kanselier Merkel om op angst in te spelen en ook kinderen daarbij te betrekken (‘door jou kan je oma dood gaan’) veroorzaakte verontwaardiging.

Mensen als prof. dr. Sucharit Bhakdi heeft menig video ingesproken, maar werd zelden of nooit in de main stream media aan het woord gelaten. Hij moest het hebben van de talrijke alternatieve online kanalen die Duitsland inmiddels rijk is. Hij schreef een open brief aan Angela Merkel waarin hij waarschuwde voor overreactie. Hij kreeg geen antwoord. Hij schreef een boek over Corona die in miljoenenoplage over de toonbank ging. Ondanks zijn lange staat van dienst, zijn meer dan 300 wetenschappelijke artikelen over immunologie, bacteriologie, virologie en parasitologie, zijn hoge aanzien en de duizenden Duitse artsen die les van hem hebben gehad, werd hij in de Duitse media belachelijk gemaakt en volkomen gediscrediteerd.

Niets mag in het duister blijven, maar moet begrijpelijk worden op de tafel van het intellectuele debat.

KEN JEBSEN, ONAFHANKELIJK DUITS JOURNALIST EN PROGRAMMAMAKER

Minder uitgesproken en wel vaker bij het ZDF uitgenodigd is prof. Hendrik Streeck. Dr. Hendrik Streeck is directeur van het Instituut voor Virologie en het Instituut voor HIV-onderzoek van de Universiteit Bonn. Presentator Markus Lanz, Oostenrijker van geboorte, kan een lans breken bij het ZDF en hij was de eerste die in Duitsland de kritiek op de grote netwerken haalde.

 » Lees verder

Duitse RIVM erkent in grafiek dat slechts 1 op de 50 positief getesten daadwerkelijk is besmet – Xandernieuws

18-03-21 04:42:00,

De bevolking wordt nog steeds in doodsangst gehouden, maar voor wat?

—————————————————————————————————————————————–

Omgerekend naar bijvoorbeeld Rotterdam betekent dit dat maar 5 à 6 mensen op een bevolking van ruim 650.000 zijn besmet met corona

—————————————————————————————————————————————–

Het Robert Koch Institut (de Duitse variant van het RIVM) erkent in een infografiek dat slechts 1 op de 50 positief geteste mensen daadwerkelijk besmet is met corona. Er kan dus 98% van het aantal in de media gemelde ‘besmettingen’ worden geschrapt. (1) De cijfers voor Nederland zullen hoogstwaarschijnlijk niet anders zijn, wat betekent dat van de 6187 positieve testen vandaag slechts 122 mensen daadwerkelijk besmet zouden zijn met het coronavirus, waarvan nu zelfs Jaap van Dissel heeft toegegeven dat het ook in Nederland dezelfde IFR als een griep heeft (zie ook o.a.: 09-11-2020: WHO bevestigt in Bulletin zeer laag Covid sterftepercentage van 0,05%). Desondanks laat het RIVM de risicokaart voor bijna heel Nederland nog steeds op ‘zeer ernstig’ staan.

In de meeste Nederlandse gemeenten bedraagt het aantal positief besmetten enkele tientallen per 100.000 inwoners. Nemen we als voorbeeld Rotterdam, met 42,2 per 100.000, een absoluut aantal van 275 zogenaamd ‘besmette’ mensen. Als hier ook slechts 1 op de 50 daadwerkelijk besmet is, dan hebben op ruim 650.000 inwoners slechts 5 à 6 mensen corona. Let wel: enkel het (voor 99% van de mensen onschuldige) virus. Het is vastgesteld dat de kans om na besmetting daadwerkelijk Covid-19 te krijgen, gemiddeld slechts 1% à 2% bedraagt, voor jongere generaties zelfs ver onder de 1%.

Uit de officiële Duitse en internationale rekenmodellen blijkt dat de kans dat een positieve coronatest daadwerkelijk positief is naar 0,4% daalt als er maar 1 besmetting op de 10.000 (dus 10 op de 100.000) wordt geconstateerd. Zelfs bij 50 op de 100.000, dus meer dan in Rotterdam, laat de test in slechts 2% van de gevallen een correct positief resultaat zien. Dus Rotterdammers die nu met een positieve test verplicht thuis zitten: de kans dat u daadwerkelijk corona heeft, bedraagt nog geen 2%. (Zie ook ons artikel van 30 november 2020: Marion Koopmans erkent dat PCR-test geen besmetting kan aantonen).

Kortom: wat is er nu eigenlijk aan de hand??

Maar gezien het stemgedrag gisteren vindt een meerderheid van de Nederlandse bevolking dit klaarblijkelijk toch voldoende reden om de samenleving,

 » Lees verder