Duitsland schaadt zijn eigen belangen – Wakker Mens

duitsland-schaadt-zijn-eigen-belangen-–-wakker-mens

16-11-20 03:26:00,

blank

De gevolgen van de anti-Russische politik voor de enkele EU-lidstaten. De Duits-Russische betrekkingen.

[bewerkte vertaling van een artikle uit Anti-Spiegel(1)Anti-Spiegel is de website van een in Rusland woonachtige Duitser, Thomas Röper. Hij wil vooral de onwaarheden over Rusland die het blad Der Spiegel verspreid aan de kaak stellen. ]

De Duits-Russische betrekkingen kunnen het duidelijkst aan de bilaterale handel afgemeten worden. Na de hereniging van Oost- en West-Duitsland heerste er een haast wel euforische stemming. De Duitse technologie werd als een ideale aanvulling op de Russische rijkdom aan grondstoffen gezien. De bilaterale handel nam gestaag toe. Daaraan kwam een abrupt einde nadat de EU onder druk van de VS deelnam aan de economische sancties tegen Rusland.

Terzijde: Joe Biden is er nu nog trots op dat hij in 2014 erin geslaagd is Europa te dwingen aan de Amerikaanse sancties mee te doen.

In Duitsland leidden de sancties tot enorme verliezen. In de jaren 2014 tot 2019 bedroeg de schade voor de machinebouw alleen al ca. 58 miljard Euro. Vanaf 2016 trok de bilaterale handel weer enigszins aan. Deze verbetering in de betrekkingen eindigde echter abrupt begin 2020, toen de anti-Russische stemming bewust werd bevorderd. Misschien om Nord Stream 2 op het laatste nippertje toch nog te voorkomen.

[Begin van de vertaling]
Duitsland voert nu een uitgesproken anti-Russisch beleid. Dit is om vele redenen tragisch, vooral ook omdat deze landen tijdens de twee wereldoorlogen elkaar meedogenloos hebben bevochten en daardoor op het euraziatische continent het grootste aantal slachtoffers ooit was gevallen.
Het waren de regeringen onder Willy Brandt en Helmut Schmidt die de eerste stappen tot een verzoening hadden gezet en een nieuwe richting ten aanzien van Oost-Europa hadden ingeslagen. En Helmut Kohl, die aanvankelijk een tegenstander van dit beleid was, zette het later als kanselier toch uit overtuiging voort. De kern van dit beleid was dat ondanks alle verschillen voortgebouwd moest worden op de (weinige) gemeenschappelijke belangen die zelfs tijdens de Koude Oorlog nog waren blijven bestaan. In de loop der tijd ontstonden dankzij deze pogingen ook steeds meer gemeenschappelijke belangen en ook het wederzijdse politieke vertrouwen groeide. Bondskanselier Merkel heeft dit momenteel door haar politiek grondig verstoord.

 » Lees verder

Kind(eren) in Duitsland overleden als direct gevolg van het dragen van mondkapjes | Stichting Vaccin Vrij

kind(eren)-in-duitsland-overleden-als-direct-gevolg-van-het-dragen-van-mondkapjes-|-stichting-vaccin-vrij

08-10-20 07:33:00,

Kinderen sterven door verplichte mondkapjes.

Mijn vriendin Lisa is gestorven.

Ik ben heel verdrietig.

Mijn vriendin Lisa is gestorven.

Lisa had op school gezegd:
“Ik heb hoofdpijn, ik voel me draaierig…”

De lerares had gezegd:

“Je moet het masker ophouden,
anders sterven je grootouders.”

Nu is Lisa dood…

Omdat ze het masker heeft opgehouden.

Dood, door zuurstoftekort.

Dood, door teveel kooldioxide.

Ik klaag jullie aan!

Alle volwassenen, die kinderen niet beschermen!

Wij kunnen ons niet verweren.

Een mondkapje dragen is kindermishandeling.

Waarom beschermen jullie ons niet?

Waar zijn de ouders die voor ons opkomen?

Willen jullie ons hier hebben?

Alleen maar omdat jullie willen gehoorzamen aan wat jullie wordt opgedragen?

Laat ons leven.

Laat ons kinderen zijn!

Nu!

Laat ons weer normaal onze glimlachen tonen!

Kom uit jullie stoel!

Laat je stem horen!

 » Lees verder

Er gebeurt iets in Duitsland. Door Anselm Lenz en Batseba N’Diaye… | KenFM.de

er-gebeurt-iets-in-duitsland-door-anselm-lenz-en-batseba-n’diaye…-|-kenfm.de

06-08-20 09:47:00,

Vanuit Berlijn ging een teken van liefde en vrede de wereld in: op 1 augustus verzamelden zich volgens verschillende schattingen ongeveer 1 miljoen mensen in de Duitse hoofdstad tegen het Corona-regime. De „Zomer van de Democratie“ is begonnen, de mensen in Duitsland bereiken een nieuwe verstandhouding.

Een recensie van Anselm Lenz en Batseba N’Diaye (redacteur van het weekblad Demokratischer Widerstand).

Het was de grootste bekende demonstratie in de Duitse geschiedenis. De optocht van de democratiebeweging, onder het motto „Het einde van de pandemie“, begon zoals gepland om 11 uur ’s morgens bij de Brandenburger Tor en marcheerde vier uur lang in de felle zon door Berlijn, om uiteindelijk de hoofdbijeenkomst te houden in de overvolle straat van 17 juni, waar honderdduizenden mensen duidelijk zichtbaar waren. Dit zijn foto’s die sindsdien de wereld rondgaan.

„Vrije pers voor vrije mensen“, eisten de Berlijners, net als op 4 november 1989, toen ongeveer een miljoen mensen waren samengekomen. Herinneringen aan de demonstratie ter beëindiging van de Vietnamoorlog werden gewekt door de vele vredesduiven en regenboogvlaggen. Op 4 november 1969 hadden 250.000 mensen zich verzameld in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Er kwamen foto’s in beeld van de vredesdemonstratie van 1983 in de Hofgarten van Bonn. In 2015 gingen mensen uit heel Duitsland de straat op tegen het sociale dumpingprogramma TTIP, dat moest worden afgeschaft. De laatste grote politieke bijeenkomst in Berlijn in 2018 was de Ondeelbare Demonstratie, die officieel ongeveer 250.000 deelnemers had.

Op zaterdag waren ook de nationale vlaggen van alle landen van de planeet te zien. Een teken van liefde en vrede ging van Berlijn naar de hele wereld. Vaak werden vlaggen van de landen Zweden en Wit-Rusland gepresenteerd, waar er praktisch geen beperkingen zijn tegen Corona zonder negatieve gevolgen.

Nieuwe democratiebeweging

De nieuwe democratische beweging in Duitsland klaagt dat onder het noodregime alle basisrechten zijn opgeschort, waaronder de vrijheid van vergadering, de vrijheid van wetenschap, een functionele persvrijheid en het recht op zelfbeschikking over het eigen lichaam. „Waarom vertrapt u onze grondrechten“, vroeg de deelnemers op hun spandoeken van de massale rally die door de democratiebewegingen Querdenken uit Stuttgart en Nicht ohne uns! uit Berlijn werd geïnitieerd.

 » Lees verder

Duitsland binnenkort donker? | Door Julian Aicher | KenFM.de

duitsland-binnenkort-donker?-|-door-julian-aicher-|-kenfm.de

20-07-20 01:30:00,

Een commentaar van Julian Aicher.

Maart 2020. Een „pandemie“ wordt uitgeroepen. Zullen er in de toekomst meer schokgolven over het land verspreid worden? Bijvoorbeeld, landelijke stroomonderbrekingen? Dagenlang, zelfs wekenlang?

„Blackout. Dit is de titel van Marc Elsberg’s 900 pagina’s tellende futuristische roman, gepubliceerd in 2012. Geen goede nachtelijke lezing. Wat kan er gebeuren als de stroom in Duitsland enkele dagen uitvalt? Of zelfs weken? De elektrische lichtschakelaar – ja: die werkt niet meer.  Zouden een paar kaarsen helpen?

Maar zonder elektriciteit werkt er in veel Duitse huishoudens niet veel anders.

Bijvoorbeeld de elektrische waterpomp voor het toilet. En de pomp voor douche en leidingwater.  Computer, internet – geen kans. De verwarming is ook erg koel – de automatische ontstekers hebben elektriciteit nodig. Dan is er ook geen functionerende koelkast.

Niets vers te eten? Dus je krijgt dat in de supermarkt? Echt waar?

Zonder elektriciteit gaan de automatische schuifdeuren niet open. Wat kun je vinden zonder elektrisch licht? En zelfs met je eigen zaklamp – het voedsel verrot in diepvriezers zonder elektriciteit. Ja – zelfs de weg naar de supermarkt blijkt moeilijk te zijn. Tanken is ook niet mogelijk. De brandstofpompen pompen geen brandstof op zonder elektriciteit.

Wanneer veroorzaakt zo’n stroomstoring die dagen of weken duurt, plundering en geweld? Wanneer verschijnen er burgeroorlog-achtige scènes?

Dit zijn niet de enige vragen die „Blackout“ auteur Marc Elsberg heeft gesteld. Nee – het „Office of Technology Assessment at the German Bundestag“ heeft ook al in 2011 informatie verstrekt over „Wat gebeurt er tijdens een stroomstoring“.

„Wat gebeurt er tijdens een stroomstoring“ is de titel van het onderzoek, dat in nauwe samenwerking met de autoriteiten is uitgevoerd. Het was in ieder geval tot 10 juli 2020 nog beschikbaar in de conventionele boekhandel. De verduisteringsstudie waarschuwt bijvoorbeeld dat minder water in de huizen ook minder stromend water in de rioolbuizen betekent. Volgens de studie zou dit resulteren in „problemen veroorzaakt door blokkades, geur en ziektedragers zoals ratten“ ** Einde citaat. Kortom: Zonder elektriciteit stinkt het.

Opmerkelijk: Een soortgelijke zogenaamde „risicoanalyse“ was in 2012 al voorgelegd aan de Duitse Bondsdag over het onderwerp „pandemie veroorzaakt door het virus“.

 » Lees verder

Divisie van Duitsland | Door Uli Gellermann | KenFM.de

divisie-van-duitsland-|-door-uli-gellermann-|-kenfm.de

14-07-20 07:19:00,

Campact splitst zich met u.

Een standpunt van Uli Gellermann.

Eigenlijk is het land verdeeld in UP en DOWN, arm en rijk, UNDERTAKEN en HERITAGE. Maar een nieuwe verdeling overlapt ideologisch gezien de eigenlijke: De verdeling in badges en steriel, in bedreigde en bedreigde personen, in strijders tegen de virusdood en strijders voor een levende samenleving. De verdeling strekt zich uit in families, in vriendschappen: „Ik zou graag willen komen, maar alleen als we afstand houden“. Een zin die de nieuwe afstanden duidelijk maakt. Of ook: „De kinderen komen niet“. Nog iemand die viel voor de leugen over de bijzonder virulente kinderen. Alsof het gezond is om families te splitsen. Iedereen die het openbaar vervoer binnenkomt met een ademmasker waarop het woord MAULKORB is geschreven, kan vriend en vijand snel herkennen: Er zijn mensen die zich verontwaardigd afkeren en mensen in wiens ogen je de knipoog kunt zien: „Ik ben niet dom, ik weet waar het masker voor is!“ Het opiniemasker is nog steeds toegestaan. Maar volledige vrijstelling van het masker kost in Berlijn bijvoorbeeld tot 500 euro aan boetes. De Hartz IV kan zich dat echt niet veroorloven.

Goede vlucht klein virus

Wie weet dat het virus bij migratie 0,16 micrometer klein is en de porie van het normale masker 0,3 micrometer groot? Wetenschappers zoals Professor Bhakdi. En wie mag het niet weten: De gewone mensen, want de massamedia houden deze discrepantie zoveel mogelijk in stand. Heb een goede vlucht van kleine virussen. Mevrouw Merkel, die geen masker draagt behalve op protocollaire foto’s, heeft het masker voor onbepaalde tijd besteld. Een beeld van een stakingsactie maakt de politieke dimensie van de vermeende gezondheidsmaatregelen radicaal duidelijk: de piknikkers houden de minimale afstand. De ene stakingsbroeder zou de vijand van de andere kunnen zijn. Mooie kloven voor loondrukkers die al lang uit het oosten zijn binnengehaald en vervolgens voor de poorten van de vleesindustrie zijn gedumpt. Alles wat legaal is, het vuile loon, het vuile onderkomen, alleen het illegale virus had aan de grens onderschept moeten worden. De nieuwe divisie is geweldig voor ABOVE. Leidt hen af van de klassenscheiding. Maar zodat onder de as van de klassenstrijd alleen de vonk van de solidariteit wordt uitgestraald,

 » Lees verder