Echte vogelliefhebbers zeggen ‘Vogelbescherming’ vandaag op… – Interessante Tijden

echte-vogelliefhebbers-zeggen-‘vogelbescherming’-vandaag-op…-–-interessante-tijden

27-02-20 11:21:00,

Vogels ‘beschermen’ is baantjes en handel

Wie de vogels van UBO’s (ultimate beneficiary owners grootbedrijf) uit de wind houdt, die kan op cash rekenen zo blijkt bij Vogelbescherming uit Zeist: Twaalf miljoen euro spaargeld in 2017, een pand van 4,2 miljoen euro op de A-locatie in Zeist (het voormalig kantoor van WNF), 1,2 miljoen euro belegd vermogen, meer marketingpersoneel achter het bureau dan natuurbeschermers in het veld. 

In dit artikel kijken we: doet Vogelbescherming netto meer kwaad dan goed voor vogels, dankzij hun politieke en financiele steun aan bijvoorbeeld de windmolenpolitiek en bomenzaag-politiek van het SER Energieakkoord, die uit Brusselse energiepolitiek volgt. Ze blijken zeer goed verbonden met de UBO’s van Nederland (het grootbedrijf) en de Raad van State via Marijke Vos (Groen Links)

Ook hun oud-directeur Eric Wanders uit het Drenthse Gieten bevestigt dat Vogelbescherming een marketingbedrijf werd, waar wetenschap achter het karretje van fondsenwerving werd gespannen. Via de publiek-private-hybride SoortenNL fabriceren ze op wetenschappelijk ontransparante wijze ‘trends’ waarmee ze zeer lucratief campagne voor eigen baantjes voeren. Je kunt Vogelbescherming opzeggen via 030-6937700.

Als je geld hebt, heb je vrienden

Groene 11= groene verfpot windmolens
Maandag  beschreven we al de ‘Groene 11‘-milieuclubs waar ook Vogelbescherming uit Zeist bij zit. Dat lobbykantoor van Postcode Loterij-beneficienten uit groene hoek, het werkt als de ‘Groene Verfpot’ van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van het grootbedrijf (VNO-NCW) en de overheid.

Dat schrijven we als constatering, observatie op basis van de financiering en de poppetjes. Een observatie die we vandaag met meer bewijzen versterken, bij een club waarvan ondergetekende ooit overtuigd lid was (net als van Natuurmonumenten, waar ik als vrijwilliger excursies voor gaf).

De overheid geeft belastinggeld aan gunstelingen, wanneer die belangen van ambtenarij dient. Daarom kunnen ze bij subsidies vooraan in de rij staan, omdat ze de ambtenarij bij bv LNV en EZ helpen zichzelf groen te verven. Daardoor is de natuur- en milieubeweging sinds de jaren ’90 dusdanig gecorrumpeerd, dat zij meer kwaad dan goed doet zo is hier de werkhypothese. En daarvoor vinden we steeds nieuw bewijs.

Minsterie van LNV en Klimaat bij VNO NCW-kantoor

De exponentiele groei qua inkomsten, kreeg neveneffecten die de kerndoelstelling- het beschermen van het Nederlandse deltalandschap tegen onnodige vernietiging- juist schaden.

 » Lees verder

Wat is de Echte Nucleaire Dreiging in het Midden-Oosten? – Wakker Mens

wat-is-de-echte-nucleaire-dreiging-in-het-midden-oosten?-–-wakker-mens

10-02-20 11:23:00,

De aankondiging van Iran dat het zich terugtrekt uit de 5+1 nucleaire overeenkomst naar aanleiding van de moord op generaal Qassem Soleimani, heeft niet veel te betekenen, aangezien de Verenigde Staten hun deelname al eerder hadden opgezegd. Het is veel zorgwekkender dat Israël zijn eigen echte nucleaire arsenaal heeft en in de verleiding zou kunnen komen dit te gebruiken in geval van een terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit het Midden-Oosten.

Iran houdt zich niet aan de nucleaire akkoorden!
Iran trekt zich terug uit de nucleaire akkoorden – een stap richting de atoombom!
Iran bereidt atoombommen voor – een vaarwel aan het nucleaire akkoord

Dat zijn de geluiden zoals de westerse media het besluit van Iran hebben gepresenteerd. Iran wilde na de moord op generaal Soleimani, op bevel van President Trump!, niet langer de beperkingen op de verrijking van uranium accepteren die in 2015 door de 5+1-groep waren overeengekomen. (Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, China, plus Duitsland).

Deze media zijn dus de bron van “informatie” over de nucleaire dreiging in het Midden-Oosten. Ze melden hierbij niet dat het President Trump was die in 2018 de VS uit het akkoord trok. Israël had dit verdrag omschreven als “De overgave van het Westen aan de As van het Kwaad, geleid door Iran”. Ze melden geen woord over het feit dat er in het Midden-Oosten slechts één nucleaire macht bestaat – Israël – die aan geen enkele vorm van controle is onderworpen omdat zij zich niet houdt aan het non-proliferatieverdrag, dat echter wel door Iran is ondertekend.

Het Israëlische arsenaal, afgeschermd door een dichte mantel van geheimzinnigheid en omertà, wordt geschat op 80 á 400 kernkoppen, plus voldoende plutonium om nog honderden te bouwen. Israël produceert zeker ook tritium, een radioactief gas waarmee het een nieuwe generatie kernwapens bouwt. Daaronder zijn minikernkoppen en neutronenbommen die, omdat ze een minimale radioactieve besmetting veroorzaken, meer geschikt zouden zijn voor doelen in de buurt van Israël zelf. De Israëlische kernkoppen zijn klaar voor lancering op ballistische raketten die, met de Jericho 3, een bereik hebben van 8 tot 9.000 kilometer. Duitsland leverde Israël (in de vorm van een geschenk voor knock-outprijzen) vier voor de lancering van Popeye Turbo-kernraketten aangepaste dolfijnonderzeeërs, met een bereik van ongeveer 1500 kilometer.

 » Lees verder

Israël na de verkiezingen: wat doen we met de echte winnaar? – DocP

israel-na-de-verkiezingen:-wat-doen-we-met-de-echte-winnaar?-–-docp

21-09-19 07:41:00,

Vier dagen na de verkiezingen zien wij democratie op zijn Israëlisch: alle partijen schoven op naar extreemrechts. De winnaar wordt als oud vuil behandeld. De Palestijnse minderheid zorgde voor 13 zetels voor hun gemeenschappelijke lijst, de ‘Joint List’. Een spectaculair resultaat.

Wij hoeven niet uitgebreid in te gaan op de intimidatie waarmee werd geprobeerd om de niet-joodse kiezers uit de stemhokjes weg te houden. Toch een voorbeeld: Netanyahu, de premier van deze ‘democratie’, wilde dat er camera’s werden geïnstalleerd in de stembureaus. Deze Likoed actie werd op het laatste moment verhinderd. De boodschap was toen al overgekomen bij de Palestijnse kiezers: wij houden jullie in de gaten, alleen al het feit dat je komt stemmen beschouwen wij als een vijandige actie tegen de joodse staat. Dat de opkomst onder Palestijnse kiezers desondanks opvallend hoog was, is dan ook een ‘statement’ tegen democratie op zijn Israëlisch.

De racistische Likoed concurreerde met de ‘Blauw/Wit’-combinatie van generaal Gantz. Inderdaad: die van de slachting in Gaza in 2014 en van de rechtszaak die nu in Den Haag loopt. Gaan zij wel of niet samen in de regering, is nu blijkbaar de vraag. En of de partij van Lieberman erbij wordt gehaald, vragen de media zich af (hoezo? Lieberman heeft vijf zetels minder dan de Joint List). Shas en UTJ, de partijen van de religieuze fanatici, drentelen ook bedrijvig rond in de wandelgangen van de regeringsformatie (hoezo? zij zijn weer een stuk kleiner dan Lieberman).

Om democratie op zijn Israëlisch te begrijpen is het nuttig om even te luisteren naar Dennis Ross. Vooraf moet opgemerkt worden dat Ross in Israël en in de VS niet een radicale uitzondering is, maar een middle-of-the-road commentator die geregeld in de New York Times en op landelijke TV-stations aan het woord komt. Ross zei in Washington dat de verkiezingsuitslag aangeeft dat het noodzakelijk is om (joodse) Israëliërs en Palestijnen te scheiden. Anders zullen de Palestijnen gelijke rechten vragen. Ook Yishai Fleisher kwam weer aan het woord. Fleisher, een Amerikaan die opgroeide in New Jersey maar nu met zijn Amerikaanse accent als kolonist in Hebron woont noemde Ross een ‘segregationist’. Hijzelf was meer voor ‘creatieve’ oplossingen: geef de Palestijnen door aan Jordanië.

Sommige mainstream media zoals de New York Times,

 » Lees verder

De echte vijanden van Israël | Uitpers

de-echte-vijanden-van-israel-uitpers

06-03-19 12:42:00,

In december 2018 beslist de Israëlische regeringscoalitie om het parlement te ontbinden en op 9 april vervroegde verkiezingen te organiseren.

Vervroegde verkiezingen zijn in Israël niet uitzonderlijk. In feite is het er meer regel dan uitzondering. Sinds 1988 heeft geen enkele regering zijn termijn voltooid. De coalities zijn daarvoor vaak veel te fragiel en te heterogeen. De huidige regering bijvoorbeeld bestaat uit zeven verschillende partijen, en gezien iedere partij zijn deel van de koek wil, zijn er niet minder dan 29 verschillende ministeries. Benjamin ‘Bibi’ Netanyahu is naast premier ook minister van Volksgezondheid, Buitenlandse Zaken en Defensie. Die laatste post heeft hij in handen genomen toen Avigdor Lieberman in november 2018 ontslag nam.

De leider van de ultranationalistische partij, Yisrael Beitenoe, vertrekt omdat hij het oneens is met de in Gaza gesloten wapenstilstand. Met het vertrek van de vijf parlementsleden van zijn partij houdt de coalitie nog maar één stem over om een meerderheid te kunnen vormen in het parlement. In de context van de Israëlische politiek is dat absoluut onvoldoende om ook maar enig beleid te kunnen voeren.

Likoed, de partij van Benjamin Netanyahu, slaagt er in december ook niet in om een meerderheid te vinden die de militaire dienstplicht algemeen moet maken. Tot ergernis van een groot deel van de bevolking maakt de wet immers een uitzondering op de algemene dienstplicht voor de zestigduizend ultraorthodoxe joden die zich aan religieuze studies wijden.

Volgens de regering zijn de vervroegde verkiezingen nodig omwille van ‘budgettaire redenen’ en het ‘nationaal belang’. Nochtans heeft een bepaald feit met grote waarschijnlijkheid een cruciale rol gespeeld. Een week voor de aankondiging ontving procureur-generaal Avishai Mandelblit de aanbevelingen van zijn rechterhand Shay Nitzan over niet minder dan drie onderzoeken over corruptie tegen premier Benjamin Netanyahu. Het risico op een aanklacht is groot en hoewel er geen tijdschema vooropgesteld is, zou half april wel eens het ‘moment fatal’ kunnen worden. Het idee is dat de premier zich, mocht hij beschuldigd worden, beter zal kunnen verdedigen als hij herkozen wordt. Hij moet dan wettelijk gezien immers wel aftreden maar het is handig als hij zijn verkiezingssucces kan gebruiken om een ‘politiek gemotiveerde beslissing van de justitie’ aan te klagen.

 » Lees verder

“Echte werk Belgische cacaosector begint nu pas”

8220echte-werk-belgische-cacaosector-begint-nu-pas8221

05-12-18 07:17:00,

Oxfam-Wereldwinkels zette vandaag mee haar handtekening onder een partnerschap tussen de overheid, bedrijven, ngo’s, vakbonden en universiteiten voor de verduurzaming van Belgische chocolade. Met de focus op een leefbaar inkomen voor cacaoboeren, een engagement om ontbossing te stoppen én politieke steun voor Europese regelgeving daarvoor, vindt Oxfam-Wereldwinkels drie prioriteiten terug die het tijdens de voorbereiding op tafel legde.

“Deze engagementen van de sector en de overheid zijn een belangrijke stap richting duurzame Belgische chocolade. Nu is het zaak dit waar te maken, het werkt begint nu pas”, stelt Oxfam-Wereldwinkels. 

Vanaf 2030 moeten de boeren die cacao produceren voor de Belgische chocolade een leefbaar inkomen verdienen. Bovendien mag de cacaoproductie niet langer gepaard gaan met ontbossing. Dat belooft de Belgische chocolade – en retailsector met het partnerschap ‘Beyond Chocolate’ dat er kwam onder impuls van Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

“Nu alle spelers in de Belgische chocoladesector zich engageren om mee te werken aan een leefbaar inkomen voor cacaoboeren, kunnen we hen voortaan ook aan dat engagement herinneren. De woorden in dit partnerschap moeten nu ook gevolgd worden door daden”, zegt Bart Van Besien, beleidsmedewerker bij Oxfam-Wereldwinkels.

Wetgeving

In de tekst roept Minister De Croo, samen met zijn collega’s Didier Reynders en Marie-Christine Marghem, de Europese Commissie ook op om werk te maken van een ambitieus actieplan, inclusief mogelijke wetgevende acties, om mensenrechten in de cacaoketen te beschermen en ontbossing te stoppen.

Oxfam-Wereldwinkels lobbyde de afgelopen weken hard om die oproep in de tekst te krijgen en de ambitie van het partnerschap te verhogen. Daarmee komt men voor een deel tegemoet aan de oproep die Oxfam-Wereldwinkels tijdens de afgelopen Week van de Fair Trade lanceerde en die ondertussen al door bijna 30.000 Belgen werd ondertekend: ‘verplicht bedrijven om de mensenrechten en het milieu in hun toeleveringsketens te respecteren.’

Certificering

Met het partnerschap engageren de bedrijven zich ook om alle cacao voor Belgische chocolade tegen 2025 te laten certificeren door één van de gekende standaarden (Fairtrade, UTZ, …) of door een duurzaamheidsprogramma van een chocoladebedrijf.

“Dit is een positieve eerste concrete stap, maar niet alle certificeringssystemen en bedrijfsprogramma’s leggen de lat even hoog. Gecertificeerde chocolade is niet per se duurzame chocolade. Certificering kan het inkomen van boeren verbeteren, maar om een leefbaar inkomen te bereiken,

 » Lees verder

Voor echte ondermijning moet je op de Zuidas zijn

Voor echte ondermijning moet je op de Zuidas zijn

28-08-18 01:16:00,

In kringen van crimefighters, politici en ambtenaren is de term ‘ondermijning’ de laatste jaren aan een grote opmars bezig. Het weefsel van onze samenleving zou door groepen van georganiseerde beroepscriminelen worden aangetast. Eric Smit denkt dat de meer serieuze maatschappelijke ondermijning vooral uit een andere hoek afkomstig is.

Nederland is een narcostaat en de onderwereld ondermijnt de bovenwereld. We lopen zelfs het risico dat criminelen het openbaar bestuur binnendringen. Althans, dat zou je mogen concluderen als je de experts over het onderwerp hoort. ‘Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers,’ stelt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bijvoorbeeld. Wanneer je op Google het woord ‘ondermijning’ intoetst, staat de website van de politie bovenaan in de resultaten, net onder een advertentie waarin een congres over hetzelfde onderwerp wordt aangeprezen, dat – hoe toepasselijk – in een gevangenis wordt georganiseerd.

‘De exacte definitie is moeilijk in een zin samen te vatten, maar grofweg betekent het de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. Het is een maatschappelijk probleem,’ schrijven de wetsdienaren. Over hoe groot dat probleem is, verschillen de meningen – feiten zijn amper voorhanden – nadrukkelijk. Mijn zeer gewaardeerde FTM-collega Bart de Koning besteedt er in zijn boek Vriendjespolitiek, fraude en corruptie in Nederland aandacht aan. Anders dan in collega-narcostaten als Mexico en (tot voor kort) Colombia hebben misdadigers in Nederland nog geen mensen in overheidsorganen en de politiek op de figuurlijke loonlijst staan, stelt hij vast. Althans, daar weten tot op heden niets van.

Hoewel, in Brabant leek zich een gevalletje infiltratie te hebben voorgedaan. De penningmeester van het CDA in de gemeente Leende – Wim van der P., beroep: agrariër – bleek op zijn erf behalve aan de lokale carnavalsvereniging De Lolmakers ook onderdak te bieden aan een wietkwekerij en een omvangrijk, zeer professioneel drugslaboratorium. Daar kon volgens de dienstdoende officier van Justitie Erna Vrijhoeven voor 10 miljoen euro per dag aan drugswaarde worden geproduceerd. Dat is een omzet van 3,65 miljard per jaar. Bijna net zo veel als Tata Steel Nederland, het voormalige Hoogovens, dat in Velsen een terrein van 750 hectare in gebruik heeft, zo rekent De Koning in zijn boek voor. Best knap om dat uit een boerenschuur te halen. Of zou de officier van Justitie zich wellicht vergissen?

 » Lees verder

Waarom echte waarde zich niet in geld uit laat drukken

Waarom echte waarde zich niet in geld uit laat drukken

03-02-18 07:58:00,

Zaken die evenveel geld kosten, kunnen enorm verschillen in hun feitelijke waarde. En van een hoop zaken is de waarde zelfs helemaal niet in geld uit te drukken. Waarom blijven we het dan toch proberen?

Voorwoord

Lieve lezer, het leek me aardig om eens met de deur in huis te vallen en direct met een case te beginnen. In deze aflevering laat ik zien dat niet alles wat van waarde is, in geld uit te drukken is. Dank nog voor de meer dan tweehonderd bijdragen aan de discussie over mijn vorige hoofdstuk. 

Even een opmerking tussendoor. Ik heb naar aanleiding van discussies op Follow the Money lang nagedacht en overlegd over een passend woord voor het vakgebied van de economie. In het Engels heet dat ‘economics’, wat duidelijk onderscheiden is van het woord ‘economy’. In het Nederlands hebben we dat onderscheid niet: het heet allebei ‘economie’, en dat is lastig. Ik heb een maandje geëxperimenteerd met het woord ‘economica’, maar dat beviel me toch niet echt. Uiteindelijk heb ik nu gekozen voor het woord ‘economistiek’, dat dus staat voor ‘de bestudering van de economie’ — en in het kader van mijn boek vooral van de macro-economie. Met als bijbehorend bijvoeglijk naamwoord ‘economistisch’. Daardoor kan ik dus uitspraken doen (en onderbouwen) als ‘de economistiek is een protowetenschap.’

In hoofdstuk 1 en 2 heb ik met terugwerkende kracht de teksten, overal waar dat relevant is, dienovereenkomstig aangepast. In hoofdstuk 1 heb ik bovendien de term netjes gedefinieerd. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan in de afleveringen die ik al op FTM heb gepubliceerd; dat zou geschiedvervalsing zijn. Vanaf nu zal ik de term echter gewoon gebruiken.


Lees verder
Inklappen

Hoofdstuk 2.2: Waarden

De vergelijkingen in case 2.2 kloppen allemaal, of deden dat in een recent verleden — feitelijk, of op grond van schattingen van deskundigen. Als je wilt weten waarom en hoe, kun je een spreadsheet downloaden (‘What’s it worth’) vanaf de website die bij dit boek hoort. Daarin wordt de waarde van elk onderdeel weergegeven in dollars en euro’s, compleet met toelichtingen en bronvermeldingen.

Als geld niet bestond, en alle transacties door middel van ruilhandel moesten plaatsvinden, zouden veel van de vergelijkingen van case 2.2 nog steeds tot stand kunnen komen.

 » Lees verder

Echte linke Positionen etablieren – www.NachDenkSeiten.de

Echte linke Positionen etablieren – www.NachDenkSeiten.de

30-01-18 05:03:00,

30. Januar 2018 um 8:27 Uhr | Verantwortlich:

Echte linke Positionen etablieren

Veröffentlicht in: Audio-Podcast, Aufbau Gegenöffentlichkeit, Erosion der Demokratie, Interviews, Ungleichheit, Armut, Reichtum

Andreas Nölke

Wie sieht eine echte linke Politik aus? Ganz einfach: Sie nimmt sich der Sorgen und Nöten der wenig Privilegierten ernsthaft an. Doch genau daran fehlt es in Deutschland. Das meint der Politikwissenschaftler Andreas Nölke, der mit seinem gerade veröffentlichten Buch „Linkspopulär – Vorwärts handeln statt rückwärts denken. Gegen den Rechtsruck“ ein alternatives linkes Programm vorstellt. Im Interview mit den NachDenkseiten erklärt Nölke, der an der Frankfurter Goethe-Universität lehrt, wie ein solches Programm aussehen sollte und was es bedeutet, wenn die Etablierung eines solchen Programmes ausbleibt. Das Interview führte Marcus Klöckner.

Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Podcast: Play in new window | Download

Sollte die AfD nach dem Vorbild von anderen rechten Parteien in Europa „einen oberflächlichen sozialpolitischen Linksschwenk“ vornehmen „und sich damit noch fester im Milieu der Arbeiter und unteren Mittelschichten verankern“, dann erwartet Nölke, dass es sich mit „einer echten linken Politik und einer grundlegenden Reduktion von Armut für lange Zeit erledigt haben“ wird.

Ein Interview über die unterschiedlichen Ebenen der Armut, den Verwerfungen in unserer Gesellschaft und eine Position, die Nölke als „linkspopulär“ bezeichnet.

Herr Nölke, in Ihrem Buch gibt es ein Kapitel, das trägt die Überschrift „Armut inmitten des Reichtums“. Was meinen Sie damit?

Obwohl Deutschland im Vergleich zu seinen Nachbarländern ein vergleichsweise hohes Wirtschaftswachstum und eine niedrige Arbeitslosigkeit aufweist, sind substantielle Teile der Gesellschaft ökonomisch abgehängt und haben keine Aussicht auf nachhaltige Besserung.

Wer ist in Deutschland arm? Haben Sie Zahlen?

Nach dem „Armutsbericht 2016“ des Paritätischen Wohlfahrtsverbands betrifft das etwa jeden Sechsten. Frauen sind stärker betroffen als Männer, Menschen mit Migrationshintergrund stärker als Alteingesessene. Besonders gravierend ist die Situation alleinerziehender Mütter und die Kinderarmut. Nach den Berechnungen der Hans-Böckler-Stiftung leben knapp zwanzig Prozent der Jungen und Mädchen in armen oder armutsgefährdeten Familien. Überwiegend sind Menschen mit Teilzeitbeschäftigung von Armut betroffen, oft in befristeten Stellen, in einem Zeitarbeitsverhältnis,

 » Lees verder

Een echte aanrader Praag – FREESURIYAH

Een echte aanrader Praag – FREESURIYAH

18-12-17 11:29:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:

IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

21 NOVEMBER 2017 ~ VOETBALBLOG

Praag staat bekend als de gouden stad van Europa het gehele historische centrum staat op de werelderfgoed lijst. Praag telt ongeveer 1,2 miljoen inwoners.De bekendste bezienswaardigheden in de stad zijn uiteraard de Karelsbrug en de Praagse burcht.

De Karelsbrug ( karluv most)  vormt een verbinding tussen de Oude stad en de wijk mala strana en het is herkenbaar aan de vele beelden van allerlei heilige figuren die er staan. De Karelsbrug dateert van de 14e eeuw en was gebouwd als vervanging van de ingestorte Judithburg.

De Praagse burcht ( Prazky hrat) is gebouwd in de 9e eeuw het is de grootste burcht van de wereld die regelmatig is bijgebouwd. De burcht is erg hoog gelegen vanaf de Karelbrug zie je de burcht al top. Bij de burcht vindt je ook diverse Kloosters, kapellen,wachtershuisjes, kunstcollecties en uiteraard  de Sint- Vituskhatedraal.

20171111_141022_resized

Het oude stadsplein ( Staromestka Namesti) is het belangrijkste plein van de oude stad met mooie bezienswaardigheden als het Jan-Hus monument, Astronomische klok, Kinsky paleis en het oude stadhuis. Hier vonden vroeger onthoofdingen en feesten plaats. Tegenwoordig gebruikt men het voor feesten, demonstraties en culturele evenementen.

20171111_121921_resized

Een echte aanrader is de brug Legion bridge (Most legii) een brug zuidelijker dan de Karelsbrug. Je hebt daar namelijk in het midden van de brug een mooi park met een speeltuin, restaurant met fantastisch uitzicht op de Karelsbrug. Deze brug is in 1905 gebouwd en verbindt de oude stad met de wijk Praag Holesovice.

most llegiAfbeeldingsresultaat voor parc most legii prague

Het Wenceslasplein geniet veel aandacht vanwege het Nationale museum ( wat voor een groot deel dicht is op dit moment). Hier is er veel gevochten in de tweede wereldoorlog. Dat is te zien aan de diverse borden met informatie en afbeeldingen in de straat.  Een paar meter van het Wenceslasplein staat er een monument wat de slachtoffers van het communisme herinnert. Het bekende ruiterstandbeeld (Pomník svatého Václava), wat het monument van St. Wenceslas betekend is eigenlijk een kopie van het origineel.

prague

Winkelen kan je in Praag ook uitstekend.

 » Lees verder