Elektrische auto zorgt ook voor veel CO2 – Wakker Mens

13-10-20 02:07:00,

Dit bericht verscheen bij Autoweek

Polestar wil openheid:

‘EV’s zorgen ook voor veel CO2

 

blankPolestar 2

Polestar vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat er meer inzichtelijk wordt gemaakt wat de ‘voetafdruk’ van elektrische auto’s is. Volgens het merk wordt er soms te makkelijk gedacht over de impact van elektrisch rijden. Het illustreert aan de hand van een rekenvoorbeeld dat haar eigen Polestar 2 echt niet zo één twee drie beter is dan een auto met verbrandingsmotor.

Elektrisch aangedreven auto’s worden gezien als een enorm belangrijke stap richting minder uitstoot. Vooral de koolstofdioxide-uitstoot kan met EV’s drastisch worden verlaagd, zo is het idee. Polestar is van mening dat er soms te gemakkelijk vanuit wordt gegaan dat je met een EV in no-time bijna geen ‘voetafdruk’ meer hebt. Volgens de Zweden is het belangrijk dat autofabrikanten open en eerlijk zijn over de uitstoot die aan EV-productie hangt. De Zweden willen dat meer inzichtelijk gaan maken. Hoewel Polestar daarmee wel direct een beetje het braafste jongetje van de klas lijkt te willen zijn, geeft het zelf alvast het goede voorbeeld door uit te leggen hoe lang het volgens hen duurt voordat je met een Polestar 2 minder impact op het milieu hebt dan met een Volvo XC40.

Om te beginnen stoot men naar eigen zeggen al 1,7 keer zoveel CO2 uit bij het winnen van grondstoffen voor een Polestar 2 als Volvo voor een XC40. Dat zit ‘m uiteraard vooral in de accu’s. De Polestar begint met een voetafdruk van 26 ton CO2 aan zijn levenscyclus en heeft daarmee bij de productie direct meer uitstoot veroorzaakt dan de XC40. Vanaf dan wordt het natuurlijk interessant, want als het goed is gaat de Polestar 2 hierna minder CO2 ‘uitstoten’, omdat-ie op elektriciteit rijdt. Dan komt de Polestar uiteindelijk dus beter uit de bus dan de XC40.

Polestar schetst drie scenario’s die van invloed zijn op de termijn waarop dat werkelijk het geval is. Dat hangt namelijk af van de stroommix. Volgens Polestar moet een Polestar 2 op de wereldwijd gemiddelde stroommix maar liefst 112.000 km afleggen om over zijn hele levenscyclus een mindere CO2-afdruk te hebben dan de XC40 met eenzelfde afgelegde afstand. Het wordt gunstiger voor de EV als de gemiddelde Europese stroommix erbij wordt gepakt;

 » Lees verder

Elektrische auto’s maken lithium schaars – Na Maduro Morales aan de beurt?

28-02-19 10:12:00,

Lithium is onmisbaar voor de bouw van elektrische auto’s. Deze nieuwe cruciale delfstof zou echter al snel even problematisch kunnen blijken als aardolie. Bij de winning van het lichtmetaal wordt aanzienlijke milieuschade aangericht. Daarnaast veroorzaakt de toenemende vraag een wedloop om de exploitatie van afzettingen.

Het lichtmetaal lithium, dat in de natuur niet in zuivere vorm voorkomt, maar alleen in diverse chemische verbindingen zoals lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide, vond aanvankelijk geen grotere economische aanwending. Dat veranderde toen het element begin jaren ’90 als ideaal bestanddeel voor accumulatoren ontdekt werd. De lithium-ion-accu’s blinken uit door een hoge levensduur en energiedichtheid bij relatief gering gewicht. Bovendien verloopt het heropladen relatief ongecompliceerd. Om deze reden worden ze ook in elektrische auto’s ingezet. Voor een elektrische auto is tot 50 kilogram lithium nodig.

Elektrische auto’s drijven vraag op

Vanwege de politiek aangedreven groei in de vraag naar elektrische auto’s, is ook de vraag naar lithium in de afgelopen jaren enorm gestegen. En dat drijft ook de prijs voor de delfstof op. In 2005 kostte een ton lithium nog slechts 1460 USD, terwijl er in 2018 al tot 16.500 dollar voor betaald werd.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Winning niet eenvoudig

Maar er is nog een ander probleem. Lithium behoort weliswaar niet tot de zeldzame bestanddelen van de aardkorst, maar de winning ervan is allerminst eenvoudig. Zodoende bestaan er inmiddels twijfels over de toereikende beschikbaarheid van het lichtmetaal, wanneer de productie van elektrische auto’s zo snel toeneemt als verwacht. In dit geval zou de vraag naar lithiumcarbonaat en lithiumhydroxide tot 2035 meer dan verdrievoudigen.

Schaarste

Dan bestaat het gevaar dat de landen waar deze delfstoffen gewonnen worden niet meer kunnen voldoen aan de vraag. Daar komt nog bij dat de tot nu toe bekende reserves de te verwachten vraag slechts tot circa 2050 dekken. Tegen die tijd zouden er dus technische alternatieven voor de lithium-ion-accu’s beschikbaar moeten zijn.

Instabiele landen

Evo Morales

En dan zijn er nog de politieke onzekerheden. China en westerse industrielanden leveren momenteel een wedloop om de hand te legen op lithiumafzettingen buiten China. De afzettingen buiten China liggen deels in eerder instabiele landen als Zimbabwe, Afghanistan en de Congo.

 » Lees verder