Als de emmer overloopt. Waarom wordt iemand elektrogevoelig?

als-de-emmer-overloopt.-waarom-wordt-iemand-elektrogevoelig?

11-01-20 05:01:00,

Mensen die elektrogevoelig zijn hebben gezondheidsklachten door blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). EMV die er altijd zijn en altijd al geweest zijn. De snelle uitrol van GSM, UMTS en LTE zendmasten, nodig voor de draadloze communicatie, heeft er voor gezorgd dat het aantal elektrogevoeligen, schrikbarend is toegenomen. Elektrogevoeligen die met een beetje hulp van familie en werkgever nog aan de maatschappij kunnen deelnemen en ernstig elektrogevoeligen die er niet meer bij horen. Mensen in Nederland, die nergens meer naar toe kunnen omdat ze lichamelijke klachten krijgen van o.a. alle zendmasten, straalverbindingen (ook wel point-to-point-straalverbinding of vaste verbinding genoemd), C2000 masten, smartphones, wifi-punten, slimme meters, tablets, omvormers van zonnepanelen en DECT-telefoons. Mensen met een lichte mate van elektrogevoeligheid en mensen met een ernstige mate elektrogevoelig gemaakt door de veranderde maatschappij.

De natuurlijke elektromagnetische velden (EMV) versus kunstmatige EMV

Natuurlijke elektromagnetische velden (trillingen) worden door elk lichaam geabsorbeerd. Dit is nodig om te kunnen leven. De kunstmatige elektromagnetische velden, gemaakt door mensenhanden (technische straling) kunnen deze natuurlijke EMV verstoren*. De natuurlijke elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. van het aardmagnetisme en zonne-energie. De kunstmatige elektromagnetische velden zijn afkomstig van o.a. de draadloze communicatie. Draadloze communicatie die een enorme toevlucht nam begin de 21ste eeuw met de zendmasten en antennes nodig voor smartphone en wifi. En met de komst van de vijfde generatie netwerken (5G) veel antennes (small cells) in de nabije omgeving van de mensen zoals in bushokjes, lantaarnpalen en op gebouwen.

*Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan EMV (straling) naast een thermisch effect, een biologisch effect geeft zelfs bij intensiteiten waarbij opwarming van ons lichaam, of delen daarvan, verwaarloosbaar is. Dat sommige effecten daarvan schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Waargenomen zijn onder meer een toename van het aantal DNA-breuken en van het aantal vrije zuurstof- en andere radicalen. Ook worden er micronuclei (worden vaak gezien in kankercellen) en stress hormonen gevormd en wordt de bloed-hersenbarrière meer doorlatend voor toxische stoffen. Bovendien zijn effecten geconstateerd op het centraal zenuwstelsel, op neuronale activiteit, ECG (hartritme), EEG (hersenfrequenties), cerebrale bloeddoorstroming, werking van de hersenen en op het cognitief functioneren.

De emmer raakt vol en loopt over met als gevolg elektrogevoelig

Een elektrogevoelige heeft een opeenstapeling van factoren die er samen voor zorgen dat de emmer langzaam vol raakt.

 » Lees verder