Asbest-multinational Eternit sloot ook in Nederland zwijgcontracten af

17-07-18 06:41:00,

Ook jouw gemeente krijgt steeds meer taken en dus macht. Lokale journalisten zijn steeds minder in staat om deze macht te controleren. Daarom gaat Follow the Money lokaal.

Zeker honderd aansprakelijkheidsprocedures zijn er inmiddels gevoerd tegen de vroegere asbest-producent Eternit. In jaarverslagen is te lezen dat de onderneming miljoenen euro’s reserveert om financiële compensatie te bieden. Wat tot nu toe onbekend is gebleven, is dat het bedrijf ook het sluiten van zwijgcontracten niet schroomde.

Dit stuk in 1 minuut

  • Eternit heeft in het Twentse Goor en het Belgische Kapelle op den Bos tenminste twee doodzieke asbestslachtoffers met een zwijgcontract afgekocht.

  • Het bedrijf probeerde meerdere ernstig zieke werknemers af te kopen, in de hoop rechtszaken te voorkomen; velen weigerden dat echter.

  • Volgens de gepensioneerde advocaat Bob Ruers, die veel asbestslachtoffers heeft bijgestaan tijdens gerechtelijke procedures tegen Eternit, was het afsluiten van zwijgcontracten een tactiek van de fabriek om zo min mogelijk imagoschade op te lopen.

  • Het bedrijf heeft vanaf 2000 zeker 11 miljoen euro gereserveerd om schadeclaims te kunnen betalen. Daarvan is in 2017 nog niet de helft uitbetaald, zo leert een blik in de achtereenvolgende jaarverslagen.


Lees verder

De weduwnaar kijkt gekweld om zich heen. Het is april 2018, bijna twee decennia na de vroege dood van z’n vrouw in 1999. De oorzaak: mesothelioom, oftewel longvlieskanker. Opgelopen als gevolg van asbestvervuiling uit de nabijgelegen Eternit-fabriek. Zelf had het slachtoffer nooit bij Eternit gewerkt, maar als kind speelde ze op een boerenerf in het Twentse Goor dat met asbest uit de fabriek was verhard.

Met z’n linkerhand wrijft de weduwnaar in zijn gelaat. Zal hij de correspondentie met Eternit uit 1999 laten zien? Hij vindt het nog moeilijk om over de zaak te praten, maar tegelijkertijd is hij boos over de kille zakelijke houding van de fabrieksdirectie in deze zaak. ‘Het is gewoon misdadig wat ze ons geflikt hebben.’

Langzaam schuift hij een stapeltje documenten over de keukentafel. Het is het medische rapport van zijn overleden vrouw, waarin longspecialisten knip en klaar schrijven dat asbestvezels in de longen de vrouw fataal zijn geworden. Ook de papieren van de second opinion van het Anthony van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam zitten erbij,

 » Lees verder

Eternit wist al ruim een halve eeuw van de gevaren van asbest

04-06-18 07:23:00,

Ook jouw gemeente krijgt steeds meer taken en dus macht. Lokale journalisten zijn steeds minder in staat om deze macht te controleren. Daarom gaat Follow the Money lokaal.

In de Nederlandse asbestfabriek Eternit in het Twentse Goor stierven in de jaren ’60 en ’70 tientallen fabrieksarbeiders op jonge leeftijd. In diezelfde periode lag het langdurig ziekteverzuim zó hoog, dat het productieproces acuut gevaar liep. Tientallen interne bedrijfsdocumenten bevestigen dat het personeel willens en wetens werd blootgesteld aan de asbest — terwijl de risico’s al lang bekend waren.

Dit stuk in 1 minuut

  • De top van Eternit, een bedrijf met fabrieken in België en Nederland, wist al in de jaren ’60 dat blootstelling aan asbest dodelijk kon zijn. De directie en de bedrijfsarts van Eternit negeerden alarmerende wetenschappelijke en medische signalen dienaangaande.
  • Toen vanaf de jaren ’60 steeds meer werknemers ziek werden en stierven, hield de bedrijfstop die informatie uit economische motieven binnenskamers.
  • Inmiddels zijn meer dan honderd werknemers, familieleden van werknemers en omwonenden van Eternit aan asbestkanker overleden.


Lees verder

Het gravel spat tegen z’n schoenen. Cohn heeft daar zojuist via een volley een punt gemaakt. Tijd voor een glaasje prik, na een inspannend potje tennis op het het sportveld aan de Diepenheimseweg in Goor. 

Het is 1939 en de grauwsluier van de naderende wereldoorlog hangt in de lucht. Herrmann Cohn (28) is Duitsland ontvlucht, waar hij als jood niet langer veilig is. Nu woont hij in Goor, waar hij graag een potje tennis speelt. Aan stadsgenoot en huisarts Gerard Lindeboom heeft hij een prima sparringpartner. 

Tijdens hun pauze vertelt Lindeboom over zijn zorgen rond de mogelijke gezondheidsrisico’s van de nieuwe Eternit-fabriek. Hij heeft zorgwekkende medische publicaties uit Amerika gelezen. Lindeboom weet dat zijn tennismaatje veel connecties heeft in Zwitserland; Cohn heeft daar gestudeerd, en er staat al sinds het begin van de eeuw een Eternit-fabriek. Lindeboom wil weten of de werknemers daar bekend zijn met longproblemen.

Fabrieksarbeiders ogen als meelbestoven bakkers

De zorgen van de Goorse huisarts blijken gegrond. Cohn vertelt hem dat in de Zwitserse fabriek tientallen arbeiders met longproblemen tobben of ziek thuis zitten. Ze hebben asbestose opgelopen. Lindeboom waarschuwt de Goorse fabrieksdirectie, maar die wuift zijn zorgen weg.

 » Lees verder