De Europese geheime diensten zijn de “diepe staat” in de “Club van Bern”… | KenFM.de

de-europese-geheime-diensten-zijn-de-“diepe-staat”-in-de-“club-van-bern”…-|-kenfm.de

14-05-20 02:06:00,

Een standpunt van Karl Bernd Esser.

Onlangs eiste de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas meer transparantie van China met betrekking tot het Wuhan-instituut, maar hij vermeed publieke beschuldigingen van corona. Hij verkrijgt een deel van zijn informatie via de „Bern Club“, de geheime alliantie van alle Europese binnenlandse inlichtingendiensten.

De „Berne Club“, waarin directeuren van binnenlandse inlichtingendiensten van de EU-lidstaten en van Noorwegen en Zwitserland zijn georganiseerd, is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijd netwerk. De „Berne Club“ is dan ook betrokken bij een internationale uitwisseling van informatie met de geheime diensten van de andere club, genaamd „Five Eyes“ en afkomstig uit Israël. De Europese steun voor de „Five Eyes – Intelligence Cooperation“ bevindt zich in een grijs gebied, omdat de Europese Unie volgens haar verdragen geen mandaat heeft om haar inlichtingendiensten te coördineren.

Hoewel het Verdrag van Lissabon samenwerking op het gebied van inlichtingenwerk uitsluit, werken Europese binnenlandse diensten zoals het Federaal Bureau voor de bescherming van de grondwet samen met Europol en een gemeenschappelijk situatiecentrum in Den Haag, „INTCEN“ genaamd. De Nederlandse geheime dienst AIVD, die verantwoordelijk is voor het operationeel situatiecentrum, is hardnekkig aan het werk. „We geven nooit commentaar op Club de Berne.“

De nationale contactpunten van de inlichtingengroep communiceren via een computernetwerk met de naam „Poseidon“. Naast het versturen van berichten maakt het ook telefoongesprekken en videoconferenties mogelijk. De „Club de Berne“ stelt andere internetdiensten beschikbaar in een netwerk dat „Neptunus“ heet, en ze delen een database die „Phoenix“ heet.

De Berner Club medewerkers van verschillende inlichtingendiensten zijn gebundeld om taken uit te voeren. Dit roept verdere vragen op, zoals hoeveel middelen Duitsland ter beschikking stelt aan de Berner Club – en of de infrastructuur in Berlijn wordt gebruikt voor de taken van de Club. Ook op deze vragen is geen antwoord gekomen.

De Zwitserse WOZ beschrijft de activiteiten van de inlichtingendiensten in de Club van Bern als een „kamer zonder toezicht“ – dit geldt waarschijnlijk ook voor haar Duitse tegenhanger. „Er is geen wettelijke legitimatie voor de activiteiten van de Berner Club, noch hebben de toezichthoudende organen van de lidstaten de mogelijkheid om het gebruik van de gegevens te controleren“,

 » Lees verder

Europese gezondheidszorg kapotbespaard door neoliberaal beleid

europese-gezondheidszorg-kapotbespaard-door-neoliberaal-beleid

30-03-20 08:12:00,

De regeringen van de EU-lidstaten proberen het zo goed mogelijk te verbergen, maar de chaos en tekorten in hun gezondheidszorg zijn nu voor iedereen zichtbaar. Tientallen jaren werd de neoliberale politiek van bittere  bezuinigingen, privatiseringen, loonmatiging, flexibilisering van banen en snijden in de sociale zekerheid als oplossing voor alle problemen gepresenteerd. Nu er echt een crisis heerst zijn de neoliberale maatregelen het probleem. De crisis die ze gecreëerd hebben is tevens een crisis van het neoliberale kapitalisme. De politieke en mediale elite roepen ons nu op te applaudisseren voor de werkers in de gezondheidszorg, de verpleeghuizen en thuiszorg, die nu de spits afbijten en zich kapot werken. Het zijn dezelfde politici die de lonen gekort, de pensioenleeftijd verhoogd en de ziekenhuizen afgeslankt hebben. En de journalisten van de ‘kwaliteitsmedia’ hebben het toegejuicht.

(Door Gerrit Zeilemaker, oorspronkelijk verschenen op de website Ander Europa)

Jarenlang kregen we te horen dat er geen ‘geldboom’ was. Bij iedere eis tot verbetering van de zorg werd aanmatigend gevraagd: “En hoe gaan we dat betalen? Iedere sociale eis was een stap op weg naar het financieel debacle. Maar plotseling is nu de ‘magische geldboom’ toch gevonden. Plotseling klotst het geld tegen de plinten. Voor de kapot gepaarde gezondheidszorg? Voor medische uitrusting om de coronacrisis te bestrijden? Welnee, hoe komt u erop?

De Europese Centrale Bank (ECB) koopt voor 750 miljard extra obligaties van grote bedrijven en banken. De FED komt met een nieuwe leenfaciliteit. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland versoepelt de concurrentieregels en de regering Rutte gaat met ‘vele miljarden’ ondernemend Nederland door de crisis helpen. Banken wordt toegestaan hun boekhoudregels te versoepelen. Het gaat nu om ongekende tijden, maar het graaien gaat onverminderd door.

De afbraakaanbevelingen van de EU

In 2010 werd een tienjarige ‘groei- en banenstrategie’ door de Europese Unie gelanceerd. Europa 2020 was bedoeld om de crisis van 2010 te overwinnen en de voorwaarden te scheppen voor ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’.

De Europa 2020-strategie wordt uitgevoerd en gecontroleerd in het kader van het Europees Semester, de jaarlijkse coördinatiecyclus van het economisch en begrotingsbeleid. Op basis daarvan krijgen de EU-landen van de Europese Commissie ‘landspecifieke aanbevelingen’. Ze zijn echter nauwelijks specifiek: het zijn onveranderlijk voor ieder land jarenlang dezelfde aanbevelingen.

 » Lees verder

Het Europese Parlement spreekt zich in een Briefing uit over 5G. – Gentechvrij

het-europese-parlement-spreekt-zich-in-een-briefing-uit-over-5g.-–-gentechvrij

29-03-20 05:35:00,

Effects of 5G wireless communication on human health

Fragment: “Questions remain unanswered as to what 5G actually is, what it is for, whether it has impacts on human health and environment, whether it is secure, whether it offers good value for money or whether anyone will be prepared to pay for it.5 As an alternative, according to some experts,6 fibre optics would be more secure, safe and offer higher speed than 5G. However, fibre optics are not wireless.MEER…

Nederlands:

Effecten van draadloze communicatie op menselijke gezondheid.

Fragment: Vragen blijven onbeantwoord zoals wat 5G eigenlijk is, waar het voor is, en of het impact heeft op menselijke gezondheid en milieu, of het precies is, of het het geld waard is en of iemand bereid is hier voor te betalen.

Als alternatief, volgens sommige experts, zouden vaste verbinding opties preciezer, veiliger zijn en bieden een hogere snelheid dan 5G. Doch, vaste verbinding opties zijn niet draadloos. MEER… (Eng.)

 » Lees verder

Hoe de Europese Unie over haar toekomst wil beslissen

hoe-de-europese-unie-over-haar-toekomst-wil-beslissen

30-01-20 12:12:00,

In haar intentieverklaring als nieuwe Commissievoorzitter kondigde Ursula von der Leyen in oktober 2019 aan een ‘conferentie over de toekomst van Europa’ te zullen beleggen, startend in 2020 en met een looptijd van twee jaar; het idee was in feite al gelanceerd in de aanloop van de Europese verkiezingen door de Franse president Macron. Deze conferentie moet “burgers, en in het bijzonder jongeren, de civiele samenleving en de Europese instellingen bijeenbrengen als gelijkwaardige partners”.

(Door Herman Michiel, oorspronkelijk verschenen op Ander Europa) foto TeaMeister, CC2.0/Flickr)

De Commissievoorzitter is “bereid om gevolg te geven aan wat overeengekomen wordt”, ook als dit wijzigingen aan de Europese verdragen zou inhouden. Desgewenst zou een lid van het Europees Parlement de conferentie kunnen voorzitten, aldus von der Leyen. Inmiddels is niemand minder dan liberaal haantje-de-voorste Guy Verhofstadt verkozen, sorry, aangeduid als voorzitter, sorry, als “de facto voorzitter” van de conferentie, maar hij zal naar verluidt een christendemocraat (CSU-er Manfred Weber) en een sociaaldemocraat aan zijn zijde moeten dulden.

De conferentie heeft als doel de Europese democratie “een nieuwe zet vooruit” te geven, al vraagt men zich af waartoe dit nog nodig is want von der Leyen spreekt over onze ‘springlevende democratie’ (the vibrancy of our democracy) die moet blijken uit de ‘record-opkomst’ (50,6%) bij de voorbije Europese verkiezingen. De aanzetten die de Duitse ex-minister van defensie zelf geeft op het vlak van democratie lijken niet echt een conferentie van twee jaar te vergen, want ze komen neer op een voortzetting van de huidige ondemocratische praktijken, onder andere een Parlement dat geen wetgevend initiatiefrecht heeft (*1) en de geheime onderhandelingen en petit comité tussen Commissie, Parlement en Raad, de zogenoemde ‘trialogen’, broeiplaats van duistere compromissen.

Of er een ‘nieuwe Europese Unie in de maak’ is zoals Francine Mestrum beweert lijkt me dan ook zeer twijfelachtig. We zijn het ondertussen wel gewoon dat een nieuwe Commissievoorzitter grote uitspraken doet, zoals Juncker in 2014 de ‘Commissie van de laatste kans’ ging voorzitten. Zo zal nu ook von der Leyen van “burgers partners maken gelijkwaardig met de instellingen”; als dit ook maar enige betekenis heeft zou het moeten uitgelegd worden,

 » Lees verder

Europese Unie steunt racisme

europese-unie-steunt-racisme

23-01-20 04:13:00,

Op dit ogenblik loopt er in Israël een conferentie rond de holocaust en tegen het racisme. Een merkwaardig feit. In totaal zouden er een 44 landen in Israël aanwezig zijn om hierover officieel van gedachten te wisselen. Een zoveelste topconferentie van de heren en dames die voorheen het schone winterweer in Davos maakten en nu in Israël elkaar nog maar eens ontmoeten. Reizen om te leren heet dat.

Maar in Israël met die regering een bijeenkomst houden over racisme? Toch merkwaardig. Israël is het resultaat van Brits en Frans kolonialisme uit het begin van de vorige eeuw en de druk van de zionistische lobby in Europa. Deze laatsten wilden een staat alleen voor hen en niemand anders. Raus klonk het.

Apartheid

En dat hield ook in dat andere Europeanen niet welkom waren om er te wonen en, nog heel veel erger, dat men alle oorspronkelijke inwoners, behoudens dan natuurlijk de aldaar al duizenden jaren levende joden, ging verjagen.

Nazi medaille bezoek Palestina - Leoold Edler von Middlestein - 1933

In 1933 na de machtsovername van Adolf Hitler ging Leopold Edler von Middlestein, tot 1939 verantwoordelijke bij de SS voor het joodse ‘probleem’, naar het toen nog Brits Palestina om er met de zionistische leiders te overleggen over wat men het ‘jodenvraagstuk’ noemde. Het blad Der Angriff van propagandachef Joseph Goebbels liet ter gelegenheid van die reis deze bovenstaande medaille slaan. Het meeste buitenlandse geld dat zorgde voor de creatie van Israël na 1948 kwam van Nazi-Duitsland. Tot 1941 werkten bepaalde zionistische groepen samen met Nazi-Duitsland. “Een nazi reist naar Palestina’ staat er geschreven.

Ongeveer dertig jaar geleden kwam er in Zuid-Afrika een einde aan de apartheid waarbij de blanke kolonisten de baas waren en de zwarten moesten luisteren en bijvoorbeeld daar gaan wonen en werken waar de meesters dat zegden. Ook dit kreeg de steun van de EU en de NAVO. Herinner maar de zogenaamde Vlaamse elite die via hun club Protea daar ook nog meende reclame te moeten maken. Een beschamende elite natuurlijk. 

Maar nog steeds zien we dat dit systeem in Israël blijft bestaan. Russen die zich vlug in Israël bij hun komst lieten besnijden en wat verhaaltjes uit de Thora reciteerden waren welkom. Palestijnen wier voorvaderen er eeuwen woonden werden opgesloten in getto’s of in omwalde steden waar men hen feitelijk belegerde.

 » Lees verder

Europese pensioenfondsen beleggen in Cerradogrond. | Uitpers

europese-pensioenfondsen-beleggen-in-cerradogrond.-|-uitpers

02-10-19 07:43:00,

foto: Fabricio Carrijo (bron: https://web.archive.org/web/20161030123306/http://www.panoramio.com/photo/106008250)

(Dit stuk wordt best in samenhang gelezen met een eerste artikel over MATOPIBA en de recente bijdrage ‘Landgrabbing en capangas’)

Er beweegt in Vlaanderen heel wat rond ‘toegang tot grond’. Zowel Boerenforum als Wervel zijn er mee bezig. Onder stuwing van Fian-Belgium komt een heel denkproces op gang binnen Voedsel-Anders. Het feit dat miljonair Huts (‘de zaak Huts’) een grote lap goede landbouwgrond kan kopen, terwijl boeren op de peperdure gronden niet meer terecht kunnen, brengt velen in beweging.

Maar hoe zit het aan de andere kant van de oceaan en wat hebben wij daar mee te maken?

Winstgevend beleggen voor ons pensioen

We wisten al dat Nederland serieus investeert in de ontsluiting van de Amazone voor sojatransport. Vier Belgische banken zouden zes miljard euro geïnvesteerd hebben in bedrijven die mee verantwoordelijk zijn voor Amazonebranden.

En hoe zit het met de Cerrado? FIAN International heeft een bijzonder sterk document uitgebracht. Je krijgt er als bijna gepensioneerde rode oortjes van: ‘Os custos ambientais e humanos do negócio de terras. O caso do Matopiba, Brasil.’/’De ecologische en menselijke kosten van grondhandel. De zaak van de Matopiba, Brazilië’. Wat blijkt? Amerikaanse en Europese pensioenfondsen investeren en speculeren sinds de financiële crisis van 2007 heel ‘efficiënt’ in grond. Natuurlijk is dat geen nieuw fenomeen, maar sinds 2007-2008 is alles in een hogere versnelling gegaan.

Als tussendoortje even een voorbeeld van wat zich al lang voltrekt. Toen ik in 2000 voor het eerst naar Brazilië vertrok, kreeg ik een telefoon van een tachtigjarige man. Hij bood me gratis 8000 hectare grond aan; in het centrum van Brazilië. Cerrado dus. In de jaren ‘60, tijdens de Braziliaanse militaire dictatuur, was iemand langs gekomen met het interessante aanbod om voor 20 frank/halve euro per hectare grond te kopen. Hij ging er op in en kocht die 8000 hectare als een belegging. Een gebuur schafte zich 10.000 ha. aan en een andere 12.000 ha., wist hij nog te vertellen. Het gaf hem jarenlang conflicten, want verschillende instanties claimden die grond. Uiteindelijk wou hij er van af en bood me dus die 8000 ha. zomaar aan. Uiteraard heb ik dat aanbod nooit aanvaard.

 » Lees verder

‘De Europese Unie is een schijnvertoning’ | Uitpers

‘de-europese-unie-is-een-schijnvertoning’-|-uitpers

24-09-19 06:15:00,

De Europese Unie is een schijnvertoning, een schaduwspel, een spook. Daar is de Franse filosoof en schrijver Régis Debray diep van overtuigd. Sommigen zullen beweren dat de Fransman Debray heimwee heeft naar de tijd dat Frankrijk een grootmacht was en het Frans de voertaal van de Europese diplomatie was en op alle Europese keizerlijke en koninklijke hoven werd gesproken. Maar zelfs als dat zo zou zijn, doet dit geen afbreuk aan de vlijmscherpe analyse die Debray maakt van het verenigde Europa, of beter gezegd van de pogingen om Europa te verenigen.

Régis Debray is geen tegenstander van een verenigd Europa. Hij onderschrijft de doelstellingen die althans officieel het verenigde Europa worden toegedicht: de vrede bevorderen, de armoede uitroeien en een Europa uitbouwen dat op voet van gelijkheid met de Verenigde Staten en China kan optreden. Hij wil een Europa dat de gang van zaken in de wereld daadwerkelijk kan beïnvloeden. Hij erkent dat landen de klimatologische, wetenschappelijke en technologische uitdagingen van vandaag niet op hun eentje aankunnen. Hij wenst dat de Europese macht van morgen, net als een wereldregering, een mensheid tot stand brengt die open, welvarend, inclusief, zonder grenzen en vreedzaam is.

Maar Debray onderstreept dat onze wensen en onze hoop niet per se overeenstemmen met de werkelijkheid. Hij citeert de Franse dichter Paul Valéry die beweerde dat onze daden ingegeven worden door mythes en dat we alleen maar kunnen handelen door ons naar een spook te begeven. Dat een verenigd Europa ‘de oplossing’ is, zou wel eens een van die mythes of spoken kunnen zijn. Als voorbeeld van dit geloof in de mythe Europa citeert Debray de voormalige voorzitter van de Europese Centrale Bank, Wim Duisenberg, die het bestond te verklaren dat ‘de invoering van eurobiljetten in de geschiedenisboeken van al onze landen en zelfs daarbuiten, als het begin van een nieuw tijdperk in Europa zal vermeld worden’.

Wil men tegenwoordig ernstig worden genomen, moet men een overtuigd Europeaan zijn, wat dat ook moge betekenen. Voor velen betekent dat dat men geen kritiek mag uitoefenen op de Europese Unie. Wie eurosceptisch is, wordt al vlug als een nationalist bestempeld die geen zier geeft om de vriendschap tussen de volkeren. Men moet zich als ‘goede Europeaan’ voordoen, zoals men zich vroeger als ‘goede christen’ voordeed.

De architecten van het verenigde Europa,

 » Lees verder

Europese Centrale Bank geeft toe dat het niet goed gaat met economie – De Lange Mars Plus

europese-centrale-bank-geeft-toe-dat-het-niet-goed-gaat-met-economie-–-de-lange-mars-plus

14-09-19 09:30:00,

foto 123rf – ECBgebouw

De Europese Centrale Bank toont haar onmacht door weer met het schuldenopkoopprogramma verder te gaan. Met ingang van 1 november koopt de bank maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties op van de banken. Ook wordt er weer met de rente gerommeld. Dit heeft dankzij de Nederlandse politiek verregaande consequenties voor de pensioenuitkeringen, maar ook betekent het dat er niet voldoende groei is van de Europese economieën. Dat laatste feit verstoppen de aangestuurde media.

Opkoopprogramma

Draghi van de ECB kondigt een aantal maatregelen aan om de trage economie leven in te blazen, een ervan is het opkoopprogramma van obligaties ( het zogenaamde QE of Quantative Easing). Dat deed hij vanaf maart 2015 tot december 2018 ook al. Hetzelfde geldt voor het verlagen van de rente. Dat gebeurde hiervoor eveneens een aantal keer om dezelfde reden. Nu weer met 0,1 procent naar min 0,5%.
Lees zelf hier het persbericht van de Europese bankiersclub er maar eens op na.

Het feit dat hij deze trucs weer uit de kast haalt, zes weken voor zijn aftreden, is geen goed nieuws. De groei blijft achter bij de verwachtingen, ondanks ‘Hosanna’ geroep uit Nederland. De groei van het Bruto Nationaal Product komt op 0,4% voor de EU en dat is veel minder dan de gewenste 2%. Om die reden probeert Mario de inflatie aan te jagen, anders gezegd hij probeert de banken aan te moedigen door het massaal opkopen van hun schuldenpapieren meer uit te lenen zodat er meer wordt geconsumeerd. In de vorige opkoopperiode tot december 2018 kocht de Europese Centrale Bank al voor 2600 miljard van de banken.

Commerciële banken

Commerciële banken moeten verleid worden om meer leningen af te sluiten met bedrijven. Op die manier pompen zij geld in de economie. Aangezien de banken de enige zijn die geld creëren en dus de economie op deze manier kunnen aanjagen. Zij lopen echter nog steeds niet warm voor dit idee, wel verkopen zij hun waardepapieren, maar meer leningen lijken er niet te worden verstrekt.

De actie van de ECB legt de machteloosheid bloot van de Europese Centrale Bank ten opzichte van de commerciële banken.

 » Lees verder

TNO lobbyt om Europese defensiemiljarden; Tweede Kamer weet van niets

28-08-19 07:50:00,

Een ongekend hoog bedrag van 13 miljard euro wil de Europese Unie investeren in militaire innovatie. Hoewel defensie tot nu toe vrijwel uitsluitend het terrein van de lidstaten was, probeert Brussel met dit fonds de strategische samenwerking te forceren. Maar de industrie heeft van begin af aan een dikke vinger in de pap, waarbij het Nederlandse kennisinstituut TNO een opmerkelijke dubbelrol speelt.

Dit stuk in 1 minuut

 • Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie komt er een grote pot subsidiegeld beschikbaar om gericht te investeren in militaire innovatie. Het idee is dat gezamenlijke investeringen leiden tot gezamenlijke inzetbaarheid.
 • Dit idee komt uit de koker van een werkgroep die grotendeels is samengesteld uit vertegenwoordigers van de defensie industrie en die daardoor belang hebben bij extra investeringen. De samenstelling en niet-transparantie werkwijze van deze werkgroep leidde tot kritiek van onder andere de Europese Ombudsman.
 • Paul de Krom, voorzitter van het Nederlandse kennisinstituut TNO, nam ook plaats in deze werkgroep. Uit Kamerstukken en onderzoek komt echter naar voren dat hij deze rol bovendien met Defensie afstemde, wat vragen oproept over wie of wat hij nu precies in Brussel vertegenwoordigde. En vooral: vanuit welk belang hij handelde.
 • Het is niet voor het eerst dat TNO laveert tussen verschillende belangen. Met de ene pet op adviseren ze de overheid, met de andere ontvangt de organisatie geld van de industrie. Het VVD-netwerk van Paul de Krom komt daarbij goed van pas, zo laat zijn verleden zien.
 • In de Europese Unie weet het kennisinstituut zich op vergelijkbare wijze te positioneren. Daarmee haalt het grote bedragen binnen; het Europees Defensiefonds is het recentste succes. Uit stukken die Follow the Money heeft opgevraagd, blijkt dat het geen enkele moeite kost de Nederlandse overheid hierin mee te krijgen.
 • Intussen is het lang niet zeker of het Europees Defensiefonds inderdaad zal functioneren als vehikel voor strategische samenwerking. De Tweede Kamer zit nog met veel vragen, maar de stukken laten zien dat Defensie en TNO die fase reeds gepasseerd zijn: die proberen nu in samenspraak met de industrie vooral hun deel van de poet binnen te slepen.
 • Follow the Money reconstrueerde de gang van zaken met behulp van stukken die met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur boven tafel kwamen en dankzij gesprekken met betrokkenen zowel on- als off the record.

 » Lees verder

Europese waakhond vermoedt dat CumEx-handel gewoon doorgaat

12-07-19 03:17:00,

De omstreden handel in aandelen met en zonder dividend (CumCum en CumEx) gaat binnen Europa – ook in Nederland – vermoedelijk nog steeds door. Dat stelt de ESMA, de Europese waakhond van de financiële markten in een eerste rapport dat vandaag openbaar is gemaakt.

Eind 2018 startte de European Securities and Markets Authority (ESMA) na een oproep van het Europese Parlement een onderzoek naar frauduleuze praktijken rond de terugvraag van dividendbelasting. Die oproep volgde na een reeks publicaties van het internationale journalistieke samenwerkingsverband The CumEx Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt.

Uit die publicaties, voor een groot deel gebaseerd op een 180 duizend pagina’s tellend dossier van de Duitse justitie, bleek dat groepen van bankiers, handelaren, fiscalisten, investeerders, hedgefunds en pensioenfondsen zich tegoed deden aan Europese staatskassen. Met uiterst zorgvuldig opgezette internationale samenwerkingsverbanden, die vooral vanuit Londen werden gecoördineerd, wisten de betrokkenen de belastingdiensten tussen 2001 en 2016 op zijn minst 55,2 miljard euro te ontfutselen. Dat deden ze door verschillende handelsstrategieën te ontwikkelen die puur het terugvorderen van dividendbelasting beoogden. Het gaat om vormen van dividendstrippen, waarin bij een belastingdienst dividend wordt gevorderd terwijl geen dividend was ingehouden (CumCum), of meerdere keren dividendbelasting werd teruggevorderd, hoewel die maar een keer was afgedragen (CumEx).

Ook Nederland werd getroffen door dividendstrippen. In een zaak bij de Haarlemse rechtbank, begin 2018, stelde de Belastingdienst dat de Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley voor minimaal 152 miljoen euro ten onrechte had geclaimd. Uit vertrouwelijke documenten van onder andere de Australische bank Macquarie en de Zwitserse private bank Sarasin bleek eveneens dat dividendstrippende handelaren en bankiers Nederland in het vizier hadden. Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank, toezichthouder op de financiële sector, sloot in oktober 2018 tegenover FTM niet uit dat dividendstrippen in Nederland nog altijd voorkomt.

De ESMA baseert deze veronderstelling op haar eerste analyse van de handel in contanten en ‘securities lending’

In een 38 pagina’s tellend rapport met ‘voorlopige bevindingen’ sluit ook de ESMA niet uit dat CumEx, CumCum of soortgelijke transacties nog steeds voorkomen in Nederland. De ESMA baseert deze veronderstelling op haar eerste analyse van de handel in contanten en ‘securities lending’: een vorm van financiële dienstverlening waarbij de ene instelling, tegen een vergoeding, effecten uitleent aan de andere.

 » Lees verder

Europese organisatie voor geestelijke gezondheid boycot Israël – DocP

europese-organisatie-voor-geestelijke-gezondheid-boycot-israel-–-docp

08-07-19 10:44:00,

Het European Network for Mental Health Service Evaluation(ENMESH), heeft zijn eerder genomen besluit om haar volgende conferentie, in 2021 in Jeruzalem te houden ingetrokken. Nog vorige maand was op de conferentie in Lissabon besloten dat Jeruzalem de plaats van samenkomst zou zijn. ENMESH heeft 400 leden, in Europa en in Israël.

Vrees voor druk boycotcampagne

Volgens Haaretz vreest de leiding van ENMESH dat een bijeenkomst in Israël ertoe zal leiden dat de organisatie ‘could expect to spend the next two years embroiled in controversy and under pressure from the boycott campaign’ (kan verwachten de komende twee jaar verwikkeld te zijn in een controverse en onder druk te staan van de boycot campagne). Dit staat in de brief van Mike Slade, de voorzitter van ENMESH waarin het annuleren van de keuze voor Jeruzalem aan de leden bekend wordt gemaakt.

Haaretz meldt dat dit de eerste keer is dat een organisatie als deze een reeds genomen besluit om zijn conferentie in Israël te houden, terugneemt. De krant meent dat dit een indicatie is dat de campagne voor een boycot van ‘Israeli academics’ vaart krijgt (nb: de internationale campagne voor een academische boycot van Israël richt zich niet op individuele academici).

Door verschillende leden van ENMESH was intern blijkbaar geprotesteerd tegen ‘Jeruzalem’. De tegenkrachten binnen de organisatie reageren nu furieus. Daaronder de voorzitster van de Israel Psychiatric Rehabilitation Association, Sylvia Tessler-Lozowick. Zo ook Professor Zvi Ziegler, coördinator van de interuniversitaire actie in Israël om academische boycots tegen te gaan. Deze bevestigde dat het de eerste keer is dat een organisatie van academici een besluit om in Israël te confereren intrekt.

De redactie

Foto: Kinderpsycholoog Ola Dweek, aan het werk in de Gazastrook (foto John McColgan)

 » Lees verder

34 Europese vakbonden roepen op tot handelsverbod met Israëlische kolonies – The Rights Forum

34-europese-vakbonden-roepen-op-tot-handelsverbod-met-israelische-kolonies-–-the-rights-forum

01-07-19 09:49:00,

Nieuws

Medeplichtig

vakbond Denemarken EU-Israël Associatieverdrag Ierland Kolonisten-producten Tweede Kamer mensenrechten EU Kolonisering

Medeplichtig / 34 Europese vakbonden roepen op tot handelsverbod met Israëlische kolonies

De EU en haar lidstaten dienen een verbod in te stellen op economische relaties met de Israëlische kolonies in bezet Palestijns gebied. Nederland wordt opnieuw op zijn verplichtingen gewezen.

Actie van Amnesty International voor een handelsverbod met de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied.Amnesty International UK  

Een coalitie van 34 Europese vakbonden roept de EU en haar lidstaten op tot het instellen van een handelsverbod met de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns en Syrisch gebied. Daarmee moet een einde komen aan jarenlang inconsequent Europees beleid.

De oproep is per brief overgebracht aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini en de afzonderlijke lidstaten. De 34 vakbonden vertegenwoordigen miljoenen leden in negen Europese landen: België, Franrijk, Ierland, Malta, Noord-Ierland, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en IJsland. Nederlandse vakbonden ontbreken vooralsnog.

Israëlische kolonisering is illegaal

De kolonisering van de door Israël in 1967 bezette Palestijnse gebieden (Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook) en de Syrische Hoogvlakte van Golan is illegaal onder internationaal recht, en gaat gepaard met massale schendingen van de mensenrechten. De Israëlische politiek om de eigen burgerbevolking over te brengen naar bezet gebied is in strijd met de Vierde Conventie van Genève, die deze vorm van kolonisering juist moet voorkomen:

The Occupying Power shall not deport or transfer parts of its own civilian population into the territory it occupies.

Desondanks heeft Israël volgens door B’Tselem gepubliceerde cijfers ruim 620 duizend burgers overgebracht naar circa 250 illegale Israëlische kolonies op de Palestijnse Westoever (situatie per eind 2017). De kolonisering van de Palestijnse Westoever voltrekt zich in razend tempo.

Handelsverbod is een verplichting

De vakbonden wijzen in hun brief op de ‘overweldigende consensus’ onder rechtsgeleerden over de verplichting van de EU en haar individuele lidstaten om – op grond van de beginselen van niet-erkenning en non-assistentie – af te zien van handel met de illegale kolonies.

 » Lees verder

De Europese Unie in de nucleaire strategie van het Pentagon, door Manlio Dinucci

de-europese-unie-in-de-nucleaire-strategie-van-het-pentagon,-door-manlio-dinucci

27-06-19 11:11:00,

Frankrijk heeft sinds 1996 niet langer de nucleaire triade (land-, zee- en luchtvectoren) en het Verenigd Koninkrijk heeft nog nooit dergelijke wapens gehad. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China genieten van dit voorrecht. In een nieuw document bevestigt de commandant van het Comité van de Amerikaanse stafchefs zijn voornemen om zijn bondgenoten te ontwapenen van hun kernwapens – daarna zullen ze niet langer het recht hebben om hun eigen kernwapens te gebruiken, maar zullen ze Amerikaanse bommen moeten gebruiken

JPEG - 39 kB
Generaal van de marine-infanterie en voorzitter van het Comité van Stafchefs, Joseph Dunford, deelde de diploma’s uit aan de studenten van de National Defense University, op 13 juni 2019. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om hen te verzekeren dat «het aan de hogere officieren is om veranderingen in een onzekere wereld te regisseren».

De NAVO-Ministers van Defensie (Elisabetta Trenta, M5S, voor Italië, en Florence Parly, LREM voor Frankrijk) werden op 26 en 27 juni in Brussel bijeengeroepen om de nieuwe maatregelen van “afschrikking” tegen Rusland, die is beschuldigd, goed te keuren – zonder bewijs van wat dan ook – van het schenden van het INF-verdrag. In feite betekent dit dat ze in de pas zullen lopen achter de Verenigde Staten, die zich op 2 augustus definitief terugtrekt uit het Verdrag en zich opmaakt om in Europa grondgebonden middellange afstandsraketten (een bereik van 500-5.500 kilometer) in te zetten, vergelijkbaar met die uit de jaren tachtig (de Pershing II en de kruisraketten) die werden geëlimineerd (met de Sovjet-SS-20’s) door het Verdrag dat in 1987 werd ondertekend door presidenten Gorbachov en Reagan.

De belangrijkste Europese mogendheden, steeds meer verdeeld binnen de EU, worden opnieuw gegroepeerd in de NAVO onder Amerikaans bevel om hun gemeenschappelijke strategische belangen te ondersteunen. Bij de UNO verwierp deze zelfde Europese Unie – waarvan 21 van haar 27 leden deel uitmaken van het Bondgenootschap (net als het Verenigd Koninkrijk, hoewel het de EU verlaat) – het Russische voorstel om het INF-verdrag te handhaven. Op een zo belangrijk punt wordt de Europese publieke opinie opzettelijk in een staat van onwetendheid gehouden door hun regeringen en de belangrijkste media. Op deze manier merken we niet het toenemende gevaar dat ons allemaal bedreigt – de groeiende mogelijkheid dat we op een dag onder het gebruik van nucleaire wapens zullen lijden.

Dit wordt bevestigd door het meest recente strategische document van de Amerikaanse strijdkrachten,

 » Lees verder

Dat mensen voor Europese wapens vluchten was geen verkiezingsthema | Uitpers

dat-mensen-voor-europese-wapens-vluchten-was-geen-verkiezingsthema-|-uitpers

29-05-19 07:50:00,

Want als het over de oorzaken gaat, dan zouden de Europeanen het ook over zichzelf moeten hebben: de decennialange ontwrichtende oorlogs- en handelspolitiek gericht op goedkope arbeid, toegang tot grondstoffen en markten.

Stel nu dat Irak bespaard was gebleven van de Amerikaans-Britse Golfoorlog in 2003 en de daaropvolgende geweldspiraal, zouden dan ook zoveel Irakezen de oversteek naar Europa maken? Het is ontstellend hoe weinig Britse (Europese) politici en media de link leggen tussen het oorlogsavontuur van voormalig premier Blair en de Irakees die naar het Verenigd Koninkrijk probeert te vluchten. Ook in andere conflicten van onze ‘periferie’ speelt de Europese verantwoordelijkheid.

Oorlogsmisdaden

Wie herinnert zich nog hoe in de beginjaren van de Syrische burgeroorlog politici zoals Verhofstadt ervoor pleitten om de oppositie te bewapenen? Ze zorgden ervoor dat het Europees wapenembargo tegen het land in juni 2013 werd opgeheven. Franse en Britse wapens gingen naar zogenaamde ‘gematigde’ rebellen, om nadien vast te stellen dat ze in handen vielen van extremisten die de oorlog in Syrië deden escaleren, mensen op de vlucht joegen en een terreurbewind op poten zetten. In Jemen zijn de Saudische oorlogsmisdaden maar mogelijk omdat de VS en een aantal Europese landen meer belang hechten aan hun militair-economische belangen dan aan het lot van de Jemenieten. Het trieste resultaat: 15 miljoen mensen gaan volgens de VN een gewisse hongerdood tegemoet. Om de paar minuten sterft een kind van ontbering en geweld. Drie miljoen mensen zijn gevlucht. Natuurlijk dat mensen aan die hel willen ontsnappen, maar weinig politici die daar hun electoraat op weg naar het stemhokje op wijzen.

En dan is er ook nog Libië waar de “meest succesvolle operatie in de NAVO-geschiedenis” – dixit oud-secretaris-generaal Rasmussen – uitmondde in een gefragmenteerde staat, met twee regeringen en machtige lokale warlords die met geweld de controle proberen te verwerven over olie-installaties en transportinfrastructuur. De ontwrichting van het land heeft catastrofale gevolgen voor de mensenrechten. Door het wegvallen van het centraal gezag is het een paradijs geworden voor mensensmokkelaars en slavenhandelaars die de geldstapels zien groeien naarmate de Europese grenzen dichter worden gemaakt. Ondertussen hindert een VN-wapenembargo van 2011 niet dat Europese wapens, eerder geleverd aan regionale bondgenoten, de Libische oorlog helpen aanwakkeren. Alleen, je leest, ziet of hoort er amper over.

‘Profiterende vluchtelingen’

Tijdens de verkiezingen waren deze Europese oorlogs- en wapenhandelpraktijken geen voorwerp van debat.

 » Lees verder

Europese partijen omzeilen verbod op buitenlandse donateurs

16-05-19 10:41:00,

Dit verkiezingsjaar is er bijna 70 miljoen euro subsidie gereserveerd voor Europese politieke partijen en hun denktanks: een record. Daarbovenop hengelen de partijen de nodige dubieuze donaties en contributies binnen, zo blijkt uit onderzoek van FTM. Zelfs de tabaksindustrie wordt niet geschuwd.

Dit stuk in 1 minuut

 • Het subsidiebudget voor Europese partijen en hun denktanks bereikt dit verkiezingsjaar een recordhoogte van zo’n 70 miljoen euro. Waar dat geld aan wordt besteed, is echter onbekend.
 • Bovendien ontvangen enkele grote partijen nog flinke bedrijfsdonaties in de aanloop naar de verkiezingen, dikwijls het jaarlijks maximaal toegestane bedrag van 18.000 euro. Ook de tabaksindustrie doet een duit in het zakje: die vindt een opgeheven hand bij ACRE, de conservatieve partij waar Forum voor Democratie zich bij zal voegen.
 • FvD-lijsttrekker Eppink zet zich hier tegen af. Hij vindt dat ACRE zich terughoudender zou moeten opstellen ten aanzien van bedrijfsdonaties, zeker als die afkomstig zijn van de tabaksindustrie. Het is de eerste keer sinds in ieder geval 2014 dat deze sector in de donaties terugkomt.
 • Sinds dit jaar is het Europartijen verboden geld van buiten de EU mag aan te nemen. Dit om buitenlandse inmenging in de Europese politiek te voorkomen. In de praktijk blijken Amerikaanse multinationals echter nog volop te doneren: ze gebruiken hiervoor hun kantoren binnen de EU.
 • De toezichthouder van het Europees Parlement geeft weinig duidelijkheid over de manier waarop dit verbod moet worden geïnterpreteerd. Uit een rondgang blijkt dat Nederlandse partijen een zeer verschillende kijk hebben op de Amerikaanse donaties die hun Europese familie accepteert, ook al bepleiten ze in eigen land dat buitenlandse inmenging moet worden geweerd.


Lees verder

Het is een opmerkelijk grafiekje, dat politicoloog Wouter Wolfs gebruikt om de opgaande lijn van subsidies voor Europese politieke partijen en hun denktanks weer te geven. Sinds 2004 — toen er in totaal 8,4 miljoen euro voor werd gereserveerd — gaan de bedragen vrijwel ieder jaar stapsgewijs omhoog. Telkens komt er een paar miljoen bij. Maar dit jaar is er een uitschieter: Europese politieke partijen en hun denktanks krijgen er in één klap zo’n 18 miljoen euro bij.

De officiële reden: het extra geld is nodig voor de campagnes voor de Europese verkiezingen.

 » Lees verder

Europese en ook Belgische wapens voor al Qaeda

europese-en-ook-belgische-wapens-voor-al-qaeda

03-05-19 04:28:00,

De Britse regering gaat stoppen met haar hulpprogramma aan de Syrische provincie Idlib die via het Department for International Development liep, de overheidsdienst voor ontwikkelingshulp van de Britse regering. Voor dit jaar voorzag de Britse regering hiervoor 152 miljoen pond, een 177 miljoen euro.

Idlib

De officiële reden waarom men stopt is om te verhinderen dat via dit kanaal geld naar ISIS zou vloeien. Een merkwaardige redenering die komt na de herrie in de Britse media over een zekere Begum Shamima, een extreem fanatieke salafiste en nog steeds een grote fan van ISIS. Deze wil naar het Verenigd Koninkrijk terugkeren maar de Britse regering besloot haar de Britse nationaliteit af te nemen. Sensatievoer dus voor de roddelpers.

Wat echter de herrie rond Begum Shamima en ISIS te maken heeft met de toestand in Idlib en de Britse regeringsbeslissing is echter totaal onduidelijk. Behoudens enkele geheime cellen van ISIS die er actief zijn is er van ISIS in deze provincie niet echt sprake.

Die geheime cellen bestaan vermoedelijk uit leden van de terreurgroep Jund al Aqsa die in Idlib zijn achtergebleven nadat al Qaeda begin 2014 in twee fracties uiteenviel, Jabhat al Nusra en ISIS. Waarbij Jund al Aqsa na lang aarzelen de kant van ISIS koos en dan plots leek verdwenen te zijn.

De ware reden voor deze Britse beslissing is echter publiek niet geweten. Met ISIS kan het nu eenmaal moeilijk te maken hebben. Wil de Britse regering dan toch stoppen met het financieren van de jihadistische oorlog tegen het land? Of speelt er iets anders? (1)

Charlie Hebdo - Betoging wereldleiders - Zonder vrouwen

Dat was de indruk die de media gaven van de solidariteitsbetoging ten voordele van de redactie van Charlie Hebdo. Diezelfde heren en dames die al Qaeda bewapenen kwamen nu hun solidariteit met hun slachtoffers tonen. Voor niets is men beschaamd.

Maar met het publiek maken van die regeringsbeslissing bewijst de regering in London wel officieel dat ze al Qaeda financieel steunt. Eerder met goederen en sinds een tijd met pure financiële steun. Geld komende dus van de Britse belastingbetaler.

Charlie Hebdo - Betoging wereldleiders

Een ander beeld van die fameuze mars voor Charlie Hebdo met hier vooraan het solidariteitscomité voor al Qaeda. Een tweehonderd meter daarachter de echte betoging van mensen die feitelijk bedrogen werden.

 » Lees verder

Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat geschillenregeling in CETA wettig is

het-europese-hof-van-justitie-oordeelt-dat-geschillenregeling-in-ceta-wettig-is

30-04-19 06:36:00,

Het Europese Hof van Justitie heeft zich vandaag, 30 april, uitgesproken over de wettelijkheid van de zogenaamde investeerder-staat geschillenregeling (ISDS of ICS) in CETA, en bij uitbreiding in alle Europese handels en investeringsakkoorden. Het Hof heeft de conclusie van zijn advocaat-generaal van 29 januari 2019 gevolgd en heeft bevestigd dat ISDS/ICS in CETA wettig is. Voor 11.11.11 is de ISDS nog steeds hoogst problematisch omdat het buitenlandse investeerders een machtig instrument in handen geeft om regeringen onder druk te zetten.

De uitspraak van het Hof draait vooral rond de vraag of een investeerder-staat geschillenregeling de autonomie van het Europese rechtssysteem niet aantast en in het bijzonder het alleenrecht van het Hof zelf om definitieve interpretaties te geven van het Europese Recht. Het Hof vindt dat de manier waarop ISDS geformuleerd is in CETA de Europese rechtsorde niet aantast. Maar daarmee is voor 11.11.11 de kous niet af.

Els Hertogen, adjunct-directeur van 11.11.11: “Wettig of niet, ISDS is fundamenteel problematisch. Het geeft buitenlandse investeerders een uniek instrument in handen om financiële compensatie te bekomen voor democratisch genomen beleidsmaatregelen dat binnenlandse bedrijven en burgers niet hebben. Daarmee beschikken ze over een uitzonderlijk machtig middel om regeringen onder druk te zetten en beleidswijzingen te bekomen. Samen met een uitgebreide coalitie van Belgische en Europese middenveldorganisaties blijven we dan ook campagne voeren tegen het behoud van ISDS in welke vorm dan ook.”

In een beruchte ISDS-zaak van het Zweedse bedrijf Vattenfal tegen Duitsland heeft de betrokken Duitse deelstaat haar milieuwetgeving versoepeld om een grote schadevergoeding te vermijden. De Europese Commissie heeft die deelstaat daar nadien op haar beurt voor beboet. Meer recent heeft Frankrijk de Wet Hulot over koolwaterstoffen afgezwakt, nadat een Canadese oliemaatschappij gedreigd had met een ISDS-aanklacht die miljoenen kon kosten.

Samen met het Belgische Platform voor Rechtvaardige en Duurzame Handel blijft 11.11.11 zich verzetten tegen ISDS en de Europese handels-en investeringsakkoorden die ISDS bevatten, zoals CETA, EU-Singapore, EU-Vietnam, EU-Mexico. We doen mee aan de Europese campagne die op 22 januari 2019 van start is gegaan en ondertussen meer dan een half miljoen handtekeningen heeft opgehaald: https://stopisds.org/action/ Gisteren heeft Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie de eerste 500.000 handtekeningen in ontvangst genomen.

Eerdere publicaties hierover:

https://www.11.be/artikels/item/150-organisaties-vragen-regels-voor-bedrijven-rechten-voor-mensen 

https://www.11.be/wat-doet-11-11-11/beleidsbeinvloeding/handel-en-ontwikkeling/item/wettelijk-of-niet-geschillenregeling-tussen-investeerders-en-de-staat-blijft-hoogst-problematisch

 » Lees verder

Oproep 37 Europese oud-politici aan EU: red de tweestatenoplossing – The Rights Forum

oproep-37-europese-oud-politici-aan-eu-red-de-tweestatenoplossing-8211-the-rights-forum

15-04-19 11:17:00,

Nieuws

Open brief

Vredesplan Federica Mogherini tweestatenoplossing EU Trump

Petitie

Petitie aan de Nederlandse regering:

Laat Israël niet wegkomen met buitensporig geweld in Gaza!

petitie

Open brief / Oproep 37 Europese oud-politici aan EU: red de tweestatenoplossing

Nu de VS en Israël op het punt staan de tweestatenoplossing de definitieve doodsteek toe te brengen, dient de EU zich hard te maken voor een soevereine Palestijnse staat, schrijven de oud-politici. Anders kunnen we vrede vergeten.

Voormalig minister van Buitenlandse Zaken Jozias van Aartsen is een van de 37 ondertekenaars van de open brief.Omroep West 

De open brief van de 37 oud-politici, onder wie de Nederlanders Jozias van Aartsen (voormalig minister van Buitenlandse Zaken) en Robert Serry (voormalig VN-coördinator voor het Vredesproces in het Midden-Oosten), werd vandaag gepubliceerd in onder meer The Guardian en NRC. Ook media als de NOS en Joop.nl besteedden er aandacht aan. De brief is gericht aan de huidige EU-politici en EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini.

Trump maakt vrede onmogelijk

De brief is een ultiem pleidooi voor behoud en realisering van de tweestatenoplossing. Die oplossing is gebaseerd op het internationaal recht en vormt de enige mogelijkheid op een levensvatbare en duurzame vrede, aldus de schrijvers. De oplossing dient te voldoen aan de bekende parameters:

[…] grenzen op basis van de situatie voor 1967, met een onderling overeengekomen, minimale en gelijkwaardige landruil, met Jeruzalem als hoofdstad van beide staten, met veiligheidsregelingen die rekening houden met legitieme zorgen en die de soevereiniteit van beide partijen respecteren, en waarin een eerlijke oplossing wordt overeengekomen voor het vraagstuk van de Palestijnse vluchtelingen.

De schrijvers constateren dat dit uitgangspunt op de achtergrond is geraakt en ‘Israël en de bezette Palestijnse gebieden afglijden naar een realiteit van één staat met ongelijke rechten’. Zij betreuren dat de regering-Trump daaraan bijdraagt door zich te distantiëren van de internationale rechtsnormen,

 » Lees verder

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

03-04-19 03:14:00,

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

In oktober 2018 onthulde een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, waarvan Follow the Money deel uitmaakt, dat in heel Europa belastingdiensten jaren achtereen het doelwit waren geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting terugvorderden. Tussen 2001 en 2016 zouden belastingdiensten in heel Europa ruim 55 miljard euro te veel hebben terugbetaald. De Nederlandse fiscus zou voor minimaal 152 miljoen zijn benadeeld.

Op basis van de publicaties over de zogeheten CumEx Files nam het Europees Parlement op 29 november 2018 een resolutie aan waarin de Europese toezichthouders EBA (bankensector) en ESMA (financiële markten) werd opgeroepen om snel onderzoek te doen naar dividendarbitrage: de handel in aandelen met dividend met als doel om bij een belastingdienst reeds betaalde dividendbelasting terug te vorderen. Door het optuigen van ingenieuze constructies wisten banken, handelaren en hedgefondsen dividendbelasting terug te vorderen waarop ze feitelijk geen recht hadden. Belastingdiensten konden deze onrechtmatige terugbetalingen niet herkennen, doordat hun systemen daar niet op waren ingericht.

De Europarlementariërs riepen op tot spoed omdat uit onderzoek van het consortium achter The Cumex Files was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat. Hoewel vrijwel alle landen hun systemen hebben aangepast en sommige landen, waaronder Duitsland, zelfs strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart, hebben handelaren alweer nieuwe trucs bedacht om belastingdiensten te beroven.

Uit ons gezamenlijke onderzoek was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat

Maar nu, ruim drie maanden na de resolutie, zijn de EBA en de ESMA nog niet verder gekomen dan interne discussies voeren met hun leden, de toezichthouders van de lidstaten. (In Nederland zijn dat De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten).

In twee brieven die in handen zijn van het ARD-programma Panorama en de Zeit Online, partners van het onderzoeksconsortium The Cumex Files, dringen vier vooraanstaande leden van het Europees Parlement aan om dat onderzoek naar dividendarbitrage (cumex- en cumcum-handel) alsnog snel op te pakken.

 » Lees verder

Europese lente … Nu echt! | Uitpers

europese-lente-8230-nu-echt-uitpers

10-03-19 03:00:00,

Yanis Varoufakis. Was iemand hem vergeten? De Griekse minister van Financiën in die woelige lente van 2015, in uitzichtloze onderhandelingen met de ‘troika’ van de EU, met Jeroen Dijsselbloem, Wolfgang Schäuble en de andere Europese leiders die voor het eerst in hun leven iemand van ‘radicaal links’ in levende lijve voor zich zagen, iemand met economische ideeën die merkelijk afweken van het dominante neoliberale denken.

Hij is dus terug. Hij heeft zijn ervaringen opgetekend in een zeer lezenswaardig boek, ‘Volwassenen onder elkaar’, over hoe weinig democratisch en transparant de Europese monetaire besluitvorming gebeurt, over hoe er nooit over economische principes wordt gepraat (‘je kon net zo goed het Zweedse volkslied gaan zingen’), over hoe er gewoon niet werd geluisterd naar deze hoogleraar economie die de Griekse problemen wel degelijk kende. Alle beleidskeuzen werden zuiver ideologisch bepaald.

Hij heeft zijn les geleerd en is dus terug. Met een politieke beweging die ook wil deelnemen aan de Europese verkiezingen: DiEM25 en ‘Europese lente’. Met een transnationaal programma en grotendeels niet-professionele politici, en mét een concreet programma voor onmiddellijke uitvoering.

Hervormen kán

Dit is het belangrijkste programmapunt dat de linkerzijde goed in de oren moet knopen: er zijn, met de huidige verdragen, wel degelijk belangrijke hervormingen mogelijk om het beleid van koers te doen veranderen. Dat betekent niet dat de verdragen niet moeten veranderen of dat het statuut van de Europese Centrale Bank niet moet aangepast worden, maar daar is meer tijd voor nodig. Diem 25 wil dan ook werk maken van een democratische Europese grondwet.

Té vaak hoor je zeggen dat de EU niet kan hervormd worden, je moet tabula rasa maken en opnieuw beginnen. Of iemand ooit heeft nagedacht over hoe je zoiets doet, ik weet het niet. Ik weet wel dat het in de komende decennia niet zal lukken. Anderen zeggen dat landen ‘ongehoorzaam’ moeten zijn in de EU. In de ‘Monde Diplomatique‘ van daze maand wordt uitgelegd hoe je daaraan begint. Stap één: ‘La France insoumise’ komt aan de macht in Frankrijk. Tja. In de opiniepeilingen staat de partij momenteel op 8 %. Het is m.a.w.  een verlammende strategie die mensen in de passiviteit dwingt.

Er is erg veel ongenoegen over het huidige beleid van de EU,

 » Lees verder

Europese coup

europese-coup

15-01-19 08:45:00,

De Europese Commissie lijkt een snood plan te hebben en meer macht naar zich toe te willen trekken. Ewald Engelen fileert het voorstel voor u.

Afgelopen maandag maakte de doorgaans goed ingevoerde Financial Times bekend dat er in Brussel een voorstel circuleert dat, mits uitgevoerd, neerkomt op niets meer of minder dan een coup. Volgens de Britse zakenkrant is de Europese Commissie onder leiding van Juncker van plan om via een juridisch geitenpaadje de vetorechten die lidstaten onder de bestaande verdragen over belastingaangelegenheden hebben, vijf maanden voor de Europese parlementsverkiezingen nog snel even aan de kant te schuiven.

De soevereine staat kenmerkt zich door drie monopolies: op geweldsuitoefening,  gelduitgifte en belastingheffing

Het zou betekenen dat belastingzaken niet langer onder de unanimiteitsregel vallen die voor alle competenties geldt die tot de kern van nationale soevereiniteit worden gerekend. Lidstaten kunnen dan niet langer pogingen van de Commissie blokkeren om meer greep te krijgen op hun nationale belastingheffing. Simpele meerderheden zouden dan volstaan, en dwarsliggers kunnen zo door Brussel worden gedwongen zich te conformeren aan de wensen en eisen van de Europese Commissie.

Dat druist om meerdere redenen in tegen wat wij gewoonlijk onder democratische soevereiniteit verstaan – en dan druk ik me mild uit. In de klassieke definitie van de Duitse socioloog Max Weber wordt een soevereine staat gekenmerkt door drie monopolies: dat op geweldsuitoefening, op gelduitgifte en op belastingheffing. Het betekent concreet dat staten alleen autonoom zijn wanneer het hoogste besluitvormingsorgaan van die staat – en in parlementaire democratieën is dat het parlement – de uiteindelijke zeggenschap heeft over oorlog, vrede en vrijheidsberoving; over gelduitgifte, monetaire politiek, financieel toezicht en begrotingsbeleid; en over hoogte, vorm en grondslag van belastingheffing.

Het monopolie op geweldsuitoefening staat – ondanks het NATO-lidmaatschap, ondanks multilaterale niet-aanvalsverdragen en hoewel kiezers en Kamerleden soms het gevoel hebben oorlogen te worden ingerommeld – nog fier overeind. Het parlement heeft het laatste woord in zaken van oorlog en vrede, en het parlement legt in laatste instantie de wetten vast op overtreding waarvan strafrechtelijke vrijheidsberoving kan volgen. Pas bij de vorming van een eigen Europese defensiemacht, zoals Macron en Merkel afgelopen november hebben voorgesteld, wordt daar serieus aan getornd.

Het monopolie op gelduitgifte is in 1992,

 » Lees verder

De Europese lente – burgeroorlog – is begonnen – FREESURIYAH

de-europese-lente-burgeroorlog-is-begonnen-freesuriyah

08-01-19 01:18:00,

DONEER EN STEUN ONS WERK

DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Frankrijk, de Franse zender France3 pleegde censuur en liet de tekst Macron moet weg, uit haar 8 uur jounaal, i.o.v. de politieke elite.

Het is echt begonnen, de opstand, die ik de “Europese Lente”zal noemen, een variatie van de Arabische, met het grote verschil dat de Arabische een opgezet plan was en na grondig onderzoek gepleegd te hebben is deze opstand GEEN Soros plan of “links” plan. Het is de opstand van het volk, die de elite politici totaal zat is en haar levensstandaard al jaren naar beneden heeft zien gaan. Tel daar de “vluchtelingencrisis” bij op en het recept tot opstand is klaar. Hadden we dat niet voorspeld een paar jaar geleden, toen de West Europese landen ten oorlog trokken tegen eerst Afghanistan, toen Irak, de verwoesting van Libië en tenslotte de oorlog in Syrië? ! Daarna de verkieizing van Trump, eenvoudigweg omdat het Amerikaanse volk geleden heeft onder het regime van haar eigen regeringen, niet dat het Trump iets op zal lossen, maar het was een teken. Zo is dit het teken dat de West Europeanen genoeg hebben  van  de Liberale graaicultuur en het dictatoriale beleid van de EU.

Afbeeldingsresultaat voor gele vestjesDe EU een instituut waar de burgers NIETS mee hebben, er wordt voor hen beslist en niet met hen..Dat noemt men een multi-dictatuur, die de elite ons voorschotelt als een democratie, een democratie is een soeverein land, waar de wil van het volk gebeurd. Daarom tijd voor opstand! Foto: Twitter

Een overzicht van de gebeurtenissen per land
Natuurlijk begin ik met Frankrijk, daar is het begonnen, net als in 1789, de Franse revolutie.

Een online petitie die in mei 2018 werd gepost, bereikte medio oktober 2018, 300.000 handtekeningen en werd gevolgd door regelmatige massademonstraties die begonnen op 17 november. De aanleiding waren de stijgende brandstofprijzen, de hoge kosten van levensonderhoud en een onevenredige last van de belastinghervormingen van de regering op de werkende en middenklasse , vooral in de landelijke gebieden, ook in de andere West Eruopese landen zijn eerst de landelijke gebeiden betroffen, Duistland en België zijn daar goede voorbeelden van.

De demonstranten hebben gedemonstreerd voor lagere brandstofbelastingen, herinvoering van de solidariteitsbelasting op rijkdom (1% is rijk een schande in de Westerse wereld) ,

 » Lees verder

Door het Europese beleid lijden honderdduizenden Grieken honger

door-het-europese-beleid-lijden-honderdduizenden-grieken-honger

22-11-18 05:35:00,

Griekenland na de eurocrisis

Door de politiek van de Europese Unie lijden honderdduizenden Grieken regelmatig honger, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse ngo TNI. De trojka stelde cijfers boven mensen.


Michael Kountouris, 20 augustus. Griekenland verlaat het bailout-programma

©
Michael Kountouris, Greece / Cagle

Maandag 20 augustus was het bal in Brussel . Na 289 miljard euro aan steunpakketten, draconische bezuinigingen, lastenverzwaringen, hervormingen en veel politiek drama kon de trojka – dat triumviraat van Europese Centrale Bank (ecb), Europese Commissie (EC) en Internationaal Monetair Fonds (imf) dat na het uitbreken van de eurocrisis in 2010 was geformeerd – eindelijk een streep zetten onder acht jaar politiek-economisch protectoraat over Griekenland.

Volgens doorrekeningen van de drie instellingen bevond de Griekse economie zich op een pad dat voldoende uitzicht bood op economische groei, hadden de overheidsfinanciën zich genoeg hersteld om de rentelast op de Griekse staatsschulden te kunnen dragen, had de regering-Tsipras het vertrouwen van internationale beleggers herwonnen en was voor de Griekse staat de tijd dus rijp om weer zelfstandig naar de financiële markten te gaan.

De enige kanttekening was dat de doorrekeningen waren gebaseerd op de aanname dat de Griekse overheid ook daadwerkelijk alle opgelegde hervormingen, bezuinigingen en lastenverzwaringen zou uitvoeren. Om dat te garanderen zou Griekenland dus nog decennia onder het toezicht van de Europese Commissie vallen.

Daarmee stond na Ierland, Spanje en Portugal ook het laatste crisisland weer op eigen benen. Voor de Europese bestuurders was het van grote symbolische betekenis. De eurocrisis die het naoorlogse project van Europese integratie bijna uiteen had gereten, kon eindelijk in de annalen worden bijgeschreven. De politieke energie die jarenlang was gespendeerd aan nachtelijke crisisvergaderingen kon eindelijk worden gebruikt voor het dichterbij brengen van de ‘finalité’ van de Europese Unie: een federale staat.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, twitterde maandag triomfantelijk: ‘Het is jullie gelukt! Mijn hartelijke gelukwensen aan het Griekse volk met de beëindiging van de financiële steunprogramma’s. Met behulp van Europese solidariteit en met immense inspanning hebben jullie het voor elkaar gekregen.’ De voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, had het op Twitter over een ‘nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van Griekenland’ en presenteerde zichzelf als een ‘groot vriend van het Griekse volk’.

 » Lees verder

Europese Unie nu voornemens een militair imperium te worden – Lang Leve Europa!

16-11-18 08:30:00,

Over gestoorde globalisten gesproken, de EU in recent nieuws:

Merkel (DE) en Macron (FR) roepen op om nu spoedig een EU leger te starten. De oplettende kijker zou denken dat we die al hadden, maar ok, dit is het nieuws.

Angela Merkel heeft gezegd dat EU-leiders op een dag zouden moeten overwegen “een echt, echt Europees leger”. Sprekend tot het Europees Parlement in Straatsburg, steunde de Duitse bondskanselier de moedige stap in het Europese defensiebeleid, als onderdeel van een toespraak over de noodzaak van EU-samenwerking op het gebied van migratie, klimaatverandering en terrorismebestrijding. Merkel zei: “We moeten kijken naar de visie om een echt, echt Europees leger te creëren.” De kanselier zei dat het idee de NAVO zou aanvullen.

Duitsland die graag een Europees leger start. Hmm… Waarom zou Merkel nu toch graag een groot Europees leger willen leiden…? Er schiet me toch werkelijk geen enkele reden te binnen.

Ook in het nieuws: French finance minister: We need a European empire.

Europese eenheid moet meer zijn dan alleen een fotomoment, zei Bruno Le Maire, minister van Financiën, in een exclusief interview. Echte eenheid – politiek, financieel en militair – ontbreekt nog steeds binnen de Europese Unie, volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. De Europese Unie zou “een vreedzaam rijk” moeten worden om op te komen tegen China en de VS, voerde Le Maire aan.

Duitsland & Frankrijk roepen om een gezamenlijk leger, Frankrijk met de wens om daarmee een Europees Keizerrijk (Le Maire gebruikte het woord ‘Empire’) te starten, om oorlog te zoeken met China, Rusland en de VS. Niets mis mee toch?

Maar gelukkig is het dan wel een “Empire of Peace”, wat Le Maire zoekt. Een beetje als de Religie van Vrede wellicht? Juist, dus deze Empire of Peace komt dan wel met dat leger waar ze zelf over kunnen besluiten, zonder uiteraard inspraak van de bevolking. En klaarblijkelijk met heel veel migranten van buiten de EU om dit alles mogelijk te maken.

The inmates are running the asylum.

Gelukkig hebben we als bevolking inspraak… Oh nee, dat hadden we juist niet. Dat was juist het probleem: ongekozen megalomane sujetten die zonder verantwoording te hoeven afleggen de uitvoerende macht uitoefenen over 500 miljoen inwoners.

 » Lees verder

Burgerinitiatieven aan Europese buitengrenzen: “Ingaan tegen de machteloosheid”

burgerinitiatieven-aan-europese-buitengrenzen-ingaan-tegen-de-machteloosheid

16-11-18 01:55:00,

Onterechte heffingen op drinkwater, uitbuiting op het Spaanse platteland, en ongecontroleerde land- en woonspeculatie. Aan de buitengrenzen van Europa tonen burgerinitiatieven hoe hedendaagse kwalen succesvol aangepakt kunnen worden. Niet zelden met de hulp van kunstenaars.

Ierland, begin 2014. Wanneer onder impuls van de EU, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Centrale Bank de regering besluit om een extra heffing in te voeren op drinkwater breekt spontaan protest uit. Het begint met een alleenstaande vrouw in nachtjapon die in het midden van de nacht de installatie van een watermeter opbreekt door zichzelf als menselijk schild op te werpen tussen de arbeiders en de waterleiding die haar huis binnenloopt.

De meterfee

Haar voorbeeld wordt de weken nadien gevolgd door duizenden anderen waarvan een aantal gearresteerd en veroordeeld worden. In de stad Cobh verwittigen burgers elkaar voor de komst van de watermaatschappijen door wachtposten op te zetten op bruggen en rondvarende boten. Het protest krijgt de steun van de vakbonden en in oktober protesteren 120.000 mensen in Dublin. Massabetogingen vinden plaats in het hele land, vaak eindigend in concerten van populaire Ierse artiesten.  

De grootste protestactie die het land ooit gekend had dwong de overheid om de voorgestelde taks te verlagen met 75 procent. De watertaks ligt nu nog steeds op tafel, maar de Ieren hebben ondertussen de “meterfee” in het leven geroepen. Bewoners van een huis waar een nieuwe watermeter geïnstalleerd is kunnen hun adres met sms doorgeven waarna vakmannen de meter ‘s nachts komen verwijderen. 

Woonspeculatie

“Laat me toch besluiten met een waarschuwing”, zegt Brendan Ogle, de activist die aan de wieg stond van de protesten, “we mogen er misschien op bepaalde vlakken op vooruit gaan, op andere manieren gaan we terug naar heel donkere tijden.” Ogle verwijst naar de wooncrisis in zijn thuisstad Dublin, waar huurprijzen de afgelopen jaren zo sterk gestegen zijn dat de stad sinds dit jaar de duurste is in de Eurozone, duurder dan Parijs en Londen. 

“We kraakten een leegstaand gebouw en stelden dat open voor daklozen”, vertelt Ogle, “de rechtbank heeft uiteindelijk het bevel gegeven het pand te verlaten, met de vermelding dat de wooncrisis inderdaad belangrijk is, maar niet belangrijker dan het recht op bezit. In de zestien maanden sinds de uitzetting zijn al vierentwintig daklozen gestorven van ontbering.” 

Ogles laatste voorbeeld doet zich momenteel voor in een recordaantal Europese steden: een huizenmarkt onder druk veroorzaakt speculatie en een groeiende groep daklozen,

 » Lees verder

Europese Landen veroordelen situatie Zee van Azov en verkiezingen in Donbass

europese-landen-veroordelen-situatie-zee-van-azov-en-verkiezingen-in-donbass

03-11-18 07:36:00,

Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het de EU oproept om Rusland strengere sancties op te leggen indien de situatie in de Zee van Azov verslechtert. Daar bovenop hebben een aantal Europese landen Rusland opgeroepen om de verkiezingen van 11 november in Donbass tegen te houden.

In de resolutie van het Europees Parlement wordt het handelen van Rusland in de Zee van Azov veroordeeld. Het Europees Parlement stelt dat de inspecties die Rusland in de Zee van Azov uitvoert in strijd zijn met VN-Zeerechtverdrag.

“Hoewel de situatie in de Zee van Azov werd aangekaart in het bilateraal verdrag van 2003 tussen Oekraïne en Rusland, die deze gebieden als interne wateren van de twee staten oormerkt en beide partijen de mogelijkheid geeft om verdachte schepen te inspecteren, garanderen de overeenkomst van 2003 en het VN-Zeerechtverdrag vrijheid van navigatie.”

Het EP wijst er verder op dat de brug in Kertsj tussen de Krim en (de rest van) Rusland illegaal gebouwd zou zijn en dat door de brug 20% van de schepen niet meer door zou kunnen varen. Eveneens stelt het dat de brug ecologische schade teweegbrengt. De resolutie waarschuwt verder voor het risico dat Rusland gasvelden in de Zee van Azov in kan nemen. De resolutie veroordeelt verder ook het ongerelateerde bloedbad op een school in Kertsj.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Situatie in Zee van Azov

In maart van dit jaar heeft Oekraïne een vissersboot, de Nord, vastgezet. De vissersboot had haar thuishaven in de door Rusland gecontroleerde Krim. Ondanks dat Oekraïne geen controle meer uitoefent over de Krim, beschouwt Kiev het schiereiland nog altijd als haar eigen grondgebied en wil zodoende nog altijd bepalen wie er wel en wie niet mag komen. Het reizen naar de Krim (net als naar Donbass overigens) via Russisch territorium geldt volgens de Oekraïense wet als ‘illegaal de Oekraïense grens oversteken’. Dit heeft al tot veel bijzondere situaties geleid, waaronder dat een Russische zangeres die in de Krim heeft opgetreden de toegang tot Oekraïne werd geweigerd om daar deel te nemen aan het Eurovisiesongfestival in Oekraïne in 2017. Een dergelijk verbod om de Krim of de Donbass via Russisch territorium binnen te reizen is daarmee ook een verkapte sanctie tegen deze gebieden.

 » Lees verder

Europese Hof haalt streep door massasurveillance. Einde sleepnetwet? – De Lange Mars Plus

Europese Hof haalt streep door massasurveillance. Einde sleepnetwet? – De Lange Mars Plus

14-09-18 09:38:00,

Een groep mensenrechtenorganisaties wint de slag tegen massa surveillance. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft beslist dat het Verenigd Koninkrijk met het in bulk verzamelen van data het recht op privacy en vrijheid van meningsuiting schendt. Deze uitspraak kan ook verregaande consequenties hebben voor de Nederlandse sleepnetwet (WIVD), die toestaat dat data van de Nederlandse bevolking door inlichtingendiensten ongericht wordt binnengehengeld.

De zaak is aanhangig gemaakt bij het Hof door Amnesty International, Liberty, Privacy International en 11 andere groepen voor mensenrechten en van journalisten, naast twee prive personen uit Europa, Afrika, Azie en het Amerikaanse continent. Dit naar aanleiding van de onthullingen hierover door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden, die zich schuilhoudt in Rusland, in 2013.

De rechters vinden dat Groot-Brittannië met de massa onderschepping van data het recht op privacy van artikel 8 van de Europese Conventie van Mensen Rechten en op vrije meningsuiting van artikel 10 schendt. Deze onderschepping is een ernstige inbreuk omdat het onwettig is. De Engelse regering is niet bevoegd omdat dit strijdig is met een democratische maatschappij.

Het rechterlijke oordeel is nog niet definitief omdat het nog kan worden doorverwezen naar het Hooggerechtshof van het Europese Hof van de Rechten van de Mens. Er is nog wat ruimte voor verbetering, omdat het nog niet ver genoeg gaat in de veroordeling van massa surveillance. Het staat namelijk regeringen toe binnen een brede marge van goedkeuring te beslissen of deze data met andere diensten gedeeld wordt.

De zaak komt op gang in 2013 nadat Edward Snowden onthult dat het Engelse GCHQ in het geheim binnen het Tempora programma data onderschept, verwerkt en opslaat van de privé communicatie van miljoenen burgers. Zelfs als blijkt dat deze mensen van geen enkel belang zijn voor de inlichtingendienst.

Snowden onthult ook dat de regering toegang heeft tot communicatie en data, verzameld door de Amerikaanse National Security Agency en inlichtingendiensten van andere landen. Dit vindt allemaal plaats zonder toestemming van het publiek of zonder dat het hen bekend is en zonder wettelijke basis of de juiste beveiliging.

De verzamelde informatie kan gaan over de meest intieme zaken uit het privé leven,

 » Lees verder

Waar Europese landen in uitblinken (vergeleken met de VS) – De Lange Mars Plus

Waar Europese landen in uitblinken (vergeleken met de VS) – De Lange Mars Plus

09-09-18 07:30:00,

Oslo, foto 123rf

Michael Moore bezoekt Europa en ontdekt zaken waarop bepaalde Europese landen met recht trots kunnen zijn, niet zozeer op economisch vlak maar juist op het gebied van medemenselijkheid en geluk. Het is verbazingwekkend hoeveel positieve zaken zich afspelen net over onze grens. DLM volgt Moore op zijn tocht.

In Italië spreekt de Amerikaan Michael Moore met hen over vakantie. Tot zijn verbazing hebben Italianen niet alleen zo’n zeven weken vakantie, maar wordt dit ook nog doorbetaald door hun werkgevers. Zelfs krijgen zij betaald voor een in zijn ogen ‘denkbeeldige’ dertiende maand. Dan wordt het de Amerikaan even te veel. Hij snapt niet dat werkgevers dit willen betalen. Zelfs vraagt hij zich af hoe deze bedrijven zich dit kunnen permitteren.

Bijvoorbeeld het kledingbedrijf Lardini, waarvan de eigenaren het heel normaal vinden hun werknemers vakantiegeld te betalen. Zij zien dit als recht van de werknemers en vinden dit ook in het belang van de werkgevers als de medewerkers uitgerust op het werk verschijnen. Moore:”Italianen leven 4 jaar langer dan de gemiddelde Amerikaan.”

Michael Moore legt uit dat sociale zekerheid in de VS een vies woord is. In Amerika krijg je geen doorbetaalde vakantie. Misschien als je een goede vakbond hebt, ten hoogste twee weken per jaar. Hij kent niemand met vier weken doorbetaalde vakantie. Desondanks behoort Italië tot de meest productieve landen ter wereld.

Heel toepasselijk onderzoekt Michael verder op zijn reis de keuken in Frankrijk. Hij bezoekt een van de fijnste keukens en komt tot zijn verbazing in een schoolkantine van een openbare basisschool. Eens per maand vergadert de schoolkok met het schoolbestuur en een diëtist om het dagelijkse menu te bespreken. Kinderen moeten uitgebalanceerd en verantwoord leren eten, zegt de loco-burgemeester.

Eten is niet het proppen van voedsel, maar zestig minuten waarin je leert beschaafd voeding tot je te nemen en van gezond voedsel te genieten.

Moore kan op het schoolterrein geen frisdrankautomaat vinden. Hij toont de verbouwereerde kok wat Amerikaanse kinderen op school te eten krijgen. De kok haalt hiervoor zijn neus op en zegt dat dit geen voeding is.

De Amerikaanse presentator kan niet begrijpen waarvan de Fransen deze vorstelijke schoollunches naast gratis gezondheidszorg en bijna gratis kinderopvang kunnen betalen.

 » Lees verder

Europese vrijhandelsverdragen: werk als wisselgeld

Europese vrijhandelsverdragen: werk als wisselgeld

25-07-18 06:37:00,

Met Donald Trump in het Witte Huis probeert de Europese Commissie zichzelf op te werpen als beschermer van wereldwijde vrijhandel. Maar achter de schermen ontvouwt zich een schimmig spel dat complete industrietakken tegen elkaar uitspeelt, en banen reduceert tot wisselgeld.

Dit stuk in 1 minuut

 • Op dit moment onderhandelt de EU achter gesloten deuren over een vrijhandelsverdrag met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur. De lidstaten (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) produceren op grote schaal soja, suikerriet, ethanol, fruit en vooral veel goedkoop vlees.
 • Dat vlees wordt in Europa tot dusver maar in beperkte hoeveelheden toegelaten. Al sinds 1999 proberen de EU en Mercosur daarom een handelsverdrag te sluiten dat zulke barrières moet wegnemen.
 • Als tegenprestatie zou Mercosur de invoertarieven op o.a. Europese auto’s elimineren: een uitgelezen kans voor Europese (auto)bedrijven om toegang te krijgen tot de opkomende middenklasse in metropolen als Rio de Janeiro of Buenos Aires.
 • Maar Europese boeren maken zich zorgen. Als dit verdrag van kracht wordt, kunnen zij niet meer concurreren met de agrarische producten uit Zuid-Amerika. Dit zal veel boerenbedrijven de kop kosten. Europese boeren worden op het offerblok gelegd, om de (Duitse) auto-industrie te dienen.
 • In het hoofdkantoor van de Europese Commissie in Brussel werken honderden verschillende werkgroepen, experts, economen, onderhandelingsteams en adviseurs. Hoe wordt besloten wanneer de belangen van bijvoorbeeld Volkswagen voorrang krijgen, en wanneer er wordt gelet op de Europese boeren of regionale baanzekerheid, blijft onduidelijk.


Lees verder

Het is zonnig in de Oost-Duitse Uckermark. De dunbevolkte streek ligt ruim een uur rijden boven Berlijn, tegen de Poolse grens aan. In de glooiende landschappen wisselen natuurgebieden, graanvelden en veeboerderijen elkaar af. Er worden asperges en aardbeien geteeld voor de boerenmarkten in Berlijn; het graan gaat via de Oostzeehaven van Rostock naar Noord-Afrika.

Verreweg het meeste geld verdienen de Oost-Duitse boeren met de productie van vlees en melk, vertelt Udo Hemmerling van brancheorganisatie Deutschen Bauernverbandes (DBV): ‘Dertig jaar na de ineenstorting van de DDR is landbouw hier nog relatief bepalend binnen de economie. Er is weinig industrie en de meeste boerderijen zijn grootschaliger en arbeidsintensiever dan de familiebedrijven die je in West-Duitsland of Nederland ziet. Voor de werkgelegenheid is het dus cruciaal dat boeren concurrerend blijven.’

Maar Hemmerling maakt zich zorgen over toekomst van de Oost-Duitse boer.

 » Lees verder

Het Parasitaire Europese Parlement

Het Parasitaire Europese Parlement

16-07-18 02:42:00,

3Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.epaEuropees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 

Amper 30 parlementsleden (van de 
751) aanwezig: “Het Europees 
Parlement is belachelijk”
Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker gefrustreerd
“Het Europees Parlement is belachelijk.” Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker kon deze ochtend zijn frustratie even niet meer de baas toen hij merkte dat slechts een dertigtal parlementsleden was opgedaagd voor een plenair debat. Parlementsvoorzitter Antonio Tajani maakte meteen duidelijk dat hij niet opgezet was met Junckers uithaal, maar de twee voorzitters legden hun ruzie snel bij.

Op de agenda van het parlement stond een debat over het Maltese voorzitterschap van de Europese ministerraden, dat eind juni afliep. Toen Juncker zag dat het parlement maar weinig interesse toonde, liet hij zich even gaan. 

“Ik groet hen die de moeite gedaan hebben om zich naar hier te begeven, maar het feit dat slechts een dertigtal parlementsleden (op een totaal van 751, red.) aan dit debat deelneemt, bewijst dat het parlement niet ernstig is. Dat wilde ik toch even zeggen”, stak hij van wal. “Het Europees Parlement is belachelijk, totaal belachelijk”, smeet hij er in het Frans achteraan. Om vervolgens in het Engels te herhalen: “U bent belachelijk”.

3epa

Not amused
Parlementsvoorzitter Tajani was ‘not amused’ met Junckers uithaal. “Mijnheer de voorzitter, wilt u alstublieft een andere woordenschat gebruiken? Wij zijn niet belachelijk. U mag kritiek geven op het parlement, maar het is niet de Commissie die het parlement controleert. Het is het parlement dat de Commissie controleert.”

“Er zijn hier nochtans niet veel parlementsleden om de Commissie te controleren”, riposteerde Juncker, eraan toevoegend dat hij nooit meer een plenair debat zou bijwonen met zo’n lage opkomst.

3Parlementsvoorzitter Antonio Tajani.epaParlementsvoorzitter Antonio Tajani. 

Gesprek
Tegen de middag hielden Juncker en Tajani een kort gesprek onder vier ogen en legden ze hun ruzie bij. Voor Tajani is de zaak gesloten. Hij maakte duidelijk dat de lage aanwezigheidsgraad bij plenaire debatten al langer een pijnpunt is en dat de zaak reeds aangekaart werd in de conferentie van fractievoorzitters.
https://m.hln.be/nieuws/binnenland/amper-30-parlementsleden-van-de-751-aanwezig-het-europees-parlement-is-belachelijk~afa0f2670/

 » Lees verder

Niet Wall Street maar Europese megabanken brachten de wereld aan het wankelen, stelt IMF-econoom Tamim Bayoumi

Niet Wall Street maar Europese megabanken brachten de wereld aan het wankelen, stelt IMF-econoom Tamim Bayoumi

08-06-18 09:58:00,

Medium hh 4968904
Londens zaken­centrum Canary Wharf, Docklands, 12 september 2008

©
Peter Hilz /HH

We schrijven 14 november 2008. Het is twee maanden na het dramatische bankroet van Lehman Brothers, de middelgrote New Yorkse zakenbank die in de weken daarna de Noord-Atlantische interbancaire markt zou platleggen en overheden aan beide kanten van de oceaan tot uitzonderlijke maatregelen zou dwingen. Alleen al in Nederland kostten die eerste weken van de crisis de staat, en dus Nederlandse belastingbetalers bijna honderd miljard euro aan steun voor banken. Tien jaar later zouden de wereldwijde verliezen in termen van misgelopen economische groei zo’n 45.000 miljard dollar bedragen – maar een klein beetje minder dan de totale waarde van wat de wereld per jaar produceert.

Maar dat lag op dat moment nog ver in de toekomst. Dat het goed mis was, daar was echter ook toen al vrijwel iedereen het over eens. Het was voor de toenmalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, aanleiding om een G20 voor regeringsleiders in Washington af te kondigen, met Spanje en Nederland in de bijwagen. Na afloop van de tweedaagse bijeenkomst in november lieten de verzamelde regeringsleiders de wereld ronkend weten dat ze de handen ineen zouden slaan, dat ze een grondig onderzoek naar de oorzaken van de crisis zouden beginnen, dat ze de bankensector en financiële markten aan strikter toezicht zouden onderwerpen en dat ze zich zouden blijven inzetten voor een open internationale economische orde. De jaren dertig, toen overheden niet ingrepen en terechtkwamen in een handelsoorlog – en uiteindelijk in een echte oorlog – mochten zich niet herhalen. Het tekende de paniek, de urgentie en de wanhoop van die dagen. Alles wat ooit vast, gefixeerd en onomstotelijk leek, werd vloeibaar. Het was plotseling onbegrijpelijk hoe toezichthouders ooit hadden kunnen denken dat zelfregulering door banken een goed idee was. Neoliberalisme als scheldwoord werd plotseling ontdekt door de neoliberalen zelf.

De Britse bankenexpert Tamim Bayoumi, werkzaam in Washington bij de mondiale instelling die zich tijdens de crisis ontpopte tot een van de keurigste critici van het mondiale financiële stelsel en de eraan ten grondslag liggende ideologie, vertelt aan de telefoon dat hij zich die eerste post-Lehman G20 nog als de dag van gisteren kan herinneren. Wat hem destijds vooral frappeerde was het verschil in perceptie over de oorzaken ervan aan beide kanten van de oceaan.

 » Lees verder

Column: De Europese Commissie jokt over succes naleving begrotingsafspraken ‘Maastricht’

Column: De Europese Commissie jokt over succes naleving begrotingsafspraken ‘Maastricht’

28-05-18 01:51:00,

De Europese Commissie beweert dat alle landen van de eurozone nu voldoen aan de begrotingscriteria die in het Verdrag van Maastricht zijn afgesproken. Dat is niets anders dan nepnieuws, constateert Edin Mujagic.

Op 3 april van dit jaar schreef ik in een bijdrage over een voorval waarvan ik een getuige was medio maart. Op een conferentie in Frankfurt jubelde de hoogste Franse centrale bankier, François Villeroy de Galhau. De reden: voor het eerst in tien jaar tijd voldeed zijn land aan de Europese begrotingseisen, ook wel bekend als het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). Het begrotingstekort van de regering in Parijs is vorig jaar uitgekomen op 2,6 procent. Ruim onder de afgesproken grens van 3 procent, en dus kan de vlag uit in Parijs én de hele eurozone. Ik zette in dat stuk uiteen waarom de vreugde daarover niet terecht was. Ik had niet gedacht dat het allemaal nog een paar graden erger kon.

‘2018 Lijkt het eerste jaar te zijn sinds de oprichting van de economische en monetaire unie waarin de regeringen van alle eurolanden erin zullen slagen hun begrotingstekort onder de grens van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) te brengen, zoals vereist in het Verdrag van Maastricht’. Dat valt onder meer te lezen in de lenteramingen van de Europese Commissie. Net als zijn landgenoot Villeroy enkele weken eerder, las ook eurocommissaris Pierre Moscovici dat nieuws onlangs jubelend voor.

Veel (Nederlandse) kranten brachten dit heuglijke nieuws zonder er ook maar één kanttekening bij te plaatsen. Dat de pers die feitelijke onjuistheid –  sommigen zouden het fake news noemen – niet opmerkt, is zorgwekkend. Het getuigt van een gebrek aan kennis over de basisafspraken die ten grondslag liggen aan de euro, ook al is het ruim 20 jaar geleden dat die afspraken zijn opgesteld.

De afspraak is dat begrotingstekorten alleen in uitzonderlijk slechte economische tijden zijn toegestaan

Een begrotingstekort van 3 procent is de maximaal toegestane afwijking uit het Verdrag van Maastricht en dus géén streefpercentage. De stelling dat álle eurolanden eraan voldoen in 2018 was alleen juist geweest als Moscovici had gemeld dat álle eurolanden dit jaar een miniem begrotingstekort zouden hebben.

Het is waar: de Europese begrotingsregels staan het toe dat de overheden rood staan.

 » Lees verder