Falend PCR beleid: brandhaard zelf gecreëerd – Ad Broere’s Blog

14-10-20 09:34:00,

Met dank aan Drs. Mario Ortiz Martinez voor het plaatsen van dit interview op Linkedin. Moleculair Geneticus Dr. Peter Borger heeft scherpe kritiek op de PCR test in het algemeen en in het bijzonder hoe deze op instignatie van het RIVM in Nederlandse laboratoria wordt toegepast. In feite laat hij geen spaan heel van de ‘explosie van besmettingen’. Het is geen eenvoudig verhaal, maar zeer de moeite waard om te proberen het te begrijpen.

Internationale PCR deskundige & Moleculair Geneticus meldt schokkende bevindingen PCR tests aan RIVM! 

Het aantal “besmettingen” neemt de laatste tijd toe. Niet alleen in absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel. Steekt het corona virus weer de kop op of zijn er andere oorzaken?…

Recentelijk blijken er twee essentiële zaken te zijn gewijzigd in de COVID-19 richtlijn van het RIVM. De uitleg, die het RIVM hierop heeft gegeven, hebben wij voorgelegd aan gepromoveerd Moleculair Geneticus Dr. Peter Borger, tevens expert op het gebied van PCR. Hieronder deelt hij zijn schokkende reacties.

Uitleg RIVM en reacties Dr. Peter Borger (moleculair geneticus):

Coen Berends (RIVM): “Het landschap van PCR testen voor SARS-CoV-2 heeft zich van het begin met twee in-house protocollen met één set primers en probes met twee target genen uitgebreid naar een scala aan protocollen gebaseerd op in-house ontwikkeling en in gebruik nemen van commerciële PCR testen en testen gebaseerd op andere amplificatietechnieken. Die hebben allemaal hun eigen temperatuur en aantal amplificatiecycli. Die ligt voor het overgrote aantal testen tussen de 40 en 45 en is niet in de tijd verandert.”

Dr. Peter Borger: “Deze testen moeten ergens zijn gedocumenteerd, dan wel gepubliceerd, net als de publicatie van het RKI. Het gestandaardiseerde protocol (SOP) willen we graag inzien, zodat we de deze test kunnen reproduceren. Als er meerdere verschillende testen naast elkaar worden gebruikt, dan dienen die allemaal een eigen SOP te hebben. Deze SOPs willen we graag inzien.

De verschillende amplificatietechnieken moeten worden gespecificeerd. Er zijn momenteel 2 amplificatietechnieken in de literatuur beschreven, waarvan alleen de PCR techniek is gevalideerd. De alternatieve amplificatietechnieken moeten hier dus worden aangegeven en er moet ergens een publicatie zijn, die toont, dat die werden gevalideerd. PCR data die worden verkregen na 35 cycli zijn volstrekt onbetrouwbaar.

 » Lees verder