Fijnstof en de straling van 5G (en 4G+).

21-11-20 03:47:00,

Hoogspanningslijnen kunnen fijn stof soms wel elektrisch opladen, maar dat is te weinig om het meer dan normaal aan longen, luchtwegen en de huid te laten ‘plakken’. Dit concludeert het RIVM uit een literatuuronderzoek in opdracht van het ministerie van VROM.

Wat is fijnstof
Fijn stof (PM) is een verzamelnaam voor luchtverontreiniging met  kleine deeltjes. Deeltjes die je met het blote oog niet kunt zien. Fijnstof is maar een paar micrometer groot (1 micrometer is duizend keer kleiner dan een millimeter). De deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer worden PM10 genoemd, en deeltjes die kleiner zijn dan 2,5 micrometer heten PM2,5 en nog kleinere deeltjes noemen we ultra-fijnstof. Ongeveer 25 % van de fijnstof-bestanddelen is van natuurlijke oorsprong en de rest is door mensen gemaakt. Kleinere deeltjes ultra-fijnstof kunnen in je longen en zelfs in je bloedbaan terechtkomen, waar ze ontstekingen veroorzaken.

Fijnstof veroorzaakt door mensen
Ongeveer 75 procent van de totale hoeveelheid fijnstof is dus het gevolg van menselijk handelen. Fijnstof door de mens gemaakt zoals:
-roetdeeltjes. Roet is een van de schadelijkste componenten van (ultra) fijnstof. Roet ontstaat bij de (onvolledige) verbranding van brandstoffen en bestaat voornamelijk uit koolstof;
-gasvormige luchtverontreiniging zoals stikstof (NOx) en NH3 (ammoniak);
-vervalproducten van radon (Rn 86);
-vluchtige organische stoffen (VOS) uit verf, oplosmiddel en cosmetica;
-lotions, verf, schoonmaakmiddelen, maar ook printerinkt leveren bijna de helft van alle uitstoot;

Fijnstof uit de natuur
Ook wordt fijnstof veroorzaakt door een natuurlijk gebeuren. De natuur maakt zelf ook fijnstof zoals:
-zeezout.  Het restant dat overblijft na de verdamping van zeewater;
-saharazand dat onze kant op waait.  Terug te vinden als een dun laagje rood stof op onze auto ‘s, tuinstoelen of tuintafels;
-bodemstof. Bodemstof kan ontstaan door het bewerken van akkers of door het ontstaan van windhoosjes op een kale akker. Ook kan het straatstof zijn dat door het verkeer wordt opgewaaid;
– vulkanische as. Dit geldt alleen voor zeer krachtige uitbarstingen in o.a Italië of IJsland waarbij het vulkaanstof tot zeer grote hoogtes in de atmosfeer komt en door de windrichting verplaatst wordt.

17 okt. 2017 na de 2de uitbarsting van de Eyjafjallajökull op IJsland.

 » Lees verder

Fijnstof is al na één dag dodelijk voor ouderen

28-12-17 10:23:00,

Fijnstof blijkt nu ook op zeer korte termijn dodelijk te zijn, ontdekten Amerikaanse onderzoekers. Veel 65-plussers overlijden al één dag nadat ze aan fijnstof zijn blootgesteld.

Onderzoekers van de Harvard-universiteit legden de sterfdatum van 22 miljoen Amerikaanse 65-plussers (in de periode 2000-2012) naast de fijnstofgegevens in die periode.

Ze merkten een duidelijk verband. Bij een toename van het fijnste, gevaarlijkste fijnstof (PM2,5, met een diameter kleiner dan 2,5 micrometer) stierven een dag later duidelijk meer 65-plussers, melden ze in de Journal of the American Medical Association.

Strengere normen

Een stijging van de fijnstofconcentratie met 10 microgram per kubieke meter deed het aantal sterfgevallen al met 1 procent stijgen. Tot 20 microgram per kubieke meter hield die stijging aan, bij hogere concentraties vlakte de stijging af.

Ook een stijging van de ozonconcentratie deed het aantal sterfgevallen toenemen, zij het minder sterk bij een fijnstoftoename.

Fijnstof blijkt dus ook op korte termijn dodelijk. Tot nog toe was aangenomen dat fijnstof vooral op lange termijn schadelijk was.

Fijnstof in België en Nederland

Om het aantal sterfgevallen bij ouderen te doen dalen, zou de concentratie dus flink onder 20 microgram per kubieke meter moeten blijven. Bewijs voor een veilige ondergrens hebben de Harvard-onderzoekers overigens niet gevonden.

De EU legt de jaargrens voor PM2,5-fijnstof op 25 microgram per kubieke meter. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is veel strenger: een jaargemiddelde van maximaal 10 microgram per kubieke meter en niet meer dan 3 piekdagen (dagen met meer dan 25 microgram per kubieke meter) per jaar.

België en Nederland halen die WHO-norm niet. In België dalen de fijnstofconcentraties sinds 2000 gevoelig maar sinds 2015 stagneert de daling, blijkt uit cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu.

Schadelijk voor longen en hart

Verschillende studies wezen al op de schadelijke gevolgen van fijnstof voor longen en hart. In mei nog vonden Britse onderzoekers een rechtstreeks verband tussen de inademing van PM2,5-fijnstof en hartschade.

Andere recente studies zagen een verband met een te laag geboortegewicht en met slaapstoornissen.

Vorig jaar stelde de WHO vast dat meer dan 80 procent van de stadsbewoners wereldwijd te veel fijnstof inademt.

Een van de belangrijkste oorzaken van fijnstof is wegverkeer.

 » Lees verder