Financiële positie van veel gemeenten ernstig verslechterd, maar verzwegen –

financiele-positie-van-veel-gemeenten-ernstig-verslechterd,-maar-verzwegen-–

22-02-20 10:00:00,

Bananenrepubliek

De financiële positie van veel gemeenten is de afgelopen 10 jaar ernstig verslechterd. Dat is de conclusie van registeraccountant Leo Verhoef, die al meer dan 20 jaar de jaarverslagen van alle gemeenten onderzoekt. Het kwalijke daarbij is dat de gemeenten deze negatieve stand van zaken niet naar buiten brengen. Hij legt uit hoe dit komt aan de hand van de cijfers van alle grote steden en enkele kleinere.

Amsterdam grote uitzondering

Verhoef meldt dat nagenoeg alle gemeenten de afgelopen jaren te maken hebben met financiële tekorten, vaak zelfs hele grote. De nadelige saldi van baten en lasten betekenden dat hun vermogen ernstig inkromp (in jaarrekeningtaal: eigen vermogen) en tegelijkertijd een even grote toename van schulden en rentelasten. Bij veel gemeenten is het vermogen drastisch geslonken. Grote uitzondering is de gemeente Amsterdam, waar sprake was van grote financiële overschotten.

Unieke kennis

Registeraccountant Verhoef laat weten dat hij al jaren systematisch de kwaliteit van de jaarrekeningen van alle gemeenten onderzoekt en hun financiële uitkomsten. Maar ook hoe gemeentebesturen daarover naar binnen en naar buiten rapporteren. Als nevenproduct van dit onderzoek heeft hij een compleet beeld gekregen van de vermogenspositie van elke gemeente en de ontwikkelingen daarin in de afgelopen jaren. Deze unieke kennis brengt hij ieder jaar naar buiten. Helaas wordt deze ten onrechte niet opgepakt door media en gemeentebesturen.

Vijf grote gemeenten

Steeds zien we dat door een foutieve financiële voorstelling van zaken de gemeentebesturen de effecten van het gevoerde beleid verhullen.

Rotterdam, geen +729 miljoen, maar -722 miljoen
Deze stad had over de jaren 2007-2018 een nadelig saldo van baten en lasten van € 722 miljoen.
De omvang van de reserves, het vermogen, van de gemeente was begin 2007 € 1.732 miljoen.
Het nadelige saldo van de baten en de lasten van € 722 miljoen, de ontvlechting van bepaalde bedrijfsonderdelen in 2011 en de financiële samenvoeging met de stadsdelen in 2014 (tezamen met een positief effect van € 73 miljoen), deden het vermogen afnemen van € 1.732 miljoen naar € 1.083 miljoen.
Dat is een afname met ruim 40% van het vermogen.

Het gemeentebestuur brengt over de periode 2007-2018 naar buiten een voordelig saldo van opbrengsten en kosten van € 729 miljoen in plaats van het nadelige saldo van € 722 miljoen.

 » Lees verder

Financiële incest – INDIGNATIE

financiele-incest-–-indignatie

07-11-19 12:12:00,

De Federal Reserve Bank of New York (New York Fed) is slechts één van de 12 regionale Federal Reserve-banken in de hele Verenigde Staten. Maar het heeft enorme machten voor zichzelf vergaard sinds de Federal Reserve in 1913 werd opgericht. Drie van die bevoegdheden plaatsen alle andere op afstand in haar schaduw: de mogelijkheid om met een druk op de knop elektronisch geld te creëren; het geaccepteerde recht om zich in de markten te mengen; en het toezicht op enkele van de grootste bankholdings in Amerika. En daar komt dan ook nog de incestueuze verhouding bij met de Amerikaanse grootbank JPMorgan Chase.

De Federal Reserve Bank of New York (New York Fed) is slechts één van de 12 regionale Federal Reserve-banken in de hele Verenigde Staten. Maar het heeft enorme machten voor zichzelf vergaard sinds de Federal Reserve in 1913 werd opgericht. Drie van die bevoegdheden plaatsen alle andere op afstand in haar schaduw: de mogelijkheid om met een druk op de knop elektronisch geld te creëren; het geaccepteerde recht om zich in de markten te mengen; en het toezicht op enkele van de grootste bankholdings in Amerika.

Nadat Wall Street zichzelf opblies onder het toegeeflijke en incompetente toezicht van de Fed in New York in 2008 (en later werd onthuld dat de Fed in het geheim voor $ 29 biljoen (!) aan elektronisch geld (PDF hier) had gecreëerd om zombiebanken te redden – het grootste deel daarvan werd door de New York Fed geholpen) zouden de meeste rationele mensen hebben aangenomen dat het Congres het zou hebben ontdaan van toezichthoudende taken en gelddrukbevoegdheden voor reddingsoperaties (bailouts).

Waanzinnig, maar dat gebeurde niet en hier zijn we nu vandaag de dag met dezelfde diep-conflicterende New York Fed die zijn eigen geld creëert om $ 690 miljard per week te verdelen in supergoedkope leningen aan naamloze effectenbedrijven terwijl deze zelfde Fedj $ 60 miljard per maand aan schulden opkoopt van de Verenigde Staten. (De Fed wil niet dat u de $ 60 miljard per maand Quantitative Easing IV noemt, omdat dat sterk zou suggereren dat dit slechts fase II is van de voortdurende redding van Wall Street in 2008 en dat QE-oneindig eraan komt.)

Naast de ongekende macht die de New York Fed zichzelf heeft toegeëigend, heeft het een vreemde,

 » Lees verder

Financiële crisis is onafwendbaar, en zelfs al begonnen –

financiele-crisis-is-onafwendbaar,-en-zelfs-al-begonnen-–

24-10-19 08:06:00,

Economie crisis concept. 123rf.com

Bijdrage van Anthony Migchels, 24 oktober 2019
Vertaling Rob Vellekoop

Laten we stilstaan bij de gebeurtenissen van de afgelopen weken.

Eerst houdt Mark Carney, baas van de Bank of England een ongelofelijke speech, waarin hij eenvoudig het einde aankondigt van de status van de US Dollar als reserve valuta, gevolgd door een door het IMF gegenereerde en gecontroleerde Wereld Reserve Valuta. Hij vertelt verder dat de komende crisis zal worden gebruikt om de overgang te faciliteren.

Dan drie weken geleden, de FEDs repo rente stijgt plotseling naar 10% (!). Terwijl het rond de 0% hoort te liggen. De Banken leenden niet aan elkaar en dat veroorzaakte de crisis. De FED moest $75 miljard kwijt om de zaak onder controle te krijgen.

Het weekend daarna kondigt de FED plotseling aan dat het zou gaan beginnen met Quantitative Easing 4.0, zelfs als ze het zo niet willen noemen, aangezien zij de ernst van de situatie niet willen toegeven. Het was echter een open geheim dat het onvermijdelijk zou zijn.

En nu zeggen de belangrijkste Centrale Banken dat we na de reset een Gouden Standaard nodig hebben.

Bekijk eens onderstaande grafiek, gedeeld door David Jensen:

Dit is de trend van M2 groei over de afgelopen paar decennia. Zoals je kunt zien, is de groei van de geldhoeveelheid gestopt, terwijl het nodig is dat het flink groeit zodat de rente betaalbaar blijft (red. omdat er anders onvoldoende geld overblijft). Als resultaat hiervan is er steeds minder geld beschikbaar in de werkelijke economie en dit remt de economische activiteiten.

Het is het resultaat van het strakke beleid van de FED, het verhogen van de rente tarieven en het zogenaamde ‘tapering’, dat wil zeggen het weer uit de economie halen van het cashgeld dat zij injecteerden om de zaak aan de gang te houden na de crash van 2008.

 » Lees verder

Staat het financiële systeem op instorten? – Wakker Mens

staat-het-financiele-systeem-op-instorten?-–-wakker-mens

22-10-19 08:31:00,

Wanneer een centrale bank een publieke mededeling doet moet men weten dat dit bijna altijd in overleg gebeurt met de spreekbuis van de Wall-Street-Bankers: de Amerikaanse centrale bank FED. De Federal Reserve als centrale bank van Amerika is alles, behalve een staats- of publieke inrichting. Zij is een privéonderneming waarvan een paar grote privébanken aandeelhouders zijn.

In een artikel van De Nederlandse Bank (DNB) kwam men met de mededeling dat ‘wanneer het systeem instort, de goudvoorraad als basis kan fungeren voor de nieuwe opbouw’. Het financiële einde lijkt nabij wanneer zelfs de fiatgeldbankiers toegeven dat een monetaire reset onontkoombaar is en er daarna een goudstandaard komt.

DNB geeft toe dat goud de enige redder is als het systeem door zijn hoeven gaat. In het artikel de volgende passage:

“Gold is… the trust anchor for the financial system. If the whole system collapses, the gold stock provides a collateral to start over. Gold gives confidence in the power of the central bank’s balance sheet.”

Volgens het IMF houdt DNB 615 ton goud aan voornamelijk in Amsterdam maar kondigde op 7 oktober aan dat er een groot deel overgeplaatst wordt naar een militaire basis in Zeist, Camp New Amsterdam. Dat is veiliger als de paniek aan alle kanten uitbreekt.

Bronnen uit Bitcoinkringen wijzen er op dat DNB de Keynesiaanse inflatiespelletjes speelt van het globale monetaire systeem. Een systeem dat nu meer dan ooit een schuldpiramide is die op instorten staat en met kunst- en vliegwerk aan de praat wordt gehouden. De gecentraliseerde financiële krachten van de wereld weten hoe het er werkelijk voor staat. Daarom wordt er en massaal goud verzameld en opgeslagen. Burgers worden aangemoedigd om vooral veel uit te geven en zich dieper in de schulden te steken net als de overheden doen.

De DNB kwam vorige week met een rapport over de financiële stabiliteit waarbij ‘een prijscorrectie op de huizenmarkt niet uitgesloten wordt’. Als oplossing om de klappen voor de banken bij een inzakkende huizenmarkt op te vangen, moeten zes banken meer reserves aanleggen. Die moeten nu 13 miljard i.p.v. 10 miljard aanhouden. De rekening daarvoor komt bij de consumenten te liggen in de vorm van hogere hypotheekrentes.

Verder is DNB in het kader van de monetaire ondergang bezig om crypto valuta te muilkorven.

 » Lees verder

Financiële sector kijkt vol spanning naar CumEx-proces in Duitsland

19-10-19 06:37:00,

Precies een jaar geleden publiceerde Follow the Money het eerste artikel in de zogeheten CumEx Files, een internationaal journalistiek samenwerkingsproject over een van de grootste belastingfraudes die Europa ooit heeft gekend. Hoe staat het er nu voor?

Dit stuk in 1 minuut

  • Het Duitse Openbaar Ministerie heeft in 2011 de jacht geopend op de lieden die de Duitse staatskas voor minstens 10 miljard hebben benadeeld. 

  • In het Landgericht Bonn begon in september 2019 het eerste proces, waarvoor in totaal 32 zittingsdagen zijn uitgetrokken. De uitspraak wordt op 9 januari verwacht.

  • Om de complexe materie van de CumEx-handel te kunnen doorgronden, hebben de rechters een intensieve training gevolgd.

  • In totaal duiken in het uitgebreide strafdossier circa honderd banken en andere financiële instellingen op, plus vierhonderd verdachte personen. De CumEx-zaak kan uitdraaien op een bloedbad binnen de financiële wereld.

  • Intussen is de eerste CumEx-gerelateerde veroordeling een feit: ‘Jürgen A. Schmidt’ kreeg elf maanden cel wegens afpersing.


Lees verder

Het zit de oud-medewerker en afperser van de Zwitserse bank Sarasin, een voormalige dochter van de Rabobank, deze septemberdag niet mee. In plaats van te genieten van het geld dat hij door afpersing had verkregen, zit hij nu in de ruime en lichte zaal van van de grote strafkamer van het Landgericht in Bonn. ‘Herr Schmidt’ heeft de twijfelachtige eer als eerste in dit megaproces zijn vonnis te mogen horen: een gevangenisstraf van elf maanden. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt een ‘ongewoon milde straf’, die de veroordeelde dankt aan het feit dat hij de afpersing ruiterlijk heeft bekend en het afgeperste geld heeft terugbetaald; niet aan Sarasin, maar aan de Duitse staat.

Een tweede afperser, eveneens een oud-medewerker van Sarasin, woont in Zwitserland en is buiten bereik van de Duitse justitie. Hij beschikt nog steeds over een deel van de buit. Op vragen van Handelsblatt of Sarasin hem dat geld wil terugvragen en waarom de bank ooit op de eis van de afpersers is ingegaan, wilde de voormalige Rabobank-dochter niet reageren.

In april 2011 besloten Schmidt en zijn kompaan een graantje mee te pikken van de lucratieve CumEx-handel waarmee Sarasin zich sinds begin 2009 inliet

In april 2011 besloten Schmidt en zijn kompaan een graantje mee te pikken van de uiterst lucratieve CumEx-handel waarmee Sarasin zich sinds begin 2009 inliet: een complexe handel in aandelen met (cum) en zonder (ex) dividend rondom de datum waarop het dividend zou worden uitbetaald.

 » Lees verder

Financiële stabiliteit als smoes voor crimineel gedrag

13-06-19 08:35:00,

Fraude met bijstand pakken we aan, maar fraude door bankiers blijft op een boete na onbestraft. Banken misbruiken hun publieke functie voor eigen gewin en wuiven te pas en te onpas met het argument ‘financiële stabiliteit’. De Tweede Kamercommissie Financiën onderzoekt hoe dit anders kan. Thomas Bollen deelt tijdens een hoorzitting vandaag zijn analyse: experimenten met publiek digitaal geld en een depositobank zijn een no-brainer.

Banken en bankiers komen weg met praktijken waarvoor ieder ander zou worden vervolgd. Banken frauderen met rentestanden en belastingen. Ze wassen zelfs op grote schaal geld wit voor drugskartels, criminelen en terroristen. Deze praktijken zijn bij onze grootste systeembanken geen incidenten, maar routine. Zo miste ING stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires, manipuleerde de Rabobank de Libor-rente en was ABN Amro ook als staatsbank betrokken bij internationale dividendfraude.

Met veel geld op het spel is de verleiding groot om morele grenzen te overschrijden. Onze rechtsstaat kent daarom strenge wetten om zulke praktijken aan te pakken, schuldigen te berechten en daarmee anderen af te schrikken niet dezelfde misstappen te zetten.

Het is schadelijk voor de geloofwaardigheid van een rechtsstaat wanneer wetten niet stelselmatig worden gehandhaafd. Toch is daar in het geval van banken sprake van: ze onderhandelen met financieel toezichthouders en schikken met justitie. Geen bankier belandt achter de tralies. Ze betalen hoogstens een geldboete of compensatie die in schril contrast staat tot de gepleegde misdaad en de geleden schade.

‘Waarom moet een bijstandsmoeder wél voorkomen, maar wordt er bij ING niemand vervolgd voor grootschalig witwassen – terwijl de bank zojuist een schikking van 775 miljoen euro heeft mogen aftikken? En waarom zitten de gevangenissen vol met drugskoeriers die aan de grens gepakt zijn met een paar kilo cocaïne of heroïne, maar mochten de Rabobankiers die de miljarden van de Mexicaanse drugsmaffia witwasten, schikken voor 295 miljoen euro? Zoals ze ook al mochten schikken in de Libor-zaak, waarin Rabobankiers op grote schaal verboden afspraken maakten over rentetarieven?’ Deze vragen stelde collega Bart de Koning eerder op Follow the Money over fraudebestrijding. Klassenjustitie ondermijnt de rechtsstaat. Waarom gebeurt het dan toch?

Te groot om op te sluiten

Volgens De Koning is fraudebestrijding een politiek spel geworden,

 » Lees verder

Europese financiële toezichthouders weigeren onderzoek naar CumEx-handel te doen

03-04-19 03:14:00,

Ruim drie maanden nadat het Europees Parlement in een resolutie had opgeroepen om snel onderzoek te doen naar een ingenieuze fraude met dividendbelasting, hebben de Europese financiële toezichthouders nog niets gedaan. Dat blijkt uit brieven van vier vooraanstaande Europarlementariërs aan die toezichthouders. De vier dreigen met sancties als er niet snel iets gebeurt.

In oktober 2018 onthulde een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten, waarvan Follow the Money deel uitmaakt, dat in heel Europa belastingdiensten jaren achtereen het doelwit waren geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies ten onrechte een of meerdere keren dividendbelasting terugvorderden. Tussen 2001 en 2016 zouden belastingdiensten in heel Europa ruim 55 miljard euro te veel hebben terugbetaald. De Nederlandse fiscus zou voor minimaal 152 miljoen zijn benadeeld.

Op basis van de publicaties over de zogeheten CumEx Files nam het Europees Parlement op 29 november 2018 een resolutie aan waarin de Europese toezichthouders EBA (bankensector) en ESMA (financiële markten) werd opgeroepen om snel onderzoek te doen naar dividendarbitrage: de handel in aandelen met dividend met als doel om bij een belastingdienst reeds betaalde dividendbelasting terug te vorderen. Door het optuigen van ingenieuze constructies wisten banken, handelaren en hedgefondsen dividendbelasting terug te vorderen waarop ze feitelijk geen recht hadden. Belastingdiensten konden deze onrechtmatige terugbetalingen niet herkennen, doordat hun systemen daar niet op waren ingericht.

De Europarlementariërs riepen op tot spoed omdat uit onderzoek van het consortium achter The Cumex Files was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat. Hoewel vrijwel alle landen hun systemen hebben aangepast en sommige landen, waaronder Duitsland, zelfs strafrechtelijke onderzoeken zijn gestart, hebben handelaren alweer nieuwe trucs bedacht om belastingdiensten te beroven.

Uit ons gezamenlijke onderzoek was gebleken dat de omstreden handel nog steeds doorgaat

Maar nu, ruim drie maanden na de resolutie, zijn de EBA en de ESMA nog niet verder gekomen dan interne discussies voeren met hun leden, de toezichthouders van de lidstaten. (In Nederland zijn dat De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten).

In twee brieven die in handen zijn van het ARD-programma Panorama en de Zeit Online, partners van het onderzoeksconsortium The Cumex Files, dringen vier vooraanstaande leden van het Europees Parlement aan om dat onderzoek naar dividendarbitrage (cumex- en cumcum-handel) alsnog snel op te pakken.

 » Lees verder

10 jaar na de financiële crisis | Pakhuis de Zwijger

10-jaar-na-de-financiele-crisis-pakhuis-de-zwijger

14-12-18 01:46:00,

Arno Wellens en Thomas Bollen van Follow the Money nemen je mee langs de donkerste uithoeken van de bankbalansen. Zij vergelijken de staat van onze banken met 2008, het begin van de crisis. Daarbij gaan ze in gesprek met Wim Boonstra (RaboResearch), Mark Sanders (Universiteit Utrecht) en Pieter Omtzigt (Tweede Kamerlid CDA).

Meer informatie? Lees ons artikel: De markt wantrouwt de Europese banken (en met reden)


Video afspelen


Over de auteur
Arno Wellens

Gevolgd door 1114 leden

Wandelende rekenmachine. Schrijft over de euro en belastingontduiking en kamerplanten.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Arno Wellens


Over de auteur
Frederique de Jong

Gevolgd door 697 leden

In Frederique Vraagt Door leest ze artikelen voor, geflankeerd door de auteur. Opborrelende vragen worden meteen beantwoord.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Frederique de Jong


Over de auteur
Thomas Bollen

Gevolgd door 1293 leden

Onderzoekt als financieel econoom de ‘economische religie’ om nuttige inzichten van dogma’s te scheiden.

Volg deze auteur en blijf op de hoogte via e-mail

Volg Thomas Bollen

 » Lees verder

De Andere Financiële Krant

De Andere Financiële Krant

17-09-18 05:36:00,

De Andere Financiële Krant

Het huidige financiële systeem is een vast gegeven waar weinig tot geen principiële vragen over worden gesteld. Het ontbreekt aan kennis over de principes waarop ons systeem gestoeld is en juist daar zal het in deze krant veel over gaan. Door samen te werken met de stichting Ons Geld stellen we het gegeven van geldcreatie ter discussie. George van Houts legt uit waarom hij gegrepen is door de strijd van ons Geld en op pagina 12 wordt uitgelegd hoe we het huidige systeem zouden kunnen transformeren.

Willem Middelkoop, Rein de Vries en Ad Broere hebben alle drie boeken geschreven die ons begrip geven van de ontstaansgeschiedenis van een financiële elite en de methodes die gehanteerd worden om hun grip op de samenleving te behouden en vergroten.I nternationale bijdragen zijn er van Paul Craig Roberts en Stephen Lendman. Roberts legt uit hoe niet Griekenland maar banken gered werden door de miljarden aan steun. Lendman geeft de financiële achtergrond van de oorlog in Libië en toont aan dat het mainstream narratief (bevrijding van het volk door het afzetten van een dictator) alleen voor de bühne is gebruikt.

Frank Knopers, oprichter van weblog Geotrendlines, en Eric van de Beek, auteur van De Andere Krant en Novini analyseren Nederland schuldenland, de opkomst van lokaal geld, het verdwijnen van contant geld, wat te doen met de huidige rentestand en de rol van Goud. Toine Manders legt uit waarom belasting diefstal is. Genoeg te lezen en genoeg om over na te denken. Voor iedereen die verdieping zoekt na het lezen in deze krant hebben we opnieuw een boekenpagina met ondersteunende literatuur samengesteld.

De krant begin echter met een artikel over leven zonder geld. Als makers van deze krant zouden we veel (geld?) over hebben voor een wereld waar geld slechts een middel is. Door geld als doel verliest alles zijn waarde. We leven in en wereld met voldoende middelen om iedereen een menswaardig bestaan te geven maar zitten gevangen in een financiële werkelijkheid die ongelijkheid in de hand werkt. De eerste stap naar verandering is bewustwording en daar hopen we een steentje aan bij te dragen.

 » Lees verder