FRAUDE: De COVID-19 wisseltruc

28-10-20 10:53:00,

Zoals we al eerder hebben kunnen vaststellen is COVID-19 een dekmantel voor veel “rottigheid”.

Er wordt altijd geprobeerd één oorzaak voor één gevolg te identificeren, maar dit blijft moeilijk als de oorzaak niet is geïdentificeerd (SARS-CoV-2).

Genoemd worden oorzaken als de uitrol van het 5G netwerk, blauwzuurvergiftiging (HCN), milieuvervuiling en besmettelijkheid via aerosolen, etc. In het narratief komt nergens voor, dat er wel eens andere of verschillende oorzaken van COVID-19 zouden kunnen zijn. Eén van de oorzaken is in ieder geval de REGISTRATIE van een scala aan oorzaken onder de naam COVID-19. Niet in de laatste plaats omdat dat geld oplevert en de 12% medische missers conveniërend onder het kleed kunnen worden gemoffeld.

Er kan nog een oorzakelijk verband zijn.

According To CDC Data, It’s NOT COVID-19 Coronavirus That Is Causing All The Severe Lung Deaths

By Bill Sardi

April 24, 2020

Bestudeer onderstaande kaartjes eens nauwkeurig. Deze kaarten laten zien waar de “COVID-19” gevallen zich in groten getale hebben gemanifesteerd. Maar ook waar de meeste gevallen van TBC voor komen. Hieruit zou je twee conclusies kunnen trekken.

(1) De mensen die in deze Staten wonen hebben een verzwakt immuunsysteem, waardoor ze makkelijker TBC of andere longziekten ontwikkelen, of…

(2) Het feit dat de meeste gevallen van longpathologie zich voordoen langs de zuidelijke grens van de VS en rond New York City. In deze gebieden komen de meeste immigranten het land binnen, meestal met slapende of latente gevallen van TBC. TBC kan dus een niet-onderzochte co-morbiditeit zijn die veel sterfgevallen veroorzaakt die wegens de verzekering worden toegeschreven aan het COVID-19 coronavirus.

Als bron wordt het Amerikaanse CDC vermeld.

Longproblemen als TBC en Pneumonia hebben dezelfde symptomatische eigenschappen als COVID-19, zo hebben we gelezen. Immigranten zouden TBC latent mee hebben kunnen nemen, zo wordt gesuggerreerd.

Hoe zou dat in Nederland zijn onder de asielzoekers en immigranten uit “verdachte” TBC gebieden? Inmiddels is bekend, dat de IC’s voornamelijk worden bevolkt door mensen met een niet-westerse achtergrond, waarvan 80% ruim overgewicht heeft. Want ook in ons land zouden dan wel COVID-19 doden hebben gezorgd voor een piek in de sterftecijfers, maar dat is een optische leugen. De percentages laten een heel ander beeld zien: gelijk aan de voorgaande jaren;

 » Lees verder

FRAUDE: Hoe de PCR test is verprutst en misbruikt

14-10-20 08:07:00,

Misbruikt om de wereld in lockdown te gooien

Door Jon Rappoport – 13 oktober 2020

Ik heb het feit blootgelegd dat de CDC, in juli van dit jaar, in een document toegaf, dat…..

Ze hadden het SARS-CoV-2 virus niet. Het was niet “beschikbaar”.

Dat betekent dat ze geen geïsoleerd exemplaar van het virus veilig hebben gesteld. Dat is de enige reden.

Het virus is niet geïsoleerd. En dat betekent dat niemand heeft bewezen dat het virus bestaat.

En nu heb ik nog iets anders ontdekt.

Deze ontdekking vormde blijkbaar de basis voor de eerste PCR-test, bedoeld om het COVID-virus over de hele wereld op te sporen.

LEES WAT ER IN DEZE STUDIE STAAT. Deze citaten moeten in steen gegraveerd worden boven de ingang van een museum gewijd aan de geschiedenis van de medische fraude.

“We wilden een robuuste diagnostische methode ontwikkelen en toepassen voor gebruik in laboratoria voor de volksgezondheid, zonder dat er virusmateriaal beschikbaar is.”

We willen een test ontwikkelen om het nieuwe COVID-virus op te sporen zonder het virus te hebben.

“We presenteren hier een gevalideerde diagnostische workflow voor 2019-nCoV, waarvan het ontwerp is gebaseerd op nauwe genetische verwantschap van 2019-nCoV met het SARS-coronavirus, waarbij gebruik wordt gemaakt van synthetische nucleïnezuurtechnologie”.

VERTALING: We hebben een diagnostische test ontwikkeld om het nieuwe COVID-virus op te sporen. We NEMEN AAN, dat dit nieuwe virus nauw verwant is aan een ouder coronavirus. We NEMEN OOK AANdat we weten HOE het aan dat oudere virus verwant is. We NEMEN DIT AAN, omdat we het nieuwe COVID-virus niet hebben kunbnen isoleren. Daarom zijn al onze aannames uit het niets gemaakt. Eigenlijk hebben we geen bewijs dat er een nieuw coronavirus is.

“De workflow detecteert betrouwbaar 2019-nCoV, en onderscheidt 2019-nCoV verder van SARS-CoV.”

Onze nieuwe test om het nieuwe virus op te sporen? We hebben het nieuwe virus niet. We hebben het nooit geobserveerd. We kunnen het niet direct bestuderen. Er is geen bewijs dat het bestaat. Maar …. we gaan gewoon de test gebruiken om het op te sporen.

De studie is getiteld:

“Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR.” [Euro Surveill.

 » Lees verder

MEGA FRAUDE: Het “nieuwe” coronavirus bestaat helemaal niet. Er is geen onderzoek gedaan.

12-10-20 08:01:00,

Er is geen deugdelijke wetenschappelijke studie gedaan, de PCR test is een flipperkast met allerlei mogelijke uitkomsten, maar niet het nepvirus uit Wuhan.

De test-epidemie neemt absurde vormen aan, terwijl de verschaffer van data (RIVM) minimaal een week achter loopt en vrijwel iedere 14 dagen de spelregels verandert. Iedereen die de cijfers op een rij wil hebben, krijgt er grijze haren van – zou dat de bedoeling zijn? Je vraagt het je af.

Het is verbazingwekkend dat COVID-19 nog niet is bijgeschreven op de LIST OF FICTIONAL DISEASES want daar hoort deze fictieve ziekte thuis. Wij hebben ook wel eens een foto gehad, uit de krant van 1960:

De Mens – 13 januari 1960

Onderstaand nogmaals de uitleg hoe een deugdelijk onderzoek moet worden gedaan.

Jon Rappoport – 12 oktober 2020 [BRON]

OPMERKING VOORAF: Lezers hebben me elektronenmicroscoop foto’s gestuurd van wat wordt beweerd dat het “geïsoleerde COVID-virus” is. Een afbeelding hier, een afbeelding daar– jammer, maar dit is NIET de manier waarop wetenschap wordt bedreven, zoals ik zal uitleggen in dit artikel.

Ik heb ook een CDC-document ontvangen met de bewering dat het COVID-virus geïsoleerd is. Dat document is echter twee maanden eerder gedateerd dan het CDC-document waarin staat, dat het CDC het virus niet heeft. Het betekent dus niets.

Vorige week heb ik twee artikelen geschreven en gepubliceerd die de wortel van de giftige boom blootleggen: de CDC geeft toe dat ze geen geïsoleerd COVID-virus hebben.

Dit houdt in, dat het bestaan van SARS-CoV-2, het pandemische virus, nooit is bewezen.

Dit verpletterende feit onthult dat de hele pandemie een grote oplichterij is. Het virus, de test, de casusnummers – allemaal fraude. En de lockdowns waren onnodig en crimineel.

Nu zal ik de studie onthullen die gedaan had moeten worden, direct nadat wetenschappers voor het eerst beweerden dat er een pandemie was en dat deze was gebaseerd op de ontdekking van “een nieuw virus”.

Het isoleren en karakteriseren van een nieuw ontdekt virus

(1) Dit is wat je in de eerste plaats moet doen als je een echte wetenschapper bent: je zou minimaal 500 mensen in de rij moeten zetten die gediagnosticeerd zijn met een onbekende,

 » Lees verder

Toch fraude? Michael Mann versus Tim Ball: een nadere analyse – Climategate

01-02-20 10:25:00,

Onder de titel, ‘Climate change hoax collapses as Michael Mann’s bogus “hockey stick” graph defamation lawsuit dismissed by the Supreme Court of British Columbia‘, evalueerde Mike Adams de rechtszaak Michael – hockeystick – Mann versus Tim Ball, waaraan Climategate.nl reeds eerder aandacht schonk. Zie hier.

Hier volgt een vertaling van zijn relaas.

Gedurende de afgelopen twee decennia is veel van de hysterie over het broeikaseffect – later omgedoopt tot ‘klimaatverandering’ – gebaseerd op de zogenaamde hockeystick-grafiek van Michael Mann. Deze grafiek is gebruikt door het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Chamge), de media en regeringen en heeft bijgedragen tot een massale klimaathysterie. Democratische presidentskandidaten beweren zelfs dat de mensheid nog maar 12 jaar de tijd heeft voordat een klimaatapocalyps de planeet op de een of andere manier zal vernietigen .

Maar de hockeystick-grafiek is het resultaat van wetenschappelijke fraude. Het is de uitkomst van een door de mens gemaakte computersoftware-algoritme, die een hockeystickvorm opleverde, ongeacht welke data men ook invoerde. Zoals veel andere zaken in de gemanipuleerde wereld van de klimaat’wetenschap’, was de hockeystick-grafiek van het begin af aan het resultaat van gesjoemel met data.

Michael Mann was niet blij door zijn critici als fraudeur te worden bestempeld, dus klaagde hij hen aan wegens smaad. En eind vorige week werd een van die rechtszaken afgesloten door het Hooggerechtshof van British Columbia, Canada, dat Mann’s aanklacht tegen Dr. Tim Ball verwierp. Maar er is meer.

Mann / Ball.

Principia-Scientific meldt:

Niet alleen heeft de rechtbank het verzoek van Ball voor de afwijzing van de negenjarige rechtszaak, die meerdere miljoenen dollar heeft gekost, toegewezen, het nam ook een extra stap door het toekennen van een vergoeding voor de volledige juridische kosten aan Ball. Een gedetailleerde openbare verklaring van de vooraanstaande sceptische klimatoloog wordt te zijner tijd verwacht.

Dit verrassende resultaat zal naar verwachting ernstige juridische gevolgen hebben voor Dr. Mann in de VS en kan fataal zijn voor de bewering van de klimaatwetenschap dat moderne temperaturen ‘ongekend’ zijn.

Deze rechterlijke uitspraak zou, naar verluidt, voortkomen uit de weigering van Michael Mann om ‘R2-regressienummers’ aan de rechtbank over te dragen,

 » Lees verder

Grootschalige fraude met biodiesel stoot ‘Veluwse vetkoning’ van zijn troon

27-01-20 01:37:00,

Het verheven doel voor het gebruik van biobrandstoffen is de uitstoot van CO2 te verminderen en zo de klimaatverandering te temperen. Maar niet iedereen interesseert zich daarvoor. Miljonair Cees Bunschoten van Biodiesel Kampen had volgens het Openbaar Ministerie vooral oog voor het opstrijken van vette, criminele winsten door papieren te vervalsen.

Dit stuk in 1 minuut

  • De ‘Veluwse’ vetkoning’ Cees Bunschoten wordt ervan verdacht dat hij jarenlang biodiesel heeft omgekat tot de meest duurzame variant: biodiesel gemaakt van gebruikt frituurvet.

  • Dat is een illegale, maar vanwege de hogere verkoopprijzen een uiterst lucratieve praktijk.

  • De criminele winst bedraagt volgens het Openbaar Ministerie ongeveer 60 miljoen euro. De kans is groot dat bestuurder Cees Bunschoten daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

  • Het toezicht op de administratieve verwerking van biodiesel schiet volgens experts tekort.


Lees verder

Jan, Cees en Edwin zitten er op de eerste rij in de rechtbank van Amsterdam eensgezind bij: een wollen spencer met daaronder een geblokt overhemd. Hoofdverdachte Cees springt enigszins uit de toon, met een grijze sjaal over zijn vest gedrapeerd. Alledrie zijn ze in de vijftig. Aan de andere kant van het gangpad zit de jongste verdachte: Ron, de 33-jarige kwaliteitsmanager van Biodiesel Kampen. Dit bedrijf was tot voor kort een van de grotere Nederlandse inzamelaars van gebruikt frituurvet én een belangrijke producent van de meest duurzame biodiesel die op de markt te koop is: biodiesel gemaakt van afgedankt frituurvet. De omzet van het bedrijf liep in de honderden miljoenen. Multinational Shell was een van de klanten. Maar de alom gerespecteerde ondernemer Cees Bunschoten, ceo en eigenaar van Biodiesel Kampen geniet inmiddels meer bekendheid als Cees B. 

Volgens justitie zijn de mannen die in januari voor de Amsterdamse rechter zijn verschenen leden van een criminele organisatie die jarenlang op grootschalige wijze hebben gefraudeerd met biodiesel. De criminele winst bedraagt volgens een voorlopige schatting van het Openbaar Ministerie maar liefst 60 miljoen euro. Het is daarmee de grootste biodiesel-fraudezaak in Nederland. 

Het was bijna wachten op het eerste grote Nederlandse fraudeschandaal met deze biologische brandstof. Follow the Money schreef de afgelopen jaren regelmatig over de uiteenlopende cowboypraktijken in de relatief jonge biodieselmarkt.

 » Lees verder