Von Bill Gates finanziertes Projekt zur Speicherung der Impfstoffhistorie in der Haut des Patienten bekommt eine ganz neue Bedeutung | uncut-news.ch

23-07-21 08:40:00,

Im Dezember 2019 wurde bekannt, dass die Bill & Melinda Gates Foundation ein Projekt finanziert hat, das darauf abzielt, die Impfhistorie einer Person in einem für das bloße Auge unsichtbaren Farbstoffmuster zu speichern, das unter die Haut verabreicht wird.

Dieser „Spezialfarbstoff“, der zusammen mit einem Impfstoff verabreicht würde, könnte eine „stationäre“ Speicherung der gesamten Impfhistorie einer Person ermöglichen, ohne dass ein Pass oder Papier mitgeführt werden muss.

Die Forscher schlugen vor, dass diese neue Injektionsmethode vor allem Entwicklungsländern helfen würde, in denen traditionelle medizinische Aufzeichnungen selten oder gar nicht vorhanden sind.

In der neuen „Covid“-Ära, in der die meisten Regierungen von einer stärkeren Kontrolle der Bevölkerung durch Impfungen sprechen, bekommt dieses Projekt des Massachusetts Institute of Technology (MIT), das größtenteils von Gates finanziert wurde, jedoch eine neue Bedeutung, so das Western Journal.

„Speicherung, Zugriff und Kontrolle von medizinischen Daten ist ein wichtiges Thema mit vielen möglichen Ansätzen“, sagt Mark Prausnitz, Lehrstuhlinhaber für Chemie- und Biomolekulartechnik an der Georgia Tech, der nicht an der Forschung beteiligt war.

„Diese Studie stellt einen neuartigen Ansatz vor, bei dem der Patient auf minimalinvasive und elegante Weise seine Krankengeschichte in der Haut des Patienten speichert und kontrolliert“, fügte er hinzu.

Robert Langer, ein Forscher des MIT-Projekts, sagte: „Es ist möglich, dass dieser ‚unsichtbare‘ Ansatz eines Tages neue Möglichkeiten für die Datenspeicherung, Biosensoren und Impfstoffanwendungen schaffen könnte, die die Art und Weise der Gesundheitsversorgung verbessern könnten, insbesondere in Entwicklungsländern.

Screenshot mit den Sponsoren des Projekts, mit der Bill & Melinda Gates Foundation als Hauptgeldgeber.

Methodik

Der Farbstoff verwendet Nanokristalle, so genannte Quantenpunkte. Die Punkte strahlen ein leicht subinfrarotes Licht aus, das ein bestimmter Smartphone-Typ lesen kann.

Das Material wird nicht mit einer Injektionsspritze injiziert, sondern über ein Pflaster mit 1,5 Millimeter langen Mikronadeln, die sich auflösen, wenn der Farbstoff in die Haut eingebracht wird.

Tests mit menschlicher Kadaverhaut zeigten, dass Smartphone-Kameras Quantenpunktmuster nach bis zu fünf Jahren simulierter Sonneneinstrahlung erkennen konnten, heißt es in der MIT-Mitteilung.

Die Forscher testeten diese Impfstrategie auch an Ratten, indem sie Mikronadelpflaster verwendeten, die die Quantenpunkte zusammen mit einem Polio-Impfstoff abgaben. Sie fanden heraus, dass diese Ratten eine Immunreaktion erzeugten, die der Reaktion von Ratten ähnelte, die einen herkömmlichen injizierten Polio-Impfstoff erhielten.

„Diese Studie bestätigte,

 » Lees verder

Bill Gates en zijn project om de vaccinatiegeschiedenis onder de huid van patiënten op te slaan – Frontnieuws

22-07-21 10:44:00,

In december 2019 werd bekend dat de Bill and Melinda Gates Foundation financiering heeft verstrekt voor een project dat tot doel heeft de vaccinatiegeschiedenis van een persoon op te slaan in een voor het blote oog onzichtbaar kleurstofpatroon dat onder de huid wordt toegediend.

Deze “gespecialiseerde kleurstof” die samen met een vaccin zou worden toegediend, zou het mogelijk maken de volledige vaccinatiegeschiedenis van een persoon “in de patiënt” op te slaan, zonder dat een paspoort of ander document nodig is.

De onderzoekers suggereren dat deze nieuwe injectiemethode vooral zou dienen om ontwikkelingslanden te helpen, waar traditionele medische dossiers zeldzaam of onbestaand zijn.

In het nieuwe “Covid”-tijdperk, waarin de meeste regeringen spreken over het uitoefenen van een grotere controle op de vaccinatie van de bevolking, krijgt dit project van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) – dat grotendeels wordt gefinancierd door Gates – echter een nieuwe betekenis, aldus westernjournal.com.

“Opslag van medische dossiers, toegang en controle is een belangrijk onderwerp met vele mogelijke benaderingen,” zegt Mark Prausnitz, voorzitter van chemische en biomoleculaire engineering aan Georgia Tech, die niet bij het onderzoek betrokken was.

“Deze studie presenteert een nieuwe aanpak waarbij de patiënt zijn medische geschiedenis in de huid opslaat en op een minimaal invasieve en elegante manier controleert,” voegt hij eraan toe.

Robert Langer, een onderzoeker van het MIT-project, zegt: “Het is mogelijk dat deze ‘onzichtbare’ benadering op een dag nieuwe mogelijkheden kan creëren voor gegevensopslag, biosensoren en vaccintoepassingen die de manier waarop gezondheidszorg wordt verleend kunnen verbeteren, met name in de ontwikkelingslanden.”

Screenshot met de sponsors van het project, waarvan de belangrijkste sponsor de Bill & Melinda Gates Foundation is (MIT.edu)

Methodologie

De kleurstof maakt gebruik van nanokristallen die bekend staan als quantum dots. De stippen stralen een licht sub-infrarood licht uit dat een bepaald type smartphone kan lezen.

Het materiaal wordt niet geïnjecteerd met een injectiespuit, maar gebruikt een patch met micronaaldjes van 1,5 millimeter lang, die oplossen wanneer de kleurstof in de huid wordt toegediend.

Tests met menselijke kadaverhuid toonden aan dat smartphonecamera’s kwantumpuntpatronen konden detecteren na maximaal vijf jaar gesimuleerde blootstelling aan de zon,

 » Lees verder

Als Bill Gates een automonteur zou zijn…

17-07-21 08:13:00,

Soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden. Dit filmpje van een paar minuten zegt eigenlijk alles. Twee en een halve minuut van uw tijd.. en nog een paar seconden om het te delen! Ondertiteling rechts onder in het scherm aanzetten.

 
Ondertiteling: Sietske Hoogenboom

De website van Vaccinvrij wordt steeds uitgebreid.

Ga regelmatig kijken!

Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’

Blog

De informatie op dit blog is onderbouwd met officiële bronnen. De bronnen staan onder de betreffende blogs; iedereen die dat wil kan ze controleren of bestuderen.

In de reguliere voorlichting ontbreken veel specifieke bronnen en relevante informatie. Deel daarom dit blog in uw netwerk. Dit kan door op de social media iconen te klikken aan de linkerkant van deze pagina.

Meld u aan voor de nieuwsbrief  » Lees verder

Bill Gates Partners in Crime, Buying up Homes to Enslave You

15-07-21 08:02:00,

Subscribe to the FREE #1 Natural Health Newsletter

Analysis by Dr. Joseph Mercola Fact Checked

  • July 14, 2021Download PDF

Story at-a-glance –

  • In the first quarter of 2021, 15% of U.S. homes sold were purchased by corporate investors — not families looking to achieve their American dream

Read the Full Article for Free!

Read the Full Article for Free!

Daily Newsletter Weekly Newsletter (Every Monday)

You can unsubscribe at any time and I guarantee the privacy of your email. View our privacy policy

Subscribe for FREE to the #1 Natural Health Newsletter or Login for Instant Access

Unlock censored health information that Google doesn’t want you to read

Keep your privacy secure — we are one of the few websites that have banned all Google and Facebook scripts to help stop their surveillance capitalism

Get access to all of Dr. Mercola’s health articles, E-books and special reports

3 Reasons to Subscribe:

1

Unlock censored health information that Google doesn’t want you to read

2

Keep your privacy secure — we are one of the few websites that have banned all Google and Facebook scripts to help stop their surveillance capitalism

3

Get access to all of Dr. Mercola’s health articles, E-books and special reports

 » Lees verder

Bill Gates speaks at Sun Valley’s ‘billionaire summer camp’

11-07-21 09:25:00,

Bill Gates on Friday told his fellow billionaires that more needed to be done to combat climate change during an address at the annual Sun Valley conference in Idaho.

With many of his fellow captains of industry, entertainment and technology having flown in by private jet, Gates told them the problem was real. 

The busy private jet traffic on Tuesday saw the U.S. Federal Aviation Administration bring in restrictions on air traffic control, temporarily banning other planes from the country’s West Coast to as far as Michigan and Canada from departing.

Gates has in the past defended his use of private jets, insisting he took steps to mitigate their damage.

While promoting his book How to Avoid a Climate Disaster in February, Gates said: ‘I am offsetting my carbon emissions by buying clean aviation fuel and funding carbon capture and funding low cost housing projects to use electricity instead of natural gas and so I have been able to eliminate it and it was amazing to me how expensive that was, that cost to be green… we’ve got to drive that down.’ 

Gates, 65, attended the 37th annual gathering without his estranged wife Melinda, following their May divorce announcement.

On Thursday he was seen strolling the grounds of the Idaho resort with Evan Greenberg, president and CEO of insurance giant Chubb.

The pair were spotted near where he and other titans of tech, media and industry gathered for lunch on Thursday – among them Facebook founder Mark Zuckerberg, Apple CEO Tim Cook, Nike co-founder Phil Knight, and Amazon CEO Jeff Bezos.

Gates, who announced in May that he is divorcing his wife of 27 years, Melinda French Gates, was seen at the Sun Valley conference with Evan Greenberg, the president and CEO of global insurance giant Chubb Limited

Jeff Bezos’ Gulfstream G650 could be seen arriving at Idaho’s Friedman Memorial Airport on Tuesday. Bezos was spotted on Thursday at the event with his girlfriend Lauren Sanchez

Private jets are seen lined up at the air field in Sun Valley on Wednesday, where a discussion on climate change was held on Friday

Jeff Bezos and his girlfriend Lauren Sanchez were spotted on Thursday arriving in Idaho

Michael Bloomberg,

 » Lees verder