Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 29

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-29

02-03-19 01:30:00,Donderdag 28 februari 2018 berichtte The Guardian onder de kop: 


UN says Israel’s killings at Gaza protests may amount to war crimes

Inquiry accuses army of killing demonstrators ‘who were not posing an imminent threat’


het volgende:

UN investigators have accused Israeli soldiers of intentionally firing on civilians and said they may have committed war crimes in their lethal response to Palestinian demonstrations in Gaza.

The independent Commission of Inquiry, set up last year by the UN’s human rights council, said Israeli forces killed 189 people and shot more than 6,100 others with live ammunition near the fence that divides the two territories.

The panel said in a statement that it had found ‘reasonable grounds to believe that Israeli snipers shot at journalists, health workers, children and persons with disabilities, knowing they were clearly recognizable as such.’

Thirty-five of those killed were children, three were clearly identifiable paramedics and two were clearly marked journalists, the report said.

Israel dismissed the report as ‘hostile, mendacious and slanted.’ […] 

Investigators also said there were reasonable grounds to believe that Israeli troops had killed and injured Palestinians ‘who were neither directly participating in hostilities, nor posing an imminent threat.’

They said: ‘These serious human rights and humanitarian law violations may constitute war crimes or crimes against humanity.’ […]

The demonstrations continue, but the inquiry only investigated possible violations from the start of the protests on 30 March to the end of 2018. It conducted 325 interviews with victims and witnesses, it said, and analyzed social media and audio-visual material, including drone footage.

Israeli authorities did not respond to repeated requests for information and access, the panel said.

Yisrael Katz, Israel’s acting foreign minister, said on Thursday that the investigation was ‘another hostile, mendacious and slanted report against the State of Israel.’
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/gaza-israel-un-inquiry-killings-protest-war-crimes-army Het persbureau Reuters


Israel should face justice for unlawful Gaza protest killings: U.N.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 28

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-28

28-02-19 05:51:00,Nazi-minister van Propaganda Joseph Goebbels verklaarde ooit: ‘Wij spreken niet om wat te zeggen, maar om een bepaald effect te bereiken.’ Om dit gewenste effect te bereiken is de wijze van formuleren van doorslaggevend belang. Een voorbeeld: onder de kop ‘How to Talk About Israel’ verzekerde opiniemaker Ian Buruma op 31 augustus 2003 het lezerspubliek van The New York Times dat: ‘Not every demonstrator against Ariel Sharon’s government or American imperialism is an anti-Semite, to be sure…’ Wat staat hier nu precies, en welke waarschuwing schuilt er achter deze zestien woorden? Welnu, wat er staat is dat ‘niet iedere demonstrant’ tegen de extremistische regering Sharon ‘een anti-semiet’ hoefde te zijn. De vraag is daarom: waren er veel lezers van The New York Times die een dergelijke simplistische gedachte erop nahielden? Ik bedoel het gaat in dit geval over Ariel Sharon, die als minister van Defensie in 1982 moest aftreden omdat hij, volgens een officieel ingestelde Joods-Israelische onderzoekscommissie, ‘personal responsibility’ droeg voor de oorlogsmisdrijven die, na de Israelische inval in Libanon, in ondermeer de Palestijnse kampen Sabra en Shatilla plaatsvonden, waarbij tussen de 1000 tot 3000 burgers in koelen bloede waren afgeslacht, terwijl het Israelische leger dit bloedbad mogelijk maakte. Sharon stond bekend als ‘the butcher,’ vanwege zijn langdurige terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking. Als ‘commander of the notorious Unit 101,’ leidde hij:

attacks on Palestinian villages in which women and children were killed. The massacre in the West Bank village of Qibya, on October 14, 1953, was perhaps the most notorious. His troops blew up 45 houses and 69 Palestinian civilians — about half of them women and children — were killed. Al in oktober 1953 schreef de toenmalige Joods-Israëlische premier Moshe Sharett in zijn dagboek vol afschuw over de bloedbaden die Ariel Sharon’s elitetroepen hadden veroorzaakt onder de weerloze Palestijnse burgerbevolking. Bij de Qibya-aanval van een eenheid paratroepers onder commando van Sharon, werden volgens de historicus Bar-Zohar, biograaf van Ben-Goerion, ‘zeventig lijken onder het puin aangetroffen, onder wie tientallen vrouwen en kinderen.’ Op 31 maart 1955 schreef Sharett in zijn dagboek over zijn eigen socialistische Arbeiderspartij

Wij rechtvaardigen het systeem van vergelding op grond van pragmatische overwegingen… We hebben de mentale en morele remmen op dit instinct vernietigd en hebben het mogelijk gemaakt om wraak als morele waarde aan te moedigen.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 27

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-27

26-02-19 06:46:00,


With the opening of the boundaries of the United States into the vast space beyond the Mississippi, the country turned its mind away from Europe and began a century of precocious aggression and expansion within its own hemisphere,

aldus de Amerikaanse historicus Douglas Bradburn. Tijdens de aanloop naar de illegale en desastreuze shock-and-awe–inval in Irak verklaarde Ian Buruma in The Guardian onder de kop ‘Why we are right to impose democracy’

The Iranian revolution was not a return to old cultural ways, but a modern perversion to justify the total power of clerics.

Anything the west can do to break such monopolies, through economic, diplomatic, or even, if necessary, military means, is surely a good thing. If that is globalization or imperialism, I am for it.
https://www.theguardian.com/theguardian/2002/jul/02/features11.g21 

Inmiddels is opnieuw bewezen dat Buruma’s veronderstelling als zouden ‘wij gelijk hebben om democratie af te dwingen’ berust op de aloude ‘imperialistische’ overtuiging dat de westerse cultuur superieur is. De chaos en bloedbaden in Afghanistan, Irak, Libië, Oekraïne, Syrië enzovoorts, zijn slechts enkele recente voorbeelden van het Amerikaans neoliberaal geweld. Bovendien is de veronderstelling van mijn oude vriend dat de VS, als leider van het Westen, in staat zou zijn elders een ‘democratie af te dwingen’ ronduit absurd, aangezien het land zelf geen democratie is. Bijna de helft van de Amerikaanse kiesgerechtigden stemt daarom al een halve eeuw niet meer tijdens de presidentsverkiezingen, terwijl bij de zogeheten tussentijdse verkiezingen voor  het Congres en de gouverneurschappen komt bijna tweederde niet opdagen. Hoe kan de VS een ware democratie zijn wanneer bijvoorbeeld de Amerikaanse historica Nancy Isenberg terecht de vraag opwerpt:

How does a culture that prizes equality of opportunity explain, or indeed accommodate, its persistently marginalized people?

En:

Throughout its history, the United States has always had a class system. It is not only directed by the top 1 percent and supported by a contented middle class. We can no longer ignore the stagnant,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 26

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-26

24-02-19 10:35:00,


De toenmalige koningin Beatrix samen met haar man en oudste zoon Willem-Alexander op statiebezoek in Indonesië. In het midden de massamoordenaar president Soeharto, met Amerikaanse steun verantwoordelijk voor de moord op tenminste een miljoen Indonesische burgers.De bekende Indonesische auteur Pramoedya Ananta Toer, die onder het regime van president Soeharto veertien jaar gevangen zat, formuleerde het als volgt:

For hundreds of years Indonesia was sucked dry by the rich countries of the West. It wasn’t just Indonesia, but all the countries of the colored peoples. In this way, the West became strong and prosperous, controlling finance and commerce. Now, we are dictated to by the IMF and The World Bank. A country as rich as Indonesia has been turned into a country of beggars, because the Indonesian elite is spineless. 
https://www.youtube.com/watch?v=b3dyJBplBwU  


In het laatste hoofdstuk, The Deep Hurt, van zijn boek The True Flag: Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire beschrijft de Amerikaanse journalist en auteur Stephen Kinzer hoe:

Days after the election (van Theodore Roosevelt als president. 1904. svh), leaders of the American Anti-Imperialist League met at the Twentieth Century Club in Boston for what one speaker called ‘a very cheerful sort of a funeral.’ Another speaker was brutally realistic: ‘Theodore Roosevelt represents today the temper and point of view of the American people, as to armies, navies, world power, Panama republics, and American police duty in the Western hemisphere. That is as undeniable as the rising of the sun.’ 

Mark Twain also accepted the new reality. He and President Roosevelt crossed paths a few times, including at a White House dinner that Twain attended to lobby for changes in copyright law. They appreciated each other as personalities, but each continued to despise what the other each represented. Twain pronounced Roosevelt ‘one of the most likeable men I am acquainted with’ and also ‘far and away the worst president we have ever had.’ 

‘We have never had a President before who was destitute of self-respect & of respect for this high office,’ Twain wrote. ‘We have had no President before who was not a gentleman;  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 25

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-25

21-02-19 12:35:00,

Wanneer Ian Buruma verbijsterd spreekt van ‘The UK’s Suicidal Tendencies’ demonstreert hij daarmee weinig te begrijpen van het huidige tijdsgewricht, en van de geschiedenis, maar ook van zijn eigen irrationaliteit. Iemand die tegenwoordig nog gelooft dat ‘[w]esterse samenlevingen nu democratischer dan ooit,’  zijn, en de VS ‘a force for good’ blijft, is op zijn eigen wijze behept met ‘suïcidale tendensen.’ Wanneer woordvoerders van het huidige neoliberale regime blijven propageren dat het Westen het monopolie op de waarheid bezit, en dus niet bereid zijn een alternatief te zoeken voor het huidige systeem dat in permanente staat van oorlog verkeert met mens en natuur, dan is een treffender voorbeeld van ‘suicidal tendencies’ nauwelijks denkbaar. Het blinde geloof in de materiële verlossing is geen teken van kracht, maar van een culturele cul-de-sac. De Indiase klinisch psycholoog Ashish Nandy schreef in verband hiermee: 

The post-Enlightenment modern world, innocent of the new forces of oppression and totals released by modernity itself, has consistently promoted a set of secular theories of salvation which would have the oppressed share the oppressors’ utopia — conservative, liberal or radical.


Naar aanleiding van onder andere Mahatma Ghandi bepleit Nandy in zijn essaybundel Traditions, Tyranny, and Utopias (1987):

to advance the view that a theory of freedom today must seriously consider and build upon the civilizational perspectives of those who, even in their defeat, even when stripped of their autonomy, dignity and means of survival, have dared to reject the values of masculine achievement, productive work and technocratic expertise to protect and nurture however clumsily, alternative concepts of compassion, freedom, justice and dissent.

In plaats van op de heilloze westerse weg door te marcheren, zouden hedendaagse intellectuelen, volgens hem, er beter aan doen om duidelijk de overtuiging uit te spreken dat:

all man-made suffering is one and the cultural and personal disintegration of the winners of the world — be they in the first world or in well-protected sanctuaries in the second or the third — is a direct result of their dominance and willing participation in a ‘legitimately’ iniquitous (onbillijk. svh) and unjust order. As Romain Rolland wrote to Freud in 1923, ‘Victory is always more catastrophic for the vanquishers than for the vanquished.’   » Lees verder