Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 29

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-29

02-03-19 01:30:00,Donderdag 28 februari 2018 berichtte The Guardian onder de kop: 


UN says Israel’s killings at Gaza protests may amount to war crimes

Inquiry accuses army of killing demonstrators ‘who were not posing an imminent threat’


het volgende:

UN investigators have accused Israeli soldiers of intentionally firing on civilians and said they may have committed war crimes in their lethal response to Palestinian demonstrations in Gaza.

The independent Commission of Inquiry, set up last year by the UN’s human rights council, said Israeli forces killed 189 people and shot more than 6,100 others with live ammunition near the fence that divides the two territories.

The panel said in a statement that it had found ‘reasonable grounds to believe that Israeli snipers shot at journalists, health workers, children and persons with disabilities, knowing they were clearly recognizable as such.’

Thirty-five of those killed were children, three were clearly identifiable paramedics and two were clearly marked journalists, the report said.

Israel dismissed the report as ‘hostile, mendacious and slanted.’ […] 

Investigators also said there were reasonable grounds to believe that Israeli troops had killed and injured Palestinians ‘who were neither directly participating in hostilities, nor posing an imminent threat.’

They said: ‘These serious human rights and humanitarian law violations may constitute war crimes or crimes against humanity.’ […]

The demonstrations continue, but the inquiry only investigated possible violations from the start of the protests on 30 March to the end of 2018. It conducted 325 interviews with victims and witnesses, it said, and analyzed social media and audio-visual material, including drone footage.

Israeli authorities did not respond to repeated requests for information and access, the panel said.

Yisrael Katz, Israel’s acting foreign minister, said on Thursday that the investigation was ‘another hostile, mendacious and slanted report against the State of Israel.’
https://www.theguardian.com/world/2019/feb/28/gaza-israel-un-inquiry-killings-protest-war-crimes-army Het persbureau Reuters


Israel should face justice for unlawful Gaza protest killings: U.N.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 28

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-28

28-02-19 05:51:00,Nazi-minister van Propaganda Joseph Goebbels verklaarde ooit: ‘Wij spreken niet om wat te zeggen, maar om een bepaald effect te bereiken.’ Om dit gewenste effect te bereiken is de wijze van formuleren van doorslaggevend belang. Een voorbeeld: onder de kop ‘How to Talk About Israel’ verzekerde opiniemaker Ian Buruma op 31 augustus 2003 het lezerspubliek van The New York Times dat: ‘Not every demonstrator against Ariel Sharon’s government or American imperialism is an anti-Semite, to be sure…’ Wat staat hier nu precies, en welke waarschuwing schuilt er achter deze zestien woorden? Welnu, wat er staat is dat ‘niet iedere demonstrant’ tegen de extremistische regering Sharon ‘een anti-semiet’ hoefde te zijn. De vraag is daarom: waren er veel lezers van The New York Times die een dergelijke simplistische gedachte erop nahielden? Ik bedoel het gaat in dit geval over Ariel Sharon, die als minister van Defensie in 1982 moest aftreden omdat hij, volgens een officieel ingestelde Joods-Israelische onderzoekscommissie, ‘personal responsibility’ droeg voor de oorlogsmisdrijven die, na de Israelische inval in Libanon, in ondermeer de Palestijnse kampen Sabra en Shatilla plaatsvonden, waarbij tussen de 1000 tot 3000 burgers in koelen bloede waren afgeslacht, terwijl het Israelische leger dit bloedbad mogelijk maakte. Sharon stond bekend als ‘the butcher,’ vanwege zijn langdurige terreur tegen de Palestijnse burgerbevolking. Als ‘commander of the notorious Unit 101,’ leidde hij:

attacks on Palestinian villages in which women and children were killed. The massacre in the West Bank village of Qibya, on October 14, 1953, was perhaps the most notorious. His troops blew up 45 houses and 69 Palestinian civilians — about half of them women and children — were killed. Al in oktober 1953 schreef de toenmalige Joods-Israëlische premier Moshe Sharett in zijn dagboek vol afschuw over de bloedbaden die Ariel Sharon’s elitetroepen hadden veroorzaakt onder de weerloze Palestijnse burgerbevolking. Bij de Qibya-aanval van een eenheid paratroepers onder commando van Sharon, werden volgens de historicus Bar-Zohar, biograaf van Ben-Goerion, ‘zeventig lijken onder het puin aangetroffen, onder wie tientallen vrouwen en kinderen.’ Op 31 maart 1955 schreef Sharett in zijn dagboek over zijn eigen socialistische Arbeiderspartij

Wij rechtvaardigen het systeem van vergelding op grond van pragmatische overwegingen… We hebben de mentale en morele remmen op dit instinct vernietigd en hebben het mogelijk gemaakt om wraak als morele waarde aan te moedigen.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 27

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-27

26-02-19 06:46:00,


With the opening of the boundaries of the United States into the vast space beyond the Mississippi, the country turned its mind away from Europe and began a century of precocious aggression and expansion within its own hemisphere,

aldus de Amerikaanse historicus Douglas Bradburn. Tijdens de aanloop naar de illegale en desastreuze shock-and-awe–inval in Irak verklaarde Ian Buruma in The Guardian onder de kop ‘Why we are right to impose democracy’

The Iranian revolution was not a return to old cultural ways, but a modern perversion to justify the total power of clerics.

Anything the west can do to break such monopolies, through economic, diplomatic, or even, if necessary, military means, is surely a good thing. If that is globalization or imperialism, I am for it.
https://www.theguardian.com/theguardian/2002/jul/02/features11.g21 

Inmiddels is opnieuw bewezen dat Buruma’s veronderstelling als zouden ‘wij gelijk hebben om democratie af te dwingen’ berust op de aloude ‘imperialistische’ overtuiging dat de westerse cultuur superieur is. De chaos en bloedbaden in Afghanistan, Irak, Libië, Oekraïne, Syrië enzovoorts, zijn slechts enkele recente voorbeelden van het Amerikaans neoliberaal geweld. Bovendien is de veronderstelling van mijn oude vriend dat de VS, als leider van het Westen, in staat zou zijn elders een ‘democratie af te dwingen’ ronduit absurd, aangezien het land zelf geen democratie is. Bijna de helft van de Amerikaanse kiesgerechtigden stemt daarom al een halve eeuw niet meer tijdens de presidentsverkiezingen, terwijl bij de zogeheten tussentijdse verkiezingen voor  het Congres en de gouverneurschappen komt bijna tweederde niet opdagen. Hoe kan de VS een ware democratie zijn wanneer bijvoorbeeld de Amerikaanse historica Nancy Isenberg terecht de vraag opwerpt:

How does a culture that prizes equality of opportunity explain, or indeed accommodate, its persistently marginalized people?

En:

Throughout its history, the United States has always had a class system. It is not only directed by the top 1 percent and supported by a contented middle class. We can no longer ignore the stagnant,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 26

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-26

24-02-19 10:35:00,


De toenmalige koningin Beatrix samen met haar man en oudste zoon Willem-Alexander op statiebezoek in Indonesië. In het midden de massamoordenaar president Soeharto, met Amerikaanse steun verantwoordelijk voor de moord op tenminste een miljoen Indonesische burgers.De bekende Indonesische auteur Pramoedya Ananta Toer, die onder het regime van president Soeharto veertien jaar gevangen zat, formuleerde het als volgt:

For hundreds of years Indonesia was sucked dry by the rich countries of the West. It wasn’t just Indonesia, but all the countries of the colored peoples. In this way, the West became strong and prosperous, controlling finance and commerce. Now, we are dictated to by the IMF and The World Bank. A country as rich as Indonesia has been turned into a country of beggars, because the Indonesian elite is spineless. 
https://www.youtube.com/watch?v=b3dyJBplBwU  


In het laatste hoofdstuk, The Deep Hurt, van zijn boek The True Flag: Theodore Roosevelt, Mark Twain, and the Birth of American Empire beschrijft de Amerikaanse journalist en auteur Stephen Kinzer hoe:

Days after the election (van Theodore Roosevelt als president. 1904. svh), leaders of the American Anti-Imperialist League met at the Twentieth Century Club in Boston for what one speaker called ‘a very cheerful sort of a funeral.’ Another speaker was brutally realistic: ‘Theodore Roosevelt represents today the temper and point of view of the American people, as to armies, navies, world power, Panama republics, and American police duty in the Western hemisphere. That is as undeniable as the rising of the sun.’ 

Mark Twain also accepted the new reality. He and President Roosevelt crossed paths a few times, including at a White House dinner that Twain attended to lobby for changes in copyright law. They appreciated each other as personalities, but each continued to despise what the other each represented. Twain pronounced Roosevelt ‘one of the most likeable men I am acquainted with’ and also ‘far and away the worst president we have ever had.’ 

‘We have never had a President before who was destitute of self-respect & of respect for this high office,’ Twain wrote. ‘We have had no President before who was not a gentleman;  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 25

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-25

21-02-19 12:35:00,

Wanneer Ian Buruma verbijsterd spreekt van ‘The UK’s Suicidal Tendencies’ demonstreert hij daarmee weinig te begrijpen van het huidige tijdsgewricht, en van de geschiedenis, maar ook van zijn eigen irrationaliteit. Iemand die tegenwoordig nog gelooft dat ‘[w]esterse samenlevingen nu democratischer dan ooit,’  zijn, en de VS ‘a force for good’ blijft, is op zijn eigen wijze behept met ‘suïcidale tendensen.’ Wanneer woordvoerders van het huidige neoliberale regime blijven propageren dat het Westen het monopolie op de waarheid bezit, en dus niet bereid zijn een alternatief te zoeken voor het huidige systeem dat in permanente staat van oorlog verkeert met mens en natuur, dan is een treffender voorbeeld van ‘suicidal tendencies’ nauwelijks denkbaar. Het blinde geloof in de materiële verlossing is geen teken van kracht, maar van een culturele cul-de-sac. De Indiase klinisch psycholoog Ashish Nandy schreef in verband hiermee: 

The post-Enlightenment modern world, innocent of the new forces of oppression and totals released by modernity itself, has consistently promoted a set of secular theories of salvation which would have the oppressed share the oppressors’ utopia — conservative, liberal or radical.


Naar aanleiding van onder andere Mahatma Ghandi bepleit Nandy in zijn essaybundel Traditions, Tyranny, and Utopias (1987):

to advance the view that a theory of freedom today must seriously consider and build upon the civilizational perspectives of those who, even in their defeat, even when stripped of their autonomy, dignity and means of survival, have dared to reject the values of masculine achievement, productive work and technocratic expertise to protect and nurture however clumsily, alternative concepts of compassion, freedom, justice and dissent.

In plaats van op de heilloze westerse weg door te marcheren, zouden hedendaagse intellectuelen, volgens hem, er beter aan doen om duidelijk de overtuiging uit te spreken dat:

all man-made suffering is one and the cultural and personal disintegration of the winners of the world — be they in the first world or in well-protected sanctuaries in the second or the third — is a direct result of their dominance and willing participation in a ‘legitimately’ iniquitous (onbillijk. svh) and unjust order. As Romain Rolland wrote to Freud in 1923, ‘Victory is always more catastrophic for the vanquishers than for the vanquished.’   » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 24

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-24

19-02-19 08:30:00,Op The World’s Opinion Page van 6 februari 2019 laat Ian Buruma naar aanleiding van Brexit de wereld weten dat in de Britse ‘sophisticated democratic society’:

Neo-Trotskyists on the left, including Jeremy Corbyn, the leader of the main opposition Labour Party, seem to think that catastrophe will spur the British people to demand true socialism at last…

The main figures behind a hard Brexit — the likes of Boris Johnson, Nigel Farage, and Jacob Rees-Mogg — will probably be fine. But it will be no use blaming only them. It is the people who knew better, but didn’t do enough to stop it, who should be most ashamed.
https://www.project-syndicate.org/commentary/mainstream-politicians-to-blame-for-no-deal-brexit-by-ian-buruma-2019-02 


Maar als dit laatste waar zou zijn dan zou de Westerse elite geen mainstream-opiniemakers als Buruma nodig hebben. De technocratie — het bewind van deskundigen of van degenen die de deskundigen in dienst kunnen nemen — heeft evenwel om een volgzame massa te scheppen een ongecompliceerde beeldcultuur geschapen, die de meningen en daarmee de handelingen van de massamens bepalen. Die moet immers permanent gemobiliseerd blijven via geconditioneerde reflexen, en zeker niet via weloverwogen bespiegelingen. Kunst speelt daarin geen enkele rol. De joods-Britse auteur John Berger wees erop dat in het Verenigd Koninkrijk:

als gevolg van de grootscheepse culturele deprivatie… er grote delen van de… arbeiders en middenklasse bestaan die zich niet helder kunnen uitdrukken. De middelen om datgene wat ze weten te vertalen in gedachten is hen ontnomen… Ze bezitten geen voorbeelden die ze kunnen volgen, waarbij woorden ervaringen duidelijk maken. 

Een avondje televisie kijken en men weet wat Berger bedoeld. Terecht merkte de van origine joodse Oostenrijkse auteur George Steiner eerder al op:

Wat kan er, uitgezonderd halve waarheden, grove simplificaties of onbenulligheden, overgebracht worden aan dat half-geletterde massale gehoor, dat… overal de voorstelling mag bijwonen?

Iemand of een bepaalde groep hiervan de schuld geven is ronduit simplistische demagogie. Of dit nu ‘Neo-Trotskyists’ zijn ‘including Jeremy Corbyn,’ of ‘the likes of Boris Johnson, Nigel Farage, and Jacob Rees-Mogg.’ Een consumptiecultuur kan niet niet voortdurend inspelen op de meest grove impulsen van de mens om hem zodoende aan het consumeren te houden,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 23

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-23

16-02-19 10:29:00,

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832).


In zijn roman Wachten op de Barbaren (2002) herinnerde de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Literatuur J.M. Coetzee zijn lezers aan de aloude waarheid dat:

[s]lechts één gedachte de onderbewuste geest van het Imperium [beheerst], hoe niet te eindigen, hoe niet te sterven, hoe zijn tijdperk te verlengen. Overdag achtervolgt het zijn vijanden. Het is sluw en meedogenloos, het stuurt zijn bloedhonden overal op af. ’s Nachts voedt het zich met beelden van rampspoed: de plundering van steden, de verkrachting van de bevolking, piramides van beenderen, akkers van troosteloosheid.

Coetzee had hieraan kunnen toevoegen dat zelfs na de ineenstorting van een‘imperium’ het onderbewustzijn van de erfgenamen nog generatieslang beheerst wordt door het verlangen naar het verdwenen rijk. Het trauma van het verlies van zogeheten ‘grootsheid’ blijft als een pijnlijk lidteken achter in het denken van de nakomelingen. Een nieuwe identiteit, die bevredigend is voor de verliezers, kan zich pas langzaamaan ontwikkelen, en alleen na veel vallen en opstaan. Een treffend voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk dat tot de Tweede Wereldoorlog zichzelf kon prijzen als ‘the empire on which the sun never sets,’ maar dat nu niet meer is dan een ‘sidekick’ van de VS. Dit feit ontgaat opiniemaker Ian Buruma, die ‘gefascineerd’ blijft voor ‘alles wat Engels is of met Engeland te maken heeft,’ en nu op The World’s Opinion Page onder de kop ‘The UK’s Suicidal Tendencies’ verbijstert stelt:

Watching a sophisticated democratic society knowingly walk into a predictable and avoidable national disaster is a rare and alarming experience. Most British politicians are well aware that leaving the European Union with no agreement on the post-Brexit relationship will cause enormous damage to their country. They are not sleepwalking into the abyss; their eyes are wide open… a weird obliviousness to anything outside the British Isles have apparently paralyzed the collective will of British politicians… But it will be no use blaming only them. It is the people who knew better, but didn’t do enough to stop it, who should be most ashamed.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 23

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-23

14-02-19 05:28:00,

Niemand ist mehr Sklave, als der sich für frei hält, ohne es zu sein.
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832).


In zijn roman Wachten op de Barbaren (2002) herinnerde de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar Literatuur J.M. Coetzee zijn lezers aan de aloude waarheid dat:

[s]lechts één gedachte de onderbewuste geest van het Imperium [beheerst], hoe niet te eindigen, hoe niet te sterven, hoe zijn tijdperk te verlengen. Overdag achtervolgt het zijn vijanden. Het is sluw en meedogenloos, het stuurt zijn bloedhonden overal op af. ’s Nachts voedt het zich met beelden van rampspoed: de plundering van steden, de verkrachting van de bevolking, piramides van beenderen, akkers van troosteloosheid.

Coetzee had hieraan kunnen toevoegen dat zelfs na de ineenstorting van een ‘imperium’ het onderbewustzijn van de erfgenamen nog generatieslang beheerst wordt door het verlangen naar het verdwenen rijk. Het trauma van het verlies van zogeheten ‘grootsheid’ blijft als een pijnlijk lidteken achter in het denken van de nakomelingen. Een nieuwe identiteit, die bevredigend is voor de verliezers, kan zich pas langzaamaan ontwikkelen, en alleen na veel vallen en opstaan. Een treffend voorbeeld is het Verenigd Koninkrijk dat tot de Tweede Wereldoorlog zichzelf kon prijzen als ‘the empire on which the sun never sets,’ maar dat nu niet meer is dan een ‘sidekick’ van de VS. Dit feit ontgaat opiniemaker Ian Buruma, die ‘gefascineerd’ blijft voor ‘alles wat Engels is of met Engeland te maken heeft,’ en nu op The World’s Opinion Page onder de kop ‘The UK’s Suicidal Tendencies’ verbijstert stelt:

Watching a sophisticated democratic society knowingly walk into a predictable and avoidable national disaster is a rare and alarming experience. Most British politicians are well aware that leaving the European Union with no agreement on the post-Brexit relationship will cause enormous damage to their country. They are not sleepwalking into the abyss; their eyes are wide open… a weird obliviousness to anything outside the British Isles have apparently paralyzed the collective will of British politicians… But it will be no use blaming only them. It is the people who knew better, but didn’t do enough to stop it, who should be most ashamed.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 22

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-22

09-02-19 02:27:00,De door Buruma bewonderde Lorin Stein. 


Het tegenovergestelde van de waarheid is niet de leugen, maar de chaos.  
Silent Witness. BBC misdaad-serie.

Het bovenstaande formuleert het centrale probleem met mainstream-opiniemakers in het bijzonder en de zogenaamde ‘vrije pers’ in het algemeen. Neem een uitspraak als deze: Westerse samenlevingen zijn nu democratischer dan ooit,’ zomaar een bewering van Ian Buruma in zijn NRC-column van 6 februari 2016. Of deze voorstelling van zaken, die Buruma gaf in de Volkskrant van 24 augustus 2018: 

De voormalige literair redacteur van de Paris Review, Lorin Stein, een uitstekend redacteur, had allerlei avonturen met mensen binnen zijn werk en daarbuiten en moest zijn baan opgeven.
https://www.volkskrant.nl/mensen/ian-buruma-als-schrijver-word-je-snel-in-een-bepaalde-hoek-gezet-van-intellectueel-en-dus-moeilijk-~b52a9370/ 

Wat bedoelt mijn oude vriend met ‘allerlei avonturen met mensen binnen zijn werk en daarbuiten,’ waardoor hij ‘zijn baan [moest] opgeven’? Zelf schreef Stein in zijn ontslagbrief: 

I blurred the personal and the professional in ways that were, I now recognize, disrespectful of my colleagues and our contributors, and that made them feel uncomfortable or demeaned.

Tevens verklaarde hij achteraf te begrijpen dat hij zijn positie had misbruikt en dat de:

way I behaved was hurtful, degrading and infuriating to a degree that I have only begun to understand this past month. 

Lorin Stein gaf toe dat hij zijn positie had misbruikt en verschillende ‘ongepaste’ relaties had met ondergeschikten. Het ‘vernederen’ van vrouwen, hen ‘met minachting’ behandelen, het ‘respectloos’ omgaan met vrouwen die financieel afhankelijk van Stein waren, wordt door Buruma gepresenteerd als ‘avonturen met mensen.’ Voor iemand die zijn geld en imago ontleend aan het schrijven van columns en boeken is dit een doortrapte manier van taalgebruik. Bovendien houdt hij geen rekening met de onderlinge machtsverhoudingen tussen Stein en zijn vrouwelijke werknemers. Buruma’s voorstelling van deze affaire verraadt het feit dat hij weigert te accepteren hoe drastisch de afgelopen halve eeuw de mores veranderd zijn. Het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair constateerde dan ook onder de kop ‘How Ian Buruma’s New York Review of Books Ouster Became Inevitable’ het volgende: 

It’s a paradox that exists throughout the book industry: many consumers,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 21

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-21

06-02-19 07:53:00,Nog geen drie weken nadat Donald Trump tot president was gekozen, stelde Ian Buruma onder de kop ‘The End of Anglo-American Order,’ in The New York Times van 29 november 2016 dat Trump en de Britse ‘Brexit’ politicus Nigel Farage:

have more in common than distaste for international or supranational institutions. When Farage, in his speech in Jackson, fulminated against the banks, the liberal media and the political establishment, he was not talking about foreign bodies but about the aliens in our midst, as it were, our own elites who are, by implication, not ‘real,’ ‘ordinary’ or ‘decent.’ […]

When Trump and Farage stood on that stage together in Mississippi, they spoke as though they were patriots reclaiming their great countries from foreign interests. No doubt they regard Britain and the United States as exceptional nations. But their success is dismaying precisely because it goes against a particular idea of Anglo-American exceptionalism. Not the traditional self-image of certain American and British jingoists who like to think of the United States as the City on the Hill or Britain as the sceptered isle splendidly aloof from the wicked Continent, but another kind of Anglo-American exception: the one shaped by World War II. The defeat of Germany and Japan resulted in a grand alliance, led by the United States, in the West and Asia. Pax Americana, along with a unified Europe, would keep the democratic world safe. If Trump and Farage get their way, much of that dream will be in tatters.
https://www.nytimes.com/2016/11/29/magazine/the-end-of-the-anglo-american-order.html 

Buruma’s beschrijving is illustrerend voor de wijze waarop de ‘corporate media’ de huidige situatie proberen voor te stellen: de ‘populisten’ en hun aanzienlijke achterban haten de ‘Pax Americana’ en de daaraan verbonden ‘internationale of supranationale instituten,’ die sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog ‘de democratische wereld’ zo ‘veilig’ hebben ‘gehouden.’ Maar wanneer Trump en Farage ongestoord kunnen doorgaan zal niet ‘veel van die droom’ over blijven. Op welke ‘droom’ mijn oude vriend doelt, is duidelijk: de ‘Amerikaanse Droom,’ en daarmee wordt Buruma’s paradox overduidelijk, want juist de vernietiging van die ‘Amerikaanse Droom’ de afgelopen vier decennia door de Amerikaanse elites,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 20

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-20

04-02-19 06:35:00,Tot het aantreden van president Trump was de VS ‘a force for good,’ en was het ‘ideal of American openness and democracy still worthy of admiration,’ aldus Ian Buruma in januari 2019. Toen ik deze mainstream-propaganda las, moest ik onmiddellijk aan de Britse auteur John Berger denken die schreef dat:

[c]onsumptie en communicatie tegenwoordig verenigd [zijn] in een diabolische vennootschap, en uit deze vennootschap bestaat datgene wat wij kennen als de media. Eerst en vooral vertegenwoordigen de media een economisch contract waardoor alles wat er in de wereld gebeurt wordt gekoppeld aan het mechanisme van de verkoop.

Zoals de clerus in de middeleeuwen bepaalde wat de waarheid was, zo verordineren nu de commerciële massamedia wat de werkelijkheid is, en vooral ook, hoe de realiteit door het publiek ervaren moet worden. In zijn in 1992 verschenen essaybundel Stemverheffing schreef Berger:

De veronderstellingen waarvan het mediabedrijf, namens het publiek, uitgaat zijn behalve blind ook verblindend… Misschien is het precies op dit punt dat onze vorm van democratie een langzame dood sterft. Als dat zo is, dan als gevolg van een weigering. De weigering van het mediabedrijf om het feit te erkennen en te laten doorwerken dat het publiek in zijn hart weet hoe de wereld in elkaar zit… De reden van deze weigering die een bedreiging is voor onze vorm van democratie, de reden waarom het mediabedrijf stelselmatig onderschat wat we gemeen hebben, die reden is steeds dezelfde: de normloze drang tot verkopen… Wat ik wil is dat mensen zich ervan bewust worden hoe smerig het mediabedrijf ze bedient als publiek. Smerig, omdat met de waardigheid van kijker en bekekene de vloer wordt aangeveegd.

En omdat voor het neoliberalisme winst maken het heiligste geloofsartikel is, spreekt Berger van ‘the dealers of the Free Market and their corollary, the Mafia,’ die weten dat:

they now have the world in their pocket. They have. But to maintain their confidence they have to change the meaning of all the words used in languages to explain or praise or give value to life: every word, according to them now, is the servant of profit. And so they have become dumb. Or, rather, they can no longer speak any truth.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 19

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-19

02-02-19 04:57:00,


Tijdens het begin van de omvangrijke maatschappelijke en culturele omwenteling die de geschiedenis in is gegaan als de Industriële Revolutie schreef de Schotse Verlichtingsfilosoof David Hume in zijn essay Of the First Principles of Government (1768):

Nothing appears more surprising to those who consider human affairs with a philosophical eye, than the easiness with which the many are governed by the few; and the implicit submission, with which men resign their own sentiments and passions to those of their rulers. When we enquire by what means this wonder is effected, we shall find, that, as Force is always on the side of the governed, the governors have nothing to support them but opinion. It is, therefore, on opinion only that government is founded; and this maxim extends to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and most popular. The soldan (sultan. svh) of Egypt, or the emperor of Rome, might drive his harmless subjects, like brute beasts, against their sentiments and inclination. But he must, at least, have led his mamalukes or prætorian bands, like men, by their opinion.
https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hume/david/of-the-first-principles-of-government/ 

Hoe machtig de macht ook is, zij kan niet zonder steun van het volk. Doorgaans beseft de macht dit tot in haar genen, want de machtigen hebben niets anders ‘to support them but opinion.’ Zodra de mening van de ‘many’ zich tegen de macht keert, is het afgelopen met de ‘few’ en kunnen er in het uiterste geval zelfs koppen rollen. De hele geschiedenis door zijn op die manier in betrekkelijk korte tijd zelfs hele imperia ineen gestort. In de epiloog van zijn studie Massa & Macht (1960) concludeert de joodse Nobelprijswinnaar Literatuur Elias Canetti over de machtige: 

Of hij al dan niet metterdaad door vijanden wordt belaagd, altijd zal hij een gevoel hebben bedreigd te zijn. De gevaarlijkste dreiging gaat uit van zijn eigen mensen, die hij altijd beveelt, die in zijn naaste omgeving verkeren, die hem goed kennen. Het middel tot zijn bevrijding, waarnaar hij niet zonder aarzeling grijpt maar waarvan hij geenszins geheel afziet, is het plotselinge bevel tot massadood. Hij begint een oorlog en stuurt zijn mensen naar de plaatsen waar ze moeten doden.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 18

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-18

29-01-19 10:35:00,

De Amerikaanse hoogleraar American Studies, David E. Stannard, schreef in zijn opzienbarende en geprezen boek American Holocaust. The Conquest Of The New World (1992) dat:

the notion of the deserved and fated extermination of America’s native peoples had become a commonplace and secularized ideology. In 1784 a British visitor to America observed that ‘white Americans have the most rancorous antipathy to the whole race of Indians; nothing is more common than to hear them talk of extirpating (uitroeien. svh) them totally from the face of the earth, men, women, and children.’ And this visitor was not speaking only of the opinion of those whites who lived on the frontier. Wrote the distinguished early nineteenth century scientist, Samuel G. Mortin: ‘The benevolent mind may regret the inaptitude of the Indian for civilization,’ but the fact of the matter was that the ‘structure of [the Indian’s] mind appears to be different from that of the white man, nor can the two harmonize in the social relation except on the most limited scale.’ ‘Thenceforth,’ added Francis Parkman, the most honored American historian of his time, the natives — whom he described as ‘man, wolf, and devil all in one’ — ‘were destined to melt and vanish before the advancing waves of Anglo-American power, which now rolled westward unchecked and unopposed.’ The Indian, he wrote, was in fact responsible for his own destruction, for he ‘will not learn the arts of civilization, and he and his forest inevitable and proper together.’

But by this time it was not just the native peoples of America of America who were being identified as the inevitable and proper victims of genocidal providence and progress. In Australia, whose aboriginal population had been in steep decline (from mass murder and disease) ever since the arrival of the white man, it commonly was being said in scientific and scholarly publications, that ‘to the Aryan… apparently belong the destinies of the future. The races whose institutions and inventions are despotism, fetishism, and cannibalism — the races who rest content in… placid sensuality and unprogressive decrepitude, can hardly hope too contend permanently in the great struggle for existence with the noblest division of the human species…. The survival of the fittest means that might — wisely used — is right.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 17

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-17

27-01-19 09:49:00,Het Amsterdams Studenten Corps: ‘Dachautje Spelen.’ 

In een poging zijn vader’s ‘niet bijzonder heldhaftige’ houding tijdens de eerste twee bezettingsjaren in Nederland te rechtvaardigen, stelt Ian Buruma in de proloog van zijn boek 1945 Biografie van een jaar (2018)

Het leven ging door, zelfs onder de Duitse bezetting. Voor de meeste Nederlanders was alles tijdens de twee eerste oorlogsjaren op een merkwaardige manier nog steeds normaal — als ze tenminste niet Joods waren. In 1941 ging mijn vader rechten studeren aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Om een toekomst te hebben als jurist moest hij wel lid worden van het corps (dat moet je tot op zekere hoogte nog steeds),

om vervolgens vijf zinnen verder, precies het tegenovergestelde te schrijven, namelijk 

Tegen de tijd dat mijn vader lid werd, hadden de Duitse bezettingsautoriteiten studentenverenigingen al verboden omdat ze er potentiële verzetshaarden in zagen. Joodse hoogleraren van de universiteiten waren verwijderd. In Leiden had de hoogleraar Rudolph Cleveringa daar in zijn beroemd geworden rede tegen geprotesteerd; hij had een tandenborstel en een stel schone kleren meegenomen voor het geval hij zou worden gearresteerd, wat ook prompt gebeurde. De studenten, onder wie velen van het corps, besloten tot een staking. De universiteit werd gesloten. Het studentencorps in Amsterdam was al door de eigen leden ontbonden na de uitsluiting van Joodse studenten. Maar Utrecht bleef open, en het corpsleven ging door.
https://www.boomfilosofie.nl/media/6/9789045029740.pdf 

Kortom, voor Leo Buruma mocht dan wel ‘alles tijdens de twee eerste oorlogsjaren op een merkwaardige manier nog steeds normaal,’ zijn, mede omdat hij niet ‘Joods was,’ maar voor de stakende studenten van de Universiteit Leiden en voor de Amsterdamse studenten die hun eigen ‘corps’ hadden ‘ontbonden, na de uitsluiting van Joodse studenten’ gold dit allerminst. Waarom kwamen zij wel in verzet tegen de antisemitische maatregelen van de nazi’s en Leo Buruma niet? Ian Buruma zwijgt hierover, en schampt ook hier langs de historische werkelijkheid. Het enige dat zijn zoon ‘verbijsterend’ vond, was dat zijn vader na de oorlog zich door ouderejaarsstudenten tijdens de initiatieriten van het corps had laten ‘vernederen met allerlei sadistische spelletjes waar de ouderejaars toevallig zin in hadden.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 16

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-16

24-01-19 05:00:00,Toen Ian Buruma in de aanloop naar de illegale inval in Irak, maart 2003, bepleitte dat ‘we too must do the dirty work, and take the risk of being held accountable,’ keek zijn Europese publiek hier niet vreemd van op. De woordvoerder van de liberal ‘urban elites’ mag dan wel beschouwd worden als een progressieve stem, van wie men niet snel verwacht zo oorlogszuchtig te zijn dat hij Europeanen aanspoort tot het plegen van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, maar dat is in de postmoderne tijd allemaal schijn. Net als elk politiek begrip uit de jaren zestig is ook de kwalificatie liberal, dus ’progressief,’ inhoudsloos geworden. Zo wees zaterdag 12 januari 2019 de kritische Australische journaliste Caitlin Johnstone, onder de kop ‘US Military Occupations Supported by Far More Democrats Than Republicans’ op het feit dat:

A new Politico/Morning Consult poll has found that there is much more support for ongoing military occupations among Democrats surveyed than Republicans.

[t]o the question ‘As you may know, President Trump ordered an immediate withdrawal of more than 2,000 U.S. troops from Syria. Based on what you know, do you support or oppose President Trump’s decision?’ 29 percent of Democrats responded either ‘Somewhat support’ or ‘Strongly support,’ while 50 percent responded either ‘Somewhat oppose’ or ‘Strongly oppose.’ Republicans asked the same question responded with 73 percent either somewhat or strongly supporting and only 17 percent either somewhat or strongly opposing.

Those surveyed were also asked the question ‘As you may know, President Trump ordered the start of a reduction of U.S. military presence in Afghanistan, with about half of the approximately 14,000 U.S. troops there set to begin returning home in the near future. Based on what you know, do you support or oppose President Trump’s decision?’ Forty percent of Democrats responded as either ‘Somewhat support’ or ‘strongly support,’ with 41 percent either somewhat or strongly opposing. Seventy-six percent of Republicans, in contrast, responded as either somewhat or strongly supporting Trump’s decision, while only 15 percent oppose it to any extent.

These results will be truly shocking and astonishing to anyone who has been in a coma since the Bush administration.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 15

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-15

21-01-19 04:21:00,Symptomatisch voor Ian Buruma’s houding was zijn gedwongen ontslagname als hoofdredacteur van The New York Review of Books, nadat hij in opspraak was geraakt door 

an essay by Jian Ghomeshi in which the Canadian talk show host, among other things, claimed that accusations of sexual violence made against him by more than 20 women were ‘inaccurate.’ In an interview with Slate magazine, Buruma defended his decision to publish Ghomeshi’s piece and denied that the article was misleading because it failed to mention that Ghomeshi was required to issue an apology to one of the victims as part of the terms of a case against him that was settled. He also denied that the title ‘Reflections from a Hashtag’ was dismissive of the #MeToo movement, stated that the movement has resulted in ‘undesirable consequences,’ and said: ‘I’m no judge of the rights and wrongs of every allegation… The exact nature of [Ghomeshi’s] behavior — how much consent was involved — I have no idea, nor is it really my concern.’ Buruma subsequently left The New York Review of Books amid ‘outrage’ over his defense of the article. The Review later stated that it departed from its ‘usual editorial practices,’ as the essay ‘was shown to only one male editor during the editing process,’ and that Buruma’s statement to Slate about the staff of the Review ‘did not accurately represent their views.’
https://en.wikipedia.org/wiki/Ian_Buruma 

Naar aanleiding hiervan schreef Talya Zax, cultuurredactrice van de bekende joods-Amerikaanse publicatie The Forward, een ‘Memo To A Sexist Editor: You Are Not A Martyr,’ waarin zij ondermeer stelde:

What Buruma’s response reveals is that he wants, like Ghomeshi, to retain control of the narrative. The opposite of the so-called Twitter mob is the editorial process enshrined at publications like the New York Review of Books; that’s the process with which Buruma is familiar, so naturally it’s that which, even when he chooses to subvert it, he believes to be right. It’s also a process that, at the New York Review of Books as elsewhere, has often kept women from having a public platform for controversial opinions. Social media, despite its many ills, has created an arena in which women are able to air their justified outrage without shaping it to meet the editorial judgment of a man.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 14

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-14

18-01-19 04:48:00,The way history is written and taught makes it too easy for all of us to view things with detachment.
Avigail Abarbanel. Psychotherapeute. Geboren en opgegroeid in Israel., en is hoofdredacteur van Beyond Tribal Loyalties: Personal Stories of Jewish Peace Activists (2012)

April 2008 schreef de Britse auteur en journalist Linda S. Heard, Midden Oosten deskundige gestationeerd in Alexandrië:

Is the US manipulating and remolding the area so that Israel can remain the only regional superpower in perpetuity?

This is not as fanciful as one might imagine on first glance. Read the following strangely prophetic segment from an article published in 1982 by the World Zionist Organisation’s publication Kivunim and penned by Oded Yinon, an Israeli journalist with links to the Israeli Foreign Ministry.

Yinon’s strategy was based on this premise. In order to survive Israel must become an imperial regional power and must also ensure the break-up of all Arab countries so that the region may be carved up into small ineffectual states unequipped to stand up to Israeli military might. Here’s what he had to say on Iraq:

‘The dissolution of Syria and Iraq into ethnically or religiously unique areas such as in Lebanon is Israel’s primary target on the Eastern front. Iraq, rich in oil on the one hand and internally torn on the other is guaranteed as a candidate for Israel’s targets. Its dissolution is even more important for us than that of Syria. Iraq is stronger than Syria. In the short run, it is Iraqi power which constitutes the greatest threat to Israel.

An Iraqi-Iranian war will tear Iraq apart and cause its downfall at home even before it is able to organize a struggle on a wide front against us. Every kind of inter-Arab confrontation will assist us in the short run and will shorten the way to the more important aim of breaking up Iraq into denominations as in Syria and Lebanon.

In Iraq, a division into provinces along ethnic/religious lines as in Syria during Ottoman times is possible. So, three (or more) states will exist around the three major cities: Basra, Baghdad and Mosul and Shiite areas in the South will separate from the Sunni and Kurdish north.’

Sound familiar?  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 13

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-13

16-01-19 11:14:00,

Onder de kop ‘Herkennen we de signalen voordat het te laat is?’ beweerde Ian Buruma in NRC Handelsblad van 2 augustus 2018:

zorgelijk is de neiging in bepaalde linkse kringen om te weigeren een wezenlijk verschil te zien tussen Trump en Hillary Clinton of Obama… Politici die angst en onbehagen behendig weten te bespelen hebben in een extreem verdeelde maatschappij meestal meer succes dan kalmere figuren die trachten te appelleren aan ons verstand (of zelfs ons eigenbelang). Partijen die weerstand moeten bieden aan de volksmenners zitten daarom gevangen in een dilemma. Met name jonge mensen willen actie. Maar als de gevestigde partijen zich in een te radicale richting laten stuwen, verliezen zij stemmen in het midden. En als zij voortmodderen in het oude stramien, dan lopen zij het risico om irrelevant te worden. Hoe dan ook zal vrijheid verdedigd moeten worden.
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/02/herkennen-we-de-signalen-voordat-het-te-laat-is-a1611967 

Over welke ‘linkse kringen’ mijn oude vriend het heeft, vertelt Buruma vreemd genoeg niet, en ik ken geen ‘linkse’ burgers die dit beweren. Ik weet wel dat er onpartijdige deskundigen zijn die waarschuwden voor het beleid van Hillary Clinton en andere opmerkelijk oorlogszuchtige, vooraanstaande Democraten. Daarmee wordt niet gesteld dat dat Trump ongevaarlijk is, zoals Ian als mainstream-opiniemaker suggereert. Er is wel degelijk ‘een wezenlijk verschil te zien tussen Trump en Hillary Clinton.’ Ik noem er één: uit haar beleid als minister van Buitenlandse Zaken viel op te maken dat mevrouw Clinton, financieel gesteund door de joodse pro-Israel lobby, bereid was om door een Syrische interventie het risico te lopen dat er een oorlog zou uitbreken tussen de NAVO en de Russische Federatie. In The Guardian van 25 oktober 2016  werd uiteengezet:

Why Clinton’s plans for no-fly zones in Syria could provoke US-Russia conflict

Many in national security circles consider the risk of a confrontation with Russia to be severe…

Retired senior US military pilots are increasingly alarmed that Hillary Clinton’s proposal for ‘no-fly zones’ in Syria could lead to a military confrontation with Russia that could escalate to levels that were previously unthinkable in the post-cold war world.
https://www.theguardian.com/world/2016/oct/25/hillary-clinton-syria-no-fly-zones-russia-us-war 


Een Derde Wereldoorlog tussen enerzijds de kernmachten de VS,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 12

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-12

14-01-19 01:09:00,

De meerderheid is overal en altijd loyaal aan een groep, slechts weinigen zijn loyaal aan een principe. Eén van de laatstgenoemden is de van origine Canadese intellectueel, professor Henry A. Giroux. Op de website Truthout van 26 februari 2014 zette hij het volgende uiteen: 

The notion of the ‘Deep State’ as outlined by Mike Lofgren may be useful in pointing to a new configuration of power in the US in which corporate sovereignty replaces political sovereignty, but it is not enough to simply expose the hidden institutions and structures of power.

What we have in the US today is fundamentally a new mode of politics, one wedded to a notion of ‘power unaccompanied by accountability of any kind,’ and this poses a deep and dire threat to democracy itself, because such power is difficult to understand, analyze and counter.

I would suggest that what needs to be addressed is some sense of how this unique authoritarian conjuncture of power and politics came into place. More specifically, there is no mention by Lofgren of the collapse of the social state that began in the 1970s with the rise of neoliberal capitalism, a far more dangerous form of market fundamentalism than we had seen in the first Gilded Age. Nor is there a sustained analysis of what is new about this ideology.

How, for instance, are the wars abroad related increasingly to the diverse forms of domestic terrorism that have emerged at home? What is new and distinctive about a society marked by militaristic violence, exemplified by its war on… any viable exhibition of dissent? Why at this particular moment in history is an aggressive war being waged on not only whistle blowers, but also journalists, students, artists, intellectuals and the institutions that support them?

Moreover, Lofgren needs to say more about a growing culture of cruelty brought about by the death of concessions in politics — a politics now governed by the ultra-rich and mega corporations that has no allegiance to local politics and produces a culture infused with a self-righteous coldness that takes delight in the suffering of others. Power is now separated from politics and floats, unchecked and uncaring.

 » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 11

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-11

11-01-19 08:59:00,Op The World’s Opinion Page van 8 januari 2019 beweerde Ian Buruma dat:

In the age of Trump, America is no longer so dependable… the US has also ceased to be a model of freedom and openness… it has become an example of narrow nationalism, xenophobia, and isolationism… In the past, the US, despite all its own flaws and criminal conflicts, still stood as a force for good.
https://www.project-syndicate.org/commentary/trump-emboldens-japanese-nationalists-shinzo-abe-by-ian-buruma-2019-01 

Met andere woorden: het presidentschap van Trump is een breuk met de Amerikaanse geschiedenis. Van de ene op de andere dag is het van ‘betrouwbaar’ verandert in onbetrouwbaar, van een model van vrijheid en openheid is het getransformeerd in een ‘voorbeeld van benepen nationalisme, vreemdelingenhaat en isolationisme.’ Terwijl de VS ‘in het verleden, ondanks al zijn gebreken en misdadige conflicten’ een ‘force for good’ was, is het door de komst van Trump een kwade demon geworden. Hoe die plotselinge omslag te verklaren is, verzwijgt mijn oude vriend, want dan zou hij structurele kritiek moeten leveren op de hegemonie van Washington en Wall Street, en daarvoor is de mainstream-opiniemaker Buruma absoluut niet ingehuurd. Wanneer hij verder gaat dan zijn simplistische, manicheïsche voorstelling van zaken zou dit het einde betekenen van zijn carrière in dienst van de Amerikaanse elite. Om de werkelijkheid te belichten dient de lezer serieuze waarnemers te raadplegen, in dit geval bijvoorbeeld de oud New York Times-correspondent en auteur Chris Hedges. Mei 2018 zette hij uiteen dat het leiderschap van de Democratische Partij, onder wie:

the Clintons, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Tom Perez, are creations of corporate America. In an open and democratic political process, one not dominated by party elites and corporate money, these people would not hold political power. They know this. They would rather implode the entire system than give up their positions of privilege. And that, I fear, is what will happen. The idea that the Democratic Party is in any way a bulwark against despotism defies the last three decades of its political activity. It is the guarantor of despotism.

Trump has tapped into the hatred that huge segments of the American public have for a political and economic system that has betrayed them.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 10

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-10

09-01-19 02:02:00,Laat ik beginnen met het citeren van twee kritische Amerikaanse intellectuelen, beiden  vrouw, en alle twee stemmen die men nooit in de Nederlandse mainstream-media aantreft:

1. Danielle Brian is the executive director of the Project on Government Oversight, a nonpartisan independent watchdog group that works to ensure a more effective, accountable and transparent government. Brian frequently testifies before Congress, and meets regularly with legislators, White House officials and federal agencies to encourage a more open and ethical government.

Op 26 februari 2014 publiceerde zij in het kader van een serie over de Amerikaanse samenleving het volgende essay over ‘Legalized Corruption’

Washington is the most important node (knooppunt. svh) of the Deep State that has taken over America, but it is not the only one. Invisible threads of money and ambition connect the town to other nodes. One is Wall Street, which supplies the cash that keeps the political machine quiescent and operating as a diversionary marionette theater. Should the politicians forget their lines and threaten the status quo, Wall Street floods the town with cash and lawyers to help the hired hands remember their own best interests. The executives of the financial giants even have de facto criminal immunity. On March 6, 2013, testifying before the Senate Judiciary Committee, Attorney General Eric Holder stated the following: ‘I am concerned that the size of some of these institutions becomes so large that it does become difficult for us to prosecute them when we are hit with indications that if you do prosecute, if you do bring a criminal charge, it will have a negative impact on the national economy, perhaps even the world economy.’ This, from the chief law enforcement officer of a justice system that has practically abolished the constitutional right to trial for poorer defendants charged with certain crimes. It is not too much to say that Wall Street may be the ultimate owner of the Deep State and its strategies, if for no other reason than that it has the money to reward government operatives with a second career that is lucrative beyond the dreams of avarice (schraapzucht. svh) — certainly beyond the dreams of a salaried government employee.  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 9

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-9

07-01-19 07:16:00,


Ter herinnering: in zijn eveneens in het Nederlands vertaalde boek The Clash of Civilizations (1996) vatte de neoconservatieve Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington het nog eens kort samen:

The West won the world not by the superiority of its ideas or values or religion, but rather by its superiority in applying organized violence. Westerners often forget this fact, non-Westerners never do.

Om de rijkdom van de kleine westerse elite te bevorderen, benadrukte de Nederlandse mainstream-opiniemaker Ian Buruma dat ‘we cannot expect the Americans to be keen on our European civilizing mission,’ en dat ‘we too must do the dirty work, and take the risk of being held accountable.’ Mede vanwege deze kijk op de wereld kreeg mijn oude vriend in 2008 de Erasmusprijs dat dat jaar als thema had ‘De Nieuwe Kosmopoliet.’ Inderdaad, het establishment vergeet maar al te graag dat het Westen ‘de wereld niet overwon door de superioriteit van zijn ideeën of waarden of religie, maar allereerst door zijn overmacht in het toepassen van georganiseerd geweld.’ Vandaar ook dat de VS jaarlijks ruim 50 procent van zijn federale budget — dat het Congres kan toewijzen — aan het militair-industrieel complex besteedt, en de ‘corporate press’ het agressief expansionisme altijd steunt. Zo gaf NRC Handelsblad in een redactioneel commentaar op de dag dat de Amerikaanse illegale inval in Irak begon, het volgende klemmende advies:

Nu de oorlog is begonnen, moeten president Bush en premier Blair worden gesteund. Die steun kan niet blijven steken in verbale vrijblijvendheid. Dat betekent dus politieke steun — en als het moet ook militaire.

Onthullend hieraan is dat de redactie en de hoofdredactie tegelijkertijd stelden dat zij aan ‘de casus belli tegen Irak twijfelen.’ Met andere woorden: hoewel er volgens het internationaal recht geen  rechtvaardiging bestond voor Washington om ‘oorlogshandelingen’ tegen Irak te beginnen, moest Den Haag deze agressieoorlog toch ‘politieke steun’ verlenen ‘en als het moet ook militaire.’ Ik gebruik met nadruk het begrip ‘agressieoorlog,’ zoals die werd geformuleerd door de Internationale Militaire Tribunaal in Neurenberg met de woorden: 

To initiate a war of aggression… is not only an international crime;  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 8

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-8

04-01-19 11:41:00,

All complex societies have an establishment, a social network committed to its own enrichment and perpetuation. 
Mike Lofgren. 

De vorige aflevering eindigde ik aldus:

Wat de corruptie van de commerciële massamedia aantoont is vooral dat zij — net als het Amerikaanse Congres — de ‘deep state’ beschermen, de macht achter de staat. Dit proces is uitgebreid en gedocumenteerd van binnenuit beschreven door de Amerikaanse intellectueel Mike Lofgren, die de ‘deep state’ omschrijft als 


a hybrid association of elements of government and parts of top-level finance and industry that is effectively able to govern the United States without reference to the consent of the governed as expressed through the formal political process.

Mike Lofgren:

is a former Republican U.S. Congressional aide. He retired in May 2011 after 28 years as a Congressional staff member… Lofgren has a B.A. and M.A. in history from the University of Akron. He was awarded a Fulbright Scholarship to study European history at the University of Bern and the University of Basel in Switzerland. He also completed the strategy and policy curriculum at the Naval War College… Lofgren began his legislative career as a military legislative assistant to then Republican House representative John Kasich in 1983. In 1994, he was a professional staff member of the Readiness Subcommittee of the House Armed Services Committee… From 1995 to 2004, he was budget analyst for national security on the majority staff of the House Budget Committee. From 2005 until his retirement in 2011, Lofgren was the chief analyst for military spending on the Senate Budget Committee.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mike_Lofgren 

Kortom, we hebben hier te maken met een goed geïnformeerde voormalige hoge functionaris die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ian Buruma, uit ervaring weet wat hij schrijft. In februari 2014 publiceerde Lofgren een uiteenzetting over de ‘deep state.’ Eraan vooraf ging de volgende toelichting:


Everyone knows about the military-industrial complex, which, in his farewell address, President Eisenhower warned had the potential to ‘endanger our liberties or democratic process’ but have you heard of the ‘Deep State?’

Mike Lofgren, a former GOP congressional staff member with the powerful House and Senate Budget Committees, joins Bill Moyers to talk about what he calls the Deep State,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 7

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-7

02-01-19 07:58:00,Juli 2017 gaf Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, een werkzame definitie van het neoliberalisme. Gespecialiseerd in Milieukunde en Duurzaamheid, en in de onderliggende sociaal-culturele en financieel-economische deelterreinen, zette hij tijdens een lezing uiteen dat de huidige neoliberale ideologie de samenleving dwingt tot ‘financialisering’ van het hele bestaan. Niet meer de normen en waarden van een gemeenschap zijn doorslaggevend, maar de winstdoctrine, het excessief belang dus dat de elite aan financiële motieven hecht, waardoor de mensheid nu gebukt gaat onder de dictatuur van het marktdenken. 
https://www.youtube.com/watch?v=wDmhPSs1d1g&fbclid=IwAR3iU_1vIy6vgtS_e6WOXHnxMP_4apU6CG7CdTuIgwZvQlbYEQ5cSAMbXQA 

Uit professor Van Egmond’s uiteenzetting kan men opmaken dat vandaag de dag niets nog in zijn eigen taal met ons spreekt, de macht spreekt alleen in de taal van het geld, al het andere zwijgt of wordt gemarginaliseerd dan wel vernietigd. Bij de daarvoor noodzakelijke conditionering van de massa spelen de mainstream-media een centrale rol. Onlangs las ik de volgende opmerking van de Amerikaanse journalist en historicus William L. Shirer, internationaal bekend vanwege zijn boek The Rise and Fall of the Third Reich (1960). Shirer schreef:  


‘How completely isolated a world the German people live in,’ I noted in my diary on August 10, 1939. ‘A glance at the newspapers yesterday and today reminds you of it.’ I had returned to Germany from a brief leave in Washington, New York and Paris, and coming up in the train from my home in Switzerland two days before I had bought a batch of Berlin and Rhineland newspapers. They quickly propelled one back to the cockeyed (vertekende. svh) world of Nazism, which was unlike the world I had just left as if it had been on another planet. I noted further on August 10, after I had arrived in Berlin:

‘Whereas all the rest of the world considers that the peace is about to be broken by Germany, that it is Germany that is threatening to attack Poland… here in Germany, in the world the local newspapers create, the very reverse is maintained… What the Nazi papers are proclaiming is this: that it is Poland, which is disturbing the peace of Europe; Poland which is threatening Germany with armed invasion.’ 

Shirer wees er tevens op dat 

Though it is perhaps unwise to generalize about such things,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 6

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-6

28-12-18 08:33:00,

Wanneer mainstream-opiniemaker Ian Buruma verkondigt dat 

even if the end of Pax Americana does not result in military invasions or world wars, we should ready ourselves for a time when we might recall the American empire with fond nostalgia,

dan is deze bewering gebaseerd op de overtuiging dat het gewelddadig geglobaliseerd neoliberalisme van de witte man het enige juiste systeem voor de hele mensheid is.
http://www.atimes.com/life-pax-americana/  

Een andere absurde misvatting van mijn oude vriend publiceerde NRC Handelsblad op 12 augustus 2015, toen Buruma met de stelligheid van een marktkoopman beweerde dat ‘Trump geen president’ zou ‘worden.’ Zijn ‘logica’ ging als volgt:

Zijn (Trump’s svh) aanhangers walgen van de compromissen die Republikeinen en Democraten in Washington sluiten. Samenwerken met de andere partij is voor hen geen noodzaak om een groot en divers land te besturen. Het is een vorm van corruptie. Dat verklaart de opkomst van de Tea Party-politici, die de regering liever lam leggen dan een compromis te sluiten met de Democraten. En daarom lopen mensen nu warm voor een ordinaire herrieschopper als Trump.

Dit is een gevaarlijke tendens. Niet dat met de nieuwe lichting demagogen het fascisme meteen weer voor de deur staat, maar zonder compromissen wordt een democratie onbestuurbaar. Dit is vooral in de VS heel goed zichtbaar. Trump zal geen president worden, maar de populistische schade is al aangericht.
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/12/het-trumpisme-is-een-opstand-tegen-de-serieuze-pol-1523329-a535926

Een jaar later, op 9 november 2016, berichtte The New York Times ontsteld:

Donald Trump Is Elected President in Stunning Repudiation of the Establishment 

The surprise outcome, defying late polls that showed Hillary Clinton with a modest but persistent edge, threatened convulsions throughout the country and the world, where skeptics had watched with alarm as Mr. Trump’s unvarnished overtures to disillusioned voters took hold.
https://www.nytimes.com/2016/11/09/us/politics/hillary-clinton-donald-trump-president.html  

De ‘verbijsterende afwijzing van het establishment’ hadden de ‘stedelijke elites’ op geen enkele manier voorzien. Zij dachten dat het ‘business as usual’ zou worden, met een overdonderende overwinning van Hillary Clinton, de kandidaat van de beursspeculanten en het militair-industrieel complex, die een hele serie nieuwe bombardementen op de agenda had staan,  » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 5

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-5

26-12-18 11:12:00,Donderdag 11 februari 2016 meldde de schnabbelende auteur Arnon Grunberg in zijn inmiddels verdwenen mini-column op de voorpagina van de Volkskrant: 

‘Westerse samenlevingen zijn nu democratischer dan ooit,’ schreef Ian Buruma zaterdag in NRC Handelsblad. Buruma stelt dat een functionerende democratie remmen nodig heeft wil zij niet ontaarden in een dictatuur van de meerderheid. Buruma’s zorgen zijn terecht.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/democratie-heb-je-niet-die-beoefen-je~bfa82ef5/ 

Zelf verkondigde Buruma in de NRC van 12 augustus 2015:

Het Trumpisme is een opstand tegen de serieuze politiek

Kandidaten genoeg, dus waarom vallen kiezers in zo’n campagne juist voor de clowns, vraagt Ian Buruma zich af…

Volgens Trumps critici speelt Trump in op de onderbuikgevoelens van de meest rancuneuze kiezers, de mensen die vreemdelingen (en vooral Mexicanen) haten, eigenlijk iedereen die gestudeerd heeft wantrouwen en de verkiezing van een president met een zwarte vader nog altijd niet hebben verteerd. Trump, zegt de komiek Jon Stewart, is ‘de identiteit van Amerika,’ of in elk geval de identiteit van een groot aantal blanke, meestal wat oudere en kleinstedelijke Amerikanen.

Dat is allemaal waar. Maar Trump maakt ook deel uit van een verschijnsel dat we in veel democratische landen zien. Rancuneuze kiezers bestaan overal, in de VS, in Europa, en ook in India, waar een populistische partij aan de macht is. Maar er is hier meer aan de hand dan alleen een afkeer van de klassieke politieke partijen. Populisten die beloven dat ze corrupte machtselites een lesje zullen leren, doen het nu overal goed. Maar veel mensen hebben bovendien een uitgesproken voorkeur voor politieke entertainers – zeg maar clowns.
https://www.nrc.nl/nieuws/2015/08/12/het-trumpisme-is-een-opstand-tegen-de-serieuze-pol-1523329-a535926

In verband met de toenemende ‘vijandigheid’ van de gedepriveerde onderkaste tegen ‘minderheden met een vreemde culturele of religieuze achtergrond,’ stelde Buruma in NRC Handelsblad van 14 maart 2017 dat de de animositeit weer 

helemaal terug [is]. Plus de haat tegen kosmopolitische elites. Een goede manier om te polsen aan welke kant iemand staat is de vraag wat hij vindt van de internationale geldschieter en filantroop George Soros.

Over deze veroordeelde beursspeculant beweerde Buruma met grote stelligheid : 

George Soros is de personificatie’ van ‘het Westen.

 » Lees verder

Ian Buruma’s Gebrek aan Logica 4

ian-buruma8217s-gebrek-aan-logica-4

23-12-18 07:58:00,Op de World’s Opinion Page van 7 december 2018 verkondigde Ian Buruma over Londen:

In the last decades of the twentieth century, it became the unofficial capital of Europe. More than three million Londoners are foreign born, with hundreds of thousands of young Europeans working in banking, law, fashion, catering, the arts, and many other industries. London has a larger French population than many French cities.

No wonder, then, that the majority of Londoners voted to remain in the EU. And so did most young people in Britain who bothered to vote in the referendum. The Britain of 1950 would be unrecognizable to them.

So who are the 51% who voted to leave the EU? And why? Protecting socialism has limited appeal, as do ideals of pure national sovereignty or fantasies of Britain striking out alone as a global power. Fear of immigration appears to be the main reason why people voted to leave. In some cases, this stemmed from genuine worries that Eastern European builders, say, were making it harder for British citizens to do the same jobs for a decent wage.
https://www.project-syndicate.org/commentary/second-brexit-referendum-for-britain-by-ian-buruma-2018-12 

In een poging het verzet tegen het neoliberalisme te criminaliseren, stelde Buruma ruim anderhalf jaar eerder, op 23 maart 2017 dat de miljardair George Soros  ‘de personificatie van het Westen’ was:

He is everything that nativists and anti-Semites hate: rich, cosmopolitan, Jewish, and a liberal… the enemies of the open society were threatening Europe during the 1930s

Zo, die zit, moet mijn oude vriend hebben gedacht, geen subtiliteiten meer, maar gewoon de groeiende afkeer van westerlingen tegen de vulgaire zelfverrijking van de onverzadigbare elite onmiddellijk gelijkstellen met fascisme. In Buruma’s ogen is het Westen ‘rijk, kosmopolitisch, liberaal’ en natuurlijk ‘Joods.’ De westerse burger ziet zich aldus gedwongen om niet langer meer loyaal te blijven met allereerst zijn directe omgeving, maar met de hele wereld, en met de rijken. Met andere woorden: open grenzen voor de vrijhandel van de rijken, vervreemding van de medemens en de omringende natuur, en horigheid aan de macht van de financiële elite. Vanzelfsprekend bestaat in dit bestel de democratie alleen nog in naam, dit alles in de verwachting dat ‘the Senate and people would submit to slavery,  » Lees verder