Uitspraak kort geding: demonstratie morgen definitief verboden – Viruswaanzin

uitspraak-kort-geding:-demonstratie-morgen-definitief-verboden-–-viruswaanzin

27-06-20 01:40:00,

Door: Caroline Vonhoff

Zojuist is door de rechter in Den Haag uitspraak gedaan waarmee het demonstratieverbod voor de demonstratie van morgen op het Malieveld bevestigd is. Wij zijn hierover teleurgesteld.

Afgelopen week zijn er voor verschillende plaatsen aankondigingen voor een demonstratie voor de vrijheid gedaan, waaronder Nijmegen, Amsterdam, Haarlem, Eindhoven, Rotterdam en Arnhem.

Reden voor het aanzeggen van meerdere, en dus kleinere, bijeenkomsten was het gebeuren op 21 juni 2020.  Over die dag kan heel wat gezegd worden, maar door het rechterlijk verbod hadden wij het niet meer de mogelijkheid om die dag in goede banen te leiden. Dan spreekt alleen nog de Staat met een waterkanon als spreekbuis.

Dat wilden we niet nog eens. Vandaar dus: Gespreide demonstraties voor de vrijheid in kleinere groepen dan aanvankelijk voor 21 juni voorzien, en door het hele land heen

Op  25 juni 2020  werd duidelijk dat ook alle andere steden de demonstraties van Viruswaanzin verbieden.

Grotere demonstraties, kleinere demonstraties, wel muziek, geen muziek. Het doet er dus blijkbaar niet toe: als je voor je vrijheid wilt opkomen, dan mag dat in Nederland blijkbaar niet meer.

Het is om die reden, en om die reden alleen, dat we op donderdag 25 juni ’s avonds hebben besloten om de diverse demonstraties af te blazen en te vervangen door een op het Malieveld.

Geen muziek, wel sprekers en een vreedzaam samenzijn.

Deze demonstratie werd op 26 juni ook verboden. Wederom, want we bewandelen de wel erg smal geworden wegen van de rechtstaat waar en zolang we kunnen, hebben we ons tot de rechter gewend met het verzoek om, simpel gezegd, die demonstratie op het Malieveld alsnog toe te staan.

Inmiddels, zaterdag 27 juni om 12.20 uur hebben we de beslissing ontvangen.

Zonneklaar is dat we niet mogen spreken, niet mogen demonstreren. Een grondwettelijk recht dat zelfs niet in een noodtoestand aangetast mag worden nota bene.

Ons rest geen andere conclusie dan dat niet opgekomen mag worden voor de vrijheid in Nederland, tenminste als je daarbij je te weer stelt tegen staatsbeleid en staatsingrijpen in het persoonlijk leven van alle mensen in Nederland.

Dit kan en mag niet getolereerd worden door de burgers van Nederland..

 » Lees verder

Kort geding: de verdediging van de Staat – Viruswaanzin

kort-geding:-de-verdediging-van-de-staat-–-viruswaanzin

23-06-20 03:39:00,

Landsadvocaat Pels Rijcken houdt het kort en bondig

Door mr. Jeroen Pols

Mr. J. Bootsma van Pels Rijcken kwam gisteren namens de staat met een verweerschrift voor het kort geding. De behandeling daarvan vindt aanstaande donderdag om 11.00 plaats. Het belangrijkste punt van 19 pagina’s omvattende verdediging is dat het regeringsbeleid brede steun geniet van de Tweede Kamer.
De conclusie beschrijft in de eerste vijftien pagina’s uitvoerig welke maatregelen wanneer genomen zijn. Ook benadrukt de staat dat er door de regering uitgebreide financiële regelingen getroffen zijn om de schade voor ondernemingen te beperken.
Er is geen verdediging aangevoerd tegen de in de dagvaarding aangevoerde feiten en argumenten. De regering beperkt zich tot de geruststellende mededeling dat zij zich door uitstekende deskundigen op alle relevante gebieden laat adviseren. Het beleid in een nationale crisis ligt volgens het verweer bij de staat. ‘Hierover wordt nauwgezet verantwoording afgelegd tegenover de Kamer’, aldus het verweer.
De staat meent verder dat een kort gedingprocedure zich niet leent om de wetenschappelijke waarde te beoordelen van adviezen die leidend zijn in het kader van de bestrijding van het coronavirus, en die breed gedragen wordt door een grote groep deskundigen. De rechter krijgt daartoe ook geen kans. De staat vindt het namelijk niet nodig om toe te lichten waaruit deze adviezen bestaan.
Wij menen dat deze verdediging een zwaktebod is. Wederom verschuilt de staat zich achter deskundigen zonder prijs te geven op welke fundamenten het beleid zich baseert. Ook is het de vraag hoe vastgesteld is dat de Tweede Kamer het beleid breed steunt. Aan de Tweede Kamer is tot op heden nog geen motie ter goedkeuring voorgelegd. Ook is het voor de Tweede Kamer niet mogelijk een beleid te steunen indien de onderbouwing daarvan geheim gehouden wordt.
De keuze om middels noodverordeningen te regeren is ook een keuze geweest om het parlement buiten spel te zetten. Het is niet de regering maar het parlement die het volk vertegenwoordigen. Omdat op grove schaal grondrechten ingeperkt zijn, hadden de maatregelen destijds onmiddellijk na aanvang aan de Tweede Kamer voorgelegd moeten worden om op basis van de Wet buitengewone  bevoegdheden burgerlijk gezag een wettelijke legitimatie te krijgen. Met noodverordeningen kunnen namelijk geen grondrechten opzij gezet worden. Inmiddels sleept deze niet gelegitimeerde toestand zich al meer dan drie maanden voort.

 » Lees verder

Viruswaanzin.nl eist in kort geding einde van corona-maatregelen – Wakker Mens

viruswaanzin.nl-eist-in-kort-geding-einde-van-corona-maatregelen-–-wakker-mens

15-06-20 08:54:00,

Willem Engel en Jeroen Pols – de mensen achter website viruswaanzin.nl – zijn een kort geding tegen de Nederlandse overheid gestart om zo een einde te maken aan de opgelegde maatregelen in verband met het coronavirus. Het kort geding vindt plaats op 25 juni bij de rechtbank in Den Haag, zo bevestigt de rechtbank aan deze nieuwssite.” – AD op 11-06-2020

Bij het volgende interview is het thema het kort geding.

Zaterdag 21 juni organiseert viruswaanzin.nl een liefdevolle demonstratie op het Malieveld in Den Haag.
Zie hier onze agenda.

Andere berichten

 • blank
  Corona: Open brief aan kanselier Merkel

  Omdat her Coronavirus zich in Nederland net zo gedraagt als in Duitsland leek ons de volgende video zeer verhelderend. Prof. dr. med. Sucharit Bhakdi, specialist…

 • blank
  Vermoedt China de VS achter de Corona uitbraak?

  De woordvoerder van het Chinese Ministerie van buitenlandse zaken Lijian Zhao heeft een beroepgedaan op de autoriteiten van de VS om informatie vrij te geven…

 • blank
  Vrij geestesleven en corona-correctheid

  Dit bericht verscheen op Driegonaal Zoals de waarheid, naar men zegt, in een oorlog het eerste slachtoffer is, behoort ook het geestesleven in tijden van…

 • blank
  Corona en berichtgeving

  Of Corona nu wel of niet gevaarlijk is, of dat Corona nu wel of geen bedreiging vormt, daarover doen we hier geen uitspraak. Dit is…

 • blank
  Corona – Opnieuw bezinnen

  Dit artikel is niet iets voor nieuwsjagers. Het is een oproep om met bezonnenheid de ons bekende gegevens nog eens te overdenken. We zullen op…

 » Lees verder

Staat wint kort geding: uitrol 5G-netwerk mag doorgaan

staat-wint-kort-geding:-uitrol-5g-netwerk-mag-doorgaan

25-05-20 10:38:00,


Tegenstanders demonstreren in januari op de Dam in Amsterdam tegen de komst van 5G.

Beeld © ANP

De uitrol van het 5G-netwerk in Nederland mag gewoon doorgaan, dat heeft de rechter bepaald in een kort geding. Stichting Stop5GNL wilde dat de rechter een stokje stak voor de aanleg van het 5G-netwerk, omdat er volgens hen geen goed onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico’s van straling door 5G. Daar gaat de rechter niet in mee.

Dat betekent dat de Staat door kan gaan met de veiling van 5G-frequenties en dus niet hoeft te wachten tot er meer wetenschappelijk onderzoek is gedaan, zegt de rechter.

Deskundig advies

De rechter onderbouwt zijn conclusie met drie punten. De Staat baseert zijn beleid op advies van veel deskundige partijen, controleert of de straling binnen de limieten blijft en grijpt in als de straling boven die limieten komt.

Daarnaast grijpt de Staat in als blijkt dat er wel gezondheidsrisico’s zijn binnen de limieten die nu als veilig worden gezien. 

“In zoverre is de bouw van het 5G-netwerk niet volstrekt onomkeerbaar”, zei de rechter. En daarom besluit hij geen verbod te geven op de frequentieveiling en de uitrol van het 5G-netwerk.

‘Niet te rechtvaardigen’

Stichting Stop5GNL spande het kort geding aan om de bouw van het 5G-netwerk in Nederland tegen te gaan. De stichting vindt dat de bouw van het netwerk ‘niet te rechtvaardigen is’, omdat er volgens hen te veel aanwijzingen zijn dat 5G-straling van zendmasten en antennes schadelijk is voor de gezondheid.

De stichting is vooral bang dat er veel meer antennes bijkomen en dat daardoor ook de straling flink toeneemt. Ze willen afdwingen dat de bouw van het netwerk pas verder mag gaan, als blijkt dat er geen reële gezondheidsrisico’s zijn.

Stop5GNL vindt dat het uitrollen moet worden uitgesteld tot eind juli. Dan komt de Gezondheidsraad met een advies over 5G en gezondheid voor de Tweede Kamer. 

5G: sneller mobiel internet

5G is de nieuwe generatie mobiel internet, de opvolger van het huidige 4G-netwerk. Daarmee kunnen we sneller mobiel internetten, met minder vertraging en kunnen meer apparaten worden aangesloten dan op 4G. 

In juni worden de eerste frequenties geveild

 » Lees verder

Verslag kort geding tegen uitrol 5G – Uitspraak over drie weken – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

verslag-kort-geding-tegen-uitrol-5g-–-uitspraak-over-drie-weken-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

06-05-20 02:24:00,

Op maandag 4 mei vond het kort geding van de stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse staat plaats in de rechtbank te Den Haag. Vanwege het coronavirus was publiek niet welkom, maar gelukkig werd de zitting door de rechtbank via een live stream uitgezonden, zodat iedereen toch mee kon kijken. De zitting is volledig opgenomen en kan via onderstaande video worden terug gekeken.

Tijdens de zitting van ruim twee uur bepleitten de advocaten van de stichting Stop5GNL dat het voorzorgsprincipe toegepast dient te worden, aangezien er vele aanwijzingen zijn dat 5G serieuze gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. De advocaten van de Nederlandse staat herhaalden het inmiddels bekende overheidsmantra dat straling binnen de blootstellingsrichtlijnen veilig is, omdat er geen wetenschappelijk bewijs zou zijn van het tegendeel. Het oordeel over de uitrol van 5G is nu aan de rechter, die over drie weken uitspraak doet. Onderstaand een verslag.

De zitting terugkijken

Veel van onze websitebezoekers vroegen naar de video-opname van de zitting, vandaar dat we die onderstaand als eerste plaatsen. [Lees verder onder de video.]

De aanwezigen

De rechter, mr. Hans Vetter, begon met de constatering dat er momenteel veel kort gedingen plaats vinden en dat er in alle hectiek verzuimd was om te melden dat er voor deze zaak een andere rechter is toegewezen. In plaats van een vrouwelijke rechter, was er nu een mannelijke rechter. We hebben daar verder geen oordeel over, maar dat was op z’n minst opmerkelijk gezien de grote belangen van dit kort geding.

Vervolgens werd vastgesteld wie er aanwezig waren. Namens de stichting Stop5GNL waren dat: de advocaten Thom Beukers en Xander Wynands; de stichting Stop5GNL zelf, te weten Pieta Jansen, Jan van Gils, Alja Hoeksema en Martine Vriens; en daarnaast als adviseurs Leendert Vriens en Jan Rutger Schrader.

Namens de Nederlandse staat waren aanwezig: de advocaten Sikke Kingma, Edward Brans en Floor Veldhuis; Lubna Safeer, beleidsmedewerker antennebeleid straling en gezondheid; Brenda van der Wal, senior jurist bij ministerie EZK; Maarten van Waveren, senior beleidsmedewerker veiling; Harald Hanemaaijer, woordvoerder van het ministerie EZK; Jomima Tuhehay,

 » Lees verder

Kort geding tegen de Staat met als inzet stopzetting van de uitrol van 5G

kort-geding-tegen-de-staat-met-als-inzet-stopzetting-van-de-uitrol-van-5g

12-04-20 09:47:00,

De bewijzen dat 5G gevaarlijk is voor de gezondheid van mens en dier stapelen zich op. Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met een centrale overheid die Oostindisch doof is voor de bezwaren. De rechter kan er nu in kort geding voor zorgen dat de Staat alsnog tot inkeer komt.

Het kort geding is aangespannen door de stichting Stop5G Nederland.

De eis is dat de uitrol van 5G wordt gestopt. In de taal van de dagvaarding:

“(..) De Staat te verbieden om (rechts)handelingen of gedragingen te verrichten die de uitrol van 5G bevorderen of mogelijk maken in de ruimste zin des woords.”

Door de lockdown zal dit kort geding schriftelijk plaatsvinden.

Geen verharding

Toewijzing van de eis houdt in dat er een moratorium komt. Pas op de plaats. Een periode van bezinning. Dat is precies wat nu nodig is. Zo kan bovendien worden voorkomen dat de sfeer gaat verharden.

De afgelopen week hebben er immers enkele branden in zendmasten plaatsgevonden. Tot nu toe is niet duidelijk wat de oorzaak ervan is. Het kan om brandstichting gaan. De daders zouden dan tegenstanders van 5G kunnen zijn. Maar evengoed zouden het in dat geval provocateurs kunnen zijn, die de beweging tegen 5G in een kwaad daglicht willen stellen.

Het is ook denkbaar dat de branden een gevolg zijn van de testen die de telecomproviders op dit moment uitvoeren bij het ‘upgraden’ van hun mobiele netwerken (*). Het kan zelfs om een combinatie van zulke oorzaken gaan.

Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

 Thoughtcrime

Wel is al duidelijk dat de regering – bij monde van minister Grapperhaus – zonder de uitkomst van zo’n onderzoek af te wachten – in de richting van ‘complotdenkers’ wijst. Vooral de gedachte dat er een link kan zijn tussen 5G en corona-achtige ziekteverschijnselen ligt daarbij onder overheidsvuur.

We zien hier een voorbeeld van een overheid die niet luistert. Ook als er maar een heel klein beetje waarheid zit in die 5G-corona-connectie, dan wil je daar als overheid alles van weten, zou je denken. Tenminste, als je doelstelling is om de bevolking te beschermen.

Maar zulk onderzoek blijft achterwege. In plaats daarvan wordt de 5G-corona hypothese nu gecriminaliseerd.

 » Lees verder

Kort geding aangemerkt als zeer urgent en gaat door, maar dan schriftelijk – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

kort-geding-aangemerkt-als-zeer-urgent-en-gaat-door,-maar-dan-schriftelijk-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

31-03-20 03:35:00,

Het kort geding tegen de uitrol van 5G – waarvan de zitting gepland staat voor 21 april a.s. – gaat door. De rechtbank heeft stichting Stop5G Nederland afgelopen vrijdag laten weten dat de zaak als zeer urgent is aangemerkt en dat er zal worden doorgeprocedeerd. Wel is de zitting – door de sluiting van de meeste rechtbanken in verband met de uitbraak van het coronavirus – afgelast en de procedure zal geheel schriftelijk worden gevoerd.

Voor Stop5G Nederland is het goed nieuws dat de procedure doorgaat en dat deze als zeer urgent is aangemerkt. De uitrol van 5G en de veiling van de frequenties gaan namelijk onverminderd door, ondanks het uitbreken van het coronavirus waardoor het gehele maatschappelijke leven plat is komen te liggen.

In andere landen, zoals Frankrijk, Portugal en Oostenrijk, zijn de veilingen van 5G-frequenties om die reden uitgesteld. Het zou mooi zijn als dat ook in Nederland gebeurt. Daarmee zouden de Nederlandse gemeenten meer tijd hebben om hun wensen kenbaar te maken in het onderzoek naar de bestuurlijke gevolgen voor gemeenten van de uitrol van 5G en te bezien wat het draagvlak onder inwoners is. Want op dit moment liggen veel bestuurlijke processen in gemeenten stil. Maar nu de uitrol van 5G in Nederland gewoon doorgaat zou een vertraging van de procedure absoluut niet wenselijk zijn. We kregen er de laatste weken ook veel vragen over of de zitting door zou gaan of niet.

Het is wel spijtig dat de zitting wordt afgelast. Er zal op deze manier minder aandacht voor zijn. Zeker vanuit de media die zich nu vooral focussen op het coronavirus. Een schriftelijke procedure biedt echter ook mogelijkheden en zal ons minder kunnen verrassen.

Hoe gaat de procedure nu verder? De omstandigheid dat een kort geding volledig schriftelijk gevoerd wordt is niet eerder voorgekomen dus alles is nu nieuw. Een pleitnota zal niet nodig zijn, maar in plaats daarvan zullen we nu een repliek, een tweede schriftelijk processtuk, van onze kant indienen. Alle processtukken – zowel van onze kant als van de kant van de overheid – zullen in ieder geval voor 21 april bij de rechtbank liggen.

Stichting Stop5GNL heeft al veel donaties mogen ontvangen en iedereen die ons tot nu toe heeft gesteund heel veel dank.

 » Lees verder

Kort geding tegen de staat over #5G –

kort-geding-tegen-de-staat-over-#5g-–

03-02-20 08:20:00,

123rf

De stichting Stop5GNL start een kort geding tegen de Staat om de uitrol van 5G te stoppen. De initiatiefnemers vinden dat de staat door 5G uit te rollen onrechtmatig handelt omdat het de burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G. Daarnaast lopen nog twee initiatieven tegen de uitrol van het nieuwe mobiele netwerk.

De sommatiebrief is door de stichting verstuurd op 18 december 2019. Hierop heeft het Ministerie gereageerd en een uitnodiging gedaan voor een gesprek. Dit komt binnenkort. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is dan verstuurt de stichting de dagvaarding naar de staat. Binnen 4 tot 6 weken zal de zitting daarna plaatsvinden.

Stop5gnl.nl

Met de uitrol van 5G die vanaf 2020 gepland staat zal het er echt om spannen, want door de uitrol van 5G en de verdichting van antennes zal de stralingsbelasting enorm toenemen. Voor 5G is een gigantische toename nodig van antennes met zo’n 5 tot 10 keer meer, en wel een antenne op elke 100 meter. De verwachting is dat de stralingsbelasting met een factor 10 tot 100 omhooggaat. De antennes zullen in de woonwijken komen en op huizen en gebouwen. Zij zullen veel hogere frequenties gebruiken, met grotere biologisch verstoringen.

website: www.stop5gnl.nl.

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de potentiële gezondheidsrisico’s van blootstelling aan 5G. De Gezondheidsraad bevestigt dit en geeft in een uitzending op RTLZ op 9 september jl. aan dat er veel zakelijke belangen liggen om 5G uit te rollen, zonder dat er goed is onderzocht wat de consequenties zullen zijn. Het onderzoek dat er ligt toont aan dat permanente schade kan optreden.

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen die onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die met een EMF Scientist Appeal waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan.

Andere acties: SAN

Op 26 januari is Stichting Stralingsarm Nederland (SAN) bij het Gerechtshof Arnhem een zogeheten Artikel 12 procedure gestart.

 » Lees verder

Kort geding: Naborgh dreigde ons met dwangsom van 500.000 euro

27-06-19 11:12:00,

Gisteren kregen FTM en de KRO-NCRV een kort geding voor de kiezen: een van de bedrijven die we op het spoor kwamen in ons gezamenlijke onderzoek naar zorgcowboys, het Rotterdamse Thuiszorg Naborgh, eiste dat we niet over hen zouden publiceren. Eigenares Shanna Naborgh wist in twee jaar tijd miljonair te worden met haar thuiszorgbedrijf.

Follow the Money en KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio mogen hun onderzoek naar thuiszorginstelling Naborgh publiceren. Dat besliste de rechtbank Rotterdam gisteren, nadat de zorginstelling een kort geding tegen hen had aangespannen. 

Ook mogen de KRO-NCRV en FTM de voornaam, achternaam en het portret van directeur Shana Naborgh in hun publicaties gebruiken en hoeven ze geen documenten die ze in de loop van hun onderzoek van bronnen hebben verkregen, aan Naborgh te overhandigen. Daarmee heeft de voorzieningenrechter alle vorderingen uit de dagvaarding afgewezen. Naborgh had bovendien forse dwangsommen van FTM en de KRO-NCRV geëist: liefst 50.000 euro per overtreding, tot een maximum van een half miljoen elk.

Volgens de rechter is er ‘voldoende steun in de feiten’ te vinden voor het ‘uitgangspunt’ van de publicaties. Als de journalistieke producties volgens Naborgh onrechtmatige uitingen bevatten, kan het bedrijf daar alleen achteraf stappen tegen ondernemen. Dat het artikel en de uitzendingen schadelijke gevolgen voor Naborgh kunnen hebben, doet daar niet aan af.

De publicaties die Naborgh probeerde te verhinderen, komen voort uit een grootschalig data-onderzoek naar extreem winstgevende zorgondernemingen dat Follow the Money en KRO-NCRV de afgelopen maanden samen hebben uitgevoerd. Naborgh was een van de organisaties die daaruit naar voren kwam. In zowel de uitzending van Pointer (gisteravond bij NPO2, om 21:20) als het gisteren gepubliceerde artikel van Follow the Money speelt deze zorginstelling een rol. Radioprogramma Reporter Radio komt aanstaande zondag met een uitzending.

De zitting opende met het verzoek van advocaat Schouten om de zitting achter gesloten deuren te houden, met het oog op Naborghs privacy

Gesloten deuren

Bij de rechtszaak, die gisterochtend plaatsvond, waren vier partijen betrokken. Thuiszorg Naborgh werd vertegenwoordigd door advocaat Peter Schouten. De gedaagden – KRO-NCRV, FTM en Anita Kharagjitsing (een voormalig cliënte van Naborgh) – hadden elk hun eigen advocaat. Kharagjitsing werd gedagvaard omdat zij als bron voor het onderzoek geïnterviewd is.

 » Lees verder