Kort geding tegen de Staat over de avondklok en alle andere maatregelen – Den Haag, 3 mei 2021 — Potkaars – praat met iedereen

30-04-21 03:37:00,

Potkaars - praat met iedereen

Potkaars PODcasts, praat met iedereen

Naamloos.png

Op 3 mei 2021 voeren Jeroen Pols, Willem Engel en Viruswaarheid een nieuw kort geding tegen de Staat, over de avondklok en de andere maatregelen. Ze eisen het buiten effect stellen van de wet die de maatregelen mogelijk maakt.

Ze stellen dat het gebruik van de bevoegdheid in de wet strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wpg en het EVRM. En dat Nederland met deze wet internationaalrechtelijke verplichtingen schendt.

‘Ja maar de avondklok is toch al afgeschaft?’ Volgens driekwart van mijn twitter volgers komt de avondklok binnen een paar maanden ook weer terug.

Potkaars is bij het kort geding aanwezig en heeft toestemming om en een audio/video registratie te maken.

sergeant-1 Mike de Graaf, Ministerie van Defensie, CC0, via Wikimedia Commons

Fragmenten uit de dagvaarding (bewerkt):

Nederland staat sinds half maart 2020 in het teken van het overheidsbeleid ter bestrijding van het SARS-CoV-2-virus. De bevolking ondergaat ingrijpende maatregelen die regelmatig op- en afgeschaald worden. Het beleid vormt een niet eerder vertoonde schending van grondrechten met een enorme maatschappelijke, sociale en economische schade tot gevolg. Na de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 die de vrijheidsbeperkingen vastlegt volgde de minister-president op 23 januari 2021 met een nachtelijk uitgaansverbod voor de Nederlandse bevolking.

De huidige inperking van fundamentele vrijheden wordt uitsluitend geëvenaard door de situatie ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Nederland leeft feitelijk in een situatie die vroeger ‘staat van beleg’ genoemd werd. Dit terwijl er geen sprake is van een noodsituatie in Nederland. Het instellen van de avondklok was en is onrechtmatig. Eisers geven eerst een overzicht van de relevante feiten en de epidemiologische situatie. Daarna wordt aangetoond dat het gebruik van deze bevoegdheid strijdig is met de Internationale Gezondheidsregeling (IGR), de Wpg en het EVRM. Elke basis en rechtvaardiging voor deze maatregel ontbreekt. Nederland schendt op ongekende wijze internationaalrechtelijke verplichtingen.

 De regering rechtvaardigt deze maatregelen met het vooruitzicht van een mogelijke overbelasting van de zorg als gevolg van het virus SARS-Cov-2. De maatregelen veroorzaken een enorme schade op economisch, maatschappelijk en sociaal gebied. Naar verwachting zal een substantieel deel van de Nederlandse middenstand, horeca en bedrijven deze maatregelen niet overleven. Honderdduizenden mensen verliezen hun baan en het levensgeluk van miljoenen mensen staat zwaar onder druk.

 » Lees verder

Kort geding om mondkapjesplicht op scholen!

18-12-20 02:07:00,

Met toestemming overgenomen van Ademvrij.nu: Het gaat gebeuren. De stichting Ik Wil Gewoon Naar School spant een kort geding aan tegen de staat om de mondkapjesplicht op middelbare scholen ongedaan te maken. Ouders en andere belanghebbenden kunnen zich aansluiten.

Het is voor het eerst dat een rechtszaak tegen de staat gaat worden gevoerd vanwege de mondkapjesplicht, die per 1 december is ingegaan. De zaak wordt aangespannen door CKH Advocaten te Alkmaar namens twee ouderechtparen uit Purmerend en Almere en dient waarschijnlijk nog vóór de Kerst bij de rechtbank in Haarlem.

Heb je een kind op school – dat kan ook een neefje of nichtje of kleinkind zijn – of een ander belang – bijvoorbeeld omdat je als pedagoog vindt dat mondkapjes schadelijk zijn voor kinderen – dan kun je je aansluiten bij de stichting en meedoen met de rechtszaak. Je kunt de zaak ook steunen middels de crowdfunding actie die de ouders zijn gestart. Het is een kostbaar eigen initiatief, dus bijdragen zijn welkom.

Op de Facebook-pagina van de stichting kun je ook terecht met je persoonlijke ervaringen. Met name scholieren zelf worden uitgenodigd om van zich te laten horen. Ademvrij kent de initiatiefnemers overigens goed en steunt deze actie van harte.

Angst en wantrouwen

De ouders die deze zaak voeren, zijn eerst begonnen met een rechtszaak tegen de school van een van hun kinderen, in Purmerend. De school ging echter op het laatste moment overstag en besloot om de kinderen ook zonder mondkapje weer toe te laten. Dit is overigens niet het enige geval dat ons bekend is. Een vrije school in Nijmegen heeft inmiddels ook een kind toegelaten zonder mondkapje na protest van een van de ouders. Ongetwijfeld zal dat op meer scholen gebeuren.

Maar de ouders besloten het hier niet bij te laten. Vanwege het belang van alle schoolgaande kinderen in Nederland, hebben zij de zaak omgegooid en gericht op de Nederlandse staat, om de mondkapjesplicht op alle scholen ongedaan te maken. Zij doen dit omdat ze bezorgd zijn over het effect dat de mondkapjesplicht heeft op onze jeugd – en op onze maatschappij in het algemeen.

Op hun Facebook-pagina schrijven zij dat het dragen van mondkapjes leidt tot gevoelens van angst en wantrouwen.

 » Lees verder

Kort geding tegen staat om mondkapjesplicht op scholen!

10-12-20 08:22:00,

Het gaat gebeuren. De stichting Ik Wil Gewoon Naar School spant een kort geding aan tegen de staat om de mondkapjesplicht op middelbare scholen ongedaan te maken. Ouders en andere belanghebbenden kunnen zich aansluiten.

Het is voor het eerst dat een rechtszaak tegen de staat gaat worden gevoerd vanwege de mondkapjesplicht, die per 1 december is ingegaan. De zaak wordt aangespannen door CKH Advocaten te Alkmaar namens twee ouderechtparen uit Purmerend en Almere en dient waarschijnlijk nog vóór de Kerst bij de rechtbank in Haarlem.

Heb je een kind op school – dat kan ook een neefje of nichtje of kleinkind zijn – of een ander belang – bijvoorbeeld omdat je als pedagoog vindt dat mondkapjes schadelijk zijn voor kinderen – dan kun je je aansluiten bij de stichting en meedoen met de rechtszaak. Je kunt de zaak ook steunen middels deze crowdfundingactie die de ouders zijn gestart. Het is een kostbaar eigen initiatief, dus bijdragen zijn welkom.

Op de Facebookpagina van de stichting kun je ook terecht met je persoonlijke ervaringen. Met name scholieren zelf worden uitgenodigd om van zich te laten horen. Ademvrij kent de initiatiefnemers overigens goed en steunt deze actie van harte.

Angst en wantrouwen

De ouders die deze zaak voeren, zijn eerst begonnen met een rechtszaak tegen de school van een van hun kinderen, in Purmerend. De school ging echter op het laatste moment overstag en besloot om de kinderen ook zonder mondkapje weer toe te laten. Dit is overigens niet het enige geval dat ons bekend is. Een vrije school in Nijmegen heeft inmiddels ook een kind toegelaten zonder mondkapje na protest van een van de ouders. Ongetwijfeld zal dat op meer scholen gebeuren.

Maar de ouders besloten het hier niet bij te laten. Vanwege het belang van alle schoolgaande kinderen in Nederland, hebben zij de zaak omgegooid en gericht op de Nederlandse staat, om de mondkapjesplicht op alle scholen ongedaan te maken. Zij doen dit omdat ze bezorgd zijn over het effect dat de mondkapjesplicht heeft op onze jeugd – en op onze maatschappij in het algemeen.

Op hun Facebookpagina schrijven zij dat het dragen van mondkapjes leidt tot gevoelens van angst en wantrouwen. De ongedwongen omgang tussen leerlingen onderling en leraren met de leerlingen wordt er door verstoord.

 » Lees verder

KORT GEDING: Coronatest niet geschikt voor diagnose – Jeroen Pols, Viruswaarheid — Potkaars – praat met iedereen

24-11-20 03:36:00,

via deze stream kan je de rechtszaak in Den Haag vanaf 11 uur live volgen.

kijk dit interview terug:

In de rechtbank Den Haag dient op 25 november 2020 een kort geding van Viruswaarheid, Jeroen Pols en Willem Engel tegen DE OPENBARE RECHTSPERSOON DE STAAT DER NEDERLANDEN, in het bijzonder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inzet: kan de PCR test nu wel of niet gebruikt worden om een diagnose van covid19 te stellen?

Potkaars zendt deze rechtszaak live uit woensdag 25 november 11.00 uur via https://youtu.be/Pctj_E_FtrI

Jurist Jeroen Pols legt uit wat er mis is aan de PCR Corona test, wat er in de rechtbank op het spel staat en hoe de rechtszaak in Portugal over inzet van deze test ging ging.

links:

democratie, activisme

Rico Brouwer

24 November 2020

jeroen pols, covid19, corona, pcr, willem engel, viruswaanzin, viruswaarheid, den haag, rechtszaak, rico brouwer,

 » Lees verder

Kort geding horecaondernemers afgewezen – Horeca blijft DICHT – CSTV

20-10-20 05:07:00,

Vandaag vond er een kort geding tegen de staat plaats om de horeca weer open te krijgen.

Deze spoedzitting werd in Den Haag gehouden en is aangespannen door 68 diverse horeca ondernemers.

De advocaat van de horeca ondernemers geeft aan dat ze nu al technisch failliet zijn.

Zo’n 50%. Dat komt neer opzo´n 30.000 bedrijven gedwongen moeten stoppen met de bedrijfsactiviteiten en failliet worden verklaard.

Ook geeft de advocaat aan dat restaurants niet eens een vergunning krijgen als er juist word geventileerd door afzuiging en hiermee al aan de maatregel voldoen.

De advocaat van de horecaondernemers geeft aan dat de gedwongen sluitingen disproportioneel zijn, en daarmee in beginsel niet evenredig.

Ook geeft de advocaat aan dat nu men thuis of op straat ongecontroleerd vertier gaat zoeken.

VERWEER

De landsadvocaat vertelt dat de coalitie, onder leiding van minister president Rutte, wil voorkomen dat er meerdere contactmomenten en groepsvormingen zijn.

Ook spreekt hij uit dat er nog 4 weken sluiting bij zullen komen en pas over 1 maand wordt gekeken naar financiële compensaties. Uit de mond van de landsadvocaat vallen de woorden “10.000 besmettingen en besmettelijkheid”.

Alsof in een supermarkt of in een tankstation deze contactmomenten niet voorkomen.

Alleen door dit gegeven alleen al is de evenredigheid van de sluitingen niet goed te praten.

Boven het hoofd wordt gehouden dat de reguliere zorg zou moeten stoppen en de IC capaciteit ontoereikend is.

Minister van Zorg de Jonge heeft willens en wetens dit na 7 maanden gewoon verzaakt te regelen.

De noodzaak is hoog voor de ondernemers, banken bellen op om te vertellen dat de uitstel van de hypotheek is afgelopen en dat er weer betaald moet worden.

Maar ook leveranciers en loonkosten en diverse belastingen lopen gewoon door. “Hou vol” en “We moeten het samen doen” komt aan als een klap in het gezicht.

Zoveel mensen zonder inkomen komen in levensbedreigende situaties terecht.

UITSPRAAK

Om 16:24 ontvangen wij het bericht met de uitspraak.

De voorzieningenrechter heeft de vordering afgewezen. Dit houdt in dat de horecabedrijven hun deuren dicht moeten houden met schulden en huisuitzettingen als gevolg.

 » Lees verder