Projectleider van een gemeente reageert op implementatie van 5G – Gentechvrij

projectleider-van-een-gemeente-reageert-op-implementatie-van-5g-–-gentechvrij

11-04-20 12:46:00,

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode
Reactie

Naam
gemeente west maas en waal (projectleider openbare ruimte c s.)

Plaats
beneden-leeuwen

Datum
27 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zolang er geen duidelijke richtlijnen zijn over het multigebruik van lichtmasten als drager voor verlichting, 5G en overige “smart things” is het onrechtmatig dwang op te leggen om mee te werken het monteren van installaties die geen verlichting zijn.
Bij installatie van 5G op lichtmasten dient vooraf bekend zijn wat de technische mogelijkheden zijn om 5G van een stroomvoorziening te voorzien zonder in conflict te komen met de geldende richtlijnen en normen inzake elektriciteit in de lichtmast. Immers de ruimte in de lichtmast voor aansluitingen en beveiligingen zijn beperkt. Het opleggen van dwang om 5G op lichtmasten te plaatsen mag nooit in strijd zijn met de geldende normen inzake elektriciteit.
Tevens dient de eigenaar van de lichtmast de mogelijkheid hebben om alle kosten voor het plaatsen en onderhouden van de lichtmast als multidrager voor verlichting, 5G en overige “smart things” minimaal te delen met de aanbieders van verlichting, 5G en overige “smart things”.
De eigenaar van de lichtmasten kan eisen stellen aan de vormgeving van de installaties van verlichting, 5G en overige “smart things” en kan dwingende eisen opstellen om verlichting, 5G en overige “smart things” te integreren in één object, bijvoorbeeld een armatuur. Bron: Internetconsultatie. Meer over 5G zie onze site.

 » Lees verder

Gemeente Bergen en een motie tegen de uitrol van 5G

gemeente-bergen-en-een-motie-tegen-de-uitrol-van-5g

02-02-20 08:40:00,

Bericht doorgestuurd naar de gemeente waar ik woon.

Bergen

Bergen is een gemeente en een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de dorpen en buurtschappen: Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Groet, Hargen, Rinnegom, Schoorldam, Schoorl en Wimmenum.

De gemeente Bergen telt 29.974 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,85 kilometer2 (waarvan 22,70 km² water). De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio Kennemerland. Sinds 2008 is Hetty Hafkamp burgemeester van de gemeente Bergen. De gemeenteraad bestaat uit de samenstelling van:

GroenLinks- 3 zetels;

VVD- met 3 zetels;

KIES lokaal- 5 zetels;

Gemeentebelangen (BES)- 3 zetels;

CDA- 2 zetels;

D66- 2 zetels;

PvdA- 1 zetel;

Behoorlijk Bestuur Bergen NH- 1 zetel

De gemeenteraad van de gemeente Bergen dient op 12 december 2019 een motie in over het onderwerp 5G

De motie is 12 december 2019 in een vergadering als agendapunt: vreemd aan de orde van de vergadering ingediend (een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd). Een motie is niet bindend en wijzigt het voorliggende besluit niet, maar heeft wel een politieke betekenis. Behandeld in de vergadering zijn de punten dat:

-de Rijksoverheid voornemens is de Telecomwet uit 1998 aan te passen ten behoeve van het uitrollen van het zogenoemde 5G-netwerk:

-in het wetsvoorstel staat dat overheidsinstanties verplicht worden “in te stemmen met redelijke verzoeken” van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en

diensten en daarmee ingrijpt op de autonomie van de gemeente;

-de uitrol van 5G (met 98% dekkingsgraad), nog meer dan 3G en 4G, gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners;

-er naast de beloofde voordelen veel zorgen bestaan over gezondheidsrisico’s en privacy ten aanzien van de individuele inwoner die geen keuze mogelijkheden meer hebben;

-er een brief van het presidium van de Tweede Kamer op 31 oktober 2019 aan haar leden is gestuurd waarbij gemeld wordt dat er een adviesaanvraag is gedaan richting de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico ’s in relatie tot 5G;

 » Lees verder

Gemeente schuift verantwoordelijkheid weg; burgers regelen dan maar zelf voorlichting – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

gemeente-schuift-verantwoordelijkheid-weg;-burgers-regelen-dan-maar-zelf-voorlichting-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

28-10-19 08:47:00,

De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel is hard aan het werk om in hun gemeente te zorgen voor meer bewustwording rondom de effecten van straling op onze gezondheid en de risico’s van 5G.

Op 8 oktober werd de door de werkgroep ingezonden brief aan de gemeente behandeld door de commissie burgerzaken. Helaas bleek ook hier weer dat de gemeente niet zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de gezondheid van haar burgers, ‘dat moet landelijk maar opgelost gaan worden’. En ook een aangeboden informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad werd afgewezen. Dat klinkt dan toch vooral als het ontlopen en wegschuiven van verantwoordelijkheid.

Fotograaf: Wil Feijen

Als de gemeente geen voorlichting wil geven, dan regelen de burgers het maar zelf. Op 20 september organiseerde de werkgroep StralingsBewust Son en Breugel al een druk bezochte lezing (zie foto) over het onderwerp Straling & Gezondheid. En op vrijdag 8 november a.s. volgt er een nieuwe lezing, waarin een meetspecialist tips en adviezen komt geven over hoe je zelf kunt zorgen voor een veilige en stralingsarme woon- en werkomgeving. Maar eerst een verslag van Ineke van Uden voor de De Mooi Son en Breugelkrant over de lezing van 20 september en de commissievergadering in Son en Breugel:

Uitrol 5G: als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is

De eerste 5G verbinding is een feit. Voorstanders zijn blij, tegenstanders maken zich ernstige zorgen over vooral de gezondheid. Als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is. Onderzoekers die de meest ernstige kwalen noemen als gevolg van de uitrol van 5G en onderzoekers die beweren dat er niets aan de hand is.

In Son en Breugel is een werkgroep ‘StralingsBewust Son en Breugel’. Op 20 september was er in De Boerderij een lezing over wat straling met jou doet en welke maatregelen je zelf kunt nemen om elektromagnetische straling te beperken. De zaal zat helemaal vol. Veel mensen die zelf heel gevoelig zijn voor straling waren aanwezig.

In de pauze vertelde een aanwezige dat ze binnenkort gaat verhuizen. Ze gaat, letterlijk en figuurlijk, wonen in een hutje op de hei. Het begon bij haar toen een buurman zonnepanelen op het dak had gelegd.

 » Lees verder

Gemeente Maastricht stuurt bezwaren #5G naar Wiebes, inwoners gezondheidsklachten – De Lange Mars Plus

gemeente-maastricht-stuurt-bezwaren-#5g-naar-wiebes,-inwoners-gezondheidsklachten-–-de-lange-mars-plus

10-09-19 01:18:00,

123rf

De eerste gemeente van ons land dat te maken heeft met de invoering van 5G heeft ernstige bezwaren geuit bij Wiebes. Daarnaast gebeuren er zaken op het grondgebied van de gemeente die ‘s nachts uitgevoerd worden en waarvan de gemeente evenmin op de hoogte is. In Maastricht laat de telecom industrie zien op welke geheimzinnige manier zij het vijfde generatie mobiel netwerk uitrollen.

Maastricht is de eerste stad in ons land met een 5G-verbinding, meldt Vodafone trots. Een groep ongeruste Maastrichtenaren is in actie gekomen om de bevolking en de gemeenteraad te waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van 5G. Daarnaast hebben zij de wethouder een plan geboden dat in ieders voordeel kan uitpakken.Samen met netwerkpartner Ericsson heeft Vodafone het eerste 5G-basisstation in de lucht gebracht, dit  gebruikt de 3,5 GHz band. “Dit basisstation in Maastricht staat buiten, werkt ‘live’ en maakt gebruik van de 3,5 GHz testfrequentie. Met een 5G-toestel in de buurt van dit basisstation, kunnen we nu data over een 5G-verbinding in het netwerk versturen”, aldus Sauder, directeur mobiel netwerk van VodafoneZiggo.

De groep ‘Maastricht Stralingsinfo‘ heeft op woensdag 21 augustus een informatieavond georganiseerd met de gemeente om inwoners van Maastricht te informeren over de gezondheidsrisico’s van 5G. Ook is er voorafgaand aan de avond een protestactie geweest in de stad.

Bezwaren van Maastricht

Het voornaamste bezwaar van de gemeente is dat zij buiten spel staat bij het zogenaamde uitrollen van het 5G netwerk. Ook dat zij zullen moeten accepteren dat telecom bedrijven openbare gebouwen, maar ook lantaarnpalen en verkeerslichten uitrusten met ‘small cells’ die het signaal ontvangen en doorgeven.

Maastricht vindt eveneens dat vooraf moet vaststaan dat 5G en Small Cell Antennes geen gevaar zijn voor de volksgezondheid.

De gemeente schrijft ook dat het zich hullen in stilzwijgen door het Ministerie van Economische Zaken en het telecom bedrijf de Maastrichtenaren nogal onrustig maakt. Ook de gemeente zelf, die tot 12 november als testlocatie is aangewezen is onvoldoende geinformeerd over wat er te gebeuren staat. “Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling en het gebrek aan sturingsmogelijkheden van de gemeente”,

 » Lees verder

Eerste gemeente ter wereld weigert voorlopig 5G – De Lange Mars Plus

eerste-gemeente-ter-wereld-weigert-voorlopig-5g-8211-de-lange-mars-plus

20-02-19 03:47:00,

Banksy

De burgemeester van Blue Mountains Mark Greenhill zal de minister van communicatie een brief schrijven om te vragen of de gezondheid van het milieu op verantwoorde wijze is onderzocht in verband met de uitrol van 5G. Telecommaatschappij Telstra is van plan de uitrol van 5G al ergens in 2019 uit te voeren.  De inwoners maken zich zorgen over de invoering van 5G vanwege het gebrek aan onderzoek van de technologie, over de consequenties voor de gezondheid van mens en dier door de radio straling afkomstig van masten en antennes. Zij zijn een campagne gestart tegen de invoering van 5G.

De bewoners zeggen over 5G dat het een dichter netwerk van mobiele masten nodig heeft dan de vorige generaties (van 1 tot en met het huidige 4G), waardoor ieder veel meer zal worden blootgesteld aan de straling van het mobiele netwerk. Want het 5e generatie mobiele netwerk heeft een mobiele zender/ontvanger nodig op iedere straathoek.

Het huidige gebruikte 4e generatie mobiele netwerk zit aan zijn limiet, doordat steeds meer gebruikers online komen en ook nog eens meer en snellere data voor hun smartphones willen. Daarom gaat 5G gebruik maken van nieuwe frequenties (van 30 – 300 Ghz). Dit gebied is niet eerder gebruikt, dit openen betekent meer ruimte (bandbreedte) voor iedereen. Dit is te danken aan de zogenaamde millimeter golven (MMW), deze kunnen echter niet door muren en worden geabsorbeerd door planten en regen. Vandaar dat de techniek van zogenaamde Small Cell netwerken wordt benut. Dat betekent dat je duizenden kleine doorgeefstations (basestations) nodig hebt om het signaal door te geven. Deze stations staan allemaal heel dicht bij elkaar zodat obstakels gemakkelijk kunnen worden gepasseerd. (Meer info)

In de Blue Mountains van Australië liggen onder andere KatoombaBlackheathMount Victoria, en Springwood. Het is een gebied in North South Wales van 140.000 hectare met 26 dorpsgemeenschappen telt circa 78.000 inwoners.

De inwoners stellen:

“Ondanks wijdverbreide ontkenning is het bewijs dat radiogolf straling(RF) gevaarlijk is voor het leven overweldigend. Het verzamelde klinische bewijs van zieke en gewonde mensen,

 » Lees verder

Armlastige gemeente maakt zorgondernemers rijk

Armlastige gemeente maakt zorgondernemers rijk

12-10-18 10:42:00,

Zorgwethouder Eugène van Mierlo spreekt schande van de extreem hoge winsten in de Almelose thuiszorg. Toch legt hij op geld beluste ondernemers geen strobreed in de weg. Sterker nog, hij weet ze zelfs niet te signaleren. FTM deed wederom een opmerkelijke ontdekking in zijn gemeente.

Dit stuk in 1 minuut

  • Het Almelose thuiszorgbedrijf Anahid behaalde over boekjaar 2017 een winst van 66,8 procent. Raadsleden uit de Twenste gemeente waren verbijsterd en vroegen om opheldering; zorgwethouder Eugene van Mierlo sprak schande van de hoge winst.
  • De zaak Anahid staat niet op zichzelf: FTM kwam nog een thuiszorgbedrijf uit Almelo op het spoor met een opmerkelijk hoge winst. Dit bedrijf, Take Care geheten, rapporteerde over 2017 een resultaat van 714.049 euro op een omzet van 1.266.573 euro. Na aftrek van de vennootschapsbelasting bleef er van die winst nog 541.873 euro over. In 2016 was de winst nog hoger.
  • Toch legt Van Mierlo gehaaide ondernemers geen strobreed in de weg: er blijkt geen controle te zijn. Tot nu toe zijn de winsten bij Take Care onder de radar gebleven.
  • De situatie in Almelo is opvallend, maar niet uniek. Veel gemeenten hebben het moeilijk met hun rol als toezichthouder. Lokale overheden krijgen steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven door de decentralisatie van zorgtaken.
  • Met name kleinere gemeenten staan voor een lastige opgave: investeren in een controleapparaat staat meestal niet hoog op hun prioriteitenlijstje, met als gevolg dat gemeenschapsgeld makkelijk in de zakken van gehaaide ondernemers vloeit.


Lees verder

Eugène van Mierlo (CDA) werkte ruim achttien jaar bij de brandweer. In zijn vrije uren was hij lid van de Almelose gemeenteraad. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd hij gevraagd om wethouder te worden; daarop besloot Van Mierlo zijn brandweerslang aan de wilgen te hangen. Sinds juni van dit jaar is hij als wethouder verantwoordelijk voor de dossiers Zorg, Wmo en Duurzaamheid.

Dat is geen geringe opgave, want het water staat Almelo aan de lippen. Jaarlijks krijgt de stad 62 miljoen euro van het Rijk om alle taken in het sociaal domein — zoals uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) — te organiseren. Maar dat bedrag is niet toereikend: structureel moet de Twentse gemeente 6,9 miljoen euro bijpassen.

 » Lees verder

Gemeente Amsterdam houdt 4 miljard meer over – De Lange Mars Plus

Gemeente Amsterdam houdt 4 miljard meer over – De Lange Mars Plus

22-06-18 10:53:00,

De Gouden Eeuw is terug in Amsterdam, de stad houdt dit echter angstvallig verborgen. De afgelopen jaren heeft de hoofdstad 4 miljard meer overgehouden dan zij in hun jaarstukken laten zien. Accountant Verhoef komt tot deze conclusie nadat de gemeente Amsterdam opnieuw met een misleidende jaarrekening naar buiten is gekomen.

Verhoef schrijft in zijn persbericht dat de gemeente Amsterdam in de jaarrekening van 2017 een voordelig saldo van 91 miljoen euro laat zien, terwijl in werkelijkheid er een overschot van 120 miljoen is.

Hij zegt verder:”Ook de jaarrekeningen van voorgaande jaren waren misleidend. Het gemeentebestuur presenteerde in de jaarrekeningen over de periode 1998-2017 een voordelig saldo van 1.345 miljoen euro. Onderzoek van de jaarrekeningen zelf leert dat in werkelijkheid de gemeente in deze periode een voordelig saldo had van 5.346 miljoen euro. Boekhoudfraude dus van 4.001 miljoen (4 miljard!) euro.”

Verhoef schrijft op zijn website dat het de Amsterdamse gemeenteraad totaal niet interesseert dat de jaarrekening niet klopt.

“Het kwam alleen met de domme opmerking dat een of andere accountant bij de jaarrekeningen goedkeurende accountantsverklaringen heeft gegeven.  Blijkbaar hebben ze daar in Amsterdam nog nooit gehoord van al die andere boekhoudfraudes (WorldCom, Enron, Ahold, etc.) waar ook allemaal goedkeurende accountantsverklaringen bij stonden.“

Drs. L.W. Verhoef doet al jarenlang onderzoek naar de kwaliteit van jaarrekeningen en begrotingen van gemeenten en provincies. Het NIVRA, de Raad van Tucht van Accountants, Rekenkamer Amsterdam en Rekenkamer Rotterdam bevestigen de uitkomsten van zijn onderzoek.

Als ondernemers, ondernemingen of belastingplichtigen op dezelfde manier als de gemeente hun jaarrekening zouden indienen, zouden ze worden vervolgd voor fraude. Iedereen met een beetje verstand van boekhouden kan in een oogopslag zien dat de jaarrekening van gemeentes en provincies, jaar na jaar fout is en daardoor een vertekening van de financiële situatie geeft.

Het verschil tussen begin en eindvermogen op de balans heet het resultaat (voor de overheid is dit een overschot of een tekort). Bijvoorbeeld in de jaarrekening van Amsterdam over 2017 is het overschot geen 91 miljoen maar 120 miljoen.

Eigen vermogen per 31.12.2017 € 8.174 miljoen
Eigen vermogen per 31.12.2016 € 8.054 miljoen
Dus toename van het eigen vermogen in 2017 is € 120 miljoen.

 » Lees verder

Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag –

Iedere gemeente kan basisinkomen invoeren zonder Den Haag –

12-12-17 10:21:00,

Fotografie Rob Vellekoop

Gemeentes hoeven niet langer aan de leiband van de landelijke overheid te lopen bij het invoeren van het basisinkomen (BI). Dankzij de introductie van een eigen lokale munt kan de gemeente een meer onafhankelijk financieel beleid gaan voeren. Daar kan ook de instelling van een basisinkomen bij horen in plaats van de alom gehate en denigrerende bijstandsuitkering.

Op dit moment heeft Den Haag aan enkele gemeenten toestemming gegeven te experimenteren met het basisinkomen. Ieder weet dat dit slechts een doekje voor het bloeden is. Deze experimenten benaderen niet de praktijk van een echte invoering van het BI, omdat het altijd op kleine schaal gebeurt voor een beperkte periode. Bij de invoering van een soort basisinkomen, zoals in 1948 met de AOW, is ook nooit vooraf geëxperimenteerd. En achteraf is dit toch de meest succesvolle financiële ondersteuning van de bevolking ooit geweest.

Vier jaar geleden deed ik mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht, wij introduceerden het basisinkomen als oplossing tegen armoede en miserie in de gemeente. Ons verhaal was goed doortimmerd maar ging mank op het stuk van de financiering van het basisinkomen, want daarover kon toch alleen de landelijke overheid beslissen?

In de tussentijd zijn er allerlei ontwikkelingen die neigen naar meer autonomie van de gemeenten. Denk aan de zorg en het uitvoeren van de Participatiewet. De landelijke overheid heeft veel taken gedelegeerd aan de gemeente, vandaar dat het helemaal niet zo vreemd is voor een gemeente om een zelfstandiger financieel beleid te gaan voeren.

Lokale munt

Om te beginnen zou een gemeente een lokale munt naast de euro kunnen uitgeven en ondersteunen. Software systemen zijn er al voor, dus hiervoor hoeven geen extra investeringen te worden gedaan. Op deze manier zou de lokale middenstand meer omzet kunnen krijgen en als de gemeente meedoet aan deze geldstroom (bijvoorbeeld door het ontvangen van gemeentelijke belastingen in lokale munt) krijgt de munt ook het nodige vertrouwen.

Met de lokale munt creëert de gemeente een extra geldstroom die uitsluitend lokaal kan worden besteed. De lokale munt wordt immers alleen in de plaats geaccepteerd en blijft zo plaatselijk circuleren.

Als iemand lokaal geld spendeert in een lokale winkel,

 » Lees verder