Gemeente Bergen roept Tweede Kamer op besluitvorming Telecomwet inzake 5G uit te stellen – StralingsBewust.info

gemeente-bergen-roept-tweede-kamer-op-besluitvorming-telecomwet-inzake-5g-uit-te-stellen-–-stralingsbewust.info

23-11-20 11:36:00,

Gemeente Bergen neemt de zorgen van haar inwoners over de uitrol van het 5G-netwerk heel serieus. Dit liet zij in december 2019 al blijken via een unaniem aangenomen motie en via een brief aan de Tweede Kamer en alle gemeenten in Nederland.

Nu de wijziging van de Telecomwet aanstaande is, heeft de gemeenteraad op 29 oktober 2020 opnieuw een motie aangenomen en wordt er nogmaals een brief gestuurd naar de Tweede Kamer. Goed om te zien dat gemeente Bergen opkomt voor haar burgers en haar eigen autonomie. Een mooi voorbeeld voor andere gemeenten!

Binnenkort (waarschijnlijk in de eerste week van december) staat het wetsvoorstel voor de wijziging van de Telecomwet op de agenda van de Tweede Kamer. Dus dit is het moment om je lokale en landelijke contacten in de politiek aan te spreken, zodat het wetsvoorstel nog kan worden aangepast voordat het definitief wordt vastgesteld. In dit nieuwsbericht vind je meer informatie over beide aangenomen moties, de brieven aan de Tweede Kamer en de noodzaak tot zorgvuldigheid in de besluitvorming.

Eerdere motie inzake uitrol 5G-netwerk

Gemeente Bergen heeft op 12 december 2019 unaniem een motie aangenomen om de Tweede Kamer en de verantwoordelijk staatssecretaris te verzoeken de besluitvorming rond de uitrol van 5G te laten vergezellen van de nodige zorgvuldigheid en ruimte voor maatschappelijk debat. En daarnaast om het advies van de Gezondheidsraad te bespreken in de Tweede Kamer en om onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te doen naar de biologische effecten (en niet alleen de opwarmingseffecten) van straling op mensen, flora en fauna op de korte én lange termijn.

Vervolgens heeft het College van burgemeester en wethouders op 19 december 2019 een brief gestuurd (zie pagina 3 en 4) aan de voorzitter van de Tweede Kamer met een kopie naar de staatssecretaris, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en aan alle gemeenten in Nederland. Naast bovenstaande punten, heeft het college ook aangegeven dat het verplicht moeten “instemmen met redelijke verzoeken” van telecomaanbieders, ingrijpt op de autonomie van gemeenten.

Staatssecretaris Mona Keijzer heeft op 19 februari 2020 in reactie hierop een brief gestuurd met de inmiddels bekende standaardtekst dat er geen bewijzen zouden zijn van negatieve gezondheidseffecten van elektromagnetische straling binnen de gehanteerde blootstellingsnormen.

 » Lees verder

Gemeente Assen willigt als eerste het Wob-verzoek inzake de Shell papers in

02-11-20 04:57:00,

Vandaag heeft de gemeente Assen, als eerste van de zeventien aangeschreven Nederlandse bestuursorganen, het Wob-verzoek inzake de Shell papers ingewilligd. Dit tegen het uitdrukkelijke verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in.

81 weken na de indiening van Wob-verzoek inzake de Shell papers heeft de gemeente Assen vandaag al haar stukken met betrekking tot het olie- en gasbedrijf openbaar gemaakt. Het gaat in totaal om 16.799 pagina’s met correspondentie, beleidsstukken en onderzoeksrapporten over onder andere ‘sponsoring’, ‘bodemverontreiniging’, het ‘grote velden beleid’ (aardgas) en ‘schaderegelingen’. Assen heeft de druk weerstaan die drie weken geleden ontstond, toen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat probeerde de gemeente te bewegen het Wob-verzoek buiten behandeling te stellen.

Van de zeventien bestuursorganen die PAJ in april 2019 aanschreef met het verzoek tot openbaarmaking van documenten met betrekking tot Nederlands grootste multinational – met als doel het onderzoeken van de banden tussen de oliereus en de Nederlandse Staat – is Assen de eerste die over de brug komt. Dertien andere bestuursorganen wezen, onder regie van het ministerie van Economische Zaken, het Wob-verzoek december vorig jaar in zijn geheel af. De drie resterende bestuursorganen – de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe – gaven wel gehoor aan het verzoek om openbaarmaking, maar zijn nog altijd bezig met het verwerken ervan.

De gemeente Assen was drie weken geleden al klaar om de documenten te publiceren. Maar tijdens de zogeheten ‘zienswijzeprocedure’ – waarbij de organen of personen die bij een specifiek Wob-verzoek betrokken zijn, de mogelijkheid krijgen in bezwaar gaan tegen publicatie – verzocht het ministerie van Economische Zaken de gemeente het verzoek in zijn geheel buiten behandeling te stellen. De gemeente Assen weigerde hierin mee te gaan. Het ministerie kreeg vervolgens twee weken de tijd voor mogelijke vervolgstappen, zoals een voorlopige voorziening. Dat terwijl we dit schrijven een bestand ter grootte van één gigabyte aan het downloaden is, geeft aan dat EZK daar geen gebruik van heeft gemaakt.

PAJ is opgelucht en zeer verheugd dat de gemeente Assen het recht op openbaarmaking serieus heeft genomen. Bas van Beek, die het verzoek namens PAJ indiende: ‘Dit is met recht een overwinning te noemen. Sinds het indienen van het verzoek is het een lang gevecht geweest om te zorgen dat het verzoek überhaupt in behandeling werd genomen.

 » Lees verder

Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen – StralingsBewust.info

gemeente-westerveld-staat-open-voor-pilot-stralingsarm-wonen-–-stralingsbewust.info

04-10-20 11:12:00,

Inwoners uit het dorp Zorgvlied (gemeente Westerveld) strijden al jarenlang tegen een zendmast die KPN wil plaatsen tussen Zorgvlied en Wateren. Door alle commotie staat het lokale antennebeleid nu ook op de agenda van de gemeenteraad.

Op 25 augustus vond er tijdens een politieke avond van gemeente Westerveld een debat plaats over het Initiatiefvoorstel Beleid Antennes en Zendmasten. Een onderdeel daarvan betrof de mogelijkheid tot stralingsarm bouwen en stralingsarme woongebieden.

Wij waren zeer verheugd om te zien dat zowel de gemeenteraadsleden als de wethouder open staan voor burgerinitiatieven die de mogelijkheden willen onderzoeken om een stralingsarm woongebied in Westerveld te creëren. In dit bericht een verslag van de strijd tegen de zendmast en van de politieke avond van gemeente Westerveld, waarbij ook twee insprekers hun verhaal deden.

Strijd tegen zendmast in Zorgvlied

In gemeente Westerveld is al sinds januari 2018 een strijd gaande tegen een 40 meter hoge zendmast die KPN vlakbij de dorpsentree van Zorgvlied wil plaatsen. Op het terras van eethuis/cafetaria Zorgvlied zou je er dan bijna onder zitten. Zo’n 75 inwoners kwamen hier tegen in opstand, waaronder ook een imker die de enorme zendmast pal tegenover zijn boerderij zou krijgen. Als de plaatsing van de zendmast op deze locatie doorgaat, dan vreest hij het ergste voor zijn bijen.

Nadat de gemeente en de rechtbank Noord-Nederland de ingediende bezwaren eerder al hadden afgewezen, deed de Raad van State in april 2020 hetzelfde. Momenteel loopt er nog een Herzieningsverzoek bij de Raad van State, wellicht dat dit de zendmast toch nog tegen kan houden.

Initiatiefvoorstel Beleid Antennes en Zendmasten

Door alle commotie is de gemeenteraad in Westerveld inmiddels flink betrokken bij het onderwerp. Diverse inwoners hebben de gemeenteraad geïnformeerd dat er veel valt aan te merken op de blootstellingsnormen die in Nederland worden gehanteerd en dat er ook in Westerveld diverse mensen zijn die (ernstige) gezondheids­klachten ervaren door straling. Het is ook een taak van de gemeente om de gezondheid van haar burgers te beschermen.

Zorgvlied is een van de weinige plekken waar geen zendmasten staan, waardoor een aantal mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling juist in deze regio zijn gaan wonen. In mei 2020 werd de gemeente via een notitie van een Utrechtse jurist nadrukkelijk opgeroepen om in deze regio geen extra zendmasten te plaatsen,

 » Lees verder

Projectleider van een gemeente reageert op implementatie van 5G – Gentechvrij

projectleider-van-een-gemeente-reageert-op-implementatie-van-5g-–-gentechvrij

11-04-20 12:46:00,

Wetsvoorstel implementatie Telecomcode
Reactie

Naam
gemeente west maas en waal (projectleider openbare ruimte c s.)

Plaats
beneden-leeuwen

Datum
27 augustus 2019

Vraag1

Artikel 113, derde lid van de Telecomcode verplicht lidstaten erop toe te zien dat eindgebruikers bij de beëindiging van hun contact de mogelijkheid hebben om de digitale televisie-apparatuur (set-top box) via een kosteloze en gemakkelijke procedure terug te geven, tenzij de aanbieder aantoont dat de digitale televisie-apparatuur volledig interoperabel is met de digitale televisiediensten van andere aanbieders, onder wie ook de aanbieder naar wie de eindgebruiker is overgestapt.

Vraag aan aanbieders:
De vraag is hoe dit in de praktijk is geregeld. Wordt dergelijke apparatuur (set-top box) door de eindgebruiker gekocht of gehuurd? Hoe is vervolgens de teruggave van deze apparatuur geregeld en zijn hieraan kosten verbonden?
Zolang er geen duidelijke richtlijnen zijn over het multigebruik van lichtmasten als drager voor verlichting, 5G en overige “smart things” is het onrechtmatig dwang op te leggen om mee te werken het monteren van installaties die geen verlichting zijn.
Bij installatie van 5G op lichtmasten dient vooraf bekend zijn wat de technische mogelijkheden zijn om 5G van een stroomvoorziening te voorzien zonder in conflict te komen met de geldende richtlijnen en normen inzake elektriciteit in de lichtmast. Immers de ruimte in de lichtmast voor aansluitingen en beveiligingen zijn beperkt. Het opleggen van dwang om 5G op lichtmasten te plaatsen mag nooit in strijd zijn met de geldende normen inzake elektriciteit.
Tevens dient de eigenaar van de lichtmast de mogelijkheid hebben om alle kosten voor het plaatsen en onderhouden van de lichtmast als multidrager voor verlichting, 5G en overige “smart things” minimaal te delen met de aanbieders van verlichting, 5G en overige “smart things”.
De eigenaar van de lichtmasten kan eisen stellen aan de vormgeving van de installaties van verlichting, 5G en overige “smart things” en kan dwingende eisen opstellen om verlichting, 5G en overige “smart things” te integreren in één object, bijvoorbeeld een armatuur. Bron: Internetconsultatie. Meer over 5G zie onze site.

 » Lees verder

Gemeente Bergen en een motie tegen de uitrol van 5G

gemeente-bergen-en-een-motie-tegen-de-uitrol-van-5g

02-02-20 08:40:00,

Bericht doorgestuurd naar de gemeente waar ik woon.

Bergen

Bergen is een gemeente en een dorp in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente bestaat uit de dorpen en buurtschappen: Aagtdorp, Bergen, Bergen aan Zee, Bregtdorp, Camperduin, Catrijp, Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef, Egmond aan Zee, Groet, Hargen, Rinnegom, Schoorldam, Schoorl en Wimmenum.

De gemeente Bergen telt 29.974 inwoners (1 januari 2019, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 119,85 kilometer2 (waarvan 22,70 km² water). De gemeente maakt deel uit van de samenwerkingsregio Kennemerland. Sinds 2008 is Hetty Hafkamp burgemeester van de gemeente Bergen. De gemeenteraad bestaat uit de samenstelling van:

GroenLinks- 3 zetels;

VVD- met 3 zetels;

KIES lokaal- 5 zetels;

Gemeentebelangen (BES)- 3 zetels;

CDA- 2 zetels;

D66- 2 zetels;

PvdA- 1 zetel;

Behoorlijk Bestuur Bergen NH- 1 zetel

De gemeenteraad van de gemeente Bergen dient op 12 december 2019 een motie in over het onderwerp 5G

De motie is 12 december 2019 in een vergadering als agendapunt: vreemd aan de orde van de vergadering ingediend (een actueel onderwerp dat niet is geagendeerd). Een motie is niet bindend en wijzigt het voorliggende besluit niet, maar heeft wel een politieke betekenis. Behandeld in de vergadering zijn de punten dat:

-de Rijksoverheid voornemens is de Telecomwet uit 1998 aan te passen ten behoeve van het uitrollen van het zogenoemde 5G-netwerk:

-in het wetsvoorstel staat dat overheidsinstanties verplicht worden “in te stemmen met redelijke verzoeken” van aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en

diensten en daarmee ingrijpt op de autonomie van de gemeente;

-de uitrol van 5G (met 98% dekkingsgraad), nog meer dan 3G en 4G, gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van onze inwoners;

-er naast de beloofde voordelen veel zorgen bestaan over gezondheidsrisico’s en privacy ten aanzien van de individuele inwoner die geen keuze mogelijkheden meer hebben;

-er een brief van het presidium van de Tweede Kamer op 31 oktober 2019 aan haar leden is gestuurd waarbij gemeld wordt dat er een adviesaanvraag is gedaan richting de Gezondheidsraad over mogelijke gezondheidsrisico ’s in relatie tot 5G;

 » Lees verder