103 Italiaanse gemeenten verenigen zich in Alliantie Stop 5G

103-italiaanse-gemeenten-verenigen-zich-in-alliantie-stop-5g

12-12-19 08:16:00,

Een hoopgevend bericht vandaag: meer dan honderd Italiaanse gemeenten zijn in actie gekomen tegen de invoering van 5G. Onder hen een paar grote, zoals Turijn, Bologna, Florence en Catania en een stadsdeel van Rome (Municipio Xll) met 165.000 inwoners.

De acties die deze Italiaanse gemeenten ondernemen verschillen. Sommigen roepen op tot een moratorium, anderen verklaren zich hoe dan ook tegen en weer anderen benadrukken het voorzorgsprincipe: eerst bewijzen dat het veilig is.

Tegenover deze 103 gemeenten staan er slechts 13 die de telco’s toestemming hebben gegeven voor ecperimenten met 5G.

Burgemeesters verbieden 5G

In 20 gemeenten heeft de burgemeester – in Italië de hoogste plaatselijke gezondheidsautoriteit – een verbod op de invoering van 5G uitgevaardigd.

De gemeenten die zich verzetten, hebben zich verenigd in de Alleanza Italiana Stop 5G. In slechts acht maanden tijd sloten zich honderd gemeenten bij deze alliantie aan.

Lees hier de bron van dit bericht: in het Italiaans en in het Engels.

Wereldwijde actiedag: 25 januari 2020

De Alliantie roept ook op tot deelname aan de wereldwijde protestdag tegen 5G op 25 januari 2020

Italiaanse gemeenten tegen 5 G

Italiaanse gemeenten tegen 5G

Gerelateerd

5G: een gevaarlijk biologisch experiment waar we niet om hebben gevraagd

Onthullende video: ‘5G-straatlantaarn met LED-lampen is elektronisch wapentuig’

Volg ons op Mastodon!

 » Lees verder

Voor gemeenten en provincies: Handleiding voor 5G beslissingen – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

voor-gemeenten-en-provincies:-handleiding-voor-5g-beslissingen-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

01-11-19 07:00:00,

U zult maar lokaal of regionaal politiek verantwoordelijk zijn in deze tijd waarin het debat over de uitrol van het 5G netwerk telkens weer oplaait. Enerzijds heeft u dan te maken met groeperingen en burgers die met klem wijzen op gezondheidsrisico’s van elektromagnetische velden (EMV), en anderzijds wordt u door overheids- en adviesorganen met klem gewezen op de afwezigheid van gezondheidsrisico’s van EMV. Probeer in dat spanningsveld maar eens een goede beslissing te nemen.

Daar bovenop komt het wetsvoorstel dat stelt dat gemeenten een “redelijk verzoek tot plaatsing van draadloze toegangspunten” (dat wil zeggen 5G antenne installaties) zullen moeten inwilligen.

Het goede nieuws is, het wetsvoorstel is nog maar een voorstel en zelfs als het wel een wet zou worden, blijft de vraag: Wat is een “redelijk verzoek”? Daarom is voor u een onafhankelijke en op feiten gebaseerde handleiding samengesteld die u helpt om tot een politiek en ethisch verantwoorde beslissing te komen.

De feiten op een rij:

 1. Nederland is conform art. 191 van het Verdrag van Europa verplicht om zich aan het voorzorgsprincipe te houden.[1] [2] Dit wordt bevestigd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bij monde van het Antennebureau.[3] Het Antennebureau stelt vervolgens dat het voorzorgsprincipe niet gehanteerd hoeft te worden bij het plaatsen van antenne-installaties omdat gezondheidsrisico’s onder de huidige blootstellingslimieten onwaarschijnlijk zouden zijn.
 1. De Gezondheidsraad heeft in 2008 het volgende gezegd over het voorzorgsprincipe[4]:
  a) Het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden wanneer er sprake is van een plausibel risico.
  b) Er is sprake van een plausibel risico “…als ten minste enkele erkende experts op het betreffende vakgebied zich zorgen maken over de dreiging.”
  Aangezien er inmiddels 252 erkende experts op het betreffende vakgebied hun zorgen hebben geuit over de ontoereikendheid van de huidige blootstellingslimieten[5], is er sprake van een plausibel risico en daarom moet het voorzorgsprincipe toegepast worden.
 1. De Gezondheidsraad heeft in 2016 het volgende gezegd over omgevingsbeleid met betrekking tot milieunormen: “…bijna alle gezondheidsschade treedt op onder de norm.”[6] Aangezien antenne installaties een onmiskenbare omgevingsfactor zijn, waarbij milieunormen gehanteerd worden, is het advies van de Gezondheidsraad ook van toepassing op blootstelling aan EMV en de ontoereikendheid van de normen.

 » Lees verder

20 gemeenten hebben problemen met uitrol van #5G – De Lange Mars Plus

20-gemeenten-hebben-problemen-met-uitrol-van-#5g-–-de-lange-mars-plus

03-10-19 07:40:00,

Bijdrage van Mazarine Hulskamp*

Inmiddels hebben 20 gemeentes grote zorgen geuit in brieven naar de overheid (kijk onder Bijlage 1 voor hun reacties) over de installatie van 5G op hun grondgebied. Via de gebruikelijke weg lijken de kansen verkeken om er iets tegen te doen. De collectieve aansprakelijkstelling is wel een serieuze optie waaraan iedereen kan meedoen.

Wat zijn een aantal van deze zorgen?

 • Feitelijk is er nog géén onderzoek gedaan naar langdurige blootstelling aan 5G  op mens, dier en plant, en al helemaal niet met de hoeveelheid zendmasten die zij willen gaan plaatsen.
 • De gemeente Amsterdam maakt zich o.a zorgen over de minimaal 10.000 extra zendmasten die in de stad gaan komen.
 • Gemeentes worden gedwongen en buitengesloten door de overheid. De gemeente Maastricht en haar burgers waren NIET op de hoogte gesteld, dat daar een 5G testlocatie zou komen.
 • Vanuit de ruimte, waar nu 1800 satellieten zijn, komen er 20.000 extra bij die 24 uur per etmaal 5G naar de aarde stralen.
 • Er is dan geen plek meer op aarde die stralingsvrij zal zijn en niemand weet nog wat voor gevolgen dit zal hebben. Wie zal hier verantwoordelijkheid voor dragen als het fout gaat?

Machtsverschuiving tussen gemeenten en Telecombedrijven?

Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten GEEN zeggenschap meer over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar zij willen antennes op te hangen. Gevolg, gemeenten kunnen niet voldoen aan de publieke taak, het borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Wat gebeurt er met onze privacy en vrijheid?

Met de uitrol van 5G komt ook de uitrol van The Internet of things. Dit gaat inhouden dat letterlijk alles wordt gechipt en aangesloten aan het Internet. Met letterlijk alles bedoel ik ook echt letterlijk alles, koelkasten, luiers, kleding, apparatuur in je huis, de watersproeier in je tuin, je fitmeter, auto’s, etc.

Deze microchips verzenden 24/7 gigantische hoeveelheden data van ons door, maar naar wie?

 » Lees verder

Alle gemeenten per brief geïnformeerd over kritiek van 20-tal gemeenten op wetsvoorstel verplichte medewerking uitrol 5G – Stralingsbewust Zuid-Kennemerland

alle-gemeenten-per-brief-geinformeerd-over-kritiek-van-20-tal-gemeenten-op-wetsvoorstel-verplichte-medewerking-uitrol-5g-–-stralingsbewust-zuid-kennemerland

26-09-19 01:45:00,

Een 20-tal gemeenten heeft kritisch gereageerd op het Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode. Dit blijkt uit de reacties op de internetconsultatie Telecomcode die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de zomerperiode heeft gehouden en die op 9 september jl. werd afgesloten. Het nieuwe wetsvoorstel beoogt voorwaarden te creëren waaronder 5G soepel kan worden uitgerold. De vraag is echter of bij invoering van de wetswijzigingen gemeenten nog kunnen voldoen aan hun publieke taak.

Let’s Talk About Tech heeft de belangrijkste zorgen en bezwaren van gemeenten op een rij gezet en deze per brief met alle Burgemeesters, Wethouders en Gemeenteraadsleden gedeeld.

“Je zou verwachten, net zoals bij de introductie van chemische stoffen, van bestrijdingsmiddelen dat er eerst goed uitgezocht wordt van of iets schadelijk is of niet voordat het op de markt komt. Dat gebeurt hier dus in veel mindere mate. Er liggen heel veel maatschappelijke belangen, ja zakelijke belangen die ervoor zorgen dat dit soort dingen toch redelijk snel op de markt komen.”

Citaat Kromhout (Universiteit Utrecht en voorzitter van de Commissie EMV van de Gezondheidsraad) op RTLZ over de uitrol van 5G, 9 september 2019

Ook de media heeft over de kritiek van de gemeenten op het nieuwe wetsvoorstel geschreven in verschillende artikelen. O.a. was te lezen dat de voorgenomen uitrol van 5G leidt tot toenemende maatschappelijke onrust (Algemeen Dagblad (AD) ‘Gemeente ziet wetsvoorstel uitrol 5G-internet niet zitten’) en dat gemeenten een stortvloed aan klachten van burgers over gezondheidsrisico’s voorzien (Financieele Dagblad ‘Gemeenten voorzien problemen door golf van 5G-antennes in de openbare ruimte’). De artikelen gaan op hoofdlijnen in wat de zorgen en bezwaren zijn van gemeenten. In onze brief aan alle gemeenten in Nederland gaan we verder in op de volgende punten:

 • Met de voorgenomen wetgeving hebben gemeenten GEEN zeggenschap over de plaatsing van 5G-antennes. Telecombedrijven krijgen het recht om overal waar men dat wenst antennes op te hangen. Gevolg, gemeenten kunnen niet voldoen aan de publieke taak, het borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.
 • Er is amper onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten van 5G. Om die reden vinden gemeenten dat het niet kunnen weigeren van ‘small cells’ vanwege gezondheidsredenen ook veel te voorbarig.

 » Lees verder

Cubaanse gemeenten krijgen autonomie

cubaanse-gemeenten-krijgen-autonomie

12-04-19 06:46:00,

In het sterk gecentraliseerde Cuba hebben de 168 gemeenten nauwelijks autonomie. Daar komt verandering in met de nieuwe grondwet die vandaag (woensdag) in werking treedt. “Niemand weet beter dan wij wat we hebben en wat we nodig hebben.”

Een van de meest ingrijpende veranderingen in de nieuwe grondwet – de oude dateert van 1976 – is de autonomie van de gemeenten, zeggen zowel lokale overheden, deskundigen als burgers. Al blijven sommigen sceptisch over de levensvatbaarheid van de nieuwe grondwet.

“We hebben ons goed voorbereid op deze nieuwe aanpak”, zegt Juan Leonardo Huepp, de huidige burgemeester van Palma Soriano, de op een na belangrijkste gemeente in de provincie Santiago de Cuba, in het oosten van het land. “Niemand weet beter dan wij wat we hebben en wat we nodig hebben.”

Grotere verantwoordelijkheid

In afwachting van aanvullende wetten die de nieuwe grondwet concreet moet maken, bereiden de lokale besturen die verkozen zijn bij de algemene stembusgang 2017-2018, zich voor om hun eigen ontwikkeling meer in handen te nemen en een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien van de burgers op te nemen.

“Wij zien de gemeentelijke autonomie als een haalbare kaart, het zal ons de kans zal geven om ons verder te ontwikkelen”, zegt Huepp. Zijn gemeente van 125.000 inwoners kampt met ernstige problemen, onder meer de toegang tot water en de gevolgen van de economische terugval waarmee het land sinds 2016 kampt.

De nieuwe grondwet bepaalt dat de gemeente “voor alle wettelijke doeleinden over autonomie en rechtspersoonlijkheid bezit” en ook over “eigen inkomsten en middelen die zij van de regering van de Republiek ontvangt”. Een van de eerste wetten die het parlement nu moet behandelen is een Gemeentewet.

Hervormingen

De gemeentelijke autonomie maakt deel uit van de hervormingen die onder de regering van Raúl Castro (2008-2018) begonnen zijn en door de huidige regering van Miguel Díaz-Canel lijken te worden versterkt. “Voor ons betekent de gemeentelijke autonomie niet alleen dat we zelfvoorzienend worden”, zegt Yamile Bruzón, viceburgemeester en verantwoordelijke voor economie in Palma Soriano.

“De uitdaging is groot want met de autonomie worden we rechtstreeks verantwoordelijk voor het beheer.” Lokale besturen klagen vaak dat ze te weinig mogelijkheden hebben om in te spelen op de vragen van burgers, omdat de bevoegdheden vooral bij de provincie en de centrale overheid liggen.

 » Lees verder