Hongkong – Geopolitiek en symbolisch bruggenhoofd in China

hongkong-–-geopolitiek-en-symbolisch-bruggenhoofd-in-china

28-08-19 04:18:00,

Ongeacht in hoeverre de grieven van de demonstranten in Hongkong legitiem zijn en de demonstranten representatief voor de bevolking, moet de reactie van Peking gezien worden tegen de achtergrond van de geopolitieke betekenis en symbolische rol van Hongkong in het Chinese bewustzijn.

Hongkong werd in 1997 door de Britten overgedragen aan China Maar nog altijd is het in zekere zin een westers bruggenhoofd op het vasteland van China. Daarmee staat het symbool voor de vernedering van China door de Britten en andere westerse mogendheden. Vanuit dit oogpunt is het niet verwonderlijk dat de kwestie zeer gevoelig ligt voor Peking. Noch dat Amerikaanse marineschepen de toegang tot de haven van Hongkong ontzegd wordt.

Hongkong staat niet alleen symbool voor historische vernedering van China

Hongkong staat echter niet alleen symbool voor de historische vernedering van China door westerse mogendheden. Het staat ook voor de mogelijkheid van een ‘anti-China’. Dat Hongkong een speciale administratieve regio van de Volksrepubliek vormt, is reeds een concessie van Peking. De aanleiding voor de huidige demonstraties wordt overigens mede gevormd door een poging tot aanpassingen in dit systeem, maar dat terzijde. Dat er nu in het kader van de demonstraties opnieuw anti-communistische retoriek de kop opsteekt in Hongkong, maakt het voor Peking niet eenvoudiger om tegemoet te komen aan de demonstranten. Hoewel de huidige Volksrepubliek allang niet meer in ernst als een communistisch land gezien kan worden, roept anti-communistische retoriek bij de Chinese bevolking wel associaties op met nationalistisch China.

Blijf op de hoogte van nieuws, opinie en achtergronden: Volg Novini!

Schrikbeeld van Taiwanisering van Hongkong

De nationalistische Kwomintang werd zoals bekend in de burgeroorlog verslagen en trok zich terug op Taiwan, waar de ‘Republiek China’ werd voortgezet. In Taipei zijn inmiddels andere politieke krachten aan het bewind, maar dat maakt de kwestie Taiwan voor Peking niet eenvoudiger. De Kwomintang hield formeel nog vasthield aan de gedachte van ‘één China’. Maar de huidige machthebbers in Taipei hebben daar weinig mee op. De anti-communistische retoriek in Hongkong roept in Peking dan ook het schrikbeeld op van een Taiwanisering van Hongkong. Dit juist nu de Chinese soevereiniteit sinds ruim een decennium weer hersteld is.

Strategische ligging van Hongkong

Ook geopolitiek is het zeer begrijpelijk dat Peking op zijn hoede is.

 » Lees verder

Congres–Syrië en de geopolitiek

congressyrie-en-de-geopolitiek

08-11-18 09:33:00,

Volgende week zaterdag 17 november heeft in Leuven het tweede congres plaats van het Geopolitiek Instituut Vlaanderen-Nederland; Sprekers zijn Jonathan van Tongeren, Willy Van Damme en Robert Steuckers. Het instituut wil totaal onafhankelijk werken, los van bedrijven, regeringen, instellingen zoals het Freedom House of figuren als een George Soros.

Spreker Jonathan van Tongeren studeerde internationale politiek en slavistiek en is nu eindredacteur bij de Nederlandse website Novini en redacteur bij uitgeverij De Blauwe Tijger. Hij zal een algemene beschouwing geven over geopolitiek.

Tweede spreker is Willy Van Damme. Hij zal de toestand rond het conflict met Syrië pogen te analyseren, een actuele stand van zaken geven, de reden voor de oorlog uit de doeken doen en kijken naar wat de gevolgen kunnen zijn voor het land, de regio en de wereld. Dreigt dit alsnog te ontaarden in een wereldoorlog?

Derde spreker is de Brusselse publicist Robert Steuckers die zich al wat jaren vooral concentreert op de Europese kwestie en zal spreken over geopolitiek in de Europese ruimte.

Zaterdag 17 november te 14 uur, Vesaliusstraat 2, Leuven.

Advertenties

Delen :

Vind ik leuk:
Like Laden…

Gerelateerd

 » Lees verder

Brzezinski’s Ghost Shapes Washington Eurasia Geopolitics

Global Research, May 15, 2018

One of the most outstanding features of a truly standing-out Trump Presidency to date is how precisely the actual policy developments, when we clear away the deliberate smoke and mirrors of tweets and scandal, follow a basic strategy of Washington geopolitics going back to at least 1992. This is the case in the latest unfortunate and quite illegal unilateral decision to leave the Iran nuclear agreement. This is also the case in the relentless Cold War-style demonization campaign against Russia and the deployment of insidious new sanctions. This is also the case with the looming trade war the Trump Administration has initiated with the Peoples’ Republic of China.

Contrary to a widely-held belief that US President Trump acts only out of impulse or is being unpredictable, I believe that the opposite is the case. Strategic geopolitical policies of the Trump Administration are a response, not of the President himself, but rather of the powers that be, the permanent establishment who actually control what is sometimes called the Deep State. The geopolitics of that policy determines to a large degree who they allow to be President.

The first official formulation of today’s Washington foreign policy came in 1992 when Dick Cheney was Defense Secretary under Bush senior. The Soviet Union had collapsed and Bush triumphantly declared America as Sole Superpower. Cheney’s deputy secretary, Paul Wolfowitz, was responsible for developing a Defense Planning Guidance, 1994-1999. It was blunt, and later described bySenator Ted Kennedy as imperialist. In part the unedited Wolfowitz Doctrine declared

“Our first objective is to prevent the re-emergence of a new rival, either on the territory of the former Soviet Union or elsewhere…to prevent any hostile power from dominating a region whose resources would, under consolidated control, be sufficient to generate global power.”

Under George W. Bush the Wolfowitz Doctrine re-emerged as the Bush Doctrine after 2002 in the runup to the Iraq war, declaring unilateralism and use of preventative war as central to US policy.

Basic Geopolitics

Chaos Beirout arm en rijk

freesuriyah.eu · by admin
Foto Claudius Lucassen, Een meisje in het diepe zuiden , hezbollah, waar diverse strijders gevallen waren in de oorlog in Syrië.
Foto: Claudius lucassen, een muur om een IS kamp!

Aangekomen in Beirout, vorige week op doorreis naar Syrië, liep ik iets vertraging op door visa perikelen en veiligheid in Syrië!

Daarom kreeg ik een goede indruk, ook dank aan onze chauffeur Hussein, over het leven in Beirout, Libanon en het Midden-Oosten!

Na de alles verwoestende burgeroorlog en de overwinning van Hezbollah in 2006 over Israël, is Libanon uitgegroeid tot een gepolariseerd land. Aan de éne kant gigantische maar ook werkelijk gigantische rijkdom en aan de andere kant schrijnende armoede.

Het centrum van de stad is ingenomen door Amerika, Saoedie Arabië, Qatar en andere rijke golfstaten. Amerika heeft zichzelf een groot grondstuk in het centrum toegeëigend (illegaal volgens het Internationaal Recht, maar dat is alles tegenwoordig) waar zij een ambassade, universiteit, scholen en woningen voor ambassadepersoneel, docenten etc.. hebben, het loopt zelfs door naar de zee!

Explaining Israel’s Syrian strike: Israel tries to reverse shift in military balance

theduran.com · by Alexander Mercouris · May 11, 2018

Eric Zuesse has done an expert job untangling the web of lies and obfuscation surrounding the recent Israeli missile strike on Syria, and the various counter strikes.

To my mind Zuesse has shown clearly that the Israeli claim to have retaliated against an Iranian missile strike on Israel is most unlikely to be true.

What then is happening?

Firstly, it should be said clearly that the recent Israeli strike on Syria was many orders of magnitude bigger than other Israeli strikes on Syria which we have reported recently.

The most detailed account of the strike has been provided by Russia’s Defence Ministry, which makes clear its scale.

Participating in the air raid were 28 Israeli planes F-15 and F-16, which fired more than 60 air-to-surface missiles on different parts of Syria. Also Israel launched more than ten tactical surface-to-surface missiles. The attacks were against the deployment sites of Iranian armed groups and also Syrian air defenses in the area of Damascus and in southern Syria

Note that the Israelis are not disputing the numbers of Israeli forces committed to the strike which the Russians are giving

This seems to me to be as good a point as any to highlight one very important fact which the recent US led missile strike on Syria and which this latest Israeli strike have highlighted.

Within hours of the strikes and before the US and Israel had provided details the Russians released what gives every appearance of being highly accurate information about the strikes, detailing the number of missiles launched, the number and types of aircraft used, and the other military assets which participated.