George Floyd vermoord door crisisacteur Ben R. Bailey..!?

george-floyd-vermoord-door-crisisacteur-ben-r-bailey.!?

28-07-20 09:19:00,

x

x

George Floyd vermoord door
crisisacteur Ben R. Bailey..!?

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Kun jij je het voorstellen..? Een crisisacteur die de politieman speelt die George Floyd om het leven brengt..? Althans, de indruk geeft, door 8 (!) minuten te poseren op de nek van George Floyd.. Anders gezegd: kijken we naar politieman Derek Chauvin, die op dit moment terecht staat, zou staan, OF.. kijken we naar (crisis)acteur Benjamin Ray Bailey..?
De (politie)man die George Floyd zou hebben gedood, zit meer dan 8 minuten op zijn hals, terwijl hij NOCH ZIJN COLLEGA’s NIETS DOEN.. Wie hier in dit filmpje het dubbele verhaal niet ziet, kijkt wérkelijk niet goed. Besef dat deze daad, PRECIES de aanleiding was voor de enorme onrusten in de VS, protestmarsen en schandalige geweldsuitingen. WERELDWIJD.

Besef dat de krachten achter de schermen over ALLE MIDDELEN BESCHIKKEN die deze valse-vlag-operatie mogelijk maakt..! Besef dat hele massa’s mensen in hun macht zijn, doordat ze worden afgeperst, gefinancierd en/of beloftes worden gedaan, die alleen de Deep State kan waarmaken… Het hele verhaal hangt niet op de geloofwaardigheid van de inhoud, nee.. Het hangt af van jouw bereidheid het officiële verhaal te omarmen als ‘waarheid’.. Is het waarheid omdat het NOS/RTL-journaal je dit vertelt..?

Draai het verhaal om.. Hoe zeer zal deze machtige kliek in haar vuistje lachen, bij zóveel schaapachtigheid..? De simpele eenvoud waarmee leugens worden omarmt als ‘waarheid’, alleen omdat iemand zegt/laat zien, wat er gebeurd is.

Het is hetzelfde verhaal als met MINDF*CK van Victor Midst..
Je gelooft niet wat je ziet, maar toch ‘is het zo’..! Maar is dit werkelijk zo? Nee dus, want je wordt besodemieterd waar je bij staat.. Je gelooft de leugenachtige truc en omarmt hem als waarheid en kraait iets uit van: “Hoe kan dat nou?” Totdat het écht wordt… We kijken naar de moord op een zwarte man..

Maar als het in scene is gezet, om een mega-oproer te initiëren, dan kunnen we de truc ontmaskeren.. Dus kijk naar de vergelijking tussen de échte agent, Derek Chauvin en de (crisis)acteur Benjamin Ray Bailey. Trek je eigen conclusies, of geef ruimte aan de MOGELIJKHEID dat er een ánder verhaal wordt uitgerold dan je meent te zien..!!

En kijk niet alleen naar de overeenkomsten tussen de acteur en de politieman..

 » Lees verder

George Orwells 1984 opnieuw uitgebracht – De Lange Mars plus

george-orwells-1984-opnieuw-uitgebracht-–-de-lange-mars-plus

12-07-20 09:39:00,

Niet eerder sinds 1948 (toen het boek werd geschreven)  is het boek van Orwell zo actueel als nu. Het totalitaire systeem wat George Orwell beschrijft in dit boek geeft exact de sfeer de weer van de huidige samenleving. Ook hier een Ministerie van Waarheid (Ministerie van Volksgezondheid) dat met waanzinnige bepalingen die kant noch wal raken de bevolking dicteert en overheerst. En niet te vergeten Big Brother die onder het mom van veiligheid iedereen volgt en zijn of haar doen en laten opneemt en vastlegt. Kijk naar deze samenleving in het fictieve jaar 1984 en ontdek de verbazingwekkende overeenkomsten.

Oorlog is vrede

Orwells uitspraken zijn meer dan een halve eeuw oud, maar bieden nog steeds een diep begrip van zijn toekomst en onze hedendaagse werkelijkheid. Hij analyseert ook de onbewuste en de bewuste mens, en relativeert de laatste groep.

Enkele veelzeggende citaten uit zijn boek ‘1984’.

“Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht”.

Orwells maatschappij wordt geregeerd door leugens en geweld. Leugens die eindeloos werden herhaald totdat iedereen ze gelooft. Rutte heeft veel van dit boek geleerd. Vertaald naar onze tijd: Privacyschending is veiligheid. Oorlog met Rusland betekent vrede.

“Voor zij bewust worden, zullen zij nooit in opstand komen en pas nadat zij in opstand zijn gekomen, kunnen zij bewust worden.”

Dit schrijft de hoofdpersoon over de proles (die 85% van de bevolking uit maken):”…Zwaar lichamelijk werk, de zorg voor vrouw en kinderen, kleinzielige ruzies met buren, films, voetbal, bier en bovenal gokken maakten heel de horizon van hun geesten uit. Het was niet moeilijk hen in toom te houden.”

Voeg daar het creëren van armoede aan toe en alle instrumenten om mensen gedwee in de pas te laten meelopen is compleet.

Haat

“De proles, die gewoonlijk apathisch stonden tegenover de oorlog, werden opgezweept tot een van hun periodieke aanvallen van verwoede vaderlandsliefde. Als om in overeenstemming te blijven met de algemene stemming, hadden de raketbommen groter aantal mensen gedood….een viel op een volle bioscoop…begroef verscheidene honderden slachtoffers onder het puin.”

Dit zweepte de haat op. Dit is vergelijkbaar met het effect van terreuraanslagen,

 » Lees verder

De moord op George Floyd: geen geïsoleerd incident… | KenFM.de

de-moord-op-george-floyd:-geen-geisoleerd-incident…-|-kenfm.de

20-06-20 07:59:00,

…maar een deel van de oorlog tegen zwarten in de VS…

Een standpunt van Hermann Ploppa.

Zelfs na de moord op Amerikaans staatsburger George Floyd door een medewerker van het politiebureau in Minneapolis gaat het geweld tegen de Afro-Amerikanen onverminderd door. Al met al is de burgeroorlog die momenteel in de VS woedt duidelijk een gewelddadige reactie op het historisch unieke regime, dat sinds het uitbreken van de Corona-pandemie met onverbiddelijke hardheid wordt uitgeoefend. Wanneer als gevolg van de pandemie meer dan 20 miljoen mensen in de VS van de ene op de andere dag hun baan verliezen en nauwelijks nog een noemenswaardige besparing hebben, zijn dergelijke opstanden het logische gevolg. En de heersende klasse heeft er zeker rekening mee gehouden.

Het feit dat de sociale explosie desondanks werd aangewakkerd door een rassenconflict is bijna onvermijdelijk. Want tot op de dag van vandaag zijn Amerikaanse burgers van Afrikaanse afkomst nog steeds oververtegenwoordigd onder de werklozen, de armen en de gevangenen. Ze zijn nu ook oververtegenwoordigd onder de corona geïnfecteerden. Ze zijn ook oververtegenwoordigd onder degenen die nu via Corona werkloos zijn. In een land waar twaalf Amerikaanse presidenten slavenhouders waren, duurde het lang voordat zwarten volledige burgerrechten kregen, althans op papier. Veel instellingen van de VS zijn nog steeds te herleiden tot de slavernij in de VS. Zelfs de gedecentraliseerde politiebureaus, de politiediensten, zijn vaak begonnen als slavenpatrouilles. Dat wil zeggen, als burger milities die weggelopen slaven heroveren.

Bovendien zijn in de loop der eeuwen verschillende volkeren na elkaar naar de VS geëmigreerd en werden ze aanvankelijk allemaal met argwaan bekeken door degenen die er al woonden. Deze nieuwe immigranten onderscheidden zich graag door actief deel te nemen aan het geweld tegen Afro-Amerikanen, waardoor een „wij-gevoel“ ontstond.

In mijn boek „Hitler’s American Teachers“ heb ik de dynamiek van deze onrustige „smeltkroes“ onderzocht om het ontstaan en de gevolgen van racisme en fascisme te verklaren.

Bij deze gelegenheid een kort fragment uit bovengenoemd boek:

Tot de jaren twintig van de vorige eeuw werden ongeveer 3500 Afro-Amerikanen, maar ook Ieren, Italianen en Joden, het slachtoffer van lynchpartijen. In het tijdperk van de slavernij waren er zelfverklaarde „Slavenpatrouilles“ – slavenpatrouilles die elke Afro-Amerikaan opraapten,

 » Lees verder

Der Mord an George Floyd: kein Einzelfall, … • STANDPUNKTE | KenFM.de

der-mord-an-george-floyd:-kein-einzelfall,-…-•-standpunkte-|-kenfm.de

17-06-20 08:53:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

…sondern Teil des Krieges gegen Schwarze in den USA

Ein Standpunkt von Hermann Ploppa.

Auch nach dem Mord an dem US-Bürger George Floyd durch einen Angestellten der Polizeiwache von Minneapolis geht die Gewalt gegen Afroamerikaner unvermindert weiter. Insgesamt gesehen ist der augenblicklich in den USA tobende Bürgerkrieg eindeutig eine gewaltsame Reaktion auf das geschichtlich einmalige Regime, das seit Ausbrechen der Corona-Pandemie mit unerbittlicher Härte ausgeübt wird. Wenn über 20 Millionen Menschen in den USA in Folge der Pandemie von heute auf gestern ihren Arbeitsplatz verlieren und sie kaum nennenswerte Ersparnisse haben, dann sind solche Revolten die logische Folge. Und sie sind mit Gewissheit von den Herrschenden auch einkalkuliert worden.

Dass dennoch die soziale Explosion sich an einem Rassenkonflikt entzündet hat, ist geradezu zwangsläufig. Denn bis auf den heutigen Tag sind die US-Bürger afrikanischen Ursprungs bei den Arbeitslosen, Armen und bei den Gefängnisinsassen überrepräsentiert. So sind sie auch jetzt bei den Corona-Infizierten überrepräsentiert. Sie sind ebenfalls bei den jetzt durch Corona arbeitslos Gewordenen überrepräsentiert. In einem Land, in dem zwölf US-Präsidenten Sklavenhalter waren, hat es lange gedauert, bis den Schwarzen wenigstens auf dem Papier die vollen Bürgerrechte zuerkannt wurden. Viele Institutionen der USA lassen sich nach wie vor auf die Sklaverei in den USA zurückführen. Auch die dezentral organisierten Polizeistationen, die Police Departments, begannen oftmals als Slave-Patrols. Also als Bürgermilizen, die entlaufene Sklaven wieder einfingen.

Hinzukommt, dass unterschiedliche Völker im Laufe der Jahrhunderte nacheinander in die USA eingewandert sind und zunächst allesamt von den schon Ansässigen misstrauisch beäugt wurden. Diese neu Eingewanderten profilierten sich gerne, indem sie sich an Gewalt gegen Afroamerikaner aktiv beteiligten und auf diese Weise ein „Wir-Gefühl“ herstellten.

In meinem Buch „Hitlers amerikanische Lehrer“ habe ich die Dynamik dieses unruhigen „Schmelztiegels“ (Melting Pot) unter die Lupe genommen, um die Entstehung und Wirkungsweise von Rassismus und Faschismus erklären zu können.

Aus gegebenem Anlass ein kurzer Ausschnitt aus dem genannten Buch:

Bis in die 1920er Jahre wurden etwa 3.500 Afroamerikaner, aber auch Iren, Italiener und Juden, Opfer des Lynching.

 » Lees verder

Wie nach dem Tod von George Floyd: Weiße, nicht Schwarze, haben die Unruhen in Atlanta provoziert | Anti-Spiegel

wie-nach-dem-tod-von-george-floyd:-weise,-nicht-schwarze,-haben-die-unruhen-in-atlanta-provoziert-|-anti-spiegel

16-06-20 09:26:00,

Der Tod von Reyshard Brooks in Atlanta soll wohl zu einem neuen George Floyd aufgebaut werden. Interessant sind die Parallelen, über die in Deutschland nicht berichtet wird: Bei Floyd — und nun auch bei Brooks — wurden die Plünderungen nicht von Schwarzen, sondern von maskierten Weißen begonnen.

Ich habe mich bereits festgelegt: Die Proteste in den USA, die sogar nach Europa geschwappt sind, sind gesteuert und künstlich erschaffen worden. Ich habe hier ausführlich dargelegt, dass das möglich ist und schon oft getan wurde. Die Instrumente sind bekannt und erprobt, die Infrastruktur ist vorhanden und sogar die Geldgeber sind die gleichen, wie bei anderen großen Protesten in der Vergangenheit. Auch wenn mir noch nicht alle Details bekannt sind, sind die offen zugänglichen — aber von deutschen Medien verschwiegenen — Informationen in meinen Augen eindeutig.

Auch was den Beginn der Ausschreitungen angeht, gibt es erstaunliche Parallelen, die aber in Deutschland ebenfalls verschwiegen werden. Und es gibt in den USA Firmen, die sogar die Organisation solcher Aufstände als Dienstleistung anbieten.

Im Falle von George Floyd haben die Menschen nach seiner Ermordung in zwar angespannter Stimmung und wütend, aber friedlich vor der Polizeiwache demonstriert. Die Situation geriet erst außer Kontrolle, nachdem ein weißer, maskierter Mann die Schaufenster eines Geschäftes gegenüber eingeschlagen hatte und die Menschen mit Graffitis zur Plünderung des Geschäftes ermuntert worden sind.

Minneapolis Umbrella Man


Dieses Video auf YouTube ansehen

Danach begannen die Plünderungen, die Polizeiwache wurde in Brand gesteckt, der Rest ist bekannt.

Und nun das gleiche Spiel wieder: Auch in Atlanta war es eine weiße, maskierte Frau, die das Schnellrestaurant angezündet hat, vor dem Brooks erschossen wurde.

Warum sind es jedes Mal Weiße, die die rote Linie vom friedlichen Protest zu gewaltsamen Ausschreitungen überschreiten und so die Eskalation verursachen? Und warum verschweigen die „Qualitätsmedien“ das konsequent?

Meine Antwort ist einfach: Von einer Eskalation profitieren die Gegner Trumps und sie haben ein großes Interesse daran, dass die Lage eskaliert. Je schlimmer es wird, desto besser für Trumps Gegner. Und auch die Finanzströme, die ich oben erwähnt habe, bestätigen das. Lesen Sie es in den oben verlinkten Artikeln nach, ich habe alle Quellen angegeben.

Das russische Fernsehen war in seinen Berichten zur Lage in den USA am Sonntag fast schon prophetisch: Nun,

 » Lees verder

‘George Floyd’ een valse-vlag-operatie..!!?

‘george-floyd’-een-valse-vlag-operatie.!!?

09-06-20 06:36:00,


x
x
‘George Floyd’ een valse-vlag-operatie..!!?

2020 © WantToKnow.nl/be (bron o.a. Natural News)

x

De mensen van de site Natural News, gerund door Mike Adams, bevestigd, dat de Obama Foundation op 17 mei, een week vóór de dood van George Floyd,een Tweet verzond, met een foto van een poster, die duidelijk de beeltenis van George Floyd draagt.. Inderdaad… WAT GEBEURT HIER..?? George Floyd werd toch duidelijk -naar verluidt- door de politie gedood in een daad van geweld?? We hebben het zélf gezien..! Maar als die poster al klaar was, betekent dat dan dat alles in scène is gezet..? George Floyd werd gedood op 25 mei. Dus wat deed de Obama Stichting op 17 mei met een Tweet over Floyd, toen niemand wist wie hij was?

Het antwoord is natuurlijk dat dit alleen maar kan,
als de hele zaak van tevoren was gepland!!

En ja, net als op 9/11 toen de media meldde dat het WTC 7-gebouw ingestort was terwijl het nog in het frame stond, lijkt het erop dat de Obama Foundation zijn draden gekruist heeft en per ongeluk een week van tevoren over George Floyd is gaan twitteren. Toen de eerste tweet per ongeluk uitging, konden ze hem niet verwijderen zonder argwaan te wekken, dus lieten ze hem gewoon staan en vertrouwen ze op de censuur van Big Tech om er zeker van te zijn dat niemand de waarheid leert dat dit allemaal gepland was in het gevorderde en opgetuigde publieke theater.

In feite is er steeds meer bewijs dat George Floyd niet eens dood is.
We zullen daar later meer over vertellen. We hebben al gedocumenteerd dat acteurs zich nu voordoen als agenten als onderdeel van een rellensyop (psychologische operatie) die wordt gebruikt om meer mensen te hersenspoelen om de communistische opstand te steunen.

YouTube verbiedt nu alle video’s die over Obama Foundation tweeten over George Floyd op 17 mei, en Facebook heeft ervoor gezorgd dat niemand een link van NaturalNews.com kan delen als een verdere onderdrukking van waarheidsgetrouwe, onafhankelijke berichtgeving.

Bekijk deze twee video’s om dit nieuws zelf te bevestigen:

Graag brengen we onder je aandacht, dat Brighteon.com (waarmee deze 2 video’s zijn embed) een van de weinige sites zijn,

 » Lees verder

George Soros, wees op je hoede!

george-soros,-wees-op-je-hoede!

04-06-20 10:02:00,

engelse vlag

Geroge sorosNa mijn vorige post (‘meet Bill Gates’, NL ondertiteld) is het ook tijd om in te zoomen op een andere duivelse speler, de financier achter de Antifa-activisten.  Een man, die op zoek is naar het domineren van de wereld en totale controle, de ” verdeel en heers-strategie, en promotie van een meedogenloze burgeroorlog, die zich uitbreidt tot de hele wereld.  Op dit moment lijkt hij daar zeer goed in te slagen.

Maar zijn grootste angst is, dat de mensen wakker worden en hem zien voor wie hij is. We kunnen tegenwoordig, omdat we in staat zijn om de feiten aan elkaar te knopen als we hem zelf horen praten, luisteren naar zijn nietsontziende harde woorden.

Zie dit artikel van twee jaar geleden, maar actueler dan ooit, voor een beter begrip van het feit waarom George Soros een zeer gevaarlijke ‘poppenspeler’ is. (Met Nederlandse ondertiteling, die kun je rechtsonder aanzetten).

En zie ook deze tweet met een kort video-fragment, waarmee de connectie tussen Hillary Clinton en George Soros heel duidelijk wordt.

En is het toeval dat het logo van Antifa erg veel weg heeft van een ander logo uit onze pijnlijke geschiedenis? Gezien de uitspraken van Soros in bovenstaande video beginnen bij mij persoonlijk wel alle alarmbellen opnieuw te rinkelen.

Blijf zelf nadenken en wees zelf de verandering!

©Irma Schiffers

Alle artikelen op deze site mogen gedeeld en geheel of gedeeltelijk worden gepubliceerd, mits de bronnen worden gerespecteerd.

 » Lees verder

Minneapolis George Floyd moord door politie methode om burgeroorlog te ontketenen?

minneapolis-george-floyd-moord-door-politie-methode-om-burgeroorlog-te-ontketenen?

01-06-20 01:01:00,

bron: vip.pt

De moord door politieagenten Derrek M. Chauvin in Minneapolis op de negroïde man George Floyd, heeft de nodige verdachte elementen in zich die de indruk wekken dat er bewust een burgeroorlog ontketend wordt. Het zou erg kort door de bocht zijn te stellen dat we met een filmproductie te maken hebben en we willen natuurlijk niet als complotdenkers betiteld worden.

Toch is het nuttig om ons te beseffen dat het met de greenscreen en CGI technieken van heden ten dage niet moeilijk is om deepfake personages en levensecht lijkende gebeurtenissen volledig in scene te zetten (inclusief smartphone filmpjes en getuigenverklaringen). Lees daarover meer hier.

Het feit dat George Floyd 4 minuten lang met de knie op de nek gedrukt wordt en het feit dat het zo uitgebreid gefilmd is, mag verdacht heten.

Om het stigma complotdenker te vermijden is het handig om ook even naar de mainstream media te verwijzen. De gigantische plunderingen en in brand gestoken hoeveelheid gebouwen, rieken naar professioneel rellen. Als zelfs de media hier naar verwijzen, moet er toch een alarmbelletje af gaan.

De explosieve reactie van Black Lives Matters demonstranten staat niet op zichzelf, want ook Antifa demonstranten mengen zich in het rellen. Lara Logan van Fox News legt in onderstaand interview met de transgender host uit dat dit professionele relschoppers zijn. Wat zij niet zegt, maar waar ik u op wijs, is dat de dames en heren van het masterscript deze chaos al lang gepland hebben. Amerika moet in chaos vervallen. Dat betekent dat we vermoedelijk met militairen in burger te maken hebben; professionele relschoppers die de aanstaande burgeroorlog moeten doen ontvlammen.

Het overslaan van de rellen naar andere steden is op zichzelf ook een teken aan de wand dat hier een gecontroleerd krachtveld achter zit. Het valt bijna niet te verklaren dat de Derrek M. Chauvin politiemoord (want zo mogen we het wel noemen) op 1 man, zoveel heftigheid veroorzaakt. Het valt eigenlijk al niet te verklaren dat deze moord door de agent zo uitgebreid gefilmd is en dat collega politieagenten niets doen. Het is alsof er aangestuurd is op een burgeroorlog met de politie als grote vijand.

Ook de website DFNS Veterans onderzocht beeldmateriaal uit Detroit,

 » Lees verder

George Orwell schreef in 1949 het boek 1984, over een totalitaire samenleving, zeer herkenbaar nu – 28 mei 2020

george-orwell-schreef-in-1949-het-boek-1984,-over-een-totalitaire-samenleving,-zeer-herkenbaar-nu-–-28-mei-2020

29-05-20 05:37:00,

1984 speelt in een fantasiewereld, maar het valt niet onder het genre fantasy. Er is een andere naam voor dit genre. Dystopie. Een dystopie is het omgekeerde van een utopie. Een dystopie beschrijft een wereld waarin niemand wil leven, maar waarin we volgens de schrijver wel kunnen of zullen gaan leven. Een dystopie bestaat niet zonder een visie op de maatschappij. Er wordt een toekomstbeeld in neergezet, maar eigenlijk gaat het over het hier en nu. Daarom is het dat iedereen direct een beeld heeft bij de vaak gebruikte term Orwelliaans.

1984 gaat over de mechanismen van de totalitaire samenleving. Over het opleggen van de leugen. Over het penetrerende elektronische oog waar geen mens aan ontsnappen kan. De totalitaire staat weet zelfs wat de mensen denken. Daarvoor wordt de gevreesde Thought Police in leven geroepen, ook wel Thinkpol.

Het gewillige volk legt zich in het boek bij de onderdrukking neer. Daar was Orwell bang voor; de volgzame massa. Hij had dat gezien onder het communisme en het nazisme. Mensen willen geen slaaf zijn als je ze ernaar vraagt, maar in de praktijk gedragen ze zich al snel als slaven.

1984 is ook onze wereld. Daarom herkennen we ons in uitdrukkingen als Newspeak en Big brother is watching you. Daarom wordt het boek nog steeds in grote aantallen gelezen. Werd het recentelijk weer verfilmd. En verschijnen er ieder jaar weer studies over.

De visie van Orwell wordt in het eerste hoofdstuk uiteen gezet. Op de eerste bladzijde al staat die inmiddels versleten uitdrukking Big brother is watching you. Het is de slogan op een poster met het gezicht van de mythische leider, Big Brother, onder zijn enorme portret, met de ogen zo geplaatst dat ze je overal lijken te volgen. Als de held van het verhaal, Winston Smith, na de werkdag thuis komt in zijn appartement, klinkt een stem vanaf een metalen plaat aan de muur, met daarin de Telescreen, een soort tv die zowel uitzendt als observeert. De stem kan zachter gezet worden, maar nooit uit. Buiten ligt het Ministerie van de Waarheid; een piramidevormige structuur die, driehonderd meter hoog, uittorent boven de grauwe huizen,

 » Lees verder

George Soros: The Savior Of The European Union

george-soros:-the-savior-of-the-european-union

23-04-20 06:34:00,

Here is the billionaire George Soros with a new mission once again, this time to save the European Union from collapsing. Sometimes you need a financial crook for the good idea that the EU can be held together for another five years.

George Soros, the speculator who killed the European currency system in 1992, sees it as the egg of Columbus as EU government leaders continue to argue about eurobonds or so-called coronabonds. The Belgian economist Paul de Grauwe, professor at the London School of Economics, came up with this proposal. It would be the ideal way to raise an amount of EUR 1000 billion that, according to EU President Ursula von der Leyen, is needed to prevent the COVID-19 crisis from leading to a euro crisis.

Soros is seen as the savior for the European Union, at least for Liberals, the Greens and Social Democrats. He has a long history of “saving“ and financing the EU. Although the regular MSM dnies that he is sponsoring EU policies, it‘s obvious his newest scheme is to introduce perputual bondsto the EU leaders. He has the money, which comes from his dubious organizations and his immense wealth, earned in 1992. He is known as “The Man Who Broke the Bank of England” because of his short saleof $10 billion US dollars worth of pounds sterling, which made him a profit of $1 billion US dollars during the 1992 Black Wednesday UK currency crisis.

Georges Soros is often accused of financing the so-called migrant crisis. His Open Society Foundation helped and sponsored what the EU calls refugees, but the majority, as it turns out, are migrants. The Foundation has an endowment of a staggering $19,590,570,302US dollars. Their slogan: “Open Society Foundations financially support civil society groups around the world, with a stated aim of advancing justice, education, public health and independent media“.

Hungary, Israel, Palestine and COVID-19

In 2007, Nicolas Guilhot (a senior research associate of CNRS) wrote that the Open Society Foundation serves to perpetuate institutions that reinforce the existing social order, such as the Ford Foundation and Rockefeller Foundation. I want to add that the Bill and Melinda Gates Foundation,

 » Lees verder

Corona und George Orwell

corona-und-george-orwell

19-03-20 02:02:00,

„Fake News zur Versorgungslage in Zeiten der Coronakrise sind brandgefährlich (…) Sie können Panik, Hamsterkäufe und Konflikte auslösen und sind daher auf das Schärfste zu verurteilen. Daher müssen wir mit Bußgeldern oder sogar Strafandrohungen abschrecken“ ,formulierte es der Innenminister von Niedersachsen Boris Pistorius und schoss damit ein gewaltiges Eigentor!

Nicht nur, dass die gesamte Medienlandschaft entgegen der bedrückenden Beweislast (1), dass durch Corona keine nennenswerte gesundheitliche Gefahr besteht, eine Panikmache schieben, die historisch ihresgleichen sucht. Das besonders Pikante an dieser Forderung ist, dass sie angesichts der derzeitigen Berichterstattung – sofern dieser Begriff überhaupt hier angebracht ist – auf humoristische und zugleich kafkaeske Weise ad absurdum geführt wird.

Denn aktuell wandeln sich binnen weniger Stunden als „Fake News“ deklarierte Neuigkeiten in „Real News“.

Bevor wir uns hierzu die notwendigen Fragen stellen, wollen wir zunächst diese Feststellung mit drei konkreten Beobachtungen beweisen.

Zugegebenermaßen roch es gewaltig nach „Fake News“, nach einer billigen „Kettenmail“, als Abertausende am Samstag auf WhatsApp von „Elisabeth, die Mama vom Poldi“ erfuhren, dass es eine Korrelation zwischen der Einnahme von Ibuprofen und der starken Verbreitung von Corona in Italien gäbe.

Jedenfalls distanzierte sich die Medizinische Universität Wien zügig von dieser Meldung, verlautbarte, es habe derlei Untersuchungen nie gegeben und deklarierte diese Rundmail als – na was? – „Fake News“.

So geschehen am 14. März 2020. Vier Tage später, also am 18. März riet dann die WHO im Coronaverdachtsfall ausgerechnet von der Einnahme von Ibuprofen ab. Zwar sagte sie nicht, dass Ibuprofen für die virale Verbreitung von Corona in Italien verantwortlich sei, doch bestätigte sie damit implizit: Corona und Ibuprofen kann nicht gut gehn‘. Es wird also ein Zusammenhang zwischen der Verstoffwechselung des Arzneistoffs und der Virusvermehrung im Körper vermutet.

Und so wurden „Fake News“ binnen vier Tagen zu „Real News“.

Ebenfalls am 14. März 2020 twitterte das Bundesministerium für Gesundheit, dass in dem Neuland Internet das Gerücht kursiere, die Bundesregierung würde demnächst massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen. Dies seien – na, Sie erraten es – Fake News. Nun ja, nur drei Tage später, also am 17. März wurden „weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen des Coronavirus“ verkündet. Und Angela Merkel spricht am 18. März 2020 in ihrer Botschaft an die Nation ebenfalls eine ganz klar Sprache.

 » Lees verder

George Soros Launches Campaign to Silence “Climate Deniers” on YouTube! – Activist Post

george-soros-launches-campaign-to-silence-“climate-deniers”-on-youtube!-–-activist-post

20-01-20 06:56:00,

By Spiro Skouras

Many would agree that climate change is perhaps the biggest and most critically important issue that we face globally as a society. And I personally would agree with that 100%. But it all depends on which side of the fence you land on.  And of course just like any argument, or debate, there are at least two sides to every story.

One side is currently being championed as the people who want to save the world, young people mainly, who are willing to speak out against the establishment and their evil ways for the good for mankind and mother earth. This side of the argument which portrays itself as grassroots, just so happens to fall in line essentially word for word with the establishment, whom they blame for this supposed climate crisis.

The other side of the argument is anyone who dares to even question the legitimacy, or science behind the claims that the world is about to end unless we do something about man made climate change right now! This side is known as the climate deniers. That’s right, if you wish to have an open discussion, dialogue, ask questions, engage in a debate or any such action which does not fall in line with the UN 2030 climate agenda you are part of the problem and must be silenced.

This report exposes how billionaire powerhouse George Soros is bankrolling a campaign to silence ‘climate deniers’ on YouTube. How can we have a civilized discussion that could potentially lead to a solution, if one side of the debate is being silenced by a collaborative campaign with special interests and a loaded deck?

Links:

 » Lees verder

George Soros Is Buying The Government While Saying His “Enemies” Are “Would-Be Dictators”

george-soros-is-buying-the-government-while-saying-his-“enemies”-are-“would-be-dictators”

28-10-19 09:01:00,

By Mac Slavo

Billionaire financier George Soros is buying the United States government with wads of lobbying money.  As he attempts to own politicians by buying them (lobbying), he’s calling his critics “would-be dictators” who will not succeed.

Under Trump, the Open Society founder has been pouring greater sums of money into lobbying than ever before, and Soros doesn’t care who he makes an enemy of. “I’m very proud of the enemies I have,” he told the New York Times in an interview published Friday according to a report by RT. “It’s a perfect way to tell a dictator or a would-be dictator if he identifies me as an enemy,” Soros said. 

In that same interview, Soros confidently predicted the popular opposition to his globalist philosophy was winding down and that a backlash against Trump-style nationalism was on the horizon.

Soros says that the advancement of global communism is going to happen. That means forget any sense of being an individual, and embrace collectivism, theft, and equal distribution of money, whether you work for it or not.  But don’t expect Soros’ wealth to be redistributed.  He’s the one buying the politicians to ensure that won’t happen.

Soros also slammed President Donald Trump as “an aberration,” predicting what he has done in the Middle East – clearing troops from the Turkish-Syrian border, allowing peace to break out with a deal between Russia and Turkey – will contribute to his demise next year.”

And he is spending more than ever on those causes, dumping some $15.9 million to influence Congress in just the third quarter of 2019 via his foundation’s lobbying division, the Open Society Policy Center, according to a recent filing. It’s a jump even over the group’s 2018 expenditures, which, at $31.5 million, made it the third-largest lobbying group that year. Only the US Chamber of Commerce and the National Association of Realtors outspent the billionaire. –RT

Soros also, however ironically, seems to have the same mortal enemy” as President Trump – China.

 » Lees verder

George Orwell’s Dystopian Nightmare In China

george-orwell’s-dystopian-nightmare-in-china

26-06-19 09:04:00,

Authored by Kelley Beuacar Vlahos via The American Conservative,

Beijing’s tyranny over its people is fast becoming more terrifying than anything in Nineteen Eighty-Four…

It has become fairly cliché to call China’s surveillance state – its artificial intelligence-driven facial recognition, the new “social credit system,” its cultural policing and re-education camps for Uyghur minorities – “something right out of George Orwell’s Nineteen Eighty-Four.”

But that doesn’t mean it’s not true.

Orwell’s dystopian vision, first published 70 years ago this June, was informed by the fascist and communist movements that triggered worldwide military conflict and the deaths of millions of people during the mid-20th century. But Orwell’s warning went well beyond the wars we knew. It cautioned, noted Erich Fromm in an afterword in the 1961 edition, against the loss of humanity and free thought, and the new, increasingly centralized “managerial industrialism, in which man builds machines which act like men and develops men who act like machines.” It showed how that could be used as a tool of totalitarian ambitions.

China convulsed in revolution during the 1940s; Mao Zedong established the one-party state of the People’s Republic of China (PRC) in 1949. But Orwell, according to Fromm, had his gaze on Joseph Stalin and the Soviet Union when he wrote Nineteen Eighty-Four, which is set in fictional Oceania, one of three of the world’s superstates. Oceania is run by one party, Ingsoc (English Socialism), headquartered in what is left of post-war London. “Big Brother” is the god-like, mustachioed visage serving as the party’s fearsome symbol of absolute authority.

As rooted as Nineteen Eighty-Four is in Orwell’s own uncertain world, he could not have imagined how his predictions for humankind would morph and metastasize beyond the terrors of Mao’s Cultural Revolution and into the cyber-authoritarianism we are seeing in Xi Jinping’s China today (still run by the Chinese Communist Party).

Where the Soviet experiment failed, China’s has evolved more powerfully into a hybrid of state-run capitalism. Control is maintained through coercion and social management. There is no rule of law as it is universally understood, and electionsare compulsory,

 » Lees verder

George Soros & The ‘Business’ Of Illegal Immigration

george-soros-&-the-‘business’-of-illegal-immigration

12-05-19 05:33:00,

Via GEFIRA,

AN INTERVIEW WITH FRANCESCA TOTOLO

“Never before has a criminal phenomenon enjoyed widespread international support by governments, political parties, religious and civilian organizations, popular opinion, and never before has a sovereign state renounced to exercise control over its borders.”

These opening words by Gianandrea Gaiani are a fitting introduction to Francesca Totolo’s latest book Inferno Spa. Gaiani is no stranger to the business of illegal immigration, being an author of several books on the subject. He was interviewed by Gefira in 2017 when the Italian government was then still a center-left pro-migrants coalition. Totolo has agreed to an exclusive interview for Gefira and we recently met her in Florence, where she was presenting her new book.

Francesca Totolo is a freelance investigative journalist and collaborates with a variety of Italian and international press agencies and websites. Her investigations have been published both in Italy and abroad. We could easily call Totolo a diligent – and outspoken – journalist as her new book, which she wrote with Dante’s Inferno in mind, involves just that: solid, painstaking, diligent research and fact-checking. The result is the equivalent of an encyclopedia of who’s who in the business (Spa is the Italian acronym for joint-stock company, equivalent of the German AG) of the immigrants’ industry, an industry which moves an unending flow of human beings and money.

She has divided her book into different sections, entitling them with some of Dante’s appellatives in his Divine Comedy: first the ferrymen or Charons who deliver thousands of human beings to the other bank, then the hypocritical NGOs followed by the traitors to the country at all levels, sided by the omnipresent politically correct mainstream media and well-funded organizations of all sorts.

All these infernal characters have in the end one Master Mind, who acts like a modern and nefarious Virgil: George Soros and his mind-boggling network. Totolo is ready to point out, at the conclusion of her book, that Soros is himself an actor, albeit of the highest level, lending his face to higher “movers and shakers behind the curtains”,

 » Lees verder

George van Houts: ‘Het zwarte gat en 911-zwaartekracht’

george-van-houts-het-zwarte-gat-en-911-zwaartekracht

16-04-19 01:37:00,

George Bush tijdens zijn -voor velen misselijkmakende- propaganda rondom de oorlog in Irak. ‘Mission Accomplished”..?? De afronding van een ‘valse-vlag-operatie’, die de propaganda-machine op volle toeren liet draaien. Hoewel Irak NIETS met 911 te maken had, flikte Bush/Cheney het om meer dan 3500 Amerikaanse dode soldaten op te offeren en 600.000 burgerslachtoffers te maken. Over zwarte-gaten gesproken..!
x
x
George van Houts..
‘Het zwarte gat en 911-zwaartekracht’

2019 © George van Houts | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Het bestaan van het atoom was 100 jaar geleden ondenkbaar. Het Zwarte Gat was tot 10 april 2019 nog nooit gezien. Het bestaan ervan, eigenlijk ondenkbaar, alleen theoretisch aangetoond. Dat de zon en niet de aarde het middelpunt was in ons zonnestelsel: nog maar 500 jaar geleden: ondenkbaar. Copernicus kwam met dit ondenkbare idee rond 1500 en Galileï bewees het rond 1600. Toen stond er nog de kerkelijke doodstraf op dit denkbeeld..

Dat de mens zich massaal door de lucht zou gaan verplaatsen: 150 jaar geleden zouden de mensen je voor gek verklaren als je dit voorspelde. Dat er een onzichtbaar draadloos netwerk voor berichtenverkeer zou ontstaan waarbij je mededelingen binnen een seconde van de Noordpool naar de Zuidpool kon zenden, inclusief foto’s en video: het internet, was nog maar 60 geleden ondenkbaar.

Met deze prachtige column: een hartstochtelijk pleidooi voor ongebreidelde zoektochten naar het ondenkbare: vrije wetenschap ondersteund Robbert Dijkgraaf misschien onbedoeld en ongewild, ook andere onderzoeken naar het ‘ondenkbare’: dat 9/11 anders zou kunnen zijn gegaan dan wat er in het 9/11 Commission Report staat opgetekend. Heel veel ontwikkelingen binnen de wetenschap ontstaan uit vermoedens, ‘gutfeeling’ en intuïtie.

Mijn vermoeden, gutfeeling en intuïtie zeggen mij al heel erg lang, dat de officiële lezing van geen kant klopt. En niet alleen deze vage gevoelens, nee ook keiharde onmogelijkheden. De door Robbert Dijkgraaf aanbeden natuurwetten, worden zelfs met voeten getreden bij de drie symmétrische WTC I, II en IIV ‘instortingen door zwaartekracht’, na á-symetrische schades waarbij de onderliggende onaangetaste verdiepingen geen enkele weerstand hebben geboden. Geen enkele Jenga-toren valt recht naar beneden. Dóór zichzelf heen.. Waarbij 80% van de blokjes verstoft en niet wordt teruggevonden…!

Waarom worden mensen die hier onderzoek naar willen, doen verketterd en/of voor gek verklaard? Inderdaad: wij onderzoeken het ‘ondenkbare’ namelijk dat de drie instortingen ‘controlled demolitions’ zouden kunnen zijn geweest.

 » Lees verder

George van Houts Nederlands theatermaker- ziet de waarheid #niksteverbergen – FREESURIYAH

george-van-houts-nederlands-theatermaker-ziet-de-waarheid-niksteverbergen-freesuriyah

29-01-19 12:17:00,


Foto: Stichting 11 september

DONEER EN STEUN ONS WERK
DONATE AND SUPPORT US:
IBAN: NL10 SNSB 0902 6349 33

Theatermaker George van Houts, heeft lef, veel lef om de Nederlandse elite, waaronder de banken en overheid, maar ook 9/11 (weten we nog waar de “war on Terror” mee begon), de feiten onder de neus te drukken, hun leugens, ondanks fikse tegenwerking, via de reguliere media wereldkundig te maken. Het begon met de “leugens” van de banken, 9/11, een “False flag”, zoals we dat noemen en nu de veroordeling van de Nederlandse overheid, die ons voorliegt en gelogen heeft over: 9/11, Syrië, Rusland, Iraq, Libië, Afghanistan en nu weer dezelfde soort leugens verspreid over Venezuela. Een overheid, die haar eigen burgers voorliegt over de daadwerkelijke gebeurtenissen, de regime-changes, het koloniale gedachtengoed en schuldig is aan onderdrukking en moord op alle bovengenoemde burgers van deze soevereine staten, inclusief het Palestijnse volk wat op een “brute” wijze dagelijks onderdrukt wordt.

De Nederlandse overheid, organiseert, naar ik weet, jaarlijkse bijeenkomsten voor “outsourcing in Gaza”, wat zoveel betekent als investeren in Gaza, op IT gebied en de Gazanen een honger loontje geven, hen wekelijks te laten afschieten aan de grens met Israël (the March of Global Return) is ook geen probleem, zolang de Euro’s blijven rollen voor de overheid en de grote bedrijven, die de “deep-state = schaduwregering” van Nederland vormen (Shell, Facebook, Google, Twitter etc).

Afbeeldingsresultaat voor george van houtsBoek: Bol.com

Het Parool schrijft:
Theatermaker George van Houts een van de meest glorieuze momenten van zijn loopbaan. Hij vierde het met een optreden aan de talkshowtafel van De Wereld Draait Door, samen met zijn collega’s van theatercollectief De Verleiders. Ze spraken over de gevolgen van hun voorstelling Door de Bank Genomen uit 2014.

Verder met de reguliere MSM die allerlei zaken schrijven over George van Houts, sommige waar, maar veel uitspraken worden “herschreven” in de reguliere MSM, de “echte” waarheid is “gek”en door de heftige campagne van o.a. D’66 en de EU bestreden, met wat zij noemen “propaganda of nep-nieuws”, wat eigenlijk het “verbergen” van de waarheid is. De reguliere MSM zoals het NRC, maar ook Parool, zijn de “spreekbuizen” van de Nederlandse overheid, een andere waarheid wordt niet getolereerd!

 » Lees verder

Tagesdosis 13.12.2018 – George H.W. Bush. Eine Traueranzeige. Ein Trauerspiel für 1695€. | KenFM.de

tagesdosis-13122018-8211-george-hw-bush-eine-traueranzeige-ein-trauerspiel-fur-1695e-kenfm.de

13-12-18 03:31:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

Ein Kommentar von Bernhard Loyen.

Ein alter Mensch stirbt. Das passiert täglich, weltweit. Manch Mensch stirbt anonym. Viele Menschen sterben in Anwesenheit ihrer Liebsten, im Kreise der Familie. Manch Mensch erhält zusätzliche Aufmerksamkeit durch den gesellschaftlichen Status, ausgehend einer vermeintlich herausragenden Lebensleistung.

Dieser Sonderstatus resultiert aus der Tatsache, wodurch sich der zu Betrauernde in individueller Rückschau hervorgetan hat. Was hat der, bzw. die Verstorbene im Rahmen nachweislicher Funktionen für die Nachwelt hinterlassen, um einer breiteren medialen Betrachtung gerecht zu werden?

Am 30. November 2018 verstarb George H. W. Bush. Ihm widerfuhr ein weltweites mediales Gedenken. Es lässt sich resümieren, annähernd durchgehend positiv wurde die Lebensleistung dieses Mannes reflektiert und vor allem honoriert. Warum ist dem so? Beschränken wir uns auf die Medien in Deutschland und ihrer Reminiszenz an diese Person, den Gentleman-Präsidenten, so die Zeitung Die Zeit am 01.12.2018.

Der Artikel startet mit der inzwischen in hiesigen Medien so beliebten Trivialbetrachtung: Ach, könnte man seufzen, säße nur heute einer wie er im Weißen Haus in Washington. Dann wäre dort statt eines Mannes mit orangefarbener Tolle, wilden Ausfällen und verwirrender Programmatik ein Herr zu sehen. Ein eleganter, gut aussehender Neuengländer, der im Gegensatz zum aktuellen Amtsinhaber auf seine, die 41. Präsidentschaft, vorbereitet war wie kaum einer seiner Vorgänger oder Nachfolger. Und dem gerade wir Deutschen ungeheuer viel zu verdanken haben. (1)

Die erste Information bezieht sich auf den Job als CIA Chef der USA in den Jahren 1976/77. Der Dank der Deutschen basiert auf seiner Rolle im Rahmen der Deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990.

Dazu die Bild: Er war ein Glücksfall für Deutschland (2)

Tagesschau.de erinnert, bzw. informiert: Heute gilt George Herbert Walker Bush unter Historikern als einer der außenpolitisch erfolgreichsten US-Präsidenten. Schon vor seiner Wahl hatte er wichtige außenpolitische Erfahrungen gesammelt: in den 80er Jahren war Bush acht Jahre lang Vizepräsident unter Ronald Reagan. Davor CIA-Chef sowie Botschafter bei den Vereinten Nationen und in China.

 » Lees verder

When George Bush, Sr. took on the Israel lobby, and paid for it

when-george-bush-sr.-took-on-the-israel-lobby-and-paid-for-it

09-12-18 04:48:00,

George Bush at White House press conference September 12, 1991, defending his move to hold up loan guarantees to Israel. He said he was “one lonely little guy” against “powerful political forces.”

In 1991 President George H.W. Bush held up a $10 billion loan guarantee to Israel over Israel’s continued settlement building. Bush won the battle, but eventually lost the war, a lesson that politicians have remembered ever since…

By Alison Weir

In its article, “How ‘lonely little’ George H.W. Bush changed the US-Israel relationship,” the Times of Israel reports: “The 41st president beat AIPAC, but lost 24% of his Jewish backing after confronting Israel over the settlements; it’s a lesson US leaders since have taken to heart.”

The Israeli newspaper states that Bush “made clear the cost of an American president waging a political fight against the vast coalition of pro-Israel lobbying groups. In doing so, he exposed the limits of what the world’s most powerful man can do” when opposed by Israel partisans.

In 1991 Bush told Israel that the U.S. would not give Israel $10 million in loan guarantees until Israel stopped building settlements in the West Bank and Gaza. (Settlements are illegal under international law.*)

Bush stated: “I think the American people will strongly support me in this. I’m going to fight for it because I think this is what the American people want, and I’m going to do absolutely everything I can to back those members of the United States Congress who are forward-looking in their desire to see peace.”

The Israel lobby, especially the powerful American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), was outraged.

AIPAC head Thomas Dine, 1991. Dine said Bush’s action would be “a day that lives in infamy for the American pro-Israeli community.”

Israel’s Ha’aretz newspaper reports: “Thomas Dine, the then-executive director of the American Israel Public Affairs Committee, declared that September 12 – when Bush announced he would tell Congress that the request for the guarantees must be deferred for 120 days – would be ‘a day that lives in infamy for the American pro-Israeli community.’

“Dine lamented that ‘this president did what no other president has done: He held a special press conference on this issue and challenged not just congressional efforts to proceed with the guarantees legislation,

 » Lees verder

George H. Walker Bush: The Bush Family and the Mexican Drug Cartel – Global Research

george-h.-walker-bush-the-bush-family-and-the-mexican-drug-cartel-8211-global-research

04-12-18 08:26:00,

“George H. W. Bush — when he worked in the oil business in Texas in the 1970s– had developed close personal ties with Carlos Salinas and his father, Raul Salinas Lozano “a leading figure in narcotics dealings…”  (Dallas Morning News, 26 February 1997, emphasis added). 

The following text was published in May 2015 under the title  Jeb Bush, the Mexican Drug Cartel and “Free Trade”. The Bush Family and Organized Crime 

***

Jeb Bush is a presidential candidate.  [2015]

But Jeb is not only the brother of George W. and the son of George H. W. Bush.

Jeb Bush also had close personal ties to Raul Salinas de Gortari, brother of Mexico’s former president Carlos Salinas de Gortari. In the 1990s, Raul the “drug kingpin”, according to Switzerland’s  federal prosecutor Carla del Ponte, was one of the main figures of the Mexican Drug Cartel.  

Jeb Bush  –before becoming Governor of the Sunshine State– was a close friend of Raul Salinas de Gortiari (image right):

“There has also been a great deal of speculation in Mexico about the exact nature of Raul Salinas’ close friendship with former President George Bush’s son, Jeb. It is well known here that for many years the two families spent vacations together — the Salinases at Jeb Bush’s home in Miami, the Bushes at Raul’s ranch, Las Mendocinas, under the volcano in Puebla.

There are many in Mexico who believe that the relationship became a back channel for delicate and crucial negotiations between the two governments, leading up to President Bush’s sponsorship of NAFTA.” (Prominent intellectual and former foreign Minister of Mexico Jorge G. Castañeda, The Los Angeles Times. and Houston Chronicle, 9 March 1995, emphasis added)

The personal relationship between the Bush and Salinas families was a matter of public record. Former President George H. W. Bush — when he worked in the oil business in Texas in the 1970s– had developed close personal ties with Carlos Salinas and his father, Raul Salinas Lozano. (left)

Raul Salinas Lozano was the family patriarch, father of Carlos and Raul Junior.

 » Lees verder

George H.W. Bush’s Complicity in the 1991 “Highway of Death” Massacre. – Global Research

george-hw-bushs-complicity-in-the-1991-highway-of-death-massacre.-8211-global-research

04-12-18 04:23:00,

A “statesman” and “American hero”? What a lie!

When George H.W. Bush was president he ordered the massacre of Iraqi soldiers after the ceasefire in 1991, and after he had promised them safe passage out of Kuwait. This article, which went viral after the war, exposed Bush as a mass murderer and war criminal, directly involved in the “Highway of Death.” He is a “hero” only to Big Oil and the Wall Street financial empire. This account was assembled by the author and presented by her at a tribunal examining U.S. war crimes. It is still cited around the world on anniversaries of this war.

I want to give testimony on what are called the “highways of death.” These are the two Kuwaiti roadways, littered with remains of 2,000 mangled Iraqi military vehicles, and the charred and dismembered bodies of tens of thousands of Iraqi soldiers, who were withdrawing from Kuwait on February 26th and 27th 1991 in compliance with UN resolutions.

U.S. planes trapped the long convoys by disabling vehicles in the front, and at the rear, and then pounded the resulting traffic jams for hours. “It was like shooting fish in a barrel,” said one U.S. pilot. The horror is still there to see.

On the inland highway to Basra is mile after mile of burned, smashed, shattered vehicles of every description – tanks, armored cars, trucks, autos, fire trucks, according to the March 18, 1991, Time magazine. On the sixty miles of coastal highway, Iraqi military units sit in gruesome repose, scorched skeletons of vehicles and men alike, black and awful under the sun, says the Los Angeles Times of March 11, 1991. While 450 people survived the inland road bombing to surrender, this was not the case with the 60 miles of the coastal road. There for 60 miles every vehicle was strafed or bombed, every windshield is shattered, every tank is burned, every truck is riddled with shell fragments. No survivors are known or likely. The cabs of trucks were bombed so much that they were pushed into the ground, and it’s impossible to see if they contain drivers or not. Windshields were melted away, and huge tanks were reduced to shrapnel.

 » Lees verder

George H.W. Bush: The Inconvenient Truth

george-hw.-bush-the-inconvenient-truth

04-12-18 11:35:00,

Subscribe to the Deconstructed podcast on Apple PodcastsGoogle PodcastsStitcherRadio Public, and other platforms. New to podcasting? Click here.

In his death, liberal media painted a very rosey image of former president George H.W. Bush, with CNN’s Wolf Blitzer saying that “George H.W. Bush is being remembered as a family man, a beloved husband, father, grandfather, and great grandfather.” As president, George H.W. Bush stood up to the gun lobby, brought in the Americans with Disabilities Act, and ended the Cold War without firing a shot. However, he had also ordered the Desert Storm operation in which 88,000 tons of U.S. bombs were dropped on Iraq, killing tens of thousands of Iraqis and completely destroying civilian infrastructure. None of these Iraqi deaths were featured in the obituaries of U.S. liberal media. He also sold the first Gulf War “on a mountain of war propaganda,” as an investigation by journalist Joshua Holland concluded. George H.W. Bush also refused to speak with the special counsel during the Iran-Contra affair, declined to hand over his diary, and pardoned Ronald Reagan’s defense secretary Caspar Weinberger on the eve of his trial, so that he — Bush — wouldn’t have to testify. The Intercept’s co-founder Glenn Greenwald joins Mehdi Hasan to discuss the difference between hagiography and journalism — and to produce a more accurate and fair obituary of the late former-president George H.W. Bush.

Transcript coming soon.

 » Lees verder

Kurz eingeworfen: George Herbert Walker Bush ist tot | www.konjunktion.info

kurz-eingeworfen-george-herbert-walker-bush-ist-tot-wwwkonjunktion.info

02-12-18 02:47:00,

George H.W. Bush im CIA HQ - Bildquelle: Wikipedia / Central Intelligence Agency; Public DomainGeorge H.W. Bush im CIA HQ - Bildquelle: Wikipedia / Central Intelligence Agency; Public Domain

George H.W. Bush im CIA HQ – Bildquelle: Wikipedia / Central Intelligence Agency; Public Domain

George Herbert Walker Bush ist tot. Im Alter von 94 Jahren ist der 41. US-Präsident am Freitag gestorben.

Was wir über Bush, den Älteren, nun in der Hochleistungspresse lesen müssen, ist an Lobhudelei und Geschichtsverklärung nicht zu überbieten. Bush als politische Legende, Bush als charakterfester US-Präsident, Bush als Bezwinger der Sowjetunion.

Desinformationen für und über einen “Staatsmann”, die sich weder mit seiner langen Liste als Destabilisator zahlreicher Demokratien und Regionen, als Verfechter der Neuen Weltordnung oder seine CIA-Verbindungen mit der Bin Laden-Familie befassen.

Die Tatsache, dass Donald Trump einen “Nationalen Tag der Trauer” am kommenden Mittwoch abhalten will, an dem zusätzlich die US-Börsen geschlossen bleiben sollen, lässt tief blicken und zeigt, dass Trump Teil der kontrollierten Opposition in den USA ist. 0,1% der Globalisten und die ihnen gehörende und untertane Medienlandschaft traueren um einen Menschen, den die anderen 99,9% weder respektier(t)en, noch seine Taten jemals gutheißen konnten.

Mit George Herbert Walker Bush ist einer der Falken schlechthin in Washington gestorben, dessen Politik bis heute nachwirkt und dessen Tod insbesondere in Lateinamerika ob seiner Vergangenheit als CIA-Chef keine allzu große Trauer auslösen dürfte.

Quelle:
Former President George HW Bush dies at 94; Trump designates Wednesday as national day of mourning, markets to close
George Bush Sr.: “New World Order” 11.9.1991

Ein Artikel bildet zwangsweise die Meinung eines Einzelnen ab. In Zeiten der Propaganda und Gegenpropaganda ist es daher umso wichtiger sich mit allen Informationen kritisch auseinander zu setzen. Dies gilt auch für die hier aufbereiteten Artikel, die nach besten Wissen und Gewissen verfasst sind. Um die Nachvollziehbarkeit der Informationen zu gewährleisten, werden alle Quellen, die in den Artikeln verwendet werden, am Ende aufgeführt. Es ist jeder eingeladen diese zu besuchen und sich ein eigenes Bild mit anderen Schlussfolgerungen zu machen.

http://www.konjunktion.info unterstützen:

Unterstützen

Keine ähnlichen Artikel vorhanden.

 » Lees verder

George H.W. Bush, the CIA and a Case of State-Sponsored Terrorism – Global Research

george-hw.-bush-the-cia-and-a-case-of-state-sponsored-terrorism-8211-global-research

01-12-18 05:18:00,

Fifty-eight years ago, a car-bomb exploded in Washington killing Chile’s ex-Foreign Minister Orlando Letelier, an act of state terrorism that the CIA and its director George H.W. Bush tried to cover up, Robert Parry reported on Sept. 23, 2000.

In early fall of 1976, after a Chilean government assassin had killed a Chilean dissident and an American woman with a car bomb in Washington, D.C., George H.W. Bush’s CIA leaked a false report clearing Chile’s military dictatorship and pointing the FBI in the wrong direction.

The bogus CIA assessment, spread through Newsweek magazine and other U.S. media outlets, was planted despite CIA’s now admitted awareness at the time that Chile was participating in Operation Condor, a cross-border campaign targeting political dissidents, and the CIA’s own suspicions that the Chilean junta was behind the terrorist bombing in Washington.

In a 21-page report to Congress on Sept. 18, 2000, the CIA officially acknowledged for the first time that the mastermind of the terrorist attack, Chilean intelligence chief Manuel Contreras, was a paid asset of the CIA.

The CIA report was issued almost 24 years to the day after the murders of former Chilean diplomat Orlando Letelier and American co-worker Ronni Moffitt, who died on Sept. 21, 1976, when a remote-controlled bomb ripped apart Letelier’s car as they drove down Massachusetts Avenue, a stately section of Washington known as Embassy Row.

In the report, the CIA also acknowledged publicly for the first time that it consulted Contreras in October 1976 about the Letelier assassination. The report added that the CIA was aware of the alleged Chilean government role in the murders and included that suspicion in an internal cable the same month.

“CIA’s first intelligence report containing this allegation was dated 6 October 1976,” a little more than two weeks after the bombing, the CIA disclosed.

Nevertheless, the CIA – then under CIA Director George H.W. Bush – leaked for public consumption an assessment clearing the Chilean government’s feared intelligence service, DINA, which was then run by Contreras.

Image on the right: Chilean diplomat Orlando Letelier, murdered when right-wing terrorists blew up his car in Washington on Sept. 21, 1976. (Wikipedia)

Relying on the word of Bush’s CIA, 

 » Lees verder

George Soros

george-soros

27-11-18 09:56:00,

Revealed: The Hungarian ‘Schindler’ who saved George Soros from Nazi death squads during the occupation by hiding him behind a cupboard

  • Miklós Prohászka hid George Soros in a secret room behind a cupboard during the Nazi occupation of Hungary in 1944
  • Soros, who is Jewish, has never publicly acknowledged Prohászka’s role in saving his life and the brave Hungarian died in anonymity in 1999
  • The financier and philanthropist, who has since given away £25 billion to liberal causes, paid for Prohászka’s medical bills when he was dying of cancer

By JAKE WALLIS SIMONS, ASSOCIATE GLOBAL EDITOR, IN BUDAPEST, HUNGARY
PUBLISHED: 11:54 GMT, 26 November 2018 | UPDATED: 16:11 GMT, 26 November 2018

1.1kshares

37
View comments

The extraordinary story of how George Soros was saved from the Gestapo death squads by a humble Hungarian Catholic who hid him behind a cupboard can be revealed for the first time today.
Miklós Prohászka risked his life to protect the teenage Soros at his Budapest home in 1944, but the hero has remained anonymous for 74 years.
Prohászka’s daughter has told how the chain-smoking son of a shopkeeper was one of a small number of Hungarians willing to put his family’s lives on the line for Jews, refusing to take a penny for hiding the boy. 
The dramatic new details of the billionaire’s early years can be exposed for the first time today after a major investigation by MailOnline spanning Hungary, Sweden and the United States.

Miklós Prohászka, the Hungarian Catholic official who saved billionaire George Soros' life by hiding him behind a cupboard while the Nazi death squads hunted Jews in Budapest in 1944

+12

George Soros today

+12

The cupboard in Prohászka’s Budapest home that concealed a secret room where Soros hid

Miklós Prohászka's house in Budapest where 14-year-old Soros hid from Gestapo death squads

The estate of wealthy Jewish businessman Baron Moric Kornfeld, now a school for disabled children, which was confiscated by Baumbach while Soros was under his protection

Baron Moric Kornfeld, a wealthy Jewish businessman who was arrested in March 1944 when the Germans arrived. In exchange for turning over all his property, he was allowed to leave Hungary. A month after he left, Baumbach was sent to do an inventory on his property

+12

The idyllic home on Lupa Island in the Danube where Soros lived with his father before the War,  » Lees verder

How George W. Bush Corrupted America’s ‘News’-Reporting

how-george-w.-bush-corrupted-americas-news-reporting

19-11-18 11:09:00,

Eric Zuesse, originally posted at strategic-culture.org:

In order to understand today’s demonization of Vladimir Putin, one must go back to US President George W. Bush’s propaganda for “regime-change in Iraq” and demonization of Saddam Hussein at that time. The US regime now has come to recognize that with Putin’s high approval-ratings from the Russian public, the US aristocracy’s dream of fomenting Putin’s ouster by Russia’s voters will not work; and, so, all foreign leaders who cooperated with Russia, such as Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Viktor Yanukovych, and Bashar al-Assad, were first targeted by the US regime for “regime-change,” so as to isolate Russia and soften it up for the demanded US-takeover (‘democracy’, ‘free market’, etc., which Russia actually now already has, at least as much as America does); and, then, since that hasn’t yet worked, came the US aristocracy’s campaign to ‘protect The West’ by NATO troops and weapons surrounding Russia and forcing regime-change in Russia. It has escalated now to the point where World War III is more likely than ever it was during the Cold War.

Regime-change in Russia will thus either occur by the democratic vote of the Russian public at some distant time and produce a Russian Government that’s likely to be against the US regime in every possible way (which the current Russian Government is not), or else it will require a US-and-allied invasion of Russia, and that would destroy the world (but the US aristocracy want it anyway).

However, America’s aristocracy (or as they call it when referring to the same thing in low-income countries, “oligarchs”) — basically just its billionaires — are very impatient; they want to control the entire planet during their own lifetimes, and care little (if at all) about what will happen to the planet after they’re gone. (Look, for example, at their enormous resistance to doing anything against global burnout; protecting their fossil-fuels investments is ‘more important’.) Their ‘non-profits’ are just tax-avoidance schemes that double as PR operations for themselves and as ways to get their names in print and on big ‘non-profit’ buildings, like the Pyramids were in ancient Egypt.

 » Lees verder

George W. Bush Accepts Prestigious Liberty Award With Bloody Hands

george-w.-bush-accepts-prestigious-liberty-award-with-bloody-hands

15-11-18 07:23:00,

Environment & Health

The Global Extinction Rebellion Begins

Economy & Labor

Amazon HQ2 Won’t Improve Quality of Life for New York and Virginia Residents

Politics & Elections

George W. Bush Accepts Prestigious Liberty Award With Bloody Hands

Politics & Elections

Trump DOJ Argues “No Journalist Has First Amendment Right to Enter White House”

War & Peace

House GOP Is Abdicating Its Duty by Blocking Yemen Resolution

Environment & Health

The Other Victims of California’s Fires: Workers Inhaling Toxic Fumes

Like a ghastly echo that is old enough to vote, the news is once again thrumming with stories of an election recount in Broward County. Eighteen years ago, a similar recount was disrupted by one of the most indefensible Supreme Court decisions ever made, and the world began its inexorable slide toward the abyss that now confronts us. Because gallows humor is how doom is endured, there is (of course) an internet meme to mark the moment: A photo of an older, grayer Al Gore above a caption that reads, “Florida Recount Wraps Up, Al Gore Declared President.”

Good one, internet. It only hurts when I laugh.

Compounding the existential misery that is always present when anything related to George W. Bush comes up, George W. Bush himself has come up once again. Last weekend, the National Constitution Center in Philadelphia, a nonpartisan institution dedicated to educating people about the country’s founding documents, awarded Bush its prized Liberty Medal. The medal is given “to recognize leadership in the pursuit of freedom,” and has also been awarded to Nelson Mandela, Rep. John Lewis, Malala Yousafzai, Muhammad Ali and His Holiness the 14th Dalai Lama of Tibet.

They gave this one to George.

“I would still invade Iraq even if Iraq never existed.”

— George W. Bush to the Long Beach Press-Telegram, 8/21/2006

I remember being told, over and over again, that Iraq possessed 26,000 liters of anthrax; 38,000 liters of botulinum toxin; 500 tons (equal to 1,000,000 pounds) of sarin, mustard and VX nerve agent; 30,000 munitions to deliver the aforementioned; aerial drones to spray the aforementioned; mobile biological weapons labs to manufacture the aforementioned;

 » Lees verder

George Soros: 500 Millionen für Masseneinwanderung

george-soros-500-millionen-fur-masseneinwanderung

03-11-18 07:27:00,

Bild: Heinrich-Böll-Stiftung via flickr; Hintergrund: MONUSCO Photosvia flickr

Gerne werfen linke Medien alternativen Informationsportalen vor, Oligarchen wie George Soros zu Unrecht als Förderer von Masseneinwanderung darzustellen. Doch lassen wir George Soros selbst sprechen. Auf seinem privaten Blog verkündete der amerikanische Oligarch George Soros bereits im Jahr 2016, dass er 500 Millionen US Dollar in Einwanderer investiert. Damit fördert der selbsternannte „Menschenfreund“ den Bevölkerungsaustausch im Westen. Was genau hinter diesen Plänen steckt, lohnt sich im Detail zu analysieren.

Wer patriotische Medien will, muss diese auch unterstützen.
Abonniere jetzt das Magazin Info-DIREKT!

Von Alexander Markovics

Wenn die Nationalstaaten keine Einwanderung fördern wollen, springt Soros ein

Als Auslöser für seine Investitionen nennt Soros das bisherige Versagen der Nationalstaaten mit der Masseneinwanderung umzugehen. Die Gastländer, so Soros, würden daran scheitern den „erwiesenen Vorteil einer größeren Integration zu ernten“. Im Klartext heißt das, dass für den Globalisten Soros noch immer viel zu wenig Einwanderer ein dauerndes Bleiberecht erhalten. Die Sprache, welche Soros verwendet, deutet schon darauf hin, dass Einwanderer für ihn nicht in erster Linie kulturell verwurzelte Menschen sind, sondern „Humankapital“ aus dem man seinen Vorteil ziehen müsse.

Regierungen sollen Infrastruktur für „Refugees“ bauen, Soros will sich um die Jobs kümmern

Soros schreibt weiter davon, dass es die Pflicht der Aufnahmeländer wäre, die Einwanderer aufzunehmen. Er hingegen wolle mit seinem Geld vor allem in Firmen, Initiativen und Geschäfte stecken, welche von Einwanderern in den Gastländern gegründet werden. Kurzum: Soros unterstützt nicht das temporäre Bleiberecht für Flüchtlinge, sondern will, dass sie kommen um zu bleiben. Ihm geht es also nicht um zeitlich begrenzten Schutz, sondern um einen Bevölkerungsaustausch.

Die totale Mobilmachung für „Refugees Welcome!“

Weiters erklärt Soros, dass seine Initiative auch eine Vorbildwirkung entfachen solle. Es geht ihm darum, auch die Privatwirtschaft für die Beschleunigung der Masseneinwanderung zu mobilisieren. Soros will zeigen, wie privates Kapital Einwanderern „helfen“ kann. Seine „Open Society Foundation“ (etwa: Stiftung für eine Offene Gesellschaft) soll dabei als Vorbild für andere Unternehmen dienen. Alarmierend ist dabei, dass er dies in enger Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen macht. Somit ist etwa der UN-Migrationspakt ein wunderbares Beispiel dafür, wie die Wünsche einzelner globalistischer Oligarchen wie Soros im Einklang mit der UNO als Prototyp der Weltregierung übereinstimmen.

 » Lees verder

Gesprek George van Houts en Ad Broere

Gesprek George van Houts en Ad Broere

20-10-18 06:03:00,

Op 26 september 2018 vond voor Café Weltschmerz een gesprek plaats tussen George Van Houts en Ad Broere naar aanleiding van de publicatie van ´Geld in de bijrol´. In het gesprek ging het over vragen zoals: ‘Wat is geld?’, ‘Hoe zit het met onze perceptie van geld en waarde?’, ‘Wat is het gevolg van deze perceptie?’, ‘Hoe ontkomen we aan de dwang van het huidige geldstelsel?’ en ‘Hoe een primaire levensbehoefte zoals wonen beheerst wordt door hebzucht naar meer geld’. Ook vraagt George naar het eilandvoorbeeld dat door mij in het boek wordt uitgewerkt. Ik voeg een fragment uit ‘Geld in de bijrol’ toe, waarin de essentie door mij wordt weergegeven.

Het gesprek:

 Het fragment:

Geen geld met geld verdienen

‘Door het onbewoond eiland voorbeeld werd duidelijk dat banken te veel verdienen voor de prestatie die ze leveren. De verhoudingen binnen een economie worden erdoor scheefgetrokken, want wat banken meer verdienen dan in overeenstemming zou zijn met de door hen geleverde prestatie, gaat ten koste van mensen (hypotheken) en bedrijven (kredieten).
Een gelijkwaardige verdeling van de opbrengst van alles wat er in de economie wordt geproduceerd zou er zeer mee zijn gediend als geld met geld verdienen wordt afgeschaft. De inkomens- en vermogensverdeling zou er een stuk evenwichtiger door worden. Om dit te onderbouwen werk ik het voorbeeld van het onbewoonde eiland verder uit.

De eilandbewoners horen het voorstel van de bankier aan, bespreken het met elkaar en besluiten om niet op zijn voorstel in te gaan. Ze zien het niet zitten om geld van de bankier te lenen en om daarover ook nog rente te moeten betalen. Een van hen heeft over de ideeën van Silvio Gesell (zie begrippenlijst) gelezen. Dit bracht hem tot het volgende voorstel. Elk lid van de gemeenschap brengt zijn arbeid, vakkennis en inzet in. De maker van bouwmaterialen levert die aan de huttenbouwer en de huttenbouwer stelt voor elke eilandbewoner inclusief zichzelf een hut beschikbaar. De maker van vistuig levert dit aan de visser. De gevangen vissen worden verdeeld onder de eilandbewoners. Degene die zich met de ‘landbouw’ bezighoudt levert de kokosnoten en de vruchten die hij verzamelt aan de gemeenschap en hij ontwikkelt een methode om graan en groente te verbouwen.

 » Lees verder

George Soros: Beeinflusst der Multi-Milliardär mit seinen Medien gezielt die Kongress-Vorwahlen in den USA? | www.konjunktion.info

George Soros: Beeinflusst der Multi-Milliardär mit seinen Medien gezielt die Kongress-Vorwahlen in den USA? | www.konjunktion.info

22-08-18 09:02:00,

Kennen Sie Alexandria Ocasio-Cortez? Wohl eher nicht. Auch mir war die Dame bislang kein Begriff.

Wer sie allerdings kennt und fördert ist unser allseits beliebter Philanthrop und Multi-Milliardär George Soros.

So wurden jetzt neue Details bekannt, die die Beziehungen zwischen der ehemaligen Präsidentschaftskampagnenberaterin für Bernie Sanders und George Soros aufzeigen. Mit Hilfe des Mediennetzwerks Soros’ konnte Ocasio-Cortez die Kongress-Vorwahlen gewinnen wie das Online Magazin The Daily Caller berichtet. Soros soll bis zu 400 Politiker, die in Richtung des Politstils Bernie Sanders gehen, und deren Politkarrieren unterstützen.

Alexandria Ocasio-Cortez - Bildquelle: Screenshot-Ausschnitt Youtube-Video MSNBCAlexandria Ocasio-Cortez - Bildquelle: Screenshot-Ausschnitt Youtube-Video MSNBC

Alexandria Ocasio-Cortez – Bildquelle: Screenshot-Ausschnitt Youtube-Video MSNBC

Die New York Times berichtete, dass Ocasio-Cortez ihren politischen Gegner bei den Vorwahlen, den sie übrigens mit großen Abstand hinter sich ließ, aufgrund ihrer starken Online-Präsenz ausstechen konnte. In einem Interview mit dem “progressiven linken” Youtube-Kanal The Young Turks, der Mitglied im von Soros finanzierten linken Netzwerk The Media Consortium ist, bestätigt Ocasio-Cortez, dass ihr die große Berichterstattung in den Online-“Soros-Medien” über ihre Person dabei geholfen habe, zu gewinnen.

Der Daily Caller schreibt dazu:

Mitglieder, die mit Soros-finanzierten digitalen Medien in Verbindung stehen, haben Ocasio-Cortez, eine ehemalige Organisatorin der Präsidentschaftskampagne von Bernie Sanders, gebeten, für ein Amt zu kandidieren – und garantieren eine gute Berichterstattung durch ein Mediennetzwerk, das monatlich fast 300 Millionen Menschen erreicht.

(Members linked to Soros-funded digital media asked Ocasio-Cortez, a former organizer for Bernie Sanders’s presidential campaign, to run for office — guaranteeing favorable coverage by a media network that reaches almost 300 million people monthly.)

Doch die Verbindungen gehen noch weiter. Cenk Uygur, ebenfalls Teil der von Soros finanzierten Online-Medien, gründete eine der beiden Gruppierungen, die Ocasio-Cortez überhaupt dazu bewegten zu kandidieren. Der Name der Organisation: Justice Democrats. Der einzige Beweggrund Justice Democrats zu gründen war dabei, dass man so viele “Bernie Sanders” wie möglich in den neuen Kongress bekommen wolle. Dank der Berichterstattung der Soros-Medien wurde Ocasio-Cortez schnell bekannt und konnte ihren politischen Gegner und Urgestein Joseph Crowley in den Vorwahlen am 26. Juni 2018 schlagen. Aktuell gehen Beobachter davon aus, dass sie ihren Wahlkreis in New York mit Leichtigkeit gewinnen wird:

In einem Interview mit Uygur auf seinem Youtube-Kanal “The Young Turks” am 27.

 » Lees verder

George Orwell Warned us of the Most Dangerous Type of Censorship | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

George Orwell Warned us of the Most Dangerous Type of Censorship | Light On Conspiracies – Revealing the Agenda

14-08-18 07:03:00,

picture: https://www.allriot.com/product/george-orwell-1984-t-shirt/

Dylan Charles, Editor
Waking Times

“The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment.” ~George Orwell

The big tech companies are now openly censoring popular viewpoints and deleting select social media pages who supposedly ‘violate community guidelines.’

There is, of course, never a detailed explanation of why companies like You Tube and Facebook delete user generated pages (our You Tube page was deleted in 2017 for no apparent reason and our Facebook page has been throttled down to almost no reach), and there is never a reasonable way to appeal for the reinstitution of these pages.

The end result of this type of censorship, however, quite likely will not bring about the feared Soviet style clampdown on ideas that challenge the establishment. It’s more reasonable to expect that these companies have fallen pray to monopolistic hubris and will soon see massive declines in viewership, collapsing stock prices and the revolt of angry shareholders. In other words, these companies are shooting themselves in the feet.

That said, the current social/political/media climate in America today is likely to bring about the rise of a far more insidious and dangerous type of censorship: self-censorship.

The Cambridge dictionary defines self-censorship as:

“control of what you say or do in order to avoid annoying or offending others, but without being told officially that such control is necessary:”

Wikipedia defines it as:

“Self-censorship is the act of censoring or classifying one’s own discourse. This is done out of fear of, or deference to, the sensibilities or preferences (actual or perceived) of others and without overt pressure from any specific party or institution of authority.” ~Wikipedia

In other words, self-censorship is voluntarily silencing one’s self out of fear of inoffical reprisal. That reprisal can come in many forms, soft and hard, but at it’s most fundamental level it involves the fear of what others will think of you or say to you if they don’t like what they hear.

 » Lees verder