George Soros schickt 2000 kurdische Söldner nach Armenien (laut Erdoğan)

george-soros-schickt-2000-kurdische-soldner-nach-armenien-(laut-erdogan)

30-10-20 07:58:00,

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan erklärte bei einem Treffen der Abgeordneten seiner Partei in Ankara am 27. Oktober 2020, dass er den russischen Präsidenten Wladimir Putin über den Einsatz von Söldnern in Armenien informiert habe. [1].

Unter Berufung auf die Nationale Nachrichtendienstorganisation (Millî İstihbarat Teşkilatı – MİT) behauptete er, dass etwa 2000 Kämpfer der PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) nach Armenien gebracht worden seien.

Der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinian kam 2018 durch einen Staatsstreich an die Macht, der vom Spekulanten George Soros finanziert wurde. Die PKK war während des Kalten Krieges eine marxistisch-leninistische Partei, die von der Sowjetunion unterstützt wurde. Sie rutschte nach und nach von der westlichen Seite ab und wurde anarchistisch. Während des Krieges gegen Syrien überwachte sie einen Marionettenstaat, das Rojava, unter militärischem Schutz der NATO. Ihre Dienste scheinen jetzt von George Soros gemietet worden zu sein.

Präsident Putin hätte seine Verwunderung über diese Nachricht zum Ausdruck gebracht, und Präsident Erdoğan hätte ihm geantwortet, dass er keinen Zweifel an einer russischen Intervention habe, wenn die rote Linie Moskaus auf diese Weise überschritten würde.

Übersetzung
Horst Frohlich

[1] “2,000 PKK terrorists fighting in Karabakh alongside Armenia, Erdoğan says”, Daily Sabah, October 28, 2020.

 » Lees verder

George Floyd vermoord door crisisacteur Ben R. Bailey..!?

george-floyd-vermoord-door-crisisacteur-ben-r-bailey.!?

28-07-20 09:19:00,

x

x

George Floyd vermoord door
crisisacteur Ben R. Bailey..!?

2020 © WantToKnow.nl/be

x

Kun jij je het voorstellen..? Een crisisacteur die de politieman speelt die George Floyd om het leven brengt..? Althans, de indruk geeft, door 8 (!) minuten te poseren op de nek van George Floyd.. Anders gezegd: kijken we naar politieman Derek Chauvin, die op dit moment terecht staat, zou staan, OF.. kijken we naar (crisis)acteur Benjamin Ray Bailey..?
De (politie)man die George Floyd zou hebben gedood, zit meer dan 8 minuten op zijn hals, terwijl hij NOCH ZIJN COLLEGA’s NIETS DOEN.. Wie hier in dit filmpje het dubbele verhaal niet ziet, kijkt wérkelijk niet goed. Besef dat deze daad, PRECIES de aanleiding was voor de enorme onrusten in de VS, protestmarsen en schandalige geweldsuitingen. WERELDWIJD.

Besef dat de krachten achter de schermen over ALLE MIDDELEN BESCHIKKEN die deze valse-vlag-operatie mogelijk maakt..! Besef dat hele massa’s mensen in hun macht zijn, doordat ze worden afgeperst, gefinancierd en/of beloftes worden gedaan, die alleen de Deep State kan waarmaken… Het hele verhaal hangt niet op de geloofwaardigheid van de inhoud, nee.. Het hangt af van jouw bereidheid het officiële verhaal te omarmen als ‘waarheid’.. Is het waarheid omdat het NOS/RTL-journaal je dit vertelt..?

Draai het verhaal om.. Hoe zeer zal deze machtige kliek in haar vuistje lachen, bij zóveel schaapachtigheid..? De simpele eenvoud waarmee leugens worden omarmt als ‘waarheid’, alleen omdat iemand zegt/laat zien, wat er gebeurd is.

Het is hetzelfde verhaal als met MINDF*CK van Victor Midst..
Je gelooft niet wat je ziet, maar toch ‘is het zo’..! Maar is dit werkelijk zo? Nee dus, want je wordt besodemieterd waar je bij staat.. Je gelooft de leugenachtige truc en omarmt hem als waarheid en kraait iets uit van: “Hoe kan dat nou?” Totdat het écht wordt… We kijken naar de moord op een zwarte man..

Maar als het in scene is gezet, om een mega-oproer te initiëren, dan kunnen we de truc ontmaskeren.. Dus kijk naar de vergelijking tussen de échte agent, Derek Chauvin en de (crisis)acteur Benjamin Ray Bailey. Trek je eigen conclusies, of geef ruimte aan de MOGELIJKHEID dat er een ánder verhaal wordt uitgerold dan je meent te zien..!!

En kijk niet alleen naar de overeenkomsten tussen de acteur en de politieman..

 » Lees verder

George Orwells 1984 opnieuw uitgebracht – De Lange Mars plus

george-orwells-1984-opnieuw-uitgebracht-–-de-lange-mars-plus

12-07-20 09:39:00,

Niet eerder sinds 1948 (toen het boek werd geschreven)  is het boek van Orwell zo actueel als nu. Het totalitaire systeem wat George Orwell beschrijft in dit boek geeft exact de sfeer de weer van de huidige samenleving. Ook hier een Ministerie van Waarheid (Ministerie van Volksgezondheid) dat met waanzinnige bepalingen die kant noch wal raken de bevolking dicteert en overheerst. En niet te vergeten Big Brother die onder het mom van veiligheid iedereen volgt en zijn of haar doen en laten opneemt en vastlegt. Kijk naar deze samenleving in het fictieve jaar 1984 en ontdek de verbazingwekkende overeenkomsten.

Oorlog is vrede

Orwells uitspraken zijn meer dan een halve eeuw oud, maar bieden nog steeds een diep begrip van zijn toekomst en onze hedendaagse werkelijkheid. Hij analyseert ook de onbewuste en de bewuste mens, en relativeert de laatste groep.

Enkele veelzeggende citaten uit zijn boek ‘1984’.

“Oorlog is vrede. Vrijheid is slavernij. Onwetendheid is kracht”.

Orwells maatschappij wordt geregeerd door leugens en geweld. Leugens die eindeloos werden herhaald totdat iedereen ze gelooft. Rutte heeft veel van dit boek geleerd. Vertaald naar onze tijd: Privacyschending is veiligheid. Oorlog met Rusland betekent vrede.

“Voor zij bewust worden, zullen zij nooit in opstand komen en pas nadat zij in opstand zijn gekomen, kunnen zij bewust worden.”

Dit schrijft de hoofdpersoon over de proles (die 85% van de bevolking uit maken):”…Zwaar lichamelijk werk, de zorg voor vrouw en kinderen, kleinzielige ruzies met buren, films, voetbal, bier en bovenal gokken maakten heel de horizon van hun geesten uit. Het was niet moeilijk hen in toom te houden.”

Voeg daar het creëren van armoede aan toe en alle instrumenten om mensen gedwee in de pas te laten meelopen is compleet.

Haat

“De proles, die gewoonlijk apathisch stonden tegenover de oorlog, werden opgezweept tot een van hun periodieke aanvallen van verwoede vaderlandsliefde. Als om in overeenstemming te blijven met de algemene stemming, hadden de raketbommen groter aantal mensen gedood….een viel op een volle bioscoop…begroef verscheidene honderden slachtoffers onder het puin.”

Dit zweepte de haat op. Dit is vergelijkbaar met het effect van terreuraanslagen,

 » Lees verder

De moord op George Floyd: geen geïsoleerd incident… | KenFM.de

de-moord-op-george-floyd:-geen-geisoleerd-incident…-|-kenfm.de

20-06-20 07:59:00,

…maar een deel van de oorlog tegen zwarten in de VS…

Een standpunt van Hermann Ploppa.

Zelfs na de moord op Amerikaans staatsburger George Floyd door een medewerker van het politiebureau in Minneapolis gaat het geweld tegen de Afro-Amerikanen onverminderd door. Al met al is de burgeroorlog die momenteel in de VS woedt duidelijk een gewelddadige reactie op het historisch unieke regime, dat sinds het uitbreken van de Corona-pandemie met onverbiddelijke hardheid wordt uitgeoefend. Wanneer als gevolg van de pandemie meer dan 20 miljoen mensen in de VS van de ene op de andere dag hun baan verliezen en nauwelijks nog een noemenswaardige besparing hebben, zijn dergelijke opstanden het logische gevolg. En de heersende klasse heeft er zeker rekening mee gehouden.

Het feit dat de sociale explosie desondanks werd aangewakkerd door een rassenconflict is bijna onvermijdelijk. Want tot op de dag van vandaag zijn Amerikaanse burgers van Afrikaanse afkomst nog steeds oververtegenwoordigd onder de werklozen, de armen en de gevangenen. Ze zijn nu ook oververtegenwoordigd onder de corona geïnfecteerden. Ze zijn ook oververtegenwoordigd onder degenen die nu via Corona werkloos zijn. In een land waar twaalf Amerikaanse presidenten slavenhouders waren, duurde het lang voordat zwarten volledige burgerrechten kregen, althans op papier. Veel instellingen van de VS zijn nog steeds te herleiden tot de slavernij in de VS. Zelfs de gedecentraliseerde politiebureaus, de politiediensten, zijn vaak begonnen als slavenpatrouilles. Dat wil zeggen, als burger milities die weggelopen slaven heroveren.

Bovendien zijn in de loop der eeuwen verschillende volkeren na elkaar naar de VS geëmigreerd en werden ze aanvankelijk allemaal met argwaan bekeken door degenen die er al woonden. Deze nieuwe immigranten onderscheidden zich graag door actief deel te nemen aan het geweld tegen Afro-Amerikanen, waardoor een „wij-gevoel“ ontstond.

In mijn boek „Hitler’s American Teachers“ heb ik de dynamiek van deze onrustige „smeltkroes“ onderzocht om het ontstaan en de gevolgen van racisme en fascisme te verklaren.

Bij deze gelegenheid een kort fragment uit bovengenoemd boek:

Tot de jaren twintig van de vorige eeuw werden ongeveer 3500 Afro-Amerikanen, maar ook Ieren, Italianen en Joden, het slachtoffer van lynchpartijen. In het tijdperk van de slavernij waren er zelfverklaarde „Slavenpatrouilles“ – slavenpatrouilles die elke Afro-Amerikaan opraapten,

 » Lees verder

Der Mord an George Floyd: kein Einzelfall, … • STANDPUNKTE | KenFM.de

der-mord-an-george-floyd:-kein-einzelfall,-…-•-standpunkte-|-kenfm.de

17-06-20 08:53:00,

Dieser Artikel ist auch als kostenlose MP3 für Dich verfügbar!

Download MP3

…sondern Teil des Krieges gegen Schwarze in den USA

Ein Standpunkt von Hermann Ploppa.

Auch nach dem Mord an dem US-Bürger George Floyd durch einen Angestellten der Polizeiwache von Minneapolis geht die Gewalt gegen Afroamerikaner unvermindert weiter. Insgesamt gesehen ist der augenblicklich in den USA tobende Bürgerkrieg eindeutig eine gewaltsame Reaktion auf das geschichtlich einmalige Regime, das seit Ausbrechen der Corona-Pandemie mit unerbittlicher Härte ausgeübt wird. Wenn über 20 Millionen Menschen in den USA in Folge der Pandemie von heute auf gestern ihren Arbeitsplatz verlieren und sie kaum nennenswerte Ersparnisse haben, dann sind solche Revolten die logische Folge. Und sie sind mit Gewissheit von den Herrschenden auch einkalkuliert worden.

Dass dennoch die soziale Explosion sich an einem Rassenkonflikt entzündet hat, ist geradezu zwangsläufig. Denn bis auf den heutigen Tag sind die US-Bürger afrikanischen Ursprungs bei den Arbeitslosen, Armen und bei den Gefängnisinsassen überrepräsentiert. So sind sie auch jetzt bei den Corona-Infizierten überrepräsentiert. Sie sind ebenfalls bei den jetzt durch Corona arbeitslos Gewordenen überrepräsentiert. In einem Land, in dem zwölf US-Präsidenten Sklavenhalter waren, hat es lange gedauert, bis den Schwarzen wenigstens auf dem Papier die vollen Bürgerrechte zuerkannt wurden. Viele Institutionen der USA lassen sich nach wie vor auf die Sklaverei in den USA zurückführen. Auch die dezentral organisierten Polizeistationen, die Police Departments, begannen oftmals als Slave-Patrols. Also als Bürgermilizen, die entlaufene Sklaven wieder einfingen.

Hinzukommt, dass unterschiedliche Völker im Laufe der Jahrhunderte nacheinander in die USA eingewandert sind und zunächst allesamt von den schon Ansässigen misstrauisch beäugt wurden. Diese neu Eingewanderten profilierten sich gerne, indem sie sich an Gewalt gegen Afroamerikaner aktiv beteiligten und auf diese Weise ein „Wir-Gefühl“ herstellten.

In meinem Buch „Hitlers amerikanische Lehrer“ habe ich die Dynamik dieses unruhigen „Schmelztiegels“ (Melting Pot) unter die Lupe genommen, um die Entstehung und Wirkungsweise von Rassismus und Faschismus erklären zu können.

Aus gegebenem Anlass ein kurzer Ausschnitt aus dem genannten Buch:

Bis in die 1920er Jahre wurden etwa 3.500 Afroamerikaner, aber auch Iren, Italiener und Juden, Opfer des Lynching.

 » Lees verder