Kort verslag van gesprek stichting Stop5GNL met ministerie EZK – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

kort-verslag-van-gesprek-stichting-stop5gnl-met-ministerie-ezk-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

19-02-20 10:18:00,

Afgelopen maandag heeft stichting Stop5GNL een overleg gehad met het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Ze waren hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van de sommatiebrief die ze 19 december 2019 hebben gestuurd. Hierin hebben ze het ministerie gevraagd om in overleg te treden – een voorwaarde om een kort geding te kunnen starten – en om de uitrol van 5G te stoppen. Dit was dan ook het doel van dit gesprek.

Onderstaand een kort verslag van het overleg en wat de vervolgstappen zijn.

Gesprek met het ministerie

We hadden een sterke afvaardiging vanuit Stop5GNL waarin we werden bijgestaan door onze twee advocaten van Boels en Zanders. Ook zij hadden een flinke afvaardiging. Vanuit het ministerie van EZK was plaatsvervangend directeur Digitale Economie, een jurist en een beleidsmedewerker aanwezig. Ook was iemand afgevaardigd vanuit het Kennisplatform Elektromagnetische Velden. Ze werden bijgestaan door hun twee landsadvocaten.

We zijn niet heel erg verrast door hun standpunten en we hadden een goed verweer. Met ook een prachtig pleidooi van onze advocaat. Allereerst gaf het ministerie aan dat er niet veel nieuw is aan de frequenties en dat de veiling nodig is omdat de oude contracten aflopen. Dat argument viel weg aangezien een van ons wist te vertellen welke nieuwe technische mogelijkheden zij bieden voor 5G en dat de veiling daar tenslotte ook voor bedoeld is.

Verder kwam naar voren in het gesprek dat het EZK geen verantwoordelijkheid lijkt te nemen voor de eventuele gezondheidsschade die hun handelen zou veroorzaken, omdat de overheid stelt dat het gaat om een “technologieneutrale” technologie en dat het aan de telecombedrijven is hoe ze die invullen. Ook was er het bekende argument dat er weliswaar studies te vinden zijn die schadelijke effecten aantonen, maar dat de meeste studies echt aantonen dat blootstelling aan EMV (elektromagnetische velden) veilig is. En dat de ICNIRP-richtlijnen – die in principe veilig zijn – worden nageleefd. Zij behoeven volgens hen alleen een update die dan wettelijk vastgelegd gaat worden. We hebben hen goed kunnen pareren. Ook onze sommatiebrief is wat dat betreft duidelijk genoeg.

Stop5GNL heeft ook de vraag voorgelegd, wat de overheid straks gaat doen als inderdaad blijkt dat door de uitrol van 5G enorme gezondheidsschade ontstaat. Stop5GNL is van mening dat – met de vele onderzoeken die nu al gezondheidsschade aantonen en wat uit de praktijk ook blijkt – het absoluut niet verantwoord is 5G uit te rollen en we vinden dat het voorzorgsprincipe toegepast moet worden.

 » Lees verder

Minister gaat met Stop5GNL in gesprek over uitrol #5G –

minister-gaat-met-stop5gnl-in-gesprek-over-uitrol-#5g-–

16-02-20 07:46:00,

Stichting Stop5GNL is op 17 februari voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken.

Gezondheid

De overheid heeft de verplichting de gezondheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en dat doet ze niet met de uitrol van 5G. Volgens de stichting liggen er te veel studies die grote en ernstige gezondheidsschade aantonen bij blootstelling aan straling. Zij vinden het onrechtmatig als de overheid de Nederlandse bevolking aan een dergelijk risico blootstelt.

Naar 5G is nauwelijks onderzoek gedaan. Zeer recent (op 11 februari) heeft het Europees Parlement gewaarschuwd voor de uitrol van 5G (Lees hier de briefing). Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G. De richtlijnen zijn bovendien 20 jaar oud!

Vervolgstap

De sommatiebrief is door de stichting verstuurd op 18 december 2019.
Deze brief moet verstuurd worden voordat een kort geding wordt aangespannen.
Hierop heeft het Ministerie nu gereageerd en een uitnodiging gedaan voor een gesprek. Als de uitkomst van dit gesprek niet bevredigend is dan verstuurt de stichting de dagvaarding naar de staat.

Binnen 4 tot 6 weken zal de zitting daarna plaatsvinden. De stichting Stop5GNL start dan het kort geding om de uitrol van 5G te stoppen.

De initiatiefnemers hebben om de uitrol van 5G te kunnen stoppen de stichting opgericht. Het doel is de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. Eén van de middelen om dit te bereiken is een kort geding tegen de Nederlandse staat.

Waarom een kort geding of spoedprocedure?

Er is spoed geboden bij het stopzetten van 5G want met de veiling van de 5G-frequenties die in 2020 en 2022 gepland staan en de inwerkingtreding van de Wet Telecomcode zal 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zal betekenen.

 » Lees verder

Stop5GNL gaat in gesprek met het ministerie van EZK – StralingsBewust – Verzamelpunt voor informatie over straling

stop5gnl-gaat-in-gesprek-met-het-ministerie-van-ezk-–-stralingsbewust-–-verzamelpunt-voor-informatie-over-straling

14-02-20 10:12:00,

Stichting Stop5GNL is op 17 februari a.s. voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december 2019 aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL hen dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken.

De overheid heeft de verplichting de gezondheid van haar burgers zo goed mogelijk te waarborgen en dat doet ze niet met de uitrol van 5G. Er liggen te veel studies die grote en ernstige gezondheidsschade aantonen bij blootstelling aan straling. Het is onrechtmatig als de overheid de Nederlandse bevolking aan zo’n groot risico blootstelt.

Naar 5G is nauwelijks onderzoek gedaan. Zeer recent ook, op 11 februari jl., heeft het Europees Parlement gewaarschuwd voor de uitrol van 5G. Het Parlement geeft aan dat een zeer dicht netwerk van antennes nodig is om 5G mogelijk te maken. Dit zal een constante blootstelling voor mensen, inclusief kinderen betekenen. Iets waar de huidige richtlijnen geen rekening mee houden, en ook niet met de specifieke kenmerken van 5G. De richtlijnen zijn bovendien 20 jaar oud. Terecht dus dat het Europees Parlement zijn zorgen uitspreekt. Een waarschuwing waar de overheid niet omheen kan.

Vandaar ook de oproep in de sommatiebrief aan de minister om 5G te stoppen. Met daarin het verzoek om – als de minister geen gehoor geeft aan die oproep – met Stop5GNL in overleg te gaan. Hiertoe hebben we nu een uitnodiging ontvangen. Een uniek moment! Het gesprek vindt plaats op maandag 17 februari. Het doel van het gesprek is om te bespreken of de regering bereid is om (alsnog) tegemoet te komen aan onze dringende oproep. Laten we hopen dat ze hiervoor openstaan. Zo niet dan zullen vervolgstappen worden genomen, te weten een kort geding.

Stichting Stop5GNL

Lees ook: Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen

Download Folder Stichting Stop5GNL

 » Lees verder

Oekraïne in gesprek met NAVO na incident Zee van Azov – Geotrendlines

oekraine-in-gesprek-met-navo-na-incident-zee-van-azov-8211-geotrendlines

26-11-18 12:20:00,

De Oekraïense president Petro Poroshenko gaat naar aanleiding van het incident in de Zee van Azov gisteren in gesprek met de NAVO en met verschillende regeringsleiders. Volgens de Oekraïense krant Kiev Post gaf Poroshenko maandag tijdens een bijeenkomsten van de nationale veiligheidsdienst in de hoofdstad Kiev de volgende verklaring af.

“We doen een beroep op onze partnerlanden van het Boedapest Memorandum, die zichzelf gecommitteerd hebben om de soevereiniteit, de territoriale integriteit en onafhankelijkheid van onze staat te verdedigen. Ook doen we een beroep op de landen van de Europese Unie, inclusief de partners in het Normandy Format, zodat we de acties kunnen coördineren die nodig zijn om Oekraine te beschermen.

Ook doen we een beroep op de gehele pro-Oekraïense coalitie in de wereld. We moeten onze krachten bundelen. Ik heb een verzoek geplaatst voor gesprekken met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Jens Stoltenberg. Deze gesprekken zullen gevoerd worden, dat is al bevestigd.”

Ondertussen heeft Rusland een spoedzitting van de VN Veiligheidsraad aangevraagd om over het incident te praten. Deze bijeenkomst wordt maandag gehouden en heeft slechts één agendapunt, namelijk het ‘behoud van de internationale vrede en veiligheid’. In Berlijn wordt vandaag een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van Duitsland, Rusland, Frankrijk en Oekraïne.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova zei in reactie op het incident dat Oekraine een provocatie in scene probeert te zetten en machtspolitiek bedrijft om Rusland te kunnen beschuldigen van agressie. Een paar dagen voor het incident waarschuwde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken al voor een dreigende escalatie in de Zee van Azov.

Russia’s First Deputy Envoy to the UN Dmitry #Polyansky (@Dpol_un): #Russia calls an urgent meeting of the UN Security Council following dangerous developments in the Sea of #Azov (illegal actions of Ukrainian vessels) pic.twitter.com/3jSPjhzTeR

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) November 26, 2018


Wat is er gebeurd?

Op zondag kwamen drie Oekraïense marineschepen in aanvaring met de Russische vloot in de Zee van Azov. De drie schepen waren op weg van Odessa naar Mariupol, maar werden door de Russen tegengehouden toen ze probeerden door de smalle doorgang naar de Zee van Azov te varen.

 » Lees verder

Gesprek George van Houts en Ad Broere

Gesprek George van Houts en Ad Broere

20-10-18 06:03:00,

Op 26 september 2018 vond voor Café Weltschmerz een gesprek plaats tussen George Van Houts en Ad Broere naar aanleiding van de publicatie van ´Geld in de bijrol´. In het gesprek ging het over vragen zoals: ‘Wat is geld?’, ‘Hoe zit het met onze perceptie van geld en waarde?’, ‘Wat is het gevolg van deze perceptie?’, ‘Hoe ontkomen we aan de dwang van het huidige geldstelsel?’ en ‘Hoe een primaire levensbehoefte zoals wonen beheerst wordt door hebzucht naar meer geld’. Ook vraagt George naar het eilandvoorbeeld dat door mij in het boek wordt uitgewerkt. Ik voeg een fragment uit ‘Geld in de bijrol’ toe, waarin de essentie door mij wordt weergegeven.

Het gesprek:

 Het fragment:

Geen geld met geld verdienen

‘Door het onbewoond eiland voorbeeld werd duidelijk dat banken te veel verdienen voor de prestatie die ze leveren. De verhoudingen binnen een economie worden erdoor scheefgetrokken, want wat banken meer verdienen dan in overeenstemming zou zijn met de door hen geleverde prestatie, gaat ten koste van mensen (hypotheken) en bedrijven (kredieten).
Een gelijkwaardige verdeling van de opbrengst van alles wat er in de economie wordt geproduceerd zou er zeer mee zijn gediend als geld met geld verdienen wordt afgeschaft. De inkomens- en vermogensverdeling zou er een stuk evenwichtiger door worden. Om dit te onderbouwen werk ik het voorbeeld van het onbewoonde eiland verder uit.

De eilandbewoners horen het voorstel van de bankier aan, bespreken het met elkaar en besluiten om niet op zijn voorstel in te gaan. Ze zien het niet zitten om geld van de bankier te lenen en om daarover ook nog rente te moeten betalen. Een van hen heeft over de ideeën van Silvio Gesell (zie begrippenlijst) gelezen. Dit bracht hem tot het volgende voorstel. Elk lid van de gemeenschap brengt zijn arbeid, vakkennis en inzet in. De maker van bouwmaterialen levert die aan de huttenbouwer en de huttenbouwer stelt voor elke eilandbewoner inclusief zichzelf een hut beschikbaar. De maker van vistuig levert dit aan de visser. De gevangen vissen worden verdeeld onder de eilandbewoners. Degene die zich met de ‘landbouw’ bezighoudt levert de kokosnoten en de vruchten die hij verzamelt aan de gemeenschap en hij ontwikkelt een methode om graan en groente te verbouwen.

 » Lees verder

In gesprek met allround kunstenaar Jeannette Quakkelaar – De Lange Mars Plus

In gesprek met allround kunstenaar Jeannette Quakkelaar – De Lange Mars Plus

20-06-18 09:19:00,

Jeannette Quakkelaar (1969) is all round kunstenaar die op haar zesentwintigste afstudeert aan de kunstacademie. Ze zegt:”Alles wat mijn ogen zien, maken mijn handen.” Haar productiviteit is ongeëvenaard, in 2016 maakt ze 105 schilderijen in een niet te stuiten scheppingsdrang. Toch betekent 2015 een keerpunt in haar leven, de stap van sprookjeswereld naar de keiharde werkelijkheid.

Al heel jong heeft ze het gevoel hier niet thuis te horen. Ze voelt zich ook veel meer thuis in Egypte en India. Het land van piramides en farao’s roept de warmte op die ze in het westen niet voelt. ‘De kleuren, alladin, piramides met afbeeldingen op de muren alsof ik deze zelf had geïllustreerd.” Ook India heeft haar hart, vanwege de bijzondere kleuren en sfeer die dat bij haar oproept.

Wanneer ze in Nederland aan het scheppen is, of dat nu keramiek is of schilderijen zijn of beeldhouwwerk, dan vergeet ze alles om zich heen. Het is haar veilige cocon, daar voelt ze wel liefde en warmte die ze in de buitenwereld mist. Die wereld is kil en harteloos.

Handlampje turquoois

Ze zegt over haar kunst:”Iets ontstaat zonder erover na te denken. Dingen maken vanuit mijn innerlijk, geeft me het gevoel dat ik er mag zijn.”

Maskers

Toch is zich iets in haar aan het veranderen, als ze vanaf 2015 grote doeken gaat beschilderen. Hiervoor gebruikt ze lakens die ze ophangt aan de muur. “Ik moest gooien en smijten met verf, niet meer zo netjes en precies.” Het luidt het einde in van de periode uit haar leven, die ze haar ‘sprookjeswereld’ noemt. Ze maakt naast schilderijen en beeldhouwwerken ook kettinkjes, armbanden, keramiek, kaarsenhouders en dergelijke.
In die laatste fase voor het breekpunt gaat ze explicieter en expressiever schilderen.

I am

Dan stopt ze in juni 2015 met anti-depressiva, nadat ze deze 25 jaar heeft geslikt. Ze besluit het af te bouwen en weet ervan af te kicken. Dit luidt een hele nieuwe periode in haar kunstenaarsbestaan in. Ze stapt haar I Am (Ik ben) periode binnen. Jeannette gaat meer toegepaste kunst maken. Kleding, tassen, riemen, sieraden gaat ze beschilderen.

 » Lees verder

In gesprek met pastel schilderes Martine Jacobs – De Lange Mars Plus

In gesprek met pastel schilderes Martine Jacobs – De Lange Mars Plus

28-04-18 09:06:00,

Origami muzikantjes 50 x65 cm Canson papier 400 gram 2018 Martine Jacobs

Martine Jacobs is pastel schilderes en is van 1986 tot het rampjaar 2002 een uiterst succesvolle kunstenaar, met exposities over de hele wereld. In 2002 is er de aanslag op de Twin Tower 9/11, wordt de euro ingevoerd, Van Gogh en Fortuijn vermoord. Hierdoor valt de verkoop van haar werk in duigen. Na een jarenlange pauze komt ze fris en enthousiast terug onder andere met haar ‘Origami’ serie. Hiervan zegt ze enthousiast dat zij er zelf nog heel veel in ontdekken kan.

Martine Jacobs haalt haar inspiratie van beeldbanken op internet. Ze verzamelt digitale afbeeldingen die ze combineert en verwerkt tot verhalende aquarellen in levendige kleuren en vormen.

Op dit moment hangen werken van Jacobs uit de Lily serie in galerie Beeldend Gesproken in Amsterdam. Ook in het hanf-museum van Berlijn en het hash museum van Amsterdam zijn werken van haar te zien.

Beatrix Queen of Grass pastel and weed leafs on paper 1993, Martine Jacobs, Hash museum Amsterdam.

Martine maakt in 2002 een pastel serie over de aanval op de Twin towers (9/11).
In haar pastels heeft ze de Twin towers geplaatst samen met de overgebleven gebouwen van Hiroshima en Nagasaki. Hierover zegt ze:”In de politiek zijn er altijd opgevoerde tegenstellingen. Dat zien we nu weer met Syrië. Echter het verdriet dat misdadige oorlogsacties veroorzaken zijn universeel. Een mens is een mens of ze zich nu moslim of christen noemen. De Amerikanen vinden mijn werk een schandaal, hoe durf ik deze drama’s te vergelijken! Maar ik blijf bij mijn mening, mensen vernietigen om welke politieke reden dan ook is eeuwig fout. Vandaar dat ik deze pastels ‘gedeeld verdriet (shared grief)’ heb genoemd.”

Gedeeld verdriet, Martine Jacobs, 2002

De Twin towers van New York gezien in combinatie met het laatst overgebleven gebouw in Hiroshima. Samen met gebouw 7 die allemaal werden vernietigd tijdens de aanval op 11 september.

Shared Grief, Martine Jacobs 2002

Ze vertelt dat in 2002 haar zelfvertrouwen weliswaar een knauw kreeg, maar dat zij haar stijl niet wil veranderen.

 » Lees verder

In gesprek met Hans Kamperman: Ik deed het uit liefde – De Lange Mars Plus

In gesprek met Hans Kamperman: Ik deed het uit liefde – De Lange Mars Plus

20-04-18 10:26:00,

Hans Kamperman springt op 15 maart van de publieke tribune in de Tweede Kamer met een touw om zijn nek in een uiterste poging gehoord te worden. In een interview met DLM Plus vertelt hij waarom en waarvoor.

Hennep

Ik heb het eerst op de normale manier geprobeerd, politici aangeschreven. Cannabis wordt gecriminaliseerd, terwijl het de aarde kan redden en voor vele mensen een medicijn is. Toen ben ik gestart met de petitie Haal cannabis uit het strafrecht om hen te dwingen te luisteren. Er gebeurde echter niets. Daarna heb ik in mijn onschuld iets naïefs gedaan. Ik kom uit de bergsport, heb kennis van zaken en wist honderd procent zeker dat ik door het touw juist te gebruiken er niet meer zou zijn.

Ik heb geen moment angst gevoeld. Ik dacht dat ik dit moest doen. Ik wist dat ik hiermee mijn naasten verdriet zou doen, maar wat hebben mijn kinderen eraan om op een aarde te leven die er zo slecht voor staat?

Met het touw om mijn nek spring ik en zal de val van 5 meter nooit kunnen overleven.

Een klap voel ik in mijn nek, echter zonder dat het pijn doet. Direct raak ik bewusteloos. Wanneer ik wakker word duurt het zeker vijf minuten voordat ik me realiseer dat ik nog leef. Wonderbaarlijk.
Kamerleden en Minister Grapperhaus staan om mij heen.
Grapperhaus zegt:”Ik wil met je praten.”

Ik mankeer tot mijn verbazing helemaal niets. Toch bungelde ik aan dat touw om mijn nek.
Het mocht niet zo zijn.

Na de sprong heb ik geen enkele reactie meer gekregen van de politici. Op het moment zijn ze erg met mij begaan, daarna wordt het stil. Ik heb geen zin om hen excuses aan te bieden, want ik wilde hen wakker schudden.

Ik strijd voor de aarde. Politici zijn mijn tegenstanders. Ik ben geen held en wil dit ook niet zijn. Ik sprong niet uit moed, maar uit liefde. Ik deed het uit respect voor het leven, uit liefde voor mijn medemens. We zijn een, wij kunnen niet zonder elkaar.

 » Lees verder