Gevaar voor de democratie | Door Gabriele Herb | KenFM.de

18-11-20 07:24:00,

Een burger heeft een open brief geschreven aan de leden van de Bondsdag vanwege de wijziging van de wet op de infectiebescherming.

Van Gabriele Herb.
Het „Ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemische situatie van nationale betekenis“ heeft veel kritiek opgeleverd van deskundigen. Zij waarschuwen voor een nieuwe „machtigingswet“ die, in naam van de bescherming van de gezondheid, de basisrechten permanent beperkt en de vroegere democratische regels terzijde schuift. Soortgelijke uitspraken zijn tot nu toe nauwelijks gehoord van leden van de Bondsdag van alle partijen. Gabriele Herb heeft daarom de leden van de Duitse Bondsdag per e-mail aangeschreven en om informatie gevraagd. De antwoorden die ze kreeg baren haar meer zorgen dan dat ze zich zorgen maakte over de rekening. Daarom heeft zij een open brief geschreven aan degenen die op 18 november 2020 zullen beslissen over de toekomst van de democratie in dit land.

Dames en heren van het Europees Parlement,

In de afgelopen dagen heb ik de leden van de Bondsdag e-mails gestuurd met het verzoek om tegen het „ontwerp van een derde wet voor de bescherming van de bevolking in geval van een epidemie van nationaal belang“ te stemmen.

Zoals verwacht waren de reacties gevarieerd. Veel parlementariërs benadrukten dat het een bewijs is van een functionerende democratie wanneer een wet die maatregelen bevat die de grondrechten beperken, de hindernis van een parlementair besluit uit de weg moet ruimen om juridisch effectief te zijn.

Dit is een ondubbelzinnige bekentenis dat de zelfbeschikking van onze bondskanselier en onze minister van Volksgezondheid ondemocratisch was – de maatregelen ter beperking van de grondrechten zijn immers in het voorjaar en de zomer van dit jaar niet in het Parlement aangenomen. Ik vraag me af waarom u zich als leden van het Parlement niet tegen deze ondemocratische procedure hebt verzet, waarom u deze stilzwijgend hebt aanvaard.

Uw stilzwijgen maakt dat ik er niet op vertrouw dat u zich tegen de grondrechten zou uitspreken als u deze verder zou beperken – zelfs als u dat „mocht“ doen.

En ik ben er in principe van overtuigd dat de basiswet geen fair weather-wet is die naar believen kan worden gewijzigd – zelfs niet met de instemming van het Parlement.

 » Lees verder

Het gevaar van het niet herkennen van…. gevaar. De parallellen met 40-45

22-05-20 05:25:00,

“It is a duel between two very unequal adversaries: an exceedingly powerful, formidable, and ruthless state and an insignificant, unknown private individual. The duel does not take place in what is commonly known as the sphere of politics; the individual is by no means a politician, still less a conspirator or an enemy of the state. Throughout, he finds himself very much on the defensive. He only wishes to preserve what he considers his integrity, his private life, and his personal honor. These are under constant attack by the government of the country he lives in, and by the most brutal, but often also clumsy, means;”

Sebastian Haffner

Joods familie in Roemenië

Deze regels zijn niet recent geschreven, maar in de jaren dertig, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De terreur waaraan we vandaag de dag worden blootgesteld is niet zo openlijk als toen; er loopt geen SS op straat, en zijn geen razzia’s of boekverbrandingen. De huidige terreur is subtieler, fnuikender, heimelijker. Hij wordt uitgevoerd door de medische maffia onder het mom van het beschermen van onze gezondheid.

Kenmerken van inwijdingsrituelen

Om nog mee te kunnen doen aan enig sociaal verkeer worden we gedwongen door allerlei hoepels te springen – het dragen van niet CE-gecertificeerde mondkapjes, de anderhalve meter afstand, de met linten afgezette hokjes in supermarkten en in openbare ruimten, desinfecteermiddelen op strategische plaatsen. Inbreuk op onze privacy door middel van het volgen van onze telefoons of middels apps en inbreuk op de integriteit van ons lichaam door voorschrijven van slechts één oplossing waar er vele zijn. We worden ingewijd in het ‘nieuwe normaal’.

Video: “Characteristics of an initiation ritual”

Geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing

Let wel, ondanks dat De Wetenschap tot nieuwe religie is verheven is er geen goede wetenschappelijke onderbouwing voor deze maatregelen:

• Om je weerstand op te bouwen heb je blootstelling aan bacteriën en virussen nodig. Je immuunsysteem verzwakt door te weinig blootstelling.

• Het telkens weer inademen van je eigen adem door een mondkapje is erg ongezond.

• Virussen verplaatsen zich door de lucht en kunnen soms dagen op oppervlakten blijven leven. Afstanden van 1,5 meter zijn niet voldoende om besmetting te voorkomen.

 » Lees verder

Crisis IS een gevaar én een kans..!

29-03-20 08:38:00,

 

Wanneer het woord ‘crisis’  in het Chinees
wordt geschreven, bestaat het
uit twee karakters.
Eén vertegenwoordigt ‘gevaar’
en de andere ‘kans’.

John F. Kennedy

 x
x
Crisis IS een gevaar én een kans..!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Wat is een crisis? Dat is inderdaad een heel goede vraag, waar vanuit verschillende perspectieven iets over te zeggen of schrijven valt. In eerste instantie zitten er in ieder geval twee aspecten of kanten aan een crisis. Hoewel de uitleg van het Chinese begrip, waar John F. Kennedy in bovenstaande uitspraak naar verwijst, niet helemaal klopt en een verwesterde opvatting weergeeft vind ik het op basis van mijn levenservaring wel een mooie uitleg. Daarom wil ik het als uitgangspunt nemen voor dit artikel. Het is mijns inziens een alles omvattende opvatting van het woord crisis als begrip.

Maar eigenlijk geeft het meer de procesmatige werking van verandering aan. Een proces dat bij de veranderlijkheid van het leven hoort. Waarbij oude ontstane vormen zodanig verstard zijn geraakt, dat al het stromend vernieuwende leven eruit geperst is. Ze kunnen daarom geen weerspiegeling van dat stromende leven meer zijn en vallen dus uiteen, daar de verbindende factor van het Leven eruit verdwenen is.

De echte betekenis van het woord zie je hiernaast op de Wikipedia-screenshot:

Het Leven uit zich in samenhang en beweeglijke verbinding. Het wil zich uiten door het eindeloos scheppen  van nieuwe vormen. Het wegvallen daarvan gaat gepaard met een chaotiseringsproces. Dat is wat we nu in onze tijd volop mee mogen maken. Onze wereldmaatschappij is tot een dode en dodende karikatuur van het Leven geworden. In de eerder geschreven artikelen ‘Vrijmetselen in orde en chaos..’ (HIER) en ‘Draaiend werelds circustheater..’ (HIER) ben ik dieper ingegaan op het continue levensproces van ontstaan en vergaan van natuurlijke vormen.

Natuurlijk vernieuwende verandering
Het voorgaande is een natuurlijk proces van vernieuwende verandering, wat ook plaatsvindt in de menselijk innerlijk zielmatige ontwikkeling. Probleem daarbij is echter dat de mens de neiging heeft omwille van zekerheden scheppen zich aan ontstane oude vormen te hecht. Daardoor wordt er weerstand geboden aan vernieuwende impulsen en verzet men zich er tegen.

 » Lees verder

Het grootste gevaar is de pandemie – of de maatregelen om die te onderdrukken? | Stichting Vaccin Vrij

07-03-20 08:12:00,

Het is op dit moment koffiedik kijken of te weten hoe de COVID-19 pandemie zich zal ontwikkelen. We hopen natuurlijk allemaal dat er sprake is van eenzelfde soort hype zoals we eerder gezien hebben met bijvoorbeeld het H1N1-, of ZIKA-virus. In dat geval gaan de berichten in de media – en daarmee de paniek – op een gegeven moment als een nachtkaars uit. Maar het kan geen kwaad om na te denken over wat er nu, of bij een toekomstige pandemie kan gebeuren indien dat niet het geval is.

Van Anne Bennett ontving ik de onderstaande vertaling uit het Duits van Daniel Trappitsch. Normaal gesproken zijn alle artikelen die de Stichting Vaccinvrij naar buiten brengt feitelijk en voorzien van bronvermeldingen. Dit artikel is een filosofische beschouwing over de consequenties van eventuele maatregelen om de pandemie ‘onder controle te krijgen’ in termen van keuzevrijheid en bewustwording.
Voor de duidelijkheid het volgende. Wij hebben als stichting geen standpunt ingenomen en wij proberen u nergens van te overtuigen of toe aan te zetten. Maar we houden wel rekening met de mogelijkheid dat ‘het middel erger is dan de kwaal’. En hoe dan ook: collectief gezond verstand lijkt ons een betere optie dan collectieve angst.

Beste (zelf)bewuste medemensen,

Daniel Trappitsch

 
De paniekgolf van het coronavirus bedreigt nu ook de vrijheid van de West- en Midden-Europese bevolking (in Italië is de vrijheidsberoving al doorgevoerd). Daarom voelen we ons verplicht om deze nieuwsbrief te schrijven.

Het is heel goed mogelijk dat, zoals blijkt uit cijfers uit China waar het aantal gevallen al afneemt, de hype in de komende dagen of weken zo sterk zal afnemen dat de geplande maatregelen die onze vrijheid bedreigen niet kunnen worden opgelegd. Dit is wat ik blijf hopen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gezond verstand zijn weg zal vinden in de hoofden van autoriteiten, politici en vooral onze grotendeels onbewuste medemensen, en dat dit opnieuw hun gedachten en daden zal bepalen. Toch is de volgende tekst belangrijk, omdat het kan dienen als een soort verzekering. Net zoals we voor allerlei zaken een verzekering afsluiten in de stille hoop dat deze verzekeringen nooit nodig zullen zijn, is de volgende tekst bedoeld als een verzekering die hopelijk nooit nodig zal zijn.

 » Lees verder