Het gevaar van het niet herkennen van…. gevaar. De parallellen met 40-45

het-gevaar-van-het-niet-herkennen-van…-gevaar.-de-parallellen-met-40-45

22-05-20 05:25:00,

“It is a duel between two very unequal adversaries: an exceedingly powerful, formidable, and ruthless state and an insignificant, unknown private individual. The duel does not take place in what is commonly known as the sphere of politics; the individual is by no means a politician, still less a conspirator or an enemy of the state. Throughout, he finds himself very much on the defensive. He only wishes to preserve what he considers his integrity, his private life, and his personal honor. These are under constant attack by the government of the country he lives in, and by the most brutal, but often also clumsy, means;”

Sebastian Haffner

Joods familie in Roemenië

Deze regels zijn niet recent geschreven, maar in de jaren dertig, in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De terreur waaraan we vandaag de dag worden blootgesteld is niet zo openlijk als toen; er loopt geen SS op straat, en zijn geen razzia’s of boekverbrandingen. De huidige terreur is subtieler, fnuikender, heimelijker. Hij wordt uitgevoerd door de medische maffia onder het mom van het beschermen van onze gezondheid.

Kenmerken van inwijdingsrituelen

Om nog mee te kunnen doen aan enig sociaal verkeer worden we gedwongen door allerlei hoepels te springen – het dragen van niet CE-gecertificeerde mondkapjes, de anderhalve meter afstand, de met linten afgezette hokjes in supermarkten en in openbare ruimten, desinfecteermiddelen op strategische plaatsen. Inbreuk op onze privacy door middel van het volgen van onze telefoons of middels apps en inbreuk op de integriteit van ons lichaam door voorschrijven van slechts één oplossing waar er vele zijn. We worden ingewijd in het ‘nieuwe normaal’.

Video: “Characteristics of an initiation ritual”

Geen medisch-wetenschappelijke onderbouwing

Let wel, ondanks dat De Wetenschap tot nieuwe religie is verheven is er geen goede wetenschappelijke onderbouwing voor deze maatregelen:

• Om je weerstand op te bouwen heb je blootstelling aan bacteriën en virussen nodig. Je immuunsysteem verzwakt door te weinig blootstelling.

• Het telkens weer inademen van je eigen adem door een mondkapje is erg ongezond.

• Virussen verplaatsen zich door de lucht en kunnen soms dagen op oppervlakten blijven leven. Afstanden van 1,5 meter zijn niet voldoende om besmetting te voorkomen.

 » Lees verder

Crisis IS een gevaar én een kans..!

crisis-is-een-gevaar-en-een-kans.!

29-03-20 08:38:00,

 

Wanneer het woord ‘crisis’  in het Chinees
wordt geschreven, bestaat het
uit twee karakters.
Eén vertegenwoordigt ‘gevaar’
en de andere ‘kans’.

John F. Kennedy

 x
x
Crisis IS een gevaar én een kans..!

2020 © Arend Zeevat | deze versie WantToKnow.nl/be
x

Arend Zeevat

Wat is een crisis? Dat is inderdaad een heel goede vraag, waar vanuit verschillende perspectieven iets over te zeggen of schrijven valt. In eerste instantie zitten er in ieder geval twee aspecten of kanten aan een crisis. Hoewel de uitleg van het Chinese begrip, waar John F. Kennedy in bovenstaande uitspraak naar verwijst, niet helemaal klopt en een verwesterde opvatting weergeeft vind ik het op basis van mijn levenservaring wel een mooie uitleg. Daarom wil ik het als uitgangspunt nemen voor dit artikel. Het is mijns inziens een alles omvattende opvatting van het woord crisis als begrip.

Maar eigenlijk geeft het meer de procesmatige werking van verandering aan. Een proces dat bij de veranderlijkheid van het leven hoort. Waarbij oude ontstane vormen zodanig verstard zijn geraakt, dat al het stromend vernieuwende leven eruit geperst is. Ze kunnen daarom geen weerspiegeling van dat stromende leven meer zijn en vallen dus uiteen, daar de verbindende factor van het Leven eruit verdwenen is.

De echte betekenis van het woord zie je hiernaast op de Wikipedia-screenshot:

Het Leven uit zich in samenhang en beweeglijke verbinding. Het wil zich uiten door het eindeloos scheppen  van nieuwe vormen. Het wegvallen daarvan gaat gepaard met een chaotiseringsproces. Dat is wat we nu in onze tijd volop mee mogen maken. Onze wereldmaatschappij is tot een dode en dodende karikatuur van het Leven geworden. In de eerder geschreven artikelen ‘Vrijmetselen in orde en chaos..’ (HIER) en ‘Draaiend werelds circustheater..’ (HIER) ben ik dieper ingegaan op het continue levensproces van ontstaan en vergaan van natuurlijke vormen.

Natuurlijk vernieuwende verandering
Het voorgaande is een natuurlijk proces van vernieuwende verandering, wat ook plaatsvindt in de menselijk innerlijk zielmatige ontwikkeling. Probleem daarbij is echter dat de mens de neiging heeft omwille van zekerheden scheppen zich aan ontstane oude vormen te hecht. Daardoor wordt er weerstand geboden aan vernieuwende impulsen en verzet men zich er tegen.

 » Lees verder

Het grootste gevaar is de pandemie – of de maatregelen om die te onderdrukken? | Stichting Vaccin Vrij

het-grootste-gevaar-is-de-pandemie-–-of-de-maatregelen-om-die-te-onderdrukken?-|-stichting-vaccin-vrij

07-03-20 08:12:00,

Het is op dit moment koffiedik kijken of te weten hoe de COVID-19 pandemie zich zal ontwikkelen. We hopen natuurlijk allemaal dat er sprake is van eenzelfde soort hype zoals we eerder gezien hebben met bijvoorbeeld het H1N1-, of ZIKA-virus. In dat geval gaan de berichten in de media – en daarmee de paniek – op een gegeven moment als een nachtkaars uit. Maar het kan geen kwaad om na te denken over wat er nu, of bij een toekomstige pandemie kan gebeuren indien dat niet het geval is.

Van Anne Bennett ontving ik de onderstaande vertaling uit het Duits van Daniel Trappitsch. Normaal gesproken zijn alle artikelen die de Stichting Vaccinvrij naar buiten brengt feitelijk en voorzien van bronvermeldingen. Dit artikel is een filosofische beschouwing over de consequenties van eventuele maatregelen om de pandemie ‘onder controle te krijgen’ in termen van keuzevrijheid en bewustwording.
Voor de duidelijkheid het volgende. Wij hebben als stichting geen standpunt ingenomen en wij proberen u nergens van te overtuigen of toe aan te zetten. Maar we houden wel rekening met de mogelijkheid dat ‘het middel erger is dan de kwaal’. En hoe dan ook: collectief gezond verstand lijkt ons een betere optie dan collectieve angst.

Beste (zelf)bewuste medemensen,

Daniel Trappitsch

 
De paniekgolf van het coronavirus bedreigt nu ook de vrijheid van de West- en Midden-Europese bevolking (in Italië is de vrijheidsberoving al doorgevoerd). Daarom voelen we ons verplicht om deze nieuwsbrief te schrijven.

Het is heel goed mogelijk dat, zoals blijkt uit cijfers uit China waar het aantal gevallen al afneemt, de hype in de komende dagen of weken zo sterk zal afnemen dat de geplande maatregelen die onze vrijheid bedreigen niet kunnen worden opgelegd. Dit is wat ik blijf hopen. En ik heb er alle vertrouwen in dat het gezond verstand zijn weg zal vinden in de hoofden van autoriteiten, politici en vooral onze grotendeels onbewuste medemensen, en dat dit opnieuw hun gedachten en daden zal bepalen. Toch is de volgende tekst belangrijk, omdat het kan dienen als een soort verzekering. Net zoals we voor allerlei zaken een verzekering afsluiten in de stille hoop dat deze verzekeringen nooit nodig zullen zijn, is de volgende tekst bedoeld als een verzekering die hopelijk nooit nodig zal zijn.

 » Lees verder

Het gevaar van terugkerende IS vrouwen en kinderen naar Europa

het-gevaar-van-terugkerende-is-vrouwen-en-kinderen-naar-europa

01-11-19 04:47:00,

ShareTweet


Vrouwen en kinderen in kamp AL-Hawl – Noord Syrië

Veel wordt er recentelijk over gesproken, gedebatteerd en zelfs vergelijkingen gemaakt met de 2e Wereldoorlog. Beredeneerd wordt er zelfs door de reguliere MSM dat Abu-Bakr-Al-Bagdadi een voortreffelijk Islamitische geleerde was. Hoe ver kun je gaan en hoever kun je vanuit je “veilige” Nederlandse stoel de realiteit nog zien, niet dus!

Diverse MSM nieuwszenders zijn afgelopen weken naar kamp Al-Hawl gegaan, voordat het Turkse offensief tegen de Koerden begon. Wat ze daar hoorden en zagen legden ze vast op onderstaande video’s.

Een verslaggever van “The New York Times” spreekt met diverse vrouwen, uit alles blijkt dat deze vrouwen erg geradicaliseerd zijn en hun kinderen vanaf 12 jaar potentiële nieuwe “IS” strijders kunnen zijn.

Zoals ik eerder schreef zal deze ideologie, die gevoed wordt door het Wahabisme uit Saoedi Arabië, niet minder worden, erger zal het worden, m.n. in Europa, waar talloze moskeeën staan gefinancierd door deze terreur staat.

Onder druk van de VS zijn al verschillende IS-vrouwen en kinderen teruggenomen in diverse EU landen. De VS de aanstichter en van terreurgroepen zoals Al-Queda en ISIS zorgt voor chaos en verwarring in Europa. Er zijn al talloze zogenaamde “gematigde” rebellen naar Europa gevlucht in 2015. Wat , zoals ik al voorspelde, zal leiden tot een zeer gevaarlijke situatie in Europa.

M.n. Duitsland en Zweden zijn “kapotte” staten, veel van wat er dagelijks gebeurd, wordt door de reguliere MSM verzwegen, het is allemaal zo erg nog niet zeggen ze dan, met hun pseudo “humane” gedachtegoed uit de jaren 70 van de vorige eeuw.

Criminaliteit, eerwraak en no-go area’s zijn gecreëerd in diverse grote steden van Europa, zoals Amsterdam, Rotterdam, Stockholm, Parijs, Marseille en Berlijn. Duitsland is een verhaal apart, ik durf te beweren dat één derde van de grotere steden in Duitsland onleefbaar zijn. Neem bijvoorbeeld een plaats als Salzgitter in Niedersachsen, een kleinere stad met 9000 vluchtelingen waarvan 800 notoire Salafisten.

Maar goed dat weten de overheid en politici en doen er niets aan. Met de komst van de geradicaliseerde IS-vrouwen en hun kinderen zal het nog erger worden, maar ja hoe erg moet het nog worden?

Dan is er nog de kwestie van de “echte” vluchtelingen,

 » Lees verder

Voltairenet.org is in gevaar

voltairenet.org-is-in-gevaar

21-07-19 09:46:00,

Beste vrienden,

Op dit moment zijn we bezig een ernstige financiële crisis te doorstaan die ons ertoe zou kunnen dwingen de site voor eind augustus te sluiten.

We hebben al acht jaar geen beroep meer op u gedaan. Wij vragen om uw financiële steun, ook al weten we dat deze periode niet bepaald geschikt is voor dit soort verzoeken.

We hebben een donatiebox geopend in de hoop dat u gul zult zijn.

Wij zijn geen site die eenvoudigweg de beste beschikbare artikelen reproduceert, maar een bron van geverifieerde informatie en originele analyses.

We hebben dringend uw hulp nodig.

Thierry Meyssan

Vertaling
Martien van den Hurk

 » Lees verder

Een gevaar voor de staat

een-gevaar-voor-de-staat

11-02-19 12:29:00,

Sinds de publicatie hier van het artikel over de problemen die de Marokkaanse zakenvrouw en activiste Kaoutar Fal in België met de Staatsveiligheid ondervond doken er nieuwe gegevens op die nog meer vragen doen rijzen over het gebrek aan respect voor de Belgische rechtstaat door deze dienst.

Wie betaalt de schade?

De vraag die men zich immers moet stellen is in hoeverre die een eigen, deels door buitenlandse mogendheden gestuurde, agenda hebben of deze loyaal zijn aan de Belgische instellingen en haar wetten en regels. Zo stellen sommigen over Albert Raes, de langdurige vroegere baas van die dienst, dat hij de Israëlische Mossad hier alle mogelijke vrijheid tot handelen gaf. Of dat crimineel was of niet had dan geen belang.

De weigering van Jaak Raes om aan Kaoutar Fal inzage te geven in haar dossier staat immers haaks op de rechtspleging door onder meer de Raad van State. Hij veegt er gewoon zijn laars aan. Dit terwijl men zeker van een belangrijke instelling als de Staatsveiligheid mag verwachten dat ze op de bres staat voor het verdedigen van de Belgische staat en dus zeker haar rechtspraak.

Vergeet het, ze vertikt het. Uit het stuk over Kaoutar Fal blijkt hoe de Staatsveiligheid zware schade toebracht aan een zekere L.L. door te beweren dat zij een gevaar was voor de veiligheid van de staat en dus niet kon werken als gerechtstolk. Een beroepsverbod dus.

De Staatsveiligheid weigerde de nodige bewijzen voor haar bewering te geven maar werd na jaren procederen door de Raad van State teruggefloten. Het verhaal van de Staatsveiligheid was, zo bleek nadien, gebaseerd op niets substantieel. De dame werkt nu aan de rechtbank maar moest jaren wachten en een stevig pak gerechtskosten betalen om haar rechten te krijgen. Wie betaalde deze schade?

DSC_0816

Onze Staatsveiligheid beweert dat Kaoutar Fal een gevaar is voor onze veiligheid want ze werkt, stelt men, voor de Marokkaanse veiligheidsdienst. Nochtans een bevriende organisatie. Zij staat echter op haar rechten en eist de ‘bewijzen’. Pech voor de Staatsveiligheid en de Dienst Vreemdelingenzaken.

Hetzelfde overkwam zangeres Soetkin Baptist die in 2003 een voor haar muzikale hoogdag hoopte te vieren toen ze in de Letse hoofdstad Riga als Belgisch kandidate met de groep Urban Trad op het Eurosongfestival zou optreden.

 » Lees verder

De Staatsveiligheid en het Gele Gevaar

de-staatsveiligheid-en-het-gele-gevaar

05-12-18 01:59:00,

Ooit in het begin der jaren tachtig was China een zogenaamde vriend van België en was er officieel voor onze staatsveiligheid niets met dat land aan de hand. Voor China te kritische artikelen zag men zelfs niet graag verschijnen. Onze bedrijven maakten er immers pillen en telefooncentrales en dus moest men hen koesteren, lief hebben. En, belangrijker, China en de VS vormden op dat ogenblik een alliantie tegen de Sovjetunie.

Chinese cultuur is staatsgevaarlijk

Al een gans tijd is dit veranderd en laat onze Staatsveiligheid de ene waarschuwing na de andere over dat land op ons los. De zaak van elektriciteitsdistributeur Eandis was er een voorbeeld van. Dat Chinezen er gingen in investeren was gevaarlijk want zij zouden wel eens kunnen te weten komen hoe onze elektriciteitsvoorziening er uitziet. Een pak onzin maar onze politici bogen als angsthazen voor die onheilsboodschap.

Recent was Vlaams Belanger Filip Dewinter aan de beurt om vanuit de Staatsveiligheid een ton modder over zich heen te krijgen want de man hielp een Chinese culturele vereniging hun weg in België vinden. Gevaarlijk stelden onze spionnen want ze wilden zo goodwill creëren in ons land. Chinezen die hier goodwill willen zoeken! Sidder en beef Belg want daar is het Gele Gevaar. Met Dewinter als het gele mannetje van president Xi Jinping.

Vraag is wat voor ons land op veiligheidsgebied het gevaarlijkst is natuurlijk. Sinds de onthullingen van Edward Snowden weten we dat de Amerikaanse spionagedienst NSA samen met het Britse GCHQ alle communicatie afluisteren wereldwijd. En dus ook die van onze koning, premier, de chef van de federale politie en die van beenhouwer Jean-Paul om de hoek.

Keizerlijk paleis Beijing

Voor onze Staatsveiligheid is China een gevaarlijk land dat wij best zoveel mogelijk mijden. Dit terwijl het veruit de grootste economische kracht ter wereld is die ook massaal in ons land investeert. Speelt de Staatsveiligheid het spel van de VS?

Recent bleek dat ze zelfs de ongetwijfeld geheime communicatie van de Saoedische kroonprins Mohammad bin Salman nauwgezet volgen. En dat is toch een voor Washington wel veel belangrijkere ‘bondgenoot’ dan onze Charles Michel of zijn Nederlandse collega Mark Rutten.

De vriend van de NSA

Toen het in september 2013 uitlekte dat die NSA/GCHQ ook op grootschalige wijze bij de communicatiesystemen van Proximus hadden ingebroken verscheen er in het maandblad MO (1) gelijktijdig een gesprek met Eddy Testelmans,

 » Lees verder

Macrons gele gevaar | Uitpers

macrons-gele-gevaar-uitpers

24-11-18 08:49:00,

Hesjes in actie (wikipedia)

Een gilet jaune, een geel hesje. Hesje, een woord dat me totnogtoe totaal vreemd was en nu de geschiedenis ingaat als een beweging zonder voorgaande, zoals de Franse premier Edouard Philippe terecht opmerkt. Een volledig spontane ontlading van lang ingehouden woede. President Emmanuel Macron oogst de vrucht van zijn misprijzen voor het ‘middenveld’, de georganiseerde samenleving die in zijn “jupiteriaanse denken” geen plaats heeft. Hij vernederde onder meer de vakbonden, de boze burgers gaan in deze tijden van “sociale media” spontaan de straat op.

Malaise

Burgemeester Jean-Michel Parcheminal van het Bretoense dorp Plounéour-Ménez vat de situatie goed samen: “Les taxes sur le carburant n’ont été que le déclencheur d’un malaise profond, qui s’exprime en dehors de toute organisation, de manière spontanée.” De brandstofprijzen waren de ontsteker voor een sociale malaise die zich buiten elke organisatie, volkomen spontaan, manifesteert”.

Sociale malaise, inderdaad. Bij veel gele hesjesdragers zijn de brandstofprijzen op de achtergrond geraakt. Arbeiders, gepensioneerden, kleinhandelaars, studenten… zeggen nu dat ze genoeg hebben van “une vie de galère” – een leven van miserie, en van alle onrecht in de maatschappij. En ze vinden eensluidend dat Macron met zijn vele fiscale voordelen aan de rijken daar schuld aan heeft.

Poujadisme?

Ongeorganiseerd, spontaan, het houdt meteen risico’s in op manipulatie en ontsporingen – de tegenstanders beklemtonen graag enkele uitingen van racisme en xenofobie bij sommige actievoerders.. Er wordt herinnerd aan het spook van het “poujadisme”. Dat poujadisme is genoemd naar Pierre Poujade die in 2003 in vergetelheid stierf. In de jaren 1950 oogstte deze winkelier succes met zijn campagnes tegen belastinginspecteurs en met zijn anti-belastingpartij die echter samen met de Vierde Republiek in 1958 ten onder ging. Een van de gekozenen van die partij was Jean-Marie Le Pen, de stichter van het uietsrt-rechtse Front National. Het poujadisme is een begrip geworden voor wat we nu een populistische stroming zouden noemen.

Onder de actievoerders duiken inderdaad ‘poujadistische’ oproepen op geïnspireerd door ‘libertariërs’ die belastingen en staat aanvallen. Een wijdverbreide tekst vol verdraaiingen stelt de staat gelijk aan een geldverslindende machine waarvoor de burgers nauwelijks iets in de plaats krijgen.

Rood en geel

De vakbonden weten niet goed wat van die gele jasdragers te vinden. Talrijke vakbondsmilitanten nemen deel aan de blokkades met eisen voor hogere lonen,.

 » Lees verder