Niet gevaccineerd? De maatregelen vallen dan onder legale discriminatie!

20-03-21 10:22:00,

De Gezondheidsraad geeft inzicht in het feit dat wanneer je je niet vaccineert tegen corona, je gewoon nergens meer welkom bent: “het kan bijvoorbeeld gaan om werkgevers, zorginstellingen, scholen, horecabedrijven of organisatoren van evenementen”. 

Instellingen en bedrijven mogen mensen straks om een vaccinatiebewijs vragen, maar alleen als er geen sprake is van discriminatie, uitsluiting of schending van privacy. Minister De Jonge stelde onlangs dat gevaccineerde mensen met een covid-19-vaccin meer bewegingsvrijheid krijgen dan niet-gevaccineerde mensen. Volgens mij is dít discriminatie, minister de Jonge.

Geen keus als je actief tot het leven behoort
Want als gevaccineerden meer mogen dan niet-gevaccineerden, is dit toch geen keus maar een dwingen? Je dwingt een werkzaam iemand en biedt hem of haar geen keus. Je móet je wel vaccineren anders mag je niet meer werken of sociaal zijn. Pure discriminatie in de meest duidelijke vorm. Zegt onze overheid namelijk niet zelf op de vraag wat discriminatie is: discriminatie is dat er onterechte een verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen. In dit geval maakt de overheid verschil tussen gevaccineerden en niet- gevaccineerden. Worden niet-gevaccineerden buitengesloten om deel te nemen aan het leven. Worden niet-gevaccineerden hun zelfbeschikking ontnomen. En het recht op zelfbeschikking is het recht op een eigen keus.

Zie de grondwet;
Hoofdstuk 1. Artikel 11: Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
Hoofdstuk 1.  Artikel 1: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Discriminatie
Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Deze kenmerken worden discriminatiegronden genoemd. Een kenmerk is de levensovertuiging, het geheel van opvattingen dat je hebt over het leven en over de manier waarop je het beste kunt leven. Dan mag de overheid geen maatregelen nemen of niet akkoord gaan met de voorstellen die er nu liggen:
-je mag alleen een concert bezoeken na vaccinatie;
-zonder vaccinatie ben je niet meer welkom op de werkvloer of je komt de grens niet over zonder prik;
-dat de crèche je kind(eren) weigert (en) als deze niet gevaccineerd is (zijn);

 » Lees verder

Volledig gevaccineerd versus ongevaccineerd – een samenvatting van wetenschappelijk onderzoek – Stichting Vaccin Vrij

25-07-19 07:32:00,

Hoe is de gezondheid van gevaccineerde kinderen in verhouding tot de gezondheid van ongevaccineerde kinderen? Is deze studie al gedaan? In het onderstaande artikel zet Robert F. Kennedy, oprichter van Children’s Health Defense, belangrijke informatie voor u uiteen.
 

 

 

Volledig gevaccineerd versus ongevaccineerd – een samenvatting van wetenschappelijk onderzoek

Robert F. Kennedy

 
Het ‘Institute of Medicine’ (IOM) heeft de CDC herhaaldelijk gevraagd om studies uit te voeren die ‘de gezondheid van kinderen die volledig gevaccineerd zijn, te vergelijken met de gezondheid van kinderen die niet gevaccineerd zijn.’

Tijdens een hoorzitting van het congres in november 2012 over autisme gaf Dr. Coleen Boyle, ten overstaan van de ‘House Committee on Oversight and Government Reform’ ontwijkende antwoorden aan de wetgevers die haar op dit punt ondervroegen. Na flink onder druk gezet te zijn, zei ze uiteindelijk: “We hebben geen studies die de gevaccineerde versus niet-gevaccineerde kinderen hebben onderzocht.” Dat was meineed.

CDCCDCBoyle wist dat CDC een interne onderzoeker, Thomas Verstraeten, in 1999 de opdracht had gegeven om een gevaccineerd/ niet-gevaccineerd onderzoek uit te voeren in de gigantische Vaccine Safety Datalink (VSD) van de CDC (ik vat de geheime bevindingen van Verstraeten samen op dia 1). Verstraeten vond een dramatisch verband tussen kwikhoudende hepatitis B-vaccins en verschillende neurologische aandoeningen waaronder autisme, en bereidde het resultaat van deze studie voor op publicatie. De CDC deelde de analyse van Verstraeten met de toenmalige vier vaccinproducenten, maar hield deze geheim voor het Amerikaanse publiek.

De gegevens in de Verstraeten-studie van CDC uit 1999 wees zonder enige twijfel thimerosal aan als de belangrijkste boosdoener achter de autisme-epidemie.

 

 

De resultaten zijn verduisterd

 
De grootste vaccinproducent ter wereld, GlaxoSmithKline (GSK) liet Verstraeten vervolgens voor een kleinigheid naar Brussel komen, en de CDC gaf de ruwe onderzoeksgegevens van Verstraeten aan zijn CDC-baas Frank DeStefano en een andere onderzoeker, Robert Davis, die werkzaam was als consultant voor de vaccinindustrie. Die twee mannen bewerkten de gegevens gedurende 4 jaar, en verwijderden alle niet-gevaccineerde kinderen. Zodoende werden de bevindingen over autisme weggewerkt, waarna een gesaneerde versie werd gepubliceerd om het vaccin te vrijwaren. De CDC blokkeerde vervolgens de publieke toegang tot de Vaccine Safety Datalink. En de CDC blokkeert tot op de dag van vandaag elke poging van onderzoekers om verschillen in gezondheid van gevaccineerde versus niet-gevaccineerde bevolkingsgroepen te bestuderen.

 » Lees verder