Sponsors gevraagd – Ad Broere’s Blog

sponsors-gevraagd-–-ad-broere’s-blog

13-02-20 05:41:00,

“When I think back on all the crap I learned in high school It’s a wonder I can think at all.“ (Paul Simon)

Hoe vaak heb ik na een lezing niet de opmerking gehoord: “Dit heb ik niet op school geleerd’.  Het ging dan om de kennis over wat geld is, waar het vandaan komt, hoe het komt dat acht superrijken in de wereld evenveel bezitten als 3,5 miljard mensen, of het wel zo normaal is dat je geld met geld verdient, hoeveel macht multimiljardairs hebben en hoe ze die macht gebruiken, over de verbinding tussen politiek en banken en nog veel meer onderwerpen die niet worden besproken tijdens de les tot en met op de Universiteit.

Het probleem daarbij is dat mensen zich niet kunnen voorstellen dat het anders kan met geld. De meeste mensen zijn echter dermate volgestopt met hoe het nu is en hoe normaal het is, dat de noodzaak om het anders te willen doen ontbreekt. Toch hebben we nu al eeuwenlang een geldstelsel dat er vooral voor de enkelen is en dat niet bijdraagt aan een menswaardige samenleving. Zij die het systeem exploiteren, weten dat al heel lang. In 1863 schreef de N.M. Rothschild & Sons Bank naar de partners in Noord Amerika:

De weinigen die het systeem begrijpen, zijn dermate geïnteresseerd in haar winsten of zo afhankelijk van haar gunsten, dat er geen oppositie uit die hoek te verwachten zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa, geestelijk onbekwaam om de enorme voordelen te begrijpen… de last (het systeem) zonder klachten zal dragen, omdat ze niet in de gaten hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen.”

Deze geestelijke onbekwaamheid is er niet van nature, ze wordt zorgvuldig in stand gehouden door op scholen niet de echte kennis over te brengen op de leerlingen. Zij moeten het doen met ‘de week van het geld’, waarin aan alles behalve het leren nadenken over geld wordt geleerd. Jongeren worden afgericht op een maatschappij waarin het maken van winst en het hebben van een hoog inkomen voorop staan. Getraind op het lopen van de ‘ratrace’.

Het is geen wonder dat steeds meer jongeren hiervoor bedanken en geld en bezit afwijzen. Ze zoeken naar andere vormen en ontkomen desondanks vaak niet aan de greep van het geld.

 » Lees verder

Juridische hulp gevraagd om #5G installatie op gebouw tegen te houden – De Lange Mars Plus

juridische-hulp-gevraagd-om-#5g-installatie-op-gebouw-tegen-te-houden-–-de-lange-mars-plus

03-10-19 07:38:00,

De strijd tegen de plaatsing van 5G installaties is in volle heftigheid losgebarsten. Er is dringend behoefte aan juridische ondersteuning om te redden wat er te redden valt. De plaatsing of uitbreiding bijvoorbeeld van installaties op het appartementen gebouw of direct in de buurt. DLM Plus ontving de volgende oproep. Graag delen!

Oproep

Wie kan ons helpen om een telecomoperator tegen te houden die nieuwe apparatuur wenst te plaatsen op ons gebouw (o.a. 5G en meer…)?

De oude installatie dient vervangen te worden en er werd reeds voor de rechtbank uitgesproken dat dit op kosten van de operator moet gebeuren. Er moet ook een nieuw contract opgesteld worden en we dienen er aan mee te werken.

Dat een contract met deze telecomoperator een wurgcontract is dien ik je niet te vertellen, maar dat ze de apparatuur nog wensen te verdubbelen tot 3x toe, en 5G,… dat lijkt me toch wel een beetje overdreven.

Welke organisatie of serieuze adviezen kunnen dit voorkomen? Is héél dringend.

Reacties graag onder dit bericht als commentaar of aan info@dlmplus.nl.

Lees het DLM Plus Dossier over 5G

 » Lees verder